6
Buletin Intern nr.1 din 10 februarie 2016 1 CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr.1 Cuprins Consiliul coordonator al Proiectului Twinning s-a întrunit în ședință ……………………………...2 Vizită de studiu în auditul financiar în Suedia …………………………………… .....................................3 Instruiri Twinning în managementul resurselor umane ……………….………………………………….4 Revizuiri la rece a misiunilor de audit în cadrul Proiectului Twinning ……………………………..5 Omagiații lunilor ianuarie si februarie …………………..…………………………………………………………6

A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr - ccrm.md · ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern. Liderii de proiect au menționat despre

  • Upload
    others

  • View
    14

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr - ccrm.md · ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern. Liderii de proiect au menționat despre

Buletin Intern nr.1 din 10 februarie 2016

1

CURTEA DE CONTURI A REPUBLICII MOLDOVA

Buletin Intern nr.1

Cuprins

Consiliul coordonator al Proiectului Twinning s-a întrunit în ședință ……………………………...2

Vizită de studiu în auditul financiar în Suedia …………………………………… .....................................3

Instruiri Twinning în managementul resurselor umane ……………….………………………………….4

Revizuiri la rece a misiunilor de audit în cadrul Proiectului Twinning ……………………………..5

Omagiații lunilor ianuarie si februarie …………………..…………………………………………………………6

Page 2: A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr - ccrm.md · ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern. Liderii de proiect au menționat despre

Buletin Intern nr.1 din 10 februarie 2016

2

Consiliul coordonator al Proiectului Twinning s-a întrunit în ședință

La 14 ianuarie 2016, în cadrul Curții de Conturi a avut loc cea de-a 5-a ședință a Consiliului de coordonare al

Proiectului Twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova”, care se

întrunește trimestrial pentru a analiza rezultatele obținute și a stabili prioritățile pentru perioadele următoare.

La ședință au participat Ekaterina

Yakovleva, reprezentanul

Delegației Uniunii Europene,

manager de proiect coordonator,

Reijo Lindh și Jose Joaquin

Gracia-Pando Mosquera, liderii de

proiect Twinning ai statelor

partenere, Angela Pascaru liderul

de proiect din partea Curții de

Conturi și membru CCRM, Esko

Mustonen, consilierul rezident de

Twinning, Viorica Verdeș,

omologul consilierului rezident.

Urmare cuvîntului de salut din

partea tuturor participanților, Esko

Mustonen a prezentat raportul

privind activitățile desfășurate și

rezultatele obținute în perioada de raportare, apoi s-a pus în discuție documentul elaborat cu privire la ajustarea

activităților și obiectivelor din contractul Twinning, modificările ce urmează a fi operate, acestea fiind

susținute unanim de către toți factorii responsabili.

La solicitarea coordonatorului din partea Delegației UE, E.Yakovleva, liderul de proiect din partea CCRM,

A.Pascaru a oferit mai multe informații cu privire la conlucrarea cu societatea civilă, precum și unele aspecte

ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern.

Liderii de proiect au menționat despre derularea rezultativă a proiectului, aspect apreciat pozitiv și de către

Delegația UE, fiind stabilite prioritățile pentru perioada următoare, modalitatea de realizare a activităților și

de organizare a misiunilor experților, astfel încît accentul să fie pus pe obținerea rezultatelor calitative și în

termenele stabilite.

Dezvoltare institutionala

Page 3: A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr - ccrm.md · ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern. Liderii de proiect au menționat despre

Buletin Intern nr.1 din 10 februarie 2016

3

Vizită de studiu în auditul financiar în Suedia

În perioada 26-29 ianuarie 2016 o delegație a Curții de Conturi au efectuat o vizită de studiu în auditul financiar

la Oficiul Suprem de Audit al Suediei (ONAS) în contextul Proiectului de cooperare pentru dezvoltare

instituţională.

Din delegația CCRM plecată la Stockholm au

făcut parte: Nicoleta Graur, Uliana Negru și

Maia Savva, controlori de stat în Direcția de

audit I și Alina Certan, controlor de stat superior

în Direcția planificare strategică, analiză și

raportare.

Scopul vizitei de studiu a fost de a consolida

capacitatea de planificare, desfășurare și

raportare a auditurilor financiare a Curții de

Conturi, inclusiv asigurarea calității, iar

discuțiile vor viza auditul financiar planificat la

Biroul Național de Statistică.

Amintim că CCRM și ONAS colaborează, în

baza unor acorduri bilaterale, începînd cu anul

2007. Scopul acestor proiecte este dezvoltarea

capacităţilor CCRM de a-şi realiza mandatul şi de a-şi îndeplini în mod eficient rolul în cadrul administraţiei

publice din Republica Moldova. ONAS acordă CCRM asistenţă în domeniile auditului regularităţii,

managementului general, relaţiilor eficiente cu Parlamentul, Guvernul, entităţile verificate, participarea la

activitatea organizaţiilor internaţionale INTOSAI, EUROSAI, alte organizaţii internaţionale de profil.

Dezvoltare institutionala

Page 4: A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr - ccrm.md · ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern. Liderii de proiect au menționat despre

Buletin Intern nr.1 din 10 februarie 2016

4

Instruiri Twinning în managementul resurselor umane

În perioada 24-30 ianuarie curent în incinta Curții de Conturi au avut loc instruiri în managementul resurselor

umane, în contextul Proiectului Twinning "Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica

Moldova".

Instruirile au vizat coaching-ul individual și de

echipă cu privire la leadership și dezvoltare

personală, fiind destinat șefilor de subdiviziuni

din cadrul CCRM. Totodată aceste acțiuni s-au

desfășurat în cadrul misiunii experților străini

Johanna Snellman, Anna Saharinen, Ari

Sihvola și Arunas Beksta.

În cadrul seminarelor au fost instruite cca 20 de

persoane, iar scopul pe care îl urmăresc

instruirile este aplicarea unor angajamente

individuale și organizaționale de a îmbunătăți

eficiența și eficacitatea Curții de Conturi.

Sesiunile de coaching se încadrează în

activitatea 3.2 a Proiectului Twinning privind

implementarea procedurilor moderne de management a resurselor umane în conformitate cu standardele UE;

revizuirea fișelor de post și declarațiilor de competență, în conformitate cu modificările cadrului legal.

Proiectul Twinning "Consolidarea şi întărirea auditului public extern în Republica Moldova", finanţat de

Uniunea Europeană, a fost lansat în 2014, iar partenerii acestuia sînt Institutul Finlandez pentru Management

Public HAUS şi Tribunalul de Conturi din Spania.

Dezvoltare institutionala

Page 5: A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr - ccrm.md · ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern. Liderii de proiect au menționat despre

Buletin Intern nr.1 din 10 februarie 2016

5

Revizuiri la rece a misiunilor de audit în cadrul Proiectului Twinning

În perioada 25-29 ianuarie, în cadrul Curții de Conturi, s-a desfășurat misiunea experților Twinning, Mikko

Helkio și Jyrki Pennanen, în cadrul Componentei 1 „Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi".

Scopul misiunii a fost de a elabora listele de verificare necesare pentru desfășurarea revizuiri la rece a calității

misiunilor de audit desfășurate în anul 2015 cu suportul experților Twinning. Aceastea se vor axa pe evaluarea

conformității procedurilor de audit cu standardele internaționale de audit.

Amintim că în 2015, în cadrul proiectului

Twinning, au fost realizate 4 audituri pilot cu

suportul experților Twinning, în următoarele

domenii: investițiile capitale, sistemul de pensii,

sistemul administrării veniturilor publice și

fondurile UE.

Proiectul Twinning este implementat de CCRM

în cooperare cu partenerii de Twinning -

Consorţiul format din Institutul Finlandez al

Managementului Public HAUS (Partener

superior) și Tribunalul de Conturi din Spania

(Partener junior).

Obiectivul general al acestuia este de a îmbunătăţi responsabilitatea şi managementul fondurilor publice în

ţară, prin consolidarea capacităţii auditului extern, în conformitate cu standardele internaţionale de audit

recunoscute şi în concordanță cu cele mai bune practici europene.

Page 6: A REPUBLICII MOLDOVA Buletin Intern nr - ccrm.md · ce țin de coordonarea activităților dintre auditul public extern și auditul intern. Liderii de proiect au menționat despre

Buletin Intern nr.1 din 10 februarie 2016

6

Mult stimaţi Domni şi Doamne

Omagiatul Data naşterii

Ianuarie

Mogorean Tatiana 06 Graur Nicoleta 06 Ostafii Natalia 06 Saichin Ana 11 Saracuța Lorina 12

Șoitu Tudor 14

Secrieru Vasile 15 Pleșca Ion 19 Capcelea Vladimir 26 Andrieș Violeta 29 Ivanov Dumitru 30

Februarie Croitor Natalia 01

Urechean Serafim 02

Babără Vitalie 08 Potlog Vladimir 11 Ioniță Nadejda 12 Chiosa Aurel 12 Rusu Stela 12 Suhan Tudor 20 Furculița Constantin 21 Gheorghiță Vera 21 Balaban-Uncu Natalia 22 Furnica Nicolae 25

Colectivul Curții de Conturi a Republicii

Moldova vă adresează

cele mai sincere felicitări cu ocazia zilei

Dumneavoastră de naștere.

Va dorim multa sănătate, prosperitate, împlinirea

tuturor dorinţelor,

realizări frumoase pe viitor, respectul şi

susţinerea colegilor.

La mulţi ani!

Omagiatii lunilor ianuarie si februarie