B„»© GI£¾O D„»¤C V£â‚¬ ¤¯£â‚¬O T„› O H„»©I ¤¯„»â€™NG THI TH¤â€NG H„› NG GI„›¢NG

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of B„»© GI£¾O D„»¤C V£â‚¬...

 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II)

  ------------------------------- DANH SÁCH VIÊN CHỨC CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

  DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ GIẢNG VIÊN (HẠNG III) LÊN GIẢNG VIÊN CHÍNH (HẠNG II) NĂM 2017

  (Ban hành kèm theo Công văn số 1501/BGDĐT-HDTTH ngày 27 tháng 10 năm 2017)

  TT Họ và tên

  Ngày tháng năm sinh (dd/mm/yyyy)

  Chức vụ hoặc chức danh công tác Cơ quan, đơn vị đang làm việc Ghi chú

  Được miễn thi

  Ngoại ngữ đăng ký thi Khối ngành Cụm thi

  Nam Nữ Tin học Ngoại ngữ

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  1 Đặng Thị Lan Anh 01.6.1976 Trưởng bộ môn Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  2 Vũ Văn Ba 05.05.1976 Giảng viên, Phó Trưởng khoa Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  3 Phạm Xuân Bách 26.06.1980 Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  4 Ngô Anh Cường 30.01.1981 Phó trưởng bộ môn Thống kế Trường ĐH Lao động-Xã hội B2 I 2

  5 Bùi Thị Hồng Dung 28.11.1978 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội ĐH Anh I 2

  6 Phạm Đỗ Dũng 12.5.1980 Phó trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội B2 I 2

  7 Nguyễn Trường Giang 19.09.1976 Giảng viên, Phó Trưởng khoa Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  8 Nguyễn Trung Hải 6.8.1979 Phó Trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội TNNN I 2

  9 Trần Thị Thu Hằng 19.01.1980 Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  10 Trần Thị Thu Hằng 03.6.1974 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội TNNN I 2

  11 Lục Mạnh Hiển 30.07.1974 Phó trưởng phòng Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 211 Lục Mạnh Hiển 30.07.1974 Phó trưởng phòng Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  12 Nguyễn Thị Minh Hòa 12.12.1971 Trưởng bộ môn Trường ĐH Lao động-Xã hội ThS I 2

  13 Đào Xuân Hội 14.10.1981 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội B2 I 2

  14 Nguyễn Thị Hồng 15.10.1977 Phó trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội ĐH I 2

  15 Hoàng Bích Hồng 25.02.1975 Trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội ĐH I 2

  1/68

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  16 Đông Thị Hồng 04.8.1978 Phó trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội ĐH I 2

  17 Nguyễn Tiến Hưng 04.10.1973 Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  18 Nguyễn Tiến Hưng 13.5.1977 Phó trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội ThS B2 I 2

  19 Doãn Thị Mai Hương 22.02.1973 Trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội TNNN I 2

  20 Tiêu Thị Minh Hường 22.03.1972 Phó Trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  21 Nguyễn Thanh Huyền 19.12.1976 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  22 Nguyễn Thanh Huyền 20.06.1975 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội ThS Anh I 2

  23 Vũ Thị Tuyết Lan 15.07.1977 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội TS ĐH I 2

  24 Bùi Thị Ngọc 01.5.1978 Phó trưởng bộ môn Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  25 Ngô Thị Nhung 09.07.1979 Giảng viên, Phó Trưởng bộ môn Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  26 Vũ Hồng Phong 28.02.1981 Phó Trưởng bộ môn, phụ trách bộ môn Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2trách bộ môn

  27 Hoàng Thị Phương 03.07.1976 Giảng viên, Phó Trưởng khoa Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  28 Nguyễn Duy Phương 13.12.1974 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội B2 I 2

  29 Nguyễn Thị Sơn 9.3.1976 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  30 Trần Xuân Thảnh 24.11.1979 Giảng viên, Phó Trưởng phòng Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định Anh I 2

  31 Vũ Ngọc Thương 13.04.1977 Giảng viên, Trưởng bộ môn Trường ĐHSP Kỹ thuật Nam Định TNNN I 2

  32 Trịnh Thị Thuỷ 24.02.1980 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội Pháp I 2

  33 Vũ Thị Thanh Thủy 01.10.1979 Trưởng bộ môn Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  34 Phạm Thị Thủy 18.12.1980 Trưởng bộ môn Trường ĐH Lao động-Xã hội ĐH I 2

  35 Lê Thị Thu Trang 10.11.1980 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  36 Hoàng Thanh Tùng 20.01.1969 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  37 Đỗ Thị Tươi 20.10.1975 Phó trưởng khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội ĐH I 2

  38 Đoàn Thị Yến 27.11.1976 Giảng viên Trường ĐH Lao động-Xã hội Anh I 2

  39 Vũ Thị Lụa 26.3.1969 Phụ trách Khoa Trường ĐH Lao động-Xã hội B1 I 2

  40 Lê Hải An 26.06.1978 Phó Hiệu trưởng Trường ĐTBD Cán bộ Công Thương Trung ương ĐH III 2

  41 Nguyễn Hồng Anh 04.03.1978 Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công ĐH III 241 Nguyễn Hồng Anh 04.03.1978 Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 2

  42 Lê Kim Anh 05.07.1976 Giảng viên Khoa Kinh tế cơ sở Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 2

  43 Phương Mai Anh 03.07.1973 Giảng viên Khoa Kinh tế cơ sở Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 2

  44 Hồ Tuấn Anh 25.02.1969 Giảng viên Khoa CNTP Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  2/68

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  45 Phùng Thị Xuân Bình 08.09.1976 Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

  Trường Đại học Điện lực ĐH IV 2

  46 Nguyễn Hải Bình 30.07.1982 Giảng viên Khoa Điện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  47 Lê Minh Châu 21.03.1980 Giảng viên Khoa CNTP Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  48 Nguyễn Thị Chi 20.01.1973 Tổ trưởng Tổ Quản trị kinh doanh Công nghiệp - Khoa QTKD

  Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 2

  49 Nguyễn Hoàng Chiến 19.05.1978 Phó trưởng khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ThS ĐH V 2

  50 Trần Đức Chuyển 30.12.1977 Giảng viên Khoa Điện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  51 Nguyễn Lê Cường 25.08.1976 Trưởng khoa Điện tử viễn thông Trường Đại học Điện lực ĐH V 2

  52 Lưu Khánh Cường 28.09.1973 Trưởng khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 252 Lưu Khánh Cường 28.09.1973 kinh doanh nghiệp ĐH III 2

  53 Đặng Hương Giang 19.02.1982 Tổ phó - Khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 2

  54 Đỗ Thị Hồng Hà 20.09.1968 Giảng viên Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH VII 2

  55 Nguyễn Thị Thu Hà 29.05.1983 Giảng viên Lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH VII 2

  56 Võ Thu Hà 12.02.1979 Trưởng khoa Điện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp B1 V 2

  57 Bùi Huy Hải 07.09.1974 Trưởng Khoa Điện tử Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp TNNN V 2

  58 Đỗ Thị Minh Hạnh 08.04.1981 Giảng viên Khoa CNTP Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  59 Hoàng Thu Hiền 12.06.1980 Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 2

  60 Phùng Thị Thu Hiền 30.11.1972 Phó trưởng khoa CNTT Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  61 Đỗ Quang Hiệp 11.01.1978 Giảng viên Khoa Điện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  62 Nguyễn Thị Hoài 08.07.1980 Giảng viên Khoa QTKD Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Anh III 2

  63 Phạm Thị Thu Hoài 17.07.1977 Phó trưởng phòng Quản lý khoa học Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Anh V 2

  64 Trương Nam Hưng 29.03.1973 Trưởng khoa Công nghệ năng lượng Trường Đại học Điện lực TNNN V 264 Trương Nam Hưng 29.03.1973 năng lượng Trường Đại học Điện lực TNNN V 2

  65 Vũ Duy Hưng 24.12.1980 Tổ trưởng Tổ Điện công nghiệp, khoa Điện Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH V 2

  66 Nguyễn Quang Hưng 26.03.1974 Giảng viên Khoa Kế toán Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp ĐH III 2

  67 Phùng Thị Lan Hương 03.05.1975 Trưởng khoa Tài chính ngân hàng Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Anh III 2

  3/68

 • 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

  68 Nguyễn Thị Mai Hương 02.08.1981 Giảng viên Khoa CNTP Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp CĐ

Related documents