Click here to load reader

6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR LEDIGEamu-vest.dk/media/94751/positivliste-6-ugers.pdf · PDF file jobrettet uddannelse, har ret til et uddannelsesforløb eller kurser i op til 30

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE FOR...

 • 6 UGERS JOBRETTET

  UDDANNELSE FOR

  LEDIGE

  Revideret APRIL 2019

 • Side 2

  6 UGERS JOBRETTET UDDANNELSE - DIN VEJ TIL ET NYT JOB

  Hvem har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse?

  • Retten til seks ugers jobrettet uddannelse gælder ufaglærte og faglærte ledige samt ledige med kort videregående uddannelser (KVU), der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse.

  • Retten opnås som udgangspunkt efter 5 ugers ledighed. Nogle kurser er dog ikke omfattet af denne karensperiode og kan derfor påbegyndes fra første ledighedsdag. Disse kurser er mærket med *

  • Ledige inden for målgruppen kan løbende tilmelde sig kurser inden for en erhvervsgruppe, som findes af den landsdækkende positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse.

  • Kurserne kan samlet set have en varighed på op til seks uger og skal afholdes inden for en referenceperiode på ni måneder for ledige over 25 år og seks måneder for ledige under 25 år.

  • En ledig, der aftaler og begynder på et kursus eller individuelt tilrettelagt uddannelsesforløb i opsigelsesfasen, kan fortsætte med det i ledighedsperioden. Det forudsættes, at kurset/kurserne i forløbet er inden for samme erhvervsgruppe på den landsdækkende positivliste, og at den ledige er omfattet af målgruppen.

  • Det er a-kasserne, der træffer afgørelse om den lediges ret til seks ugers jobrettet uddannelse.

  Vi glæder os til at se dig

  Find dine kurser fra den landsdækkende positivliste her på AMU Vest.

  Forsikrede ledige, der er i målgruppen for 6 ugers jobrettet uddannelse, har ret til et uddannelsesforløb eller kurser i op til 30 dage.

  I denne brochure har vi samlet forslag til kursusforløb og enkeltstående kurser, der kan sammensættes under retten til 6 ugers jobrettet uddannelse her på AMU Vest. Alle kurserne indgår på den landsdækkende positivliste, som du kan finde på www.star.dk.

  Du skal vælge dine kurser inden for én af de forskellige erhvervsgrupper, der findes på positivlisten.

  Søger du job inden for bygge og anlæg, olie/gas og vindindustri, transport, produktion, industri, lager og rengøringsservice, kan du finde kurser her på AMU Vest, der passer til dig.

  Vi hjælper dig gerne med vejledning, så du kan vælge de kurser, der passer bedst til dig og dine ønsker.

  Du kan kontakte vores kundeservice, der sørger for tilmelding m.m. De er klar på tlf. 7914 0322.

  Har du brug for uddannelsesvejledning, så besøg vores Vejledningsværksted tirsdag formiddage fra kl. 9.30 til 11.30. Ring gerne i forvejen, så booker vi en aftale til dig.

  Bemærk, at der kan ske ændringer i løbet af året.

  Hvis du savner et kursus på listen, så få en snak med os. Der er flere kurser på den landsdækkende liste.

 • Side 3

  AMU nr. Kursustitel Dage 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1 43601 Rør og kobling, fritstående og facadestillads 5 43600 Rør og kobling, hængestillads 5 43592 Industristillads 5 43502 Systemstilladser - offshore 4 43931 Anhugning af byrder 5 46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2

  AMU nr. Kursustitel Dage 44004 Systemstilladser - opstilling mv. 15 43601 Rør og kobling, fritstående og facadestillads 5 43600 Rør og kobling, hængestillads 5 43592 Industristillads 5

  AMU nr. Kursustitel Dage 44004 Systemstilladser - opstilling mv. 15 46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2 43931 Anhugning af byrder 5 47592 Gaffeltruck certifikatkursus B 7

  AMU nr. Kursustitel Dage 48671 Teleskoplæsser certifikat 5 44004 Systemstilladser - opstilling mv. 15 43931 Anhugning af byrder 5 47136 Vejen som arbejdsplads* 2 45141 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj 1 47942 Personlig sikkerhed v. arb. med epoxy og isocyanater 2

  AMU nr. Kursustitel Dage 45215 Grundlæggende faglig regning 2 45347 Grundlæggende faglig matematik 3 47665 Nivellering * 5 47136 Vejen som arbejdsplads* 2 45775 Vejbygning - bygning af fortovsarealer 5 45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 45141 Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj 1 48671 Teleskoplæsser certifikat 5 45566 Rulle og bukkestillads - opstilling mv. 1

  Stilladsarbejderen - Offshore - olie og gas Udfører alle former for arbejde i forbindelse med opbygning af stilladser, rigning og anhugning på borerigge. Kursus 44465 skal gennemføres som første kursus. Stilladskurserne skal gennemføres i nævnte rækkefølge. Forløbet kan med forløb udbygges med kurset Komplekse løfteopgaver for riggere, AMU nr. 43933. Det skal du dog aftale med dit jobcenter først.

  Stilladsmontør - Onshore Du kan få arbejde i stilladsfirmaer over hele landet. Kurserne skal tages i den opstillede rækkefølge. Kursus 44004 skal være gennemført inden de følgende kurser, da du der får den nødvendige viden om faldsikring.

  Stilladsarbejder, grundlæggende Du får certifikatkurser til systemstilladser og Gaffeltruck B. Kurserne kan give job i stilladsvirksomheder og med erfaring og flere kurser kan det give merit til stilladsmontør, tømrer- og tagdækkeruddannelse. Kursus 44004 skal være gennemført inden kursus 46588.

  Byggepladsarbejder Du kan få arbejde som ufaglært hos entreprenører og byggefirmaer. Du får relevante certifikater inden for branchen.

  På vej ind i anlægsbranchen Kursusforløbet giver dig grundlæggende kompetencer som ufaglært anlægsarbejder/ specialarbejder. Kurserne kan give merit til struktøruddannelsen. Du får 3 certifikatkurser og lærer grundlæggende arbejde med belægninger.

  Erhvervsgruppen Bygge og anlæg, anbefalede kursusforløb 27

  D A

  G E

  30 D

  A G

  E 29

  D A

  G E

  30 D

  A G

  E 27

  D A

  G E

 • Side 4

  AMU nr. Kursustitel Dage 46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2 46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1 46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 46971 Kloakering - Beregning af koter, fald og rumfang mv. 2 46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer * 16 46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1 46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1 46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 3 46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2

  AMU nr. Kursustitel Dage 44530 Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk * 1 46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer * 16 47665 Nivellering * 5 47942 Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater * 2 44004 Systemstilladser - opstilling mv. * 15 48671 Teleskoplæsser certifikat 5 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2 43931 Anhugning af byrder 5 45542 Anvendelse af bygge- og anlægstegninger 3 44465 Anvendelse af faldsikringsudstyr 1 47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger 2 48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job 2 45141 Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj 1 40340 CAD - 2D på byggepladsen 3 46588 Evakuering og redning inden for Byggeri & Montage 2 47592 Gaffeltruck certifikatkursus B 7 45347 Grundlæggende faglig matematik 3 45215 Grundlæggende faglig regning 2 43592 Industristillads 5 46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 3 46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1

  AMU nr. Kursustitel Dage 45215 Grundlæggende faglig regning 2 45347 Grundlæggende faglig matematik 3 47665 Nivellering * 5 46967 Kloakering - Arbejdsmiljø 2 46968 Kloakering - Afløbssystemers formål og indretning 1 46970 Kloakering - Anvendelse af lægningsbestemmelser 2 46971 Kloakering - Beregning af koter, fald og rumfang mv. 2 46976 Kloakering - Udførelse af afløbsinstallationer * 16 47136 Vejen som arbejdsplads - Certifikat * 2 46972 Kloakering - KS af afløbsinstallationer 1 46969 Kloakering - Dræning af bygværker 1 46974 Kloakering - Afløbsplan for enfamiliehus 3 46975 Kloakering - CAD i.f.m. afløbsplaner 3 46973 Kloakering - Opmåling og valg af afløbsmaterialer 2

  På vej til kloakrørlægger Kursuspakken på 30 dage forudsætter kendskab til faglig regning, faglig matematik og nivellering. På kursusforløbet får du de fleste af de kompetencer, du skal bruge som kloakrørlægger. Med yderligere 5 dages AMU-kursus kan du aflægge prøve som kloakrørlægger. Forløbet kan med praktisk erfaring og flere kurser give merit til faglært struktør.

  Kloakrørlægger Dette forløb er over 6 uger og skal aftales med jobcenteret inden tilmelding. Kursusrækken giver mulighed for at opnå bevis som kloakrørlægger. Hvis du allerede har erfaring med regning/ matematik og nivellering, kan forløbet gennemføres på 35 dage. Forløbet kan sammen med praktisk erfaring give merit til faglært struktør.

  Samlet oversigt med AMU-Vest kurser fra Bygge og anlægserhvervsgruppen. Hvis du ikke ønsker en af de anbefalede kursusforløb, kan du selv sammensætte dit kursusforløb inden for denne erhvervsgruppe. Der kan dog være adgangskrav, du skal opfylde til nogle af kurserne.

  Hvis du savner et kursus på listen, så få en snak med os. Der er flere kurser på den landsdækkende liste.

  Erhvervsgruppen Bygge og anlæg, anbefalede kursusforløb

  Erhvervsgruppen Bygge og anlæg, SAMLET OVERSIGT

  30 D

  A G

  E 35

  -4 5

  D A

  G E

  V Æ

Search related