32000R0104 Pescuit Si Acvacultura

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 32000R0104 Pescuit Si Acvacultura

 • 7/23/2019 32000R0104 Pescuit Si Acvacultura

  1/31

  32000R0104

  21.1.2000JURNALUL OFICIAL AL COMUNITILOR EUROPENEL 17/22

  REGULAMENTUL (CE) NR. 104/2000 AL CONSILIULUIdin 17 decembrie 1999

  privind organizarea comun a pieelor n sectorul produselor pescreti i de acvacultur

  CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

  avnd n vedere Tratatul de instituire a Comunitii Europene, nspecial articolele 26, 36 i 37,

  avnd n vedere propunerea Comisiei (1),

  avnd n vedere avizul Parlamentului European (2),

  avnd n vedere avizul Comitetului Economic i Social (3),

  avnd n vedere avizul Comitetului Regiunilor (4),

  ntruct:

  (1) Dispoziiile de fond privind organizarea pieei produselorpescreti trebuie revizuite pentru a ine seama de evolui-ile pieei, de modificrile din ultimii ani ale activitilor depescuit i de neajunsurile observate n aplicarea normeloraflate acum n vigoare; din cauza numrului mare icomplexitii modificrilor ce trebuie adoptate, acestor dis-poziii le va lipsi claritatea necesar pentru orice setde norme dac nu vor fi refcute integral; n consecin,Regulamentul (CEE) nr. 3759/92 al Consiliului din

  17 decembrie 1992 privind organizarea comun a pieei nsectorul produselor pescreti i de acvacultur (5) ar tre-bui nlocuit cu un nou regulament

  (2) Pentru a simplifica normelor i pentru a facilita utilizarealor de ctre cei crora li se adreseaz, noul regulament artrebui s includ, de asemenea, dispoziiile de fond, modi-ficate i completate corespunztor, ale Regulamentului(CEE) nr. 105/76 al Consiliului din 19 ianuarie 1976 pri-vind recunoaterea organizaiilor productorilor din

  industria pescuitului (6) i ale Regulamentului (CEE)nr. 1772/82 al Consiliului din 29 iunie 1982 de stabilire a

  normelor generale pentru extinderea anumitor normeadoptate de organizaiile productorilor din industriapescuitului (7); n consecin respectivele regulamente artrebui abrogate.

  (3) Politica agricol comun trebuie s includ n special oorganizare comun a pieelor agricole, care poate s aibdiverse forme, n funcie de produsele n cauz.

  (4) Industria pescuitului are o importan special pentrueconomia unor regiuni de coast ale Comunitii; industria

  furnizeaz o mare parte a venitului pescarilor din astfel deregiuni; n consecin, stabilitatea pieei ar trebui ncurajatprin mijloace corespunztoare, aplicate n conformitate cuangajamentele internaionale ale Comunitii, mai ales nceea ce privete dispoziiile Organizaiei Mondiale aComerului (OMC) privind mecanismele de sprijinire a pro-duciei interne i acordurile tarifare.

  (5) Producia i comercializarea produselor pescreti ar tre-bui s in cont de nevoia de a sprijini pescuitul durabil; nconsecin, organizarea comun a pieelor acestor produsear trebui s includ msuri care s asigure o mai bunadaptare a ofertei la cerere, att n ceea ce prive te calita-tea, ct i cantitatea, i s creasc beneficiile aduse de pro-duse, att n scopul menionat anterior, ct i pentru acrete veniturile productorilor prin asigurarea stabilitiipreurilor pe pia.

  (6) Unul dintre mijloacele de aplicare a acestei organizricomune a pieelor este aplicarea unor standarde comunede comercializare produselor n cauz; aplicarea acestorstandarde ar trebui s tind spre excluderea de pe pia aproduselor nesatisfctoare calitativ i spre facilitareacomerului bazat pe o concuren loial, contribuind astfella creterea profitabilitii produciei.

  (1) JO C 78, 20.3.1999, p. 1.(2) Aviz eliberat la 2 decembrie 1999 (nepublicat nc n Jurnalul Ofi-

  cial).(3) JO C 329, 17.11.1999, p. 13.(4) JO C 374, 23.12.1999, p. 71.(5) JO L 388, 31.12.1992, p. 1. Regulament astfel cum a fost modificat

  ultima dat prin Regulamentul (CE) nr. 3318/94 (JO L 350,31.12.1994, p. 15).

  (6) JO L 20, 28.1.1976, p. 39. Regulament astfel cum a fost modificatprin Regulamentul (CEE) nr. 3940/87 al Comisiei (JO L 373,31.12.1987, p. 6).

  (7) JO L 197, 6.7.1982, p. 1.

  04/vol. 5 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 121

 • 7/23/2019 32000R0104 Pescuit Si Acvacultura

  2/31

  (7) Aplicarea acestor standarde implic inspectarea produselorcrora li se aplic; n consecin, ar trebui adoptate dispo-ziii privind aceste inspecii.

  (8) Diversitatea din ce n ce mai mare a ofertei, n special deproduse pescreti proaspete i congelate, face ca furniza-rea ctre consumatori a unei cantiti minime de informaiiprivind principalele caracteristici ale produselor s devinesenial i atribuie statelor membre responsabilitatea de aadopta n acest scop o list de denumiri acceptate folositepe teritoriul lor pentru comercializarea produselor ncauz.

  (9) Organizaiile productorilor formeaz coloana vertebral aorganizrii comune a pieei, pentru care trebuie s asigure,la nivelul lor, o operare descentralizat; n contextul uneiconcentrri din ce n ce mai mari a cererii, concentrareaofertei prin aceste organizaii este mai mult ca niciodat onecesitate economic pentru ntrirea poziiei pe pia aproductorilor; astfel de concentrri ar trebui s fie volun-tare i utile n privina sferei i eficienei serviciilor oferitemembrilor de ctre organizaiile productorilor; ar trebuistabilite criterii comune pentru recunoaterea uneiorganizaii a productorilor de ctre un stat membru; orga-nizaia productorilor nu ar trebui recunoscut de ctre unstat membru ca fiind capabil s contribuie la atingereaobiectivelor organizrii comune a pieei dect dac statutul

  su impune anumite obligaii organizaieii membrilor si.

  (10) Iniiativele organizaiilor productorilor pentru mbunt-irea calitii produselor pescreti ar trebui sprijinite prinadoptarea de dispoziii pentru recunoaterea special, nanumite condiii, a organizaiilor n cauz.

  (11) Pentru a sprijini activitatea organizaiilor productoriloripentru a facilita o mai mare stabilitate a pieei, ar trebui sli se permit statelor s extind, n anumitecondiii, normele adoptate de organizaia dintr-o regiunen numele membrilor si, la toi terii care comercializeazbunuri ntr-o anumit regiune, n special normele privindproducerea i comercializarea, inclusiv intervenia; aceastprocedur este supus verificrii de ctre Comisie, care, nanumite circumstane, poate declara astfel de extinderinule.

  (12) Aplicarea sistemului descris mai sus implic costuri ce suntsuportate de ctre organizaia ale crei norme sunt extinse;terii ar trebui s contribuie la acoperirea acestor costuri;statelor membre ar trebui s li se permit, de asemenea, sacorde acestor operatori compensaii pentru produsele

  care, dei corespund standardelor de comercializare, nu potfi comercializate i sunt retrase de pe pia.

  (13) n orice situaii, ar trebui adoptate dispoziii prin care s seasigure c organizaiile productorilor nu dein o poziiedominant n Comunitate.

  (14) Pentru a se accede la o utilizare raional i durabil aresurselor, organizaiile productorilor ar trebui sorienteze producia membrilor lor spre ndeplinirea cerin-elor pieei i s creeze condiii care s asigure obinerea dectre membrii lor a celor mai mari beneficii posibile pen-tru capturile lor, n special capturile din speciile supusecontingentrii; este recomandabil ca organizaiilor produ-

  ctorilor s li se cear ca, la nceputul fiecrui sezon de pes-cuit, s prezinte autoritilor competente o propunere deprogram pentru planificarea ofertei i reglementarea navans a aporturilor membrilor si care s conin, atuncicnd este cazul, dispoziii specifice pentru produsele caren mod obinuit prezint dificulti la comercializare.

  (15) innd cont de costurile pe care organizaiile productori-lor le suport pentru respectarea cerinelor de mai sus, sejustific acordarea de compensaii proporionale acestororganizaii pentru o perioad limitat.

  (16) Statelor membre ar trebui s li permit s acorde ajutoaresuplimentare organizaiilor productorilor, n cadrulprogramelor operaionale, conform Regulamentului (CE)nr. 2792/1999 al Consiliului din 17 decembrie 1999 dedefinire a modalitilor i condiiilor pentru aciunile struc-turale ale Comunitii n sectorul pescuitului (1).

  (17) Atunci cnd reprezint o parte semnificativ a membrilordiverselor diviziuni ocupaionale din domeniul produselorpescreti, organizaiile interprofesionale nfiinate din ini-iativa unor ageni individuali sau a grupurilor existente deageni, pot contribui la o mai bun cunoatere a realitilorde pe pia i pot facilita o abordare comercial care smbunteasc raportarea, precum i organizarea produc-iei, prezentarea produselor i comercializarea; deoareceactivitile acestor organizaii pot contribui n general laatingerea obiectivelor articolului 33 din Tratat i n specialale prezentului regulament; dup definirea formelor rele-vante de aciune, ar trebui recunoscute acele organizaiicare desfoar aciuni practice pentru atingerea obiective-lor de mai sus; ar trebui stabilite dispoziii privind extinde-

  rea, n anumite condiii, a normelor adoptate de organizaiiinterprofesionale i viznd mprirea costurilor rezultate

  (1) JO L 337, 30.12.1999, p. 10.

  122 RO Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 04/vol. 5

 • 7/23/2019 32000R0104 Pescuit Si Acvacultura

  3/31

  din extindere; aceast procedur este supus verificrii dectre Comisie, care, n anumite circumstane, poate declaraaceste extinderi nule.

  (18) Ar trebui specificate condiiile n care acordurile, deciziilei practicile concertate ale organizaiilor interprofesionalepot fi scutite de aplicarea articolului 1 din Regulamentulnr. 26 al Consiliului (1).

  (19) n cazul anumitor produse pescreti cu o importan spe-cial pentru veniturile productorilor, pentru a face fasituaiilor de pe pia care pot duce la preuri care ar puteas deregleze piaa Comunitii, pentru fiecare sezon de pes-cuit se va stabili un pre orientativ sau, n cazul tonului, un

  pre comunitar de producie, reprezentativ pentru zonelede producie din Comunitate, pre care va fi folosit pentrua determina nivelurile preurilor pentru intervenia pepia; n