of 14 /14
1 SENI DAN MANIFESTASI BUDAYA Di sediakan oleh: Fahrul Irfan Ishak Pensyarah Pengajian Islam UNIKL-MITEC ([email protected])

Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kesenian Islam

Text of Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

Page 1: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

1

SENI DAN MANIFESTASI

BUDAYA

Di sediakan oleh:

Fahrul Irfan IshakPensyarah Pengajian Islam

UNIKL-MITEC

([email protected])

Page 2: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

2

Pengertian• Bahasa : Halus, nipis, unik, enak didengar,

karya daripada insan berbakat.

• Kesenian : Prihal seni yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

• Inggeris : art ; membawa maksud kecekapan dan kebolehan. Karya yang memberi kesenangan estetika.

• Arab : al-fann

• Seni Islam : Ciptaan bentuk yang mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai etik Islam.

Page 3: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

3

HUKUM KESENIAN :

1. HARUS : HUKUM ASAL.

2. WAJIB: BERDAKWAH, SERUAN JIHAD.

3. HARAM : MELALAIKAN DAN MENGASYIKKAN, LIRIK YANG MENYEKUTUKAN ALLAH, MENGHINA ISLAM, PERCAMPURAN ANTARA HALAL & HARAM, PENDEDAHAN AURAT, PERGAULAN BEBAS DLL.

Page 4: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

4

Konsep Kesenian Dalam Islam

Kebudayaan dan kesenian berkonsepkan TAUHID.

Seni Islam dibentuk untuk melahirkan seseorang yang beradab dan baik.

Konsep seni Islam dan pembawanya harus menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada ALLAH S.W.T.

Seni haruslah bermotifkan dengan perkara-perkara ma’aruf (kebaikan) halal dan berakhlak.

Page 5: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

5

Prinsip-prinsip Kesenian Islam

1. Tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai persekitaran dan sejagat.

2. Mementingkan persoalan akhlak dan moral.

3. Kesenian Islam mendorong ke arah ketaqwaan.

4. Seni harus di bawah lingkungan dan peraturan Wahyu.

5. Kesenian Islam menghubungkan manusia dengan tumbuhan, alam sekitar, sesama manusia dan juga makhluk.

Page 6: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

6

Fungsi Kesenian Islam

1. Menyedari perkaitan dengan alam ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal.

2. Menanam rasa khushu’ dan ketenangan jiwa manusia.

3. Menanam sikap bertakwa dan beriman.

4. Meningkatkan daya intelek.

5. Sumber rezeki.

6. Wasilah dakwah.

Page 7: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

7

Bidang Kesenian Islam

1. Khat

Kepentingan Seni Khat :-

- Dapat menulis ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan memudahkan mereka mempelajari dan menghafalnya.

- Kunci sumber rezeki.

Page 8: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

8

Kesenian Khat

Khatnya mengandungi 8 model utama :-Khat KufiKhat ThuluthKhat NasakhKhat FarisiKhat Riq’ahKhat DiwaniKhat Diwani jaliKhat Raihani

Page 9: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

9

Khat thuluth

Khat Nasakh

Khat Diwani

Khat Diwani Jali

Khat Parsi

Khat Riq’ah

http://www.ahnafkhat.com/index.htm

Page 10: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

10

Page 11: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

11

Hospital Divrigi Published: January 8, 2007

Dibina oleh Puteri Turan di Divrigi yang terletak di tenggara Sivas pada tahun 1228. Hubungan di antara hospital dan masjid ditemui oleh koresponden Eropah 200 tahun selepas pembinaan masjid ini iaitu perhubungan di antara rumah sakit dan rumah ibadah.

Hospital Nur al-Din Published: January 8, 2007

Hospital tertua yang masih wujud dan terletak di Damascus ini dibina oleh Putera Turki, Nur al-Din Ibn Zanji pada tahun 1154.

Beberapa ahli fizik terkemuka pada zaman tersebut bertugas di sini. Namun hari ini bangunan ini digunakan sebagai Muzium.

Model Kolej Mustansiriya, Baghdad Published: January 7, 2007

Model kolej ini melambangkan ketinggian sains reka bentuk arkitek Islam dan dibina lengkap dengan enam fakulti pada tahun 1227 oleh Abbasid Caliph al-Mustansir billah.

Page 12: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

12

Bidang Kesenian Islam

2. Seni Bina. Cth : 1

3. Seni Kaligrafi. Cth: 1

4. Seni taman.Cth: 1

5. Seni Tekstil.Cth: 1

6. Seni lagu. Cth: 1 2 3

7. Seni persuratan.

9. Seni pertahanan diri.

10.Seni masakan. Cth : 1 2 3 4

11.Seni Lukis/foto Cth: 1 2 3

12.Seni Ternakan. Cth : 1

Page 13: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

13

Kesimpulan

Seni tidaklah bermatlamatkan hiburan semata-mata , Islam menggariskan kesenian sesuai mengikut naluri dan fitrah semulajadi manusia.

Sekiranya betul pembawaannya ia dikira ibadah.Seni juga boleh meningkatkan daya intelek dan

sumber rezeki. Alangkah ruginya manusia Muslim yang tidak

tahu bagaimana membawa kecenderungan fitrah seni ke arah ketaqwaan kepada ALLAH S.W.T.

Page 14: Bab 5 Seni Dan Manifestasi Budaya

14

LATIHAN 7KESENIAN ISLAM

1. Apakah yang dimaksudkan dengan seni Islam.

2. Dalam keadaan bagaimanakah hukum seni lukisboleh menjadi HARAM. Jelaskan dengan contoh.

3. Senaraikan EMPAT prinsip kesenian dalam Islam.

4. Jelaskan dengan ringkas EMPAT matlamat seni Islam.

5. Menurut Mufti Negeri Perak, hukum penganjuran Sure Heboh adalah haram. Huraikan kenapa ia dihukumkan haram?

6. Bagaimanakah cara untuk memurnikan seni suara di Malaysia?