Click here to load reader

ANALIZA VATROGASNE INTERVENCIJE - 213.191.137.190213.191.137.190/SEMINARI/opatija2016/Prezentacije12... · JVP Split • 12:11→ DVD ... • Kada se vrši angažiranje helikoptera,

  • View
    227

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA VATROGASNE INTERVENCIJE -...

ANALIZA VATROGASNE INTERVENCIJE

eljeznika nesrea Rudine 2009

Vatrogasni zapovjednik Grada Katela Milivoj Taslak dipl.ing.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

ANALIZA ELJEZNIKE NESREE

U RUDINAMA

od 24. srpnja 2009.godine

SADRAJ:

to se dogodilo ?!

Vanije napomene,

Kronologija intervencije,

Zapovijedanje,

Ralamba nesree,

Zakljuci.

to se dogodilo ?! Nagibni vlak H-a, koji je prometovao na relaciji Zagreb-Split, iskliznuo je iz kolosijeka24. srpnja 2009. godine u 12:04 sati kod mjesta Rudine iznad Katela.

Do iskliznua je dolo zbog nemogunosti funkcioniranja sustava za koenjeuzrokovanim polijevanjem s retardantom TG 300 Universal Fire Shileds, kojim je tretirana pruga i pojas uz prugu radi unitavanja trave, korova i drugog raslinja koji mogu izazvati ili pospjeiti irenje poara.

6 putnika je smrtno stradalo, 55 putnika je zatrailo pomo u KBC Split.

U KBC Split primljeno je 9 stranaca od kojih su; 3 francuska dravljanina, 1 vedski, 1 slovenski, 1 pakistanski, 2 australska i 1 engleski dravljanin.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Vanije napomene

ienje i tretiranje pojasa uz pruge proistie iz toke 19. Programaaktivnosti Vlade RH. H su PUZS-u Split dostavile Plan i programposebnih mjera u drutvima H Holdinga, 1. lipnja 2009. godine.

U njemu se kae da je predvieno tretiranje dionice Katel Stari-LabinDalmatinski do 01. srpnja 2009. godine, dok su prema Programu Vlade RHizvrenje te obveze H-e planirale do 15. svibnja 2009 godine.

Prve dojave o nesrei prispjele su u C 112 Split. Dojavljivanje Centru 112od mjetanina i putnika iz vlaka o nesrei bilo je pravodobno, ali nije

precizno dana lokacija o mjestu nesree, ve da se radi:

O nepristupanom terenu, velik broj povrijeenih, puno krvi, aljite hitno svu moguu pomo. GDJE ?!

Putnik iz vlaka je u 12:21 sati potvrdio vizualni kontakt s prvim uniformiranim osobama, u 12:35 pristigao je prvi vatrogasni zapovjednik.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Kronologija intervencije

Odmah po primljenoj obavijesti o izlijetanju nagibnog vlaka od jednog

mjetanina u neposrednoj blizini i putnika iz vlaka; C 112 je aktivirao

sve urne slube na podruju Grada Katela te paralelno Ustanovu za

HMP u Splitu, OKC PU Splitsko-dalmatinske, JVP Grada Splita i okolna

DVD-a, a zatim i HGSS Split, DIP Divulje, KBC Split, OS HRZ PZO,

Stoer ZiS Splitsko-dalmatinske upanije, Crveni kri.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Gra

anin 12:04

Ispred svoje kue na Malakoj vidi eljezniku nesreu koja se upravo dogodila u Rudinama.

Daleko je i ne moe vidjeti detalje...

Putn

ik 12:04 Javlja se i putnik iz

vlaka koji javlja da je vlak koji je krenuo iz Zagreba u 07:00 iskoio iz tranica u Labinskim Dragama ispod Sadina. Ima puno ozlijeenih, treba slati svu moguu pomo.

Dolazna informacija o nesrei

19

2 12:07

Dojava preneena OKC-u.

Ve su dobili !

19

3 12:09 JVP Split

12:11 DVD Katela

12:12DVD Katel Gomilica

DVD Mladost

VOC

12:18 VOS Divulje

19

4 12:05 Operater C112

javlja UHMP da ima puno ozlijeenih i daje dispeerici UHMP broj s kojeg se javljao dojavitelj iz vlaka da bi ga kontaktirala radi preciznijeg upuivanja snaga.

112 12:10

Pokuaj stupanja u kontakt sa proelnikom podrunog ureda ZIS-a

12:16 Javlja se

Proelnik HGSS-a, i C112 ga informira o nesrei.

Odlazna informacija o nesrei

Komunikacija sa urnim slubama192 12:25 C112

zove OKC PU SD da se raspita imaju li dodatnih saznanja o nesrei i broju povrijeenih

12:31 OKC PU SD trai helikopter i HGSS

12:40 OKC PU SD kae da im policija s mjesta nesree ponovo trai helikopter za unesreene.

193 13:13

Vatrogasci iz Katela javljaju da autobus s 50 povrijeenih pod pratnjom policije ide prema KBC Split. Trenutno su u Katel Kambelovcu.

13:18 VOC Split: nisu nas mogli prije dobiti pa sad javljaju da su svi unesreeni izvaeni i na putu prema KBC Split.

194 12:10 UHMP, dr. Sui,

trai da poaljemo HGSS u Rudine.

12:22 UHMP, Bartulin, iz vozila HMP moli da ga spojimo s JVP Split da bi znali kako da priu mjestu nesree

12:29 UHMP, Bartulin iz vozila HMP trai spajanje na JVP Split i trai poblie informacije i vie vatrogasaca radi izvlaenja povrijeenih.

12:36 KBC Split, doktorica Erceg: Zanima je koliko ima ozlijeenih osoba radi stanja krvi. Prespojena na OKC PU SD

12:59 Drago iz UHMP moli spajanje s policijom.

112 12:15 C112

poziva deurnog HGSS-a za medicinske letove da kontaktira svog proelnika da nam se javi.

12:18 HGSS, Muini nas poziva, a mi ga informiramo o nesrei.

12:45 HGSS Muini zove s helidroma na Firulama s molbom da im HMP odmah donese to vie infuzija i rukavica.

Osta

li 12:12 Dispeer H-a : Javlja o udesu s nagibnim vlakom u Labinskim Dragama, 12:48 ef prometne operative H-a u Splitu, nudi svoju pomo,

12:57 upanijski Crveni kri, g. Grubii, nudi svoju pomo,

12:18 VOC Split obavjetava zapovjednika Taslak Milivoja o eljeznikoj nesrei,

12:57; 12:39 ; 13:12 C112 izvjeuje o nesrei DC112,

12:21 putnik s mjesta nesree javlja da jo nitko od slubi nije stigao,

12:22 C112 izvjeuje o nesrei Ured gradonaelnika Katela,

12:15 C112 izvjeuje OS HRZ i ZB Divulje o nesrei te potrebi za njihovim angairanjem.

Kronologija intervencije

- Zbrinjavanje putnika -

Stoer zatite i spaavanja Splitsko-dalmatinske upanije dogovorio sa

predstavnicima H-a da se svi neozlijeeni i lake ozlijeeni putnici koji

to ele privremeno smjeste u eljezniko prenoite na predjelu Brda u

Splitu.

.

Za smjetaj u prenoitu

opredijelilo se 7 putnika, dok

u ostalim ponuenim

objektima smjeteno 9 putnika

i lanova obitelji.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Kronologija intervencije

- Organizacija darivanja krvi-

Apel koji je upuen graanima o potrebama krvne plazme, pokazao je dobar uinak jer se u kratkom vremenu javio veliki broj graana koji su eljeli dragovoljno darivati svoju krv i na taj nain pomoi unesreenima.

Dragovoljnom darivanju krvi odazvalo se 260 graana.

Posredstvom DC 112 helikopterom HRZ-a poslane odreene koliine krvi iz Zagreba u Split.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Kronologija intervencije

- Ostali pozivi -

Osim ranije navedenih poziva upanijski centar 112 je primio vie poziva graana, novinara i slubenika stranih konzulata u vezi nesree, kao i ljudi koji su nudili pomo i davanje krvi.

elnici Podrunog ureda zatite i spaavanja su obavili niz razgovora (koji nisu zabiljeeni) s brojnim slubama i pojedincima s kojima su koordinirali zbrinjavanje putnika od posljedica nesree.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Zapovijedanje i rukovoenje

Zapovjedni lanac

Regionalna razina

Dravna razina

upanijski vatrogasni zapovjednik (21)

Podruni vatrogasni zapovjednik (12)

Vatrogasni zapovjednik Grada KATELA (3)

Zapovijedanje i rukovoenje C 112 Split prvi je zaprimio dojavu i aktivirao sve

nadlene slube, ali od dijela istih nije dobiopovratnu informaciju o stanju na mjestu dogaaja.

Prva su na mjesto nesree pristigla sva tri lokalna DVD Grada Katela, policija i vozilo HMP Katela.

Zapovijednik akcije Milivoj Taslak ( podrunizapovjednik) je utvrdio potrebu za dodatnimsnagama i zatraio njihovo angairanje putemVOC-a Split.

Trai se angairanje autobusa za prijevoz lakeranjenih i neozlijeenih.

Aktiviran je stoer zatite i spaavanja Splitsko-dalmatinske upanije radi stavljanja u funkcijuostalih slubi koje su se angairale kod evakuacijei zbrinjavanja neozlijeenih putnika, formiranjainformacijskog punkta u KBC-u radi informiranjarodbine, prijatelja, inozemnih predstavnitava ijavnosti o opsegu stradanja i poimeninom stanjusvakog putnika.

Obavijest o nesrei prenesena je Uredu gradonaelnika Katela putem C 112 u 12:22 sati.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Stoer ZIS-a

Katela i SD

upanije

U intervenciji uestvovale vatrogasne postrojbe:

JVP Grada Splita 5 vozila 11 vatrogasaca

DVD Katela 5 vozila 25 vatrogasaca

DVD Gomilica 5 vozila 13 vatrogasaca

DVD Mladost 2 vozila 12 vatrogasaca

DIP Divulje 2 vozila 11 vatrogasaca

PVP Brodosplit 1 vozilo 4 vatrogasca

UKUPNO : 6 VP 20 vozila 76 vatrogasca

+ dosta mjetana i 1 autobus, 1 bager...

HMP 7 vozila 8 timova x3=24 medicinskog osoblja

SVEUKUPNO: 14 jedinica (timova) 27 vozila 100 interventnih djelatnika

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Hidrauliki alat, prijenosni agregat kare-razupore

koje su angairane na intervenciji:

JVP Grada Splita 2 kompleta Lukas

2 kompleta Holmatro

1 komplet Weber

DVD Katela 1 komplet Lukas

1 komplet Holmatro

DVD Mladost 1 komplet Lukas

PVP Brodosplit 2 cilindrine razupore Holmatro

S VEUKUPNO : 9 kompleta

Nosila za izvlaenje unesreenih:

JVP Grada Splita 5 nosila + 2 korita

DVD Katela 1 nosila

DVD Katel Gomilica 1 nosila

DVD Mladost 1 nosila

DIP DIVULJE 3 nosila

PVP Brodosplit 5 nosila

SVEUKUPNO : 18 nosila

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

U akciji spaavanja su sudjelovali:

Stoer zatite i spaavanja Splitsko-dalmatinske upanije,

Stoer zatite i spaavanja Grada Katela

Hitna medicinska pomo Split, Katela, Trogir i Solin

Vatrogasne postrojbe iz Katela ( Mladost, Gomilica, Katela)

Javna vatrogasna postrojba Split

PVP Brodosplit

Dravna intervencijska postrojba iz Divulja

Policijska uprava Splitsko-dalmatinska,

Zrane snage Hrvatskog ratnog zrakoplovstva,

Crveni kri- Katela,

Podruni ured za zatitu i spaavanje Split,

upanijski centar 112 Split,

Vatrogasni operativni centar 193

Zakljuci Izostala je pravodobna i kvalitetna razmjena informacija sa mjesta

nesree prema C 112 i Stoeru ZiS-a,

Trebalo je uspostaviti kvalitetniju koordinaciju izmeu timova i postrojbi iz razliitih slubi na terenu,

Sve slube na mjestu dogaaja trebaju imati odgovornu osobu zapovjednika, koji e uskladiti koordinaciju i djelovanje sa svim snagama na terenu,

Nisu na vrijeme aktivirani Stoeri ZiS-a, iako je bilo naznaka za takvom potrebom, ( zato je aktiviran stoer Grada katela i SD upanije ?!)

Tko treba vriti tonu evidenciju unesreenih i zbrinutih putnika,

Zato nije formiran Centar za informiranje s dovoljnim brojem telefona; ili jedan telefonski broj na kojem su se mogle dobivati informacije o unesreenima (obitelji stradalih, strana veleposlanstva i sl),

U planovima zatite i spaavanja nisu planirani objekti za zbrinjavanje unesreenih ni odgovorne osobe,

Komunikacija na mjestu dogaanja i protok informacija izmeu svih sudionika, vatrogasnih postrojbi, centra 112, VOC Split 193, HMP 194, OKC PU Splitsko-dalmatinske192, stoera ZIS-a Katela, upanijskog stoera ZIS-a, VOS iz Divulja, zranih snaga- helikopteri, HGSS-a, Crvenog kria, MEDIJA, uz mobilnu telefoniju, uzrokovalo je povremeno zaguenje u eteru jer se nije potovala zapovjedna vertikala, sve je to dalo sliku loe komunikacije.

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Stoeri zatite i spaavanja lokalnih zajednica trebaju precizirati odnosekod davatelja usluga za prijevoznika sredstva, mehanizaciju, kamione,strojeve, smjetajne kapacitete i dr.;

Potrebno je poboljati cestovnu prohodnost za nesmetan pristup urnim slubama i njihovim vozilima prunom pojasu,

Nakon slinih nesrea potrebno je obvezati Stoere ZiS-a i angairaneslube u spaavanju i zbrinjavanju, na odravanje zajednikih ralambinesree na kojima bi se analizirale dobre i loe strane postupanja.

Organizirati vjebe Stoera ZiS-a, kako bi podigli kvalitetu zapovjednog kadara kod svih sudionika u sustavu zatite i spaavanja,

Obavezno vriti angairanje struno i tehniki opremljenih timovi za spaavanje iz dubina i visina za ovakove vrste intervencija.

Kada se vri angairanje helikoptera, tada isti po SOP-u moraju biti opremljeni s medicinskom ekipom i pripadnicima GSS,

Zapovjedno mjesto postaviti izvan podruja intervencije,

Nakon intervencije nije ponuena psiholoka pomo vatrogascima.Svi onikoji su sudjelovali u intervenciji sigurno su doivjeli odreenu vrstu stresajer su se susreli s velikim brojem ozlijeenih i mrtvih putnika, ulijetanjeRobela te pritisak vremena, da se spasi sve to se moe spasiti.

Poboljati opremljenost svih urnih slubi za spaavanje u masovnim nesreama...!!!

Zakljuci

Opatija, 14. do 15. travnja 2016.

Po zavretku intervencije najpotrebnije je bilo

napraviti jednu duboku analizu svih aktivnosti

sa svim sudionicima, zapovjednicima,

slubama da se izvuku pouke o svemu to

se loe ili pogreno odradilo, da se prenesu

dobra iskustva i pokuaju to bolje pripremiti

urne slube za neku novu nesreu ovog tipa.

Takva analiza nikad nije napravljena,

"sve je bilo u najboljem redu!?

INTERVENCIJA JE "POELA U 12:30 SATI, ZAVRILA" U 14:35 SATI

Zakljuci

HVALA NA POZORNOSTI !

P i t a n j a .?

e-mail: [email protected], 14. do 15. travnja 2016.