Edited Ang kapangyarihan ng wika, Ang wika ng

  • View
    535

  • Download
    18

Embed Size (px)

Text of Edited Ang kapangyarihan ng wika, Ang wika ng

ANG KAPANGYARIHAN NG WIKA, ANG WIKA NG KAPANGYARIHAN

ANG KAPANGYARIHAN NG WIKA, ANG WIKA NG KAPANGYARIHANPASAHAN NG MENSAHEPanuto:Bumuo ng limang pangkat

Pipili ang bawat pangkat ng isang magsasaulo ng pangungusap na ibibigay ng guro

Pabulong na ipapasa ng unang kasapi sa kasunod ang pahayag na kaniyang naisaulo.

Pabulong na ipapasa ang pangungusap hanggang makaabot ito sa huling kasapi.

Kapag nakuha na ng huling kasapi ang pangungusap, isusulat niya ito sa pisara.

Huhusgahan ng ating mga Guro ang pinakamalapit na pahayag sa orihinal na pangungusap.

Ang pangungusap:Mary Macs mothers making Mary Mac marry me. My mothers making me marry Mary Mac. Nakuha ba ng tama at eksaktong pangungusap? Bakit oo? Bakit hindi?

Sa inyong palagay, Bakit magkakaiba ang nakasulat?

Bakit hindi natandaang mabuti ang mga salitang ginamit sa pangungusap?

Para saan ang wika? Ano ang gamit ng wika?Gawain.Nais kong sagutan ninyo ang bawat isa sa mga katanungan. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang masagutan ang mga tanong na iyan. At pagkatapos ng 10 minuto ay pipili kayo ng inyong magiging tagapagsalita sa grupo maliwanag?Sino sa inyo ang may alagang hayop? Ano ang kanilang pangalan? Paano mo sila kinakausap? Anong wika ang gamit ninyo? Bakit? Ano ang diyaryong binabasa sa inyong tahanan? Anong istasyon ng radyo ang pinakikinggan ninyo? Ano ang wikang ginagamit dito?

Pamantayan sa PresentasyonNilalaman 10 puntosKooperasyon 5 puntosMay tama at maayos na tindig sa pag-uulat 5 puntosAngkop ang lakas ng tinig o boses 5 puntosANG KAPANGYARIHAN NG WIKA, ANG WIKA NG KAPANGYARIHANMay AkdaConrado de QuirosIpinanganak 27 Mayo 1951 Isa sa mga pinakatanyag na kolumnista at manunulat sa Pilipinas.Kilala siya sa kaniyang mga matatalim at malikhaing mga komentaryo sa kaniyang kolum na "There's the Rub" sa Philippine Daily Inquirer.

Conrado de Quiros

O

Ang Lenggwaheng ginagamit sa pakikipagusap sa ating mga alagang hayop ay INGLES.

WIKAKomunikasyonINGLES

CONNECTMAHALAGA ANG INGLESComputerInternetPuwedeng magbasa, magsaliksik, manood ng kahit na anoINFORMATION EXPLOSION

Ang computer programs ay nagiging mas graphic na kaysa word-basedgumagamitng icons kaysa salitakailangan pa ring magbasa kahit katiting. At ang iskrip ay saIngles. ICONS Kaysa SALITA

INFORMATION HIGHWAY

19Bukas ang information highway sa anumang uri ng sasakyan, kahit kariton, pero nakasulat sa Ingles ang mga signs sa kalye. Pag hindi tayo marunong mag-Ingles,mawawala tayo sa kalye.MAHALAGA ANG INGLESSa paglalakbay

MALING AKALAINGLESKaunlarang pang-ekonomiyaTHAILAND

ENGLISHSign languageTHAILAND---TURISMO

THAILAND

25ANG INGLES AY paraan para makapaghari..Susi sa kapangyarihan

PILIPINASMARUNONG MAG-INGLESMay class ka, makararating ka sa taasMay kapangyarihan ka

HINDI MARUNONG MAG-INGLESWala kang class, karaniwankargadorPILIPINASWIKA NG KOLONISASYONKASTILAHindi nagturo ng Kastila nagrebelde ang mga PilipinoHindi nagtagal at nagresulta sa pagkakahati ng mamamayan. Nagrebelde and mga Pilipino laban sa mga Kastila. Ang mga marunong mag-Ingles ay iyong mga nakaaangat sa buhay.

Malinaw sa kasaysayan na ang Ingles ay hindi lamang paraan ng komunikasyon kundi paraan ng KOLONISASYON.Ang Ingles ay hindi naging paraan para sa pag-uusap ng mamamayan. Naging paraan ito sa paghahati ng mamamayan.

30SA SINE.. Pag mayaman..

Mahirap.. Bakla..jologs..

Melanie Marquez- Sikat sa ibang bansa pero laging nagiging api sa Pilipinas dahil hindi marunong mag-Ingles.

ANO ANG DAPAT GAWIN?PALAKASIN ANG WIKANG PAMBANSAPinalakas nila ang kanilang pambansang wikabago sila nag-ingles

THAI

CHINESE

JAPANESEMALING PANINIWALA: Kapag gusto mong palakasin ang Filipino ay gusto mong pahinain ang Ingles. INGLES bilang pangalawang lenggwahe o second language. TALATA 27:May kaibhan sa paghango at pagpapalit, may kaibhan sa paghiram at pagkopya. Ang ibang bansa ay mayroong pinanghahawakan, tayo ay wala. Sila ay humahango at humihiram, tayo ay nagpapalit at kumokopya. HINDI ITO PAGIGING COSMOPOLITAN----- ito ay pagiging UPROOTED.

TANDAAN!Ang husay ng lenggwahe ay nasa taong gumagamit nito. Sumulat ng sanaysay tungkol sa saloobin ninyo sa akdang Kapangyarihan ng wika, wika ng kapangyarihan.