of 941/941
Astrologija za Dušu Džen Spiler 1

Astrologija Za Dušu 4

  • View
    717

  • Download
    203

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Astrologija

Text of Astrologija Za Dušu 4

Astrologija za DuuDen SpilerSadrajPoloaj vaeg severnog vora10Uvod13Kako da koristite ovu knjigu20Severni vor u OVNU29Pregled29Linost32Potrebe40Odnosi49Ciljevi58Isceliteljska pesma68Severni vor u BIKU69Pregled69Linost72Potrebe82Odnosi91Ciljevi101Isceliteljska pesma110Severni vor u BLIZANCIMA111PregledIllLinost114Potrebe124Odnosi131Ciljevi141Isceliteljska pesma149Severni vor u RAKU151Pregled151Linost154

Potrebe163Odnosi170Ciljevi178Isceliteljska pesma185

Severni vor u LAVU187Pregled187Linost190

Potrebe199Odnosi207Ciljevi216Isceliteljska pesma223

Severni vor u DEVICI224Pregled224Linost227

Potrebe238Odnosi246Ciljevi253Isceliteljska pesma257

Severni vor u VAGU258Pregled258Linost261

Potrebe270Odnosi276Ciljevi288Isceliteljska pesma295

Severni vor u KORPIONU296Pregled296Linost299

Potrebe307Odnosi318Ciljevi328Isceliteljska pesma336

Severni vor u STRELCU338Pregled338Linost341Potrebe350Odnosi359Ciljevi367Isceliteljska pesma374Severni vor u JARCU375Pregled375Linost378Potrebe387Odnosi395Ciljevi404Isceliteljska pesma414Severni vor u VODOLIJI416Pregled416Linost419Potrebe428Odnosi.-437Ciljevi446Isceliteljska pesma454Severni vor u RIBAMA455Pregled455Linost458Potrebe467Odnosi474Ciljevi484Isceliteljska pesma493O autoru 495UvodOva knjiga sadri moje profesionalne tajne - metode koje sam u poslednjih dvadeset godina uspeno koristila da bih tumaila natalne karte.Mnoge od mojih kolega misle da imam psihike moi. To je moda tano, ali ne koristim se prevashodno time kada gledam neku natalnu kartu. Da bi precizno i pouzdano protumaili neki horoskop, astrolozi moraju da imaju polaznu taku, neto na ta e da se skoncentriu ve pri prvom pogledu na neiju natalnu kartu. To moe da bude Sunev znak, ili poloaj Meseca, pomraenja, glavni aspekti, broj planeta u vatrenim, vodenim, zemljanim ili vazdunim znacima - svaki astrolog ima lini pristup gledanju" i tumaenju ostalog dela horoskopa.Ja koristim vorove. vorovi su mi uvek davali informacije koje su mi neophodne da uspeno usmerim osobu tako da postigne uspeh, razvije samopouzdanje i ravnoteu u svojoj linosti. Tanost mojih tumaenja ne potie od psihikih modi", nego od panje koju poklanjam delovanju vorova.Kada pogledam neku natalnu kartu, prvo uoavam poloaje severnog i junog Meseevog vora, u odnosu na znak i kuu. Potom sagledavam geometrijske odnose (koje astrolozi nazivaju aspekti") izmeu vorova i ostalih planeta, kao i sve neuobiajene okolnosti u pogledu planeta koje vladaju znacima u kojima su smeteni vorovi. Iznenada, itava natalna karta oivljava predamnom i ja mogu da uvidim koji su zadaci te osobe, kao i koje osobine karaktera bi trebalo da razvije da bi u ovom ivotu postigla uspeh i ispunjenje.TanostNe morate da verujete u astrologiju da bi ova knjiga mogla da vam bude od koristi. Ako se prouava na psiholokom ili naunom nivou, astrologija neme veze sa verom. Ona je praktina. Bavi se sticanjem znanja i istrazivanjem. Da li psiholoki profili koje astrologija daje predstavljaju za vas sredstvo za sticanje znanja o sebi? Da li vam mogua astroloka predvianja vremena kada de se neto dogoditi (zasnovana na vaoj kompletnoj karti) pomau da efikasnije upotrebite svoje vreme?Pri ocenjivanju istinitosti materijala predstavljenog u ovoj knjizi, vano je da se oslonite na sopstveno unutranje znanje i iskustva iz prolosti. Bez obzira ta drugi misle, jedino vi znate prirodu vaih unutranjih borbi. Ako se odluite da izvedete neke od eksperimenata koje predlaemo za uravnoteavanje vaeg tipa linosti odreenog poloajem severnog vora, posmatrajtesopstvenu energiju kako biste utvrdili da li idete pravim putem ili ne. Ukoliko se nakon nekog od tih eksperimenata nivo vae energije podigne i ako se budete oseali sreno i slobodno, na pravom ste putu! Verujte sebi. Ako to nije sluaj, probajte neki drugi eksperiment. Znaete da li ste na ispravnom putu po tome da li se oseate sreno i/ili slobodno ili ne. Kada vam se uini da neki od predloga iznetih u poglavlju o vaem severernom voru nisu za vas, i u torn sluaju verujte sebi. Moda se radi o neemu to ste ve prevazili, ili se, iz nekog razloga, ne odnosi u potpunosti na vas. To je kao kad probate cipele - jedino vi znate da li su vam udobne ili ne. Verujte sebi. Neki od ovih predloga mogu da vas u prvi mah uplae, jer su za vas novi. Ali, ako vam izgledaju prihvatljivi, ako izgledaju tani, upustite se u rizik i proverite ih. Videete da ete iz tog eksperimenta izai sa trajnim osedajem neustraivosti i samopouzdanja. Znaete da dolazi do promena, zato to ono to vam je smetalo pre samo nekoliko nedelja ili meseci, vise ne dopire do vas. Vai prijatelji jo uvek mogu to da oseaju, ali vi ete oseati neto drugo, oseaete smirenost koja vam je u prolosti izmicala. Kod svakoga od nas su najdublje sutinske stvari oznadene poloajem znaka i kue severnog vora u vreme naeg roenja. Meutim, dok sam pisala ovu knjigu, uvidela sam da imam nereena pitanja i u drugim znacima osim znaka i kue u kojima se nalazi moj vor. Razlika je u dubini poremeaja. Ako je severni vor neke osobe u Raku, ili u etvrtoj kudi, problem preputanja, a i otvorenog pokazivanja oseanja je ogroman - to je kao da kleete granitni blok! Ali, nekome kome je severni vor u nekom drugom znaku moe da bude teko da otvoreno pokazuje oseanja. Ukoliko proita poglavlje o severnom voru u Raku, to moe da mu pomogne da rei problem svo-je osetljivosti i moe da mu predoi kako da u praksi uspostavi ravnoteu i oputenost. Razlika je u tome to nee biti tako teko da se primene sugestije u tim alternativnim" oblastima kao to e to biti u oblasti gde se nalazi va vor.Na primer, moj severni vor nije ni u Ovnu ni u prvoj kui, ali dok sam radila na poglavlju o severnom voru u Ovnu, shvatila sam da imam problem sa isticanjem sebe, kao i neke druge probleme koje ti ljudi treba da razree. Tokom kreativnog procesa pisanja tog poglavlja, neto u meni se zacelilo i spontano sam poela da se konstruktivnije istiem i da budem iskrenija. I ivot mi je postao mnogo laki! im sam to shvatila, bilo mi je lako da se prilagodim i promenim. Ipak, u znaku i u kui u kojoj je moj sopstveni severni vor, to je mnogo tee. To sam poela da shvatam pre dvadeset godina, i jo uvek radim na tome.Saoseanje zahvaljujui znanjuKad astrologiji priemo iz perspektive istinskog slobodoumnog razumev-nja, ona nas vodi pravo ka bezuslovnoj ljubavi. Ukoliko potpuno razumete unutranji mehanizam neke osobe, kao i to koje su joj mane, kako moete da se ljutite na nju? Svi se mi trudimo najbolje to moemo, uz pomo svetlosti koju imamo i teimo da prevaziemo svoje nesavrenosti. Zato? Zato to je to praktino. Nedostaci nas spreavaju da dobijemo ono to elimo. To nam je svima zajedniko.Astrologija sunevih znakova, kao to su horoskopi koji se objavljuju u dnevnim novinama i u asopisima, predstavlja predvianja koja uzimaju u obzir samo poloaj Sunca u znaku. Potpuna natalna astrologija uzima u obzir poloaje svih deset planeta (u torn smislu se i Sunce i Mesec smatraju planetama, poto se galaksija posmatra iz perspektive njenog uticaja na Zemlju), osu koja je bila aktivna pri rodenju, kao i nekoliko drugih stvari: vorove, pomraenja, itd. Zapravo, svako od nas je potpuno jedinstven i nijedan natalni horoskop se nije ponovio u proteklih 25 000 godina, zato to se sve planete razliitim brzinama okreu oko Sunca. U trenutku kada ste prvi put udahnuli, itavo oveanstvo - svi ljudi koji su iveli u torn trenutku - proli su kroz taj trenutak zajedno sa vama. Svi su se oni potrudili najbolje to su mogli da taj trenutak za njih bude radostan, ali potom je doao naredni trenutak i oveanstvo je moralo da se sa njim suoi - pa sledei trenutak, i onda sledei, sve do ovog trenutka. Ipak, trenutak kada ste roeni zabeleen je na elijskom nivou samog vaeg bia i ostaje deo vas.U odnosu na pomenutu povezanost, preuzeli ste odgovornost da taj trenutak proistite za sve druge na ovoj planeti, a jedino vi imate mo da usavrite trenutak sopstvenog rodenja. To je kao da ste uzeli taj deli vremena, usporili ga, i produili ga da traje celu jednu inkarnaciju. A kada ponete da radite na tom trenutku, popravljajui" one delove svog bia koji ne funkcioniu kako treba i tako svoj ivot ispunite sreom, smehom i radou, pozitivna energija tih promena utie na sve ostale. Svojim ivotom zapravo menjate trenutak koji se odigrao u prolosti, a kad izmenite prolost, ona menja sadanjost svih ljudi. ula sam da mnogi duhovni uitelji kau da je ono najbolje to moemo da uradimo za druge da radimo na sebi. Svi smo mi povezani na najdubljem nivou - mi smo Jedno.Unutranja instalacijaAstroloka karta je zapravo ematski nacrt koji pokazuje ovekovu ,,unutranju instalaciju". Ta instalacija je kod svih nas razliita. Ona nije dobra" ili loa, samo je povezana tako kako je povezana. Vaa natalna karta pokazuje sliku unutranje instalacije sa kakvom ste rodeni, ali od vas zavisi ta ete da uradite sa torn instalacijom.Ako ste u stanju da objektivno uoite obrasce sopstvenog ponaanja, moi ete da ga prilagodite da biste postigli efikasnije rezultate i da biste bolje postupali. Kada se popravi bilo koji pogrean spoj, ivot tee lagodnije (prvo iznutra, potom i spolja). Ukoliko imate jasnu sliku svoje unutranje instalacije, moete da postanete svesni uroenih kvarova" i moete da odaberete da prekinete ponaanje koje za vas nije funkcionalno.Na primer, ako neko objektivno zna (na osnovu svoje natalne karte) da ima sklonost da smatra da ve zna odgovore na sva pitanja, i da je zato nestrpljiv i zauzima samosvesni stav koji ga izoluje od drugih (kao to bi bilo sluaj da mu je severni vor u Blizancima ili u treoj kui), saznanje da ima takvu sklonost omoguuje mu da svesno posveti vise vremena da sa uvaavanjem saslua tue miljenje, pre nego to smelo iznese sopstvene stavove. Ve ovo jedno ispravljanje ponaanja bi samo po sebi dovelo do bitne promene u drutvenim kontaktima te osobe.Svi mi imamo sklonosti koje dovode do neodgovarajueg ponaanja i oseaja izolovanosti i nesree. Trik je da otkrijemo svoje nedostatke i nauimo da ih izbegavamo. Sa takvim objektivnim znanjem vise ne lutamo u tami i vise mismo lieni razumevanja zato nam ivot stalno uzvraa tako da nas to ininesrenim. ivot je isuvie kratak da bismo hodali unaokolo povezanih oiju. Namera ove knjige je da razjasni ta je korisno a ta ne kod dvanaest tipova linosti koje opisuju severni i juni Meseev vor.U ovoj knjizi se prepoznaje da vi niste samo ukupan zbir aspekata vae natalne karte. Natalna karta je slika strukture vae linosti, ali vi ste faktor koji je u osnovi te karte i imate mo da upotrebite linost (energije opisane u vaoj natalnoj karti) kako god elite. Od vas zavisi da li ete svoju linost pustiti da deluje nesvesno ili ete preuzeti odgovornost i proistiti energiju tako da se ivot odvija vama na korist.Kako da pobedite/kako da izgubiteLinosti ini deset razliitih carstava, predstavljenih sa deset razliitih pla-neta koje se koriste u astrologiji. Ako pogledamo vau natalnu kartu, moemo da vidimo da se neki vai delovi neprestano bore sa ostalim delovima, stvarajui razne vrste sukobljenih energija. Ostali vai delovi su u potpunom skladu i u tim oblastima vaeg ivota nikad nee biti borbe. Na jo dubljem nivou, mo-emo da vidimo osnovu iz koje potie sve ostalo u vaoj linosti. Namera ove knjige je da istrai tu osnovu, da je opie i izvri izvesne popravke. Te popravke e omoguiti da energije planeta saraduju na skladniji nain.Zamislite da u vama postoji prirodni Zapovednik, i da je sve drugo sprem-no da se u tren oka ujedini oko njega. Jedino to treba da uradite je da dunete u vojniku trubu i objavite Zapovednikov poziv, pa e svi vai medusobno zaraeni delovi odmah da odbace oruje i svrstaju se iza njega. Oni vai delovi koji su u miru i koji su moda pomalo lenji, ue poziv, izvui se iz svo-je umalosti i takode se svrstati iza Zapovednika. Kada se to desi, istog trena osetiete da ste potpuni i usredsreeni i spoljanje okolnosti u vaem ivotu poee da se menjaju. Najvanije je to se menja i va odnos prema tim okol-nostima, jer ste u prednosti da jasno vidite ta treba da radite, pa e ono to preduzmete automatski biti uspeno.U vaem horoskopu severni Meseev vor predstavlja tog Zapovednika. im vam postane dostupna osnovna formula za ujedinjenje i uravnoteenje vaeg unutranjeg bia, to je kao deli magije. Ta formula e funkcionisati sve vreme u svakoj prilici u vaem ivotu, ako samo zapamtite da se setite" for-mule i ako ste spremni da pokuate da izvedete eksperimente" koji e vam omoguiti da se unutranja energija, a onda i ivotne situacije, preokrenu u vau korist. U poetku vam moda nee biti lako da izvedete potrebne eksperimente. To moe i da vas uplai. Na primer, ako ste u grupi iji je severni vor u Raku, ne znate da je za vas zapravo dobro da budete osetljivi i otkrijete svoja oseanja i strahove. U prolim ivotima niste navikli da budete osetljivi, pa ak moete da oseate da ete umreti ako zaista otkrijete svoja prava oseanja. Sve u vama moe tome da se protivi. A sa druge strane, ukoliko to ipak uradite, u vama e doi do promene. Otkriete da neto jeste umrlo - ali to niste bili vi; bio je to strah koji se zakaio za vas. Dok ste obavljali eksperiment, strah se raziao i u vama se pojavilo novo oseanje neustraivosti i pouzdanja. Ipak, sve zavisi od vas. Nita se nee desiti dok se ne upustite u rizik; pozitivno delovanje je lek za strah. Kada prouavate poloaj vaeg severnog vora, suoavate se sa osnovnom lekcijom koja ini osnov itavog vaeg sadanjeg ivota. Zato moda nee do svih promena doi odmah. Imajte na umu da se, dok koraate u novom pravcu, suprotstavljate navikama koje su se duboko ukorenile u toku mnogih inkarnacija. Zato morate da zapamtite da se setite da se ponaate na nov nain i da nastavite da idete ka razreenju neuravnoteenosti nasleenih iz prolih ivota. Cilj ove knjige nije da vam prui jo jedno sredstvo koje e da pokae da niste kako treba, kao ni da istie navike iz prolosti kojih se niste odrekli. Njena svrha je da vam pokae kako da eksperimentiete i uradite stvari na nov nain. Svaki put kada se setite da primenite tu formulu, videcete da e se preokrenuti u vau korist i da e se vas svet uvaavati. Dodue, ak i kad to oigledno uspeva, ponekad nam treba vremena da se setimo da primenimo novi obrazac. Uostalom, to je proces koji traje. Ve i samo itanje poglavlja o vaem severnom voru bie znaajno i zapoee proces prirodne promene. Primena sugestija ubrzae taj proces, ali na kraju jedino svest moe da dovede do preobraaja. Na primer, kada neko zna da e ga udariti kamion ako prede ulicu na crveno svetlo, da li e to uiniti? Naravno da da nee. Svi mi elimo da doivimo zadovoljstvo, a izbegnemo bol. To to smo svesni negativnih posledica esto je dovoljno da sprei delovanje uzroka.Astrologija, materijalni uspeh i duhovnost Materijalno postignue nikad ne moe biti klju trajnog, nepomuenog blaenstva. Ono je uvek privremeno i uvek ga prati nezadovoljstvo. Konana odluka da se traga za sreom je duhovna. Pa ipak, ponekad duboko u sebi gajimo svetoynu elju koja ne moe da se porekne ili zaboravi, nego mora ma-terijalno da se ostvari da bismo je se oslobodili.Da bih ovo ilustrovala, ispriau vam priu o jednom budistikom Uitelju koji je ve zaao u godine, a primetio je da jedan od njegovih omiljenih ueni-ka jo uvek nije postigao potpuno prosvetljenje i blaenstvo. Taj uenik je bio sa njim trideset godina, bio je potpuno posveen Uitelju i striktan u svojoj duhovnoj praksi, pa ipak jo nije dostigao najvie stanje. Jednog dana, Uitelj ree svom ueniku: Hajde, idem na hodoae, pa moe sa mnom".Hodali su kilometrima ka dalekom planinskom lancu. Dani su preli u nede-lje, proao je itav mesec, a oni su i dalje putovali. Jednog dana, Uitelj stade i pokazavi brdo u daljini, ree svom ueniku: Vidi li ovaj planinski vrh?". Na vrhu planine magla se upravo razilazila, otkrivajudi ogroman zamak koji je blistao obasjan zracima sunca.Uenik: Da, Uitelju".Uitelj: Vidi li kuu na vrhu te planine?"Uenik: Da, Uitelju".Uitelj: Tokom mnogih inkarnacija eleo si dom a ta elja je ostajala ne-zadovoljena. To je poslednja nit koja te vezuje i spreava da postigne prosvetljenje i radost bez granica. Nijedna od vebi koje sam ti dao nije ugasila tu duboku elju. Zato ona mora da se ispolji. To je sada tvoj dom; tebi pripada".U torn trenutku, uenik postade potpuno prosvetljen.Neke svetovne ili materijalne elje moemo bez problema da odbacimo zato to nam i nisu mnogo vane. Posle izvesnog vremena, lako moemo da ih se oslobodimo. Neke druge nas nee napustiti sve dok ih na odredenom nivou ne ispoljimo. im se linost uspeno integrie, elje koje su od manjeg znaaja poinju da blede, a one kojima je neophodno ispoljavanje mogu lake da se postignu u spoljanjem svetu.Svrha ove knjige je da ponudi formulu koja e olakati ponovno ujedinje-nje strukture linosti na praktinom nivou, tako da pojedinac lake moe da postigne traena materijalna iskustva. Kada mehanizam sopstva ili linosti pone efikasno da radi i da donosi srene rezultate u naem svakodnevnom ivotu, nae osnovne potrebe bivaju zadovoljene a mi postajemo otvoreni za vii nivo sree i ispunjenja, koji prevazilazi poistoveenje sa individualnim egom i sticanje iskljuivo materijalnih nagrada. Kako se elje ostvaruju, a spoljanji ciljevi prestaju da budu toliko imperativni, linost se oputa. U toj smirenosti, otvaramo se ka viim stanjima svesti i dubljoj srei koja predstavlja nae prirodno stanje: to je ono to Biblija" opisuje kao, doiveti Carstvo Nebesko na zemlji".KAKO DA KORISTITE OVU KNJIGUta su to vorovi Meseevi vorovi nisu planetarna tela; to su take koje formiraju preseci meseeve orbite oko Zemlje sa Zemljinom putanjom oko sunca. Smer vorova je suprotan kazaljci na satu: severni vor je silazni vor (taka najblia severnom polu), a juni vor je uzlazni vor (taka najblia junom polu). Oni su uvek meusobno udaljeni za tano 180 stepeni. Neki astrolozi koriste kalkulaciju pavog vora" (tu se uzima u obzir kolebanje Meseeve orbite), a neki koriste proseni vor" (ne uzimaju se u obzir ta kolebanja). Ja koristim prave vorove. Pravi vor i prosean vor su uvek na poloajima koji se ne razlikuju za vise od 1 stepena i 45 minuta.Osa vorova Sve planete imaju severni i juni vor. U ovoj knjizi se govori o severnom voru Meseca, a oni su takoe poznati kao vorna osa" horoskopa. Informacije u ovoj knjizi zapravo predstavljaju opis severne/june vorne ose, iako sam ih radi jednostavnosti nazvala jednostavno poloajem severnog vora. Poloaj junog vora horoskopa (smetenog dijametralno suprotno od severnog vora) opisuje jedan aspekt naeg karaktera koji je bio prenaglaen u prolim ivotima, pa zato tei da ovlada linou u ovom ivotu i da nas izbaci iz ravnotee. Kada postupamo bez svesne panje, skloni smo da se prema okolini ponaamo sa pozicije junog vora, jer smo navikli da takav pristup ide u nau korist. Meutim, u ovom ivotu, iskustva nam pokazuju da pristup situacijama iz stava junog vora naeg horoskopa vise nije delotvoran. Iako u ovoj knjizi uglavnom naglaavamo severni vor, informacije koje saoptavamou narednim poglavljima zapravo predstavljaju sintezu oba kraja" vorne ose.Kad astrolozi govore ovorovima", uglavnom govore o severnom i junom Meseevom voru. U astrologiji, Mesec vlada naim oseanjima, raspoloe-njima, zavisnostima, nesigurnou, oseajem pripadanja - on vlada naim emocionalnim telima. Mesec vlada naom slikom o sebi, to jest, nainom na koji sebe instinktivno sagledavamo, bez obzira na to ta ispoljavamo u svetu. Smatram da je Mesec najvanija planeta u naem horoskopu, iz perspektive prolih ivota i karme. On istie ostatak strukture linosti. Kada sam pisala prvu knjigu o astrologiji, za poglavlje o Mesecu trebalo mi je devet puta vise vremena nego za sva ostala zajedno. Otkrila sam da je dubina Meseevog zna-ka neizmerna - moja istraivanja su ila sve dublje i dublje - dok jednog dana jednostavno nisam prestala i rekla: To je to!" Ako sledimo princip Meseevih vorova i na taj nain uspostavljamo ravnoteu u naem emocionalnom telu, inimo krupan korak ka smanjenju unutranjeg stresa i povratku sigurnosti u nae individualno bide.Znaci i kueKod svih nas, severni vor je smeten u nekom znaku i nekoj kui horo-skopa. Poloaj znaka se moe nai na osnovu tabele na poetku ove knjige. Poglavlje koje govori o poloaju vaeg znaka pruie vam informacije i us-merenje koji treba da vam pomognu da ostvarite svoj puni potencijal. Da biste stekli najpotpuniji uvid, preporuujem vam da takode konsultujete poglavlje koje se odnosi na poloaj vora u kui, koji moete da dobijete od nekog as-trologa ili iz kompjuterskog natalnog horoskopa.Znak u kome je smeten severni vor ukazuje na psiholoku promenu do koje treba da doe u samoj linosti. Kua u kojoj je smeten severni vor pokazuje koja iskustva omoguavaju osobi da koristi novu psiholoku svest.Prema mom iskustvu, kuca je isto toliko vana koliko i znak. Poloaj kue ukazuje gde e se nauiti lekcije severnog vora. Na primer, ako je va severni vor u Raku, i u XI kui, vi uite da uspostavite kontakt sa svojim oseanji-ma i da ih ispoljite (Rak) razvijanjem energije prijateljstva i uenjem da idete niz tok" (XI kua); ako je va severni vor u Ovnu, i u IV kui, uspostavljajui kontakt sa svojim bazinim instinktima (IV kua) moete da otkrijete i ispoljite ono to jeste (Ovan).Poklapanje poloaja znaka i kue Ako je znak u kome je va severni vor isti kao i kua koja sadri va severni vor (na primer, severni vor je u Blizancima, smeten u III kui, koja je takoe u Blizancima; ili, severni vor je u Ribama i XII kui, koja takode predstavlja Ribe) to naprosto znai da je udvostruen intenzitet iste ivotne lekcije.Suprotan poloaj znaka i kue(Ovo obuhvata severni vor u Ovnu u VII kui; severni vor u Biku u VIII kui ; severni vor u Blizancima u IX kui; severni vor u Raku u X kui; severni vor u Lavu u XI kui; severni vor u Devici u XII kui; severni vor i u Vagi u I kui; severni vor u Skorpiji u II kui; severni vor u Strelcu u III kui; severni vor u Jarcu u IV kui; severni vor u Vodoliji u V kui; severni vor u Ribama u VI kui) Ako se va severni vor nalazi u kui koja je suprotna znaku u kome je va severni vor (kao to je gore napomenuto) moraete da paljivo i stalno ispitujete sebe kako biste pronali ispravan spoj ponaanja. Zapamtite da kua pokazuje gde treba da se naui lekcija znaka. Kua je poput ljuture, to je okruenje koje vam je neophodno da biste podrali sadraj znaka.

Na primer, ako je va severni vor u Ovnu u VII kui, uite da razvijate nov oseaj sopstvenog identiteta (severni vor u Ovnu) tako to ete postati svesni identiteta drugih (severni vor u VII kui). Radei u saradnji sa drugima i pomaui im da postignu njihove ciljeve, otkriete sopstveni pravi identitet. Meutim, kada to obrnete i usredsredite se na sebe, gubite svoj identitet nastojei da udovoljite drugima i da budete dobra osoba kakva oni oekuju da budete. U ovom sluaju, klju sopstvenog identiteta bi zapravo bio u pomaganju drugima u njihovoj potrazi za identitetom.Pregled Sva poglavlja u ovoj knjizi poinju Pregledom. Njegova svrha je da vam prui odmah dostupne praktine preporuke i nain da se prisetite praktine formule za postizanje svog ivotnog cilja. U stresnoj situaciji, kada zapravo imate priliku da primenite nov nain ponaanja koji moe da olaka va karmiki teret, korisno je da imate pojednostavljen nain da se setite kako pobediti/kako izgubiti", na koji ete se osloniti i koji ete primenjivati.Pri radu sa materijalom predoenim u Pregledu, preporuujem vam da uzmete jednu ili dve stvari koje vam izgledaju najvie povezane sa vama, te da se potom svesno trudite da proistite te osobine u sebi. Malo po malo, kako se sve vise budete trudili, samoporaavajua sklonost e nestajati i poee da ustupa mesto radosti. Potom, kada budete spremni, odaberite neto drugo ega ete da se oslobodite ili to ete poeti svesno da primenjujete. To je proces za koji je potreban napor i koji moe da izgleda kao ogroman lini rizik, ali im krenete napred, vise nikad vas strahovi i ogranienja prolosti nee povui unazad.Proienje ili oslobaanje od nekih osobina moe da bude due nego proienje ili oslobaanje od nekih drugih osobina. ak i ako radite na tome da se oslobodite neke sklonosti na kojoj ste radili pre nedelju dana ili pre godi-nu dana, radiete na njoj na viem nivou i to nee biti ni priblino toliko bol-no ili tegobno. To znai da je napredovanje vise spiralno nego kruno. Dok napredujete, uvideete da je ivot mnogo manje zastraujui i da se stvari koje elite ispoljavaju lake i prirodnije. Magija poinje da se odvija, dok vi sami postajete neustraivi, laki i slobodni ... a nevidljivi lanci iz proteklih inkarnacija poinju da se krune i otpadaju.Pregled svakog poglavlja daje kratka uputstva o tome koje osobine bi tre-balo razviti, a koje sklonosti napustiti, o Ahilovoj peti, zamkama koje bi tre-balo izbei, osnovnoj poenti, o onome ta ljudi odreenog vornog poloaja zaista hoe, o talentima/profesiji, kao i isceljujue afirmacije.

Osobine koje bi trebalo razvitiTo su nadarenosti, talenti, koji su vam na raspolaganju u ovom ivotu. Ba kao to ste u prethodnim inkarnacijama potroili veoma mnogo vremena i energije razvijajui neki aspekt svog karaktera, postojao je jedan deo vas - di-jametralno suprotan - koji je bio potpuno zanemaren. Zato, kada ste uli u ovu inkarnaciju, niste bili u ravnotei. (Nije bio niko od nas, samo su za svako-ga poremeaji bili razliiti). ivot hoe da budete sreni. Ali, sve dok posto-ji neravnotea, sreu e uvek pratiti nesrea. Zato morate svesno da razvijete onaj va deo koji je u prethodnim inkarnacijama bio zanemaren, tako to ete eksperimentisati i razvijati talente i nadarenosti opisane u ovom poglavlju. To je kao mii koji nije bio korien. Kada jednom ponete da ga razvijate, prilino brzo postaje izgraden i u skladu sa ostalim vaim delovima. Razvija-nje osobina iz ove kategorije omoguie vam da pobedujete - svaki put!Sklonosti koje bi trebalo napustiti To su sklonosti sa kojima ste vi i drugi pripadnici vae grupe roeni. U prolim ivotima takvo ponaanje vam je dobro posluilo; kada ste delovali sa takvom motivacijom, pobedivali ste. Zato ste doli u ovu inkarnaciju sa nesvesnim seanjem na uspeh i nastavili ste da se ponaate na isti onaj nain koji vam je omoguio da rastete u prethodnim ivotima. Medutim, u ovoj inkarnaciji ti obrasci ne deluju (odnosno, ne dovode do uspeha, pouzdanja i oputenosti). Ako se osvrnete na ovaj ivot, otkriete da vam takvi obrasci ponanja nikada nisu donosili uspeh, iako ste nastavljali da ih stalno i iznova ponavljate.

Te osobine same po sebi nisu negativne, ali oznaavaju onaj deo vaeg karaktera koji se preterano razvio u prolim ivotima. Iz ivota u ivot ste nastavljali da jaate taj svoj deo, u svim moguim pravacima, sve dok se nije preterano razvio. Zato je u ovoj inkarnaciji u vaem horoskopu ureeno da stari obrasci ne deluju. U osnovi, postupanje po sklonostima iz ovog poglavlja, dovee vas do gubitka - svaki put!Ahilova peta/zamka koju treba izbei/osnovna poenta To je opis zamke u koju vi i pripadnici vase grupe krajnje lako upadate. To je iskuenje koje je toliko privlano da je lako da se pokolebate i vratite u negativne tendencije iz prolih ivota. To je jedan deo vas koji je u ovoj inkarnaciji uvean i toliko prenaglaen da je nalik na provaliju bez dna koju nikada ne moete da napunite. To je kategorija crvene zastavice"; kada primetite da vas pokreu ovi motivi, najbolje je da to napustite, jer ete izgubiti.ta ovi ljudi zaista hoe Ovo pitanje predstavlja integraciju motivacije prolih ivota i nadarenosti u ovom ivotu. To znai da doivimo ono to smo od rodenja eleli, da ispoljimo elje svog srca, korienjem novih sredstava koja su nam u ovom ivotu data da bismo uravnoteili svoju linost. U poetku moe da bude korisno da preterujemo: da potpuno poreknemo (u naem umu) sklonosti iz prolih ivota i da se u potpunosti skoncentriemo na osobine koje treba da razvijemo u sadanjem ivotu. To je princip klatna: ako ga zaljuljamo previse u suprotnom pravcu, to moe da nam pomogne dase vratimo u sredinu. Na kraju, pravo ispunjenje stiemo kombinovanjem ono-ga to nam je u prolom ivotu davalo snagu sa darovima sadanjeg ivota. Ipak, obrasci prolog ivota su jaki i u poetku emo moda morati da ih unitimo" ili emo morati da ih potpuno napustimo samo da bismo energi-ju pokrenuli u ispravnom smeru.Talenti/profesijaTo je opis talenata, nasleenih poloajima vorova, koji se lako mogu pre-tvoriti u profesionalni uspeh u ovom ivotu. Za potpunu sliku o profesiji ili po-zivu, preporuujem da se konsultuje itav horoskop.Isceljujue afirmacijeOvi primeri afirmacija dati su sa namerom da uklone ometajuu energiju sklonosti iz prolog ivota i puste vas u blistavu slobodu dostupnu u ovoj inkar-naciji. Najbolji nain da koristite ovaj odeljak je da izaberete jednu afirmaciju za koju osetite da posebno jaa osobine koje elite da razvijete. Potom, tokom dana, eksperimentiite izgovarajui sebi tu afirmaciju u razliitim prilikama, sve dok se osobina koju elite da ojaate u sebi ne uvrsti i ne ispuni energijom.Kada ta afirmacija vise ne bude delovala (to moe da se dogodi kroz mesec dana ili kroz nekoliko meseci), izaberite neku drugu i izvesno vreme eksperi-mentiite sa njom. Afirmacije najbolje deluju kada izaberete samo jednu i koristite je u toku odredenog perioda, zavisno od toga ta je u skladu sa trenu-tnim stadijumom vaeg razvoja.LinostOvaj odeljak se u svakom poglavlju bavi sklonostima svake grupe i onim po emu se ona razlikuje od ostalih grupa (njenim posebnim manirima, briga-ma, jedinstvenim oseanjima, itd.) Prema naem iskustvu, izgleda nam kao da karmu odraujemo samo na linom, individualnom nivou. Ipak, kada rais-timo negativnu energiju u sopstvenom ivotu, pripadnici nae vorne grupe (svi iji je severni vor u istom znaku) takode bivaju proieni i napreduju.Energija itave nae grupe iznutra e nas podravati u uenju i rastu. U tome mismo sami.Potrebe inioci koji se razmatraju u ovoj kategoriji i koji su posebni za svaku vornu grupu, predstavljaju verodostojne elje. Ne moramo da menjamo sutinu naeg bia niti da obezvreujemo svoje elje. Ali, da bismo uspeli, ponekad je neophodno da prilagodimo svoj pristup - nain na koji pristupamo ostvarivanju svojih potreba. Ovaj odeljak opisuje nae osnovne potrebe za sigurnou, kako to oseamo iznutra i kako najbolje da ih ispunimo a da ne skrenemo sa stazeOdnosi Ovaj odeljak ispituje nain na koji pripadnici odreene grupe posmatraju odnose sa ljudima, njihove naine ponaanja u meusobnim odnosima, kao i posebne sklonosti, prepreke i odluke koje se pojavljaju kada su u nekom odnosu (posebno u bliskom odnosu, kao to su brak ili partnerstvo).Ciljevi Ovaj odeljak govori o usmerenju grupe prema ciljevima - njihovim jakimstranama i slabostima pri postizanju onoga to ele. Ova informacija moe da pomogne pripadnicima grupe da uoe svoje blokade", osposobljavajui ih na taj nain da prevazidu unutranje prepreke i ostvare spoljanje ciljeve.Pesma sa isceljujuom temom Muzika ima poseban nain da uini udo u naem ivotu, poto ima pristup onom delu naeg mozga do koga ne dopiru pisane rei. Ljudi u svakoj vornoj grupi se suoavaju sa razliitim nizom zadataka, pa sam napisala stihove za tematske" pesme, koje su posebno pogodne da dopru do osnovnognerazumevanja u svakoj grupi i izglade ga. Te pesme treba da preokrenu ener-giju na pozitivan nain to se najlake postie muzikom. Da bi se pokrenuo proces isceljenja, deo stihova svake pesme prati svako poglavlje. Za stihove svih dvanaest pesama napisana je muzika i one su dostupne i na CD-u i na kaseti. Iako je poruka svake pesme usmerena na posebnu vornu grupu, sve su pesme podsticajne i blagotvorno deluju na sluaoca, bez obzira na poloaj njegovog vora.Definicije nekih terminaProli ivoti: Proli ivoti koje smo iveli u drugim telima, pre inkarnacije u sadanjem telu.Sadanji ivot: Ovaj ivot, kako ga ivimo u telu u kome smo rodeni u ovoj inkarnaciji.Rano okruenje: Obrasci ponaanja koji su podsticani i koje smo prime -njivali u detinjstvu da bismo opstali i izali na kraj sa okruenjem u detinjstvu. Ti obrasci udvostruuju sklonosti iz prolih ivota; zapravo, to su nesvesni naini ponaanja iz prolih ivota koji se aktiviraju u detinjstvu. Da stvar bude jasna, nae okruenje niti je stvorilo te obrasce, niti je uticalo da budemo takvi, jer ne bismo mogli da ih predvidimo uz pomo natalnog horoskopa. Rodeni smo sa tim obrascima, koji su spremni da se pokrenu.Ahilova peta: Najslabija, najranjivija taka u strukturi linosti.Karma: Uzrok i posledica; posledice koje doivljavamo usled dela koja smo poinili.Vodii: Svako od nas je okruen nevidljivim pomagaima koji nam pomau da se uspeno kreemo putevima ivota. Ovi pozitivni pomagai mogu da se nazovu Vodii", Aneli uvari", ili naprosto glas intuicije".Severni vor u Ovnui severni vor u 1. Kui (PregledOsobine koje bi trebalo razvitiRad u sledeim oblastima moe da pomogne da se otkriju skriveni darovi i talenti Nezavisnost Samosvest Poverenje u svoje impulse Hrabrost Konstruktivno ostvarenje linog interesa Umerenost u davanju Briga o sebiSklonosti koje bi trebalo napustitiRad na smanjenju uticaja ovih sklonosti moe da pomogne da ivot postane laki i prijatniji- Posmatranje sebe oima drugih- Iscrpljujua nesebinost- Biti g ili g-da Dobrica- Opsesivna vezanost za ispravnost i pravednost- Uzajamna zavisnost: vezanost za spoljanji sklad- Mentalitet vrati milo za drago"Ahilova peta/zamka koju bi trebalo izbei/osnovnapoenta Ahilova peta koje bi ljudi sa severnim vorom u Ovnu trebalo da budu svesni je preterana zaokupljenost pravdom (Moj opstanak zavisi od toga da li e svi biti fer prema meni"); ta misao bi trebalo da ih opomene da su na nesigurnom tlu. Ovi ljudi su po prirodi veoma dareljivi, a ipak je njihova potreba za pravdom i apsolutnom ispravnou provalija bez dna. Mogu da ponu da se ispravno ponaaju" prema sebi ako ne daju vie nego to im prija, ak i ako znaju da nee dobiti nita zauzvrat. Zamka koje ljudi sa severnim vorom u Ovnu treba da se uvaju je beskrajna potraga za idealnim, posveenim partnerstvom (Kada bih samo mogao da naem savrenog partnera, u sebi bih oseao da sam potpun"). Oseanje potpunosti za kojim tragaju moe da se postigne jedino individualno; to nee biti uzgredni proizvod nekog odnosa, ma koliko da im je partner sjajan. Osnovna poenta je u tome to nikada nee dobiti dovoljno odobravanja od drugih da bi im to omoguilo da budu ono to jesu. U jednom trenutku moraju da preuzmu rizik i posvete se aktivnostima koje za njih imaju smisla. Ironija je u tome to im ljudi sa severnim vorom u Ovnu krenu svojim putem, u njihov ivot bivaju privueni odgovarajui ljudi da im pomognu.ta ovi ljudi zapravo eleLjudi sa severnim vorom u Ovnu zaista ele da doive sreu, sklad, is-pravnost i podrku partnera koga vole. Da bi to postigli, potrebno je da pr-vo budu sami svoj partner. Upoznajui sebe, poinju da ine stvari koje im donose radost i poveavaju nivo njihove brige o sebi, tako da se oseaju sna-no, samouvereno i podrano. Kako se budu ispravnije ophodili prema sebi, stei e oseaj ravnotee i pravde koji trae. Tek tada mogu da uspostave zdrav partnerski odnos u kome dva pojedinca ravnopravno dele sve, a da se pri tome ne oseaju oslabljeni.Talenti/profesijaOvi ljudi imaju potrebu da rade svoj posao" prema sopstvenim impulsima i nesputani tuim uticajem. Oni su voe, inovatori, pioniri. Njima je potreb-na profesija koja im prua nezavisnost da slede sopstvene instinkte. Uspeni su u profesijama koje zahtevaju inicijativu i nezavisno delovanje, kao to su: hirurzi, tehniari ili preduzetnici, na primer.Iz prolih ivota su nasledili sposobnost da mogu da sagledaju perspektivu druge osobe i da diplomatski pregovaraju kako bi obezbedili pravinost. Ovu uroenu sposobnost mogu da upotrebe da bi unapredili sopstveni uspeh. Medutim, u profesijama koje istiu posredovanje kao krajnji cilj, obino nisu toliko ispunjeni energijom kao kada svoje sposobnosti pregovaranja koriste za postizanje sopstvenih nezavisnih ciljeva.Isceljujue afirmacije specifine za severni vor u Ovnu Kada verujem sebi i sledim sopstvene impulse, svidobijaju."

Pre nego to budem mogao da podravam druge,moram da nauim kako da se brinem o samom sebi." Najbolje mogu pomoi drugima ako zaista budemono to jesam." ,,U redu je ne biti sve vreme dobar." Oseaj ravnotee i snage potie od toga to sam is-pravan prema samom sebi."LinostProli ivoti Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su u mnogim prethodnim ivotima podravali druge i za to su prirodno obdareni. U prethodnim inkarnacijama su bili domaice, sekretari, savetnici i pomonici. Bili su ljudi iza kulisa" koji drugima pruaju energiju i podrku. Tako su druge inili veim i jaim, jer su u pomaganje unosili sav svoj identitet, snagu i pozitivnu energiju. Imali su mnogo ivota kao domaini" i navikli su da svoju energiju stapaju sa ljudima iz neposredne okoline. Da bi uspeno podrali druge, razvili su neizmernu svesnost i osetljivost. Njihova sredstva su bila ljubav, podrka, nene rei ohrabrenja, i sigurnost da e druga osoba iz svih situacija izai kao pobednik. Bili su usredsredeni na drugu osobu; kad god bi primetili da im partner gubi pouzdanje ili da mu je potrebna podrka, odmah bi priskoili da pomognu - ove ljude nikada ne treba moliti. Oni oseaju potrebe drugih i da bi ih zadovoljili sasvim zanemaruju sopstvene potrebe. Razvili su neverovatan duh ispunjen ljubavlju i velikodunou. Navikli su da daju, da budutimski igrai" i da podravaju druge, ne mislei o sebi. Iako su u prolim ivotima bili veoma dareljivi, ipak su imali i krajnji motiv. Bili su deo tima, pa ako bi njihov partner dobro proao, na taj nain bi bio siguran i njihov opstanak. Odravanjem skladnog partnerovog raspoloenja, obezbedili su da prema njima partner bude nean i velikoduan. Zato su odustajali od udovoljavanja sopstvenim potrebama, da bi partneru posvetili punu panju - sve je bilo usredsredeno na to da se partner odri jakim i zadovoljnim. U prolim ivotima je taj sistem bio veoma uspean, ali u ovoj inkarnaciji nije podeeno da tako deluje. Podravanjem drugih, uguili su sopstveni identitet. U ovoj inkarnaciji je njihova sudbina da uspostave vezu sa snagom i moi sopstvene vibracije. Zato se, svaki put kada raunaju da e partner da im pritekne u pomo a da ga direktno za to ne zamole, na kraju oseaju razoarano. Zapravo, to je dobro za njih, jer ih zavisnost od drugog spreava da iskuse svoju sposobnost da opstanu oslanjajui se na sopstvenu snagu. Dakle, kada rtvuju svoj identitet da bi nekog drugog uinili snanim, sada gube nagrade koje oekuju im se ne uzvraaju. Ovo je vreme da iznova otkriju sami sebe.Nedostatak identitetaLjudi sa severnim vorom u Ovnu su proveli toliko mnogo inkarnacija po-dravajui identitet drugih, da u ovoj inkarnaciji nemaju oseaj ko su. Na en-ergetskom nivou, nedostaje im zatitna izolacija koju prua oseaj identiteta. Kada se beba rodi, u njenoj auri postoji neka vrsta zatitne trake koja se nazi-va identitetom", i ljudi iz ostalih vornih grupa je imaju. To deluje kao neki tit protiv snanih energetskih polja drugih. Zahvaljujui tome, ljudi mogu da imaju intezivne medusobno odnose a da ne nanose tetu jedni drugima.Na primer, ako Bil na ulici sretne Sju, moe da kae: Zdravo, Sju!", i u tome moe da bude ogromna koliina energije. Sju odgovara na isti nain, oni sa oduevljenjem stupaju u kontakt, a potom odlaze, pri emu se nijedno od njih dvoje nije promenilo. Ali, ako Bil sretne neku osobu sa severnim vo-rom u Ovnu i sa istom koliinom energije kae: Zdravo, Dimi!", Dim je go-tov! On se osea savladan tolikom energijom. Usled slabosti zatitne trake identiteta" u auri, ljudi sa severnim vorom u Ovnu su veoma osetljivi na druge i veoma podloni uticaju njihovih raspoloenja i ideja, pa treba da upam-te da sprovode ono to uvruje njihovu samosvest.Oni su skloni da preuzmu i identitet drugih ljudi. Obino lako preuzimaju akcente i nesvesno podraavaju tue manire, ak i ako su sa njima proveli sa-mo kratko vreme. Sklad im je toliko vaan da se trude da svim ljudima budu sve. Uzgredan proizvod njihove prijemivosti prema drugima je ogromna ljubav koja lako zaiskri u njima. Poto im je sopstveni identitet slab, kada se poveu sa drugima, lako im je da osete jedinstvo.U ovoj inkarnaciju, ljudi sa severnim vorom u Ovnu se suoavaju sa zadat-kom da osnae svoj oseaj identiteta. Poto nemaju unapred stvorene ideje o sebi", otvoreni su da otkriju ono to je u njima stvarno i prirodno. To je beza-zlen proces. Urodeni impulsi potvrduju njihov identitet, a identitet im postaje jai onim to ine.Ovi ljudi treba da provode mnogo vremena sami sa sobom, da bi sebe upoznali. Svakog dana im je potrebno odredeno vreme da mogu da razgova-raju sami sa sobom. Prvi njihov zadatak je da sopstvenim snagama otkriju ko su. Potom mogu da naue kako da ouvaju svoje granice u odnosu na druge. Taj proces se odvija postepeno. Otkrivanje sebe nije mogue pourivati, a ljudi sa severnim vorom u Ovnu napreduju kad odlue da obrate vie panje na same sebe.Duh ispunjen ljubavlju Ljudi sa severnim vorom u Ovnu poseduju neizmernu koliinu ljubavi sakupljenu u prolim ivotima. Oni znaju ta znai odnos sa drugima i zbog pomoi koju su ukazivali drugima zauzvrat su dobili mnogo uvaavanja i ljubavi. Zato su u ovu inkarnaciju doli sa oseanjem da ih drugi vole. Sva ta ljubav isijava kroz njih - i prelazi na gotovo sve sa kojima se sreu.

U stanju su da ne vide samo grubu stranu drugih ljudi, ve i njihove nene osobine. Oni vide ko su drugi u sutini i potom proslavljaju tu istinu. U tom stanju se oseaju krajnje uzvieno, zato to u potpunosti uvaavaju i proslavljaju velianstvenost, snagu, energiju, svetlost i ivot u drugim ljudima - a to ini da se oseaju neverovatno ispunjeni ljubavlju! Njihov zadatak u ovom ivotu je da istu lepotu ponu da primeuju u samima sebi.

Iako su otvoreni i ispunjeni ljubavlju, razljute se ako im drugi ugroze njihov prostor. A onda, kada pone da se pojavljuje njihovne toliko pun ljubavi deo, oseaju se krivi. Medutim, ta tamna strana je deo ljudskog iskustva. Oni otkrivaju sebe i ue kako da ujedine obe strane svoje energije. Njihovas energija ljubavi postaje okvir za promene u linosti i raspoloenju koje se deavaju svima nama. Njihov zadatak je da ostanu usredsredeni na same sebe. Motivacija ljudi sa severnim vorom u Ovnu da daju je ispravna, ali ako pokuavaju da daju kada se oseaju iscrpljeno, u najboljem sluaju stvaraju samo povrni sklad. Svaki put kada se suvie usredsrede na spolja, na uvaavanje drugih a ne na vrednovanje sebe, pojavljuju se unutranji demoni" da ih vrate u kontakt sa samima sobom. Oni ne ele da budu medu ljudima kada se pokazuje njihova tamna strana jer to ne odraava linost koja prua podrku i voli - kakvi oseaju da bi trebalo da budu - pa zato imaju sklonost da se oseaju krivi i da se povlae.Zapravo, kada se u njima pojavi tamna strana, to je dobar znak. To je njihov zanemareni deo koji zahteva panju. Kada se okrenu sebi i ponu svesno da se vole, primeujui sopstvenu lepotu i brinui o sebi, demoni iezavaju. Zato je potrebno da ljudi sa severnim vorom u Ovnu redovno odvajaju vreme da se usredsrede ne sebe i otkriju ta treba da rade da bi sebe podrali. Tada e moi da stupaju u odnose sa drugima sa pozicije unutranje snage i sklada.

Preosetljivost Sklad u odnosu na rtvovanje sebePoto su niz prolih inkarnacija proveli podravajui druge, ljudi sa sever-nim vorom u Ovnu su razvili stalnu otvorenost za identitet drugih. Bili su sve-sni druge osobe i mogli su u njenom raspoloenju da osete i najmanju nesreu ili nesklad. Kada su se usredsreivali na to da partnera odre u srenom raspo-loenju, sa njim su delili to raspoloenje, pa su i sami bili sreni.Iako je to u prolim ivotima uspevalo, u ovoj inkarnaciji srea neke druge osobe nije dovoljna da kod njih izazove pravu sreu. Nije im ostalo dovoljno linog identiteta u sopstvenoj bateriji" da mogu da prime punjenje" od druge osobe. Da bi u ovom ivotu bili iskreno sreni, moraju da se usredsrede na razvijanje sopstvenog identiteta i ponovno punjenje sopstvenog akumulatora.Ovi ljudi smiruju druge, govorei sve to je potrebno da bi se odrao mir. Kada to ine, misle da su dobri" i da slue drugima. Ipak, to je samo privre-meno reenje; ono odlae trajnije reenje koje bi dovelo do pouzdanog odnosa zasnovanog na identitetu i integritetu oba pojedinca.Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su toliko osetljivi na atmosferu koja okruuje druge, da su skloni da u ii njihovih odnosa sa drugima bude odravanje skladne atmosfere". Njima je zaista u ivotu potreban sklad da bi se oseali zadovoljno i sreno, ali zapadaju u nevolje ako dopuste da njihov lini oseaj ravnotee zavisi od neke druge osobe. Tada oseaju da moraju da manipuliu drugom osobom da bi ostala u skladu sa njima: Ako si ti srean, i ja sam srean". Kada drugu osobu dovedu u ravnoteu ispunjavajui je tamo gde joj nedostaje snage, srnatraju da ona treba sreno da im uzvrati. Ne mogu da shvate kada drugi ne rade ono to treba" da bi se odrao sklad i esto oseaju kao da su jedini koji poteno obavljaju svoj deo posla. Odrava-nje sklada u nekom odnosu moe da postane njihova trajna preokupacija.Meutim, u ovom ivotu nije udeeno da to ima uspeha. Zapravo, ova na-vika moe da zarobi oba partnera: druga osoba gubi svoju autonomiju i posta-je zavisna od osobe sa severnim vorom u Ovnu, oekujui da joj ona obezbe-di sklad, a osoba sa severnim vorom u Ovnu biva sputana ulogom onoga ko uspostavlja sklad, bez obzira na cenu. alosno je to zbog toga odnosi za ove ljude mogu da postanu tegobni.Za njih je dobro da obrate panju na odnos koji imaju sami sa sobom. Kakve aktivnosti podstiu njihov oseaj unutranjeg sklada? Ako im se ravno-tea poremeti, ta bi sebi trebalo da prue da bi povratili unutranji sklad? Hteli bi da budu gospodin ili gospoda Dobrica, a dobri ljudi ne uznemiravaju drugeljude. Sindrom mira po svaku cenu" moe da ih dovede do poricanja sebe, to je jedan vid nepotenja. Njihov motiv je ljubav, ali ljubav bez potenja dovodi do ozlojeenosti. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su proveli toliko inkarnacija pomaui drugima da ispune svoje elje da esto poistoveuju podravati druge" sa initi ono to drugi hoe". Zato rtvuju ono to je njima potrebno da budu sreni da bi ispunili potrebe drugih. U ovoj inkarnaciji se ue da ponovo uvide ta zapravo znai podrka". Pruanje podrke ne znai da se daje vise nego to se ima. Oni vole energiju davanja drugima, ali ako daju vie nego to im prija, u sutini ne podravaju druge. Ako nastave da se oslanjaju na unutranje rezerve energije, prazne svoje baterije" i niko nije na dobitku. Ovi ljudi moraju da veruju sebi. Kada osete unutranji otpor davanju to je znak da se povuku i da vode rauna o sebi. Za njih nije dobro da budu nesvesni svog odvojenog identiteta. Kad ulau energiju u uvrivanje nekog odnosa (umesto u drugu osobu kao odvojeni entitet), u najboljem sluaju stvaraju samo privremeni sklad. To je zato to ulau energiju u neto to zapravo ne postoji. Odnos ne postoji" u fizikoj stvarnosti - to je energetska povezanost izmedu dve osobe, i ta energija se stalno menja poto dve osobe imaju razliita iskustva i promenljiva raspoloenja. Kada je neki odnos skladan, to je zato to oba partnera poseduju snagu i smirenost u samima sebi. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu gube kada stalno pokuavaju da podupiru drugu osobu" manipuliui energijom u tom odnosu. Medutim, kada podstiu nezavisnost i individualnost u svojim odnosima - bavei se direktno drugom osobom i podravajui je da bude snana i odvojena - na dobitku su, jer e im druga osoba uzvratiti na isti nain, podravajui njihovu nezavisnost i individualnost.Uestvovanje naspram skrivanja Ljudi sa severnim vorom u Ovnu imaju veoma dugu prolost u kojoj su bili osoba koja podrava" da su instinktivno otvoreni za raspoloenja drugih. Ali, u ovoj inkarnaciji, ta navika moe da bude krajnje iscrpljujua. Moe izgledati kao da su povukli granicu izmeu sebe i druge osobe, ali je to vrlo tanka linija. U stvarnosti, oni se stapaju sa energetskim poljem druge osobe na meuzavisan nain. Ponekad, shvatajui da e na kraju da se oseaju iscrpljeno, izbegavaju da uestvuju: izgleda kao da su se ukljuili, ali na energetskom nivou, ostajuunutar sebe. Oni i dalje kau: Zdravo", i uglaeni su, ali nisu zaista spojeni sa tom energijom. Meutim, ako ostanu sasvim izvan dinamike meusobnih od-nosa, zavravaju u drugoj krajnosti i postaju previse uzbueni, pa udaraju o zidove zbog preterane energije.Iscrpljenost i preterano uzbuenje su za ove ljude dve strane istog novia - to znai da se ne bave onim to se u datom momentu zapravo deava. Ili su dali previse od sebe i oseaju se iscrpljeno, ili su dali suvie malo i upili energiju drugih, pa se oseaju prepunjeno. Obe reakcije su uzgredna posledi-ca toga to nisu prisutni ili utemeljeni u sopstvenom telu i to na datu situaci-ju ne odgovaraju kao posebna linost, iz trenutka u trenutak. Uravnoteenost se postie kada su pribrano svesni tude energije, a ona ih ne proguta. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu treba da ostanu povezani sa sopstvenom moi i da budu u dodiru sa onim emu, bez neugodnosti, mogu da doprinesu. Ideja je da svoje talente slobodno dele, da budu od koristi i da daju od srca ne trudei se da budu vie - ili manje - od onoga to zaista jesu.Ovi ljudi esto pokuavaju da deluju u okviru sila koje nastaju meanjem energetskih polja (njihovog polja i polja druge osobe). Oni se prikljuuju na tuu energiju i dodaju ono to je potrebno da se odri sklad. Oseaju se do-bro to to rade; to je izraz njihove ljubavi. Meutim, drugi motiv moe da bude da svoju energiju ele da stope sa energijom drugih da se ne bi isticali kao pojedinci. Tada mogu neprimeeno da uestvuju u toku stvari. Oni se plae da budu priznati, a to je zapravo strah da priznaju sami sebe.Poto su veoma osetljivi i povredljivi, strahuju da priznanje moe sasvim da ih savlada. Radovalo bi ih da se to povoljno odrazi na njihove pozitivne as-pekte, ali se plae da se ne odrazi i na negativne aspekte. Oni ne ele da posledica tuih odgovora bude njihovo suoavanje sa sopstvenim,,demonima". Moda se drugima nee svideti. Moda e druga osoba, da bi se zatitila od suoavanja sa svojim demonima, prema njima da bude zajedljiva. Jako su zabrinuti zbog moguih posledica toga to e biti ono to jesu, pa bi radije da jednostavno ,,idu niz struju" i ne budu primeeni.Medutim, briga o tome kako e ih drugi videti je bitna jedino kada sami sebe pokuavaju da vide oima drugih. U prolim ivotima bilo je pozitivno da sebe vide oima svog partnera, jer im je to ukazivalo kako da prilagode svoje ponaanje da bi efikasnije podrali neku drugu osobu. Ali, poto su u mnogim ivotima isuvie koristili naviku da se uklope", to je ponitilo njihov lini identitet. U ovoj inkarnaciji, ne ide im u prilog da sebe vide oima drugih, jer ih to spreava da izgrade sopstveni oseaj samih sebe.Neodlunost Kolebljivost Kada ovi ljudi odlue da krenu u odreenom pravcu, ponekad im je teko da idu pravolinijski! Jedan deo njih moe da se zapita da li je to ono to zaista ele, pa ponu da razmatraju sve ostale faktore koji u to mogu da budu ukljueni. Donoenje odluke u kom pravcu da krenu, moe da im oduzme puno vremena. Taj proces se odvija otprilike ovako. Oni donesu neku odluku, pa to ispriaju svim svojim prijateljima, i onda poinju da sumnjaju. Na primer, mogu da odluue: Hou da napiem avanturistiki roman". Zatim poinju da razmiljaju: Dodue, ja volim i drugaije knjige". Pokuavaju da usvoje jednu ideju i mogu da osete da je ,,to zaista ono pravo". Ali, u odreenom trenutku, kau Ne... ne oseam da je to sasvim ispravno", i opet postaju neodluni! Kada Ijudi sa severnim vorom u Ovnu zaista donesu neku odluku, nije im teko da je opravdaju. Sposobni su da pronau nain da bilo koju odluku proglase ispravnom ili pogrenom. Ali, taj mehanizam moe zapravo da ih odvrati od pravog uvida o njihovom stvarnom poloaju. Na primer, kada donesu odluku, imaju instinktivan odgovor, ali potom pomisle: Dakle, hou da budem poten pa u sve razmotriti i iz suprotnog gledita". Zbog toga postaju zbu-gube iz vida ono to hoe. U ovom ivotu, ljudi sa severnim vorom u Ovnu razvijaju jednousmerenost. Umesto da sve odmeravaju pre nego to donesu odluku, ue koliko je vano da slede svoj poetni impuls - tek da bi videli gde ih vodi! Za njih je u redu da donose odluke zasnovane na spontanom oseaju unutranjeg uzbuenja, i da se onda svom silom oslone na intelekt da bi to primenili. To je vrsta eksperimenta. Ako kasnije izgube oseaj ispravnosti" u odnosu na ono to rade i uzbudi ih neto drugo, odgovorno mogu da dovre nedovreno i preu na sledeu stvar. Za njih je ovo ivot novih poetaka, pa je prirodno da e mnoge odluke koje donose biti podlone promeni. Zapravo, nije odreeno da ovo bude inkarnacija u kojoj se donose odluke to obino podrazumeva razmatranje dve take gledita da bi se naao kompromis. Umesto da budu sudija", u ovom ivotu ovi ljudi treba da budu jedna od tih taki gledita! Zato je za njih najbolje da steknu naviku da obrate panju na poetne impulse, to e dovesti do ispravnih odluka. Tada e im se vratiti vitalnost, pouzdanje i radost, i to e biti blagoslov za sve. Glavna prepreka njihovoj jednousmerenosti je to mogu da otkriju lepotu u svemu to izaberu. Zahvaljujui prolim inkarnacijama u kojima su bili dubokoupleteni u tude ivote, navikli su da uvaavaju lepotu u svemu to je izvan njih. Nije im blisko da u bilo emu imaju neto to im je omiljeno". Poto ne zna-ju kakav im je lini ukus i kakve su im sklonosti, teko im je da izaberu jed-nu stvar i kau: To je to!"Ono to mogu da urade je da sebi iznutra" vizuelno predstave razne stvari i otkriju ta im se vie svia. Na primer, ako ih upitaju koja im je omiljena bo-ja, oni mogu da oklevaju. Ali, ako se povuku, vizualizuju boje unutar" sebe i osete kako se svaka boja odraava u njima, otkrie koja boja im se najvie svia.Kada treba da donesu odluku, esto oseaju ta je pravi izbor. Ali, ponekad su primorani da odlue pre nego to dodu u dodir sa svojim intuitivnim im-pulsom. Ponovo u pomo moe da im pritekne vizualizacija. Mogu da odvo-je nekoliko trenutaka da bi vizualizovali sebe kako slede jednu mogunost, da bi videli kakav im je pri tome oseaj u telu. Potom mogu da vizualizuju sebe kako slede drugu mogunost, i vide kakav im je sada oseaj. Ako je to neto vano, a oni nemaju trenutni intuitivni odgovor, u redu je da za vizualiza-ciju odvoje vremena koliko god im je potrebno, tako da mogu pravilno da izaberu.Rizikovanje da ih drugi osuujuUkoliko ljudi sa severnim vorom u Ovnu dopuste drugima da budu deo njihovog procesa donoenja odluka, gube kontakt sa sobom i nezadovoljni su, bez obzira na krajnji ishod. U prolim ivotima njihova odluka ukljuivala je ,,tim" - morali su da se posavetuju sa drugom osobom da bi rezultat bio koristan za partnerstvo. Ali, u ovom ivotu oni ele da razviju sopstveni identitet, pa im je bolje da se upitaju: Kako se ja oseam u pogledu te odlu-ke?".Kada drugoj osobi saopte svoju odluku, postaju osetljivi na odobravanje te osobe. A poto su izuzetno osetljivi, ako se druga osoba ne sloi, poinju da misle: Moda nisam doneo pravu odluku". Zato im je bolje da odluke zadre za sebe, znajui da e se one menjati kako se i sami budu menjali i rasli.Poto na ljude sa severnim vorom u Ovnu utie ono to oni misle da drugi misle (posebno ako je to neko koga potuju), skloni su da veruju rasuiva-nju drugih vie nego sopstvenim instinktima. U ovom ivotu ue da se za-uzmu za sopstveni stav, pri emu nije vano da budu u pravu" nego treba da otkriju vise o sebi! Ovi ljudi se plae da e ih drugi grubo osuditi ako donesu odluku koja nije zasnovana na zdravoj logici. Vide kako drugi donose odluke zasnovane na logici pa ako sami donesu neku impulsivnu odluku, misle da ona nije tako vredna. Medutim, za njih je u redu da slede svoj impuls, dok za pripadnike drugih grupa moe biti bolje da slede logiku. Kod ljudi sa severnim vorom u Ovnu obino najbolje rezultate daju odluke zasnovane na njihovom prvom impulsu - potom mogu da upotrebe logiku da pronau najbolji nain da te odlike i primene. Kada ljudi sa severnim vorom u Ovnu treba da donesu neku odluku, a ne javlja im se nikakav poetni impuls, u redu je da nita ne odlue. To moe da bude znak da nije vreme za donoenje odluke, ili da im zaista nije vano. Tada je u redu da jednostavno kau: ,,Ne znam". Ovim ljudima je uvek ugodnije da odgovore na neku situaciju u kojoj je ve obelodanjeno drugo gledite. Onda su u prilici da se sloe ili da se ne sloe sa tim miljenjem. Oni se plae da prvi iznesu svoje miljenje. Ipak, u ovoj inkarnaciji je njihova specijalnost da iznose nove ideje, naizgled niotkuda! Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su izvrsni kada podravaju odluku nekog drugog ali u ovom ivotu treba instinktivno da osete kuda oni sami ele da idu, da to saopte drugima i stopostotno podre svoju ideju. U ovom ivotu, oni su vesnici novog!PotrebeOseaj identiteta Zahvaljujui brojnim inkarnacijama u kojima su rtvovali sopstveni identitet radi podrke drugima, ljudi sa severnim vorom u Ovnu u ovaj ivot mogu da uu bez uroenog oseaja identiteta. Sada je njihova primarna potreba da ponovo otkriju i ponovo uspostave pravi oseaj sebe. Posebno u ranim godinama, sav njihov oseaj sebe zasniva se na tome kako ih drugi vide. Oni mogu da se povinuju tuim definicijama u odnosu na to ko su, ili mogu da im se potpuno suprotstave. U oba sluaja, to nije njihov identitet - to je reakcija na tuu konstrukciju u odnosu na to ko su. Da bi krenuli putem samootkria, treba da se upitaju: Ko sam ja... nezavisno od tuih projekcija?". Odgovor e nai jedino ako se zagledaju u sebe.Svest o sebiDa bi zadovoljili svoju potrebu da budu samosvesni, pomoglo bi im da ponu redovno da se proveravaju". Ako nisu u kontaktu sa sobom, esto se na kraju ponaaju ekstremno. Kada su sa drugima, oseaju da sve vreme tre-ba da budu prosvetitelji - puni ljubavi, podrke i portvovanosti. To potiskuje onaj njihov deo koji nikako ne moe sve vreme da bude takav, to dovodi do jake suprotnosti.Oni se trude da uvek budu puni ljubavi i podrke, zato to je to uloga ko-ju su igrali u prolim ivotima, ali e krajnost ove pozitivne uloge isto tako prizvati dubine tame. Ako malo bolje pogledaju u tu tamu, videe da je to samo njihova samosvojnija strana, koju sebi nisu dozvolili da izraze. Ona je deo njihove jang prirode - njihove muke strane. Izdvojena je zato to je bi-la potiskivana u tako mnogo prolih ivota, pa nije ujedinjena sa ostatkom linosti. Zato moe da izbije na veoma snaan nain, to ljudima sa severnim vorom u Ovnu moe da bude neprijatno i navede ih da se iznenade: ,,Oda-kle je ovo dolo?".Najbolje je da ostanu u skladu sa sobom: da ostanu u svom energetskom polju i da ostanu u vezi sa onim to se dogada u njirna. Potom, ako se uzne-mire, neka spontano kau: Uh, iz nekog razloga se u odnosu na to oseam uznemireno". Njihov zadatak je da jednostavno budu ono to jesu. Na samom poetku utvrivanja da li taj pristup funkcionie, moe da im bude neprijatno; ali, treba da veruju da e sve to izbije na povrinu u sutini biti ispravno, zato to je njihov osnovni motiv ljubav.Ljudi sa severnim vorom u Ovnu ue da preuzmu odgovornost, da uine za sebe ono to je potrebno i postanu samostalni, kao i da slede sopstvene elje. Ako osete podsticaj da neto uine, a znaju da e im to pruiti oseaj zadovoljstva, to treba u potpunosti da slede. Zahvaljujui samoproienju ko-je su postigli u prolim ivotima, mogu da veruju da njihovi impulsi nisu te-tni po druge i da, zapravo, ukazuju u kom pravcu treba da se kreu. Ideja je da u svim oblastima ivota slobodno slede svoj prvi imupuls u odnosu na to ta je najbolje u odredenoj situaciji. Potrebno je da odbace svaki otpor ega. Na taj nain, sa drugima odravaju ravnoteu zasnovanu na autentinosti i preuzimanju odgovornosti za same sebe.Poto ovi ljudi nisu po prirodi svesni vrednosti samostalnosti, ne shvataju koliko je ona drugima vredna. Ako ponu da podravaju nekoga ko nije traio njihovu pomo, mogu da izazovu negativan odgovor. Oni ulaze u polje sila druge osobe i otkrivaju ta ona osea i misli. U redu je da budu svesni tudihpotreba, ali sada ue da drugi imaju granice, ba kao to ih imaju i oni sami. Kada naue da potuju tudu samostalnost, poee da uvaavaju i sopstvenu. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su skloni da budu nazadni kada vide kako se drugi sami brinu o sebi. Postaju jako kritini i smatraju da su drugi zaokupljeni sobom, da su nepaljivi i sebini. Meutim, oni sami ba treba da budu zaokupljeni sobom! Smeta im kada to primete kod drugih, zato to sami to ne ine. Kada kod drugih primete sebinost", to mogu da iskoriste kao podsetnik za proveru svojih linih potreba. Oni moraju da ponu da sami sebi poklanjaju panju, ak i ako u poetku pomalo odu u krajnost. Mogli bi da ponu tako to e, bez obzira na sve, svakog dana da sebi obezbede trideset do etrdeset minuta za osamljivanje. Sami u sobi, bez meanja spoljasnjeg sveta, mogu da popiju olju aja i isplaniraju svoj dan, piu dnevnik, itaju neku inspirativnu knjigu ili samo sede i duboko razmiljaju. Poenta je u tome da je to njihovo vreme; u tom periodu, oni su na prvom mestu. Ako sebi omogue tu jednu stvar, itavog dana e moi da daju drugima a da se ne ozlovolje. Takode im pomae da obrate svesnu panju na disanje: Ono ih odrava u vezi sa telom. Kada su sa drugima, povremeno bi mogli svesno da duboko diu, kako bi ostali u okviru sopstvenih granica. Neke vorne grupe su ovde da bi nauile ta je nesebinost. Ali, ljudi sa severnim vorom u Ovnu ve znaju ta je nesebinost - u ovom ivotu oni treba da naue ta je sebinost. Ako ostaju u dodiru sa samim sobom, to je dobro sve. To nije logino, ali je praktino. Kada su ono to jesu, plae se da bi mogli da povrede druge, a zapravo to drugima pomae dublje nego to mogu da naslute. Ipak, ljudi sa severnim vorom u Ovnu moraju da eksperimentiu sa tim da budu sebini" (to jest, da postupaju prema nekoj ideji samo zato to im to prua zadovoljstvo) i vide kako to deluje. Ovo je vreme da postanu odgovorni za stvaranje sopstvene sree.Sticanje priznanja Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su u prolim ivotima navikli da pomau drugima, da podravaju tue ideje i izvravaju tue planove do zavretka, tako da razumeju ta je to energija zavretka". Meutim, u ovoj inkarnaciji, njihov posao je da stvari zapoinju. Oni treba neto da zaponu i onda puste druge da nastave dalje. Ako im drugi ne priteknu u pomo, u redu je da sami preuzmu potpunu odgovornost. Ali, ako se drugi pojave, zadatak ovih ljudi je da dopuste drugima da ih podre i dovre stvari umesto njih, kako bi mogli da preu na sledeu ideju!Oni ponekad ne ele da daju svoj projekat nekom drugom jer se boje da neko drugi ne dobije priznanje. Ako neko drugi moe da uradi isto to i oni, misle da su manje vredni. Takode ih brine da ostali ne preuzmu stvari u svo-je ruke a njih potisnu u drugi plan. Pitaju se: ta ja onda da radim? Koji je moj posao? U emu je moj znaaj?".Ove reakcije su rezultat bolnih nesporazuma do kojih dolazi kada ljudi sa severnim vorom u Ovnu pomeaju svoj identitet sa identitetom drugih ljudi. Da bi povratili ravnoteu, potrebno im je da se odvoje da bi jasno mogli da vide koju ulogu igraju oni sami, a koje uloge igraju svi ostali. Tada mogu da osete kolika je njihova vrednost u otkrivanju poetne ideje, i puste druge da tu ideju dovedu do ostvarenja.Njihova elja da budu zasluni i steknu priznanje ponekad postaje toliko ja-ka da odbijaju kreativnu energiju drugih koji bi moda unapredili tu ideju i uinili je unosnijom. Ako je ideja ljudi sa severnim vorom u Ovnu zaista ubedljiva, privui e podrku drugih ljudi, koji e svako u to uneti svoj pose-ban talenat. Ukoliko ljudi sa severnim vorom u Ovnu hoe da njihove ideje postanu stvarnost, moraju da priznaju individualne talente ljudi koje su privu-kli. Prepoznajui posebne talente kod drugih, mogu da naue da uvaavaju druge a da pri tome ne nipodatavaju sebe.Oni povremeno postaju toliko zaokupljeni sticanjem zasluga da pokuava-ju da umanje znaaj tueg doprinosa. Hteli bi da se njima pripiu sve zasluge. Naravno, ako hoe sve zasluge, moraju da preuzmu i svu odgovornost i obave sav posao, tako da puno njihovih ideja nikada ne urodi plodom. Ovi ljudi tre-ba da shvate da je najvanije da prvobitna ideja dobije priznanje, da se ona ostvari i da se proiri na najvei mogui broj ljudi. Da bi se to dogodilo, potrebno je da se sklone i dopuste drugima da pomognu. To je promena uloge za ljude sa severnim vorom u Ovnu; oni jesu lideri, ali moraju da dopuste drugima da im pomognu i unaprede njihove ideje.Poto je njihova sudbina u ovom ivotu da razviju oseaj identiteta, njihova elja za priznanjem predstavlja na neki nain pokuaj da uspostave oseaj sopstva. Ipak, motiv odreuje rezultat. Ako je njihov motiv zadovoljstvo i otkri-vanje sebe, to je ispravno i oni e uspeti. Ukoliko je njihov motiv da zadobi-ju tue priznanje, jo uvek su vezani za potrebu da dobiju neki odgovor da bi imali oseaj sopstvene vrednosti. Oni treba da se oslobode ideje da drugi moraju da ih priznaju kako bi mogli da priznaju sami sebe, i treba da ponu da sebi neposredno odaju priznanje. Ironija je u tome to kada se oslobode kontrolisanja i ponu da uvaavaju posebne talente onih koji im pomau, drugi e biti inspirisani da doprinesu jo vie, pa e itav projekat biti proetljubavlju. A niko drugi ne moe da obavlja njihov posao jer oni otkrivaju osnovne ideje na kojima svi ostali dalje grade.Uzemljenje Ljudima sa severnim vorom u Ovnu potrebno je utemeljeno, organizovano postojanje da bi mogli svoju poruku ljubavi da podele sa ostalim svetom. Klju je u tome da se oslobode unapred stvorenih predstava o nainima na koje moe da se izrazi ljubav. Ako ogranie nain izraavanja da bi ga prilagodili svojoj ideji o ljubavi (skladna, nena, osetljiva, brina, velikoduna, samilosna, itd.), propustie priliku, jer ljubav prevazilazi granice bilo koje definicije. Kada dete prelazi ulicu, a nailazi automobil, ljubav moe da znai da to dete zgrabimo za ruku i grubo ga sklonimo sa puta!Ovi ljudi ve znaju da je ljubav jedina stvarnost i da je sve ostalo iluzija. Zbog toga ue da imaju poverenja da e njihovi impulsi u svakoj situaciji biti odgovarajui izraz ljubavi. Kada slede unutranja oseanja ljubavi i uvaavanja, oni su verni sebi. Ipak, ta energija treba da ih utemelji tako da to za njih bude mesto sigurnosti, umesto stanja bia koje doputa da ih drugi guraju unaokolo. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu imaju potrebu da sa drugima doive ljubav. Njihov zadatak je da sauvaju celovitost sopstvenog bia. Ironija je u tome to e, samo ako su verni sebi, pouiti druge i prizvati oseanje ljubavi. Da bi u tome uspeli, moraju da odustanu od manipulisanja tuim miljenjem i umesto toga se usmere na to da u svakom trenutku to verodostojnije i celovitije budu ono to jesu. To u poetku izgleda teko i zahteva disciplinu, kao i to da podseaju sebe da uvebavaju novu usredsreenost. Konano, jedino ako ostanu verni sebi mogu da postupaju sa asne i nesebine pozicije.Ustaljene radnje Jedna od stvari koje ovim ljudima pomae da ostanu utemeljeni je da budu svesni svog tela, omoguavajui telu da bude prirodna granica koja im daje sebe. Oni su skloni da ulaze" u svest drugih ljudi i gube oseaj sopstvenog sredita. Zato je za njih zdravo da redovno vebaju da bi bili utemeljeniji i da bi doiveli neophodnu ravnoteu i sklad.Za njih je takode dobro da imaju neke ustaljene radnje - to je nain da svakodnevno proveravaju sebe. To mogu da budu veoma obine, svakodnevne stvari: da ujutru prvo nameste krevet, skuvaju kafu, podignu roletne, urade fizike vebe, meditiraju, pripreme zdrav doruak, proetaju psa. Oni su skloni da jednog dana nameste krevet, narednog dana ga nameste delimino, treeg dana ga uopte ne nameste, a etvrtog ga nameste - moda!Nedoslednost i odsustvo ustaljenih radnji podrivaju njihovu linu snagu, pa je zato vano da budu dosledni u svakodnevnim ustaljenim radnjama. Pored toga, mogu da imaju neku nedeljnu ustaljenu radnju ili ritual: da jednom nedeljno idu u svoj hram na poklonjenje, ili da sa istom grupom prijatelja odla-ze na ruak. To e ponititi njihovu sklonost da se oseaju kao rtve hao-tinosti ivota; pruie im oseaj strukture i discipline koja isijava iznutra. Ustaljene radnje im pomau da ojaaju sopstveni identitet, umesto da uleu i izleu iz energije i svesti drugih ljudi.Medutim, ljudi sa severnim vorom u Ovnu preziru ustaljene radnje, i za to imaju dobar razlog. U prolim ivotima, ustaljene navike su uticale na to da budu manje dostupni da pomognu drugima kada to zatreba. Oni nisu razvijali sopstvene ustaljene navike - sopstveni ivot - da bi lake mogli da se prilago-de potrebama drugih. Ali, u ovoj inkarnaciji je za njih dobro da razviju sna-ne navike i puste da se drugi prilagoavaju njima. Isto tako, ako imaju sopstvene ustaljene radnje nee prisvajati tue ustaljene radnje. Disciplina koja se time razvija ih osnauje i budi ratnika u njima, i oni se zbog toga oseaju dobro!Istraivanje hobija i talenata je takode dobar nain da se razvije oseaj sebe. Sve dok ljudi sa severnim vorom u Ovnu troe vreme na sopstvena intereso-vanja, odvojeno od primarnog odnosa, njihov identitet cveta. Oni treba da razvijaju svoje talente tako to e ih dosledno primenjivati: redovno e odva-jati vreme da rade ono to im donosi oseaj linog zadovoljstva. Na primer, ako imaju talenat za slikarsvo, mogu da pou na asove slikanja. Ako su nadareni za muziku, mogu da uzimaju asove. Ako vole da pleu, mogu da uzimaju asove plesa i/ili redovno odlaze na ples sa svojim partnerom ili pri-jateljima.SamodisciplinaOseaj utemeljenosti kod ljudi sa severnim vorom u Ovnu podrazumeva samodisciplinu. Sve to im ide u prilog zahteva disciplinu: svakodnevno osam-ljivanje, obavljanje nekoliko ustaljenih radnji koje su sami odabrali da bi ivot uinili energinijiim, i priseanje da uvaavaju sebe.

Jedan od eksperimenata koji e ovim ljudima pomoi da sprovedu samodisciplinu i da sebe provere je da postanu svesni svojih navika pri uzimanju hrane. Ideja je da ne jedu nesvesno (iz dosade ili da bi izali na kraj sa oseanjima), nego da primete kada im je telo gladno, a potom otkriju ta bi njihovo telo volelo da pojede. Tu mogu da koriste vizualizaciju. Mogu da zamisle da su uzeli zalogaj salate i da obrate panju kako njihovo telo na to reaguje. Kada u ustima zamisle supu, ili sendvi, ili neko voe, ili pire, mogu da posmatraju kako e telo da im reaguje. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su toliko osetljivi da e im, kada vizualizuju da uzimaju odreenu hranu, njihovo telo zaista rei da li e se od te hrane oseati dobro, ili tromo, ili krepko. Tada mogu da uzimaju hranu u skladu sa onim to u datom trenutku ele da doive. Dodue, toliko nemaju vezu" sa sobom da ak i ovaj postupak moe u poetku da im bude teak. Moda e malo da se potrude, ali kada im to poe za rukom, to e ih ispuniti zadoljstvom i uvrstiti njihovu vezu sa samim sobom. Samodisciplina nije kazna, to je veba. Ona podrazumeva jaanje miia za preuzimanje odgovornosti", kao i svakodnevno obavljanje stvari koje podstiu snagu, zdravlje i dobrobit. Ovim ljudima samodisciplina moe da poslui kao sredstvo da otkriju svoj identitet. Svesno sprovoenje samodiscipline probudie ratnika u njima na uravnoteen i skladan nain.

Na duhovnom nivou, ljudi sa severnim vorom u Ovnu otkrivaju ko su zapravo i putaju da se pojavi jedan novi, uroen i prirodan identitet. Ipak, ponekad mogu da iskoriste to to nemaju jasan identitet da bi se oslobodili problematinih navika. Lak nain da uvedu samodisciplinu je da jednostavno stvore svoj identitet. Poto nemaju unapred stvorena, kruta opaanja o sebi, ako u svom umu promene identitet, to moe da dovede do zdravih promena u njihovom ivotu. Na primer, imala sam klijenta sa ovim poloajem severnog vora koji je u mladosti bio nepua, ali je poeo mnogo da pui pet godina pre susreta sa mnom. Jednog dana je iznenada prestao da pui, bez ikakvih uzgrednih posledica ili simptoma apstinencije. Naprosto se setio sebe kao nepuaa!Uspostavljanje linog centra

Odnosi kao centar Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su se u toliko ivota poistoveivali sa drugima da su pomeali svoj centar" - svoj unutranji oseaj sopstva - sa oseajem sopstva svog partnera. Isuvie su osetljivi na partnerova raspoloenja,zato to se druga osoba zapravo oslanja na njihov centar". Zato oseaju da li im je partner nesrean ili nezadovoljan. Oni mogu da uloe sve svoje vreme i energiju trudei se da partnera uine srenim kako bi njihov lini oseaj blagostanja i zadovoljstva ostao neporemeen.Problem je to niko ne moe na sebe da preuzme odgovornost da nekog drugog uini srenim. Najbolje to ovek moe da uini je da partnera "umiri'" neim to privremeno moe da mu promeni raspoloenje; ali, onda oni mora-ju stalno da umiruju partnera da bi ostao srean. A za ljude sa severnim vorom u Ovnu nije odreeno da to u ovom ivotu ima uspeha.Zapravo, najbolje e postii traeno napredovanje ako umanje znaaj ideji da su im odnosi sa drugima neophodni za opstanak. Oni se ue da budu sa-mi i da se prema drugima odnose iz drugog ugla. Ipak, uprkos osetljivosti, esto su u blaenom neznanju u odnosu na druge: ta ih motivie, ta trae, i kakvu vrstu uspeha bi hteli da postignu. Ponekad drugu osobu (i sebe) vide jedino na povrnom nivou neposrednih potreba i elja koje jesu ili nisu zado-voljene. Oni sagledavaju identitet druge osobe taman toliko duboko da njome mogu da manipuliu kako bi je odrali u vedrom raspoloenju. Zbog toga su razoarani ili iznanaeni drugima, jer nikada zapravo nisu ni videli ko je ta druga osoba.Ljudi sa severnim vorom u Ovnu dobrim delom uopte nemaju nikakvu vezu sa drugom osobom - oni imaju vezu sa odnosom izmedu sebe i druge osobe. To ne vodi istinskom pomaganju partneru - ili sebi - u napredovanju. Odnos nije zaseban entitet i ne moe da se razvija ako se dva pojedinca ne razvijaju. Prema tome, bez obzira koliko vremena i energije posveivali samom odnosu, on ne moe da im uzvrati. Zato je bolje da razmotre potrebe za au-tonomijom i individualnim kreativnim izraavanjem oba partnera. Ohrabrujui i nadahnjujui drugu osobu da samostalno postigne odreene rezultate, oni oslobaaju i partnera i sebe, pa mogu da se razvijaju kao individue.Jo jedan nedostatak njihovog usmeravanja na sam odnos, a ne na drugu osobu je to ne mogu istinski da uvae identitet svog partnera. Kada veruju u partnerovu sposobnost da bude samostalan - umesto da ga stalno umiruju, ohrabruju ili uzdiu" - poee da primeuju njegove jake strane i moi e da ga ohrabre da ispolji te jake strane. Tako se pripremaju da i sebe vide na dub-ljem nivou, primeujui svoje jake strane i pratei sopstvene podsticaje za rast.Potenje i isticanje sebeLjudi sa severnim vorom u Ovnu su zaokupljeni idealima pravde i pote-nja; kad misle da je neto nepravedno, naglo se razljute. Hteli bi da svet i ljudizadovolje njihova kruta merila. Pretpostavljaju: ,,Ja u biti poten prema drugima, pa drugi treba da budu poteni prema meni". Oni iskreno ele da svet bude pravedniji, a zapravo je u njihovom najboljem interesu da ne bude tako! Poto njihove predstave o pravdi nemaju uspeha, motivisani su da postupaju direktno prema instinktima, prema svom identitetu, to je suprotno ulozi da budu dobri". U toku mnogo inkarnacija su ekali da doe vreme kada e biti u redu da budu ono to jesu - i sada je to vreme dolo! U ovom ivotu oseaj potenja i pravde nije precizan pokazatelj da li su na pravom putu ili da li imaju pravo da se ljute na druge. Zapravo, kad god se zanesu" u odnosu na nepravdu ili potenje, nisu na putu. Prvo, njihova defininicija potenja" u velikoj meri je povezana sa injenicom da svoje potrebe i elje rtvuju radi drugih - oni stalno prelaze granice onoga koliko mogu da daju a da sami ne budu na gubitku. Zatim, poteno" oekuju da i drugi uine to isto. Sada ue da prestanu da ugroavaju svoje prirodne granice, kao i da ne navode druge da prelaze sopstvene granice. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu postaju ogoreni ako misle da neto nije poteno. Ako osete ljutnju, to je znak da treba da se povuku i ponovo se napun. To ukazuje na potrebu da izraze svoja oseanja: Izgleda da se oseam ogoreno, pa u se malo povui i to reiti". Iskreno izraavanje uvaava i uvruje njihov oseaj identiteta a drugoj osobi prua priliku da postane svesna potreba i granica ljudi sa severnim vorom u Ovnu. Na osnovu reakcije druge osobe, ljudima sa severnim vorom u Ovnu postaje jasnije sa kim imaju posla. Ako druga osoba kae: Jesam li reako neto to te je uvredilo?", severni vor u Ovnu ima priliku da to odmah razrei. On ne moe da oekuje da i drugi budu osetljivi kao on, poto su imali drugaija iskustva u prethodnim ivotima. Ali, im se otvoreno izrazi, iz reakcije drugog moe da vidi koliko e morati da istie sebe pre nego to ga druga osoba uje i uvai njegove potrebe. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu ue da se istiu na konstruktivan nain i da jasnim ispoljavanjem sebe podstaknu potenje. Na primer, imala sam klijentkinju sa severnim vorom u Ovnu koja je preko prilino velikih mesenih rata otkupila neku nekretninu od svoje prijateljice. Jednog dana prijateljica joj je zatraila neto novca za neki neoekivani izdatak, i moja klijentkinja joj je dala novac (instinktivna elja ljudi sa severnim vorom u Ovnu da pomognu i dele). Pretpostavljala je da e prijateljica novac ili da joj vrati, ili da ga odbije od sledee rate. Medutim, njena prijateljica joj taj novae nikada nije vratila niti ga je na bilo koji nain nadoknadila. Moja klijentkinja je bila povreena i ogorena, ali nikada nije pokrenula to pitanje. Naravno, emocionalno se udaljila od svoje nekadanje prijateljice.Izgleda da se ovakve stvari esto deavaju u ivotima ljudi sa severnim vorom u Ovnu. To dovodi do oseaja da su ih drugi izneverili. Ako se pogle-da malo ire, to je nain na koji ih ivot ui da istaknu sebe. U odnosima sa drugima treba da postanu odgovorni za sebe. U pomenutom primeru, kada joj je prijateljica prila, moja klijentikinja je mogla da kae: ,,U redu, tu sumu u odbiti od svoje sledee rate, ili mogu da odbijem po treinu od naredne tri rate, ili kako bi tebi odgovaralo?". Na taj nain bi zadovoljila svoju potrebu da deli i pobrinula se o sebi na direktan, astan i poten nain.Ljudi sa severnim vorom u Ovnu istinski vole da daju - to je njihova priro-da. All, trebalo bi da im je motiv ljubav, a ne stvaranje uzajamne zavisnosti. Njihovo davanje mora da bude isto, bez oekivanja nekog rezultata, da bi ih oslobodilo razoaranja u odnosima. Ako primete da daju neumereno, mogu da se otvoreno nagode sa partnerom, tako da obostrane potrebe budu prave-dno zadovoljene. Kad od drugih oekuju da im uzvraaju a nisu im rekli ta tano oekuju, skreu sa puta - svoja nema oekivanja moraju da izraze naglas!Njihov zadatak je da se potrude da sve bude ispravno tako to e se izjasni-ti i staviti drugima na znanje ta za ono to daju oekuju zauzvrat. Kada to ui-ne, bie sreni poto su ba oni omoguili da sve bude kako treba. Tako grade svoje pouzdanje. Umesto da budu nezadovoljni drugima, bie zadovoljni sobom.Poto znaju ta je poteno, mogu da poue i druge otvorenim izlaganjem svojih standarda. Tada ne samo da daju drugoj osobi, nego i dele svoje znanje o tome kako se daje i prima u odnosima.Iskrenim ispoljavanjem sebe ovi ljudi mogu da raspolau novom energijom koja se javlja u ovom ivotu - ne ekanjem i reagovanjem na tuda oekivanja, ve povezivanjem sa (i izraavanjem) podsticajima sopstvenog bia. Iako je njihova osetljivost prema drugima jaka, moraju da nastave da grade osedaj sopstvenog identiteta. Kada se trude da budu dovoljni sami sebi, stiu novu sigur-nost, koja e im omoguiti da se prema drugima odnose na zdrav i nov nain.OdnosiZavisnostZavisnost od uskladenosti sa drugima (posebno sa branim partnerom) je u ovom ivotu prevashodni problem za ljude sa severnim vorom u Ovnu. Za-pravo, taj problem prevazilazi zavisnost i moe da preraste u potpuno pois-toveenje za partnerom, a ponekad i sa svim znaajnim ljudima. Ljudi sa sever-nim vorom u Ovnu se toliko poistoveuju sa svojim partnerima da ih sasvim obuzimaju oseanja druge osobe. Kada se druga osoba osea smeteno, njihova prva reakcija je da poure da kau ta god je potrebno da bi se ponovo uspostavio sklad, tako da bi oni (ljudi sa severnim vorom u Ovnu) mogli da se oseaju bolje. Prema partneru se ophode kao prema produetku samih sebe, a potom gube strpljenje pokuavajui da drugu osobu dovedu u red" kako bi bila harmonina, tako da njima ponovo moe da bude ugodno. Meutim, njihova uurbanost obino sve ini jo gorim.Ovi ljudi treba da uoe da im ne uspeva da sopstveni unutranji sklad povrate manipuliui partnerom. Kada osete nedostatak sklada kod partnera, treba da daju neki uljudan izgovor i neko vrerne budu sami. Potrebno je da ljudi sa severnim vorom u Ovnu potuju druge toiiko da ih puste da preivljavaju sve ono to oseaju i da kroz to prolaze sami, osim ako ne zatrae da im se pomogne. Tako drugi dopiru do dubljeg nivoa svesti o sebi. Pored toga, ako se malo udalje, ovi ljudi mogu bolje da razumeju ta se deava sa njihovim partnerom. Zato im je neophodno da imaju svoj prostor ispunjen linim stvarima, kako bi uvrstili oseaj sopstvenog identiteta. Potrebno im je odvojeno mesto na koje mogu da odu kada se previe poistovete sa partnerom - neko mesto na kome mogu da budu sami.Granice

Ovi ljudi nikada ne mogu da doive unutarnje spokojstvo ako odbijaju da priznaju sopstvene granice - i granice svog partnera - i ako dozvoljavaju da druga osoba bude njihov centar". Na primer, imala sam klijenta sa severnim vorom u Ovnu koji je doao kod mene s nadom da e reiti svoje brane probleme. Dvadest i tri godine je bio u braku i bio je prilino bogat, pa je uvek namirivao udljiva raspoloenja svoje ene kupujuci joj razne stvari. Mnogo su putovali, samo da bi nju uinio srenom, jer kada je ona bila srena, i on je bio srean. Ipak, sve je to bila njegova manipulacija da se sam ne bi uznemirio i da bi imao oseaj pouzdanosti, poto je nju postavio u svoj centar. Tokom godina je postajalo sve tee da joj ugodi, tako da na kraju vie nita nije moglo da je zadovolji. Poela je da vrea ostale lanove porodice, ne bi li tako izgradila osecaj sopstvene sutine i odvojene linosti. Njena destruktivnost se poveavala sve dok negativna energija nije i nju samu uinila nesrenom.Moj klijent je bio van sebe; vise nita nije mogao da uini da je usrei i da svoj centar odri neuznemirenim. To je lekcija koju ue ljudi sa severnim vorom u Ovnu: ak i u idealnim uslovima, nemogue je ostati u miru ako je vacentar neko drugi. Niko od nas ne zna ta druge osobe moe da uini zaista srenima, pa ako preuzmemo tu odgovornost, uskraujemo im izazov da otkri-ju i ispune sebe. Da moj klijent nije odvraao panju svoje ene kada je bila nesrena samo da bi on mogao da bude spokojan, ona bi imala priliku da naui kako da izae na kraj sa svojim raspoloenjem. To je moglo da sprei njenu potrebu da pribegava destruktivnosti kao nainu da napokon bude odgovorna za stanje sopstvenog bia.Ljudi sa severnim vorom u Ovnu nisu navikli da odmah otkriju granice sopstvenog identiteta, im se one pojave u njima. Oni i dalje oseaju potrebu da podravaju partnera, ak i ako je to suprotno onome to je za njih naj-bolje. Zato, ako se njihov partner ne slac sa neim to ele da urade, mogu da kau: ,,U redu, neu to da uradim, a onda odlue da to ipak urade. Poto se u takvom odnosu za svoje stavove ne zalau iskreno, pojaavaju nezdravu zavisnost.Neki od problema ove vrste potiu od ogromne ljubavi i samilosti sa koji-ma su ovi ljudi roeni. Tako mnogo prolih ivota su proveli razvijajui oset-Ijivost da im sada nije neuobiajeno da osete vie samilosti prema drugoj oso-bi ili situaciji nego prema samima sebi. Ponekad njihov partner ne eli da se bavi nekim problemom, pa osoba sa severnim vorom u Ovnu kae: ,,U redu, neemo", da bi izbegla nesklad. Potom poinje da se osea uvredeno, a ipak bespomono da popravi situaciju. Potreba ovih ljudi da podravaju druge moe da ih navede da partneru pomau iza leda; ali, partner tada osea ne-dostatak poverenja to teti samom odnosu i ini da oni osete kako nisu podrani da budu ono to jesu.Do reenja ovog problema moe da dode ako oba partnera proire svoju predstavu o mi" i uine je fleksibilnijom - ponekad predstavljaju tim, a ponekad dva odvojena pojedinca. U pomenutoj situaciji, ovek sa severnim vorom u Ovnu bi trebalo da kae ta doivljava, a za to treba mnogo hra-brosti. Na primer: ,,U redu, ujem da osea otpor da podri ovu situaciju, ali ja elim da u to uloim energiju. Zato u to da uradim samostalno". Kada dode do saznanja o drugaijem prioritetu, treba odluno da kau: ,,Ja tako ne oseam". Problem nije u tome to ine ono to smatraju ispravnim; problem je to o tome lau.Izbor partneraKada trae branog partnera ili bilo kakvu drugu blisku vezu, ljudi sa severnim vorom u Ovnu nesvesno trae odnos u kome mogu da izgube same sebe. Hteli bi da se toliko utope u drugu osobu, da budu potpuno bezbedni". To je stara teorija 1/2 + 1/2 = 1, ali to nema uspeha u njihovom sluaju. Umesto toga, oni su ovde da bi nauili da je celo 1 + celo 1 = zdrav tim". Meutim, sve dok toga ne postanu svesni, pokuavae da nau nekoga sa kim mogu da se poistovete, a onda e izliti svu svoju ljubav i podrku u jaanje te druge osobe. Ali, kada sa te pozicije trae partnera, to nikad ne uspeva. esto ih privlae Ijudi koji prema njima lose postupaju ili ih iznevere. U stvari, odreeno je da kod njih uspeva upravo suprotan pristup. Treba da prestanu da se usredsreuju na druge i da se umesto toga skoncentriu na sebe. Kada ponu da se koncentriu na to da budu ono to jesu, doputajui da se pojavi njihov pravi, jedinstven identitet i krenu u sopstvenom individualnom pravcu, njihova energija e privui pravu osobu - nekoga ko e da ih potuje i uvaava. U prolim ivotima su Ijudi sa severnim vorom u Ovnu toliko navikli na partnerstva da nesvesno podrazumevaju da biti srean znai biti u odnosu koji je uzajamna, radosna simbioza. U ovu inkarnaciju su doli sa eljom da sve rade zajedno sa partnerom, sve vreme. Oni su u sutini veseli ljudi, ali ispod povrine odnosa zasnovanog na zavisnosti dolazi do gubljenja energije. Nema kraja njihovoj potrebi za panjom i potrebi da postanu deo identiteta druge osobe. Podvesno, ovi Ijudi veruju da ne mogu da preive bez energije drugih. Zato tee da uspostave meusobnu zavisnost sa snanijim ljudima iz svoje okoline. Oni uskrauju vreme i energiju sopstvenim ciljevima da bi pomogli partneru da postigne svoje ciljeve. Imaju razumevanje za druge, poto vise oseaju njihove potrebe od svojih. Na taj nain stvaraju zavisnost i postaju nerazdvojni deo onoga to je drugoj osobi potrebno da preivi. Potom Ijudi sa severnim vorom u Ovnu zameraju partneru to ugroava" njihovu nezavisnost i okrivljuju ga ako ne postignu sopstvene ciljeve, iako su sami stvorili tu nezdravu zavisnost. Oni misle da je to ljubav (oni zaista jesu spremni da vole i sarauju), ali veliki deo njihovog rtvovanja sebe je podsvesna manipulacija. Ljubav nikada ne oekuje nita zauzvrat, a ogorenost je uzgredna posledica oekivanja neega to ne dobijamo. Ljudi sa severnim vorom u Ovnu moraju da naue da budu poteni prema sebi i drugima u odnosu na to koliko su spremni da daju i ta oekuju zauzvrat. Biti lan tima znai postarati se da i sam bude podran.Uenje nezavisnosti Poto ue kako da ne zavise od drugih, oni podsvesno privlae ljude od kojih nije mogue zavisiti. Iako im to prua priliku da naue da zavise samo od sebe, taj proces moe da bude prilino bolan.Ljudi sa severnim vorom u Ovnu su esto toliko reeni da utiu na odnos kako bi se on pretvorio u potpuno spajanje dve osobe, da i ne primeuju par-tnerov identitet u potpunosti. Drugu osobu vide jedino u odnosu na ono to je potrebno da bi joj udovoljili. Oni se uglavnom ne zaustavljaju da sagledaju ko je druga osoba na dubljem nivou, u smislu njenog istinskog unutranjeg identiteta. to je jo gore, poto trae nekoga da ispuni njihov centar, da bi mogli da se osete potpuni, pretpostavljaju da i drugima nedostaje oseaj samih sebe i da trae partnera da bi stekli oseaj potpunosti. Otuda u odnose ulaze sa izvesnim veoma naivnim i netanim pretpostavkama.S obzirom da imaju pogrene ideje o tome ko je druga osoba i ta eli, ljudi sa severnim vorom u Ovnu se esto duboko emocionalno daju, a onda ostanu zbunjeni kad ih druga osoba napusti ili izneveri. Mnogi drugi ljudi imaju oseaj sopstvenog centra, i mnogi nezavisni tipovi pobunie se protiv guenja" ljudi sa severnim vorom u Ovnu, koji bi da u svakom trenutku budu povezani, ako ne fiziki, a ono u svesti.Ljudi sa severnim vorom u Ovnu imaju sklonost ka sebinim ljudima koji zahtevaju da im se posveuje puno panje. Oni privlae tipove koji oekuju potpunu panju i koji prihvataju njihovu energiju, ne uzvraajui istom merom. Nepromiljenim davanjem, ljudi sa severnim vorom u Ovnu mogu i nehotice da utiu da njihov partner, koji je u poetku bio osetljiv, postane neosetljiv.Obino je ovim ljudima bolje u drutvu onih koji zauzvrat pokazuju izvesnu osetljivost. Prijatnije im je sa ljudima sa kojima ne moraju da ,,sukobljavaju energiju". Skloni su da drugoj osobi dopuste da ih potpuno potini, zato treba da budu sa nekim ko ih ohrabruje da budu ono to jesu i ko nee da zloupotre-bljava njihovu prirodu ispunjenu ljubavlju i velikodunou. Naravno, ako drugima stave do znanja emu tee, pomau im da zauzvrat budu osetljivi.Indirektni pristupiIzbegavanje sukobaLjudi sa severnim vorom u Ovnu su ponekad toliko vezani za mir i sklad da i nehotice naruavaju svoje odnose izbegavanjem svih sukoba. U poetku mogu da kau: ,,U redu, biu igra u timu", a onda vide da se sprema neki sukob i umesto da se njime pozabave im naie, odlau ga sve dok ne pre-raste u veliku svau.Njihov zadatak je da budu stalno obazrivi, da dosledno brane svoje stavove i odmah verbalno iznesu svoje impulse. Na primer, ako ih neka ideja podstakne, treba da kau: Hou to da radim", umesto da lau o tome ili to potcenjuju. Ono to ih koi je strah da je njihovo gledite drugaije - ili da imaju drugaiji cilj - od partnera. Oseaju se ugroeno zato to - ako se o tome ne pobrinu odmah - u umu uveavaju tu razliku, uveravajui sebe da je ona toliko ogromna da nikada nee moi da se premosti. U stvari, ako ljudi sa severnim vorom u Ovnu na samom poetku iskreno otkriju svoj stav, sve razlike postaju prilike za dublje povezivanje sa partnerom. Oni esto odlau iznoenje istine iz straha da e poveati postojeu razliku u miiljenju. Ako neto hoe da urade, a znaju da e partner da se usprotivi, mogu da probaju da to urade bez partnerovog znanja. Potom, kada druga i to otkrije, razlika u miljenju ostaje, zajedno sa povredenou i gubitkom poverenja. Poto nisu porazgovarali o problemu, partneru su uskratili priliku da bude velikodua