Click here to load reader

Aurkezpena 2017 BAROMETROA - · PDF file1,2 2,4 2,3 5,2 12,6 13,6 Arazo pertsonala Arazoa Euskadin. Bat -batekoa Arazoa Euskadin. Iradokia Lehen erantzuna Aipatu dituzten guztiak Zure

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aurkezpena 2017 BAROMETROA - · PDF file1,2 2,4 2,3 5,2 12,6 13,6 Arazo pertsonala Arazoa...

 • Aurkezpena

  2017 BAROMETROA

 • Fitxa teknikoa

  • Landa-lana 2017ko martxotik apirilera artean egin zen.

  • Egindako inkestak: 600 (NC = % 95, sigma = 1,96, eta Akatsa= % +/- 4).

  • Inkesta pertsonala etxean egin zaie, 18 urtetik gorakoei.

  • Laginketa “esleipen proportzionalaren bidez” estratifikatu da, habitataren tamainaren kuoten, adinaren eta sexuaren arabera.

  • Etxeen hautaketa: ausazko ibilbideen sistema.

  • 25 udalerritan (Arabako 3, Gipuzkoako 10 eta Bizkaiko 12) banatutako 39 laginketa-puntu.

 • Arazoaren pertzepzioa eta bolumena

  1

 • 1,2

  2,4

  2,3

  5,2

  12,6

  13,6

  Arazo pertsonala

  Arazoa Euskadin. Bat-batekoa

  Arazoa Euskadin. Iradokia

  Lehen erantzuna Aipatu dituzten guztiak

  Zure ustez, gaur egun, zein dira Euskadin ditugun 3 arazo nagusiak?

  (Gehienez ere 3 erantzun)

  • Lehen aipamenean, euskal herritarren % 1,2k hartzen du immigrazioa arazo pertsonaltzat. Aipamen guztiak kontuan hartuta, euskal herritarren % 5,2k soilik hartzen du immigrazioa arazo pertsonaltzat.

  • 2016. urtearen aldean, ehuneko hori % 8,5etik % 5,2ra jaitsi da.

  • Eragin pertsonalari dagokionez, gehien aipatutako arazoak langabezia (% 48,5) eta ekonomiarekin lotutako auziak (% 34,9) dira.

  Erantzuna: Immigrazioa

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  4

  4,2 4,9 6,4 8,2 5,6 6,2 5,3

  7,5 7,3 8,5 5,2

  2007 2009 2011 2013 2015 2017

 • Euskadin bizi diren 100 pertsonetatik zenbat dira, zure ustez, atzerriko etorkinak (alegia, Espainiatik kanpoko herrialdeetatik etorriak)? (%). 2007-2017

  • 2016. urtean, Euskadin erroldatutako jatorri atzerritarreko biztanleria 0,3 puntu hazi da.

  • Euskadin bizi diren etorkinen kopuruaren pertzepzioa % 16,8tik % 20,3ra handitu da.

  5

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  17,9 16,8 17,2 16,9 17,3

  15,9 16,5 15,0

  17,9 16,8

  20,3

  5,7 6,6 7,3

  7,7 8,0 8,4 8,4 8,3 8,4 8,6 8,9

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  100 pertsonatik zenbat dira atzerriko etorkinak Jatorri atzerritarrekoak

 • Atzerritar jatorrizko biztanleen bolumenaren pertzepzioa erroldatutako atzerritar jatorriko pertsonen benetako zifraren bolumenaren berri eman ondoren. 2007-2017

  • 2012tik 2015era areagotu egin zen Euskadin atzerritar jatorriko immigranteak gehiegi zirela uste zuten pertsonen kopurua.

  • 2015etik 2016ra artean, zifra horrek dezente egin zuen behera % 22,3tik % 14,5era. Orain, ordea, berriro egin du gora, baina ez hein berean, % 16,6ra iritsi arte.

  6

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  12,6

  13,0

  12,1

  19,3

  17,1

  15,1

  16,3

  19,9

  25,8

  22,3

  14,5

  16,6

  45,7

  46,0

  46,5

  41,6

  39,9

  40,0

  24,6

  26,7

  27,6

  25,3

  23,7

  22,0

  40,5

  38,7

  35,0

  40,7

  46,8

  40,1

  32,1

  32,0

  33,4

  32,3

  33,1

  32,0

  12,5

  10,7

  7,3

  8,3

  11,5

  15,8

  7,2

  7,0

  6,7

  4,7

  8,4

  11,6

  5,9

  2,8

  4,1

  3,1

  2,5

  4,4

  %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %100

  2004

  2007

  2008

  2009

  2010

  2011

  2012

  2013

  2014

  2015

  2016

  2017

  Gehiegi dira Askotxo dira Kopurua egokia da Gutxi dira Ez dira nahikoa Ed/Ee

 • Hurrengo bost urteetako egoerari begira, immigrazioak EAEn, zure ustez…?

  7

  • Euskal biztanleen erdiek baino gehiagok uste dute hurrengo bost urteetan immigrazioa hazi egingo dela Euskadin (% 54,5).

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  10,0

  28,4

  54,5

  7,2

  Behera egingo du Berdintsua izango da Gora egingo du Ed/Ee

 • Lanaren funtzionaltasuna

  2

 • 8 0

  ,0

  7 2

  ,0

  6 4

  ,9

  5 5

  ,9

  4 4

  ,9

  4 3

  ,2

  3 6

  ,6

  3 5

  ,4

  3 0

  ,5

  4 2

  ,2

  4 4

  ,7

  4 1

  ,4

  1 1

  ,0

  1 2

  ,0 1 8

  ,1 2 7

  ,6 3 2

  ,7 3 8

  ,9

  4 1

  ,2

  4 3

  ,9

  4 7

  ,5

  4 1

  ,3

  3 9

  ,7

  4 0

  ,4

  2 0

  0 4

  2 0

  0 7

  2 0

  0 8

  2 0

  0 9

  2 0

  1 0

  2 0

  1 1

  2 0

  1 2

  2 0

  1 3

  2 0

  1 4

  2 0

  1 5

  2 0

  1 6

  2 0

  1 7

  2 0

  0 4

  2 0

  0 7

  2 0

  0 8

  2 0

  0 9

  2 0

  1 0

  2 0

  1 1

  2 0

  1 2

  2 0

  1 3

  2 0

  1 4

  2 0

  1 5

  2 0

  1 6

  2 0

  1 7

  Etorkinak behar ditugu gure ekonomiaren sektore batzuetan lan egiteko:

  • Lan-merkatuari dagokionez immigrazioaren ikuspegi funtzional eta utilitarista, hau da, lan-merkatura ondo egokitzea, nabarmen apaldu zen krisiaren eraginarekin. Adibidez, 2009an iritzi hori zuten pertsonak % 55,9 izatetik 2014an % 30,5 izatera jaitsi ziren.

  • Dena den, zenbait gorabeherarekin, 2015etik aurrera badirudi ikuspegi utilitarista horrek gora egin duela, % 41,4ra iritsi arte.

  9

  ADOS KONTRA

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

 • Etorkinei esker, ekonomiak hobera egiten du, bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak betetzen dituztelako:

  • Antzeko zerbait gertatu da baieztapen honekin "ekonomiak hobeto funtzionatzen du immigranteak bertakoek nahi ez dituzten lanpostuak betetzeari esker". 2004an % 63 zegoen baieztapen horrekin ados. 2017an, % 45,9 dira ados daudenak.

  • 2004tik 2017ra artean, berriz, ideia hori ukatzen dutenen kopurua % 17tik % 34,7ra handitu da. Krisiak eragin handien izan zuen urteetan, % 40k baino gehiagok ukatzen zuen ideia hori.

  • Azken batean, badirudi immigrazioaren ikuspegi funtzional eta utilitaristago batera –hots, krisi aurreko garaian nagusi zenaren antzeko ikuspegi batera– itzultzeko joera sendotzen ari dela.

  10

  63,0 57,0 55,7

  48,1 47,1 39,8 40,6

  36,6 32,8

  44,9 48,3 45,9

  17,0 18,0 19,1

  28,1 28,1

  36,0 36,9

  42,4 41,1

  37,7 31,0

  34,7

  2004 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  Ados Kontra

 • 42,5 37,4

  33,1 30,8

  23,1

  42,1 47,1

  53,4 56,2

  62,5

  2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017

  Etorkinek lana kentzen digute:

  KONTRA ADOS

  • Gero eta gutxiago dira etorkinek lana kentzen digutela uste dutenak. Azken urtean, beherakada hori are nabarmenagoa da (-7,7 puntu).

  • Nolabait, esan genezake enplegurik ezaren eta bertakoen enpleguaren erantzukizuna ez zaiela etorkinei egozten.

  11

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

 • Elkarbizitza eta tolerantzia

  3

 • Zure ustez, EAEn, bertako eta atzerriko biztanleen arteko harremanek hobera egin dute azken urtean, okerrera egin dute, ala berdin daude?

  • Orokorrean, euskal biztanleriak uste du atzerritar biztanleekin duten harremana ez dela aldatu azken urtean (% 70,9).

  • Edonola ere, gehixeago dira hobetu dela uste dutenak (% 12,7) okerrera egin duela uste dutenak baino (% 10,8).

  • Erlazioak bere horretan jarraitzen duela uste dutenen kopurua ia berbera da, baina beherakada txiki bat izan du 2016ko datuen aldean (% 1,4).

  13

  2017 Barometroa – Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

  11,7

  14,2

  13,0

  13,7

  8,7

  13,0

  7,6

  9,0

  12,5

  12,7

  66,5

  62,6

  57,0

  57,5

  55,9

  56,1

  71,3

  71,8

  69,5

  70,9

  14,6

  19,3

  26,0

  23,6

  31,8

  27,0

  17,4

  16,4

  14,5

  10,8

  7,2

  3,9

  4,0

  5,2

  3,6

  4,0

  3,6

  2,9

  3,5

  5,6

  %0 %20 %40 %60 %80 %100

  2007-2008

  2008-2009

  2009-2010

  2010-2011

  2011-2012

  2012-2013

  2013-2014

  2014-2015

  2015-2016

  2016-2017

  Hobera egin du Berdin jarraitzen du Okerrera egin du Ed/Ee

 • Orokorrean hartuta, zure ustez, atzerriko pertsonak etortzeak, ondorio positiboak edo negatiboak eragiten dizkio euskal gizarteari? 0tik (oso ondorio negatiboak) 10erako (oso ondorio positiboak) puntuazioa.

  • 2017an, eragine