12

Aviva catalog pensii

  • Upload
    bci3

  • View
    261

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Catalogul Aviva pensii pe care l-am creat pentru cunoscutul asigurator.

Citation preview

Page 1: Aviva catalog pensii
Page 2: Aviva catalog pensii
Page 3: Aviva catalog pensii

Un studiu realizat în 21 de ţări şi pe un eşantion de 50.000 de persoane intervievate a evidenţiat că românii sunt cei mai îngrijoraţi de faptul că nu economisesc sufi cient pentru vârsta pensionării.Ştiai că?1

62%

● 48% dintre pensionarii din întreaga lume îşi doresc să fi făcut ceva mai devreme pentru a avea sufi ciente venituri la pensie?

● 62% dintre români sunt conştienţi de faptul că statul nu le va asigura o sumă sufi cientă pentru menţinerea stilului de viaţă la vârsta pensionării?

● Doar 1 din 10 români are în prezent un plan de pensii, în comparaţie cu 1 din 4 persoane din Europa de Est şi 1 din 2 persoane în Europa de Vest?

48%

1/10

Cu un cont de pensii Aviva2 te poţi relaxa şi poţi profi ta de confortul oferit de venitul pe care îl vei avea la pensionare.

Pentru mulţi oameni, pensia aduce un nou stil de viaţă şi ocazia de a face acele lucruri pentru care probabil nu au avut timp atunci când lucrau.

Cu o bună pregătire şi consiliere adecvată poţi fi sigur că vei avea sufi ciente economii pentru a face ceea ce iţi doreşti când vei ieşi la pensie.

După ani întregi de muncă, merităm cu toţii o pensie de care să ne putem bucura. Gândeşte-te cum ar fi să călătoreşti în locuri exotice, să bei un pahar de vin cu prietenii tăi şi să îţi răsfeţi nepoţii la sfârşit de săptămână.

Page 4: Aviva catalog pensii

De ce ADe ce Aviva? De ce ADe

putere şi stabilitate suntem compania de asigurări cu cea mai îndelungată experienţă din lume şi administrăm 535 miliarde de euro, dovedind putere şi stabilitate. În prezent, avem peste 40 de milioane de clienţi în întreaga lume şi 400.000 de clienţi în România.

Aviva este lider pe piaţa serviciilor financiare din Marea Britanie.

Grupul are o experienţă de peste 300 de ani şi operează pe pieţe importante din Europa, Asia, Statele Unite şi Australia.

Aviva în lume

Page 5: Aviva catalog pensii

e Aviva?

dispunem de resursele necesare pentru a-ţi oferi ceea ce nici o altă companie nu îţi poate oferi – implicarea celor 58.000 de angajaţi din întreaga lume şi a celor 1000 de angajaţi şi consilieri fi nanciari din România.

implicare

De ce Aviva?De ce Aviva?

fi indcă deţinem experienţa dezvoltării unor planuri de economii pe termen lung în pieţe precum Europa, Asia, Australia şi S.U.A.3

experienţă

forţă pentru că principalele domenii de activitate pe care le acoperim în întreaga lume fac parte din aria managementului economiilor pe termen lung, managementului resurselor şi asigurărilor generale.

suntem liniştitor de mari. Performanţa înregistrată la nivel global a făcut ca Aviva să devină a 28-a companie ca mărimeîn lume.

liniştitor

e Aviva?

De ce Aviva?De ce Aviva?

Page 6: Aviva catalog pensii

Aviva a conceput un pachet special de pensii şi economii care te va ajuta să economiseşti un minim de 60 RON, lunar, pentru viitorul tău.

“Viitorul Meu”, pachetul de pensii şi economii Aviva, îţi permite să economiseşti:

● având costuri reduse, ● beneficiind de deductibilitate6 şi ● câştigând beneficiul unei abordări flexibile a economiilor.

“Viitorul Meu” reprezintă un pachet format din două produse:

1.O pensie facultativă4 oferită de Aviva – „Pensia Mea” şi2.Un produs fi nanciar Aviva de economii pe termen lung5 – „Extra”.

Planifi că-ţi viitorulChiar dacă mai ai ani buni până la pensie este important să începi să planifi ci din timp. Diferenţa privind stilul de viaţă pe care-l vei avea depinde de felul în care îţi planifi ci viitorul acum!Tocmai de aceea, Aviva ţi-a pregătit informaţii detaliate privind modul în care poţi începe să-ţi planifi ci viitorul din timp, cu ajutorul pachetului “Viitorul Meu”.

“Viitorul Meu”Pachetul de Pensii4 şi Economii5 Aviva

Pensia Mea

Extra

Pensia Mea + Extraechilibrul ideal între pensii

facultative & economii fl exibile

Page 7: Aviva catalog pensii

Pensia Mea4 + Extra5

Extra este un produs fl exibil de economii,care îţi permite să investeşti contribuţiilecare depăşesc nivelul admis pentru opensie facultativă7.

Pensia Mea este un produs de pensiefacultativă, efi cient din punct de vedereal impozitelor deoarece permite odeductibilitate de până la 200 de euro pe an, atât pentru contribuţiile angajatului, cât şi ale angajatorului.

Pensia Mea

Extra

Page 8: Aviva catalog pensii

Pensia Mea4 plus Extra5

Pensia Mea plus Extra oferă efi cienţa utilizării costurilor, în cazul produsului de pensie facultativă cu deduceri de impozite şi fl exibilitatea adăugată a produsului de economii.

Pensia Mea plus Extra suplimenteazăpensiile minime asigurate de stat care auîn prezent o valoare medie de numai 290RON pe lună8 – deloc sufi cientă pentru a asigura o pensionare confortabilă.

Pensia Mea este produsul perfect pentrucontribuţiile care se încadrează în limitapentru deducerea de impozite deoarecepermite plata unei contribuţii de 200euro, echivalentul a doar 168 euro prin deducerea impozitelor.

Fondurile alocate pentru Pensia Mea suntdepuse în investiţii cu risc scăzut, stabiliteîncă de la început de către Aviva9. Banii pot fi accesaţi la pensionare.

Page 9: Aviva catalog pensii

Extra reprezintă produsul de economisireideal pentru alegerea tipului de investiţie şi pentru accesul permanent la economiile tale (sub rezerva termenilor şi condiţiilor aferente).

Cu Extra ai posibilitatea de a selectadintr-o gamă de fonduri de investiţiigestionate de Aviva care ating unechilibru între oportunităţile de creştere ainvestiţiilor şi nivelul de risc pe care vreisă ţi-l asumi, având astfel controlul asupra felului în care banii tăi sunt investiţi.

Pachetul Pensia Mea plus Extra este conceput să funcţioneze ca un întreg, menit să îţi asigure o economisire suplimentară faţă de minimul oferit de pensia de stat în cel mai efi cient şi fl exibil mod posibil.

Page 10: Aviva catalog pensii

Pensia Mea10 plus Extraîţi permite să economiseşti puţin azi

pentru a te asigura că şi mâine

vei putea să cheltuieşti,să cheltuieşti, să cheltuieşti.

1 Surse: Studii Aviva privind “Atitudini ale consumatorilor legate de pensii şi economii pe termen lung”, 2006.2 Administrator al fondului de pensii facultative “Pensia Mea” conform deciziei CSSPP, cod înscriere: SAA-RO-12307916, nr. 4 / 17.04.07.3 Asigurări de Viaţă, Pensii şi Economii.4 Pensia Mea – fond de pensii facultative, reglementat de către CSSPP conform Legii 204/2006 privind pensiile facultative.5 Extra – produs de asigurări, reglementat de către CSA conform legii 32/2000, respectiv legea 136/1995. 6 Sub rezerva limitelor stabilite de stat, cu privire la

pensiile facultative.7 Conform prevederilor legii pensiilor facultative 204/2006.8 Institutul Naţional de Statistică – Studiu privind numărul pensionarilor şi media pensiei de stat lunare – a doua jumătate a anului 2006.9 Conform prospectului fondului de pensii facultative “Pensia Mea – fond de pensii facultative” administrat de Aviva Asigurări de Viaţă SA şi autorizat de către CSSPP.10 Banca depozitară şi custode este BRD – GSG, prin autorizaţie de bancă depozitară şi custode pentru fonduri de pensii facultative nr. DEP-RO-373958 din data de 06.02.2007.

Page 11: Aviva catalog pensii
Page 12: Aviva catalog pensii