13

Click here to load reader

atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 113

Traducere Crina Boitor şi Veronica Halinschi

Editura VIDIA Bucureşti 2010

(

ATINGE MAIESTRIA

icircn LEADERSHIP

ATINGE MAIESTRIA

icircn LEADERSHIP

Robin SharmaSobin Sharma

cu

CALUGARUL

CARE SI-A VANDUT FERRARI-UL

cu

CALUGARUL

CARE SI A VANDUT FERRARI UL

C el e 8 R it ua lu ri

a le Lider ilor Vizio na ri

Cele Ritualuri

ale Liderilor Vizionari

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 213

bdquoO parabolă realizată minunat care dezvăluie un set de idei sim-ple dar totuși surprinzător de potente icircn vederea sporirii calităţii

vieţii Recomand această carte preţioasă tuturor clienţilor meirdquoGeorge Williams președinte Kara Consuling Inernaional

bdquoRobin S Sharma oferă icircmplinire personală pe cale spiritualărdquoTe Otawa Ciizen

Aprecieri pentru

ATINGE MĂIESTRIA IcircN LEADERSHIPcu Călugărul care și-a vacircndut Ferrari-ul

bdquoUna dintre cele mai bune cărţi de afaceri ale anuluirdquoRevisa PROFI

bdquo conţine multe informaţii este ușor de citit și extrem de fo-

lositoare Am trimis cacircte un exemplar tuturor membrilor echipeinoastre manageriale precum și operatorilor din magazine Aprecie-rile pe care le-am primit au fost categoric pozitiverdquo

David Bloom director executiv Shoppers Drug Mar

bdquoRobin S Sharma are un mod concis și practic de a prezentasoluţii e1047297ciente celor mai stăruitoare chestiuni de leadership Acestlucru este icircnviorător acum cacircnd oamenii de afaceri se confruntă cuun limbaj profesionalrdquo

Ian Turner manager Celesica Learning Cenre

bdquoAceastă carte este o mină de aur a icircnţelepciunii și a bunului-simţrdquo

Larry Tapp decan al Școlii de business Richard IveyUniversiaea Wesern Onario

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 313

bdquoO carte extraordinară care va ajuta orice om de afaceri să-i icircn-drume pe ceilalţi și să-și trăiască viaţa icircntr-un mod mult mai e1047297ci-

entrdquo Jim OrsquoNeill director operaţionalal Departamentului districtual de vacircnzări London Life

bdquoCălugărul ne arată calea pentru a obţine echilibru icircn afaceriicircnvăţăturile funcţioneazărdquo

Te orono Sar

bdquo Atinge măiestria icircn leadership cu Călugărul care și-a vacircndutFerrari-ul ţintește un loc de top pe lista celor mai bine vacircndutecărţirdquo

Invesmen Execuive

bdquoMisiunea lui Sharma este să icircnzestreze cititorii cu icircnţelepciune

pentru a deveni lideri vizionari ajutacircndu-i să icircși transforme aface-rea icircntr-o icircntreprindere care să prospere icircn aceste vremuri tulburirdquo

Sales Promoion Magazine

bdquoSharma reunește icircnţelepciunea 1047297loso1047297lor din Occident cu a ce-lor din Orient și o aplică icircn lumea afacerilorrdquo

Te Liberal

bdquoSharma folosește icircnvăţăturile icircnţelepţilor din trecut pentru a neicircndruma cum să facem faţă tensiunilor acestei lumi ultratehnologi-zată a1047298ată icircntr-un proces accelerat de schimbarerdquo

Te Red Deer Advocae

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 413

9

CUPRINS

Cuvacircnt de mulţumire

Capitolul I O cursă extraordinară către succes

Capitolul II Un călugăr icircn grădina mea de tranda1047297ri

Capitolul III Transformarea miraculoasă a unuiluptător din lumea afacerilor

Capitolul IV Icircnţelepciunea unui lider vizionar

Capitolul V Ritualul focalizării pline de motivaţie

asupra viitorului

Capitolul VI Ritualul relaţiilor interumane

Capitolul VII Ritualul muncii icircn echipă

Capitolul VIII Ritualul de adaptareşi reacţie la schimbare

Capitolul IX Ritualul e1047297cienţei personale

Capitolul X Ritualul stăpacircnirii de sine

Capitolul XI Ritualul creativităţii și al inovaţiei

Capitolul XII Ritualul contribuţiei și al semni1047297caţiei

11

13

25

35

45

67

105

137

167

193

221

251

273

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 513

25

A fost o scenă ciudată Nici acum cacircnd mă gacircndesc laea nu icircmi vine să cred că s-a icircntacircmplat Tocmai ieşisem

de la şedinţa obişnuită de luni dimineaţa pe care o aveamcu managerii unde am aflat că GlobalView o ducea dince icircn ce mai rău Icircn cadrul şedinţei unul dintre ei mă informase că o parte dintre cei mai buni programatori ainoştri se gacircndeau să plece să muncească pentru o compa-nie mai mică unde eforturile lor ar fi fost apreciate maimult Acesta icircmi spusese şi că relaţia dintre conducere şi

angajaţi devenea tot mai icircncordată cu fiecare zi ce treceabdquoNu mai au icircncredere icircn noirdquo spusese el furios

Un alt manager adăugase bdquoPe lacircng ă asta nu există muncă de echipă aici Icircnainte să ne extindem aşa multtoţi se ajutau icircntre ei Oamenii ţineau cu adevărat să facă o treabă bună Pe vremuri dacă trebuia să expediem ocomandă mare pacircnă la un termen limită icircmi amintesc că

munceam cu toţii uneori pacircnă noaptea tacircrziu Icircmi amin-tesc chiar unele ocazii cacircnd programatorii şi manageriimunceau cot la cot cu cei de la livrări pentru a ambalacutiile şi pentru a le preg ăti ca să fie icircncărcate icircn camioa-ne Acum fiecare este pe cont propriu E o mentalitate decriză Nu mai pot suporta această situaţierdquo

Deşi rămăsesem neobişnuit de calm pe parcursul şe-

dinţei am simţit că transpir brusc icircn timp ce icircnaintampe holul care ducea de la sala de şedinţe către biroul meuIcircncordarea din ultimele luni mă ucidea şi ştiam că trebu-ie să fac ceva pentru a scoate compania din această spira-

Capitolul IIUn c lug ricircn gr dina mea de trandafiri

ă ăă

Capitolul II

Un c lug r

icircn gr dina mea de trandafiri

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 613

26

Atinge mă iestria icircn leadership

lă descendentă pe care aluneca icircnsă nu ştiam cu cine să vorbesc sau ce să fac Bineicircnţeles că puteam angaja o echi-

pă de consultanţi care să-mi ofere cacircteva soluţii rapidepentru problemele care ne asaltau icircnsă simţeam că tre-buie să sap mult mai adacircnc pentru a ajunge la rădăcinarăului care ne transformase dintr-o companie de viitorcu angajaţi icircnflăcăraţi şi plini de compasiune icircntr-o struc-tură birocratică greoaie unde angajaţii abia aşteptau oraicircnchiderii

Cacircnd am ajuns icircn biroul meu picăturile de transpira-ţie mi se prelingeau pe frunte şi cămaşa icircmi era udă leoar-că V ăzacircndu-mă icircn ce stare eram asistenta mea a venitrepede şi m-a apucat de braţ Icircn timp ce mă conducea launa dintre somptuoasele canapele de piele de lacircng ă unuldintre multele rafturi care se ridicau pacircnă icircn tavan icircnbiroul meu maiestuos m-a icircntrebat dacă vreau să cheme

un medic sau poate chiar o ambulanţă Fără a-i răspundemăcar din politeţe m-am icircntins pe canapea şi am icircnchisochii Citisem undeva că vizualizarea unei scene linişti-toare cu ochii minţii era o modalitate foarte bună de a terelaxa după o icircntacirclnire stresantă A şa că m-am străduitcacirct se poate de tare să fac acest lucru

Chiar cacircnd icircncepusem să mă relaxez un zgomot puter-

nic m-a f ăcut să tresar Sunase ca şi cum cineva aruncasecu o piatră icircntr-unul dintre geamurile biroului meu Amsărit icircn picioare şi am alergat către fereastra principală căutacircnd vinovatul dar nu am văzut pe nimeni Poate că stresul din cauza căruia sufeream juca feste imaginaţieimele Icircntorcacircndu-mă agale către canapea am auzit dinnou acelaşi zgomot dar de data aceasta mai puternic

bdquoCine ar putea firdquo m-am icircntrebat gacircndindu-mă că artrebui să-i spun asistentei mele să cheme imediat agen-ţii de pază bdquoPoate că e un alt programator nemulţumitcare-şi forţează norocul cu şefulrdquo m-am gacircndit eu şi mai

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 713

27

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

enervat de zgomot Am mai aruncat o privire pe fereastră şi de data aceasta am remarcat o siluetă icircn mijlocul gră-

dinii de trandafiri care se vedea de deasupra din biroulmeu de la etajul doi Privind mai atent am fost şocat să văd cine era

Era un bărbat foarte tacircnăr care părea să poarte o robă roşie cu glug ă aşa cum văzusem la călug ării tibetani icircntimpul unei excursii pe care o f ăcusem icircn acel tăracircm exo-tic cu mai mult de zece ani icircn urmă Razele soarelui care

cădeau pe faţa frumoasă cu trăsături nedefinite a tacircnă-rului şi roba care icirci flutura icircn vacircnt icirci oferea un aspectmisterios Un zacircmbet larg icirci lumina faţa iar icircn picioarepurta sandale

După ce mi-am dat seama că nu era vorba despre o ha-lucinaţie a unui director epuizat a cărui companie alune-ca icircncet icircn uitare am ciocănit cu furie icircn geam Tacircnărul

nici nu s-a clintit A rămas icircn aceeaşi poziţie continuacircndsă zacircmbească Apoi a fluturat macircna plin de entuziasmNu puteam să suport o asemenea lipsă de respect Acestmăscărici icircmi invadase domeniul distrugacircndu-mi grădinade trandafiri şi icircncercacircnd icircn mod evident să-şi bată joc demine I-am spus asistentei mele Arielle să cheme ime-diat agenţii de pază

mdash Spune-le să icircl aducă numaidecacirct pe acest musafirciudat icircn biroul meu icircn acest moment icircnainte să disparăi-am poruncit Trebuie să-i dea cineva o lecţie pe care să nu o uite niciodată

Icircn cacircteva minute patru agenţi de pază se aflau la uşamea iar unul dintre ei icircl ţinea de braţ pe tacircnărul necu-noscut care părea dispus să coopereze cu ei Icircn mod sur-

prinzător tacircnărul continua să zacircmbească radiind de forţă şi seninătate stacircnd la uşa biroului meu Nu părea să fieniciun pic icircngrijorat de faptul că fusese prins şi escortatpacircnă icircn biroul meu de către agenţii de securitate Şi deşi

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 2: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 213

bdquoO parabolă realizată minunat care dezvăluie un set de idei sim-ple dar totuși surprinzător de potente icircn vederea sporirii calităţii

vieţii Recomand această carte preţioasă tuturor clienţilor meirdquoGeorge Williams președinte Kara Consuling Inernaional

bdquoRobin S Sharma oferă icircmplinire personală pe cale spiritualărdquoTe Otawa Ciizen

Aprecieri pentru

ATINGE MĂIESTRIA IcircN LEADERSHIPcu Călugărul care și-a vacircndut Ferrari-ul

bdquoUna dintre cele mai bune cărţi de afaceri ale anuluirdquoRevisa PROFI

bdquo conţine multe informaţii este ușor de citit și extrem de fo-

lositoare Am trimis cacircte un exemplar tuturor membrilor echipeinoastre manageriale precum și operatorilor din magazine Aprecie-rile pe care le-am primit au fost categoric pozitiverdquo

David Bloom director executiv Shoppers Drug Mar

bdquoRobin S Sharma are un mod concis și practic de a prezentasoluţii e1047297ciente celor mai stăruitoare chestiuni de leadership Acestlucru este icircnviorător acum cacircnd oamenii de afaceri se confruntă cuun limbaj profesionalrdquo

Ian Turner manager Celesica Learning Cenre

bdquoAceastă carte este o mină de aur a icircnţelepciunii și a bunului-simţrdquo

Larry Tapp decan al Școlii de business Richard IveyUniversiaea Wesern Onario

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 313

bdquoO carte extraordinară care va ajuta orice om de afaceri să-i icircn-drume pe ceilalţi și să-și trăiască viaţa icircntr-un mod mult mai e1047297ci-

entrdquo Jim OrsquoNeill director operaţionalal Departamentului districtual de vacircnzări London Life

bdquoCălugărul ne arată calea pentru a obţine echilibru icircn afaceriicircnvăţăturile funcţioneazărdquo

Te orono Sar

bdquo Atinge măiestria icircn leadership cu Călugărul care și-a vacircndutFerrari-ul ţintește un loc de top pe lista celor mai bine vacircndutecărţirdquo

Invesmen Execuive

bdquoMisiunea lui Sharma este să icircnzestreze cititorii cu icircnţelepciune

pentru a deveni lideri vizionari ajutacircndu-i să icircși transforme aface-rea icircntr-o icircntreprindere care să prospere icircn aceste vremuri tulburirdquo

Sales Promoion Magazine

bdquoSharma reunește icircnţelepciunea 1047297loso1047297lor din Occident cu a ce-lor din Orient și o aplică icircn lumea afacerilorrdquo

Te Liberal

bdquoSharma folosește icircnvăţăturile icircnţelepţilor din trecut pentru a neicircndruma cum să facem faţă tensiunilor acestei lumi ultratehnologi-zată a1047298ată icircntr-un proces accelerat de schimbarerdquo

Te Red Deer Advocae

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 413

9

CUPRINS

Cuvacircnt de mulţumire

Capitolul I O cursă extraordinară către succes

Capitolul II Un călugăr icircn grădina mea de tranda1047297ri

Capitolul III Transformarea miraculoasă a unuiluptător din lumea afacerilor

Capitolul IV Icircnţelepciunea unui lider vizionar

Capitolul V Ritualul focalizării pline de motivaţie

asupra viitorului

Capitolul VI Ritualul relaţiilor interumane

Capitolul VII Ritualul muncii icircn echipă

Capitolul VIII Ritualul de adaptareşi reacţie la schimbare

Capitolul IX Ritualul e1047297cienţei personale

Capitolul X Ritualul stăpacircnirii de sine

Capitolul XI Ritualul creativităţii și al inovaţiei

Capitolul XII Ritualul contribuţiei și al semni1047297caţiei

11

13

25

35

45

67

105

137

167

193

221

251

273

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 513

25

A fost o scenă ciudată Nici acum cacircnd mă gacircndesc laea nu icircmi vine să cred că s-a icircntacircmplat Tocmai ieşisem

de la şedinţa obişnuită de luni dimineaţa pe care o aveamcu managerii unde am aflat că GlobalView o ducea dince icircn ce mai rău Icircn cadrul şedinţei unul dintre ei mă informase că o parte dintre cei mai buni programatori ainoştri se gacircndeau să plece să muncească pentru o compa-nie mai mică unde eforturile lor ar fi fost apreciate maimult Acesta icircmi spusese şi că relaţia dintre conducere şi

angajaţi devenea tot mai icircncordată cu fiecare zi ce treceabdquoNu mai au icircncredere icircn noirdquo spusese el furios

Un alt manager adăugase bdquoPe lacircng ă asta nu există muncă de echipă aici Icircnainte să ne extindem aşa multtoţi se ajutau icircntre ei Oamenii ţineau cu adevărat să facă o treabă bună Pe vremuri dacă trebuia să expediem ocomandă mare pacircnă la un termen limită icircmi amintesc că

munceam cu toţii uneori pacircnă noaptea tacircrziu Icircmi amin-tesc chiar unele ocazii cacircnd programatorii şi manageriimunceau cot la cot cu cei de la livrări pentru a ambalacutiile şi pentru a le preg ăti ca să fie icircncărcate icircn camioa-ne Acum fiecare este pe cont propriu E o mentalitate decriză Nu mai pot suporta această situaţierdquo

Deşi rămăsesem neobişnuit de calm pe parcursul şe-

dinţei am simţit că transpir brusc icircn timp ce icircnaintampe holul care ducea de la sala de şedinţe către biroul meuIcircncordarea din ultimele luni mă ucidea şi ştiam că trebu-ie să fac ceva pentru a scoate compania din această spira-

Capitolul IIUn c lug ricircn gr dina mea de trandafiri

ă ăă

Capitolul II

Un c lug r

icircn gr dina mea de trandafiri

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 613

26

Atinge mă iestria icircn leadership

lă descendentă pe care aluneca icircnsă nu ştiam cu cine să vorbesc sau ce să fac Bineicircnţeles că puteam angaja o echi-

pă de consultanţi care să-mi ofere cacircteva soluţii rapidepentru problemele care ne asaltau icircnsă simţeam că tre-buie să sap mult mai adacircnc pentru a ajunge la rădăcinarăului care ne transformase dintr-o companie de viitorcu angajaţi icircnflăcăraţi şi plini de compasiune icircntr-o struc-tură birocratică greoaie unde angajaţii abia aşteptau oraicircnchiderii

Cacircnd am ajuns icircn biroul meu picăturile de transpira-ţie mi se prelingeau pe frunte şi cămaşa icircmi era udă leoar-că V ăzacircndu-mă icircn ce stare eram asistenta mea a venitrepede şi m-a apucat de braţ Icircn timp ce mă conducea launa dintre somptuoasele canapele de piele de lacircng ă unuldintre multele rafturi care se ridicau pacircnă icircn tavan icircnbiroul meu maiestuos m-a icircntrebat dacă vreau să cheme

un medic sau poate chiar o ambulanţă Fără a-i răspundemăcar din politeţe m-am icircntins pe canapea şi am icircnchisochii Citisem undeva că vizualizarea unei scene linişti-toare cu ochii minţii era o modalitate foarte bună de a terelaxa după o icircntacirclnire stresantă A şa că m-am străduitcacirct se poate de tare să fac acest lucru

Chiar cacircnd icircncepusem să mă relaxez un zgomot puter-

nic m-a f ăcut să tresar Sunase ca şi cum cineva aruncasecu o piatră icircntr-unul dintre geamurile biroului meu Amsărit icircn picioare şi am alergat către fereastra principală căutacircnd vinovatul dar nu am văzut pe nimeni Poate că stresul din cauza căruia sufeream juca feste imaginaţieimele Icircntorcacircndu-mă agale către canapea am auzit dinnou acelaşi zgomot dar de data aceasta mai puternic

bdquoCine ar putea firdquo m-am icircntrebat gacircndindu-mă că artrebui să-i spun asistentei mele să cheme imediat agen-ţii de pază bdquoPoate că e un alt programator nemulţumitcare-şi forţează norocul cu şefulrdquo m-am gacircndit eu şi mai

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 713

27

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

enervat de zgomot Am mai aruncat o privire pe fereastră şi de data aceasta am remarcat o siluetă icircn mijlocul gră-

dinii de trandafiri care se vedea de deasupra din biroulmeu de la etajul doi Privind mai atent am fost şocat să văd cine era

Era un bărbat foarte tacircnăr care părea să poarte o robă roşie cu glug ă aşa cum văzusem la călug ării tibetani icircntimpul unei excursii pe care o f ăcusem icircn acel tăracircm exo-tic cu mai mult de zece ani icircn urmă Razele soarelui care

cădeau pe faţa frumoasă cu trăsături nedefinite a tacircnă-rului şi roba care icirci flutura icircn vacircnt icirci oferea un aspectmisterios Un zacircmbet larg icirci lumina faţa iar icircn picioarepurta sandale

După ce mi-am dat seama că nu era vorba despre o ha-lucinaţie a unui director epuizat a cărui companie alune-ca icircncet icircn uitare am ciocănit cu furie icircn geam Tacircnărul

nici nu s-a clintit A rămas icircn aceeaşi poziţie continuacircndsă zacircmbească Apoi a fluturat macircna plin de entuziasmNu puteam să suport o asemenea lipsă de respect Acestmăscărici icircmi invadase domeniul distrugacircndu-mi grădinade trandafiri şi icircncercacircnd icircn mod evident să-şi bată joc demine I-am spus asistentei mele Arielle să cheme ime-diat agenţii de pază

mdash Spune-le să icircl aducă numaidecacirct pe acest musafirciudat icircn biroul meu icircn acest moment icircnainte să disparăi-am poruncit Trebuie să-i dea cineva o lecţie pe care să nu o uite niciodată

Icircn cacircteva minute patru agenţi de pază se aflau la uşamea iar unul dintre ei icircl ţinea de braţ pe tacircnărul necu-noscut care părea dispus să coopereze cu ei Icircn mod sur-

prinzător tacircnărul continua să zacircmbească radiind de forţă şi seninătate stacircnd la uşa biroului meu Nu părea să fieniciun pic icircngrijorat de faptul că fusese prins şi escortatpacircnă icircn biroul meu de către agenţii de securitate Şi deşi

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 3: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 313

bdquoO carte extraordinară care va ajuta orice om de afaceri să-i icircn-drume pe ceilalţi și să-și trăiască viaţa icircntr-un mod mult mai e1047297ci-

entrdquo Jim OrsquoNeill director operaţionalal Departamentului districtual de vacircnzări London Life

bdquoCălugărul ne arată calea pentru a obţine echilibru icircn afaceriicircnvăţăturile funcţioneazărdquo

Te orono Sar

bdquo Atinge măiestria icircn leadership cu Călugărul care și-a vacircndutFerrari-ul ţintește un loc de top pe lista celor mai bine vacircndutecărţirdquo

Invesmen Execuive

bdquoMisiunea lui Sharma este să icircnzestreze cititorii cu icircnţelepciune

pentru a deveni lideri vizionari ajutacircndu-i să icircși transforme aface-rea icircntr-o icircntreprindere care să prospere icircn aceste vremuri tulburirdquo

Sales Promoion Magazine

bdquoSharma reunește icircnţelepciunea 1047297loso1047297lor din Occident cu a ce-lor din Orient și o aplică icircn lumea afacerilorrdquo

Te Liberal

bdquoSharma folosește icircnvăţăturile icircnţelepţilor din trecut pentru a neicircndruma cum să facem faţă tensiunilor acestei lumi ultratehnologi-zată a1047298ată icircntr-un proces accelerat de schimbarerdquo

Te Red Deer Advocae

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 413

9

CUPRINS

Cuvacircnt de mulţumire

Capitolul I O cursă extraordinară către succes

Capitolul II Un călugăr icircn grădina mea de tranda1047297ri

Capitolul III Transformarea miraculoasă a unuiluptător din lumea afacerilor

Capitolul IV Icircnţelepciunea unui lider vizionar

Capitolul V Ritualul focalizării pline de motivaţie

asupra viitorului

Capitolul VI Ritualul relaţiilor interumane

Capitolul VII Ritualul muncii icircn echipă

Capitolul VIII Ritualul de adaptareşi reacţie la schimbare

Capitolul IX Ritualul e1047297cienţei personale

Capitolul X Ritualul stăpacircnirii de sine

Capitolul XI Ritualul creativităţii și al inovaţiei

Capitolul XII Ritualul contribuţiei și al semni1047297caţiei

11

13

25

35

45

67

105

137

167

193

221

251

273

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 513

25

A fost o scenă ciudată Nici acum cacircnd mă gacircndesc laea nu icircmi vine să cred că s-a icircntacircmplat Tocmai ieşisem

de la şedinţa obişnuită de luni dimineaţa pe care o aveamcu managerii unde am aflat că GlobalView o ducea dince icircn ce mai rău Icircn cadrul şedinţei unul dintre ei mă informase că o parte dintre cei mai buni programatori ainoştri se gacircndeau să plece să muncească pentru o compa-nie mai mică unde eforturile lor ar fi fost apreciate maimult Acesta icircmi spusese şi că relaţia dintre conducere şi

angajaţi devenea tot mai icircncordată cu fiecare zi ce treceabdquoNu mai au icircncredere icircn noirdquo spusese el furios

Un alt manager adăugase bdquoPe lacircng ă asta nu există muncă de echipă aici Icircnainte să ne extindem aşa multtoţi se ajutau icircntre ei Oamenii ţineau cu adevărat să facă o treabă bună Pe vremuri dacă trebuia să expediem ocomandă mare pacircnă la un termen limită icircmi amintesc că

munceam cu toţii uneori pacircnă noaptea tacircrziu Icircmi amin-tesc chiar unele ocazii cacircnd programatorii şi manageriimunceau cot la cot cu cei de la livrări pentru a ambalacutiile şi pentru a le preg ăti ca să fie icircncărcate icircn camioa-ne Acum fiecare este pe cont propriu E o mentalitate decriză Nu mai pot suporta această situaţierdquo

Deşi rămăsesem neobişnuit de calm pe parcursul şe-

dinţei am simţit că transpir brusc icircn timp ce icircnaintampe holul care ducea de la sala de şedinţe către biroul meuIcircncordarea din ultimele luni mă ucidea şi ştiam că trebu-ie să fac ceva pentru a scoate compania din această spira-

Capitolul IIUn c lug ricircn gr dina mea de trandafiri

ă ăă

Capitolul II

Un c lug r

icircn gr dina mea de trandafiri

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 613

26

Atinge mă iestria icircn leadership

lă descendentă pe care aluneca icircnsă nu ştiam cu cine să vorbesc sau ce să fac Bineicircnţeles că puteam angaja o echi-

pă de consultanţi care să-mi ofere cacircteva soluţii rapidepentru problemele care ne asaltau icircnsă simţeam că tre-buie să sap mult mai adacircnc pentru a ajunge la rădăcinarăului care ne transformase dintr-o companie de viitorcu angajaţi icircnflăcăraţi şi plini de compasiune icircntr-o struc-tură birocratică greoaie unde angajaţii abia aşteptau oraicircnchiderii

Cacircnd am ajuns icircn biroul meu picăturile de transpira-ţie mi se prelingeau pe frunte şi cămaşa icircmi era udă leoar-că V ăzacircndu-mă icircn ce stare eram asistenta mea a venitrepede şi m-a apucat de braţ Icircn timp ce mă conducea launa dintre somptuoasele canapele de piele de lacircng ă unuldintre multele rafturi care se ridicau pacircnă icircn tavan icircnbiroul meu maiestuos m-a icircntrebat dacă vreau să cheme

un medic sau poate chiar o ambulanţă Fără a-i răspundemăcar din politeţe m-am icircntins pe canapea şi am icircnchisochii Citisem undeva că vizualizarea unei scene linişti-toare cu ochii minţii era o modalitate foarte bună de a terelaxa după o icircntacirclnire stresantă A şa că m-am străduitcacirct se poate de tare să fac acest lucru

Chiar cacircnd icircncepusem să mă relaxez un zgomot puter-

nic m-a f ăcut să tresar Sunase ca şi cum cineva aruncasecu o piatră icircntr-unul dintre geamurile biroului meu Amsărit icircn picioare şi am alergat către fereastra principală căutacircnd vinovatul dar nu am văzut pe nimeni Poate că stresul din cauza căruia sufeream juca feste imaginaţieimele Icircntorcacircndu-mă agale către canapea am auzit dinnou acelaşi zgomot dar de data aceasta mai puternic

bdquoCine ar putea firdquo m-am icircntrebat gacircndindu-mă că artrebui să-i spun asistentei mele să cheme imediat agen-ţii de pază bdquoPoate că e un alt programator nemulţumitcare-şi forţează norocul cu şefulrdquo m-am gacircndit eu şi mai

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 713

27

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

enervat de zgomot Am mai aruncat o privire pe fereastră şi de data aceasta am remarcat o siluetă icircn mijlocul gră-

dinii de trandafiri care se vedea de deasupra din biroulmeu de la etajul doi Privind mai atent am fost şocat să văd cine era

Era un bărbat foarte tacircnăr care părea să poarte o robă roşie cu glug ă aşa cum văzusem la călug ării tibetani icircntimpul unei excursii pe care o f ăcusem icircn acel tăracircm exo-tic cu mai mult de zece ani icircn urmă Razele soarelui care

cădeau pe faţa frumoasă cu trăsături nedefinite a tacircnă-rului şi roba care icirci flutura icircn vacircnt icirci oferea un aspectmisterios Un zacircmbet larg icirci lumina faţa iar icircn picioarepurta sandale

După ce mi-am dat seama că nu era vorba despre o ha-lucinaţie a unui director epuizat a cărui companie alune-ca icircncet icircn uitare am ciocănit cu furie icircn geam Tacircnărul

nici nu s-a clintit A rămas icircn aceeaşi poziţie continuacircndsă zacircmbească Apoi a fluturat macircna plin de entuziasmNu puteam să suport o asemenea lipsă de respect Acestmăscărici icircmi invadase domeniul distrugacircndu-mi grădinade trandafiri şi icircncercacircnd icircn mod evident să-şi bată joc demine I-am spus asistentei mele Arielle să cheme ime-diat agenţii de pază

mdash Spune-le să icircl aducă numaidecacirct pe acest musafirciudat icircn biroul meu icircn acest moment icircnainte să disparăi-am poruncit Trebuie să-i dea cineva o lecţie pe care să nu o uite niciodată

Icircn cacircteva minute patru agenţi de pază se aflau la uşamea iar unul dintre ei icircl ţinea de braţ pe tacircnărul necu-noscut care părea dispus să coopereze cu ei Icircn mod sur-

prinzător tacircnărul continua să zacircmbească radiind de forţă şi seninătate stacircnd la uşa biroului meu Nu părea să fieniciun pic icircngrijorat de faptul că fusese prins şi escortatpacircnă icircn biroul meu de către agenţii de securitate Şi deşi

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 4: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 413

9

CUPRINS

Cuvacircnt de mulţumire

Capitolul I O cursă extraordinară către succes

Capitolul II Un călugăr icircn grădina mea de tranda1047297ri

Capitolul III Transformarea miraculoasă a unuiluptător din lumea afacerilor

Capitolul IV Icircnţelepciunea unui lider vizionar

Capitolul V Ritualul focalizării pline de motivaţie

asupra viitorului

Capitolul VI Ritualul relaţiilor interumane

Capitolul VII Ritualul muncii icircn echipă

Capitolul VIII Ritualul de adaptareşi reacţie la schimbare

Capitolul IX Ritualul e1047297cienţei personale

Capitolul X Ritualul stăpacircnirii de sine

Capitolul XI Ritualul creativităţii și al inovaţiei

Capitolul XII Ritualul contribuţiei și al semni1047297caţiei

11

13

25

35

45

67

105

137

167

193

221

251

273

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 513

25

A fost o scenă ciudată Nici acum cacircnd mă gacircndesc laea nu icircmi vine să cred că s-a icircntacircmplat Tocmai ieşisem

de la şedinţa obişnuită de luni dimineaţa pe care o aveamcu managerii unde am aflat că GlobalView o ducea dince icircn ce mai rău Icircn cadrul şedinţei unul dintre ei mă informase că o parte dintre cei mai buni programatori ainoştri se gacircndeau să plece să muncească pentru o compa-nie mai mică unde eforturile lor ar fi fost apreciate maimult Acesta icircmi spusese şi că relaţia dintre conducere şi

angajaţi devenea tot mai icircncordată cu fiecare zi ce treceabdquoNu mai au icircncredere icircn noirdquo spusese el furios

Un alt manager adăugase bdquoPe lacircng ă asta nu există muncă de echipă aici Icircnainte să ne extindem aşa multtoţi se ajutau icircntre ei Oamenii ţineau cu adevărat să facă o treabă bună Pe vremuri dacă trebuia să expediem ocomandă mare pacircnă la un termen limită icircmi amintesc că

munceam cu toţii uneori pacircnă noaptea tacircrziu Icircmi amin-tesc chiar unele ocazii cacircnd programatorii şi manageriimunceau cot la cot cu cei de la livrări pentru a ambalacutiile şi pentru a le preg ăti ca să fie icircncărcate icircn camioa-ne Acum fiecare este pe cont propriu E o mentalitate decriză Nu mai pot suporta această situaţierdquo

Deşi rămăsesem neobişnuit de calm pe parcursul şe-

dinţei am simţit că transpir brusc icircn timp ce icircnaintampe holul care ducea de la sala de şedinţe către biroul meuIcircncordarea din ultimele luni mă ucidea şi ştiam că trebu-ie să fac ceva pentru a scoate compania din această spira-

Capitolul IIUn c lug ricircn gr dina mea de trandafiri

ă ăă

Capitolul II

Un c lug r

icircn gr dina mea de trandafiri

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 613

26

Atinge mă iestria icircn leadership

lă descendentă pe care aluneca icircnsă nu ştiam cu cine să vorbesc sau ce să fac Bineicircnţeles că puteam angaja o echi-

pă de consultanţi care să-mi ofere cacircteva soluţii rapidepentru problemele care ne asaltau icircnsă simţeam că tre-buie să sap mult mai adacircnc pentru a ajunge la rădăcinarăului care ne transformase dintr-o companie de viitorcu angajaţi icircnflăcăraţi şi plini de compasiune icircntr-o struc-tură birocratică greoaie unde angajaţii abia aşteptau oraicircnchiderii

Cacircnd am ajuns icircn biroul meu picăturile de transpira-ţie mi se prelingeau pe frunte şi cămaşa icircmi era udă leoar-că V ăzacircndu-mă icircn ce stare eram asistenta mea a venitrepede şi m-a apucat de braţ Icircn timp ce mă conducea launa dintre somptuoasele canapele de piele de lacircng ă unuldintre multele rafturi care se ridicau pacircnă icircn tavan icircnbiroul meu maiestuos m-a icircntrebat dacă vreau să cheme

un medic sau poate chiar o ambulanţă Fără a-i răspundemăcar din politeţe m-am icircntins pe canapea şi am icircnchisochii Citisem undeva că vizualizarea unei scene linişti-toare cu ochii minţii era o modalitate foarte bună de a terelaxa după o icircntacirclnire stresantă A şa că m-am străduitcacirct se poate de tare să fac acest lucru

Chiar cacircnd icircncepusem să mă relaxez un zgomot puter-

nic m-a f ăcut să tresar Sunase ca şi cum cineva aruncasecu o piatră icircntr-unul dintre geamurile biroului meu Amsărit icircn picioare şi am alergat către fereastra principală căutacircnd vinovatul dar nu am văzut pe nimeni Poate că stresul din cauza căruia sufeream juca feste imaginaţieimele Icircntorcacircndu-mă agale către canapea am auzit dinnou acelaşi zgomot dar de data aceasta mai puternic

bdquoCine ar putea firdquo m-am icircntrebat gacircndindu-mă că artrebui să-i spun asistentei mele să cheme imediat agen-ţii de pază bdquoPoate că e un alt programator nemulţumitcare-şi forţează norocul cu şefulrdquo m-am gacircndit eu şi mai

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 713

27

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

enervat de zgomot Am mai aruncat o privire pe fereastră şi de data aceasta am remarcat o siluetă icircn mijlocul gră-

dinii de trandafiri care se vedea de deasupra din biroulmeu de la etajul doi Privind mai atent am fost şocat să văd cine era

Era un bărbat foarte tacircnăr care părea să poarte o robă roşie cu glug ă aşa cum văzusem la călug ării tibetani icircntimpul unei excursii pe care o f ăcusem icircn acel tăracircm exo-tic cu mai mult de zece ani icircn urmă Razele soarelui care

cădeau pe faţa frumoasă cu trăsături nedefinite a tacircnă-rului şi roba care icirci flutura icircn vacircnt icirci oferea un aspectmisterios Un zacircmbet larg icirci lumina faţa iar icircn picioarepurta sandale

După ce mi-am dat seama că nu era vorba despre o ha-lucinaţie a unui director epuizat a cărui companie alune-ca icircncet icircn uitare am ciocănit cu furie icircn geam Tacircnărul

nici nu s-a clintit A rămas icircn aceeaşi poziţie continuacircndsă zacircmbească Apoi a fluturat macircna plin de entuziasmNu puteam să suport o asemenea lipsă de respect Acestmăscărici icircmi invadase domeniul distrugacircndu-mi grădinade trandafiri şi icircncercacircnd icircn mod evident să-şi bată joc demine I-am spus asistentei mele Arielle să cheme ime-diat agenţii de pază

mdash Spune-le să icircl aducă numaidecacirct pe acest musafirciudat icircn biroul meu icircn acest moment icircnainte să disparăi-am poruncit Trebuie să-i dea cineva o lecţie pe care să nu o uite niciodată

Icircn cacircteva minute patru agenţi de pază se aflau la uşamea iar unul dintre ei icircl ţinea de braţ pe tacircnărul necu-noscut care părea dispus să coopereze cu ei Icircn mod sur-

prinzător tacircnărul continua să zacircmbească radiind de forţă şi seninătate stacircnd la uşa biroului meu Nu părea să fieniciun pic icircngrijorat de faptul că fusese prins şi escortatpacircnă icircn biroul meu de către agenţii de securitate Şi deşi

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 5: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 513

25

A fost o scenă ciudată Nici acum cacircnd mă gacircndesc laea nu icircmi vine să cred că s-a icircntacircmplat Tocmai ieşisem

de la şedinţa obişnuită de luni dimineaţa pe care o aveamcu managerii unde am aflat că GlobalView o ducea dince icircn ce mai rău Icircn cadrul şedinţei unul dintre ei mă informase că o parte dintre cei mai buni programatori ainoştri se gacircndeau să plece să muncească pentru o compa-nie mai mică unde eforturile lor ar fi fost apreciate maimult Acesta icircmi spusese şi că relaţia dintre conducere şi

angajaţi devenea tot mai icircncordată cu fiecare zi ce treceabdquoNu mai au icircncredere icircn noirdquo spusese el furios

Un alt manager adăugase bdquoPe lacircng ă asta nu există muncă de echipă aici Icircnainte să ne extindem aşa multtoţi se ajutau icircntre ei Oamenii ţineau cu adevărat să facă o treabă bună Pe vremuri dacă trebuia să expediem ocomandă mare pacircnă la un termen limită icircmi amintesc că

munceam cu toţii uneori pacircnă noaptea tacircrziu Icircmi amin-tesc chiar unele ocazii cacircnd programatorii şi manageriimunceau cot la cot cu cei de la livrări pentru a ambalacutiile şi pentru a le preg ăti ca să fie icircncărcate icircn camioa-ne Acum fiecare este pe cont propriu E o mentalitate decriză Nu mai pot suporta această situaţierdquo

Deşi rămăsesem neobişnuit de calm pe parcursul şe-

dinţei am simţit că transpir brusc icircn timp ce icircnaintampe holul care ducea de la sala de şedinţe către biroul meuIcircncordarea din ultimele luni mă ucidea şi ştiam că trebu-ie să fac ceva pentru a scoate compania din această spira-

Capitolul IIUn c lug ricircn gr dina mea de trandafiri

ă ăă

Capitolul II

Un c lug r

icircn gr dina mea de trandafiri

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 613

26

Atinge mă iestria icircn leadership

lă descendentă pe care aluneca icircnsă nu ştiam cu cine să vorbesc sau ce să fac Bineicircnţeles că puteam angaja o echi-

pă de consultanţi care să-mi ofere cacircteva soluţii rapidepentru problemele care ne asaltau icircnsă simţeam că tre-buie să sap mult mai adacircnc pentru a ajunge la rădăcinarăului care ne transformase dintr-o companie de viitorcu angajaţi icircnflăcăraţi şi plini de compasiune icircntr-o struc-tură birocratică greoaie unde angajaţii abia aşteptau oraicircnchiderii

Cacircnd am ajuns icircn biroul meu picăturile de transpira-ţie mi se prelingeau pe frunte şi cămaşa icircmi era udă leoar-că V ăzacircndu-mă icircn ce stare eram asistenta mea a venitrepede şi m-a apucat de braţ Icircn timp ce mă conducea launa dintre somptuoasele canapele de piele de lacircng ă unuldintre multele rafturi care se ridicau pacircnă icircn tavan icircnbiroul meu maiestuos m-a icircntrebat dacă vreau să cheme

un medic sau poate chiar o ambulanţă Fără a-i răspundemăcar din politeţe m-am icircntins pe canapea şi am icircnchisochii Citisem undeva că vizualizarea unei scene linişti-toare cu ochii minţii era o modalitate foarte bună de a terelaxa după o icircntacirclnire stresantă A şa că m-am străduitcacirct se poate de tare să fac acest lucru

Chiar cacircnd icircncepusem să mă relaxez un zgomot puter-

nic m-a f ăcut să tresar Sunase ca şi cum cineva aruncasecu o piatră icircntr-unul dintre geamurile biroului meu Amsărit icircn picioare şi am alergat către fereastra principală căutacircnd vinovatul dar nu am văzut pe nimeni Poate că stresul din cauza căruia sufeream juca feste imaginaţieimele Icircntorcacircndu-mă agale către canapea am auzit dinnou acelaşi zgomot dar de data aceasta mai puternic

bdquoCine ar putea firdquo m-am icircntrebat gacircndindu-mă că artrebui să-i spun asistentei mele să cheme imediat agen-ţii de pază bdquoPoate că e un alt programator nemulţumitcare-şi forţează norocul cu şefulrdquo m-am gacircndit eu şi mai

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 713

27

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

enervat de zgomot Am mai aruncat o privire pe fereastră şi de data aceasta am remarcat o siluetă icircn mijlocul gră-

dinii de trandafiri care se vedea de deasupra din biroulmeu de la etajul doi Privind mai atent am fost şocat să văd cine era

Era un bărbat foarte tacircnăr care părea să poarte o robă roşie cu glug ă aşa cum văzusem la călug ării tibetani icircntimpul unei excursii pe care o f ăcusem icircn acel tăracircm exo-tic cu mai mult de zece ani icircn urmă Razele soarelui care

cădeau pe faţa frumoasă cu trăsături nedefinite a tacircnă-rului şi roba care icirci flutura icircn vacircnt icirci oferea un aspectmisterios Un zacircmbet larg icirci lumina faţa iar icircn picioarepurta sandale

După ce mi-am dat seama că nu era vorba despre o ha-lucinaţie a unui director epuizat a cărui companie alune-ca icircncet icircn uitare am ciocănit cu furie icircn geam Tacircnărul

nici nu s-a clintit A rămas icircn aceeaşi poziţie continuacircndsă zacircmbească Apoi a fluturat macircna plin de entuziasmNu puteam să suport o asemenea lipsă de respect Acestmăscărici icircmi invadase domeniul distrugacircndu-mi grădinade trandafiri şi icircncercacircnd icircn mod evident să-şi bată joc demine I-am spus asistentei mele Arielle să cheme ime-diat agenţii de pază

mdash Spune-le să icircl aducă numaidecacirct pe acest musafirciudat icircn biroul meu icircn acest moment icircnainte să disparăi-am poruncit Trebuie să-i dea cineva o lecţie pe care să nu o uite niciodată

Icircn cacircteva minute patru agenţi de pază se aflau la uşamea iar unul dintre ei icircl ţinea de braţ pe tacircnărul necu-noscut care părea dispus să coopereze cu ei Icircn mod sur-

prinzător tacircnărul continua să zacircmbească radiind de forţă şi seninătate stacircnd la uşa biroului meu Nu părea să fieniciun pic icircngrijorat de faptul că fusese prins şi escortatpacircnă icircn biroul meu de către agenţii de securitate Şi deşi

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 6: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 613

26

Atinge mă iestria icircn leadership

lă descendentă pe care aluneca icircnsă nu ştiam cu cine să vorbesc sau ce să fac Bineicircnţeles că puteam angaja o echi-

pă de consultanţi care să-mi ofere cacircteva soluţii rapidepentru problemele care ne asaltau icircnsă simţeam că tre-buie să sap mult mai adacircnc pentru a ajunge la rădăcinarăului care ne transformase dintr-o companie de viitorcu angajaţi icircnflăcăraţi şi plini de compasiune icircntr-o struc-tură birocratică greoaie unde angajaţii abia aşteptau oraicircnchiderii

Cacircnd am ajuns icircn biroul meu picăturile de transpira-ţie mi se prelingeau pe frunte şi cămaşa icircmi era udă leoar-că V ăzacircndu-mă icircn ce stare eram asistenta mea a venitrepede şi m-a apucat de braţ Icircn timp ce mă conducea launa dintre somptuoasele canapele de piele de lacircng ă unuldintre multele rafturi care se ridicau pacircnă icircn tavan icircnbiroul meu maiestuos m-a icircntrebat dacă vreau să cheme

un medic sau poate chiar o ambulanţă Fără a-i răspundemăcar din politeţe m-am icircntins pe canapea şi am icircnchisochii Citisem undeva că vizualizarea unei scene linişti-toare cu ochii minţii era o modalitate foarte bună de a terelaxa după o icircntacirclnire stresantă A şa că m-am străduitcacirct se poate de tare să fac acest lucru

Chiar cacircnd icircncepusem să mă relaxez un zgomot puter-

nic m-a f ăcut să tresar Sunase ca şi cum cineva aruncasecu o piatră icircntr-unul dintre geamurile biroului meu Amsărit icircn picioare şi am alergat către fereastra principală căutacircnd vinovatul dar nu am văzut pe nimeni Poate că stresul din cauza căruia sufeream juca feste imaginaţieimele Icircntorcacircndu-mă agale către canapea am auzit dinnou acelaşi zgomot dar de data aceasta mai puternic

bdquoCine ar putea firdquo m-am icircntrebat gacircndindu-mă că artrebui să-i spun asistentei mele să cheme imediat agen-ţii de pază bdquoPoate că e un alt programator nemulţumitcare-şi forţează norocul cu şefulrdquo m-am gacircndit eu şi mai

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 713

27

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

enervat de zgomot Am mai aruncat o privire pe fereastră şi de data aceasta am remarcat o siluetă icircn mijlocul gră-

dinii de trandafiri care se vedea de deasupra din biroulmeu de la etajul doi Privind mai atent am fost şocat să văd cine era

Era un bărbat foarte tacircnăr care părea să poarte o robă roşie cu glug ă aşa cum văzusem la călug ării tibetani icircntimpul unei excursii pe care o f ăcusem icircn acel tăracircm exo-tic cu mai mult de zece ani icircn urmă Razele soarelui care

cădeau pe faţa frumoasă cu trăsături nedefinite a tacircnă-rului şi roba care icirci flutura icircn vacircnt icirci oferea un aspectmisterios Un zacircmbet larg icirci lumina faţa iar icircn picioarepurta sandale

După ce mi-am dat seama că nu era vorba despre o ha-lucinaţie a unui director epuizat a cărui companie alune-ca icircncet icircn uitare am ciocănit cu furie icircn geam Tacircnărul

nici nu s-a clintit A rămas icircn aceeaşi poziţie continuacircndsă zacircmbească Apoi a fluturat macircna plin de entuziasmNu puteam să suport o asemenea lipsă de respect Acestmăscărici icircmi invadase domeniul distrugacircndu-mi grădinade trandafiri şi icircncercacircnd icircn mod evident să-şi bată joc demine I-am spus asistentei mele Arielle să cheme ime-diat agenţii de pază

mdash Spune-le să icircl aducă numaidecacirct pe acest musafirciudat icircn biroul meu icircn acest moment icircnainte să disparăi-am poruncit Trebuie să-i dea cineva o lecţie pe care să nu o uite niciodată

Icircn cacircteva minute patru agenţi de pază se aflau la uşamea iar unul dintre ei icircl ţinea de braţ pe tacircnărul necu-noscut care părea dispus să coopereze cu ei Icircn mod sur-

prinzător tacircnărul continua să zacircmbească radiind de forţă şi seninătate stacircnd la uşa biroului meu Nu părea să fieniciun pic icircngrijorat de faptul că fusese prins şi escortatpacircnă icircn biroul meu de către agenţii de securitate Şi deşi

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 7: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 713

27

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

enervat de zgomot Am mai aruncat o privire pe fereastră şi de data aceasta am remarcat o siluetă icircn mijlocul gră-

dinii de trandafiri care se vedea de deasupra din biroulmeu de la etajul doi Privind mai atent am fost şocat să văd cine era

Era un bărbat foarte tacircnăr care părea să poarte o robă roşie cu glug ă aşa cum văzusem la călug ării tibetani icircntimpul unei excursii pe care o f ăcusem icircn acel tăracircm exo-tic cu mai mult de zece ani icircn urmă Razele soarelui care

cădeau pe faţa frumoasă cu trăsături nedefinite a tacircnă-rului şi roba care icirci flutura icircn vacircnt icirci oferea un aspectmisterios Un zacircmbet larg icirci lumina faţa iar icircn picioarepurta sandale

După ce mi-am dat seama că nu era vorba despre o ha-lucinaţie a unui director epuizat a cărui companie alune-ca icircncet icircn uitare am ciocănit cu furie icircn geam Tacircnărul

nici nu s-a clintit A rămas icircn aceeaşi poziţie continuacircndsă zacircmbească Apoi a fluturat macircna plin de entuziasmNu puteam să suport o asemenea lipsă de respect Acestmăscărici icircmi invadase domeniul distrugacircndu-mi grădinade trandafiri şi icircncercacircnd icircn mod evident să-şi bată joc demine I-am spus asistentei mele Arielle să cheme ime-diat agenţii de pază

mdash Spune-le să icircl aducă numaidecacirct pe acest musafirciudat icircn biroul meu icircn acest moment icircnainte să disparăi-am poruncit Trebuie să-i dea cineva o lecţie pe care să nu o uite niciodată

Icircn cacircteva minute patru agenţi de pază se aflau la uşamea iar unul dintre ei icircl ţinea de braţ pe tacircnărul necu-noscut care părea dispus să coopereze cu ei Icircn mod sur-

prinzător tacircnărul continua să zacircmbească radiind de forţă şi seninătate stacircnd la uşa biroului meu Nu părea să fieniciun pic icircngrijorat de faptul că fusese prins şi escortatpacircnă icircn biroul meu de către agenţii de securitate Şi deşi

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 8: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 813

28

Atinge mă iestria icircn leadership

nu spunea niciun cuvacircnt am avut senzaţia ciudată că mă aflam icircn faţa unui om plin de icircnţelepciune la fel ca icircn

prezenţa tatălui meu Nu ştiu cum să descriu mai bineacest sentiment Puteţi să-i spuneţi intuiţie Instinctulicircmi spunea că tacircnărul din faţa mea era cu mult mai icircnţe-lept decacirct permitea să se vadă faţa sa tinerească De faptcred că ochii erau cei care icircl trădau

De-a lungul activităţii mele profesionale am descope-rit că icircn ochii unei persoane poţi g ăsi adevărul Ei pot

dezvălui căldură nesiguranţă minciună sau sinceritateNu trebuie decacirct să icircţi faci timp să icirci studiezi Icircn privireaacestui tacircnăr puteam citi că era un om plin de icircnţelep-ciune cu o mare poftă de viaţă şi un uşor licăr de neas-tacircmpăr Ochii lui păreau să strălucească icircn razele soare-lui ce-mi luminau biroul oglindindu-se icircn ei V ăzută deaproape roba roşie ca rubinul a tacircnărului era deosebit de

frumoasă atacirct ca textură cacirct şi ca design Şi deşi se aflaicircnăuntru acesta nu o dezbrăcase fapt care aducea o notă şi mai mare de mister icircnf ăţişării sale remarcabile

mdash Cine eşti şi de ce aruncai cu pietre icircn fereastra meal-am icircntrebat roşu de furie şi simţindu-mi palmele totmai transpirate

Tacircnărul rămase tăcut buzele sale pline şi bine con-

turate schiţacircnd icircn continuare doar un suracircs Apoi icircşiicircmpreună macircinile icircntr-un gest de rug ăciune oferindu-misalutul tradiţional al indienilor

bdquoTipul ăsta este incredibilrdquo m-am gacircndit bdquoMai icircntacirciicircmi calcă icircn picioare grădina de trandafiri grădina pe careicircmi place atacirct de mult să o privesc cacircnd icircmi este greu apoiicircncepe să arunce cu pietre icircn fereastra mea speriindu-mă

de moarte iar acum cacircnd este icircnconjurat de patru agenţide pază voinici care n-au timp de fleacuri şi care l-ar pu-tea doboricirc icircntr-o clipă icircşi bate joc de minerdquo

mdash Uite ce e puştiule nu ştiu cine eşti sau de unde vii

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 9: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 913

29

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

şi ca să fiu sincer nici nu mă interesează am precizateu Poţi să porţi roba aceea caraghioasă şi să-mi zacircmbeşti

ca un idiot N-ai decacirct să faci icircn continuare pe deşteptulpentru că oricum am de gacircnd să chem poliţia dar icircnaintede asta te rog să icircncalci jurămacircntul tăcerii pentru caresunteţi vestiţi voi călug ării şi să-mi spui de ce eşti aici

mdash Sunt aici să te ajut să-ţi reconstruieşti tactica deleadership Peter icircmi răspunse tacircnărul pe un ton sur-prinzător de poruncitor Sunt aici să te ajut să-ţi pui pe

picioare organizaţia şi să ajungi la cel mai icircnalt nivelDe unde icircmi ştia numele Poate că acel individ era pe-riculos bdquoBine că sunt aici agenţii de pazărdquo mi-am spus

Şi ce-i cu aberaţia asta că vrea să mă ajute bdquosă-mi re-construiesc tactica de leadership şi să pun pe picioarecompaniardquo Dacă măscăriciul acesta era vreun consultantcare icircncerca să icircmi atrag ă atenţia şi să prindă un contract

gras se icircndrepta icircn direcţia greşită De ce nu icircmi trimiteao ofertă cu preţuri exagerate la fel ca ceilalţi bdquoagenţi aischimbăriirdquo care nu munceau cine ştie ce dar aveau untalent grozav icircn a crea proiecte forţate care să-i asigure că se vor putea pensiona icircnainte de termen

mdash Nu ai nici cea mai vag ă idee cine sunt nu-i aşa Pe-ter mă icircntrebă pe un ton prietenos

mdash Nu icircmi pare rău dar nu ştiu Şi dacă nu ai de gacircndsă icircmi spui chiar acum va trebui să te dau afară şi să punsă fii escortat pacircnă icircn parcare am strigat la el amenin-ţător

mdash V ăd că ai rămas la fel de irascibil Peter Va trebuisă ne ocupăm şi de asta Pariez că această trăsătură nute ajută să cacircştigi loialitatea echipei tale Şi mai ştiu că

nu face decacirct să icircţi dăuneze cacircnd joci o partidă de golf lacare oricum nu erai prea bun spuse tacircnărul izbucnindicircn racircs

mdash Ai măcar cea mai vag ă idee cu cine vorbeşti icircngacircm-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 10: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1013

30

Atinge mă iestria icircn leadership

fat şi obraznic mic ce eşti am ţipat la el f ără să ţin sea-ma de faptul că misteriosul străin din faţa mea avea peste

un metru nouăzeci icircnălţime şi o condiţie fizică de invidi-at Cum icircndrăzneşti să mă judeci pentru firea mea Şi deunde ştii tu cacirct de bine joc golf Probabil că m-ai urmăritSă ştii că o să chem poliţia şi voi depune placircngere icircmpotri-va ta am spus plin de furie ceea ce m-a f ăcut să transpirdin nou abundent

Atunci tacircnărul a f ăcut un lucru care m-a uimit Şi-a

strecurat macircna icircntre faldurile robei sale şi a scos de acoloceva ce părea a fi o minge de golf placată cu aur pe care aaruncat-o icircnalt icircn aer ca să o prind eu

mdash Mă gacircndeam că poate o vrei icircnapoi spuse acestazacircmbind icircn continuare

Am privit icircnmărmurit obiectul care era acum icircn palme-le mele deoarece mingea de golf avea o inscripţie bdquoPentru

Julian ndash omul c ă ruia nu-i lipse ş te nimic cu ocazia celeide-a cincizecea aniversare o minge de aurrdquo Era semnatăbdquoEternul t ă u prieten Peterrdquo De unde avea tacircnărul aceas-tă minge Era cadoul pe care i-l f ăcusem fostului meupartener de golf Julian Mantle icircn urmă cu cacircţiva ani

Julian era o legendă icircn lumea afacerilor şi unul dintrepuţinii prieteni pe care reuşisem să icirci păstrez de-a lungul

anilor Un bărbat cu o minte absolut sclipitoare acestaera renumit ca fiind unul dintre cei mai buni avocaţi dinţară Spre deosebire de mine provenea dintr-o familieicircnstărită bunicul său fiind un senator faimos iar tatălsău un judecător extrem de respectat la Curtea FederalăCunoscacircnd succesul icircncă din tinereţe Julian a absolvit peprimul loc Facultatea de Drept a Universităţii Harvardfiind angajat apoi la o firmă de avocatură prestigioasă

Şi-a creat un renume la nivel naţional icircn doar cacircţivaani iar pe lista sa preţioasă de clienţi se numărau nu-meroase corporaţii multimiliardare mari echipe de sport

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 11: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1113

31

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

ba mai mult chiar şi Guvernul Icircn zilele sale de gloriecondusese o echipă de optzeci şi cinci de avocaţi talentaţi

cu care a cacircştigat procese la racircnd Avacircnd un venit cu şap-te zerouri deţinea tot ce şi-ar putea dori cineva o casă icircntr-o zonă extrem de luxoasă unde locuiau numeroasecelebrităţi un avion particular o casă de vacanţă pe oinsulă tropicală şi bunul său cel mai de preţ un Ferrariroşu-strălucitor Dar la fel ca mine Julian avea şi el de-fectele sale

Muncea ca un sclav pacircnă noaptea tacircrziu apoi dormeacacircteva ore pe canapeaua din biroul său somptuos iarcacircnd se trezea se apuca din nou de treabă Deşi icircmi plă-cea foarte mult să joc golf cu el nu era disponibil aproapeniciodată Auzeam mai de fiecare dată aceeaşi scuză dinpartea asistentei sale bdquoIcircmi pare rău domnule Franklindomnul Mantle icircşi cere scuze dar nu va putea să vi se

alăture la partida de golf de săptămacircna aceasta din cau-za unei urgenţe apărute la unul dintre cazurile sale Miide scuzerdquo Omul exagera nu avea nicio limită şi icircn timpajunsese să-şi piardă o mare parte din prieteni dar şi so-ţia care cacircndva icirci era alături

Sincer credeam că Julian avea o dorinţă ascunsă dea muri sau aşa ceva Nu numai că muncea exagerat de

mult dar viaţa pe care o ducea era istovitoare Era recu-noscut pentru nopţile pierdute la cele mai bune restau-rante din oraş icircn compania unor tinere fotomodele pre-cum şi pentru escapadele sale nesăbuite de băut alăturide o gaşcă de scandalagii care se icircncheiau adesea cu dis-pute aprinse relatate icircn detaliu de ziarele de-a doua ziIcircn ciuda afirmaţiilor sale Julian Mantle icircşi săpa singur

groapa Atacirct eu cacirct şi avocaţii de la firma sa ştiam aceas-ta şi icircn adacircncul sufletului său cred că şi el era conştientde lucrul acesta

Urmărisem declinul lui Julian cu un sentiment de tris-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 12: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1213

32

Atinge mă iestria icircn leadership

teţe La vacircrsta de cincizeci şi trei de ani arăta de parcă arfi avut şaptezeci Stresul constant şi stilul său de viaţă ex-

tenuant au f ăcut ravagii fizic vorbind faţa sa devenind oadunătură de riduri Din cauza cinelor prelungite la res-taurantele franţuzeşti unde fuma trabucuri cubanezescumpe şi bea coniac după coniac devenise supraponde-ral şi se placircngea tot timpul că se săturase şi obosise Icircntimp ajunsese să-şi piardă şi acel simţ al umorului răută-cios care-l caracteriza şi nu mai racircdea aproape deloc La

un moment dat a icircncetat să mai joace golf deşi ştiam că icirci place foarte mult Cu toate sarcinile pe care le avea pecap Julian a ajuns să nu mă mai sune deloc Ştiam că arenevoie de prietenia mea aşa cum şi eu aveam nevoie de alui dar cred că pur şi simplu nu-i mai păsa de asta

Icircn acea perioadă s-a produs o tragedie icircn viaţa marelui Julian Mantle Icircntr-o luni dimineaţă icircn mijlocul sălii de

judecată unde pleda un caz icircn favoarea unuia dintre ceimai buni clienţi ai săi Air A tlantic Julian s-a prăbuşit lapămacircnt Icircn ţipetele turbate ale colegilor săi şi icircnsoţit dereflectoarele camerelor de filmat prezente Julian a fostdus de urgenţă la spital Acolo s-a constatat că suferiseun atac de cord puternic şi a fost internat imediat la car-diologie Medicul a afirmat că Julian mai avea la fel de

puţin de trăit ca orice alt pacient pe care l-a avut Nu seştie cum dar şi-a revenit Doctorii au spus că Julian eraun luptător şi că avea o bdquovoinţă eroică de a trăirdquo

Icircn urma acestui episod trist Julian s-a schimbat pro-fund A doua zi de la incident a anunţat că renunţă defi-nitiv la avocatură Apoi am auzit un zvon conform căruia

Julian pornise spre India icircntr-o expediţie Icirci spusese unu-

ia dintre partenerii săi că bdquoare nevoie de nişte răspun-surirdquo şi că speră că le va g ăsi icircn acel ţinut străvechi careadunase timp de secole o mare icircnţelepciune Julian şi-avacircndut reşedinţa avionul şi insula personală Totuşi icircna-

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle

Page 13: atinge_maiestria_in_leadership_2_.pdf

8172019 atinge_maiestria_in_leadership_2_pdf

httpslidepdfcomreaderfullatingemaiestriainleadership2pdf 1313

33

II Un c ă lug ă r icircn gr ă dina mea de tranda fi ri

inte de plecarea sa definitivă a f ăcut un ultim gest totalneaşteptat Julian ş i-a vacircndut Ferrari-ul pe care icircl iubea

atacirct de mult Gacircndurile mele s-au icircndreptat rapid asupra tacircnăruluistrăin icircmbrăcat icircn robă monahală care rămăsese icircn mij-locul biroului meu zacircmbind icircn continuare cu gluga trasă peste chica sa castanie

mdash De unde ai mingea aceasta de golf placată cu aurl-am icircntrebat calm E un cadou pe care i l-am f ăcut unui

prieten drag acum cacircţiva ani la o aniversare foarte spe-cialămdash Ştiu icircmi răspunse vizitatorul Şi să ştii că a apreciat

foarte mult gestul tăumdash Ai putea să-mi spui de unde ştii aceasta am insistatmdash Deoarece eu sunt acel prieten drag Sunt Julian Man-

tle