Click here to load reader

Aralin panlipunan

  • View
    561

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Aralin panlipunan

y Ang pananakop sa rehiyong ito ay pinangunahan ng mga

Ingles at Olandes.

y Inasam din ng Russia at France ang makinabang sa

mga kalakal na mayroon sa rehiyong ito.

y Pinalawak ang kapangyarihan at teritoryo nito sa mga

lupain ng West asia, na naging dahilan ng pag-alma ng iba pang bansa na humantong sa Digmaang Crimean noong 1853 hanggang 1856.

y Tutol ang Great Britain at France sa nais ng Russia

na paghati-hatian ng mga bansa sa Europe ang Imperyong Ottoman na noo y unti-unti nang nanghihina.

y

The height of its power under the reign of Suleiman the magnificent, the empire became the most powerful state in the world a multinational, multilingual empire that stretched from the southern borders of the Holy Roman Empire (to the outskirts of Vienna), Royal Hungary (modern Slovakia) and the Polish Lithuanian Commonwealth in the north to Yemen and Eritrea in the south; from Algeria in the west to Azerbaijan in the east;controlling much of southeast Europe, western Asia, and North Africa.The empire contained 29 provinces and numerous vassal states, some of which were later absorbed into the empire, while others were granted various types of autonomy during the course of centuries.

y Ang mga Turkong Ottoman ang naging mahigpit na

kalaban ng Europe sa tunguhin nitong pagpapalawak ng teritoryo..

y Dahil sa kontrolado ng mga Turkong muslim ang

kalakalan noon , kinailangan ng Europe na tumuklas ng bagong daan sa kalakalan.y Hindi hinayaan ng Great Britain at France ang

planong ito ng Russia patungkol sa Imperyong Ottoman kaya t humantong ito sa isang digmaan.

nagsimula nang bumagsak ang Imperyong Ottoman, na siyang may control ng lupaing Arabe.y Napasakamay ng Great Britain at France ang Iraq, Iran,

Palestine, Syria, at Lebanon

y Tinangka ng mga kanluraning bansang (west)

paghati-hatian ang Turkey, na siyang sentro ng Imperyong Ottoman. y Mahigpit silang nilabanan ng mga Turko at di sila nagtagumpay.

PANANAKOP SA SOUTH ASIA

y Sa pamamagitan ng British East India Company,

nasakop ng Great Britain ang India noong 1763.

y Ang pananakop na ito ay di-tuwiran sa kadahilanang

ang komersiyo ang naging pokus ng Great Britain sa India.y Naging dahilan ito upang marami sa mga

mangangalakal ang nagpayaman at tuluyang napabayaan ang India at pamahalaan nito.

> Naging magulo ang pamamahala sa India bunga ng hindi wastong paggamit ng likas-yaman ng bansa, at pagpataw ng mga di-makatarungang buwis.

y Marami rin sa mga lupa ng mga Indian ang kinamkam ng

ilang mga nagsamantalang Ingles.

y Ikinagalit ng mga Sepoy o Sundalong Indian ang

pagbabago at paghihigpit sa ilang kaugaliang Hindu na siyang napasiklab ng pag-aaklas ng mga Sepoy laban sa hukbong Ingles.

y Bungang pag-aalsang ito, ang pamamahala sa India ay

inilipat sa mga Viceroy na siyang representasyon ng reynang Great Britain. Sa pangyayaring ito masasabing tuwiran nang pinamahalaan ng Great Britain ang bansang India.

y Sa pamunuang Ingles, nagkaroon ng maraming

pagbabago sa India. y Nakapagpatayo ng mga tulay, kalye, at mga ospital.

Hal: tulay,at ospital

y At sa pamamalakad ng pamahalaan, ipinatupad ang

serbisyo sibil para sa mga Hindu.

y Subalit, pawang mababang pwesto lamang angnakukuha nila sa umpisa. y Nang kalauna y nabigyan din ng karapatang mamahala sa kanilng bansa ang mga Indian.

Search related