of 26 /26
Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ AACR - DA pag.1/26 11.02.2013 COD - AAC Agent aeronautic Adresa Domeniul de activitate Certificat autorizare Valabilitate 2 3 4 5 S.C. SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII ÎN TRANSPORTURI BUCUREŞTI S.A. Bucureşti Str. Opanez nr. 3A, sector 2 - construcţii,reparaţii, întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave); - construcţii, reparaţii, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto; - execuţie lucrări de construcţii civile şi industriale; - lucrări specifice pentru construcţii: activităţi de laborator, studii, analize fizico-mecanice şi chimice, determinări pentru materiale de construcţii. AAC 02/2012 05.09.2013 S.U.C.T. S.A. Suceava, Str. Aurel Vlaicu 46 - execuţie de lucrări construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente - construcţii, reparaţii si intreţinere sisteme rutiere aeroportuare, inclusiv piste, cai de rualre si platforme AAC 04 / 2012 05.11.2013 S.C. QUATROCONSTRUCT S.R.L. Suceava Str. Zimbrului nr.2A, jud. Suceava - reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale pentru activităţi de aeronautică civilă; - reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare. AAC 06 / 2012 14.02.2013 SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA Cluj-Napoca Str. Taberei nr.4, jud. Cluj - execuţie lucrări de construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente (instalaţii electrice interioare la tensiune de 0,4 KV, instalaţii sanitare, încălzire, climatizare, ventilaţie, reţele canalizare apă ) ; - construcţii, reparaţii, întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave) ; - construcţii, reparaţii, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto. AAC 07 / 2012 18.07.2013 CORSAN CORVIAM CONSTRUCTION S.A. Madrid, Sapnia Str. Caballero Andante nr 8 Cod 28021 - Proiectare, constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente - Proiectare, constructii, reparatii si intretinere suprafete de miscare, drumuri de acces auto si parcari si instalatii aferente AAC 08 / 2012 11.05.2013 GENERAL CONSTRUCŢII TEHNIC PLUS Bacau Com. Filipeşti nr. 288 - Construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente - Constructii, reparaţii şi intreţinere drumuri de acces şi parcări auto - Construcţii, reparaţii şi întreţinere heliplatforme AAC 11 / 2012 10.07.2013

Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Embed Size (px)

Text of Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT...

Page 1: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.1/26 11.02.2013

COD - AAC

Agent aeronautic

Adresa Domeniul de activitate Certificat autorizare Valabilitate

2 3 4 5

S.C. SOCIETATEA DE CONSTRUCŢII ÎN TRANSPORTURI BUCUREŞTI S.A.

Bucureşti Str. Opanez nr. 3A, sector 2

- construcţii,reparaţii, întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave);

- construcţii, reparaţii, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto; - execuţie lucrări de construcţii civile şi industriale; - lucrări specifice pentru construcţii: activităţi de laborator, studii, analize

fizico-mecanice şi chimice, determinări pentru materiale de construcţii.

AAC 02/2012 05.09.2013

S.U.C.T. S.A. Suceava, Str. Aurel Vlaicu 46

- execuţie de lucrări construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente - construcţii, reparaţii si intreţinere sisteme rutiere aeroportuare, inclusiv

piste, cai de rualre si platforme

AAC 04 / 2012 05.11.2013

S.C. QUATRO CONSTRUCT S.R.L. Suceava Str. Zimbrului nr.2A, jud. Suceava

- reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale pentru activităţi de aeronautică civilă;

- reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare.

AAC 06 / 2012 14.02.2013

SOCIETATEA COMERCIALA DE CONSTRUCTII NAPOCA SA

Cluj-Napoca Str. Taberei nr.4, jud. Cluj

- execuţie lucrări de construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente (instalaţii electrice interioare la tensiune de 0,4 KV, instalaţii sanitare, încălzire, climatizare, ventilaţie, reţele canalizare apă ) ;

- construcţii, reparaţii, întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave) ;

- construcţii, reparaţii, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto.

AAC 07 / 2012 18.07.2013

CORSAN CORVIAM CONSTRUCTION S.A.

Madrid, Sapnia Str. Caballero Andante nr 8 Cod 28021

- Proiectare, constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente

- Proiectare, constructii, reparatii si intretinere suprafete de miscare, drumuri de acces auto si parcari si instalatii aferente

AAC 08 / 2012 11.05.2013

GENERAL CONSTRUCŢII TEHNIC PLUS

Bacau Com. Filipeşti nr. 288

- Construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente

- Constructii, reparaţii şi intreţinere drumuri de acces şi parcări auto - Construcţii, reparaţii şi întreţinere heliplatforme

AAC 11 / 2012 10.07.2013

Page 2: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.2/26 11.02.2013

SC COL – AIR TRADING SRL Bucuresti Str. Ocolului nr. 10, sect. 2

- montaj şi reparaţii instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune; - proiectare, montaj şi reparaţii instalaţii de iluminat şi sisteme de balizaj; - montaj şi reparaţii instalaţii pentru automatizări şi curenţi slabi ; - proiectare şi construcţii heliporturi; - distributie echipamente produse de THORN Airfield Lightning – Franta si

SAFEGATE – Suedia.

AAC 12 / 2012 12.09.2013

SC ROMSTRADE SRL Adunaţii Copăceni Şoseaua Giurgiului km. 23, jud. Giurgiu

- construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave), drumuri de acces rutier şi parcări auto şi clădiri civile şi industriale ;

- proiectare, studii, consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul infrastructurilor aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme, construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente acestora).

Restricţii : autorizarea nu cuprinde domeniul instalaţiilor de balizaj.

AAC 13/2012 21.01.2013

SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta

- Constructii civile si industiale - Constructii, reparatii siintretinere piste, cai de rualre si platforme pentru

aeronave - Montaj instalatii sanitare, termice si electrice, ventilatie si curenti slabi,

aferenta cladirilor civile si industriale

AAC 15/2012 30.05.2013

PORR Allgemeine Baugesellschaft

Austria - Lucrari de executie, reparatii si intretinere pentru sisteme rutiere de aerodrom, inclusiv piste, cai de rualre si platfoemte pentru aeronave

- Lucrari de executie, reparatii si intretinere pentru cladiri civile si industriale, inclusiv instalatii aferente

- Consultasnta pentru proiecte si lucrari de ecevutie sisteme rutiere de aerodrom si cladiri civila si indurstriale

Restrictii: lucrari de instalare a sistemului de balizaj luminis de aerodrom

AAC 17 / 2012 04.10.2013

SC ELECTROMONTAJ SA Bucureşti Str. Candiano Popescu nr. 1, sector 4

- proiectare, inginerie şi instalare, reabilitare a liniilor aeriene şi subterane de transport a energiei electrice, sisteme de distribuţie, staţii electrice de 0,4 kV-400 kV şi sisteme cu fibră optică ;

- montaj şi reparaţie instalaţii pentru automatizări ; - montaj şi reparaţie pentru curenţi slabi ; - montaj şi reparaţie instalaţii de balizaj.

AAC 19 / 2012 28.06.2013

Page 3: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.3/26 11.02.2013

SC TIAB SA

Bucuresti Str. Pictor Arthur Verona nr. 17, sector 1 Email: [email protected] TEL: 021 3021230 Fax: 021 3021231

- execuţie, montaj echipamente electrice, reparaţie şi întreţinere linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 0,4 – 110 kV, staţii şi posturi electrice de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, branşamente aeriene, branşamente subterane şi instalaţii electrice interioare la tensiune de 0,4 kV;

- montaj, reparaţie şi întreţinere instalaţii de balizaj; - proiectare, instalare, reparaţie, întreţinere şi integrare sisteme de securitate,

supraveghere perimetrală, sisteme de televiziune în circuit închis (TVCI), detecţie efracţie, detecţie şi stingerea incendiilor, automatizare, curenţi slabi, reţele structurate voce-date, control acces;

- montaj echipamente şi servicii aferente de telecomunicaţii; - proiectare, execuţie şi întreţinere instalaţii aferente clădirilor aeroportuare.

AAC/AAP 20 / 2012 15.12.2013

SC VERTA TEL SRL Bucureşti B-dul Constantin Brâncoveanu nr.15, sector 4

- execuţie, reparaţie şi întreţinere de lucrări pentru: reţele apă şi canalizare, reţele de telecomunicaţii, reţele de termoficare, linii electrice aeriene sau subterane cu tensiuni cuprinse între 0,4-20 kV, inclusiv staţii şi posturi electrice de transformare de joasă şi medie tensiune, instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale, branşamente aeriene şi subterane la tensiune de 0,4 kV, echipamente de distribuţie şi branşament gaze, precum şi construcţii aferente acestora ;

- execuţie, reparaţie şi întreţinere drumuri acces rutier şi parcări auto.

AAC 21 /2012 In curs de evaluare

SC PETROSERV SA Constanta Incinta Port Dana 34, jud. Constanta

- proiectare, instalare, reparaţii şi întreţinere, căi de acces, plase de siguranţă, sisteme de stingere incendii,

- separatoare de apă şi carburanţi pentru heliporturile în terasă şi offsore; - instalare, reparaţii şi întreţinere, heliporturi metalice şi a instalaţiior

aferente; - execuţie marcaje pentru heliporturi - execuţie construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente;

AAC/AAP 22 / 2012 28.03.2013

PA&CO INTERNAŢIONAL S.R.L.

Oituz Str. Principală nr. 557, jud. Bacău

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave, drumuri de acces si parcari auto)

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente;

- montaj, reparatii si intretinere instalatii de iluminat si sisteme de balizaj

AAC 23 / 2012 25.03.2013

ANARO CONSULTING & MANAGEMENT S.R.L.

Bucuresti, Str. Gheorghe Latea, sector6

- Constructii , reparatii si intretinere suprafete de misacare, drumuri de acces auto si parcari, cladiri civile si industrial si instalatii aferente

AAC 24/2012 19.04.2013

Page 4: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.4/26 11.02.2013

TEHNO LEMN UTIL S.R.L. Gura Humorului Str. Paraul Repede nr. 2, jud. Suceava

- Constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente

- Constructii, reparatii si intretinere drumuri de acces auto si parcati

AAC 25 / 2012 14.05.2013

SC IRIDEX GROUP CONSTRUCŢII SRL

Voluntari B-dul Eroilor nr. 6-8, jud Ilfov

- construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale; - construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere de aerodrom, inclusiv

piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave; - construcţii, reparaţii şi întreţinere instalaţii aferente clădirilor civile şi

industriale, cu excepţia instalaţiilor electrice.

AAC 27 / 2012 02.03.2013

GSL LOGISTIC S.R.L. Bucuresti, Bd Unirii, Sector3

- Constructii, reparatie si intretinere cladiri civile si industriale - Constructii, reparatii si intretinere suprafete de miscare, drumuri de acces

auto si parcari

AAC 28 / 2012 12.04.2013

SC REVICOM OIL SRL Bucureşti Str. Vistiernicul Stavrinos, nr.21, bloc 53, sc. A, et. 1, ap.4, sector 6

Bucureşti www.revicomoil.ro

- antreprenor general pentru lucrări de construcţii la depozitele de combustibili de aviaţie;

- proiectarea depozitelor pentru combustibili de aviatie, de capacitati mici (sub 1000 mc);

- distribuire, montaj si reparatii echipamente mecanice, electrice si automatizari pentru depozitele de combustibili de aviaţie.

AAC 29 / 2012 09.08.2013

SC ICCO ELECTRIC SRL

Brasov Str. Scolii nr. 8, jud. Brasov

- studii, proiectare şi execuţie instalaţii electrice (reţele exterioare, interioare şi echipamente de medie şi joasă tensiune, instalaţii de automatizări), inclusiv instalaţii de balizaj;

- distribuţie echipamente de balizaj luminos produse de IDMAN Finlanda; - construcţii clădiri civile şi industriale, inclusiv instalaţiile şi reţelele aferente; - construcţii sisteme rutiere, exclusiv piste, căi de rulare şi platforme avioane; - antreprenor general pentru:

proiectare şi execuţie instalaţii electrice (reţele exterioare, interioare şi echipamente de medie şi joasă tensiune, instalaţii de automatizări), inclusiv instalaţii de balizaj;

construcţii clădiri civile şi industriale, inclusiv instalaţiile şi reţelele aferente;

construcţii sisteme rutiere, inclusiv piste, căi de rulare şi platforme avioane.

AAC 32 / 2012 12.07.2013

Page 5: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.5/26 11.02.2013

SC I&C TRANSILVANIA CONSTRUCTII SRL

Turda Str. Mihai Viteazu nr. 45, jud. Cluj

- construcţii piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave; - furnizare de materii prime şi materiale (agregate de carieră şi betoane); - execuţie lucrări de construcţii cu utilaje şi echipamente proprii; - construcţii, reparaţii şi întreţinere drumuri de acces şi parcări auto.

AAC 34 / 2012 In curs de evaluare

SC ATLAS SA Craiova Str. Sărarilor nr.7, jud Dolj

- construcţii şi reparaţii clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente; - construcţii, reparaţii şi întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto.

AAC 39 / 2012 24.05.2013

SC CONSTRUCTII SA

Sibiu Str. Morilor nr.51, jud. Sibiu

- reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave) ;

- construcţii clădiri civile şi industriale ; - lucrări de instalaţii sanitare, sisteme de încălzire, aer condiţionat şi ventilaţie;

sisteme de canalizare, apă potabilă şi apă menajeră; montaj echipamente distribuţie şi branşament gaze ;

- lucrări de instalaţii electrice, branşamente aeriene şi subterane, linii electrice aeriene sau în cablu cu tensiuni între 0,4-20kV

Restricţii : Autorizaţia nu cuprinde domeniul instalaţiilor de balizaj luminos

AAC 40 / 2012 05.04.2013

SC CONS ELECTRIFICAREA INSTAL SRL

Timisoara Str. Stuparilor nr. 77, jud. Timis

- proiectare, executie si reparatii retele electrice de 0.4-110 KV, posturi de transformare si bransamentre electrice

- proiectare, executie si reparatii retele electrice interiaore, instalatii de automatizari si curenti slabi

- executie si reparatie constructii civile, industriale, alimentari cu apa si canalizari

- executie si reparatii instalatii de balizaj

AAC 43 / 2012 30.08.2013

SC LOIAL IMPEX SRL Suceava Str. Marasesti, nr. 44, bl. T1, parter, jud. Suceava

- proiectare si executie instalatii si retele electrice, instalatii electrice distributie, si iluminat interior si exterior, posturi de transformare 0.4/20/110 kV;

- proiectare si executie sisteme IT, telefonie si transmisiuni de date; - proiectare si executie instalatii sanitare, ventilatie, climatizare cladiri,

utilizare, distributie si bransament gaze si GPL; - executie marcaje piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave;

AAC 44 / 2012 15.06.2013

SC TANCRAD SRL Galaţi Str. Brăilei nr. 169J, jud. Galati

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente; - execuţie marcaje piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave; - reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi

platforme pentru aeronave); - construcţii, reparaţii, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto.

AAC 45 / 2012 21.03.2013

Page 6: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.6/26 11.02.2013

SC TMUCB SA Bucuresti sector 1, Str. Polonă, nr. 68-72, etaj 4 (Polonă 68 Business Center)

Tel: 021 317 10 60

- proiectare şi construcţie rezervoare orizontale şi verticale pentru combustibili de aviaţie;

- montaj şi reparaţii echipamente mecanice la instalaţiile din depozitele pentru combustibili de aviaţie;

- lucrări de sablare şi protecţie interioară la rezervoare şi cisterne pentru combustibili de aviaţie;

- construcţii de clădiri civile, industriale şi instalaţii aferente (sanitare, stingerea incendiilor, electrice şi automatizare, termoenergetice şi de ventilaţie).

AAC 46 / 2012 01.11.2013

AKTIS SA AKTIS ATE SA THESSALONIKI

Grecia – Salonic Str. Odisseos nr.13 Bucureşti Calea Plevnei nr. 145B, P105, sect.6

- proiecte tehnice, lucrări de reparaţii şi întreţinere pentru sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme pentru aeronave), drumuri de acces rutier şi parcări auto;

- acoperire cu strat bituminos antiderapant foarte subţire "slurry-seal"/ îmbrăcăminţi bituminoase subţiri;

- lucrări de împrejmuire aeroportuare; - execuţie marcaje piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave.

AAC 49 / 2012 09.08.2013

SC VIAROM CONSTRUCT SA Bucureşti Intr. Glucozei nr. 37-39, sect 2

- reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare inclusiv piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave;

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente; - realizare, reparaţii, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto.

AAC 53 / 2012 29.11.2013

KUTTER Timisoara, Str. Martir Sebastian Iordan nr.12, jud. Timis

- reparatii si intretiere piste, cai de rulare si platforme aeroportuare din beton de ciment

- constructii, reparatii si intretinere folosind straturi subtiri la rece, aplicabile pe piste, caide rulare si platforme aeroportuare din beton de ciment

AAC 56 / 2012 15.06.2013

SC TELE ELECTRON SRL Bucureşti Str.Roşia Montană nr. 6

- proiectare, instalare, reparaţii şi întreţinere sisteme de supraveghere, pază, detecţie a incendiilor,automatizare, curenţi slabi, reţele structurate voce-date, control acces, sisteme de telecomunicaţii şi de înregistrare voce-date;

- proiectare şi execuţie sisteme IT şi transmisii de date; - proiectare şi execuţie subtraversări pentru reţele de telecomunicaţii; - proiectare şi execuţie instalaţii electrice pentru construcţii civile şi

industriale; - execuţie linii şi staţii electrice 0,4 – 20kV.

AAC 58 / 2012 20.06.2013

Page 7: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.7/26 11.02.2013

SC CONRAG CONSTRUCT SRL Piteşti Str. Depozitelor nr.10, jud. Argeş

- execuţie în regim de antreprenoriat general construcţii civile, industriale (terminale pasageri, hangare de aviaţie) şi instalaţii aferente acestora;

- construcţie, reparaţie, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto subterane şi / sau supraetajate.

AAC-AAP 61 / 2012 13.11.2013

SC SEMCIR SRL Jebel Nr. 1161 jud. Timiş

- execuţie marcaje piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave; - instalarea semnalelor luminoase de aerodrom, inclusiv cele pentru dirijarea

mişcării autovehiculelor.

AAC 63 / 2012 01.03.2013

MAGYAR SA Dijon – Franta 13 Avenue Albert 1er BP 136 – 21004

- proiectarea şi construcţia rezervoarelor orizontale pentru depozitarea combustibililor de aviaţie;

- construcţia autoalimentatoarelor de aviaţie; - proiectarea depozitelor pentru combustibili de aviaţie, de capacităţi sub

1000 mc; - distribuire şi montaj echipamente mecanice pentru depozitele de

combustibili de aviaţie.

AAC/AAP 64 / 2012 01.03.2013

SC NEOTEL SRL Bucuresti Str. Vicina nr. 3, bl. 33, sc. 3, ap. 127, sector 5

- furnizare, instalare şi service pentru reţele structurate voce-date, fibră optică, curenţi slabi si de joasa tensiune.

AAC 66 / 2012 31.05.2013

POLYSTART IMPEX SRL Craiova Str. Maria Tănase nr. 4, jud. Dolj

- proiectare, instalare şi service pentru sisteme de supraveghere, pază, detecţie şi stingerea incendiilor, automatizare, curenţi slabi, reţele structurate voce-date, control acces, încălzire, climatizare, ventilaţie;

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente.

AAC 67 / 2012 15.11.2013

SC ROMAIRPORT SRL Bucuresti Str. Alexandru Serbanescu nr. 49, sector 1

- antreprenor general pentru constructii aeroportuare; - proiectare şi constructii-montaj in cadrul programelor de investitii noi,

dezvoltari si modernizari, reparatii si intretinere de sisteme rutiere de aerodromuri, clădiri civile şi industriale si instalatii aferente.

AAC 68 / 2012 25.03.2013

SC SELINA SRL Oradea Sos. Borşului nr. 14A, jud. Bihor

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru sisteme rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave);

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru cladiri civile si industriale; - lucrari de montaje si reparatii pentru instaltii sanitare si sisteme de

canalizare, aferente cladirilor civile si industriale; - lucrari de montaje si reparatii pentru instalatii instalatii electrice de joasa

tensiune si curenti slabi, aferente cladirilor civile si industriale; - lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru drumuri de acces rutier si

parcari auto.

AAC 69 / 2012 20.03.2013

Page 8: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.8/26 11.02.2013

SC GENERAL CONSTRUCT SRL Suceava Calea Unirii nr. 102, jud. Suceava

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente; - reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare inclusiv piste, căi de

rulare şi platforme pentru aeronave.

AAC 73 / 2012 15.10.2013

SC LUXTEN LIGHTING COMPANY SA

Bucuresti Str Parâng nr. 76, sector 1,

- proiectare şi execuţie instalaţii electrice de joasă şi medie tensiune ; - proiectare şi execuţie instalaţii şi echipamente de iluminat; - proiectare şi fabricaţie surse de lumină şi accesorii, stâlpi, console, braţe ; - montaj şi reparaţii instalaţii de balizaj.

AAC 74 / 2012 05.11.2013

SC ICCO SYSTEMS SRL Ghimbav Str. Aeroportului nr. 6, hala 5 (C4), Judetul Brasov Tel: +40268401234 @: [email protected]

- proiectare si instalare sisteme complexe de supraveghere de perimetru, sisteme televiziune in circuit inchis pentruperimetru si iluminat perimetral

- distribuitor de echipamente pentru sisteme complexe de supraveghere, paza si stingerea incendiilor

- executie instalatii de automatizari si curenti slabi - proiectare, montaj, reparatii si intretinere echipamente si sisteme de balizaj

luminos

AAC/AAP 76 / 2012 19.08.2013

SC ASTALDI SpA ROMA şi ASTALDI SpA ITALIA Sucursala România

Roma Str. G.V. Bona nr. 65,cod 00156 Bucureşti Str. Carol Davila nr. 70, sector 5

- antreprenor general pentru construcţii aeroportuare ; - proiectare şi construcţii-montaj în cadrul programelor de investiţii noi,

dezvoltări şi modernizări, reparaţii şi întreţinere pentru: a) sisteme rutiere de aerodrom (suprafeţe de mişcare), drumuri şi parcări auto şi instalaţii aferente (inclusiv echipamente electrice şi de balizaj, etc.); b) construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente (electrice, mecanice, apă, HVAC, etc.).

AAC 77 / 2012 17.09.2013

SC MIRA TELECOM SRL Bucureşti Str. Doamna Ghica nr.12 bl.1, sc.3, et.7, ap.87, sector 2

- activităţi de proiectare,livrare, instalare, reparaţie şi întreţinere în domeniul aviaţiei civile pentru: sisteme de supraveghere, pază, automatizare, curenţi slabi, cablări structurate, control acces, sisteme de radiocomunicaţii sol-sol şi microunde.

AAC 83 / 2012 06.03.2013

SC CONSTRUCŢII FEROVIARE IAŞI GRUP COLAS SA

Iaşi Str. Sergent Grigore Ioan, nr.10, jud. Iaşi

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferemte ; - construcţii, reparaţii, întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare

şi platforme pentru aeronave) ; - realizare, reparaţii, întreţinere poduri, drumuri de acces rutier şi parcări auto.

AAC 84 / 2012 07.02.2013

Page 9: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.9/26 11.02.2013

RA RASIROM Bucureşti Str. Pinul Alb, nr.3, sect 2

Tel: 021.230.12.43 @: [email protected]

- proiectare, instalare, reparaţie şi întreţinere sisteme de supraveghere, pază, detecţie şi stingerea incendiilor, automatizare, curenţi slabi, reţele structurate voce-date, control acces, sisteme de radiocomunicaţii sol-sol şi de înregistrare voce-date;

- proiectare şi execuţie sisteme IT, telefonie şi transmisii de date; - proiectare şi execuţie instalaţii sanitare, climatizare clădiri.

AAC/AAP 85 / 2012 12.06.2013

COMTEH S.R.L. Constanta, Str, Muncel Nr. 35, jud. Constanta

- proiectarem montaj si service sisteme complexe de securitate, supraveghere, detectie si stingerea incendiilor, inclusiv proiectare si montaj echipamente de supraveghere de perimetru si sisteme de televiziune cu circuit inchis

- proiectare, montaj si service instalatii de automatizari, retele structurate voce-date, fibra optica, curenti slabi si de joasa tensiune

AAC/AAP 86 / 2012 15.12.2012

S.C. DAFORA S.A. Sucursala Construcţii

Mediaş Str. Stadionului nr. 187, jud. Sibiu

Antreprenor general pentru urmatoarele domenii: - constructii de cladiri civile si industriale; - proiectare, montare si reparatii pentru instaltii sanitare si sisteme de canalizare,

aferente cladirilor civile si industriale; - lucrari de montare si reparatii pentru instalatii electrice interioare aferente

cladirilor civile si industriale; - lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru drumuri de acces rutier si

parcari auto.

AAC 87 / 2012 08.10.2013

S.C. GEIGER TRANSILVANIA S.R.L.

Târgu-Mureş Str. Retezatului nr. 8, CP 540068

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente (exceptând instalaţiile electrice);

- reparaţii, întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforne pentru aeronave) şi poduri;

- construcţie, reparaţie, întreţinere drumuri de acces rutier şi parcări auto subterane şi/sau supraetajate..

AAC 88 / 2012 01.04.2013

TECHNOMILL S.R.L. Cisnadie, Str. Selimbarului, nr.34, Judetul Sibiu

- amenajari si intretinere piste, cai de rualre si platforme inierbate pentru aeronave

- executie constructii civile, industriale si instalatii aferente - executie constructii metelice - distribuire echipamente si vehicule speciale pentru activitati

aeroportuare - confectionare structuri suport, marcaje, indicatoare si dispozitive de

semnalizare pentru aerodrom - imprejmurire aeroport

AAC 89 / 2012 20.09.2013

Page 10: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.10/26 11.02.2013

AVITECH CO Voluntari, Soseaua Pipera Tunari nr.1/II, etaj.2, judetul Ilfov

- proiectare, executie si terstare: sisteme antiefractie, sisteme control acces,

AAC 91 / 2012 10.07.2013

SC EURO BUILDING SRL Brăila Str. Cezar Petrescu nr.14, jud. Brăila

- hidroizolaţii, termo-hidroizolaţii, amenajări interioare şi exterioare la construcţii.

AAC 92 / 2012 14.02.2013

SC RECOM IMPEX SRL Bucureşti Str. Moldoviţa nr. 21, bl.13, sc.3, et.3, ap.42, sector 4

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente. AAC 95 / 2012 24.04.2013

SC INSERV SA Baia Mare Str. Europa nr.53, jud. Maramureş

- reparaţii şi întreţinere piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave; - execuţie construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente, - drumuri de acces rutier şi parcări auto; - execuţie construcţii metalice; - execuţie instalaţii electrice de joasă tensiune; - împrejmuire aeroport.

AAC/AAP 100 / 2012 02.04.2013

Page 11: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.11/26 11.02.2013

ALPINE Bau GmbH

S.C. ALPINE S.A.

Austria

Alte Bundersstrasse 10, 5071 Salzburg

România

Mogoşoaia, Str. Gării nr.11, jud. Ilfov

Inginerie, proiectare, consulatanţă, asistenţă tehnică şi execuţie în domeniul construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor de aerodrom:

- construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente (inclusiv clădiri administrative, terminale pasageri, hangare de aviaţie, clădiri cargo);

- sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme pentru aeronave), heliporturi;

- construcţii de geniu civil incluzând turnuri de control pentru trafic aerian, poduri, pasaje, rezervoare de apă;

- execuţie, reparaţii şi întreţinere pentru: reţele electrice, aeriene şi subterane 0,4-20kV, posturi de transformare 20 /6 /0,4kV, branşamente şi instalaţii electrice interioare civile şi industriale, construcţiile aferente acestora;

- montaj şi reparaţie instalaţii pentru automatizări; - modernizare, reparaţii şi întreţinere instalaţii curenţi slabi sau sisteme cu

fibră optică; - montaj şi reparaţie instalaţii de balizaj; - drumuri de acces rutier şi parcări auto subterane şi/sau supraetajate; - antreprenor general proiecte delucrări “la cheie”; - lucrări de fundaţii şi fundaţii speciale, sisteme de drenaj şi desecare; - lucrări de sprijiniri temporare ale solului în zona gropilor de fundare - lucrări de instalaţii pentru: reţele canalizare apă, echipamente de

distribuţie şi branşament gaze, telecomunicaţii, energie electrică şi termică, climatizare, ventilaţie;

- lucrări de terasamente; - lucrări de demolări; - lucrări de renovare şi îmbunătăţiri la structuri existente

AAC 101 /2012

14.09.2013

MAX BÖGL BAUUNTERNEHMUNG GmbH&Co.KG

Germania

P.O. Box 1120

92301 Neumarkt

- construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile, industriale şi instalaţii aferente ;

- construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme pentru aeronave) şi poduri ;

- construcţii, reparaţii şi întreţinere drumuri de acces şi parcări auto.

AAC 102 / 2012

23.08.2013

Page 12: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.12/26 11.02.2013

S.C. ALBIX GENERAL CONSTRUCTII S.R.L.

Timisoara B-dul L. Rebreanu nr.125, jud. Timis

- construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme pentru aeronave şi alte drumuri aferente aeroporturilor)

Restricţii: Autorizarea nu include sistemele de balizaj lumionos

AAC 104 / 2012 20.10.2013

STRABAG AG Austria A – 1220 Vienna, Donau- City – Straße 9 România Calea 13 Septembrie nr.90 etaj 3, cam. 3.01 sector 5 Bucureşti

Inginerie, proiectare, consulatanţă,asistenţă tehnică şi execuţie în domeniul construcţiilor, instalaţiilor şi echipamentelor de aerodrom:

- sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare, platforme pentru - aeronave), heliporturi;

- construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente (inclusiv clădiri administrative, terminale pasageri, hangare de aviaţie, clădiri cargo);

- construcţii de geniu civil incluzând turnuri de control pentru trafic aerian, poduri, pasaje, rezervoare de apă;

- drumuri de acces rutier şi parcări auto subterane şi/sau supraetajate; - antreprenor general proiecte de lucrări “la cheie”; - lucrări de fundaţii şi fundaţii speciale, sisteme de drenaj şi desecare; - lucrări de sprijiniri temporare ale solului în zona gropilor de fundare; - lucrări de instalaţii pentru: reţele canalizare apă, echipamente de

distribuţie şi branşament gaze, telecomunicaţii, energie electrică şi termică, climatizare, ventilaţie;

- lucrări de terasamente; - lucrări de demolări; - lucrări de renovare şi îmbunătăţiri la structuri existente.

AAC 105 / 2012 01.09.2013

LUCEBIT GmbH Germania Janderstraße 2 D- 68199 Mannheim

- proiectare, instalare, reparaţii şi întreţinere instalaţii de automatizare şi curenţi slabi, inclusiv sisteme de supraveghere;

- proiectare, instalare şi montaj instalaţii de balizaj; - fabricare şi livrare echipamente de balizaj luminos.

AAC 106 / 2012 06.09.2013

Page 13: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.13/26 11.02.2013

SC GOTIC SA Braşov Calea Bucureşti nr. 30

- construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare inclusiv piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave;

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente. - drumuri de acces rutier si parcari auto; - executie constructii metalice; - executie instalatii electrice de joasa tensiune; - imprejmuire aeroport.

AAC 109 / 2012 31.08.2013

S.C. ALUSYSTEM SRL Timisoara, Str. Armoniei nr. 27A, Jud. Timisoara

- productie si montaj tamplarie din aluminiu si PVC - acoperiri fatade cu structuri tip perete cortina, aluminiu zincat si sticla - compartimentari interioare

AAC 110 / 2011 20.11.2012

DL STOM SRL Constanta, Str. Siretului ne. 1, Etaj 1, Jud. Constanta

- executie de construtii civile, industriale si instalatii aferente - drumuri de acces rutier si parcari auto - executie de constructii metalice - imprejmuire aeroport

AAC 111 / 2011 15.11.2012

S.C. IMSAT SERVICE S.A. Bucuresti Str. Sfantul Constantin nr. 10, sector 1

- proiectare, instalare, reparaţie, întreţinere şi integrare sisteme de securitate, supraveghere perimetrală, sisteme de televiziune în circuit închis (TVCI), detecţie efracţie, detecţie şi stingerea incendiilor, automatizare, curenţi slabi, reţele structurate voce-date, control acces, sisteme de radiocomunicaţii sol-sol şi de înregistrare voce-date;

- proiectare, execuţie, reparaţie şi întreţinere sisteme IT, telefonie şi transmisii de date.

AAC/AAP 113/2010 10.11.2011

ACIS Vlahita Str. Gabor Aron nr. 20, jud. Harghita

- montaj şi reparaţii echipamente mecanice, electrice şi automatizări la instalaţiile din depozitele pentru combustibili de aviaţie;

- curăţare şi calibrare rezervoare pentru combustibili de aviaţie; - proiectarea depozitelor pentru combustibili de aviaţie, de capacităţi mici

(sub 1000 mc).

AAC 114 / 2012 01.08.2013

IAMSAT MUNTENIA S.A. Bucuresti Splaiul Unirii nr.235-237, sector 3

- montaj, reparatii şi întreţinere instalatii electrice de joasa si medie tensiune;

- montaj, reparatii şi întreţinere instalatii pentru automatizari si curenti slabi;

- montaj, reparatii şi întreţinere instalaţii aferente clădirilor aeroportuare; Restrictii: lucrari de instalatii electrice de balizaj de pe suprafetele de miscare aeroportuare.

AAC 115 / 2013 14.01.2014

Page 14: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.14/26 11.02.2013

SC ROHE ROMANIA Bucuresti Str. Valea Oltului nr. 73-75, sector 6

- distribuire, montaj şi reparaţii echipamente (inclusiv rezervoare orizontale construite de CGH Polska) şi instalaţii tehnice pentru depozite de combustibil de aviaţie;

- calibrare rezervoare pentru combustibili de aviaţie.

AAC 128 / 2011 10.10.2013

ACMA BUSINESS Pantelimon Str. Sf. Andrei nr. Factorial 3, jud. Ilfov

- montaj si reparatii echipamente mecanice pentru depozite de combustibil de aviatie

AAC 129 / 2012 15.10.2013

S.C. KASIM EMAKA S.R.L. Brasov, Str. Mesteacanului nr. 2, Jud. Brasov

- construire, reparare si intretinere drumuri de acces si parcari auto - construire , reparare si intretinere suprafete de miscre aeroportuare - construire, reparare si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii

asociate

AAC 130 / 2012 14.10.2013

S.C. GTS TELECOM S.R.L. Bucuresti B-dul Dimitrie Pompei nr. 10 A, modulul 2, et. 4, sector 2

- proiectare, instalare, reparatie, intretinere si integrare sisteme de securitate, supraveghere perimetrala, paza, sisteme de televiziune in circuit inchis, detectie efractie, detectie si stingerea incendiilor, automatizare, curenti slabi, retle structurate voce-date, control acces, sisteme de radiocomunicatii sol-sol si de inregistrare voce-date

- proiectare si executie instalatii electrice interioare pentru constructii civile si industriale, bransamente aeriene si subterane la tensiune de 0.4kV

- proiectare, executie, reparatie si intretinere sisteme IT, telefonie si transmisii de date

- montaj echipamente si servicii aferente de telecomunicatii - proiectare si executie climatizare cladiri

AAC/AAP 136/2013 16.01.2014

S.C. G.C.T. GENERAL CLIMA THERM S.R.L.

Bucuresti Str. Dimitrie Grozdea nr. 10, bl. 82, sc, 3, ap. 44, sector 2

- instalare, reparatie si intretinere sisteme de incalzire centrala, sisteme de climatizate, sisteme de ventilatie si aer conditionat;

- executie, reparatie si intretinere instalatii electrice interioare.

AAC 138 / 2012 26.04.2013

SC FAMI ELECTRONIC Brasov Str. Razboieni nr. 18, jud. Brasov

- proiectare si executie echipamente cu capacitate maxima de 35mc pentru stocare-livrare combustibil la aeronave mici (alimentare la pistol)

AAC 142 / 2012 25.07.2013

DUMAVA Bucuresti Calea Victoriei nr. 2, sector 3

- Execuţie marcaje pe suprafaţa de mişcare. - Montaj, reparaţie şi întreţinere sisteme de balizaj luminos

AAC 143 / 2012 08.04.2013

VEOLIA APA SERVICII Bucuresti Str. Profesorilor nr. 2, sector 4

- servicii de administrare, intretinere si management tehnic al sistemelor de apa si canalizare

AAC 147 / 2012 15.05.2013

Page 15: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.15/26 11.02.2013

S.C. ELECTROCONSTRUCTIA ELCO

Bucuresti Str. General Candiano Popescu nr. 3, sector 4 Tel 021/3361325 Fax 021/3362577

- execuţie, montaj echipamente electrice, reparaţie şi întreţinere linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 0,4 – 20 kV, staţii şi posturi electrice de transformare cu tensiunea nominală de cel mult 20 kV, branşamente aeriene, branşamente subterane şi instalaţii electrice interioare la tensiune de 0,4 kV;

- montaj sisteme de iluminat; - fabricaţie şi montaj construcţii metalice şi părţi componente; - reparaţii şi întreţinere drumuri de acces şi parcări auto.

AAC 150 / 2012 30.09.2013

DANEX CONSULT Bucureşti B-dul Gării Obor nr. 8B, sector 2

- servicii de administrare, execuţie, întreţinere şi management tehnic al reţelelor de apă potabilă, de apă industrială, de apă menajeră şi de canalizare.

AAC 152 / 2012 29.07.2013

S.C. TEHNOCON ROMPREST

Otopeni Calea Bucurestilor nr. 224E, jud. Ilfov

constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale; construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave); Restrictii: Autorizatia nu include sisteme de balizaj luminos

AAC 157 / 2012 25.03.2013

VECTRA SERVICE Zarnesti Strada Capmului nr.3, Jud, Brasov

- constructii, reparatii si intretinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave, drumuri de acces si parcari auto)

- constructii, reparatii si intretinre cladiri civile si industriale si instalatii aferente Restrictii: montaj instalatii de balizaj luminos

AAC 172 / 2012 22.02.2013

S.C. FILIALA ‚CCCF-INSTALATII’ BUCURESTI S.A.

Bucuresti Calea Giulesti nr. 242, Sector 6

- montaj, reparatii si intretinere instalatii electrice, instalatii sanitare, instalatii de incalzire si aer conditionat şin alte instalaţii pentru construcţii

AAC 175 / 2012 10.09.2013

ROMPREST SERVICII INTEGRATE

Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 224 E, jud. Ilfov

- amenajare, reparatii si intretinere suprafete aeroportuare de siguranta, piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave

- executare marcaje pista, platforme, cai de rulare si drumuri de incinta - intretinere reparatii si amenajari cladiri aeroportuare (inclusiv servicii de

curatenie) - constructii, reparatii si intretinere drumuri de incinta (inclusiv curatenie si

deszapezire) si spatii verzi aeroportuare

AAC 179 / 2012 25.03.2013

Page 16: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.16/26 11.02.2013

SC ROMPREST SA Bucuresti, B-dul Poligrafiei nr. 1C, Etaj 3, Sector 1

- executarea maracjelor pe pista, platforme si cai de rulare - intretinere, reparatii si amenajari cladiri aeroportuare (inclusiv servicii de

curatenie in cladiri) - constructie, reparatii si intretinere drumuri in incinta si spatii verzi

aeroportuare - salubrizarea, gestionarea deseurilor menajere si colectate selectiv

AAC 181 / 2012 25.03.2013

SC ECOMID SRL Timisoara Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 43, jud. Timis

Tel. 0256.295.973 @: [email protected]

- intretinere si curatenie cladiri aeroportuare - intretinerea parcarilor, drumurilor de acces si suprafetelor inierbate

aferente cladirilor aeroportuare

AAC 184 / 2012 12.06.2013

CONSTRUCTII UNU Iasi B-dul Poitiers nr. 2, jud. Iasi

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru drumuri de acces rutier si parcari auto;

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru cladiri civile si industriale;

- lucrari de montaje si reparatii pentru instalatiile electrice, sanitare si de incalzire, aferente cladirilor civile si industriale.

AAC 188 / 2012 01.08.2013

SHOTBLAST S.R.L. Roman, Str. Stefan cel Mare 265 Jud Neamt

- întreţinere suprafeţe drumuri şi sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave)

AAC 191 / 2012 13.09.2013

Quality Business Solutions S.R.L.

Bucuresti Str. Pictor Dan Mihail nr. 6, sector 5

- proiectare, instalare, reparatie, intretinere si integrare sisteme de securitate, supraveghere periometrala, sisteme de televiziune in circuit inchis, detectie efractie, detectie si stingere incendii

AAC 193 / 2012 13.09.2013

FARLIL Craiova, Str. Dezrobirii nr. 30, Jud. Dolj

- intretinere si curatenie cladiri aeroportuare - intretinerea parcarilor, drumurilor de acces si suprafetelor inierbate

aferente cladirilor aeroportuare

AAC 194 / 2012 In curs de evaluare

A.B.C. VAL S.R.L. Constanţa Str. Industriala nr. 2A, lot 1

- construcţii reparaţii, întreţinere şi modernizare clădiri civile şi industriale AAC 195 / 2012 30.10.2013

LAS PROM S.R.L. Targu Mureş Str. Cuza Vodă 35 Tel. : 0265 264 436 Fax : 0265 311 884 E-mail: [email protected]

- construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale - montaj instalaţii aferente clădirilor civile şi industriale

AAC 196 / 2012 01.11.2013

Page 17: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.17/26 11.02.2013

TRANS FEROVIAR GRUP Cluj-Napoca Str. Tudor Vladimirescu nr. 2-4, Jud. Cluj

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru sisteme rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave)

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru drumuri de acces rutier si parcari auto

- lucrari de amenajari pentru banda pistei si alete suprafete de siguranta aeroportuare

AAC 197 / 2011 07.12.2012

R.A. JUDETEANA DE DRUMURI SI PODURI CONSTANTA

Constanta Str. Celulozei nr. 15A, Jud. Constanta

- reparatii si intretinere piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave - constructii, reparatii si intretinere drumuri de acces si parcari auto

AAC 199 / 2012 17.01.2013

FCC CONSTRUCCION S.A. Barcelona Str. Balmes 36, Spania

- constructii, reparatii si intretinere pentru sisteme aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave)

- executie in regim de antreprenoriat general pentru constructii civile si industriale, destinate infrastructurii aeroportuare

- constructii, reparatii si intretinere pentru drumuri de acces rutier si parcari auto subterane si /sau supraetajate

AAC 200 / 2012 01.02.2013

VICTOR CONSTRUCT Botosani, Str, Ion Pilat nr. 18, Jud. Botosani

- executie lucrari de constructie civile, industriale si instalatii aferente - proiectare, livrare, instalare, reparatie si service pentru supraveghere,

paza, detectie si stingerea incendiilor, automatizare, curenti slabi, retele structurale voce-date, control acces, sisteme de radiocomunicatii sol-sol si microunde

- livrare, instalare, reparatie si service sisteme de incalzire, climatizare si ventilatie

- executie constructii metalice - imprejmuire aeroport

AAC 201 / 2012 20.02.2013

CONSTRUCTII BIHOR S.A. Oradea, Str. Berzei Nr. 4 - constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente

- constructii, reparatii si intretinere suprafete de miscare, parcari si drumuri de acces auto

AAC 201 / 2012 20.03.2013

HIDROSALT B-92 SRL Bucuresti Str, Viitorului nr. 50, Sector 2, Bucuresti

- executie lucrari de constructii civile. Industriale si instalatii sanitare - lucrari de hidroizolatii

AAC 202 / 2012 03.01.2013

Page 18: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.18/26 11.02.2013

SITE INSTALATII Bucuresti Str. Lt Aurel Botea nr. 8, sector 3

- proiectare si executie instalatii aferente constructiilor civile si industriale; - proiectare si executie linii electrice cu tensiuni nominale de 0,4 – 20 kV,

cu exceptia instalatiilor de balizaj luminos; - proiectare si executie posturi de transformare cu tensiunea nominala

superioara de cel mult 20 kV;

AAC 203 / 2012 27.05.2013

ACM 4 Bucuresti Str. Oinei nr. 4, sector 1

- constructii civile si industriale, in cadrul programelor de investitii, dezvoltari si modernizari, reparatii si intretinere constructii civile si industriale, drumuri si platforme aferente constructiilor civile si industriale;

- lucrari de instalatii electrice, sanitare, de incalzire centrala si de montaj de echipamente si utilaje tehnologice la cladiri si constructii ingineresti;

- reparatii si intretinere piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave;

AAC 204 / 2012 14.06.2013

CCCF TIMISOARA Timisoara Str. Liviu Rebreanu nr. 3, jud. Timis

- construcţii, reparaţii si întreţinere clădiri civile si industriale şi instalaţii aferente;

- constructii, reparatii, intretinere sisteme rutiere de aerodrom, inclusiv piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave;

- constructii, reparatii, intretinere drumuri si parcari auto;

AAC 206 / 2012 13.09.2013

MORENI Zarnesti Aleea Uzinei, nr. 3, jud. Brasov

- constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente;

- constructii, reparatii, intretinere sisteme rutiere de aerodrom, inclusiv piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave;

- constructii, reparatii, intretinere drumuri si parcari auto

AAC 207 / 2012 In curs de evaluare

ELECTRICA SERV Buftea Str. Luceafarului nr. 1, jud. Ilfov

- constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente;

- proiectare, montaj si reparatii retele electrice 0,4 – 20 kV, inclusiv posturi de transformare;

- montaj echipamente de balizaj luminos;

AAC 208 / 2012 05.06.2013

Page 19: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.19/26 11.02.2013

UTI F.M. Bucuresti Str. Cernauti nr, 27B, sector 2

- servicii de gestionare si intretinere energii si utilitati si management tehnic al sistemelor, echipamentelor si instalatiilor mecanoenergetice;

- proiectare, gestiune si intretinere echipamente de producere a energiei termice si electrice (cogeneratoare);

- gestiune, expertizare, proiectare, executie, reparatii si intretinere sisteme de balizaj luminos pentru piste, cai de rulare si platforme;

- proiectare si executie la cheie a sistemelor si instalatiilor de securitate, comunicatii, automatizari, software;

- proiectare, executie, reparatii si intretinere drumuri si platforme auto, constructii civile si industriale si instalatii aferente;

AAC 213 / 2012 28.04.2013

GRUP 4 INSTALATII Cluj-Napoca Str. Luncii nr. 5A, jud. Cluj

- proiectare pentru constructii si instalatii pentru constructii (termice, sanitare, canalizare, sisteme de iluminat, gaze si ventilatie) si bransamente;

- montaj instalatii pentru constructii (termice, sanitare, canalizare, sisteme de iluminat, gaze si ventilatie) si bransamente;

- proiectare si executie linii electrice aeriene si subterane de 0,4 – 20 kV; - proiectare si executie posturi de transformare pana la 200 kV.

AAC 214 / 2012 12.07.2013

UTI GRUP Bucuresti Str. Cernauti nr, 27B, sector 2

- servicii de gestionare si intretinere energii si utilitati si management tehnic al sistemelor, echipamentelor si instalatiilor mecanoenergetice;

- proiectare, gestiune si intretinere echipamente de producere a energiei termice electrice (cogeneratoare);

- proiectare si executie la cheie a sistemelor si instalatiilor de securitate, comunicatii, automatizari, software;

AAC/AAP 216 / 2012 26.09.2013

CF Campulung Moldovenesc Str. Ciprian Porumbescu nr. 21A, jud. Suceava

- construcţii, reparaţii si întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme), drumuri de acces, parcări auto, clădiri civile si industriale şi instalaţii aferente.

Restricţii: montaj, reparaţii şi întreţinere instalatii de iluminat si sisteme de balizaj aferente structurilor rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave).

AAC 218 / 2012 01.04.2013

CEA Monghidoro – Italia Via degli Artigiani 6 – 40063

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente;

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave, drumuri de acces şi parcări auto) şi instalaţii aferente.

AAC 218 / 2012 10.05.2013

Page 20: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.20/26 11.02.2013

IASICON Iasi Str. Sf. Lazar nr. 50, jud. Iasi

- construcţii, reparaţii si întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme), drumuri de acces, parcări auto, clădiri civile si industriale şi instalaţii aferente.

Restricţii: montaj, reparaţii şi întreţinere instalatii de iluminat si sisteme de balizaj aferente structurilor rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave).

AAC 219 / 2012 07.02.2013

S.C. CONFORT S.A. Timisoara Str. Eric Baader nr. 11, jud. Timis

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente; construcţii, reparaţii şi întreţinere piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave;

- construcţii, reparaţii şi întreţinere drumuri de acces şi parcări auto; execuţie, montaj echipamente electrice, reparaţie şi întreţinere linii electrice aeriene şi subterane cu tensiuni nominale de 0,4 – 20 kV, staţii şi posturi electrice de transformare cu tensiunea nominală de cel mult 20 kV, branşamente aeriene, branşamente subterane şi instalaţii electrice interioare la tensiune de 0,4 kV;

- montaj, reparaţii şi întreţinere sisteme de balizaj şi instalaţii de iluminat.

AAC 220 / 2012 08.03.2013

ICCO ENERG Brasov Str. Scolii nr. 8, jud. Brasov

- studii, proiectare, execuţie, reparaţii (service), întreţinere (mentenanţă) şi modernizare instalaţii electrice (reţele exterioare, interioare şi echipamente de medie şi joasă tensiune, instalaţii de autormatizări), inclusiv instalaţii de balizaj;

- distributie echipamente de balizaj luminos produse de IDMAN Finlanda certificate de către A.A.C.R. ;

- constructii cladiri civile si industriale, inclusiv instalatii si retele aferente; - constructii sisteme rutiere, inclusiv piste, cai rulare si platforme avioane; - Antreprenor general pentru:

proiectare si executie instalatii electrice (retele exterioare, interioare si echipamente de medie si joasa tensiune, instalatii de automatizari), inclusiv instalatii de balizaj;

constructii cladiri civile si industriale, inclusiv instalatii si retele aferente;

constructii sisteme rutiere, inclusiv piste, cai rulare si platforme avioane;

fabricare echipament de telecomandă a sistemului de balizaj luminos tip “AERO CONTROL”.

AAC 222 / 2012 18.04.2013

Page 21: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.21/26 11.02.2013

TRUSTUL DE INSTALATII MONTAJ SI CONSTRUCTII

Cluj-Napoca Str. Buftea nr. 1, jud. Cluj

- lucrari de reparatii si intretinere pentru sisteme rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave);

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru drumuri de acces rutier si parcari auto;

- lucrari de constructii, reparatii si intretinere pentru cladiri civile si industriale;

- lucrari de proiectare, montaj, reparatii şi întreţinere pentru instaltii de incalzire, instalatii sanitare si sisteme de canalizare, aferente cladirilor civile si industriale;

- lucrari de proiectare, montaj, reparatii instalatii electrice de joasa si medie tensiune pana la 20 kV;

- lucrari de proiectare, montaj, reparatii şi întreţinere instalatii pentru automatizari si curenti slabi.

AAC 224 / 2012 12.07.2013

PIN TELSON IMPEX SRL Sat Predeluţ, Com. Bran, Str. Cernilei nr.1, Jud Brasov

- proiectare, constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale si instalatii aferente

- proiectare, constructii, reparatii si intretinere suprafete de miscre - proiectare, constructii, reparatii si intretinere drumuri de acces si parcari

auto - proiectare, montaj, reparatii si intretinere echipamente de balizaj

luminos

AAC 225 / 2012 13.12.2012

AEROCONS SRL Str. Martir Remus TASALA nr. 5, Timisoara, Jud. Timis

- constructie, reparatii si întreţinere suprafeţe de mişcare - construcţii, reparaţii si întreţinere dumuri de acces si parcari auto

AAC 226 / 2012 13.12.2013

DITO GRUP Str. Transilvniei nr. 27, Mun. Oradea

- reparatii si intretinere suprafete de miscare - reparatii si intretinere drumuri de acces si parcari auto

AAC 227 / 2012 04.01.2014

TRANSPORTURI AUTO BOTOSANI

Str. I.C. Bratianu nr. 114, Mun. Botosani, Jud. Botosani

- reparatii si intretinere suprafete de miscare - reparatii si intretinere drumuri de acces si parcari auto

AAC 228 / 2012 05.01.2013

PROELECTRO TRM Vaslui, Str. Spiru Haret nr.4, Jud Vaslui

- proiectare si montaj instalatii si echipamente electrice de joasa si medie tensiune Restrictii: autorizarea nu include sistemele de balizaj luminos

AAC 229 / 2012 13.01.2013

TEMPOS Bucuresti, Sector 2, Sos. Stefan cel Mare nr. 240

- proiectare si montaj instalatii si echipamente electrice de joasa si medie tensiune

- montaj si reparatii instalatii de automatizare curenti slabi Restrictii: autorizarea nu include sistemele de balizaj luminos

AAC 230 / 2012 18.01.2013

Page 22: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.22/26 11.02.2013

OVI COMEXPERT SRL Str. 1 Decembrie 1918 nr. 183C, Sat Dragomiresti-Deal, Comuna Dragomiresti Vale, Judetul Ilfov

- executie lucrari de constructii civile, industriale si instalatii aferente AAC 231 / 2013 31.01.2014

COLOSSEUM PRINT Str. Tudor Vladimirescu nr. 107/A, Com Biharia, Jud. Bihor

- constructii, reparatii si intretinere drumuri de acces si parcari auto - constructii, reparatii si intretinere cladiri civile si industriale

AAC 233 / 2012 22.03.2013

TEHNIC-ASIST Jud, Botosani, Com. Mihai Eminescu, sat Catamarasti Deal nr. 532

- constructii, reparatii si intretinere drumuri de acces si parcari auto, cladiri civile si industriale

AAC 235 / 2012 15.05.2013

MAGENTA GRUPO 10600, Str. Sor Valentina Miron 41, Plasencia (Caceres), Spania

- constructii civile, industriale si instalatii aferente (inclusiv cladiri administrative, terminale pasageri, hangarede aviatie, cladiri cargo, turnuri de control)

- sisteme rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare, platforme pentru aeronave) heliporturi;

- drumuri de acces, parcari auto, poduri si pasaje - lucrari de instalatii pentru: retele canalizare apa, echipamente de

distributie si bransament gaze, retele de telecomunicatii, energie electrica si termica, climatizare, ventilatie, detectie si stingerea incendiilor, sisteme de telecomanda si afisaj.

AAC 236 / 2012 06.06.2013

AGRIFARM Mun Craiova, Str. Stefan cel Mare nr. 13, Jud Dolj

- intretinere suprafete rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare, platforme aeronave, drumuri de acces si parcari auto) zone de siguranta si spatii inierbate

- distributie, reparatii si intretinere a echipamentelor aeroportuare (echipamente de intretinere pentru aerodromuri, echipamente de deservicre la sol a aeronavelor)

AAC 237 / 2012 19.06.2013

ELECTROECHIPAMENT INDUSTRIAL

Mun. Resita, Str. Timisoarei nr. 2A, Jud. Caras Severin

- proiectare, executie, reabilitare a liniilor aeriene si subterane de transport a energiei electrice, sisteme de distributie, statii electrice 0.4-400 kV

- montaj si reparatie instalatii electrice pentru constructii civile si industriale

- montaj si reparatie instalatii pentru automatizari, curenti slabi si sisteme cu fibra optica, inclusiv sisteme de control, semnalizare si alarmare

AAC 238 / 2012 03.07.2013

Page 23: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.23/26 11.02.2013

CONFOREST Mun. Brasov, Calea Feldioarei nr. 27, Jud. Brasov

- intretinere suprafete rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme aeronave, drumuri de acces si parcari auto) cladiri civile si industriale si instalatii aferente Restrictii: montaj, reparatii si intretinere sisteme de balizaj afarente structurilor rutiere aeroportuare (piste, cai de rualre si platforme pentru aeronave)

AAC 239 / 2012 05.07.2013

COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA S.A. *

Plaza Europa 2-4, Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Spania

- construcţii, reparaţii si întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme), drumuri de acces, parcări auto, clădiri civile si industriale şi instalaţii aferente. Restricţii: montaj, reparaţii şi întreţinere sisteme de balizaj aferente structurilor rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave).

AAC 240 /2012 06.07.2013

C&V WATERCONTROL SRL Sat Corbeanca, str. Laguna Albastra nr. 50, Jud. Ilfov

- servicii de administrare, executie, intretinere si management tehnic ale retelelor de apa potabila, de apa industriala, de apa menajera si de canalizare

AAC 242 / 2012 10.07.2013

VEGA 93 SRL Mun Galati, Str. Siderurgistilor nr. 7, Bloc PS1B, Jud Galati

- intretinere suprafete rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme aeronave, drumuri de acces si parcari auto) cladiri civile si industriale si instalatii aferente

- montaj, reparatii si intretinere sisteme de balizaj aferente structurilor rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave)

AAC 243 / 2012 19.07.2013

ELPREST SRL Com. Pielesti, Str. Calea Bucuresti Nr. 139 / 117, Jud. Dolj

- constructii, reparatii si intretinere, proiectare si consultanta in domeniul instalatiilor electrice, de automatizare si curenti slabi, inclusiv sisteme de supraveghere, paza, contol acces, detectie incendii, sisteme de date si cablari structurate

- montaj, reparatii si intretinere sisteme de balizaj aferente structurilor rutiere aeroportuare (piste, cai de rulare si platforme pentru aeronave)

AAC 244 / 2012 19.07.2013

CAST S.R.L. Băneşti, Prahova - antreprenor general, construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (piste, căi de rulare şi platforme), drumuri de acces, parcări auto, clădiri cuivile şi industriale şi instalaţii aferente Restricţii: montaj, reparaţii si întreţinere sisteme de balizaj aferente structurilor rutiere aeroportuare (piste, căi de rualre şi platforme pentru aeronave)

AAC 249 / 2012 17.08.2013

Page 24: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.24/26 11.02.2013

SC MAGAL SECURITY SISTEME SRL

Bucuresti Str. Ion Campineanu nr. 11, sector 1

- proiectare, productie, instalare, lucrari „la cheie” şi întreţinere a sistemelor complexe de supraveghere, paza si alarmare şi a instalatiilor electrice de joasa tensiune, automatizari si curenti slabi;

- distribuitor de echipamente pentru sisteme complexe de supraveghere, paza si alarmare.

AAC/AAP 250/2012 16.09.2013

SATIMPEX S.R.L. Sânandrei Calea Aradului Km 13Sânandrei Calea Aradului Km 13 Timiş

- proiectare, întreţinere, reparaţii şi execuţie construcşiii clădiri civile şi industriale; execuţie struicturi metalice

AAC /AAP 251 / 2012 10.09.2013

ANTREPRIZA DE CONSTRUCȚII MONTAJ AG S.A. *

Intr. Horbotei nr. 12, Sector 3, Bucureşti

- construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente.

AAC 252/2012 14.09.2013

COMONT S.A. *

Str. Oinei nr. 43, Sector 1, Bucureşti

- construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente.

AAC 253/2012 14.09.2013

DSE CONSULTING S.R.L. Com. 1 Decembrie Str. Grigore Moisil nr. 4 Jud. Ilfov

- antreprenor general, construcţii, raparaţii şi întreţinere suprafeţe de mişcare (piste, căi de rulare şi platforme), drumuri de acces şi parcări auto, clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente

ACC 254 / 2012 14.09.2013

DATA NET S.R.L. Constanţa, Str. Ioan N. Roman nr. 13, Judetul Constanta

- montaj, reparaţii şi service pentru instalatii şi echipamente de telecomunicaţii şi reţele de transmisiuni de voce si date

- instalare, reparaţii şi întreţinere sisteme IT, sisteme de televiziune cu circuit inchis (TVCI) şi telefonie

- instalare, reparatii şi intretinere automatizare, curenţi slabi şi sisteme cu fibra optică

AAC 255 / 2012 16.09.2013

ALFA PLAST S.R.L. Targu Mureş Str. Depozitelor nr. 20 Tel/fax: 0365 430 452 Email: [email protected]

- construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente

AAC 256 / 2012 01.11.2013

IMPLOZIA COMPANY S.R.L.

Bucureşti Str. Jean Steriadi 22, Bl L17, Sc. 4, Et 8, Ap 210

- instalare, reparaţie şi service sisteme de încalzire, climatizare şi ventilaţie - execuţie lucrări de construcţii civile, industriale si instalaţii aferente - excuţie construcţii metalice

AAC 257 / 2012 02.11.2013

WHITESTAR INTERNATIONAL S.R.L.

Bucureşti Sos. Pantelimon 352, Bl 3, Sc D, Et 9, Ap 155

- instalare, reparaţie şi service sisteme de încalzire, climatizare şi ventilaţie - execuţie lucrări de construcţii civile, industriale si instalaţii aferente - excuţie construcţii metalice

AAC 258 / 2012 02.11.2013

Page 25: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.25/26 11.02.2013

ELIT PROJE MÜŞAVIRLIK TAAH.TIC.VE SANAYI LTD.STI

C.ATIF KANSU CAD.1379. SOKAK NO 19 No:1-2/3-4 ÇANKAYA / ANKARA

- proiectare şi execuţie construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente - studii proiecte tehnice şi execuţie lucrări de fundaţii şi fundaşii speciale,

sisteme de drenaj şi desecare

AAC/AAP 259 / 2012 05.11.2013

ELRON INŞAAT TAAHHÜTVE TICARET LIMITED ŞIRKETI

BALGAT, C.A. KANSU, CAT 1379 S, No:19/4, ÇANKAYA / ANKARA, TURCIA

- execuţie construcţii civile şi industriale şi instalaţii aferente - lucrări de fundaţii şi fundaşii speciale, sisteme de drenaj şi desecare - lucrări de sprijiniri temporare a solului în zona gropilor de fundare

AAC 260 / 2012 05.11.2013

IMPRESA CAVALLERI OTTAVIO SpA *

Italia, Dalmine (BG), Via Anemone 20/A, CP 24044

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile si industriale și instalații aferente;

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere suprafețe de mișcare, drumuri de acces şi parcări auto și instalații aferente;

- montaj, reparații și întreținere instalații de balizaj luminos.

AAC 262/2013 06.02.2014

EKO INȘAAT VE TICARET ANONIM ȘIRKETI *

TURAN GÜNEȘ BULVARI, NO. 84/4 ÇANKAYA ANKARA, TURCIA

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile si industriale și instalații aferente;

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere suprafețe de mișcare, drumuri de acces şi parcări auto și instalații aferente;

- montaj, reparații și întreținere instalații de balizaj luminos.

AAC 263/2012 12.03.2013

I.G. GROUP SRL

* ITALIA, AGRIGENTO (AG), STRADA STATALE SS 640 SCOR VELOCE AG/CL KM 8 CAP 92100

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile si industriale și instalații aferente;

- proiectare, construcţii, reparaţii şi întreţinere suprafețe de mișcare, drumuri de acces şi parcări auto și instalații aferente;

- montaj, reparații și întreținere instalații de balizaj luminos.

AAC 264/2013 06.02.2014

STRACO GRUP S.R.L. Bucureşti Str. Bârlea nr. 5-13

- construcţii, reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente

- construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme de mişcare aeroportuare, piste, căi de rulare, platforme aeronave

- construcţii reparaţii şi întreţinere suprafeţe de mişcare, drumuri de acces şi parcări auto

AAC 265 / 2012 14.11.2013

AXELA CONSTRUCŢII S.R.L. Timişoara Bdul Liviu Rebreanu 125 Timiş

- construcţii, reparaţii şi întreţinere sisteme rutiere aeroportuare (pise, căi de rulare, platforme pentru aeronave şi alte drumuri aferente aeroporturilor) Restricţii: autorizarea nu include sistemele de balizaj luminos

AAC 266 /2012 19.11.2013

AZVI S.A. Sevilla, Almendralejo 5, Spania

- construcţii, reparatii, intretinere de drumuri si de suprafeţe de mişcare aeroportuare (pista, căi de rulare şi platforme pentru aeronave)

- montaj, reparaţii şi întreţinere instalaţii de iluminat şi sisteme de balizaj - construcţii civile şi industriale destinate infrastructurii aeroportuare

AAC 267 / 2012 20.11.2013

Page 26: Autoritatea Aeronautică Civilă Română - caa.rocaa.ro/pdf/AAC_p.pdf · SC CONVAS CONSTRUCT Constanta Str. Pandurului nr. 41, jud Constanta - Constructii civile si industiale -

Autoritatea Aeronautică Civilă Română _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AACR - DA pag.26/26 11.02.2013

LAGAN CONSTRUCTION LIMITED

Rosemount House 21-23 Sydenham Road Belfast BT3 9HA, United Kingdom

- executie constructii civile si industriale si instalaţii aferente - constructii, reparaţii şi întreţinere sisteme aeroportuare, inclusiv piste, cai

de rulare şi platforme pentru aeronave - montaj instalatii de balizaj

AAC 270 / 2012 23.11.2013

CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.

Calle Comercio nr. 42, 17463 Flaca, Girona, Spania

- construcţii, reparaţii, întreţinere de drumuri şi de suprafeţe de mişcare aeroportuare (pistă, căi de rulare, si platforme pentru aeronave)

- montaj, reparaţii şi întreţinere instalaţii de iluminat si sisteme de balizaj - construcţii civile şi industriale destinate infrastructurii aeroportuare - antreprenor general pentru lucrări de construcţii şi instalaţii

AAC 271 / 2012 07.12.2013

CIC COMPAGNIA ITALIANA COSTRUZIONI SpA

Italia, Milano (MI), Strada Resnati Luigi Nr. 15, CAP 20137

- construcţii, reparaţii şi întreţinere suprafeţe de mişcare, drumuri de acces şi parcări auto şi instalaţii aferente

AAC 272 / 2012 11.12.2013

TEL DRUM S.A. Alexandria Strada Libertăţii prelungire nr. 458 bis, Teleorman

- construcţii, reparaţii şi întreţinere suprafeţe de mişcare, drumuri de acces şi parcări auto şi instalaţii aferente

AAC 273 / 2012 11.12.2013

ALCATHOS SYSTELNET IMPEX SRL

Bucureşti Sector 2, Strada Viitorului Nr. 91

- construcţii, reparaţii şi întreţinere cladiri civile şi industriale si instalaţii aferente

AAC 274 / 2012 11.12.2013

CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO „CIRO MENOTTI” SOCIETA COOPERATIVA PER AZIONI

Italia Ravenna (RA) Via Pier Travesali 63, CAP 481212

- antreprenoriat, construcţii, reparaţii şi întreţinere suprafeţe de mişcare, drumuri de acces şi parcări auto, clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente

AAC 275 / 2012 11.05.2013

ALFA CONSTRUCT S.A. Târgu Mureş Str. Depozitelor nr. 20 Jud Mureş

- construcţii reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale şi instalaţii aferente

AAC 276 / 2012 13.12.2013

ROTARY CONSTRUCŢII S.R.L.

Str. Parcului Nr. 77, Sector 1, Bucureşti

Tel. 0213239090

- execuţie lucrări de construcţii civile, industriale şi instalaţii aferente - construcţii, reparaţii şi întreţineere drumuri de acces şi parcări auto - reparaţii şi întreţinere piste, căi de rulare şi platforme pentru aeronave

AAC 277 / 2012 16.12.2013

CONSINIT S.R.L. Str. Unirii Nr. 20, Zalău, judeţul Sălaj. Tel/Fax 0260.614.859

- execuţie lucrări de constructţii civile, industriale si instalaţii aferente - montaj structuri metalice de reyistenţă şi părti componente - constricţii, reparaţii şi întreţinere drumuri de acces şi parcari auto

AAC 278 / 2013 07.01.2014