Agnieszka Maciąg, "Smak miłości"

 • View
  214

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • AGNIESZKA

  0$&,k*60$.0,2&,

  ]GMFLD

  $JQLHV]ND0DFLJL5REHUW:RODVNL

  .5$.:

 • 4

 • 5Ksik t dedykuj Tobie orazmoim wspaniaym rodzicom mamie Wandzie itacie Jankowi,moim ukochanym dzieciom Helence iMichaowi,mojemu cudownemu mowi iprzyjacielowi Robertowi,moim kochanym braciom Andrzejowi iKrzysiowi,atake Magosi, Karolinie, Zbyszkowi iIwonie.

  Skadam podzikowania mojej niezrwnanej poonej, przyjacice imdrej kobiecie Ewie Janiuk. Drogiemu panu Jankowi, paniom KasiiEli, ktrzy tak dzielnie wspierali mnie podczas pisania tej ksiki. Oraz panu Janowi Rybkowskiemu, ktry mnie uratowa iprzywrci do ycia.

  Dzikuj, e jestecie wmoim yciu!Dziki Wam znam prawdziwy smak mioci.

 • SPIS TRECI

  LIST DO SAMEJ SIEBIE 9

  SKARBY MOJEJ KUCHNI 21

  MAE PORANNE DOMOWE WYPIEKI, czyli chleby, chlebki, bueczki iciastka owsiane 55

  CO ZJEMY DZISIAJ NANIADANIE? 85

  JAKA DZISIAJ SAATKA, KOCHANIE? 123

  PRZYSTAWKI IDODATKI, czyli warzywa, kasze, ry 153

  ZUPY radosne, pachnce domem 181

  AJAKO DANIE GWNE 205

  LA DOLCE VITA, czyli pora na co sodkiego 239

  MOJE ULUBIONE NAPOJE na rozgrzanie lub orzewienie 293

  SPIARNIA, czyli mae domowe przetwory 303

  SPIS POTRAW 323

 • 9List do samej siebie

  Jestem wnaszym Domu Marze. Za oknem szumiletni deszcz. Czuj zapach obiadu, ktry gotuje si wkuchni. Helenka pi.Przegldaam swoje pamitniki sprzed lat. Izastanawiam si, jak to moliwe, e speniy si wszystkie moje marzenia, ktre wydaway si tak nierealne.

  To by czas samotnoci, ktrej bl pamitam do teraz. Ale dzisiaj ju nie boli. Samotno przemieniam wmio. Na pocztku nauczyam si wi-dzie idocenia to, co mam. Kwiat wwazonie. Kolor papryki. Zapach porw smaonych na male. Cud rosou. Zdolno moich doni do tworze-nia potraw idzielenia si.Anajwaniejsze, e nauczyam si karmi sam siebie. Mdrze itrosk-liwie.Koleanki mwiy: Nie chce mi si gotowa dla jednej osoby, mog zje byle co.Ja te tak mylaam.

  Ale kim jest ta JEDNA osoba? Kim dla Ciebie jest TA osoba?Pomylaam wtedy, e nauk mdrej, dobrej, gbokiej mioci powinnam zacz wanie od niej.Ja. Wszystko inic. Wszechwiat iziarnko piasku.Przytuliam siebie. Nakarmiam. Pokochaam. Iwmoim yciu zaczy si dzia cuda.Teraz mog karmi innych.

 • 10

  zaplatam wosy wdzikie winokwitnie we mnie maciejka iubinzielony groszek ikwiaty pomaraczymoja gowa pena jest wiatruwustach czuj smak mioci

 • 13

  Jak smakuje mio?Ta historia zaczyna si wkuchni. Gdy byam maa, babcia Ania sadzaa mnie na stole izagniataa ciasto na makaron. Ze zdumieniem przygldaam si, jak sypka mka zamienia si welastyczn mas. Uginaa si pod dotykiem moich maych paluszkw, by zaraz powrci do ksztatu uformowanego przez sprawne donie babci. Pamitam wakowanie, krojenie, gotowanie. Ipoczucie dziecicej dumy, e zrnych, osobnych skadnikw stworzyymy now cao, wdodatku pyszn!

  Wmoim rodzinnym domu zawsze pachniao jedzeniem, ju od samego rana. Mama pracowaa wbiurze projektw, ale gdy tylko moga odej od stou kre-larskiego, biega do domu izamieniaa si wbogini domowego ogniska. Czsto wstawaa owicie ijeszcze przed wyjciem do pracy pieka ciasto. Zek wyciga nas sodki zapach przypraw idrody. Mama przesza dobr szko mj pradzia-dek idziadek byli wietnymi cukiernikami, awujkowie doskonaymi piekarzami. Nic dziwnego, e zasyna jako mistrzyni domowej kuchni.

  Si rzeczy ja rwnie uczyam si gotowania od najmodszych lat. Obieraam, taram, kroiam, siekaam, ugniataam, ubijaam, ucieraam, smayam, piekam idusiam. Przyprawiaam. Glazurowaam, lukrowaam iposypywaam. Uczyam si kuchni krok po kroku, kadego dnia, by jako nastolatka cakiem niele sobie wniej radzi. Gotowaam ipiekam dla moich koleanek ikolegw. Zbieraam przepisy, poznawaam polsk tradycj ikulinarne nowoci. Ale nie omin mnie czas buntu przestaam gotowa. Bo jaki sens ma powicanie tak ogromnej iloci czasu potrawom, ktre zjada si wkilka minut? Ico po nich pozostaje? Baagan! Aja chciaam powici si zajciom, ktre pozostawi po sobie trwalszy lad. Przecie zje mona byle co

  Musiaam przej przez ten okres, by prawdziwie doceni warto domowych po-sikw. Zauwayam, e podczas gotowania wszystko si wmojej gowie ukada. Wydarzenia isprawy wracaj na swoje miejsce, nabieram do nich dystansu. Po-rzdkuj si wartoci. Wiem, co naprawd jest wane. Musiaam te poczu, e dom bez kuchni nie jest prawdziwym Domem. Brakuje mu serca. Zrozumiaam, e we wsplnym domowym posiku piknie spenia si codzienno. Nasze ycie skada si zchwil. Ich ulotno stanowi oich wartoci. Trwae jest tylko to, co wnas zostaje uczucia, emocje. To one pozostawi lad wnaszych duszach, na zawsze, wpisane wnas jak linie papilarne. Tylko dla nich warto y.

  Julia Child powiedziaa kiedy: Ci, ktrzy nie gotuj, s zdania, e inwesto-wanie dwch godzin pracy wdwie minuty przyjemnoci jest niemdre. Jeli goto-wanie jest ulotne, to balet rwnie. Gotowanie moe by rwnie twrcze ipene wyobrani jak rysowanie, rzebienie wdrewnie czy muzykowanie. Inwencja wgo-

 • 14

  towaniu czerpie soki zkadej dziedziny. Dzisiaj wzupenoci si zni zgadzam. Musiaam jednak do tego dojrze.

  Ukoczyam Liceum Sztuk Plastycznych wSupralu. Wybr specjalizacji zdumia moich rodzicw: tkanina artystyczna. Nie wyobraali sobie, jak osoba ztak duym temperamentem, ktra nie potrafi usiedzie wmiejscu, bdzie wstanie spdza nieskoczenie dugie godziny przy kronie, by zcienkich nitek stworzy wielk tkanin. Nitka po nitce, milimetr po milimetrze Ja jednak ca sob wiedziaam, e na tym etapie mojego ycia pragn robi wanie to inic innego. Poszam t drog, zpozoru sprzeczn zmoj yw osobowoci, co okazao si bardzo wan czci mojego rozwoju. Uwielbiaam cay proces twrczy, ktry wymaga ogrom-nej koncentracji, cierpliwoci isiy woli, aby wizja moga si okaza rzeczywisto-ci, by czym namacalnym, czym mog si podzieli zinnymi.

  By tak mogo si sta, potrzebne te byo cae zaplecze wpostaci szkicownikw, kartonw, kredek, farb, owkw Dokadnie tak samo jest wkuchni, ktra jest twrczym warsztatem naszej codziennoci.

  adna restauracja, nawet najlepsza, najbardziej renomowana iceniona, zwywal-czonymi wpocie czoa gwiazdkami Michelina, nie da nam tego co domowy posi-ek. Najwikszy komplement, jaki moe usysze restaurator, to: Smakowao tak jak wdomu!. Wspaniaego gotowania ucz nas nie szefowie kuchni, ale mamy, babcie, ciocie iprzyjaciki. Wielka rodzina kobiet, ktre wspieraj si, dziel iko-chaj, bez potrzeby konkurowania ze sob. Kobiece gotowanie to przejaw czystej mioci. Wdomowej kuchni nie ma miejsca na sztywny mundurek, popiech, po-krzykiwanie, ukadanie idealnych piramid na talerzach ibezustanne poszukiwanie efektu zadziwienia. Przeciwnie nasza kuchnia jest miejscem, wktrym odpo-czywamy, wypuszczamy zsiebie powietrze. Gotowanie jest jak smakowanie ycia w jego najgbszych przejawach, dzielenie si, dopieszczanie. Mylenie otych, ktrych kochamy.

  Marzenia przy kuchennym stoleGdy mj syn Micha by may, nie tylko lubi je przygotowane przez mnie po-trawy, ale rwnie spdza ze mn czas wkuchni. Zwaszcza zim, gdy na dworze byo zimno iszaro, nasza kuchnia zamieniaa si wprzytuln oaz ciepa iukojenia.

  Podczas wsplnego gotowania ijedzenia opowiada mi otym, co przeywa, co go boli, aco cieszy. Mwi mi oswych marzeniach, planach inadziejach, ale take oswoich obawach. To by NASZ czas, rozmowa przychodzia wsposb naturalny iatwy. Wypywaa znas. Gotowanie stao si dla Michaa czynnoci tak oczy-wist, e majc dziesi lat, zacz samodzielnie przygotowywa proste potrawy.

 • 15

  Rozpocz tradycyjnie, jak wikszo znas od jajecznicy. Zbiegiem czasu prze-kona si, e zdwch jaj mona przyrzdzi zdumiewajc liczb rnych da.

  Micha czsto widzia, jak powodowana ciekawoci, zbyszczcymi oczami, przegldam ksiki kucharskie, nowe istare, przywiezione ze wiata lub wyszpe-rane wpolskich antykwariatach. Jak ztymi ksikami ywo dyskutuj, czasem si spieram albo krc gow ze zdumienia: Ale pomys! To tak rwnie mona to zrobi?! Nie wpadabym na to!. Nastpnie rozkadam kuchenne przybory izza-paem zabieram si do gotowania. Wsplnie zastanawialimy si, co ztego wyjdzie, izniecierpliwoci czekalimy na pierwszy ks. Nowe pomysy, niespodzianka, przygoda emocje znimi zwizane towarzyszyy nam wkuchni. Wbyciu razem.

  Nic dziwnego, e pewnego dnia poprosi mnie, bym kupia mu jego wasn, pierwsz ksik kucharsk. Udao mi si znale niewielk, piknie wydan ksi-eczk zprostymi potrawami, ktre samodzielnie mog przyrzdzi dzieci. Czyta j wieczorem, gdy lea ju wku, izwypiekami na twarzy zastanawia si, co rano zrobi sobie na niadanie. Nie mg si doczeka witu, by jeszcze przed pj-ciem do szkoy samodzielnie upichci sobie co pysznego. By nawet moment, gdy marzy otym, aby zosta kucharzem, co troch przerazio niektrych czonkw naszej rodziny. Wizali znim wiksze nadzieje. Ale nie ja. Zawsze pragnam, by mj syn by szczliwy. Poznajc rne kraje, ludzi ihistorie ich ycia, przekonaam si, e szczliwi jestemy tylko wtedy, gdy robimy to, co naprawd kochamy. Gdy postpujemy wzgodzie znaszym powoaniem iprzeznaczeniem. Kady znas, bez wyjtku, takie powoanie posiada. Musimy je tylko odkry. Na tym polega nasze wyzwanie odkrycie, co nim jest. To czsto najtrudniejsze zadanie naszego ycia.

  Micha ma zosta kucharzem? Dobrze. Byam gotowa posa go do szkoy gastronomicznej. Zanim jednak ukoczy gimnazjum, straci zapa do gotowania. Wliceum zainteresowaa go sztuka, muzyka, historia staroytnego Rzymu. Ieko-nomia, ipolityka. Czasami byo mi al, e zerwa zgotowaniem, ale wiedziaam, e musi i wasn drog. Przechodzi czas buntu podobnie jak ja kiedy.

  Podczas naszych wsplnych podry poznawa jednak smaki wiata. Placki zcukinii wTurcji, krewetki iryby wGrecji. Curry kebab wNiemczech, ktry zjed-limy na ulicy, brudzc sobie buzie sosem ioblizujc palce. WRzymie zachwycio go pesto, wieo zrobione zbazylii, ktra urosa wpromieniach woskiego soca. Buff alo mozzarella delikatnie rozpywajca si wustach, wyrazisty wsmaku par-mezan, warzywa iowoce, ktre kupowalimy rano na targu przy Campo de Fiori. Gdy min mu czas buntu, za