ANALIZA STANJA I KAPACITETA - Profil zadruga Samo dvije zadruge: ¥ umskiPlod iz Tesli¤â€akojom rukovodi

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of ANALIZA STANJA I KAPACITETA - Profil zadruga Samo dvije zadruge: ¥ umskiPlod iz...

 • ANALIZA STANJA I KAPACITETA

  UDRUŽENJA I ZADRUGA

  U SEKTORU JAGODIČASTOG VOĆA

  SARAJEVO, 25.04.2017. GODINE

  NEŽLA ADILAGIĆ

  AGROLINK D.O.O. SARAJEVO

 • Uvod

   AgroLink je u periodu od dva mjeseca (decembar 2016. i januar

  2017. godine) sproveo analizu stanja i kapaciteta članica Saveza i

  samog Saveza:

   6 udruženja

   2 zadruge

  Naziv organizacije

  Udruženje malinara Vilamet, Bratunac

  Udruženje malinara, Željezno polje

  Udruženje voćara, Konjic

  Udruženje poljoprivrednika Poljotes, Teslić

  Udruženje poljoprivrednika Kopice, Maglaj

  Udruženje Drina, Foča-Ustikolina

  Zadruga AT, Donji Vakuf

  Zadruga Šumski plod, Teslić

 • • Analizom

  obuhvaćena

  samo područja

  označena crvenim

  krugovima.

  • U okivru

  analiziranih 6

  udruženja i dvije

  zadruge, oko

  1,500 aktivnih

  članova

  (poljoprivrednih

  proizvođača.

 • Cilj analize

   Uvid u trenutno stanje i postojeće kapacitete organizacija,

  njihove probleme, nedostatke, kvalitete i prednosti;

   Identifikovati dobre prakse i uspješne modele rada, te na

  osnovu njih dati preporuke za ostale organizacije;

   Na osnovu zatečenog stanja napraviti Plan razvoja za svaku

  organizaciju pojedinačno;

 • Metodologija

   Intervju sa upravom svakog udruženja/zadruga

   Upitnik koji obuhvata ključnih pet oblasti:

   Pravni status, saradnja/udruživanje i strategija razvoja,

   Struktura upravljanja, menadžment,

   Proizvodnja i kvaliteta inputa,

   Tržišna povezanost i promocija,

   Članstvo i strategija zadržavanja članova.

   Fokus grupe sa članovima svakog udruženja/zadruga – teme:

   Problemi u proizvodnji, plasmanu proizvoda, naplati, članstvo u udruženju/zadruzi, plaćanje članarine, kvalitet usluga, potrebe, nedostaci, preporuke,

   Savez – koliko su upoznati sa postojenjem i radom Saveza, njegovom ulogom i uslugama, preporuke za unapređenje rada.

   SWOT analiza, izrada plana razvoja (matrica) sa predloženim aktivnostima, očekivanim rezultatima, vremenskim okvirom i rizicima.

 • PROFIL UDRUŽENJA

 • “Vilamet”

  Bratunac

  Udruženje

  “Željezno polje”

  Udruženje

  voćara Konjic

  Udruženje

  “Kopice”,

  Maglaj

  Udruženje

  “Drina”

  Ustikolina

  Udruženje

  “Poljotes” Teslic

  Legal status, planning and strategy

  Year of establishment 2011 2005 2005 2011 2006 2005

  Annual work plan and report Yes Yes Yes Yes Yes Yes

  Defined strategy development No No No No No No

  Management structure

  Number of employees 0 0 0 0 3 0

  Decrease/increase in revenue Steady Increase Increase Decrease

  Production and quality of inputs

  Fixed assets or any premises,

  equipment, vehicles

  No cooling chamber,

  vehicle

  No No Vehicles cooling chamber,

  drying unit

  Own production No through cooperative No No through

  cooperative

  No

  Advisory service provided No Yes Yes No Yes Yes

  Market linkages and relationships

  Direct relationship with buyers Bos-Agro-Food Naturalfood Šumski plod Pronatura Zenica Herbos, Hipex Eurostil, Mushroom

  Visibility (web site, Facebook, etc.) No web site, Facebook,

  newsletter

  web site of local

  union

  No Yes, web site No

  Membership and member retention strategy

  No. of active members / regularly

  paying the membership fee

  100 800 93 Up to 40 100 112, out of which

  70 raspberry

  producers

  Increase or decrease of members in

  last three years

  Decrease from over

  400 to cca. 100

  Steady increase Steady increase Steady increase Decrease as fee

  was increased

  from 15 to 40KM

  Increase

  Annual membership fee in KM 20 30 20 12 40 20

 • Profil udruženja

   Većinom udruženja osnovana na inicijativu samih proizvođača jagodičastog

  voća;

   Cilj osnivanja udruženja je umrežavanje proizvođača i zastupanje njihovih

  interese kod kupaca, vladinih institucija, itd.;

   Udruženja uglavnom pružaju sljedeće usluge:

   Pružanje aktuelnih inofrmacija proizvođačima,

   Organizacija edukacija/seminara za proizvođače,

   Organizacija i učešće na lokalnim sajmovima,

   Savjetodavna pomoć (neujednačeno),

   Zatupanje interesa proizvođača kod kupaca i vladinih organizacija,

   Pomoć prilikom kompletiranja dokumentacije i aplikacije za subvencije,

   Posrednik/nosilac kod implementacije razvojnih projekata.

 • Profil udruženja

   Broj članova se kreće od 40 do 800,

   Iznos godišnje članarine je uglavnom 20 KM (izuzetak Udruženje u Maglaju

  gdje je članarina 12 KM, a 40 KM u Ustikolini),

   Većina udruženja nema vlastite objekte i stalna sredstva,

   Niko osim Udruženja Drina nema uposlene,

   Finansijsko poslovanje relativno slabo (uglavnom prihodi dolaze iz

  članarina, eventualno od nekih projekata, podrške općine, isl.),

   Većina nema interne kapacitete za pisanje projektnih prijedloga i

  aplikacija prema donatorima, savjetodavne usluge, itd.

   Vidljivost i promocija nije na zadovoljavajućem nivou (promotivni materijali,

  web/facebook stranice, plan promocije i komunikacije).

 • EVIDENCIJE

  PROFIL ZADRUGA

 • “Sumski plod” Teslic “AT” D. Vakuf

  Legal status, planning and strategy

  Annual work plan and report Yes Yes

  Defined strategy development No Not on paper, but have three development

  goals defined

  Management structure

  Number of employees 0, only three to five seasonal workers 1

  Decrease or increase in

  revenue

  Increase Increase by 20%

  Production and quality of inputs

  Fixed assets or premises,

  equipment, vehicles

  cooling facility 40 tons, 1,5 ton tunnel,

  2 vehicles

  Vehicles

  Own production Yes, berry production, 2ha Yes, raspberry and greenhouse vegetable

  Market linkages and relationships

  Direct relationship with buyers Frutti-Funghi, Eurostil HEKO

  Visibility (web site, Facebook,

  etc.)

  No Facebook, local and regional media

  Membership and member retention strategy

  No. of active members /

  regularly paying the

  membership fee

  120 150

  Increase or decrease of

  members in last three years

  Increase Continuous, steady increase in number

  Annual membership fee in KM 0 36

 • Profil zadruga

   Samo dvije zadruge:

   Šumski Plod iz Teslića kojom rukovodi uglavnom jedna osoba

   AT, Donji Vakuf – koja funkcioniše na principima zadrugarstva

   Zadruge su profitni centri za razliku od udruženja i imaju zadrugare ili kooperante,

   Kooperanti Zadruge AT plaćaju godišnju članarinu od 36 KM, dok Zadruga Šumski plod ne naplačuje članarinu,

   Zadruga AT uvijek ima minimalno jednog uposlenog i nekoliko pripravnika/stažista, dok Zadruga Šumski plod nema stalno uposlene, već sezonce po potrebi,

   Zadruga Šumski plod ima vlastiti objekat sa rashladnim kapacitetima i vozila, Zadruga AT ima samo vozila,

   Imaju vlastitu proizvodnju kao dodatni izvor prihoda,

   Pružaju savjetodavne usluge, ugovaraju/pregovaraju sa kupcima,

   Pružaju podršku kooperantima kod nabavke repromaterijala,

   Pružaju logističku podršku tokom otkupa malina, itd.

 • Dobri primjeri, uspješni modeli

   Savjetodavna usluga (jasno definisan paket usluge, cijena, prepoznatljivost

  na terenu) – Udruženje Drina;

   Učešće i partnerstvo u projektima koje finansira EU i drugi

  donatori/organizacije – Udruženja Željezno polje, Drina, Poljotes;

   Udruženje osnivač zadruge ili partner nekoj lokalnoj zadruzi koja može da

  pruži članovima sve ono što nije u nadležnosti udruženja – Udruženje

  Željezno polje i Drina;

   Dobra vidljivost i prepoznatljivost (bilten, web stranica/facebook stranica,

  promotivni materijali, prisustvo u medijima, događajima, itd.) – Udruženje

  Željezno polje.

  https://www.google.ba/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi477fwvrvTAhWCzRQKHYEZBfUQjRwIBw&url=http://www.gotoagile.com/portfolio-item/best-practices-when-using-glass-door/&psig=AFQjCNGewrCBygKloJoV0EA7btnKlpo1_w&ust=1493068206693606 https://www.google.ba/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi477fwvrvTAhWCzRQKHYEZBfUQjRwIBw&url=http://www.gotoagile.com/portfolio-item/best-practices-when-using-glass-door/&psig=AFQjCNGewrCBygKloJoV0EA7btnKlpo1_w&ust=1493068206693606

 • PROIZVOĐAČI

 • Profil fokus grupa - proizvođača

   Mješovite grupe (starost, spol, obazovanje, zaposlenje, aktivni/neaktivni članovi),

   Mnogi