of 125/125
“ANG PANITIKAN AT ANG WIKA” Isang Interaktibong Pagsusulit

“ANG PANITIKAN AT ANG WIKA”

  • View
    353

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Isang I nteraktibong P agsusulit. “ANG PANITIKAN AT ANG WIKA”. Panuto :. Sagutan ang mga katanungang nakapaloob sa bawat bilang sa “ T alaturuan ng mga T anong ”. - PowerPoint PPT Presentation

Text of “ANG PANITIKAN AT ANG WIKA”

Slide 1

ANG PANITIKAN AT ANG WIKAIsang Interaktibong PagsusulitPanuto:Sagutan ang mga katanungang nakapaloob sa bawat bilang sa Talaturuan ng mga Tanong.

Sa talahanayang ibinigay ng guro, lagyan ng tsek (/) ang bilang na tama ang inyong naging sagot at ekis (x) naman kung mali.

Tandaan: Maari ninyong ulitin ang pagsagot sa katanungan ng bawat bilang kung kayo ay nagkamali, ngungit ang inyong unang kasagutan ang inyong itatala sa talahanayan.Pakakatandaan:Maging TOTOO sa pagsagot at maging TAPAT sa pagtala.Simulan Na Natin!

Galingan Mo!8101211131415181716192021242322Wakas ng Pagsusulit.

26MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

28MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

9MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.Wakas ng Pagsusulit.

MAGALING!

IPAGPATULOYAYAW KO NA

Maling pili.Balikan ang tanong.Puntahan ang kasunod na tanong.