Ado darian t

Ado darian t

  • View
    236

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://posavje.info/images/stories/2015-09/ADO_DARIAN_t.doc

Text of Ado darian t

ADO DARIAN

ADO DARIAN

Ado se je rodil materi Antoniji in oetu Emeriku, naduitelju v Bistrici ob Sotli, 18. maja 1895. Po konani petletni ljudski oli je nadaljeval olanje na gimnaziji v Mariboru in nato dotudiral pravo na Dunaju. Vzporedno je tudiral solo petje na dunajskem Novem konservatoriju. Svojo prvo pravniko slubo je opravljal v Murski Soboti. Kot ugleden in uspeen mlad intelektualec je nato postal tajnik Dravske banovine v Ljubljani. Pomnimo pa ga zlasti po njegovi pevski karieri, saj se je uveljavljal na tevilnih evropskih opernih in koncertnih odrih. Od leta 1929 do 1938 je kot operni in koncertni solist bival in nastopal najve v Hamburgu, Stuttgartu, Leipzigu, Pragi, Baslu, Berlinu in Koebenhavnu. Bil je pevsko zanesljiv in igralsko prepriljiv interpret.

V Ljubljani je prvi gostoval v sezoni 1924/25, leta 1940 pa se je z druino tja vrnil za stalno. Prevzel je mesto glavnega tajnika Slovenskega narodnega gledalia, bil soustanovitelj in ve let tudi prorektor Akademije za glasbo v Ljubljani. Po letu 1945 se je v celoti posvetil pedagokemu delu na Akademiji za glasbo. Vzgojil je lepo tevilo slovenskih pevcev, med njimi so: Vilma Bukovec, Mitja Gregora, Rajko in Stane Koritnik, Samo Vremak. Svoje metodine izkunje je opisal v prironiku ola lepega petja (1950), ki je prvi tovrstni slovenski ubenik. V rokopisu pa je ostala nedokonana knjiga Zgodovina govora in petja. To bi bila edinstvena knjiga v svetovnem merilu, avtor jo je nameraval dokonati in izdati po odhodu v pokoj, a ga je leta 1966 prehitela nenadna smrt.Zanimivo: ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~* Naduitelj Emerik, ki je uence poueval igranja violine, ni hotel ustrei elji svojega sina Ada, da bi tudi njemu dal to znanje. Menil je, da glasba ne more biti dobra popotnica za njegovo ivljenje. A te velike elje se ni dalo ustaviti. Ado je z mnogimi odrekanji uspel vse to nadoknaditi in postal eden najvidnejih slovenskih glasbenikov svojega asa.

* Kot profesor je poskual pridobiti za tudij solo petja najbolj nadarjene kandidate. V Kamniku, kjer je letoval, je organiziral oddajo Pokai kaj zna in tako odkril izjemnega pevca Rajka Koritnika, ki je z njegovo pomojo skozi tudij stopil na poklicno pot in postal velik umetnik.S svojim rojstnim krajem je Ado Darian ostal povezan vse ivljenje. Pred drugo svetovno vojno je rad obiskoval mamo, ki je poletne mesece bivala v njihovi gorci v Okiu, po vojni pa prihajal vsaj v asu trgatve, tudi e potem, ko je druina vinograd z zidanico prodala mojemu oetu.

Kar nekaj let je dozorevala v meni zamisel, da se znamenitemu rojaku oddolimo in spomnimo nanj z obelejem na primernem prostoru. Izdelal sem njegov portret, ki je zdaj e odlit v bronu (Livarna Ujevi v Zagrebu). Prav takna zamisel in elja je tlela hkrati tudi v Adovi herki Evi. Skupaj z bratom Tomaem sta finanno podprla postavitev obeleja na stavbi osnovne ole v Bistrici ob Sotli.

* slika: Ado Darian, portret v bronu Franci ernel