Avid Studio Manual - cdn. poufne i s… w‚asno›ci… firmy Dolby Laboratories. Ich powielanie lub

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Avid Studio Manual - cdn. poufne i s… w‚asno›ci… firmy Dolby...

 • Avid Studio Wersja 1

  Avid Studio Ultimate

  Ciesz si filmami

 • ii Avid Studio

  Autorzy dokumentu: Nick Sullivan i Terri Morgan. Autorzy dokumentu: Josh French, Dieter Huber, Jim Sugg i Markus Weber.

  Copyright 1996-2011 Avid Technology, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone.

  Prosimy o poszanowanie praw artystw i twrcw. Zawarto, taka jak muzyka, zdjcia, wideo i fotografie znanych osb, jest chroniona przepisami prawa wielu krajw. Zawartoci nalecej do innych osb mona uywa tylko pod warunkiem posiadania praw do niej bd uzyskania zezwolenia od waciciela.

  Ten produkt lub jego fragmenty s chronione w Stanach Zjednoczonych przez jeden lub wicej nastpujcych patentw USA: 5,495,291; 6,469,711; 6,532,043; 6,901,211; 7,124,366; 7,165,219; 7,286,132; 7,301,092 i 7,500,176; oraz w Europie przez jeden lub kilka patentw europejskich: 0695094 i 0916136. Zgoszono rwnie wnioski rejestracyjne innych patentw.

  Mpegable DS 2.2 2004 Dicas Digital Image Coding GmbH. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Ten produkt zawiera jeden lub wicej programw chronionych midzynarodowymi i amerykaskimi prawami autorskimi jako nieopublikowane prace. S one poufne i s wasnoci firmy Dolby Laboratories. Ich powielanie lub ujawnianie, w caoci lub w czci, bd tworzenie na ich podstawie prac pochodnych bez wyranej zgody firmy Dolby Laboratories s zabronione. Copyright 19932005 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeone. Technologia kodowania audio MPEG Layer-3 na licencji firm Fraunhofer IIS i Thomson Multimedia. Fragmenty tego produktu zostay utworzone z uyciem narzdzi LEADTOOLS 19912006, LEAD Technologies, Inc. Wszelkie prawa zastrzeone. Fragmenty tego produktu korzystaj z technologii Windows Media 19992005 Microsoft Corporation. Real Producer SDK 19952005 Real Networks Inc. Ten produkt zawiera fragmenty kodu obrazu bdcego w posiadaniu i chronionego na mocy praw autorskich firmy Pegasus Imaging Corporation, Tampa, FL. Wszelkie prawa zastrzeone. MPEG Layer II Audio firmy QDesign Corp. Ten produkt zawiera interfejs API serwisu YouTube.

  Ten produkt moe zawiera technologi MPEG Audio. Firmy Audio MPEG, Inc. i S.I.SV.EL., S.P.A. wymagaj podania tej informacji: Ten produkt zawiera technologi MPEG Audio na licencji firm Audio MPEG i SISVEL, ktra moe by stosowana jedynie zgodnie z warunkami umowy EULA firmy Avid.

 • Avid Studio iii

  adna cz niniejszego podrcznika nie moe by kopiowana ani rozpowszechniana, przesyana drog elektroniczn, przepisywana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani tumaczona na jakikolwiek jzyk czy jzyk komputerowy w jakiejkolwiek formie bd jakimikolwiek rodkami i sposobami elektronicznie, mechanicznie, magnetycznie, rcznie czy w jakikolwiek inny sposb bez uprzedniej wyranej pisemnej zgody firmy Avid Technology, Inc.

  Avid 280 North Bernardo Avenue Mountain View, CA 94943

  Wydrukowano w USA.

 • Spis treci v

  Spis treci

  SPIS TRECI ................................................................. V

  PRZED ROZPOCZCIEM............................................. XI Wymagania dotyczce sprztu ............................................................... xi Skrty i konwencje ............................................................................... xiv Pomoc online ........................................................................................ xvi

  ROZDZIA 1: PRACA Z PROGRAMEM AVID STUDIO .... 1 Biblioteka ................................................................................................ 4 Edytor filmu i edytor pyty ...................................................................... 7 Edytory multimediw .............................................................................. 9 Odtwarzacz ............................................................................................ 11

  ROZDZIA 2: BIBLIOTEKA ........................................ 13

  Koncepcja biblioteki................................................................................. 16 Karty lokalizacji .................................................................................... 20 Drzewo zasobw ................................................................................... 21 Kolekcje ................................................................................................. 24 Zarzdzanie zasobami biblioteki ........................................................... 26 Przegldarka .......................................................................................... 29 Podgld biblioteki .................................................................................. 35

  Korzystanie z biblioteki ........................................................................... 39 Wybr elementw do wywietlenia ....................................................... 40 Etykiety ................................................................................................. 43

 • vi Avid Studio

  Korekcja multimediw .......................................................................... 47 Wykrywanie scen wideo ........................................................................ 47

  SmartSlide i SmartMovie ........................................................................ 50 SmartSlide ............................................................................................. 51 SmartMovie ........................................................................................... 55

  ROZDZIA 3: EDYTOR FILMU ................................... 61

  O czasu projektu ..................................................................................... 64 O czasu podstawy ............................................................................ 64 Pasek narzdzi osi czasu ........................................................................ 67 Nagwek cieki osi czasu ................................................................... 75 Funkcje audio osi czasu ......................................................................... 77

  Edycja filmw ........................................................................................... 77 Dodawanie klipw do osi czasu ............................................................ 79 Edytor tytuu, Scorefitter, narracja ........................................................ 85 Usuwanie klipw ................................................................................... 85 Czynnoci zwizane z klipami ............................................................... 86 Uywanie schowka .............................................................................. 101 Szybko .............................................................................................. 103 Filmy w filmach .................................................................................. 106 Przejcia ............................................................................................... 107 Efekty klipu ......................................................................................... 113 Menu kontekstowe klipu ..................................................................... 114

  ROZDZIA 4: EDYCJA MULTIMEDIW: KOREKCJE ................................................................ 117

  Przegld edycji multimediw .............................................................. 120

  Korygowanie zdj ................................................................................. 126 Narzdzia do edycji zdj .................................................................... 126 Korekcje zdj ..................................................................................... 127

  Korygowanie wideo ................................................................................ 134 Narzdzia wideo .................................................................................. 135 Korekcje wideo .................................................................................... 139

  Korygowanie audio................................................................................. 141

 • Spis treci vii

  ROZDZIA 5: EDYCJA MULTIMEDIW: EFEKTY .. 143 Efekty w edytorach multimediw ........................................................ 145 Efekty na osi czasu .............................................................................. 149 Panel Ustawienia ................................................................................. 151 Praca z klatkami kluczowymi .............................................................. 154 Efekty wideo i zdj ............................................................................ 157 Panoramowanie i powikszanie ........................................................... 162

  ROZDZIA 6: MONTA ............................................. 169 Sekcja Monta w Bibliotece ................................................................ 171

  Uywanie szablonw montaowych ............................................................. 172 Klipy montaowe na osi czasu projektu .............................................. 174 Anatomia szablonu .............................................................................. 177

  Edytor montau ...................................................................................... 181

  ROZDZIA 7: EDYTOR TYTUU .............................. 185 Uruchamianie (i opuszczanie) edytora tytuu ...................................... 188 Menu Plik ............................................................................................ 190

  Biblioteka ................................................................................................ 190

  Modu wyboru ustawie wstpnych ............................................................... 192 Wstpnie ustawione wyg