of 4 /4
Inhoud • Fakkeltocht voor vrede REDACTIE gemeentelijke communicatiedienst VORMGEVING EN DRUKWERK gemeentelijke drukkerij HOOFDREDACTIE & VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Luc De boeck Hingenesteenweg 13 - 2880 Bornem tel. 03 890 69 00 - fax 03 890 69 29 website : www.bornem.be e-mail : [email protected] B-INFO wordt gedrukt op FSC-gelabeld papier • Vrijwilligers gezocht voor naschoolse kortopvang • Gratis opvoedingsondersteuning • Warme maaltijden • Dankjewel • Activiteitenkalender • Ga shoppen met halloween • Sluitingsdag gemeentelijke diensten 2 3 4 1 ORNEM Info • maandag en vrijdag van 9 tot 13 uur en van 13.30 tot 15.30 uur • dinsdag, woensdag en donderdag van 9 tot 12 uur • woensdagnamiddag van 13.30 tot 19 uur HET GEMEENTEHUIS IS OPEN OP • Ophalingen • Voorkom woninginbraken • Brandweerzone Rivierenland • Papier en karton TWEEWEKELIJKSE INFO ORNEM Info Aan de vooravond van Wapenstilstand willen we graag even tijd maken om stil te staan bij “de nooit-meer-oorloggedachte”. Daarom organiseren we een fakkeltocht. Iedereen die wil, mag meestappen. Breng gerust je zelfgemaakte fakkel mee. We verzamelen op zondagavond 10 november om 18 uur aan het monument op het Kardinaal Cardijnplein. Na een korte plechtigheid gaan we naar het kerkhof om daar aan de graven van de oorlogs- slachtoffers hulde te brengen in samenwerking met de Bornemse harmonies. Nadien stappen we richting abdij waar we alle aanwezigen een warm drankje aanbieden. Dit gebeurt in een heuse veldkeuken die werd nagemaakt door de leerlingen van De Linde. Hierna krijgen we een voorstelling van het project WO I en een voorsmaakje van de website die hiervoor speciaal gemaakt werd. Het einde is voorzien rond 20 uur. FAKKELTOCHT VOOR VREDE Tijdens de week voor Wapenstilstand organiseren we voor alle zesdejaars van de Bornemse lagere scholen een fortwandeling. Tijdens deze tocht geven de gidsen de leerlingen meer uitleg over het ontstaan van het fort van Bornem, over de bunkers, over het leven van de soldaten, over het gezinsleven tijdens de oorlogsjaren. FORTWANDELING Oktober 3 • 2013 12de jaargang - Nr. 232

B232 2013okt 3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Infoblad Bornem Oktober 2013 3

Text of B232 2013okt 3

 • Inhoud Fakkeltocht voor vrede

  Redactiegemeentelijke communicatiedienst

  voRmgeving en dRukweRkgemeentelijke drukkerij

  hoofdRedactie &veRantwooRdelijke uitgeveRLuc De boeckHingenesteenweg 13 - 2880 Bornemtel. 03 890 69 00 - fax 03 890 69 29website : www.bornem.bee-mail : [email protected]

  B-Info wordt gedrukt op fSC-gelabeld papier

  Vrijwilligersgezocht voornaschoolsekortopvangGratisopvoedingsondersteuningWarmemaaltijdenDankjewel

  ActiviteitenkalenderGashoppenmethalloweenSluitingsdaggemeentelijkediensten

  2

  3

  4

  1

  ORNEM Info

  maandagenvrijdagvan9tot13uur envan13.30tot15.30uur dinsdag,woensdagendonderdag van9tot12uurwoensdagnamiddag van13.30tot19uur

  HET gEmEEnTEHuis is opEn op

  OphalingenVoorkomwoninginbrakenBrandweerzoneRivierenlandPapierenkarton

  TweewekelIjkSe Info ORNEM Info

  Aan de vooravond van Wapenstilstand willen we graag even tijd maken om stil te staan bij de nooit-meer-oorloggedachte. Daarom organiseren we een fakkeltocht. iedereen die wil, mag meestappen. Breng gerust je zelfgemaakte fakkel mee.

  We verzamelen op zondagavond 10 november om 18 uur aan het monument op het Kardinaal Cardijnplein. Na een korte plechtigheid gaan we naar het kerkhof om daar aan de graven van de oorlogs-slachtoffers hulde te brengen in samenwerking met de Bornemse harmonies. Nadien stappen we richting abdij waar we alle aanwezigen een warm drankje aanbieden. Dit gebeurt in een heuse veldkeuken die werd nagemaakt door de leerlingen van De Linde.

  Hierna krijgen we een voorstelling van het project WO I en een voorsmaakje van de website die hiervoor speciaal gemaakt werd.Het einde is voorzien rond 20 uur.

  FAKKELTOCHT VOOR VREDE

  Tijdens de week voor Wapenstilstand organiseren we voor alle zesdejaars van de Bornemse lagere scholen een fortwandeling. Tijdens deze tocht geven de gidsen de leerlingen meer uitleg over het ontstaan van het fort van Bornem, over de bunkers, over het leven van de soldaten, over het gezinsleven tijdens de oorlogsjaren.

  FoRTWAnDELing

  Oktober 3 201312de jaargang - Nr. 232

 • oRneM Info2

  o p H A L i n g E n

  p m D

  PMD A Buitenland, Wintam, Hingene, Eikevliet, Weert en Mariekerke 28 oktober en 13 november

  p A p i E R E n K A R T o n

  P&K A Buitenland, Wintam, Hingene, Eikevliet, Weert en Mariekerke 13 november

  P&K B Bornem, Branst 19 november

  W i T - E n B R u i n g o E D

  2 januari 2014

  g R o F H u i s V u i L

  2 januari 2014

  s n o E i H o u T

  9 januari 2014

  gRATis opHALing HuisHouDELiJKE goEDEREn

  Kringloophuis Klim OPEikevlietbaan 1 2870 Puurs tel. 03 889 63 30Alle dagen van 9 tot 17.15 uur

  VooR VRAgEn En opmERKingEn BEL nAAR iVAREm op 0800 90 441

  H u i s V u i L

  HV A Buitenland, Wintam, Hingene, Eikevliet, Weert en Mariekerke ophaling steeds op maandag

  HV B Bornem, Branst ophaling steeds op dinsdag

  Meer infowww.bornem.be>milieu&wonen>milieu>afval

  PMD B Bornem, Branst 5 en 19 november

  De dagen zijn opnieuw gevoelig korter. Elk jaar gaat deze periode samen met een stijging van het aantal avondinbraken. Wacht niet af tot inbrekers toeslaan, maar voorkom inbraken!De dadergroepen zijn vooral op zoek naar geld, juwelen, gsm-toestellen, bankkaarten, fototoestellen, enzovoort.De politie vraagt om extra waakzaam te zijn en onderstaande tips toe te passen: sluitramenendeurengoedaf,gebruikbijduisternisgordijnenenrolluikenbijhetverlaten van de woningzorgdatjehuissavondsgoedverlichtisengeefheteenbewoondeindrukdoorbijvoorbeeld timers te gebruiken waarmee je n of meerdere lichtpunten laat aan- en uitgaan, laat je radio spelenverberggoederendieaantrekkelijkengemakkelijkzijnommeetenemen registreerwaardevollevoorwerpenenbewaarzeineenbankkluishoudeenoogjeinhetzeilvoorjeburenenvraaghenditookvoorjoutedoenweesvoorzichtigmetsocialemedia.Inbrekerskijkennietalleendoorhetraamomtekijken of je thuis bent. Ze zijn ook actief op het internet. Schrijf nooit op je Twitter, Facebook of Netlog dat je even weg bent.

  Slachtoffer van een inbraak? Getuige van een verdachte situatie? Neem dan onmiddellijk contact op met de lokale politie van Klein-Brabant op het noodnummer 101 of 03 293 22 22, 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 te bereiken.

  Horen, zien en melden!Leg bij verdachte situaties zoveel mogelijk gegevens vast. Wat was het merk en de kleur van de auto? Herinner je je de nummerplaat nog? Hoeveel verdachte personen waren aanwezig en hoe zagen zij eruit? Verscherp je aandacht in de vooravond en neem iedere verdachte handeling in je buurt ernstig en zorg hierbij steeds voor je eigen veiligheid. Samen werken wij aan een veilige buurt!

  Sinds 2007 werden er stap voor stap meerdere brandweerzones opgericht. De provincie Antwerpen heeft er 5. Elke zone bestaat uit verschillende gemeentes. Op die manier treedt de brandweer op buiten de grenzen van haar gemeentes, is er een grotere samenwerking en kunnen er meer en betere brandweermiddelen aangewend worden. De veiligheid wordt zo ook versterkt. Bornem behoort tot zone 2. Samen met Aartselaar, Berlaar, Bonheiden, Boom, Duffel, Heis-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen, Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Schelle, Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek verlenen wij aan elkaar hulp. Meer info www.brandweerzonerivierenland.be, [email protected]

  VOORKOM WONINGINBRAKEN

  BRANDWEERZONE RIVIERENLAND

  We vonden helaas heel wat mensen die hun karton aanbieden in een plastieken mand of box. Misschien een handig sorteermiddel voor jou, maar we kunnen dat niet recycleren. Daarom moet je je papier en karton bijeen-binden met een natuurkoord of in een kar-tonnen doos of zak steken. Het pakket mag niet meer dan 15 kg wegen. Meer info op het gratis nummer 0800 90 441 en inde afvalkalender.

  OPGELET ! PAPIER & KARTON

 • oRneM Info3

  Werk je graag met kinderen? Ben je betrokken en sociaal? Wil je in een fijn team werken van de naschoolse kortopvang en kan je je vrijmaken op maandag, dinsdag, donderdag en/of vrijdag tussen 15.30 en 17.30 uur? Versterk dan zeker ons team. Je helpt mee in een Bornemse school, zoals bijvoorbeeld het in- en uitschrijven van de kinderen, het klaarzetten van ruimtes, drank- en koekjesbedeling, spelen met kinderen, ondersteunen van knutselactiviteiten, enz. Je ontvangt hiervoor een forfaitaire vergoeding via een vrijwilligersovereenkomst.

  interesseneem dan snel contact op met de jeugddienst, tel. 0499 64 35 45 of [email protected]

  VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NASCHOOLSE KORTOPVANG

  GRATIS OPVOEDINGSONDERSTEUNING Voor ouders met kinderen tot 12 jaar

  opvoedingsproblemen met je kids? Biedt supernanny geen oplossing? Weet je met jezelf geen raad meer? Het overkomt ons allemaal als ouder. Of je nu ouder bent van een peuter met woedeaanvallen ofeen spijbelende tiener, de gemeentebesturen en OCMW's van Bornem, Puurs en Sint-Amands werken sinds enkele jaren samen om ouders een hart onder de riem te steken. Herhaling van de succesvolle reeks workshops die begin dit jaar werden gegeven, wegens grote vraag. Maximum 25 ouders per sessie. De workshops duren 2 uur. 6november:omgaanmetruzieenagressie,CCTerDilft,auditorium,aanvang19.30uur;13november:boodschappendoenmetkinderen,JOCWijlandPuurs,FortbaanP, aanvang19.30uur20november:lerenluisteren,zaalDeLeeuwSint-Amands,E.Verhaerenstraat71, aanvang19.30uurGratis, maar inschrijven is verplicht!

  meer info en inschrijvingen Anne Dhaens, [email protected], tel. 03 890 60 70.

  WARmE mAALTiJDVoor vele ouderen wordt het moeilijk omiedere dag de moed op te brengen omzelf voor een warme maaltijd te zorgen.Daarom is er de maaltijdbedeling. Let op: je moet de maaltijd wel 1 of 2 dagen op voorhand bestellen.

  tLandvanBornemlevertmaaltijdenaan huis,tel.0473610513.Alsjespecialedieeteisenhebt,kanje terechtbijDelicatessecateringuit Sint-Niklaas,tel.032967780.OokindeVlietoeverkunneneenbeperkt aantalmensensmiddagsmeeetenmet debewoners,tel.038893799. Inhetdienstencentrumkunjeop weekdageneenwarmemaaltijdnuttigen, alsjegraagingezelschapbent, tel.038906078.

  Meer info Sociaal Huis, Broekstraat 40, tel. 03 890 60 70, [email protected], www.bornem.be.

  DAnKJEWEL

  Kom op Tegen Kanker bedankt de vele Bornemse bloemenkopers die hun steun gaven tegen kanker. In totaal kocht heel Vlaanderen 264.640 azaleas, waarvan 2.300 stuks in Bornem. De opbrengst gaat naar projectentegen kinderkanker, palliatieve zorg,lotgenotengroepen van kankerpatinten en vernieuwende initiatieven.

 • ka lende ra

  ctiv

  ite

  ite

  n d a t u m v e r e n i g i n gu u r a c t i v i t e i to k t o b e r - N o V e M b e r26 oktober 10.00 Gemeentebestuur en VH Halloweenactie: pompoensoepbedeling aan de post in de Boomstraat 27 oktober 14.00 De Zilverreiger Afsluiten van het seizoen met drank en wafels

  28 oktober 13.30 Gezinsbond Bornem Speelgoedbeurs van en door kinderen in CC Ter Dilft

  29 oktober 14.00 Dienstencentrum Den Dries Hoger Lager

  14.30 CC Ter Dilft Film: Verschrikkelijke Ikke2 (in 3D)

  20.30 CC Ter Dilft Film: Kapringen

  31 oktober 20.30 Re: Zeitung Dans: P.A.R.T.S. Foundation

  1 november Allerheiligen

  2 november Allerzielen

  08.00 Wandelclub Kwik Herfsttocht, inschrijving in het gemeenschapshuis in Wintam

  20.00 CC Ter Dilft Film: Word War Z-The Conjuring-Sinister

  3 november 14.30 K.V.L.V. Branst Lekkere pannenkoeken en ijsjes in het gemeenschapshuis van Branst.

  7 november 20.30 CC Ter Dilft Podium: Theater Antigon, Lange dagreis naar de Nacht

  8 november 20.30 CC Ter Dilft Podium: History of Folk

  10 november 18.00 Gemeentebestuur Fakkeltocht voor vrede

  19.00 Fanfare Sint-Margaritha Kerkconcert in Wintam

  19.00 Terpsichore Podium: Dansproject 13 in CC Ter Dilft

  11 november Wapenstilstand

  meer info over deze activiteiten op www.bornem.be/uitinBornem.aspx en www.terdilft.be

  Ga op zaterdag 26 oktober winkelen in Bornem en geniet van 11 tot 17 uur van overheerlijke pompoensoep. Dan delen de Verenigde Handelaars van Bornem gratis pompoensoep uit aan al hun klanten. Per aankoop krijg je die dag een bonnetje waarmee je een heerlijke kop soep kan drinken. Zorg dat je er die dag bij bent op de parking van de Post. Meer infocommunicatiedienst, cel lokale economie, tel. 03 890 69 06 of [email protected]

  gA sHoppEn mET HALLoWEEn

  DE gEmEEnTEKiJKE DiEnsTEn ZiJn gEsLoTEn

  op vrijdag 1 november en maandag 11 november 2013.Zwemmen kan wel op 2 november van 13 tot 19 uur en op 11 november van 10 tot 17 uur.