Akusticna Fonetika 01

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  1/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  2/23

  Vrste nihanja

  1. Preprosto harmonično nihanje:

  - Nihala (slika 7.3.1)

  - Odmik glede na čas – sinsna kri!lja(7.3.")

  - #isti $!en

  - Nihaj% amplitda% &rek!en'a

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  3/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  4/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  5/23

  ". ompleksna nihanja

   ) periodični toni* !sota sinsnih nihanj

  (7.+.1),osno!na &rek!en'a (ton)% harmonični toni

  ,harmonični toni so !ečkratniki osno!nega

  tona,ar!a: &rek!en'e% amplitde

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  6/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  7/23

  ) periodični toni

  ,&rek!en'e niso !ečkratniki osno!ne

  &rek!en'e,/m (7.+.3)

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  8/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  9/23

  0o!orna akstika

  , ompleksnost go!ornih glaso!

  ,  kstični model go!ora (7.1.1)

  , 2odel go!orne 'e!i (".".1)

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  10/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  11/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  12/23

  Viri $!oka pri go!or

  1. ona'ija

  ,Periodično nihanje glasilk (4.4.1)% periodičniglaso!i

  ,Osno!na &rek!en'a,0lasnost

  ,Od!isnost &rek!en'e od mase% dol5ine% napetosti

  ". rika'ija, periodični glaso!i

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  13/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  14/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  15/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  16/23

  0o!orna 'e! pri samoglasnikih

  , ilter% resonator 

  , 6esonan'a (prosto in !siljeno nihanje)

  , Primer $a polglasnik (7.13.1)% % 1%"% 3 8$

  , Vrho!i energije: &ormanti (7.13.)% (9.)

  , 6a$po$na!anje samoglasnika

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  17/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  18/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  19/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  20/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  21/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  22/23

 • 8/19/2019 Akusticna Fonetika 01

  23/23

  >iteratra

  , ?lark% @. in ?. Aallop (1BB). n Cntrod'tion to Phoneti's andPhonologD. OE&ord: la'kFell.

  , Ge!enport% 2 in =.@. 8annahs (1BB9). Cntrod'ing Phoneti's andPhonologD. >ondon: rnold.

  , 8erman% C. P. ("7). PhDsi's o& the 8man odD. NeF Aork:=pringer.

  , >ade&oged% P. (1BB3). ?orse in Phoneti's. Hhird Idition. >ondon:8ar'ort ra'e.

  , Hopori;ič% @. ("). =lo!enska slo!ni'a. 2arior: alo5a O$orja.