of 69/69
Modul U P S R NGGUL RESTASI EMARAK EALITI ( UPSR ) BAHASA MELAYU MAKLUMAN: 1. Modul Latihan ini dibina oleh Jurulatih Bahasa Melayu berpengalaman adalah sebagai suatu panduan kepada pihak sekolah dalam usaha memantapkan kefahaman dalam menggunakan format baharu UPSR 2016. 2. Modul ini mesti dimanfaat sepenuhnya oleh pihak sekolah selain penggunaan modul lain yang dibina di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) atau hasil binaan guru sendiri. 3. Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan memantau penggunaan modul melalui satu sistem yang akan dimaklumkan. Selamat maju jaya. Sektor Pengurusan Akademik

295310598 Modul Latihan Bahasa Melayu Format Baharu UPSR

  • View
    117

  • Download
    12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

MODUL BM UPSR

Text of 295310598 Modul Latihan Bahasa Melayu Format Baharu UPSR

ModulUPSRNGGULRESTASIEMARAKEALITI( UPSR )BAHASA MELAYUMAKLUMAN:1. Modul Latihan ini dibina oleh Jurulatih Bahasa Melayu berpengalamanadalah sebagai suatu panduan kepada pihak sekolah dalam usahamemantapkan kefahaman dalam menggunakan format baharu UPSR 2016.2. Modul ini mesti dimanfaat sepenuhnya oleh pihak sekolah selainpenggunaan modul lain yang dibina di peringkat Pejabat Pendidikan Daerah(PPD) atau hasil binaan guru sendiri.3. Jabatan Pendidikan Negeri Perak akan memantau penggunaan modulmelalui satu sistem yang akan dimaklumkan.Selamat maju jaya.Sektor Pengurusan AkademikPANDUAN FORMAT BAHARU BAHASA MELAYUA. BAHASA MELAYU PEMAHAMAN ( 011/021/031)1. Tempoh Ujian: 1 Jam 15 Minit2. Bahagian/Bilangan Soalan:Bahagian A : 20 markahBahagian B : 5 markahJumlah : 25 markah3. Jumlah Markah:Bahagian A : 20 markahBahagian B : 30 markahJumlah : 50 markah4. Jenis Instrumen:Objektif dan Subjektif5. Jenis Item:* Objektif Aneka Pilihan (Pilihan Jawapan A,B,C,D dan Pilih jawapan yang paling sesuai)* Objektif Pelbagai Bentuk* Respon Terhad (Struktur)Nota:Dalam modul ini, contoh latihan yang diberikan adalah Bahagian B sahaja.Soalan Bahagian A masih sama seperti format UPSR yang terdahulu.B. BAHASA MELAYU PENULISAN ( 012/022/032)1. Tempoh Ujian: 1 Jam 15 Minit2. Bahagian/Bilangan Soalan:Bahagian A : 1 soalan - Mesti jawabBahagian B : 1 soalan - Mesti jawabBahagian C : 2 soalan - Jawab 1 daripada 2 soalan3. Jumlah Markah:Bahagian A : 10 markahBahagian B : 15 markahBahagian C : 25 markahJumlah : 50 markah4. Jenis Instrumen:Subjektif5. Jenis Item:Respon Terbuka* Menghasilkan atau mengolah sesuatu idea secara asli/autentik (dapat dipercayai ataudijadikan pegangan)* Membuat pertimbangan dan penilaian/rumusan tentang sesuatu idea atau maklumatNota: Contoh latihan yang diberikan adalah menepati kehendak format baharu BahasaMelayu UPSR.Skema jawapan tidak disediakan. Pihak Lembaga Peperiksaan belummemaklumkan penskoran, oleh itu pihak sekolah boleh menyediakan skemajawapan sendiri.1PEMAHAMAN( Bahagian B )PENGGUNAAN KATA2ITEM: ISI TEMPAT KOSONGContoh 1Pilih perkataan yangpaling sesuaiuntuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yangdiberi.berlumba-lumba dimulakan berhijrah kepadadilahirkan asing mencipta kaedahAlexander Graham Bell (1)___________________________ pada tahun 1847 di Scotland.Namanya tidak (2)___________________________ lagi di dunia ini dengan kejayaanya.Beliau merupakan orang pertama yang berjaya (3)___________________________ telefon.Pada tahun 1870, beliau sekeluarga (4)___________________________ ke Kanada.Kemudian, beliau ke Boston, Massachusetts. Pada zaman itu, ramai orang(5)___________________________ mencipta alat perhubungan komunikasi. Hasil usahabeliau ini membolehkan kita hidup dengan senang untuk berkomunikasi pada masa kini.[5 markah]Contoh 2Pilih perkataan yangpaling sesuaiuntuk diisi pada tempat kosong dalam petikan yangdiberi.kebaikan terpahat sambutan impian lawatanpujian unjuran cadangan tersembunyi keindahan1. Shamira telah mengemukakan beberapa ______________________ tempat pembuatanbatik di Negeri Terengganu.2. Keenakan masakan di restoran Pak Yaakob mendapat ______________________pelanggannya yang datang.3. ______________________ anak sulung Puan Yati untuk menjadi seorang doktorakhirnya tercapai.4. ______________________ Pulau Kapas menjadi tarikan pelancong luar negara.5. Peristiwa ngeri itu sentiasa ______________________ dalam ingatannya sehingga kini.[5 markah]3Contoh 3Isi tempat-tempat kosong dalam ayat dengankata sendi namayangpaling sesuai.1. Rombongan itu datang ____________________ Universiti Pendidikan Sultan Idris.2. Pelbagai promosi dijalankan ____________________ menjayakan Tahun MelawatMalaysia 2015.3. Puan Salmah meminta anak perempuannya membeli kain batik sebagai cenderamatasemasa menyertai lawatan ____________________ Terengganu.4. Cahaya matahari jelas kelihatan ____________________ kaki langit pada waktu senjadi Pantai Cherating.5. Walaupun dia berbangsa Cina, tetapi sangat fasih bertutur ____________________bahasa India.[5 markah]Contoh 4Isi tempat-tempat kosong dalam petikan dengan perkataan yangpaling sesuai.Sisa buangan dari rumah dan ladang yang tidak digunakan lagi boleh diproses semula. Sisabuangan (1)___________________________ telah diproses ini amat bermanfaat kepadamanusia dan alam sekitar. Sisa buangan (2)___________________________ rumah bolehmenghasilkan baja organik. Baja ini amat bermanfaat (3)___________________________menyuburkan tanah (4)___________________________ tumbuhan. Sisa buanganmempunyai nilai yang tinggi jika diurus (5)___________________________ baik. Sisabuangan yang bermanfaat ini juga dapat meningkatkan pendapatan serta pelestarian alam.[5 markah]4Contoh 5Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengankata kerja pasifyang betul.1. Pinggan mangkuk yang ____________________ untuk meletakkan makanan hendaklahbersih.2. Airil ____________________ oleh ibunya kerana mengotorkan permaidani itu.3. Pakaian yang baru dibasuh itu belum ____________________.4. Periuk belanga yang ____________________ oleh Mak Cik Leha sudah kering.5. Semua kerusi di dewan itu ____________________ oleh murid tahun enam semalamsecara bergotong-royong.[5 markah]5ITEM: MEMBULATKAN JAWAPANContoh 1Bulatkankata bantuyang terdapat dalam ayat di bawah.a. Kita mesti mematuhi peraturan jalan raya.b. Pak Mat sedang menyusun kotak kosong di belakang rumahnya.c. Sukan tahunan SK Sungai Rapat telah diadakan pada bulan lepas, kata Siva kepadaMahanum.d. Badrul masih menyimpan piala kemenangannya dalam pertandingan lumba basikal 15tahun yang lalu.[4markah]Contoh 2Bulatkankata adjektifyang terdapat dalam ayat di bawah.a. Perjalanan ke tempat itu mengambil masa tiga hari kerana jaraknya yang amat jauh.b. Banjir melanda pantai timur setelah hujan turun dengan lebat selama beberapa hari.c. Kempen makan buah-buahan tempatan yang diadakan di Kuala Kangsar mendapatsambutan hangat daripada orang r amai.d. Suasana di pesta itu bertambah meriah apabila pengunjung dihiburkan oleh artis-artisterkenal.[5markah]Contoh 3Bulatkankata hubungyang terdapat dalam ayat di bawah.a. Menang atau kalah merupakan adat dalam sesuatu pertandingan.b. Haji Shahrul Anuar bukan sahaja pemurah malahan baik hati.c. Pasu bunga kesayangan Nabilah terjatuh kerana dilanggar oleh Si Comel. Nabilahsangat marah lalu mengejar kucing itu.[5markah]6ITEM: MENGGARIS JAWAPANContoh 1Garisikata adjektifyang terdapat dalam ayat-ayat di bawah.a. Buah rambai manis itu dipetik dari kebun datuk oleh nenek.b. Pakaian lembap dijemur di ampaian oleh ibu di halaman rumah.c. Anak comel itu merupakan kesayangan kedua-dua ibu bapanya.d. Pasukan bola sepak Perak yang memakai jersi kuning menjadi johan Liga Bola SepakPeringkat Kebangsaan.e. Kereta lama ayah tersimpan di dalam garaj sejak tiga tahun lepas.[5markah]Contoh 2Garisikata penguatyang terdapat dalam ayat di bawah.a. Harga makanan yang dijual di restoran itu mahal betul, kata Pak Cik Ramli.b. Sakit benar kaki saya apabila terpijak paku payung itu.c. Badannya agak susut setelah menghidap penyakit kronik itu.d. Murid yang baru berpindah ke sekolah ini bijak amat.e. Indah nian pemandangan di tepi pantai pada kala matahari terbenam.[5markah]7ITEM: PADANANPadankan pernyataan di bawah berdasarkankat a kerjayang diberikan. Satu daripadanyatelah ditunjukkan sebagai contoh.Pak Aliasmenakikbatang pokok kelapa itu dengansebilah parang yang tajam.BETULIbu sedangmenyirampokok bunga di taman minisupaya hidup subur.Pekerja-pekerja itumemperlebarkanjalan untukmasuk ke Kampung Damai.SALAHBudak-budak prasekolah itu menunggu giliran untukmemperagapakaian beragam masing-masing.[3markah]8ITEM: MEMBETULKAN PERKATAANContoh 1Betulkan kesalahan penggunaanpenjodoh bilangandalam ayat yang diberi.ketultelur ayam kampungi. Tiap-tiap pagi, ayah saya makan semasak separuh sebagai sarapannya.ii. Buruh-buruh binaan itu sedang mengalihkan beberapatongkolbatu bata yang ada di tepi jalan itu.ruaspisang nangka yang baru ditebangiii. Berat timbangan seoleh ayah itu ialah sepuluh kilogram.[3markah]Contoh 2Kesan perkataan yang salah penggunaan imbuhannya. Kemudian, tulis perkataan yang betuldalam ruang disediakan.a. Kami mendengar datuk bercerita kisah silam dengan khusyuksekali.b. Majlis perlantikan pengawas sekolah akan diadakan pada hariIsninc. Guru-guru sedang membincangkan tentang tempat yangsesuai untuk dilawati.d. Bas penyiaran yang membawa pelancong itu bertolak ke arahutara.e. Beliau menasihatkan kami supaya terus berusaha tanpahingga berjaya.f. Pengurus syarikat itu menghadiahi sebuah motosikal kepadaEncik Dali.[6markah]9ITEM: MENYENARAISenaraikankata berimbuhan pinjamanyang terdapat dalam petikan di bawah.Persatuan Penduduk Taman Seri Wijaya telah mengadakan perjumpaan dwibulanan.Perjumpaan itu bertujuan untuk membincangkan pembinaan gelanggang multifungsi untukaktiviti rekreasi penduduk. Sebelum itu, murid-murid prasekolah telah mempersembahkanpertunjukan silat. Pertunjukan itu dibimbing oleh seorang mahaguru silat yang terkenal.Gelanggang yang akan dibina nanti akan memberikan manfaat kepada ahli komuniti agarmereka tidak antisosial dan sentiasa proaktif. Seorang dermawan juga berhasrat untukmenyumbangkan sumber kewangan bagi menjayakan aktiviti yang dirancang.1 2 3 4 [4markah]10PEMAHAMAN( Bahagian B )SINTAKSIS11

ITEM: BETUL ATAU SALAHTandakan( )bagi ayat yangbetuldan(X)pada ayat yangsalah.i. Aziz adalah pelumba basikal yang terkenal.ii. Hadiah ini adalah untuk adik saya.iii. Wanita yang berbaju merah itu adalah kakak saya.iv. Berita yang disebarkan melalui media sosial itu adalah palsu.v. Beras adalah makanan utama bagi masyarakat timur.12

ITEM: MEMBINA AYAT / MENULIS DIALOGa. Tulisayat tanyayang paling sesuai bagi jawapan yang diberi.Ayat tanya:____________________________________________________________________________________________________________________________________________Jawapan:Durian, manggis, cempedak, dan rambutan merupakan antara buah-buahan tempatanyang terdapat di negara kita.[2markah]b. Tulis dialog yang paling sesuai bagi watak di bawah.Saya suka melancong kePulau Ketam keranapantainya yang bersihdan cantik.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]13ITEM: MEMBUAT PERBANDINGANTandakan pada ayat yang mempunyaiApada ayat yang mempunyaisatu subjekdan Bberbilang subjek.i. Kuda belang itu mampu berlari pantas sangat.ii. Lembu dan kambing mempunyai sepasang tanduk.iii. Burung hantu memburu makanan pada waktu malam.iv. Unta antara binatang yang boleh hidup di padang pasir.v. Monyet dan beruk bergayutan di atas pokok rambutan itu.vi. Kunang-kunang dapat mengeluarkan cahaya pada waktu malam.[6markah]14PEMAHAMAN( Bahagian B )PERIBAHASA15ITEM: PADANAN BERPANDUTuliskansimpulan bahasa yang sesuaipada tempat yang disediakan berdasarkan maksudyang diberi.a. orang harapanayamapib. penghasutcacingemasc. gelisahbatutambatand. baik hatihatikepanasane. sombongnaiktinggif. meradanghidungangin[6markah]16ITEM: PADANAN TERTUTUPPadankansimpulan bahasadengan maksud yang sesuai.anak cucutali persaudaraan yang jauhjantung hatiperbuatan yang sia-siabau-bau bacangketurunancangkul anginorang yang amat disayangisejuk hatitenang[4markah]17ITEM: ISI TEMPAT KOSONGa. Jawab soalan berikut berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan.buah fikiran sakit telinga rambang matamencolok matabuaya darat puteri lilinkhabar angintawar hati1. Semua murid tahun enam digalakkan mengeluarkan _______________________sebelum menulis karangan.2. Anak orang kaya itu menjadi sasaran _______________________ untuk mendapatkanhartanya.3. Berita mengenai keberangkatannya ke luar negara hanya _______________________sahaja.4. Dia berasa _______________________ membuat pilihan pakaian yang dipamerkan digedung beli-belah itu.5. Baru setengah jam berjemur dia sudah jatuh pengsan kerana dia seorang_______________________.[5markah]b. Isi tempat kosong dalam ayat-ayat di bawah denganperibahasayang paling sesuai.1. Hana dan Sofea _______________________ kerana sering bergaduh walaupunpuncanya kecil sahaja.2. Jalan raya menuju ke Cameron Highlands agak curam dan bengkang-bengkok seperti_______________________.3. Pada cuti hujung minggu, Encik Osman membawa keluarganya_______________________ ke taman bunga.4. _______________________ Puan Mazni apabila mendapat berita bahawa suaminyatelah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya.5. Penduduk Taman Bunga Raya sering melakukan kerja-kerja gotong-gotong bagai_______________________.[5markah]18

ITEM: RESPON BERDASARKAN GAMBARSoalan berikut berdasarkan gambar di bawah.Nyatakansimpulan bahasayang sesuai berdasarkan gambar di atas.________________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]Nyatakanperibahasayang sesuai berdasarkan gambar di atas.________________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]19PEMAHAMAN( Bahagian B )KEFAHAMAN20A. JADUALTeliti jadual di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Markah Ujian Bahasa Malaysia Bulan Februari Tahun 6BNama Murid Markah Nama Murid MarkahAzman bin Ramli 62 Nandini a/p Jegathesan 79Boh Su Shan 77 Ong Lee Jing 86Chew Mei San 51 Ariana binti Robert Owen 90Cindy Law Mei Kuan 69 Robert Owen 11Douglas Lim 73 Rozana binti Syuib 60Faizal bin Tahir 13 Salleh bin Amin 57Gan Su Yi 47 Tan Eng Lock 35Havinder Kaur 81 Tan Poh Mooi 78Jamal bin Ahmad 23 Yap Chin Man 98Mohan a/l Mutusamy 74 Yong Kai Hin 56A81100B6180C4160D2140E020a. _________________________________ mendapat markah paling tinggi.[1markah]b. ___________ orang murid gagal dalam ujian tersebut.[1markah]c. Pada pendapat kamu, bilakah jadual ini dibuat?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]d. Apakah kegunaan jadual ini kepada guru?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[3markah]21B. BAHAN SASTERABaca dan fahami puisi di bawah. Kemudian , jawab soalan- soalan yang berikut.Tersemat di benak dara berenam,Perawan yang baik dijadikan tamsil;Bioteknologi ternak dan tanam,Baka terbaik akan terhasil.Sungguh tampan Putera Rokan,Cukup sifat seorang pemuda;Banyak istimewa lembu kacukan,Membesarnya cepat daging berganda.Cantik puteri raja berkenan,Sopan menghadap junjung titahnya;Maju industri keluaran makanan,Rasa yang sedap lama tahannya.Indahnya batu permata pujaan,Tidaklah hairan cantik memikat;Pertanian itu satu perniagaan,Produk hiliran dapat ditingkat.a. Nyatakanduasumbangan bioteknologi dalam bidang pertanian.i. ___________________________________________________________________ii. ___________________________________________________________________[2markah]b. Nyatakanduakeistimewaan lembu kacukan.i. ___________________________________________________________________ii. ___________________________________________________________________[2markah]c. Senaraikanduaproduk kelapa sawit yang kamu tahu.i. ___________________________________________________________________ii. ___________________________________________________________________[2markah]22Baca dan fahami puisi di bawah. Kemudian , jawab soalan- soalan yang berikut.Satu Rasa Pelbagai BudayaNegara Malaysia diberi nama,Berbilang bangsa hidup bersama,Perpaduan rakyat agenda utama,Agar keamanan berkekalan lama.Pelbagai bangsa pelbagai amalan,Adat yang baik perlu berkekalan,Pegangan agama jadi bekalan,Agar hidup tiada sesalan.Rumah terbuka tamu diundang,Aneka juadah sedia terhidang,Tose, kuih bulan dan juga rendang,Rakyat seronok untuk bertandang.Pelbagai bangsa pelbagai budaya,Dirai bersama setiap raya,Hidup beradat saling percaya,Rakyat bersatu negara berjaya.a. Mengapakah kita perlu bersatu padu?______________________________________________________________________[1markah]b. Apakah keseronokan menghadiri rumah terbuka?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]c. Berdasarkan rangkap keempat dalam puisi di atas berikanperibahasayang sesuai.____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]23Baca sajak di bawah, kemudian jawab soalan-solan yang berikutnya.Alam Sekitar Tanggungjawab KitaAlam sekitar tanggungjawab kitaKeindahan perlu dijagaTempat kehidupanManusia, flora, faunaIndahnya suasanaAlam sekitar tanggungjawab kitaAsap, toksik dan sisaHindarinya di mana sahajaCeria alam kitaBersih dan selesaAlam sekitar tanggungjawab kitaAmalkan kitar semulaTeknologi hijau usah dilupaAlam sekitar terpeliharaHidup kita sejahteraa. Apakah yang harus kita lakukan untuk menjaga alam sekitar berdasarkan rangkap keduapuisi?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]b. Berikan3kesan yang mungkin berlaku jika kita tidak menjaga alam sekitar.______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[3markah]24

C. BERITABaca berita di bawah ini, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.SHAH ALAM, 19 Oktober 2015 RapidBus Sendirian Berhad, pengendali bus Rapid KLhari ini memperkenalkan perkhidmatan bas dua tingkat bagi laluan U64 iaitu dari Taman SriMuda, Seksyen 25 Shah Alam ke Pasar Seni, Kuala Lumpur.Pengurus Zon Tiga, Sarifudin bin Saidin berkata, perkhidmatan itu adalah untuklaluan keempat menggunakan kemudahan bas dua tingkat selepas laluan U80 dari SeksyenDua, Shah Alam ke Pasar Seni, U30 dari Ampang ke KLCC dan dari Kajang ke Jalan Silangdi ibu kota.Bagi laluan U64 ini, kami memperuntukkan empat buah bas dua tingkat keranajumlah pengguna di sini mencatat hampir 5,000 penumpang sehari pada hari bekerja danmeningkat kepada 6,000 orang penumpang pada hari cuti, kata beliau dalam sidang akhbarpagi tadi.Tiada bayaran tambahan akan dikenakan kepada para pengguna yang menaiki basdua tingkat ini, kadar tambangnya tetap sama seperti bas Rapid KL yang lain, katanyakepada pemberita selepas memperkenalkan perkhidmatan bas berkenaan di sini hari ini.Kadar tambang yang dikenakan bagi perjalanan sehala dari Taman Sri Muda ke PasarSeni ialah RM3.00 bagi setiap penumpang. Menurutnya lagi, sejak per khidmatan bas duatingkat ini dilancarkan September lepas, perkhidmatan berkenaan telah mendapat sambutanyang amat baik dan memberangsangkan daripada para pengguna.Ada pengguna yang mahu perkhidmatan bas itu disediakan di semua laluan RapidKL tetapi perkhidmatan ini masih tertakluk kepada kesesuaian laluan memandangkan basberkenaan adalah setinggi 4.2 meter, katanya, semasa mengulas permintaan pelanggan.Sehingga kini 14 daripada 40 buah bas dua tingkat telah beroperasi di sekitar LembahKlang. Bas berkenaan yang mampu membawa sehingga 108 orang penumpang pada setiapmasa dilengkapi pelbagai kemudahan antaranya tandas dan kemudahan rangkaian kawasansetempat (Wifi) secara percuma. Selain itu, perkhidmatan bas dua tingkat Rapid KL ini jugasangat mesra pelanggan. Bas ini amat istimewa kerana mesra untuk orang kurang upaya(OKU).(Dipetik daripada sumber; Bernama)25rapid merujuk kepada perhidmatan bas yang _____________________a.Perkataan .[1markah]b.Nyatakan laluan yang diperkenalkan oleh Rapid KL melalui perkhidmatan bas duatingkat yang bermula pada 19 Oktober 2015.__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]c.Mengapakan perkhidmatan bas dua tingkat Rapid KL tidak dapat disediakan bagikesemua laluan yang meliputi Shah Alam dan Kuala Lumpur?__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]d.Berapakah anggaran penumpang perkhidmatan bas dua tingkat Rapid KL bagi hari-hari bekerja dan hari-hari cuti umum? Nyatakan anggaran lebihan penumpang bagi haricuti umum dengan hari bekerja?______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[3markah]26

D. CARTATeliti carta di bawah, kemudian jawab soalan-soalan berikutnya.PendidikanPembelajarandidedahkan sejaktentang alamKempenbangku sekolahsekitarRisalahCara-carausaha dilakukan olehtanggalkan plag wayar dariMengatasisoketKesedaran dirisekolah, masyarakatPemanasanelakkan pembakaran terbukadan negarapenanaman pokokGlobaldenda atau samanpenguatkuasaantindakan undang-mengawal pengeluaranundang-undangundang yang tegaslesen pembalakana. Bilakah pendidikan tentang alam sekitar perlu diajarkan?______________________________________________________________________[1markah]b. Berikan satu contoh penguatkuasaan undang-undang penjagaan alam sekitar ?______________________________________________________________________[1markah]c. Pada pendapat kamu, mengapakah aktiviti penanaman pokok dapat mengatasi masalahpemanasan global?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]d. Cadangkanduaaktiviti yang boleh dijalankan di sekolah kamu bagi mengelakkanpemanasan global.____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]27E. PETIKANBaca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.Setiap orang memerlukan sahabat dalam hidupnya. Sahabat merupakan orang yang rapatdengan kita selepas kedua-dua orang tua kita. Sahabat memainkan peranan yang pentingdalam hidup kita.Sahabat dapat mempengaruhi perwatakan kita. Hubungan yang rapat antara kita dengansahabat merupakan faktor utama situasi ini berlaku.Selain itu, kita lebihcenderungberkongsi cerita atau masalah dengan sahabatberbanding dengan ibu bapa atau adik-beradik yang lain. Hal ini demikian kerana sahabatdianggap lebih memahami sikap dan perasaan kita.Tambahan pula, sahabat yang mempunyai sikap-sikap positif dapat mempengaruhikehidupan kita. Kita akan mudah mencontohi nilai-nilai positif yang ada pada diri sahabatkita. Oleh itu, kita akan mempunyai akhlak yang baik dan sahsiah yang tinggi.Seorang sahabat yang baik akan sentiasa memberi dorongan dan nasihat kepadasahabatnya untuk melakukan sesuatu yang membawa kebaikan bersama.Kesimpulannya, sahabat memainkan peranan penting dalam menentukan arah hidupkita. Oleh yang demikian, berhati-hatilah ketika memilih sahabat.a. Perkataancenderungdalam petikan boleh juga digantikan dengan perkataan__________________________[1markah]b. Bagaimanakah seorang sahabat mampu mempengaruhi perwatakan kita?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]c. Nyatakanduaciri seorang sahabat yang baik?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[2markah]d. Apakah erti sahabat? Nyatakanduatindakan daripada seorang sahabat yang bolehmembantu kamu dalam kesusahan?____________________________________________________________________________________________________________________________________________[3markah]28PENULISAN( Bahagian A )MEMINDAHKAN MAKLUMAT29

Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]1. Gambar TunggalGambar di bawah menunjukkan suasana di pejabat pos.Tulislimaayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti berdasarkan gambar.30Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1031

Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]2. Gambar BersiriGambar di bawah menunjukkan suasana pertandingan melukis.Tulislimaayat yang lengkap tentang aktiviti-aktiviti berdasarkan gambar-gambar yangdiberikan.32Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1033

Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]3. Gambar BerpusatGambar di bawah menunjukkan kegunaan pokok kelapa.Tulislimaayat yang lengkap tentang kegunaan pokok kelapa berdasarkan gambar.34Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1035

Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]4. Peta LakarGambar di bawah menunjukkan peta lakarTulislimaayatyang lengkap berdasarkan peta lakar di bawah.36Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1037Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]5. JadualRajah di bawah menunjukkan jadual Aktiviti Sambutan Bulan Patriotik Sekolah KebangsaanCempaka Indah.Tulislimaayat lengkap tentang aktiviti sambutan bulan patriotik berdasarkan jadual.Jadual Aktiviti Bulan Patriotik Sekolah Kebangsaan Cempaka IndahTarikh Aktiviti Penyertaan3 Ogos 2015 Pertandingan Melukis Gambar Tokoh-tokoh PejuangMurid Tahap 2Tanah Air7 Ogos 2015 Pertandingan Mendeklamasikan Sajak Murid Tahun 2dan Tahun 313 Ogos 2015 Pertandingan Melukis Jalur Gemilang dan MewarnaMurid Tahun 1Identiti Negara21 Ogos 2015 Peraduan Melengkapkan Teka Silang Kata Murid Tahun 4dan Tahun 5Nyanyian Koir Lagu PatriotikMurid Tahun 529 Ogos 2015Lakonan Sejarah KemerdekaanDan Tahun 6Pantomin Ambang Kemerdekaan2 Sept. 2015 Perarakan Jalur Gemilang Murid Tahap 1dan Tahap 238Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1039

Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]6. Susunan RancanganJadual di bawah menunjukkan susunan rancangan sebuah stesen televisyen.Tulislimaayat lengkap tentang susunan rancangan mengikut Stesen TV5 tersebut.Susunan Rancangan TV5PagiPetang6.30 - Motivasi Diri 2.30 - Dunia Wanita7.00 - Berita 3.30 - Cuti-cuti Malaysia7.30 - Senaman pagi 5.00 - Berita Ringkas7.45 - Pagi Bersama TV5 5.10 - Filem Kita: Puteri Gunung9.45 - Berita Ringkas Ledang9.55 - Alam Kanak-kanak Puteri SaljiTengah HariMalam12.00 - Berita Ringkas 7.00 - Drama Cina40Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1041Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]7. GrafLihat graf bar di bawah dengan teliti.Tulislimaayat yang lengkap tentang markah ujian Bahasa Malaysia berdasarkan graf.100Markah Ujian Bahasa Malaysia Tahun 59080706050403020100Muthu Nazri Yee Xin PuspaPertengahan Tahun Sasaran Akhir Tahun42Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1043

Bahagian A[10 markah][Masa dicadangkan : 15 minit]8. PetaGambar di bawah menunjukkan peta kawasan Kampung Rupa.Tulislimaayat yang lengkap tentang peta di bawah.44Bahagian A_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1045PENULISAN( Bahagian B )MEMBUAT ULASAN46Bahagian B[15 markah][Masa dicadangkan : 25 minit]1. TeksBaca petikan di bawah.Tulis ulasan tentang ciri-ciri pelajar cemerlang dalam bentuk perenggan.Panjangnya ulasan kamu hendaklahantara 50 hingga 80 patah perkataan.Kecemerlangan dalam bidang akademik merupakan idaman dan impian setiap pelajar. Pelajarcemerlang merupakan aset negar a. Golongan pelajar seperti inilah yang akan mencorakkanmasa depan negara.Antara ciri utama pelajar cemerlang ialah pencapaian yang memberangsangkan dalambidang akademik. Pelajar cemerlang sentiasa memberikan tumpuan terhadap pelajaran danproses pembelajaran di sekolah. Pelajar seperti ini akan membuat persediaan awal bagimenghadapi peperiksaan. Justeru, pelajar cemerlang akan belajar bersungguh-sungguh untukmemperoleh keputusan cemerlang dalam peperiksaan seperti kata peribahasa kalau tidakdipecahkan ruyung manakan dapat sagunya.Selain itu, pelajar cemerlang ialah pelajar yang mengutamakan disiplin diri. Disiplinmerupakan penentu kejayaan seseorang dalam kehidupan. Pelajar cemerlang sentiasamematuhi segala peraturan dan undang-undang yang ditetapkan oleh pihak sekolah mahupunibu bapa. Oleh hal yang demikian, pelajar yang berdisiplin tidak akan mendekati gejala sosialyang merugikan agama, bangsa dan negara.Pelajar yang cemerlang juga merupakan pelajar yang cergas dalam kegiatan kokurikulum.Pelajar cemerlang akan mengambil bahagian dalam pelbagai aktiviti luar bilik darjah secaraaktif seperti kegiatan-kegiatan persatuan, badan beruniform, permainan dan sukan. Pelajarcemerlang sedar bahawa penyertaan mereka dalam aktiviti tersebut akan dapat menyihatkantubuh badan mereka. Badan yang cergas akan membina otak yang cerdas.Seterusnya pelajar cemerlang ialah pelajar yang bijak menguruskan masa kerana masaituemas. Pengurusan masa yang terancang membolehkan segala kerja dan program berjalandengan lancar. Pelajar seperti ini akan menyediakan waktu belajar peribadi di rumah. Pelajaryang merancang jadual waktu sudah pasti dapat menyiapkan kerja rumah, kerja kursus danmembuat ulang kaji secara sistematik.Ijmalnya, mentimun dan pisau di tangan kita. Justeru, kitalah yang wajar mencorakkannasib dan masa depan kita, bukannya orang lain. Oleh itu, berusahalah membalas jasa kedua-dua orang tua kita yang tersayang dengan menjadi pelajar cemerlang.47Bahagian B_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1548

Bahagian B[15 markah][Masa dicadangkan : 25 minit]2. Bahan SasteraBaca petikan puisi di bawah.Tulis ulasan tentang puisi di bawah dalam bentuk perenggan.Panjang ulasan kamu hendaklahantara 50 hingga 80 patah perkataan.49Bahagian B_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1550

Bahagian B[15 markah][Masa dicadangkan : 25 minit]Baca petikan sajak di bawah.Tulis ulasan tentang sajak tersebut dalam bentuk perenggan.Panjangnya ulasan kamu hendaklah antara50 hingga 80 patah perkataan.Keluarga ImpianImpian keluargaDidikan setulus kasih murniAgama dan nilai yang utuhSedarlahMelentur buluh biarlah waktu rebungnyaHasrat keluargaPutera puteri mentaati ibuSaling berkasih sayangSaling berganding bahuFahamilahBerat sama dipikul ringan sama dijinjingKeinginan keluargaMenuruti jejak langkah ibu bapaBerjaya dalam kerjayaBerjawatan doktor, pensyarah, juruterbangKetahuilahBagaimana acuan, begitulah kuihnyaWawasan keluargaWalau berjaya mencipta namaDalam negara dan antarabangsaIngatlahJangan seperti kacang lupakan kulit51Bahagian B_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1552

Bahagian B[15 markah][Masa dicadangkan : 25 minit]3. ResepiLihat gambar di bawah dengan teliti.Tulis ulasan kamu tentang cara-cara membuat aiskrim berdasarkan bahan dalam bentukperenggan.Panjangnya ulasan kamu hendaklahantara 50 hingga 80 patah perkataan.53Bahagian B_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1554

Bahagian B[15 markah][Masa dicadangkan : 25 minit]4. Carta AlirGambar di bawah menunjukkan carta alir Panduan Sebelum dan Semasa membeli-belah.Tulis ulasan tentang Panduan Sebelum dan Semasa Membeli-belah tersebut dalam bentukperenggan.Panjangnya ulasan kamu hendaklahantara 50 hingga 80 patah perkataan.1. Membeli2. Memilih barangan3. Membuatbarangan yangperbandinganyang berkualiti.benar-benarharga barang.diperlukan.5. Menyemak resit4. Membaca labeldan wang bakidan menyemaksetelah membuattarikh luput.bayaran.55Bahagian B_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1556

Bahagian B[15 markah][Masa dicadangkan : 25 minit]5. IklanGambar di bawah menunjukkan iklan pelancongan.Tulis ulasan tentang iklan tersebut dalam bentuk perenggan.Panjang ulasan kamu hendaklahantara 50 hingga 80 patah perkataan.RAKAMKAN SERIBU KENANGAN SAMBIL MENIKMATI KEINDAHANSEMULA JADIPakej Percutian keTanah Tinggi Cameron Pahang Darul Makmur3 hari dua m alamDari IpohRM200 seorangPenginapan di hotel, apartmen atau resortMakan 3 kali sehariPengangkutanTempat-tempat menarik:Antara tempat menarik untuk dikunjungi termasuk ladang teh, ladangbunga ros, ladang strawberi, ladang sayuran, taman rama-rama,taman kaktus, dan ladang orkid.Jualan pelbagai jenis sayur pada malam minggu di bandar BrinchangSyarikat Pelancongan Sofiros Sdn. BhdTelefon: 057216730Faksimile: 057212288E-mel : [email protected] B_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1558PENULISAN( Bahagian C )MENULIS KARANGAN59Bahagian C[25 markah][Masa dicadangkan : 35 minit]Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawabsatu soalansahaja.Panjangnya jawapan kamu hendaklahantara 80 hingga 120 patah perkataan.Soalan 1Program lawatan sambil belajar merupakan salah satu aktiviti yang menyeronokkan danmendatangkan banyak kebaikan.Tuliskan kebaikan yang diperoleh daripada aktiviti ini.ATAUSoalan 2Tahun ini Rosfinah akan menduduki UPSR. Cita-citanya untuk menjadi seorang saintisterkemuka sentiasa bermain-main di fikirannya. Dia sedar untuk mencapai kejayaan yangcemerlang bukannya mudah. Rosfinah mula merancang langkah-langkah yang perlu diambiluntuk kejayaannya.Tuliskan langkah-langkah yang mungkin diambil oleh Rosfinah demi kejayaannya.60Bahagian C________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[Lihat halaman sebelah61_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2562Bahagian C[25 markah][Masa dicadangkan : 35 minit]Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawabsatu soalansahaja.Panjangnya jawapan kamu hendaklahantara 80 hingga 120 patah perkataan.Soalan 1Sekolah kamu akan mengadakan majlis perpisahan murid Tahun Enam. Kamu telah dipilihuntuk menyampaikan ucapan sempena majlis tersebut.Tulis ucapan kamu itu selengkapnya.ATAUSoalan 2Jalan-jalan ke pasar rayaHendak membeli buah rambutanBerhati-hati di jalan rayaJangan lupa jaga keselamatan.Pergi ke pasar beli rambutanRambutan pulasan sedap rasanyaJangan lupa jaga keselamatanKeselamatan itu amat behargaRambutan pulasan sedap rasanyaKulitnya tebal manis isi-nyaKalau kita selalu berwaspadaKita akan selamat selamanyaPantun di atas menceritakan tentang kepentingan menjaga keselamatan di jalan raya.Berdasarkan maksud syair tersebut, tulis sebuah karangan tentang langkah-langkah untukmenjaga keselamatan di jalan raya.Tulis karangan kamu itu selengkapnya.63Bahagian C________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[Lihat halaman sebelah64_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2565Bahagian C[25 markah][Masa dicadangkan : 35 minit]Bahagian ini mengandungi dua soalan. Jawabsatu soalansahaja.Panjangnya jawapan kamu hendaklahantara 80 hingga 120 patah perkataan.Soalan 1Isi pentingpergi dengan keluargamenempah hotel untuk dua hari satu malamkeesokan melawat tempat menarikberasa gembira dapat melawat tempat-tempat yangmenarikBerdasarkan isi penting di atas, tuliskan suatu pengalaman yang pernah kamu lalui.Tuliskan karangan kamu selengkapnya.ATAUSoalan 2Kau ada di kala ku sukaKau lah yang selaluDi kala ku dukaSelalu menemanikuSetiap tangisan dan juga ketawaMendengar kisah pahit manisKau ada di kala ku perluHidup kuSetia menemanikuPegang erat tanganku bila akuKau lah yang di situjatuhSetia menunggu kuKau lah yang satuMenjadi sahabatkuRangkap di atas merupakan lirik lagu Sahabat nyanyian Najwa Latif.Berdasarkan lirik lagu tersebut tuliskan satu karangan tentang sahabat kamu.Tuliskan karangan kamu selengkapnya.66Bahagian C________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[Lihat halaman sebelah67_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2568