of 1 /1
Oleh TAN SRI DR. RAISYATIM lKAsemua negara yang berasaskan bahasa Melayu sebagai bahasa rasrni atau Nusantara, beberapa cita-cita asas kolektif kebangsaan akan mudah dicapai. Perkara ini yang dibangkit dalam ucapan saya dalam Majlis Dialog Bahasa Melayu Nusantara di Universiti Brunei Darussalam pada 25 Mac 2015. Indonesia dengan bahasa Indonesia (Article 36 Perlembagaan Indonesia), Malaysia dengan bahasa Melayu (Per.152); Brunei dengan bahasa Melayu (Per. 82) dan Singapura juga dengan bahasa Melayu sebagai bahasa rasrni dan bahasa Kebangsaan (Per. 153A & 153(A)(2). Dalam konteks kehidupan serantau khasnya bagi etnik rumpun Melayu Austronesian di ASEAN dan di Kepulauan Melayu, soal bahasa tidak tampak begitu diutamakan. Kebanyakan pihak hanya beranggapan bahasa Melayu itu memang begitu meluas dipakai dalam perhubungan antara negara dan secara domestik. Mungkin ini disebabkan kekangan politik serantau seperti terdapat pada beberapa konsep keserantauan pada masa ini. Kita ada dasar pemasaran ekonorni serantau ASEAN, kerjasama serantau dalam bidang teknologi, pendidikan dan lain-lain. Tetapi tidak ada kerjasama yang kukuh dalam memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa asas di Kepulauan Melayu seperti sebelum tahun-tahun 1950 - 1970-an. Mungkin ini disebabkan tiadanya pada zaman itu unsur- unsur pengaruh seperti yang melanda kita pada hari ini. Usaha kerjasama kukuh bidang bahasa dalam kalangan negara ASEAN mungkin tidak akan menampakkan buah dalam masa terdekat lantaran susuk dan struktur sosio-politik negara masing-masing khasnya negara- negara selain Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura yang dalam Perlembagaan nasional masing- masing sedia terkandung provisi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing. Seharusnya semua negara yang bertiang serikan bahasa Melayu/ bahasa Indonesia berusaha gigih dalam bidang-bidang berikut: Berjuang menjadikan bahasa Melayu/bahasa Indonesia (BM/BI) sebagai bahasa ilmu sekalipun bahasa Inggeris telah mendahului BM/BI dalam hal ini. Tanpa usaha'ini BM/BI akan hanya berada di lobi bahasa kedua. Apabila BM sebagai bahasa ilmu direalisasikan, sekali gus ia akan muncul sebagai bahasa pembudayaan atau bahasa kehidupan yang sebenar. Keadaan sekarang apabila BM dan bahasa Inggeris diletak pada paras dwi- bahasa dengan penekanan supaya BI menjadi bahasa ilmu akan terus mengkencundangkan BM kerana nilal ekonomi dan nilal teknologi kepada BM tidak diberi. Usaha membahasa ilmukan BM sukar dilaksanakan oleh sesebuah negara sahaja kerana dunia hari ini adalah dunia pelbagai interaksi (multi interaction, and interface>. Untuk ini Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei khasnya amat perlu mewujudkan suatu gagasan serantau yang bergerak secara kolektif atau bersekutu dalam bidang peristilahan, terminologi sains dan teknologi serta pemupukan universiti serantau dalam suatu jaringan meningkatkan penyelidikan dan pembudayaan BM di peringkat tertinggi. Kepakaran daIam BM hams berada di dalam wilayah , usantara dan tidak di Leiden, Hamburg atau negara wilayah lain. Sistem persekolahan kita . harus mengambil kira jurusan ilffiu yang perlu mengeluarkan buku-buku teks yang berasaskan ilmu. Pengajian peradaban Melayu serta penerbitan jumal tertinggi dalam bahasa Melayu hendaklah dikendalikan sendiri oleh intelektual Nusantara bukan dan tidak oleh para sarjana A GA DA TEl< di luar Nusantara yang hanya bermegah dengan kendalian lSI (International Science Index), SCOPUS dan pautan-pautan lain yang secara menggila hanya menumpukan perhatian kepada sains serta teknologi tanpa mengambil kira betapa pentingnya sains sosial yang mengandungi semua bahan kemanusiaan. Pada hari ini bahasa ilmu rata-rata qalam bahasa Inggeris, Mandarin, Jepun, Perancis, Rusia, Korea dan lain-lain. Per1utur- penutur bahasa ini memang boleh berbahasa Inggeris tetapi atas desakan dan kepentingan nasional dan mereka memilih menjadikan bahasakebangsaan masing-masing sebagai bahasa ilmu. Memang Melayu sebagai bahasa perniagaan dan perhubungan. Palembang, Jambi, Pasai, Aceh, Bugis, Kalimantan, Brunei semuanya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pelabuhan dan urus niaga koporat. Kenapa kini kita tak mampu lagi dan mengalah saja kepada keutamaan bahasa Inggeris. Kita ulangi - kita jangan menolak bahasa Inggeris dalam apa jua jurusan tetapi seperti Cina, Jepun, Korea kita mesti cintai bahasa Melayu/lndonesia sebagai bahasa ilmu dan bahasa perdagangan. Barulah anak cicit kita tidak kempunan kejuaraan bahasa sendiri. Tanpa keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasailmu diakui kesukaran utama ialah daya penterjemahan mesti tinggi. Dengan adanya Bahasa masing-masing di Indonesia, Brunei dan Malaysia aral bayangan ini boleh diatasi. Pokoknya azam perjuangan Penyakit' ditelan bahasa Inggeris ini semuanya tahu dan faham tapi tidak pula tahu akan ubat mujarabnya yang harus dimakan. dan bahasa perdagangan, tahapmasa depannya tetap jatuhpada kedudukan Ketidakupayaan BMsebagai bahasa teknologi juga sedang . dirasai kerana bahasa dan budaya mesti kental. Seperkara lagi yang amat penting ialah bahasa Melayu sebagai bahasa komersial atau bahasa dagangan mesti secara meluas. Pada masa ini semua kontrak, piagam, kovenans, hubungan korporat dengan pelanggan dimonopoli bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya kita ada dua laluan bahasa dalam perdagangan - Melayu dan , Ingatkah kita kepada Srivijaya (600-1370?) Bahasa Malayu atau Moloyo (sebutan Cina) ketika itu di Nusantara menggunakan bahasa , Melayu. Arab, India, Cina dan lain-lain juga menggunakan bahasa Melayu. Bila Melaka muncul hebat mulai 1403 bahasa Melayu terus utama sebagai bahasa perdagangan dan bahasa peristilahan utama. Bahasa Malayu kuno di Wilayah Kantoli (sebelum Srivijaya), Minangkabau, Dharmasraya semuanya menggunakan bahasa usaha masing- masing negara amat terhad dalam hal ini lantaran pembelajaran kita berpusat ke Barat. Mahu tak mahu Barat sedang dan akan terus mempelopori peristilahan sains dan teknologi. Begitu juga dalam bidang matematik.Walaupun orang Islam yang mempelopori sebahagian Algebra, Ibnu Sinna dalam perubatan, pendidikan B'arat sudah mengambil alih peranan peristilahan ini. Semenjak Abu Sina meninggal dunia 1038 dahulu, siapa dan bagaimana mereka yang mencipta istilah- istilah perubatan dunia? Justeru anak bangsa yang lulusan tinggi dari mana-mana universiti Barat harus diraih ke dalam perjuangan kamus peristilahan ke tiahasa Melayu. Akan ada yang senyum kambing lalu mendenguskan tak mungkin ... sebab kita sudah begitu lama ditinggalkan. Sebenamya bukan kita ditinggalkan. Kita sendiri yang meninggalkan bahasa kita. Lihat sajq perangai berbahasa kita di universiti; kolej dan pergaulan seharian kita. Dalam satu ayat, barang sudah tentu akan dibingkai oleh perkataan asing... biasanya dari perbendaharaan kata Inggeris. 'Penyakit' ditelan bahasa Inggeris ini semuanya tahu dan faham tapi tidak pula tahu akan ubat tnujarabnya yang harus dimakan. Penyakit iui harus boleh diubati jika petua Pendeta Zaaba dipatuhi: Dalam kelaziman bahasa Melayu, perkataan Inggeris boleh dipakai tetapi mesti dipastikan terlebih dahulu sama ada perkataan itu ada dalam bahasa kita. Jika ada, bahasa asing itu tak payah digunakan. Jika dalam perbendaharaan kita tidak ada, barulah dipinjam perkataan orang lain, itupun seharusnya melalui proses di Melayukan bunyinya. Kedua, pada masa ini kita sudah kehilangan latihan sebutan betul atau diksi (diction). Cikgu kita tak mengajar pembudayaan bahasa Melayu lagi. Penulisan sastera kita entah ke mana. Guru sendiri tak bercakap BM versi yang elok dan diterima pakai. Beginilah banyak perkataan Melayu/ Indonesia ditendang keluar daripada perbendaharaan kata kita: perkataan "jadi" ditendang oleh "So", "makan tengah hari" oleh "lunch", "kenapa" oleh "kemudian" oleh "then". Contoh-contoh lain sebenamya bersepah dan beratus hingga tak terkemas dan tak terkira. Kursus pembudayaan bahasa Melayu mesti diperjuangkan kembali. Kelas-kelas asuhan bahasa seperti sebelum dan selepas kemerdekaan negara-negara kita amat dipertimbangkan.Penggunaan peribahasa, perumpamaan, pepatah-petitih, bahasa indah, persajakan, pantun, seloka, gurindam dan lain-lain harus diambil berat oleh sistem pendidikan masing-masing. Kerjasma peristilahan serantau semestinya kita perjuangkan . kembali. Dengan kemudahan Internet kini, kerjasama ini lebih mudah diadakan dan dipertingkatkan. Kerap kedengaran hujah bahasa MINGGUAN MALAYSIA. AHAD 5 APRIL 2015 Melayu-bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris sama-sama dimajukan. Elok didengar tetapi realitinya tidak begitu. Dalam hal ini kita harus tahniahkan Brunei,kerana mas' bertulisan Nama jalan, n bangunan nama taman dan lain- lain masih membudayakan bah Melayu dan skrip Berbaha Inggeris pandai, berbahasa Melayu pandai lagi. Nama-nam orang di Brunei masih terasa kemelayuannya, keislamannya. Banyak tempat dan resam sekarang di Nusantara nama Melayu pun sudah keciciran. Ini berpunca kelemahan proses pembudayaan bahasa kita yang kian melemah\ Kita tak yakin lagi dengan dan institusi asas kita lalu jadi turut dan hilang identiti. Memang, kita ialah supaya bahasa menjadi bahasa serantau atau di peringkat antarabangsa sebingga menjadi salah satu bahasa dunia di PBB. IIDpian niesti jangan dimundurkan. sementara impian itu dikejar, langsungkan di peringkat ses'aIIl;ii!"a kita, kerajaan meyakini keutuhan sebagai bahasa yang Berbahasa Melayulah mesyuarat. Berbanggalah dengan ungkapan-ungkapan , BM. Dalam hal ini, ikut Jerman dan Rusia. Warganya boleh berbahasa Inggeris. Tapi Udlld"" " teknologi dan sains serta perdagangan mereka adalah bahasa Jerman dan Rusia. BegitU juga Perancis, Cina, Jepun dan Korea. Mereka ada sistem . pelajaran yang mengutamakan pembudayaan bahasa sendiri. Kita harum dari sudut sebut dan konsep serta dasar tetapi agal meleset di peringkat amalan. Kemelayuan melalui bahasa di peringkat Nusantara terkenal selama lebih 1300 tahun (600- 2015). Persidangan bahasa Mela.yu di Brunei kali ini mesti berani kembali kepada semangat pangkal rnilenium itu. PENULIS lalah Penasihat Kerajaan dalam Hal Ehwal Soslal dan Kebudayaan. I

A GA TEl< - myrepositori.pnm.gov.mymyrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789/3697/1/... · Contoh-contoh lain sebenamya bersepah dan beratus hingga tak ... persajakan, pantun, seloka,

Embed Size (px)

Text of A GA TEl< - myrepositori.pnm.gov.mymyrepositori.pnm.gov.my/bitstream/123456789/3697/1/... ·...

 • Oleh TAN SRI DR. RAISYATIM

  lKAsemua negara yang berasaskan bahasa Melayu

  sebagai bahasa rasrni atau kebangsaannyasepakatdi~ilayah Nusantara, beberapa cita-cita asas kolektif kebangsaan akan mudah dicapai. Perkara ini yang dibangkit dalam ucapan saya dalam Majlis Dialog Bahasa Melayu Nusantara di Universiti Brunei Darussalam pada 25 Mac 2015. Indonesia dengan bahasa Indonesia (Article 36 Perlembagaan Indonesia), Malaysia dengan bahasa Melayu (Per.152); Brunei dengan bahasa Melayu (Per. 82) dan Singapura juga dengan bahasa Melayu sebagai bahasa rasrni dan bahasa Kebangsaan (Per. 153A & 153(A)(2).

  Dalam konteks kehidupan serantau khasnya bagi etnik rumpun Melayu Austronesian di ~ayah ASEAN dan di Kepulauan Melayu, soal bahasa tidak tampak begitu diutamakan. Kebanyakan pihak hanya beranggapan bahasa Melayu itu memang begitu meluas dipakai dalam perhubungan antara negara dan secara domestik. Mungkin ini disebabkan kekangan politik serantau seperti terdapat pada beberapa konsep keserantauan pada masa ini. Kita ada dasar pemasaran ekonorni serantau ASEAN, kerjasama serantau dalam bidang teknologi, pendidikan dan lain-lain. Tetapi tidak ada kerjasama yang kukuh dalam memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa asas di Kepulauan Melayu seperti sebelum tahun-tahun 1950 -1970-an. Mungkin ini disebabkan tiadanya pada zaman itu unsur-unsur pengaruh seperti yang melanda kita pada hari ini.

  Usaha kerjasama kukuh bidang bahasa dalam kalangan negara ASEAN mungkin tidak akan menampakkan buah dalam masa terdekat lantaran susuk dan struktur sosio-politik negara masing-masing khasnya negara-negara selain Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura yang dalam Perlembagaan nasional masing-

  masing sedia terkandung provisi bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan masing-masing.

  Seharusnya semua negara yang bertiang serikan bahasa Melayu/ bahasa Indonesia berusaha gigih dalam bidang-bidang berikut:

  Berjuang menjadikan bahasa Melayu/bahasa Indonesia

  (BM/BI) sebagai bahasa ilmu sekalipun bahasa Inggeris telah mendahului BM/BI dalam hal ini. Tanpa usaha'ini BM/BI akan hanya berada di ka~asan lobi bahasa kedua. Apabila BM sebagai bahasa ilmu direalisasikan, sekali gus ia akan muncul sebagai bahasa pembudayaan atau bahasa kehidupan yang sebenar. Keadaan sekarang apabila BM dan bahasa Inggeris diletak pada paras dwi-bahasa dengan penekanan supaya BI menjadi bahasa ilmu akan terus mengkencundangkan BM kerana nilal ekonomi dan nilal teknologi kepada BM tidak diberi.

  Usaha membahasa ilmukan BM sukar dilaksanakan oleh

  sesebuah negara sahaja kerana dunia hari ini adalah dunia pelbagai interaksi (multi interaction, and interface>. Untuk ini Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei khasnya amat perlu mewujudkan suatu gagasan serantau yang bergerak secara kolektif atau bersekutu dalam bidang peristilahan, terminologi sains dan teknologi serta pemupukan universiti serantau dalam suatu jaringan meningkatkan penyelidikan dan pembudayaan BM di peringkat tertinggi.

  Kepakaran daIam BM hams berada di dalam wilayah ,

  usantara dan tidak di Leiden, Hamburg atau negara wilayah lain.

  Sistem persekolahan kita . harus mengambil kira jurusan

  ilffiu yang perlu mengeluarkan buku-buku teks yang berasaskan ilmu. Pengajian peradaban Melayu serta penerbitan jumal tertinggi dalam bahasa Melayu hendaklah dikendalikan sendiri oleh intelektual Nusantara bukan dan tidak oleh para sarjana

  A GA DA TEl< di luar Nusantara yang hanya bermegah dengan kendalian lSI (International Science Index), SCOPUS dan pautan-pautan lain yang secara menggila hanya menumpukan perhatian kepada sains serta teknologi tanpa mengambil kira betapa pentingnya sains sosial yang mengandungi semua bahan kemanusiaan.

  Pada hari ini bahasa ilmu rata-rata qalam bahasa Inggeris, Mandarin, Jepun, Perancis, Rusia, Korea dan lain-lain. Per1utur-penutur bahasa ini memang boleh berbahasa Inggeris tetapi atas desakan dan kepentingan nasional dan se~ayah, mereka memilih menjadikan bahasakebangsaan masing-masing sebagai bahasa ilmu.

  Memang

  Melayu sebagai bahasa perniagaan dan perhubungan. Palembang, Jambi, Pasai, Aceh, Bugis, Ja~a, Kalimantan, Brunei semuanya menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pelabuhan dan urus niaga koporat. Kenapa kini kita tak mampu lagi dan mengalah saja kepada keutamaan bahasa Inggeris.

  Kita ulangi - kita jangan menolak bahasa Inggeris dalam apa jua jurusan tetapi seperti Cina, Jepun, Korea kita mesti cintai bahasa Melayu/lndonesia sebagai bahasa ilmu dan bahasa perdagangan. Barulah anak cicit kita tidak kempunan kejuaraan bahasa sendiri.

  Tanpa keupayaan bahasa Melayu sebagai bahasailmu

  diakui kesukaran utama ialah daya penterjemahan mesti tinggi. Dengan adanya De~an Bahasa masing-masing di Indonesia, Brunei dan Malaysia aral bayangan ini boleh diatasi. Pokoknya azam perjuangan

  Penyakit' ditelan bahasa Inggeris ini semuanya tahu dan faham tapi tidak pula tahu akan ubat mujarabnya yang harus dimakan.

  dan bahasa perdagangan, tahapmasa depannya tetap jatuhpada kedudukan diba~ah. Ketidakupayaan BMsebagai bahasa teknologi juga sedang . dirasai kerana

  bahasa dan budaya mesti kental. Seperkara lagi yang amat

  penting ialah bahasa Melayu sebagai bahasa komersial atau bahasa dagangan mesti ~ujud secara meluas. Pada masa ini semua kontrak, piagam, kovenans, hubungan korporat dengan pelanggan dimonopoli bahasa Inggeris. Sekurang-kurangnya kita ada dua laluan bahasa dalam perdagangan - Melayu dan Ingg~ris. ,

  Ingatkah kita kepada Srivijaya (600-1370?) Bahasa Malayu atau Moloyo (sebutan Cina) ketika itu di Nusantara menggunakan bahasa

  , Melayu. Arab, India, Cina dan lain -lain juga menggunakan bahasa Melayu. Bila Melaka muncul hebat mulai 1403 bahasa Melayu terus utama sebagai bahasa perdagangan dan bahasa peristilahan utama. Bahasa Malayu kuno di Wilayah Kantoli (sebelum Srivijaya), Minangkabau, Dharmasraya semuanya menggunakan bahasa

  usaha masing- masing negara amat terhad dalam hal ini lantaran pembelajaran kita berpusat ke Barat. Mahu tak mahu Barat sedang dan akan terus mempelopori peristilahan sains dan teknologi. Begitu juga dalam bidang matematik.Walaupun orang Islam yang mempelopori sebahagian Algebra, Ibnu Sinna dalam perubatan, pendidikan B'arat sudah mengambil alih peranan peristilahan ini. Semenjak Abu Sina meninggal dunia 1038 dahulu, siapa dan bagaimana mereka yang mencipta istilah-istilah perubatan dunia?

  Justeru anak bangsa yang lulusan tinggi dari mana-mana universiti Barat harus diraih ke dalam perjuangan me~judkan kamus peristilahan ke tiahasa Melayu. Akan ada yang senyum kambing lalu mendenguskan tak mungkin ... sebab kita sudah begitu lama ditinggalkan.

  Sebenamya bukan kita ditinggalkan. Kita sendiri yang

  meninggalkan bahasa kita. Lihat sajq perangai berbahasa kita di universiti; kolej dan pergaulan seharian kita. Dalam satu ayat, barang sudah tentu akan dibingkai oleh perkataan asing ... biasanya dari perbendaharaan kata Inggeris.

  'Penyakit' ditelan bahasa Inggeris ini semuanya tahu dan faham tapi tidak pula tahu akan ubat tnujarabnya yang harus dimakan. Penyakit iui harus boleh diubati jika petua Pendeta Zaaba dipatuhi: Dalam kelaziman bahasa Melayu, perkataan Inggeris boleh dipakai tetapi mesti dipastikan terlebih dahulu sama ada perkataan itu ada dalam bahasa kita. Jika ada, bahasa asing itu tak payah digunakan. Jika dalam perbendaharaan kita tidak ada, barulah dipinjam perkataan orang lain, itupun seharusnya melalui proses di Melayukan bunyinya.

  Kedua, pada masa ini kita sudah kehilangan latihan sebutan betul atau diksi (diction). Cikgu kita tak mengajar pembudayaan bahasa Melayu lagi. Penulisan sastera kita entah ke mana. Guru sendiri tak bercakap BM versi yang elok dan diterima pakai. Beginilah banyak perkataan Melayu/ Indonesia ditendang keluar daripada perbendaharaan kata kita: perkataan "jadi" ditendang oleh "So", "makan tengah hari" oleh "lunch", "kenapa" oleh "~hy", "kemudian" oleh "then". Contoh-contoh lain sebenamya bersepah dan beratus hingga tak terkemas dan tak terkira.

  Kursus pembudayaan bahasa Melayu mesti diperjuangkan kembali. Kelas-kelas asuhan bahasa seperti sebelum dan selepas kemerdekaan negara-negara kita amat ~ajar dipertimbangkan.Penggunaan peribahasa, perumpamaan, pepatah-petitih, bahasa indah, persajakan, pantun, seloka, gurindam dan lain-lain harus diambil berat oleh sistem pendidikan masing-masing. Kerjasma peristilahan serantau semestinya kita perjuangkan . kembali. Dengan kemudahan Internet kini, kerjasama ini lebih mudah diadakan dan dipertingkatkan. Kerap kedengaran hujah baha~a bahasa

  MINGGUAN MALAYSIA. AHAD 5 APRIL 2015

  Melayu-bahasa Indonesia dan bahasa Inggeris sama-sama dimajukan. Elok didengar tetapi realitinya tidak begitu.

  Dalam hal ini kita harus tahniahkan Brunei,kerana mas' bertulisan ja~i. Nama jalan, n bangunan nama taman dan lain-lain masih membudayakan bah Melayu dan skrip ja~i. Berbaha Inggeris pandai, berbahasa Melayu pandai lagi. Nama-nam orang di Brunei masih terasa kemelayuannya, keislamannya. Banyak tempat dan resam sekarang di ka~asan Nusantara nama Melayu pun sudah keciciran. Ini berpunca daripad~ kelemahan proses pembudayaan bahasa kita yang kian melemah\ Kita tak yakin lagi dengan dan institusi asas kita lalu jadi turut dan hilang identiti.

  Memang, kita ialah supaya bahasa menjadi bahasa serantau atau di peringkat antarabangsa sebingga menjadi salah satu bahasa dunia di PBB. IIDpian niesti jangan dimundurkan. sementara impian itu dikejar, langsungkan di peringkat ses'aIIl;ii!"a kita, kerajaan InilISlIlll!-Ina~m meyakini keutuhan sebagai bahasa yang

  Berbahasa Melayulah UC1J.'''-l1l'~ mesyuarat. Berbanggalah dengan ungkapan-ungkapan

  , BM. Dalam hal ini, ikut Jerman dan Rusia. Warganya boleh berbahasa Inggeris. Tapi Udlld"" " teknologi dan sains serta perdagangan mereka adalah bahasa Jerman dan Rusia. BegitU juga Perancis, Cina, Jepun dan Korea. Mereka ada sistem . pelajaran yang mengutamakan pembudayaan bahasa sendiri.

  Kita harum dari sudut sebut dan konsep serta dasar tetapi agal meleset di peringkat amalan.

  Kemelayuan melalui bahasa di peringkat Nusantara terkenal selama lebih 1300 tahun (600-2015). Persidangan bahasa Mela.yu di Brunei kali ini mesti berani kembali kepada semangat pangkal rnilenium itu.

  PENULIS lalah Penasihat Kerajaan dalam Hal Ehwal Soslal dan Kebudayaan. I