Architecture - Menno Trautwein

 • View
  220

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Architecture - Menno Trautwein

 • Amsterdam Academy of ArchitectureGraduation Projects 2013-2014ArchitectureMenno TrautweinMarkthal MosveldOverdekte markt in Amsterdam Noord

  Menno Trautwein+31(0)6 25023935mennotrautwein@gmail.com

 • Architecture

  Op de markt ervaar je wereldwijd hoe de locale bevolking samenleeft, wat er wordt gegeten en hoe er wordt gegeten. In het buitenland zijn markten vaak gehuisvest in fantastische marktgebouwen, genitieerd door gemeentebesturen als sociaaleconomisch impuls voor de stad en vanuit hyginische overwegingen. In Nederland heeft de overheid zich de laatste honderd jaar ten aanzien van markten beperkt tot een controlerende taak en de eens zo rijke variteit aan markthuisvestingen is gereduceerd tot tijdelijke verzamelingen kramen en busjes. Juist nu heeft een stadsmarkthal in Amsterdam grote potenties: eisen die gesteld worden aan de huisvesting van voedselhandel worden steeds scherper, consumenten zijn de kwaliteit en herkomst van voeding meer gaan waarderen, consumenten zijn gewend geraakt aan ruimere openingstijden en er zijn nog altijd stadswijken met grote sociaaleconomische tegenstellingen die met de impuls van een goed functionerende markthal tot grotere bloei kunnen komen.

  In mijn woonplaats Amsterdam koos ik een locatie die potenties heeft voor een markthal en tegelijkertijd een sociaaleconomisch impuls nodig heeft: de locatie van de huidige openluchtmarkt op het Mosveld in Amsterdam Noord. In mijn ontwerp heb ik mij laten leiden door drie hoofdpijlers:- de markt als sociaal-economische motor voor Noord;- de markt als voedseltempel, promotor van gezond en bewust eten;- de markt als promotor van een nieuwe duurzame levensstijl.

  Door de stedenbouwkundige situering midden in Volewijck, de oudste buurt van Noord, op een kruispunt van belangrijke routes voor alle vormen van verkeer en op een steenworp afstand van de toekomstige Noordzuidlijn, vormt de nieuwe markthal het hart van Noord. De overdekte markt versterkt programmatisch de activiteit van de aangrenzende winkelstraten en maakt de Mosveldbuurt tot centraliteit van Noord.In mijn voedseltempel zijn alle stadia van voedsel vertegenwoordigd en aanschouwelijk gemaakt: van productie tot verkoop, van bereiding tot consumptie, van afval tot energie. De programmering van het marktcomplex bestaat daarom, behalve uit een overdekte buitenmarkt en een geklimatiseerde vershal, ook uit een marktrestaurant, een marktcaf, marktkassen voor educatieve voedselproductie en huisvesting voor marktbeheer inclusief installaties voor afvalwaterzuivering, afvalrecycling en energieopwekking. Vanuit de doelstelling een zoveel mogelijk zelfregulerend gebouw te maken en genspireerd door de industrile sheddaken in Amsterdam Noord, is de marktoverkapping zo ontworpen dat het daglicht vrijelijk op de marktvloer kan vallen en dat zonnestralen en regenwater door het dak worden opgevangen voor gebruik van energie en water. Zonnedaken, glasdaken en regenwatergoten worden gedragen door Y-vormige spanten, geplaatst in een grid dat is afgestemd op de organisatie van de markt en op de menselijke schaal. Door variatie in de configuratie van de overkapping en de plaatsing van de meer gesloten programma-onderdelen, ontstaat binnen het grootse marktcomplex variteit aan continue ruimten die plaats bieden aan de markt, de bezoekers en toekomstige evenementen.

  Graduation date26 05 2014

  Commission membersMiguel Loos (mentor) Gus TielensNorthon Flores Troche

  Menno TrautweinMarkthal MosveldOverdekte markt in Amsterdam Noord

  Additional members for the examinationMarcel van der LubbeKlaas Kingma

 • Menno Trautwein

 • Architecture

  30 30

  303030

  BUS

  BUS

  NH Galaxy Hotel290 kamers en10 conferentiezalen

  buurtcentrum Ons Huis Genco Turkse supermarkt

  caf

  banketbakkerijGerlofsma

  pizzeriaSan Remo

  ouder- en kindcentrumWingerdweg

  basisschoolDe Klimop

  slagerijEl Rief

  cafkoffiehuisBlokker

  eetcafMosveld

  caf Bij Jan

  IslamitischevrouwenorganisatieEl Kuba

  pin-automaatRabobank

  0 20m 40m

  markt-beheer

  restaurant

  caf

  biogas-installaties

  helophytenfilter

  fruitboomgaard

  schoolmoestuinen

  marktkassen

  schoolmoestuinenschoolmoestuinen

  varkensweide

  noorderpark

  scholen

  hotel

  geklimatiseerde vershal marktcafoverdekte ambulante markt

  NOORD ZUID

  groente/fruit/kaas vlees/vis/melk

  0 5m 10m

  De grote bewegingen: Uitrol centrumgebied 33

  Hoofdstuk 3 Uitrol centrumgebied

  Het hoogstedelijke centrumgebied wordt steeds intensiever gebruikt en breidt zich uit, zelfs

  tot over de ringweg a10 en het IJ. De ontwikkeling van dit gebied is de meest directe uiting van

  de onvoorstelbare magneetwerking van het hart van Amsterdam. Mensen, ondernemingen en

  instellingen vestigen zich zo dicht mogelijk bij deze bron. Het leidt tot een veelheid aan, vaak

  kleinschalige, particuliere investeringen. Het initieert functiemenging en verfraaiing van de

  openbare ruimte. Dit lokt weer nieuwe initiatieven en investeringen uit, vooralsnog met name

  binnen de ring, maar ook steeds meer daarbuiten.

  Door schaarste aan ruimte en middelen breiden de op de stad georinteerden hun zoek- en vesti-gingsgebied gestaag uit; dit proces vormt al lang niet meer louter de grondslag voor de revitalise-ring van de 19e-eeuwse gordel; vandaag de dag wijst het ons bijvoorbeeld op de enorme ont-wikkelingspotenties van de noordelijke IJoever, het Zeeburgereiland en de Gordel 2040. Het draagt eraan bij dat de Zuidas steeds sterker wordt als internationaal centrummilieu. Het uitrolme-chanisme reikt zelfs over de ringweg: het wekt hernieuwde belangstelling voor de Sloterplas; het brengt een verdere verstedelijking van Buitenveldert en Amstelveen-Noord dichterbij.

  De uitrol van het centrumgebied vraagt om een zorgvuldige afweging tussen de talloze ruimte-lijke claims die op de kern van de metropool wor-den gelegd. Hieronder wordt het kader uiteenge-zet waarbinnen deze claims met elkaar worden geconfronteerd.

  Mosveld

  Amsterdam CS

  Amsterdam Zuid

  Noorderparkstation

  avondverlichtingindirect via plafond

  vloermarkeringkraamopstelling

  elektraen water

  hwa

  afschotafschot

  kanaalplaat, overspanningsrichting

  vuilwater

  12004050 4500 1200 4050

  52

  30

  15000

  door het prefab betonnen plafond te polijsten,

  reflecteert het daglicht naar de marktvloer

  4800

  1300

  0

  elektraen water

  vuilwaterafschotafschot

  hwa

  4000 300 300

  400

  300

  1200

  700

  2100

  0 2m 5m

  daglicht vanuithet noorden

  houten kozijnenonbehandeldRadiata Pine

  ramen ophet noorden

  prefab betonnenspanten en balken

  zonnepanelenop het zuiden

  gebakken klinkersvisgraatverband

  prefab betonnenribben-dakplaten

  MARKTMARKT

  7070

  50

  50

  3030

  30

  NN

  MARKTMARKT

  7070

  50

  50

  3030

  30

  NN

  VAN DOORGANGSPLEK NAAR BESTEMMING

 • Menno Trautwein

  ZONNE-ENERGIE

  REGENWATER

  VUILWATER-RECYCLING

  VOEDSEL-RECYCLING

  0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50

  ijsbaan

  tribune

  kerstmarkt

  biertafels eetkraampjes

  theater

  sport

  afgeslotenskaten

  gratis elektrisch opladen

  gesloten gesloten

  gesloten

  sport

  0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50

  ijsbaan

  tribune

  kerstmarkt

  biertafels eetkraampjes

  theater

  sport

  afgeslotenskaten

  gratis elektrisch opladen

  gesloten gesloten

  gesloten

  sport

  0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50

  ijsbaan

  tribune

  kerstmarkt

  biertafels eetkraampjes

  theater

  sport

  afgeslotenskaten

  gratis elektrisch opladen

  gesloten gesloten

  gesloten

  sport

  0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50 0 10 50

  ijsbaan

  tribune

  kerstmarkt

  biertafels eetkraampjes

  theater

  sport

  afgeslotenskaten

  gratis elektrisch opladen

  gesloten gesloten

  gesloten

  sport

  KLEINE MARKT EN SPORTEN/SPELEN GEEN MARKT / AVOND EVENEMENTBIJV. FOOD FILM FESTIVAL

  SEIZOENSFEESTENBIJV. IJSBAAN + KERSTMARKT

  Overdekte markt (boven) en alternatief gebruik van het overdekte plein (onder)

  Het metabolisme van het marktplein

 • Architecture

  Geklimatiseerde vershal

  Als het regent

 • Menno Trautwein

  Huisvesting marktmeester en recyclingsinstallaties

  Marktrestaurant

 • Architects, urban designers and landscape architects learn the profession at the Amsterdam Academy of Architecture through an intensive combination of work and study. They work in small, partly interdisciplinary groups and are supervised by a select group of practising fel low professionals. There is a wide range of options within the programme so that students can put together their own trajectory and specialisation. With the inclusion of the course in Urbanism in 1957 and Landscape Architecture in 1972, the academy is the only architecture school in the Netherlands to bring together the three spatial design disciplines.Some 350 guest tutors are involved in teaching every year. Each of them is a practising designer or a specific expert in his or her particular subject. The three heads of department also have design practices of their own in addition to their work for the Academy. This structure yields an enormous dynamism and energy and ensures that the courses remain closely linked to the current state of the discipline.The courses consist of projects, exercises and lectures. First-year and second-year students also eng