Algoritmi numerici pentru analiza circuitelor electrice ...an.lmn.pub.ro/slides2016/05_SimulareCircuite_cc_ca.pdf · Tipuri de circuite / probleme matematice Tip de circuit 1 Circuite

Embed Size (px)

Text of Algoritmi numerici pentru analiza circuitelor electrice...

 • 1/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Algoritmi numerici pentru analiza circuitelorelectrice liniare

  (c.c. si c.a.)

  Prof.dr.ing. Gabriela Ciuprina

  Universitatea "Politehnica" Bucuresti, Facultatea de Inginerie Electrica,Departamentul de Electrotehnica

  Suport didactic pentru disciplina Algoritmi numerici,Facultatea de Inginerie Electrica, 2016-2017

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 2/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Cuprins

  1 IntroducereModelareSimulare

  2 Analiza circuitelor rezistive liniare n c.c.Formularea problemeiMetoda nodala clasica

  Algoritm - SRTTratarea SRCTratarea SICU

  Metoda nodala modificata3 Analiza circuitelor liniare n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 3/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Circuitele electrice sunt modele ale realitatii

  Circuitele electrice

  modele ale realitatii;

  contin elemente ideale, obtinute prin idealizareaelementelor reale;

  reprezinta o multime de elemente ideale conectate ntreele pe la borne (terminale).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 4/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Circuitele electrice sunt alcatuite din elemente ideale

  Elementele ideale de circuit electric

  sunt caracterizate de marimi electrice definite la borne(curenti, tensiuni sau potentiale);

  se definesc functional, printr-o relatie caracteristica(constitutiva) ntre marimile definite la borne.

  Modelarea nu este obiectul teoriei circuitelor, ea presupuneanaliza cmpului electromagnetic.

  C = 0As

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 5/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Exemple de elemente ideale

  Cele mai frecvent folosite:

  liniare dipolare: R, L, C, conductorul si izolatorul perfect;

  parametrice: K (comutatorul);

  neliniare rezistive : SIT, SIC, DP;

  liniare multipolare: SICU, SUCI, SUCU, SICI, AOP, M;

  neliniare multipolare: AOPn.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 6/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Exemple de elemente ideale

  u

  u

  u

  u

  i

  i

  i

  i

  +

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 7/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Modelarea componentelor din circuitele reale

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 8/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Determinarea raspunsului sub actiunea unei excitatii

  Simulare = simulare numerica (cu ajutorul calculatorului)

  Simularea

  determinarea marimilor de interes (tensiuni, curenti) dincircuit;

  determinarea raspunsului sub actiunea unui semnal deexcitatie cunoscut.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 9/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Determinarea raspunsului sub actiunea unei excitatii

  O simulare facuta cu succes presupune

  buna formulare a circuitului (solutia sa existe si sa fieunica); este echivalenta cu buna formulare a problemeimatematice asociate;

  conceperea sau alegerea unui algoritm numeric robustpentru rezolvare.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 10/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Algoritmul de rezolvare

  Algoritmul potrivit pentru rezolvare depinde de

  caracteristicile elementelor de circuit (liniare/neliniare,rezistive/reactive);

  tipul marimilor din circuit (constante - c.c., sinusoidale -c.a., periodice, oarecare).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 11/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Tipuri de circuite / probleme matematice

  Tip de circuit

  1 Circuite rezistiveliniare/neliniare n c.c.)

  2 Circuite liniare n regimsinusoidal (c.a.);

  3 Circuite liniare/neliniare nregim tranzitoriu;

  4 Circuite liniare/neliniare nregim periodic;

  5 Oscilatoare (frecvente derezonanta.)

  Problema matematica1 Sisteme de ec. algebrice

  liniare/neliniare, n IR;2 Sisteme de ec. algebrice

  liniare, n complex.3 Sisteme ODE, lin./nelin. cu

  conditii initiale.4 Superpozitie de c.a./ODE

  cu conditii de periodicitate.5 Calcul de valori proprii

  (analiza modala).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 12/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  ModelareSimulare

  Scopul acestui curs

  ntelegerea:

  modului n care se dezvolta instrumentele software pentruanaliza circuitelor electrice;

  importantei bunei formulari a problemei (circuitului) cetrebuie rezolvata;

  modului n care se genereaza automat sistemele derezolvat;

  faptului ca fundamentul simularii numerice a circuitelorelectrice l constituie disciplina Metode numerice Algoritmi.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 13/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Problema fundamentala

  Contin: rezistoare (R), surse ideale de tensiune (SIT) si curent(SIC), surse comandate liniar (SUCU, SUCI, SICU, SUCI).

  Problema fundamentala a analizei acestor circuite

  Se dau:

  topologia circuitului (schema/tabel de descriere(netlist)/matrice de incidenta sau apartenenta);

  valorile parametrilor (rezistentele, valorile surselor).

  Se cer:

  curentii si tensiunile din fiecare latura;

  puteri.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 14/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Conditii de buna formulare

  TeoremeTopologice:

  Pentru ca circuitul sa fie bine formulat este necesar saexiste un arbore normal;

  Daca circuitul nu are surse comandate si toate rezistoarelesunt strict pozitive, atunci este necesar si suficient saexiste un arbore normal.

  Algebrice:

  Pentru ca circuitul sa fie bine formulat este necesar sisuficient ca matricea sistemului de ecuatii algebrice liniare,asamblat printr-o metoda sistematica sa fie nesingulara.

  Q1: Ce este un arbore normal?

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 15/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Metode de rezolvare sistematice

  metoda ecuatiilor Kirchhoff :(

  metoda potentialelor nodurilor :) (daca nu sunt sursecomandate matricea coeficientilor este simetrica sidiagonal dominanta)

  metoda curentilor ciclici :| (daca nu sunt surse comandatematricea este simetrica, necesita definirea unui sistem debucle independente convenabil ales)

  = metoda potentialelor nodurilor ("tehnica nodala")

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 16/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea SRT

  Laturi standard: Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  Formularea problemei

  Se dau:

  topologia: N, L, (nik , nfk , k = 1, . . . , L);

  toate rezistentele Rk , k = 1, . . . , L, presupuse nenule,

  toate t.e.m. ek , k = 1, . . . , L

  Se cer:

  uk k = 1, . . . , L

  ik k = 1, . . . , L

  puterea consumata si puterea generata n circuit.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 17/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Ecuatii

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  Kirchhoff clasic:

  k(n)

  Aik = 0, n = 1, . . . ,N 1, (1)

  k[b]

  Auk = 0, b = 1, . . . , L N + 1, (2)

  uk = Rk ik ek , k = 1, . . . , L, (3)2L ecuatii cu 2L necunoscute

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 18/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Necunoscute

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  Schimbare de variabila - necunoscutele sunt:vk , k = 1, . . . ,N, vN = 0 (prin conventie)Kirchhoff II:

  k[b]

  Auk = 0, b = 1, . . . , L N + 1, (4)

  uk = vnik vnfk , k = 1, . . . , L. (5)

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 19/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Notatii

  u = [ u1 u2 . . . uL ]T IRL1i = [ i1 i2 . . . iL ]T IRL1v = [ v1 v2 . . . vN1 ]T IRN11e = [ e1 e2 . . . eL ]T IRL1R = diag([ R1 R2 . . . RL ]) IRLL

  (6)

  Kirchhoff I:Ai = 0, (7)

  A = (aij)i=1,N1;j=1,L este matricea incidentelor laturi-noduri -matrice topologica, (N 1) L

  aij =

  0 daca nodul i nu apartine laturii j ;+1 daca nodul i este nod initial pentru latura j ;1 daca nodul i este nod final pentru latura j .

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 20/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Ecuatii scrise compact

  Kirchhoff I (KCL):Ai = 0, (8)

  Kirchhoff II (KVL):u = AT v, (9)

  Joubert (relatii constitutive):

  u = Ri e. (10)Daca R este inversabila (Rk 6= 0, k = 1, L)

  i = R1(u + e). (11)

  AR1AT v = AR1e. (12)

  Gnv = jn. (13)

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 21/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Sistem de ecuatii

  Gnv = jn. (14)

  Gn conductante nodale; jn injectii de curent n noduri.

  Gn = AR1AT IR(N1)(N1) (15)

  Gnii =

  k(i)

  1Rk

  , Gnij =

  k(i);k(j)

  1Rk

  pentru i 6= j .

  jn = AR1e IR(N1)1 (16)

  jnk =

  m(k)

  A emRm

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 22/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Proprietatile matricei GnGn: simetrica, diagonal dominanta si pozitiv definita dacarezistentele sunt pozitiveA IRnn este pozitiv definita daca ea este simetrica si daca xT Ax > 0 pentru orice vector real, nenul x IRn1.

  R1 = diag([ 1/R1 1/R2 . . . 1/RL ]). (17)

  Simetria:

  GTn =(

  AR1AT)T

  =(

  AT)T (

  R1)T

  (A)T = AR1AT = Gn

  Pozitiv definire: Fie x vector coloana arbitrar, nenul.

  xT Gnx = xT AR1AT x = yT R1y =L

  k=1

  y2kRk

  > 0,

  unde y = AT x are componentele yk , k = 1, . . . , L.Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 23/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Etapele algoritmului

  etapa de preprocesare n care se descrie problema si seasambleaza sistemul de ecuatii de rezolvat;

  etapa de rezolvare n care se apeleaza o procedurapropriu-zisa de rezolvare a sistemului de ecuatii rezultat("solver");

  etapa de postprocesare n care se calculeaza alte marimide interes.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 24/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Structuri de date

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  ; declaratii date - varianta Antreg N ; numar de nodurintreg L ; numar de laturitablou ntreg ni[L] ; noduri initiale ale laturilortablou ntreg nf[L] ; noduri finale ale laturilortablou real R[L] ; rezistentetablou real e[L] ; tensiuni electromotoare

  n vederea obtinerii unui algoritm simplu, vom presupune ca:sensul de referinta al curentului unei laturi este identic cucel al t.e.m de pe latura;toate laturile sunt orientate cf. regulii de la receptoare.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 25/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Structuri de date

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  Se recomanda agregarea datelor:

  ; declaratii date - varianta Bnregistrare circuit

  ntreg N ; numar de nodurintreg L ; numar de laturitablou ntreg ni[L] ; noduri initiale ale laturilortablou ntreg nf[L] ; noduri finale ale laturilortablou real R[L] ; rezistentetablou real e[L] ; tensiuni electromotoare

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 26/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Matrice rare

  Gn si jn sunt foarte rare.

  Exemplu:daca pp. 4 laturi care concura la un nod, atunci densitateamatriceid = 5n/n2 = 5/n, (pentru n 1000 d = 0.5 %).

  Pentru simplitate:

  ; declaratii variabile utiletablou real Gn[N, N] ; stocata rartablou real jn[N] ; stocat rartablou real v [N] ; vectorul potentialelor

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 27/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Citire date

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  functie citire_date_B (); declaratii...citeste circuit.N, circuit.Lpentru k = 1,circuit.L

  citeste circuit.nik , circuit.nfkciteste circuit.Rk , circuit.ek

  ntoarce circuit

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 28/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Asamblarea sistemului de ecuatii

  Orientata pe laturi:

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  nik nfk

  nik +1/Rk 1/Rk

  nfk 1/Rk +1/Rk

  nik ek/Rk

  nfk +ek/Rk

  Contributia unei laturi k la matricea conductantelor nodale (stnga) si la vectorul injectiilor de curent (dreapta).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 29/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Preprocesare

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  procedura nodalRE_v1 (circuit, Gn, t); asambleaza sistemul de ecuatii pentru un circuit; cu laturi de tip R,E folosind tehnica nodala; parametri de intrare:; circuit - structura de date ce descrie circuitul; parametri de iesire:; Gn - matricea conductantelor nodale si; jn - vectorul injectiilor de curent; declaratii....L = circuit.L ; pentru simplificarea scrierii algoritmuluiN = circuit.Nni = circuit.ninf = circuit.nfR = circuit.Re = circuit.e

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 30/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Preprocesare

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  procedura nodalRE_v1 (circuit, Gn, jn)....Gn = 0jn = 0; asambleaza sistempentru k = 1, L ; parcurge laturi

  i = nik ; nodul initial al laturii kj = nfk ; nodul final al laturii kGnii = Gnii + 1/RkGnjj = Gnjj + 1/RkGnij = Gnij 1/RkGnji = Gnji 1/Rkjni = jni ek/Rkjnj = jnj + ek/Rk

  retur

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 31/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Preprocesare

  Observatii:

  am folosit pseudocod simplificat pentru a scrie anulareacomponentelorAtentie! varianta

  pentru i = 1,Npentru j = 1,N

  Gnij = 0

  scrisa pentru "instructiunea" Gn = 0 va umple completmatricea Gn.

  pentru a evita repetarea unor calcule, se pot memoravalorile 1/Rk si ek/Rk .

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 32/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Preprocesare - varianta a II-a

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  procedura nodalRE_v2 (circuit, Gn, jn)....; anuleaza componentele:A = 0 ; matricei incidente laturi noduriG = 0 ; matricei diagonale R1

  ; asambleaza sistempentru k = 1, L ; parcurge laturi

  i = nik ; nodul initial al laturii kj = nfk ; nodul final al laturii kAik = 1Ajk = +1Gkk = 1/Rk

  Gn = A G AT ; apel proceduri speciale pentru matrice rarejn = A G eretur

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 33/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Rezolvare

  Sistemul asamblat are dimensiunea N N, nodul dereferinta nefiind tratat special.

  Sistemul de rezolvat trebuie sa aiba dimensiunea N 1.Dupa rezolvare trebuie adaugata o componenta n plusvectorului potentialelor: vN = 0.

  Exemplu:

  Gauss (N 1,G,t ,v )vN = 0

  Q2: Cum implementati aceasta idee n Matlab/Octave ?

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 34/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Rezolvare

  Metode posibile de rezolvare:

  directe (Gauss, factorizare) - nu introduc erori detrunchiere, dar matricele se umple n cursul algoritmului;

  iterative (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR) - matricele sipastreaza gradul de raritate, dar apar erori de trunchiere sieventuale probleme de convergenta;

  semiiterative (gradienti conjugati, GMRES, etc) -avantajoase daca matricea sistemului este simetrica sipozitiv definita (daca nu exista surse comandate).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 35/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Postprocesare

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  procedura postprocesare_circuitRE (circuit, v )...Pc = 0 ; puterea consumataPg = 0 ; puterea generatapentru k = 1, L ; parcurge laturi

  u = vnik vnfk ; tensiunea laturiic = (u + ek )/Rk ; curentul prin laturascrie "Latura" k "are tensiunea" u "si curentul" cPc = Pc + Rk c

  2 ; adauga contributia laturii la PcPg = Pg + ek c ; adauga contributia laturii la Pg

  scrie Pc, Pgretur

  Q3: Cum implementati postprocesarea n Matlab/Octavefolosind operatii cu matrice?

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 36/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor reale de curent

  Sursele reale de curent (SRC)

  ik

  Gk

  uk

  (nik ) (nfk )jk

  Gk 6= 0 se pot echivala n laturi de tip SRT

  Rk ikek

  uk

  (nik ) (nfk )

  Rk = 1/Gk si ek = jk/Gk Algoritmul se extinde f. usor.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 37/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor reale de curent

  n general, daca laturile sunt de tip SRT sau SRC:

  Ai = 0u = AT vi = Yu + j

  A(Yu + j) = 0 AYAT v = Aj.

  (18)SRC: Yk = Gk SRT: Yk = 1/Rk jk = ek/Rk

  Yn = AYAT (19)este operatorul matriceal al admitantelor nodale.

  jn = Aj (20)este vectorul termenilor liberi ("injectii de curent n noduri").

  Ynv = jn. (21)Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 38/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiune

  Metoda nodala = metoda n care necunoscutele sunt numaipotentialele nodurilor.

  Metoda nodala permite si tratarea SICU.

  Matricea si pierde proprietatile de simetrie (si deci pozitivdefinirea).

  Structurile de date trebuie adaptate.SRC e caracterizata de

  Gk (conductanta laturii);jk (curentul electromotor).

  SICU e caracterizata dek (conductanta de transfer);ncik , ncfk (noduri care indica tensiunea de comanda).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 39/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiune

  1

  i1

  13.5 V

  0.4u

  i5

  0.5

  i42

  i3

  2 V1

  i2

  0.3u

  i6

  u

  (1)

  (2) (3)

  (4)

  k tip nik nfk Gk jk k ncik ncfk[S] [A] [S]

  1 SRC 1 2 1 13.5 - - -2 SRC 2 3 1 0 - - -3 SRC 4 3 0.5 1 - - -4 SRC 4 1 2 0 - - -5 SICU 1 2 - - 0.4 2 46 SICU 3 1 - - 0.3 2 4

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 40/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiune

  Vom pp. numerotarea laturilor ncepnd cu SRC.

  i =[

  isrcisicu

  ]

  , u =[

  usrcusicu

  ]

  . (22)

  Relatiile ce descriu starea circuitului:

  Asrcisrc + Asicuisicu = 0usrc = ATsrcvusicu = ATsicuvisrc = Gsrcusrc + jsrcisicu = Ssicuv

  Asrc(Gsrcusrc+jsrc)+AsicuSsicuv = 0,

  unde A =[

  Asrc Asicu]

  . Ecuatia de rezolvat:

  (AsrcGsrcATsrc + AsicuSsicu)v = Asrcjsrc, (23)

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 41/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiunePentru exemplul considerat:

  1 2 3 4

  Asrc =

  1

  2

  3

  4

  1 0 0 11 +1 0 0

  0 1 1 00 0 +1 +1

  , Asicu =

  1

  2

  3

  4

  1 11 0

  0 +10 0

  ,

  1 2 3 4

  Gsrc =

  1

  2

  3

  4

  +1 0 0 00 +1 0 00 0 0.5 00 0 0 +2

  , =5

  6

  [

  0.4 00 0.5

  ]

  ,

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 42/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiune

  Pentru exemplul considerat:

  Ssicu =5

  6

  [

  0 +1 0 10 +1 0 1

  ]

  , jsrc =

  1

  2

  3

  4

  13.50

  10

  ,

  unde cifrele mici indica indicii corespunzatori de laturi (cualbastru) sau de noduri (cu rosu).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 43/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiune

  Varianta "algoritmului cu stampile" - laturile SRC (contributiisimilare ca la SRT)

  stampila laturii k de tip SRC la Yn este de tip AGAT

  k nik nfk nik nfk

  nik

  nfk

  [

  +11

  ]

  Gk[

  +1 1]

  =nik

  nfk

  [

  +Gk GkGk +Gk

  ]

  ,

  stampila laturii k de tip SRC la vectorul jn este de tip Aj

  k k

  nik

  nfk

  [

  +11

  ]

  jk =nik

  nfk

  [

  jk+jk

  ]

  . (24)

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 44/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiune

  Stampila laturii k , de tip SICU, avnd:

  nik si nfk (noduri considerate pentru latura de iesire, cea corespunzatoare sursei de curent -marimea comandata),

  conductanta de transfer k si

  nodurile ce indica tensiunea de comanda: ncik si ncfkeste de tip AS adica

  k ncik ncfk ncik ncfk

  nik

  nfk

  [

  +11

  ]

  k[

  +1 1]

  =nik

  nfk

  [

  +k kk +k

  ]

  , (25)

  si se aplica doar matricei coeficientilor.SICU nu contribuie la vectorul termenilor liberi.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 45/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Tratarea surselor de curent comandate n tensiune

  Pentru exemplul simplu considerat:

  +1 1 0 01 +1 0 0

  0 0 0 00 0 0 0

  0 0 0 00 +1 1 00 1 +1 00 0 0 0

  0 0.3 0 0.30 0 0 00 0.3 0 0.30 0 0 0

  .

  Stampila laturii 1 Stampila laturii 2 Stampila laturii 6

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 46/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Concluzii - Metoda nodala clasica

  1 Poate fi aplicata doar n circuitele n care toate laturile suntcontrolabile n tensiune.

  2 Necunoscutele sunt numai potentialele nodurilor.3 Sistemul de rezolvat este de tipul

  Ynv = jn (26)

  4 Daca circuitul este reciproc (nu contine surse comandate)atunci Yn este simetrica si pozitiv definita.

  5 Algoritmul poate fi conceput folosind operatii eficiente cumatrice, caz n care este utila scrierea detaliata ca:

  (AsrcGsrcATsrc + AsicuSsicu)v = Asrcjsrc. (27)6 Algoritmul poate fi conceput si prin parcurgerea laturilor si

  adaugarea contributiilor la sistem, caz n care este utilastabilirea stampilelor fiecarei laturi:

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 47/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Concluzii - Metoda nodala clasica

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 48/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Metoda nodala modificata (Modified Nodal Analysis)

  1 Se aplica analizei circuitelor care contin elementeincompatibile cu tehnica nodala clasica (elementecontrolate n curent):

  surse independente de tensiune (SIT);surse de tensiune comandate (SUCU, SUCI);surse de curent comandate n curent (SICI).

  2 Sistemul asamblat este extins fata de varianta clasica.3 Necunoscutele metodei nu sunt numai potentialele

  nodurilor.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 49/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Metoda nodala modificata (Modified Nodal Analysis)

  Necunoscutele: imcurentii din sursele ideale de tensiune (SIT);

  curentii portilor de iesire la SUCU;

  curentii portilor de iesire la SUCI;

  Ecuatiile MNA au forma:[

  Yn BmAm Zm

  ] [

  vim

  ]

  =

  [

  jnem

  ]

  (28)

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 50/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Metoda nodala modificata (Modified Nodal Analysis)

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 51/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Varianta a 2-a: Asamblarea blocurilor de matrice

  Exemplu - cazul cu SRC, SIT si SUCU.Kirchhoff I:

  Asrcisrc + Asitisit + Asucuisucu = 0, (29)

  Kirchhoff II:

  usrc = ATsrcv, (30)

  usit = ATsitv, (31)

  usucu = ATsucuv, (32)

  relatii constitutive:

  isrc = Gsrcusrc + jsrc (33)

  usit = esit, (34)usucu = Ssucuv, (35)

  - diagonala, contine parametrii surselor comandate, SSUCU - topologica, selecteaza perechea de noduriGabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 52/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMNA

  Varianta a 2-a: Asamblarea blocurilor de matrice

  N 1 + LE + Lsucu necunoscute:

  x =

  visit

  isucu

  . (36)

  Mx = p (37)

  M =

  AsrcGsrcATsrc Asit AsucuATsit 0 0

  ATsucu Ssucu 0 0

  , (38)

  p =

  Asrcjsrcesit

  0

  . (39)

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 53/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Formularea problemei

  Contin:

  rezistoare liniare (R);

  bobine liniare (L);

  bobine liniare cuplate (M);

  condensatoare liniare (C);

  surse ideale de tensiune (SIT);

  surse ideale de curent (SIC);

  surse comandate liniar (SUCU, SUCI, SICU, SUCI).

  SIT sau SIC au variatii de forma:

  y(t) = Y

  2 sin(t + ). (40)

  unde are aceeasi valoare pentru toate marimile.Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 54/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Formularea problemei

  Problema fundamentala a analizei circuitelor de c.a.

  Se dau:

  topologia circuitului (schema/tabel de descriere(netlist)/matrice de incidenta sau apartenenta);

  valorile parametrilor (rezistentele, bobinele, cuplajele,condensatoarele, valorile surselor: frecventa, valorileefective, fazele initiale).

  Se cer:

  curentii si tensiunile din fiecare latura (valori efective, fazeinitiale);

  puteri (active, reactive, aparente, defazaje).

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 55/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Similitudinea cu c.c.

  Metoda de analiza se bazeaza pe reprezentarea ncomplex.

  y(t) = Y

  2 sin(t + ) Y = Y ej. (41)

  Ideea: ecuatiile similare:Circuitul de c.c. Circuitul de c.a.

  TK1(A)

  k(n) ik = 0(A)

  k(n) Ik = 0

  TK2(A)

  k[b] uk = 0(A)

  k[b] Uk = 0

  SRT uk = Rk ik ek Uk = Z k Ik EkSRC ik = Gk uk + jk Ik = Y k Uk + JkSUCI ek = rkm im Ek = zkm ImSICU jk = gkmum Jk = ykmUmSUCU ek = kmum Ek = kmUmSICI jk = km im Jk = km Im

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 56/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Reprezentarea n complex a elementelor ideale

  Rezistor (R) Bobina (L) Condensator (C)Impedanta complexa Z R jL 1/(jC)Admitanta complexa: Y 1/R 1/(jL) jC

  Defazajul: 0 /2 /2Impedanta: Z R L 1/(C)Admitanta: Y 1/R 1/(L) C

  Rezistenta de c.a.: R R 0 0Reactanta: X 0 L 1/(C)

  Conductanta de c.a.: G 1/R 0 0Susceptanta: B 0 1/(L) C

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 57/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Algoritm

  Similar cu cel din c.c.:

  n loc de rezistente se lucreaza cu impedant complexe;

  parametrii surselor sunt tot valori constante, dar complexe,obtinute din reprezentarea n complex a variatiilor care sedau.

  Diferente fata de algoritmul din c.c.:

  n etapa de preprocesare: citirea datelor de descriere sireprezentarea lor n complex;

  n etapa de asamblare, apar n plus bobinele cuplate, carecontribuie la sistem cu urmatoarele stampile:

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 58/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Algoritm

  Cuplaje

  nij nfj nik nfk

  Am

  [

  +1 1 0 00 0 +1 1

  ]

  j k

  Bm

  nij

  nfj

  nik

  nfk

  +1 01 0

  0 +10 1

  j k

  Zmj

  k

  [

  jLjj jLjkjLkj jLkk

  ]

  em Nu contribuie

  jn

  [

  ijik

  ]

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 59/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Caracteristici de frecventa

  n multe aplicatii practice intereseaza reprezentareacaracteristicilor de frecventa: comportarea semnalelor de iesirepentru un interval al frecventelor semnalelor.Variante de implementare:

  1 Se lucreaza simbolic, cu parametrul si se obtin expresiisimbolice ale marimilor de iesire care apoi se evalueazanumeric;

  2 Se lucreaza numeric, pentru frecvente din intervalul deinteres se rezolva mai multe probleme de c.a.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 60/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Referinte

  Minimal:[AN] Gabriela Ciuprina,Algoritmi numerici pentru calcule stiintifice n ingineria electricaEditura MatrixROM, 2013, pag. 121-141.[Ioan12] Daniel Ioan,Teoremele fundamentale ale circuitelor electrice, Notite de curs,disponibile online 2012.Alte recomandari:[Chua75] L.O. Chua and P.M. Lin, Computer-aided analysis ofelectronic circuits: algorithms and computational techniques,Prentice-Hall. 1975.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

  http://lmn.pub.ro/~gabriela/books/AlgNr_MatrixRom2013.pdfhttp://www.lmn.pub.ro/~daniel/BazeELTH-6-Teoremele%20circuitelor.pdfhttp://www.lmn.pub.ro/~daniel/BazeELTH-6-Teoremele%20circuitelor.pdf

 • 61/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit

  Free and Open SourceNgSpice (are si varianta online), GnuCap, CircuitLogix,LTSpice, MultiSim, TopSpice, MacSpice, Xyce (open source,SPICE-compatible, high-performance analog circuit simulator)Licensed/Paid Circuit simulation softwareSpectre (Cadence), PSpice, MultiSim, SiMetrix, TINAVedeti sihttp://www.circuitstoday.com/circuit-design-and-simulation-softwareshttps://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_circuit_simulation

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

  http://www.circuitstoday.com/circuit-design-and-simulation-softwareshttps://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_circuit_simulation

 • 62/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 63/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 64/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 65/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 66/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 67/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 68/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 69/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 70/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Simulatoare de circuit incluse n programe de cmp

  COMSOL - pentru probleme cuplate.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

 • 71/71

  IntroducereAnaliza n c.c.Analiza n c.a.

  Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa

  Tema 5 (din categoria "activitate pe parcurs")

  1 Partea I (5 %) - Parcurgeti capitolul 3 din cartea de exercitii si scrieti un raport relevant.

  2 Partea a II-a (5%):

  a) Modificati codul pe care l-ati scris astfel nct sa puteti rezolva probleme de curent alternativpentru circuite care contin rezistoare, bobine necuplate, condensatoare si surse independente detensiune.b) Alegeti pentru testarea codului un exemplu simplu (de exemplu, dar nu obligatoriu, un filtru pasivadica fara A.O., din lista http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htm.Verificati solutia (caracteristica de frecventa - Bode) comparnd-o cu o solutie de referinta carepoate fi: analitica sau obtinuta cu un instrument de tipul calculator onlinehttp://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htm;c) Verificati solutia (caracteristica de frecventa - Bode) comparnd-o cu un simulator de circuit detipul spice - va recomandam: ngspice varianta online disponibila la http://www.ngspice.com/ sau

  LTSpice http://www.linear.com/designtools/software

  Scrieti un raport care sa rezolve punctele de mai sus. Este obligatoriu ca raportul sa aiba: o pagina de titlu, un

  cuprins generat automat, o lista de referinte. Dati o structura coerenta raportului.

  Gabriela Ciuprina Analiza circuitelor electrice liniare (c.c, c.a)

  http://sim.okawa-denshi.jp/en/Fkeisan.htmhttp://sim.okawa-denshi.jp/en/CRlowkeisan.htmhttp://www.ngspice.com/http://www.linear.com/designtools/software

  IntroducereModelareSimulare

  Analiza circuitelor rezistive liniare n c.c.Formularea problemeiMetoda nodala clasicaMetoda nodala modificata

  Analiza circuitelor liniare n c.a.Formularea problemeiSimilitudinea cu c.c.Caracteristici de frecventa