of 11 /11
\ .. Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/labenurnrner: 31.01.2011-1002249051 Servitut: Dokument type: Servitut Senest pateqnet: 31.01.2011 10:52:14 Ejendom: Adresse: Landsejerlav: Matrikelnummer: Adresse: Landsejerlav: Matrikelnummer: Adresse: Landsejerlav: Matrikelnummer: Adresse: Landsejerlav: Matrikelnummer: Adresse: Landsejerlav: Matrikelnummer: Adresse: Enghave Plads 27 1670 Kebenhavn V Udenbys Vester Kvarter, Kebenhavn 0785 Nerrebroqade 67 2200 Kebenhavn N Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 0025a Gcdthabsve] 33 2000 Frederiksberg F rederiksberg 00110 Frederiksberg Alie 41 1820 Frederiksberg C Frederiksberg 0025x Ejendomstype: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Gunnar Nu Hansens Plads 10 2100 Kebenhavn 0 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 0157 Edel Sauntes Alie 22 2100 Kebenhavn 0 Grund Udenbys Kleedebo Kvarter, Kebenhavn 6216 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 6217 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 6218 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 21.09.2017 10:25:04 Side 1 af 11

Aktuelt tinglyst dokumentu1fitca.nixweb23.dandomain.dk/wp-content/uploads/... · Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/labenurnrner: 31.01.2011-1002249051 Servitut: Dokument type:

 • Upload
  others

 • View
  5

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Aktuelt tinglyst dokumentu1fitca.nixweb23.dandomain.dk/wp-content/uploads/... · Aktuelt tinglyst...

 • \

  ..

  Aktuelt tinglyst dokument

  Dokument: Dato/labenurnrner: 31.01.2011-1002249051

  Servitut: Dokument type: Servitut

  Senest pateqnet: 31.01.2011 10:52:14

  Ejendom: Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Adresse:

  Enghave Plads 27 1670 Kebenhavn V Udenbys Vester Kvarter, Kebenhavn 0785

  Nerrebroqade 67 2200 Kebenhavn N Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 0025a

  Gcdthabsve] 33 2000 Frederiksberg F rederiksberg 00110

  Frederiksberg Alie 41 1820 Frederiksberg C Frederiksberg 0025x

  Ejendomstype: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav:

  Gunnar Nu Hansens Plads 10 2100 Kebenhavn 0 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 0157

  Edel Sauntes Alie 22 2100 Kebenhavn 0 Grund Udenbys Kleedebo Kvarter, Kebenhavn 6216 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 6217 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 6218 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn

  21.09.2017 10:25:04 Side 1 af 11

 • Matrikelnummer: 0158a

  Andet: Andet

  Servitut tekst: Forelebiq notering Til brug ved forelebiq notering af ekspropriation vedr. ejendomme som den 16. december, 26. januar, 9. februar'og 2. marts 2010 i anledning af anlreg af en Metro-Cityring indledt ekspropriation efter regler i statsekspropriationsloven (Lovbekendtqerelse nr. 1161 af 20. november 2008) Der kan rettes henvendelse pa tlf. 33 92 72 30 eller pa mail [email protected]

  Myndighed: Navn:

  Cvr-nr.:

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer pa 0erne Adelgade 13 1304 Kebenhavn K 26145171

  Pataleberettiqet: Navn:

  Cvr-nr.:

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer pa 0erne Adelgade 13 1304 Kebenhavn K 26145171

  Elektronisk akt anmeldelse information:

  Anmelder:

  Cvr-nr.:

  Kommissarius ved Statens Ekspropriationer pa 0erne Adelgade 13 1304 Kebenhavn K 26145171

  Kontaktoplysninger: [email protected]

  ErklcBringer:

  21.09.2017 10:25:04

  Erklreringer iht. planlovens § 15, jf. § 42 Godkendelse af tinglysning af servitutten fra kommunalbestyrelsen er ikke forneden. Arsagen hertil er:

  Erklreringer iht. planlovens § 15, jf. § 42 Godkendelse af tinglysning af servitutten fra kommunalbestyrelsen er ikke

  Side 2 af 11

 • nedvendiq, idet der er tale om en servitut af offentligretlig karakter.

  Betalt tinglysningsafgift: 1.400 DKK

  Anmrerkninger: Dato/lebenummer: Servitut:

  19471110-6276-01 Servitut

  Dato/lebenummer: 19590409-242-01 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 18860303-912871-02 Servitut: Servitut

  Datcrlebenummer: 19630810-3997-01 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 18670116-945109-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenumrner: 19810409-5802-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenummer: 19931111-17013-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnmer: 19950321-5532-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 20090618-9799-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 19950123-948120-01 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnmer: 19631118-6771-01 Servitut: Servitut

  Dato/lobenurnmer: 18860303-912872-02 Servitut: Servitut

  Dato/labenurnrner: 18920422-468-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnmer: 19820310-4591-01 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 20040917-138060-01 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 19950123-205704-01

  21.09.2017 10:25:04 Side 3 af 11

 • Servitut:

  Dato/lebenummer: Servitut:

  Dato/lebenumrner: Servitut:

  Datorlebenummer: Servitut:

  Datorlebenurnmer: Servitut:

  Dato/lebenumrner: Servitut:

  Datorlebenurnmer: Servitut:

  Dato/labenurnmer: Servitut:

  Dato/lebenurnrner: Servitut:

  Dato/lebenurnrner: Servitut:

  Oato/lebenummer: Servitut:

  Dato/lebenurnmer: Servitut:

  Datorlebenummer: Servitut:

  Datorlabenurnrner: Servitut:

  Dato/labenurnrner: Servitut:

  Dato/labenurnrner: Servitut:

  Dato/labenurnmer: Servitut:

  Dato/tabenummer: Servitut:

  Dato/lebenummer: Servitut:

  Servitut

  19170427-912873-02 Servitut

  20090820-90212-01 Servitut

  19331205-2837 -02 Servitut

  19930315-17743-01 Servitut

  20061204-186579-01 Servitut

  19210311-912874-02 Servitut

  20100528-1000812113 Servitut

  19390315-3276-02 Servitut

  19340412-112-02 Servitut

  19471101-2277-02 Servitut

  19960125-5346-01 Servitut

  19620115-148-02 Servitut

  19630313-789-02 Servitut

  20000727-73806-01 Servitut

  19860812-19178-02 Servitut

  19640803-2832-02 Servitut

  20020301-32867-01 Servitut

  20070626-11910-02 Servitut

  21.09.2017 10:25:04 Side 4 af 11

 • Dato/labenummer: Servitut:

  Dato/lebenummer: Servitut:

  Dato/lebenurnrner: Servitut:

  Dato/lebenurnrner: Servitut:

  19751203-13435-02 Servitut

  20060426-63647-01-S0001 Servitut

  20090618-9797 -02 Servitut

  19810407-5615-02 Servitut

  Resultat af tinglysning

  Ejendom: Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Nerrebroqade 67 2200 Kebenhavn N Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 0025a

  Status: Tinglyst

  Tinglysningsdato: 31.01.2011 10:52:14

  Doku menttype: Servitut

  Dato/lebenurnmer: 31.01 .2011-1002249051

  Bemrerkninger: Det bemeerkes, at bestemmelsen er tinglyst med prioritet forud for privatretlige rettigheder pa ejendommen.

  Anmrerkninger: Dato/I ebenurnrner: Servitut:

  Dato/labenurnmer:

  19590409-242-01 Servitut

  19631118-6771-01

  21.09.2017 10:25:04 Side 5 af 11

 • Servitut:

  Dato/lebenurnrner: Servitut:

  Dato/lebenurnmer: Servitut:

  Servitut

  19950123-205704-01 Servitut

  20061204-186579-01 Servitut

  Ejendom: Adresse:

  Ejendomstype: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer: Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Edel Sauntes Alie 22 2100 Kebenhavn 0 Grund Udenbys Kleedebo Kvarter, Kebenhavn 6216 Udenbys Klredebo Kvarter, Kebenhavn 6217 Udenbys Kleedebo Kvarter, Kebenhavn 6218 Udenbys Kleedebo Kvarter, Kebenhavn 0158a

  Status: Tinglyst

  Tinglysningsdato: 31.01.2011 10:52:14

  Dokumenttype: Servitut

  Dato/lebenumrner: 31.01.2011-1002249051

  Bemmrkninger: Det bemeerkes, at bestemmelsen er tinglyst med prioritet forud for privatretlige rettigheder pa ejendommen.

  Anmmrkninger: Datc/lebenurnmer: Servitut:

  Dato/tabenummer: Servitut:

  Dato/lebenummer:

  21.09.2017 10:25:04

  19630810-3997-01 Servitut

  19820310-4591-01 Servitut

  19930315-17743-01

  Side 6 af 11

 • Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 19950123-205704-01 Servitut: Servitut

  Oato/lebenumrner: 19960125-5346-01 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 20000727-73806-01 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 20020301-32867-01 Servitut: Servitut

  Datozlebenumrner: 20060426-63647-01-S0001 Servitut: Servitut

  Ejendom: Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Frederiksberg Alie 41 1820 Frederiksberg C F rederiksberg 0025x

  Status: Tinglyst

  Tinglysningsdato: 31.01.2011 10:52:14

  Dokumenttype: Servitut

  Dato/lebenummer: 31.01 .2011-1002249051

  Bemrerkninger: Det bemeerkes, at bestemmelsen er tinglyst med prioritet forud for privatretlige rettigheder pa ejendommen.

  Anmrerkninger: Dato/lebenumrner: Servitut:

  Dato/labenummer: Servitut:

  18670116-945109-02 Servitut

  19810409-5802-02 Servitut

  21.09.2017 10:25:04 Side 7 af 11

 • Dato/lebenurnrner: 19931111-17013-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 19950321-5532-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 20090618-9799-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenummer: 18920422-468-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnmer: 19331205-2837-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenurnrner: 19390315-3276-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenummer: 194 71101-2277-02 Servitut: Servitut

  Oato/lebenurnrner: 19630313-789-02 Servitut: Servitut

  Dato/labenummer: 19640803-2832-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenumrner: 19751203-13435-02 Servitut: Servitut

  Dato/labenummer: 19810407-5615-02 Servitut: Servitut

  Ejendom: Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Gunnar Nu Hansens Plads 10 2100 Kebenhavn 0 Udenbys Kleedebo Kvarter, Kebenhavn 0157

  Status: Tinglyst

  Tinglysningsdato: 31.01.2011 10:52:14

  Dokumenttype: Servitut

  21.09.2017 10:25:04 Side 8 af 11

 • Dato/lebenummer: 31.01 .2011-1002249051

  Bemrerkninger: Oet berneerkes, at bestemmelsen er tinglyst med prioritet forud for privatretlige rettigheder pa ejendommen.

  Anmrerkninger: Datorlebenumrner: Servitut:

  Dato/lebenurnrner: Servitut:

  Dato/lebenurnrner: Servitut:

  Dato/lebenumrner: Servitut:

  19630810-3997-01 Servitut

  19950123-205704-01 Servitut

  20090820-90212-01 Servitut

  20100528-1000812113 Servitut

  Ejendom: Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Enghave Plads 27 1670 Kebenhavn V Udenbys Vester Kvarter, Kebenhavn 0785

  Status: Tinglyst

  Tinglysningsdato: 31.01.2011 10:52:14

  Dokumenttype: Servitut

  Dato/lebenumrner: 31.01 .2011-1002249051

  Berneerkn i nger: Oet berneerkes, at bestemmelsen er tinglyst med prioritet forud for privatretlige rettigheder pa ejendommen.

  21.09.2017 10:25:04 Side 9 af 11

 • Anmrerkninger: Dato/I ebenu mmer: Servitut:

  Dato/labenummer: Servitut:

  Dato/labenummer: Servitut:

  19471110-6276-01 Servitut

  19950123-948120-01 Servitut

  20040917-138060-01 Servitut

  Ejendom: Adresse:

  Landsejerlav: Matrikelnummer:

  Godthabsvej 33 2000 Frederiksberg Frederiksberg 00110

  Status: Tinglyst

  Tinglysningsdato: 31.01.2011 10:52:14

  Dokumenttype: Servitut

  Dato/lebenumrner: 31.01 .2011-1002249051

  Bemrerkn i nger: Det berneerkes, at bestemmelsen er tinglyst med prioritet forud for privatretlige rettigheder pa ejendommen.

  Anmrerkninger: Dato/lebenumrner: Servitut:

  Dato/lebenumrner: Servitut:

  Dato/labenurnrner: Servitut:

  Dato/lebenurnmer: Servitut:

  18860303-912871-02 Servitut

  18860303-912872-02 Servitut

  19170427-912873-02 Servitut

  19210311-912874-02 Servitut

  21.09.2017 10:25:04 Side 10 af 11

 • Dato/lebenumrner: 19340412-112-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenummer: 19620115-148-02 Servitut: Servitut

  Dato/lebenumrner: 19860812-19178-02 Servitut: Servitut

  Dato/labenumrner: 20070626-11910-02 Servitut: Servitut

  Dato/l0benummer: 20090618-9797-02 Servitut: Servitut

  21.09.2017 10:25:04 Side 11 af 11