Automation, Visuell Planering och Obemannat flyg ... Automation, Visuell Planering och Obemannat flyg

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Automation, Visuell Planering och Obemannat flyg ... Automation, Visuell Planering och Obemannat...

 • Automation, Visuell Planering och

  Obemannat flyg Billy Josefsson Luftfartsverket, Jonas Lundberg och

  Danwei Tran Luciani, Linköpings universitet

 • ©LFV©LFV

   AUTOMATION

   VISUELL PLANERING

   OBEMANNAT FLYG

  2

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  LFV & Linköpings Universitet Forskning för framtidens flygtrafikledning

  3

  GEMENSAMT LÅNGSIKTIGT PROGRAM 2012–2025

  SMARTA BESLUTSSTÖD

  STRATEGIER FÖR AUTOMATISERINGSPROGRAM

  MÄNNISKA-MASKIN

  FLYGTRAFIKVISUALISERING

  MARK-TILL-RYMD

  SENSORER

  AVANCERAT HMI SAFETY/RESILIENCE/

  HUMAN PERFORMANCE

  LOGISTIK och MODELLERING

 • ©LFV

  Luftfart och LFV nyttan i fokus

   Verkliga problem

   Förväntade utmaningar

   Ta fram Beslutsunderlag

   Akademi – Industri ” win-win”

  4

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  Populär statistik LFV –LiU samarbete

  5

  2012/14-3 projekt 12 pap&post 8 ppl presenterat för 150

  2015- p 20 p&p 15 ppl pres f 200

  2016-P 20 p&p 20 ppl pres f 350 COOPANS + sjöv Chalmers KTH NASA INNAXIS

  2017 30 p&p 30 ppl pres f 600 COOPANS sjöv ,TrV tåg Chalmers KTH Lund TH Eurocontrol NASA INNAXIS UAE

  2018 30 p&p 35 ppl pres f 800 COOPANS sjö, tåg, TrV, väg Chalmers KTH Lund TH Eurocontrol INNAXIS NASA Brasilien “P9” NTU Singapore UAE ..

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  6

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  7

  Nivå er

  Förklaring

  1 Människan gör jobbet för att lämna över till datorn som implementerar

  2 Datorn hjälper till med att bestämma alternativen

  3 Datorn hjälper till med att bestämma alternativen, föreslår ett som människan inte behöver följa

  4 Datorn väljer åtgärd och människan kan utföra den eller inte utföra den

  5 Datorn väljer åtgärd och implementerar om människan godkänner

  6 Datorn väljer åtgärd och informerar människan i god tid för att stoppa det

  7 Datorn gör hela jobbet och nödvändigtvis berättar för människan vad den gjorde

  8 Datorn gör hela jobbet och berättar för människan vad den gjorde om människan explicit ber om det

  9 Datorn gör hela jobbet och berättar för människan vad han gjorde och datorn bestämmer att människan ska bli underrättad.

  10 Datorn gör hela jobbet om den bestämmer att det ska göras och, om så, berättar för människan om den bestämmer att människan ska bli underrättad

  Automations nivåer

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  8

  Människan

  Teknik

  Organisation

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  9

  Harmonisering E-strip (ENSA)

  Säkerhetsbevisning

  Hantering flera flygplatser (MERASSA)

  Uppgiftsanalys ( DIGIT) Visualisering av Operativa data

  Risker vid många informationskällor, modaliteter

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  10

  Hantering av data (safeclouds) Arbetsbelastning Remote Tower Center

  Förstärkt verklighet (AR) Optimering Luftrum, ODESTA, SWEAO, mm

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  Samarbetspartnerskap – aktiva och önskvärda

   COOPANS (användar allians)

   ICEA (ATM) – Brasilien

   Nanyang University – Singapore

   University of Sharjia – UAE, Dubai Aviation Engineering

   Dresden Universitet – Tyskland

   Delft Universitet – Nederländerna

   Eurocontrol – Belgien/Frankrike

   DSNA – Toulouse (Franska LFV)

   Innaxis – Spanien

   NASA – USA

   Najnjing Universitet – Kina

   ..

  11

  Långsiktigt arbete

  Excellens

  Strategiska partners

  Finanisering

  Trafikslags övergripande

 • ©LFV

  VISUELL PLANERING

  Responsiva designmiljöer

  12

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  13

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  14

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  15

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  16

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  Maskinlärning – nästa steg

  17

  inDATA

  ALGORITM UPPLÄRD MASKIN

  FRÅGA?

  SVAR!

 • ©LFV

  OBEMANNAT FLYG, UTM

  18

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  19

 • ©LFV

  Därför UTM

   Flyga säkert utom synhåll med drönare

   Trängsel i luften

   Identifering

   Behov av begränsad trafik

   Trafikledning kopplat till andra trafikslag

  Människa kan se, förstå, ta ansvar för trafiken

  20

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  21

  Vad är det för trafik som ska övervakas?

  Tjänsteworkshop 140 tjänster skiss

  TRAFIKMÖNSTER

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  22

   Företagspaket  Trafikövervakning  Akuttransport  Mat  Guldsmedsrån!  Paket  Grejor

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  En galen heldag!

  23

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  24

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  25

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  Mark till rymd till mark – framtida utmaningar

  26

  Rymdtrafik

  Lågt flygande drönare

  Högt flygande drönare

  Flygtrafik

  Rymdtrafik startar och landar

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  27

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  Resultat från tidigare Luftfart P9-projekt Blick & tal, OPTRACK, EEGBASE, AR, RESKILL

   Vitalparametrar

   Taligenkänning

   Blickavkänning

   Blickstyrning

   Uppmärksamhet

   Fatigue

  Maskininlärning

  28

  Tillämpas i ett trafikslagövergripande initiativ: Luftfart P9 / Tågledning-Möjliggöra / Sjöfart P8

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  Följsam automation F AUTO i ett nötskal

  29

  Sjö

  TågLuft

  LiU

  UppsalaLinne

  SweAuto SweAuto SweAuto SweAuto

  win win

  2018 2019 2020 2021 2022 2023

  Väg

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  30

  UTM OK UTM 50: Drones traffic

  Curved approaches (pending)

  Staffless airport (pending)

  ODESTA: Airspace

  design

  KODIC: Remote tower

  SAILAS: Airports location

 • ©LFV

  Tänk talarstöd och inte talarmanus.Tänk talarstöd och inte talarmanus.

  31

  Nivå er

  Förklaring

  1 Människan gör jobbet för att lämna över till datorn som implementerar (Human does the whole job up to the point of turning it over to the computer to implement)

  2 Datorn hjälper till med att bestämma alternativen (Computer helps by determining the options)

  3 Datorn hjälper till med att bestämma alternativen, föreslår ett som människan inte behöver följa (Computer helps determine options and suggests one, which human need not follow)

  4 Datorn väljer åtgärd och människan kan utföra den eller inte utföra den (Computer selects action and human may or may not do it)

  5 Datorn väljer åtgärd och implementerar om människan godkänner (Computer selects action and implements it if human approves)

  6 Datorn väljer åtgärd och informerar människan i god tid för att stoppa det (Computer selects action, informs human in plenty of time to stop it)

  7 Datorn gör hela jobbet och nödvändigtvis berättar för människan vad den gjorde (Computer does the whole job and necessarily tells human what it did)

  8 Datorn gör hela jobbet och berättar för människan vad den gjorde om människan explicit ber om det (Computer doe