149
LEA 20 kV cu cabluri torsadate 549 Anexa 1 Cabluri torsadate universale de medie tensiune , cu sau fără fir purtător

212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

549

Anexa 1

Cabluri torsadate universale de medie tensiune ,

cu sau fără fir purtător

Page 2: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

550

Cabluri torsadate fără purtător pentru linii electrice de 12/20 kV

Simbol: TA2X(FL)2Y

Standard: SF 157/2008 IPROEB

1 Forma constructivă

1 - conductor de aluminiu multifilar, rotund, compactizat,

clasa 2 conform SR EN 60228;

2 - ecran semiconductor extrudat;

3 - izolaţie XLPE conform SR CEI 60502-2;

4 - ecran semiconductor extrudat;

5 - bandă semiconductoare cu blocare la apă;

6 - bandă de aluminiu, grosime (0,185 mm), cu copolimer, aderentă

la mantaua de PE;

7 - manta de PE medie densitate, rezistenta la intemperii.

2 Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru construcţia liniilor electrice de medie tensiune.

Cablurile se pot monta pe estacade, în pământ sau în apă.

DOI TA2X(FL)2Y 3x1x50 12/20

7 6 5 4 3 2 1

TREI TA2X(FL)2Y

3x50/16+50 Ol 12/20 kV

UNU TA2X(FL)2Y 3x1x50 12/20 kV

tel. 0263 238164, 238165 fax. 0263 234701, 238021 site: http://www.iproeb.ro e-mail: iproeb@ iproeb.ro

SC IPROEB SA

BISTRIŢA

Str. Drum ul Cetăţii, nr. 19, 420063 Bistriţa, jud. B istriţa -Năsăud

CUI 566930, Nr. în Registrul Com erţului J 06/55/1991 COD IBAN RO51 RNCB 0038 0458 9893 0001, BCR B istriţa

Page 3: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

551

3 Date tehnice

Tensiuni nominale U0/U(Um): 12/20(24) kV

Temperatura maximă admisă pe conductor pentru funcţionarea de durată: + 90 oC

Temperatura maximă admisă pe conductor la scurtcircuit ( max. 5 s): + 250 oC

Temperatura minimă la instalare: -20 oC

Temperatura minimă in exploatare: - 40 oC

Tensiuni de încercare pe lungimi de livrare: 42 kV , cabluri de 12/20(24) kV

Nivel descărcări parţiale la 1,73Uo: max. 2 pC

Raza minimă de curbură:

- cablu monopolar: 15 x D, D - diametrul exterior al cablului monopolar

- fascicul: 12 x D, D - diametrul exterior al fasciculului

4 Date generale

Tip

Diametru

conductor

Grosime

nominală

izolaţie

Diametru

conductor

izolat

Grosime

nominală

manta

Diametru exterior Masă

fascicul

Secţiune

ecran aluminiu

cab.monopolar cab.monopolar

fascicol min. max min. max

mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km mm2

3x1x35 6,9 5,5 18.8 20,8 1,8 24,2 28,7 50 1750 12,6

3x1x50 8,0 5,5 20,2 21,9 1,8 25,3 30,1 53 1970 13,3

3x1x70 9,8 5,5 21,5 23,6 1,9 27,3 32,4 57 2325 14,4

3x1x95 11,4 5,5 23,2 25,4 1,9 28,7 34,1 60 2660 15,4

3x1x120 12,9 5,5 24,7 27,0 2,0 30,3 36,0 63 3030 16,1

3x1x150 14,1 5,5 26,1 28,5 2,0 31,5 37,4 66 3350 16,8

Obs. TA2X(FL)2Y 3x1x70 şi TA2X(FL)2Y 3x70 este acelaşi conductor

5 Curenţi admisibili

- temperatura pământ: 20 oC (0,7 m adâncime)

- temperatură aer: 30 oC

- temperatură conductor: 90 oC

Secţiune conductor

mm2

Curent, A

pământ aer

35 146 154

50 172 185

70 210 231

95 251 280

120 285 323

150 319 366

Page 4: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

552

Factori de corecţie pentru alte temperaturi ale aerului:

Temperatura, oC 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Coeficient 1,15 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,91 0,97 0,82

6 Curenţi de scurtcircuit maxim admisibili

- temperatura conductor la începutul scurtcircuitului: 90 oC

- temperatura limită la scurtcircuit: 250 oC

- durata scurtcircuit: 1 s

Secţiune conductor Curent de scurtcircuit (1 s)

mm2 kA

35 3,3

50 4,7

70 6,6

95 8,9

120 11,3

150 14,1

NOTA - pentru durate de scurtcircuit diferite de 1 s curentul de scurtcircuit Isc se determina cu

relaţia:

t

II sc

unde

I - curentul de scurtcircuit pentru 1 s

t - durata scurtcircuit, s (max. 5 s)

6 Condiţii de livrare

Cablurile se livrează pe tambure de lemn, cu capetele protejate împotriva pătrunderii umezelii.

Page 5: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

553

Cabluri torsadate cu purtător de oţel pentru linii electrice aeriene de 12/20 kV

Simbol: TA2X(FL)2Y-Ol

Standard: SF 157/2008 IPROEB

1 Forma constructivă

1 - conductor de aluminiu multifilar, rotund, compactizat,

clasa 2 conform SR EN 60228;

2 - ecran semiconductor extrudat;

3 - izolaţie XLPE conform SR CEI 60502-2;

4 - ecran semiconductor extrudat;

5 - bandă semiconductoare cu blocare la apa ;

6 - bandă de aluminiu, grosime (0,185 mm), cu copolimer, aderentă

la mantaua de PE ;

7 - manta de PE medie densitate, rezistenta la intemperii ;

8 - purtător de oţel zincat 50 mm2, izolat cu PE medie densitate.

Caracteristici purtător :

- construcţie: 7 x 3,0 mm;

- diametru exterior: 9,0 mm

- grosime izolaţie: 1,2 mm

- forţa nominală de rupere: 64,8 kN;

- modul de elasticitate: 190.000 N/mm2;

- coeficient de dilatare liniară: 11,5x10-6

/oC

DOI TA2X(FL)2Y-Ol 3x1x150+50 Ol

7 6 5 4 3 2 1

8

TREI TA2X(FL)2Y

3x50/16+50 Ol 12/20 kV

UNU TA2X(FL)2Y-Ol 3x1x150+50 Ol 12/20

Page 6: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

554

2 Domeniu de utilizare

Cablurile sunt destinate pentru construcţia liniilor electrice de medie tensiune.

Cablurile sunt cu protecţie transversală şi longitudinală la pătrunderea apei.

Cablurile se pot monta pe estacade, în pământ , aerian sau in apa.

3 Date tehnice

Tensiuni nominale U0/U(Um): 12/20(24) kV

Temperatura maximă admisă pe conductor pentru funcţionarea de durată: + 90 oC

Temperatura maximă admisă pe conductor la scurtcircuit ( max. 5 s): + 250 oC

Temperatura minimă la instalare: -20 oC

Temperatura minimă în exploatare: - 40 oC

Tensiuni de încercare pe lungimi de livrare: 42 kV , cabluri de 12/20(24) kV

Nivel descărcări parţiale la 1,73Uo: max. 2 pC

Raza minimă de curbură:

- cablu monopolar: 15 x D, D - diametrul exterior al cablului monopolar

- fascicul: 12 x D, D - diametrul exterior al fasciculului

4 Date generale

Tip

Dia

met

ru

con

duct

or

Grosime

nominală

izolaţie

Diametru

conductor

izolat

Grosime

nominală manta

Diametru exterior Masa

fascicul

Secţiune

ecran

aluminiu cablu

monopolar

cab.monopolar

fascicol min max min. max

mm mm mm mm mm mm mm mm kg/km mm2

3x1x35+50 Ol 6,9 5,5 18.8 20,8 1,8 24,2 28,7 62 2190 12,6

3x1x50+50 Ol 8,0 5,5 20,2 21,9 1,8 25,3 30,1 64 2410 13,3

3x1x70+50 Ol 9,8 5,5 21,5 23,6 1,9 27,3 32,4 68 2770 14,4

3x1x95+50 Ol 11,4 5,5 23,2 25,4 1,9 28,7 34,1 71 3100 15,4

3x1x120+50 Ol 12,9 5,5 24,7 27,0 2,0 30,3 36,0 74 3470 16,1

3x1x150+50 Ol 14,1 5,5 26,1 28,5 2,0 31,5 37,4 76 3790 16,8

Obs. TA2X(FL)2Y 3x1x70+50 Ol şi TA2X(FL)2Y 3x70+ 50 Ol este acelaşi conductor

5 Curenţi admisibili

- temperatura pământ: 20 oC (0,7 m adâncime)

- temperatura aer: 30 oC

- temperatura conductor: 90 oC

Page 7: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

555

Secţiune conductor

mm2

Curent, A

aer

35 154

50 185

70 231

95 280

120 323

150 366

Factori de corecţie pentru alte temperaturi ale aerului:

Temperatura, oC 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Coeficient 1,15 1,12 1,08 1,04 1 0,96 0,91 0,97 0,82

6 Curenţi de scurtcircuit maxim admisibili

- temperatura conductor la începutul scurtcircuitului: 90 oC

- temperatura limită la scurtcircuit: 250 oC

- durată scurtcircuit: 1 s

Secţiune conductor Curent de scurtcircuit (1 s)

mm2 kA

35 3,3

50 4,7

70 6,6

95 8,9

120 11,3

150 14,1

NOTA - pentru durate de scurtcircuit diferite de 1 s curentul de scurtcircuit Isc se determina cu

relaţia:

t

II sc

unde

I - curentul de scurtcircuit pentru 1 s

t - durata scurtcircuit, s (max. 5 s)

6 Condiţii de livrare

Cablurile se livrează pe tambure de lemn, cu capetele protejate împotriva pătrunderii umezelii.

Page 8: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

556

ERICSSON

Date tehnice

AXCES 3X70/16 14/24 kV Mod de pozare

Caracteristici electrice Nr de conductoare x secţiunea transversală (mm

2) 3x70/16

Curentul max. în conformitate cu IEC 287 la: în aer la 25 C în pământ la 15 C

65 C (A) 160 160

90 C (A) 190 190

Rezistenţa max. la 20 C (Ω/km) 0,44

Inductivitatea (mH/km) 0,33

Capacitanţă (μF/km) 0,21

Curentul de defect fata de pământ (A/km) 2,70

Curentul max. de scurtcircuit (1 sec) la temp.

conductorului de 250 C (kA) 8,0

Curentul max. de scurtcircuit în ecran (kA) 3,2

Caracteristici mecanice Secţiunea reală (luată în calcule de săgeţi) (mm

2) 220

Diametrul (mm) 45

Greutate (daN/m) 1,8

Modul de elasticitate iniţial (daN/mm2) 5500

Modul de elasticitate final (daN/mm2) 6400

Coeficient de dilatare liniar (1/ C) 0,000023

Tracţiunea maximă în cablu (daN) 2700

Tracţiunea la rupere bruscă (daN) 5600

Tracţiunea la rupere după o

perioada îndelungată (daN)

4900

Condiţii de instalare Diametrul informativ conductor (mm) 9,9

Raza minimă de îndoire

în poziţie fixă (mm) 350

în poziţie de lucru (mm) 560

Temperatura min. de montaj ( C) -20

Page 9: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

557

ERICSSON

Date tehnice

AXCES 3X95/25 14/24 kV Mod de pozare

Caracteristici electrice Nr de conductoare x secţiunea transversală (mm

2) 3x95/25

Curentul max. în conformitate cu IEC 287 la: în aer la 25 C în pământ la 15 C

65 C (A) 250 250

90 C (A) 200 210

Rezistenţa max. la 20 C (Ω/km) 0,32

Inductivitatea (mH/km) 0,31

Capacitanţă (μF/km) 0,25

Curentul de defect fata de pământ (A/km) 3,3

Curentul max. de scurtcircuit (1 sec) la temp.

conductorului de 250 C (kA) 11,0

Curentul max. de scurtcircuit în ecran (kA) 5,0

Caracteristici mecanice Secţiunea reală (mm

2) 300

Diametrul (mm) 49

Greutate (daN/m) 2,2

Modul de elasticitate iniţial (daN/mm2) 4700

Modul de elasticitate final (daN/mm2) 6100

Coeficient de dilatare liniar (1/ C) 0,000023

Tracţiunea maximă în cablu (daN) 2200

Tracţiunea la rupere bruscă (daN) 7000

Tracţiunea la rupere după o

perioada îndelungată (daN)

5000

Condiţii de instalare Diametrul informativ conductor (mm) 11,6

Raza minimă de îndoire

în poziţie fixă (mm) 390

în poziţie de lucru (mm) 580

Temperatura min. de montaj ( C) -20

Page 10: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 1

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

558

ERICSSON

Date tehnice

EXCEL 3x10/10 14/24 kV Mod de pozare

Caracteristici electrice Nr de conductoare x secţiunea transversală (mm

2) 3x10/10

Curentul max. în conformitate cu IEC 287 la: în aer la 25 C în pământ la 15 C

65 C (A) 71 81

90 C (A) 90 90

Rezistenţa max. la 20 C (Ω/km) 1.83

Inductivitatea (mH/km) 0.49

Capacitanţă (μF/km) 0.10

Curentul de defect fata de pământ (A/km) 2,70

Curentul max. de scurtcircuit (1 sec) la temp.

conductorului de 250 C (kA) 2,0

Curentul max. de scurtcircuit în ecran (kA) 2,2

Caracteristici mecanice Secţiunea reală (luată în calcule de săgeţi) (mm

2) 40

Diametrul (mm) 38

Greutate (daN/m) 1,18

Modul de elasticitate iniţial (daN/mm2) 7500

Modul de elasticitate final (daN/mm2) 8700

Coeficient de dilatare liniar (1/ C) 0,000020

Tracţiunea maximă în cablu (daN) 850

Tracţiunea la rupere bruscă (daN) 2200

Tracţiunea la rupere după o

perioada îndelungată (daN)

1500

Condiţii de instalare Diametrul informativ conductor (mm) 3,54

Raza minimă de îndoire

în poziţie fixă (mm) 350

în poziţie de lucru (mm) 450

Temperatura min. de montaj ( C) -20

Page 11: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

559

Anexa 2

Cleme şi armături pentru cabluri torsadate universale

de medie tensiune , cu sau fără fir purtător

Page 12: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

560

Brăţară universală

Fig. A2.1 - Brăţară universală (BU) pentru stâlpi centrifugaţi

Fig. A2.2 – Brăţară universală (BU) pentru stâlpi vibraţi

BU

Page 13: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

561

Clemă de susţinere fără blocare cablu universal

Montarea clemei de susţinere CLEMTORS

Fig. A2.3 – Susţinere în aliniament Fig. A2.4 – Susţinere în colţ

CLEMTORS

UUNICLAM

S

Page 14: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

562

Clemă de susţinere cu blocare, pentru cablu universal cu purtător

Montarea clemei de susţinere CLEMTORSB

CLEMTORSB

Page 15: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

563

Clemă de susţinere cu blocare cablu universal

Fig. A2.5 – Susţinere în aliniament Fig. A2.6 – Susţinere în colţ

UNICLAMS

UUNICLAM

S

Page 16: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

564

Montarea clemei de susţinere UNICLAMS

Dup

După ce se montează la fiecare stâlp de susţinere brăţara

universală (BU-poz.1), se montează clema de susţinere

UNICLAMS (poz.2).

Se trage cablu torsadat pe role, clemele de fixare (poz.2)

sunt blocate astfel încât să nu incomodeze cablu în

momentul derulării de pe tambur.

Important: Nu scoateţi ciorapul înainte de prinderea

cablului în clema de întindere .

După ce cablul torsadat a fost fixat în clema de prindere,

se trece la fixarea cablului în fiecare clemă de susţinere.

Se inserează montura de elastomer (manşon de protecţie)

pe cablu şi împingeţi-l spre rolă (poz.5).

Bacurile mobile (poz.3) se răsucesc (se reglează) până

când suprafeţele de contact ale manşonului de elastomer,

se aliniază în paturile clemei.

Cuplu de strângere, atât pentru montura clemei cât şi

pentru şurubul de fixare al rolei nu va depăşi 10 Nm .

Page 17: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

565

Clemă de susţinere cu blocare cablu universal

Clema ECH14 este de fabricaţie Ericsson şi se utilizează în special la conductoarele

fasciculare torsadate fără fir purtător şi la cablurile universale tip AXCES şi UA2XE2Y.

Fig. A2.7 - Clemă de susţinere ECH14

ATENŢIE !

Acest tip de clemă blochează conductorul torsadat (cablu universal), iar clema nu permite

deplasări mai mari de 50 mm. Pentru a compensa acest dezavantaj se vor utiliza ca stâlpi de

susţinere numai stâlpi din lemn sau stâlpi din fibră de sticlă.

În cazul utilizării stâlpilor de beton (metalici) ca stâlpi de susţinere se vor utiliza numai

cleme cu role sau cel mult cleme cu role cu blocaj limitat.

LEA 20 kV Valea Neagră - Izvoare din judeţul Baia Mare este construită între versanţi de

munţi şi funcţionează în condiţii de exploatare foarte vitrege (vegetaţie abundentă, depuneri de

chiciură). În 2005 s-a propus refacerea acesteia cu cablu universal AXCES 3x70/16 mm2 şi cleme

de susţinere ECH14. Linia a fost construită în regim experimental combinând tehnologia suedeză cu

cea autohtonă.

ECH14

Page 18: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

566

Montarea clemei ECH14

Trageţi cablul în clemă. Strângeţi-l la tensiunea corectă.

Important: Nu scoateţi ciorapul înainte de prinderea

cablului în clema de întindere .

Se inserează montura de elastomer (manşon de

protecţie) pe cablu şi împingeţi-l spre rolă.

Bacurile mobile se răsucesc (se reglează) până când

suprafeţele de contact ale manşonului de elastomer, se

aliniază în paturile clemei.

Se eliberează cu atenţie şurubul rolei si se coboară

încet cablul către suprafeţele de contact ale clemei.

Verificaţi ca suprafeţele de contact să nu se mişte de la

poziţia lor pe arbori.

Cuplu de strângere, atât pentru montura clemei cât şi

pentru şurubul de fixare al rolei nu va depăşi 10 Nm .

Page 19: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

567

Susţinere în aliniament Susţinere în colţ

(unghiul interior faţă de stâlp 45o)

Susţinere în colţ Susţinere în colţ

(unghiul interior faţă de stâlp 75o) (unghiul exterior faţă de stâlp 25

o)

Susţinere în aliniament , cârlig închis

Fig. A2.8 - Clemă de susţinere ECH14- posibilităţi de montaj

Page 20: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

568

Clemă de întindere cablu torsadat cu fir purtător

Prelungitoare

CLEMTORI

PR

Page 21: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 2

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

569

Legătură preformată de întindere în aliniament şi colţ

Armătura preformată pentru legătură terminală serveşte la fixarea capătului de conductor.

Datorită structurii spiralate realizează o forţă radială permanentă de fixare care echivalează

cu cel puţin 90 % din rezistenţa de tracţiune nominală a conductorului.

Este foarte important să se utilizeze corect spirala fundătură în conformitate cu tabelul de

mai jos. Spiralele sunt adesea codate pe culoare şi, uneori, marcate cu jet de cerneala .

Pentru cablu universal se utilizează legătură preformată din oţel galvanizat. Similar cu

celelalte armături preformate se montează uşor, nu necesită scule, şi se poate monta şi sub tensiune.

Se livrează cu următoarele marcaje de identificare:

marcarea punctului de bifurcaţie ;

codul de culoare pentru detectarea armăturii corespunzătoare secţiunii conductorului ;

eticheta de identificare care conţine numărul de catalog şi domeniul secţiunilor cablului

la care se poate utiliza.

Cablu universal Spirală NSH-No. Comentariu

AXCES 3x70 24 kV PLP 200-GRD-44/48/C/I NSH 401 127 Marcat cu culoarea bleu.

AXCES 3x95 24 kV PLP 200-GRD-44/48/C/I NSH 401 127 Marcat cu culoarea bleu.

„Dead-end spiral”

Page 22: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

571

Anexa 3

Stâlpi utilizaţi la LEAT 20 kV

Stâlpi din beton;

Stâlpi metalici tubulari cu secţiune poligonală;

Stâlpi din lemn;

Stâlpi metalici zăbreliţi

Page 23: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

572

SÂLPI DIN BETON VIBRAŢI - PRECOMPRIMAŢI

Tipul stâlpului U.M. SE 4T SE 5T SE 6TM SE 7TM

Înălţimea stâlpului m 10,00 11,20 12,00 14,00

Greutatea stâlpului kg 860 1300 2310 2860

Dimensiune

bază

Latura mică cm 31,30 43,70 63,30 63,30

Latura mare cm 33,70 46,30 66,70 66,70

Înălţime cm 23,50 27,50 35,00 35,00

Dimensiune

vârf

Latura mică cm 14,23 18,10 23,80 23,80

Latura mare cm 15,77 19,90 26,20 26,20

Înălţime cm 15,00 19,00 25,00 25,00

Coef. aerodinamic stâlp - 1,4 1,4 1,4 1,4

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 1,50 1,60 1,70 2,00

Momentul normat la

încastrare

Faţa plină daNm 2171 4189 10523 11770

Faţa alveole daNm 1045 1285 3473 3885

Momentul de calcul

la încastrare

Faţa plină daNm 2822 5446 13680 15301

Faţa alveole daNm 1359 1671 4515 5051

Tipul stâlpului U.M. SE 8T SE 9T SE 10T SE 11T

Înălţimea stâlpului m 12,00 14,00 10,00 10,00

Greutatea stâlpului kg 3430 4370 2110 2700

Dimensiune

bază

Latura mică cm 70,15 77,50 51,90 63,50

Latura mare cm 74,85 82,50 55,10 67,50

Înălţime cm 47,00 50,00 32,00 43,50

Dimensiune

vârf

Latura mică cm 28,50 28,50 23,75 28,52

Latura mare cm 31,50 31,50 26,25 31,48

Înălţime cm 30,00 30,00 25,00 30,00

Coef. aerodinamic stâlp - 1,4 1,4 1,4 1,4

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 1,70 2,00 1,50 1,50

Momentul normat la

încastrare

Faţa plină daNm 19100 21523 6988 13638

Faţa alveole daNm 5465 7145 2719 5547

Momentul de calcul

la încastrare

Faţa plină daNm 24830 27980 9084 17729

Faţa alveole daNm 7105 9289 3535 7211

Page 24: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

573

STÂLPI DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT

Tipul stâlpului U.M. SCP

15006-9.2

SCP

15006-120 SC 10005 SC 15006N

Înălţimea stâlpului m 9,20 12,00 10,00 12,00

Greutatea stâlpului kg 1130 1400 1700 1250

Dimensiune

Vârf 26.80 24.00 24,00 26,00 24,00

Bază 36.00 36.00 34,00 41,00 36,00

Coef. aerodinamic stâlp - 0,7 0,7 0,7 0,7

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 1,4 1,7 1,5 1,7

Momentul normat la încastrare daNm 4232 4232 8844 4232

Momentul de calcul la încastrare daNm 5502 5502 11497 5502

Tipul stâlpului U.M. SC 15007 SC 15014-10,5 SC 15014

Înălţimea stâlpului m 14,00 10,50 12,00

Greutatea stâlpului kg 1750 1930 2310

Dimensiune

Vârf cm 21,00 34,25 32,00

Bază cm 35,00 50,00 50,00

Coef. aerodinamic stâlp - 0,7 0,7 0,7

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 2,00 1,60 1,70

Momentul normat la încastrare daNm 4389 13077 13077

Momentul de calcul la încastrare daNm 5706 17000 17000

Tipul stâlpului U.M. SC 15015

SC 12-

2200

SC 12-

3100 SC 18-1300

Înălţimea stâlpului m 14.00 12.00 12.00 18.00

Greutatea stâlpului kg 2830 3600 4500 5820

Dimensiune

Vârf cm 32.00 44.00 56.00 44.00

Bază cm 53.00 62.00 74.00 74.00

Coef. aerodinamic stâlp - 0,7 0,7 0,7 0,7

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 2,00 1,70 1,70 2,20

Momentul normat la încastrare daNm 15836 23874 34009 21740

Momentul de calcul la încastrare daNm 20587 31036 44212 28262

Page 25: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

574

SC 10005

1 32

PC 52

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 10005

Varianta PC 52

Page 26: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

575

SC 15007

1 2 3

PC 52

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 15007

Varianta PC 52

4

Page 27: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

576

SC 15014

1 2 3

4

PC 52

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 15014

Varianta PC 52

Page 28: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

577

SC 15014

1 3 5

2

4

PC 60

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 15014 SI SC 15014-105

Varianta PC 60

Page 29: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

578

SC 15015

1 2 3

PC 52

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 15015

Varianta PC 52

4 5

Page 30: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

579

SC 15015

1 2 3

PC 60

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 15015

Varianta PC 60

4

5

Page 31: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

580

SC 12-2200

1 2 3

PC 60

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 12-2200

Varianta PC 60

Page 32: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

581

SC 12-3100

1 2 3

PC 60

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 12-3100

Varianta PC 60

Page 33: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

582

SC 1187-1

1 2 3

PC 52

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU TC 1187-1

Varianta PC 52

4

5

Page 34: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

583

SC 1187-1

1 2 3

PC 60

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU TC 1187-1

Varianta PC 60

4

5

Page 35: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

584

SC 18-1300

1 2

3

PC 60

DIAGRAMA DE MOMENTE DE CALCUL PENTRU SC 18 -1300

Varianta PC 60

Page 36: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

585

STÂLPI METALICI TUBULARI CU SECŢIUNE POLIGONALĂ

Tipul stâlpului U.M. SMT 4T SMT 10T SMT 11T SMT 15006

Înălţimea stâlpului m 10,00 10,00 10,00 12,00

Greutatea stâlpului kg 172 292 401 291

Dimensiune

Vârf cm 15,00 20,00 24,00 18,00

Bază cm 25,60 40,00 58,00 32,00

Coef. aerodinamic stâlp - 1,0 1,0 1,0 1,0

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 1,50 1,50 1,50 1,70

Momentul normat la încastrare daNm 2193 7013 13770 4120

Momentul de calcul la încastrare daNm 2850 9116 17901 5356

Tipul stâlpului U.M. SMT

15007

SMT

15014

SMT

15015

SMT 12-

2200

Înălţimea stâlpului m 14,00 12,00 14,00 12,00

Greutatea stâlpului kg 340 585 820 670

Dimensiune

Vârf cm 18,00 30,00 30,00 30,00

Bază cm 32,00 50,00 54,00 71,50

Coef. aerodinamic stâlp - 1,0 1,0 1,0 1,0

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 2,00 1,70 2,00 1,70

Momentul normat la încastrare daNm 4620 13081 15840 23896

Momentul de calcul la încastrare daNm 6006 17005 20592 31064

Tipul stâlpului U.M. SMT 12-3100 SMTi 20116 SMT 20219

Înălţimea stâlpului m 12,00 16,65 19,75

Greutatea stâlpului kg 890 1074 2264

Dimensiune

Vârf cm 30,00 30,80 34,00

Bază cm 71,15 64,00 68,40

Coef. aerodinamic stâlp - 1,0 1,0 1,0

Categorie teren - 0,1,2,3

Tipul fundaţiei - Turnată

Adâncimea de încastrare m 1,70 2,10 2,20

Momentul normat la încastrare daNm 33990 17897 41418

Momentul de calcul la încastrare daNm 44187 23266 53843

Page 37: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

586

Page 38: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

587

Page 39: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

588

Page 40: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

589

Page 41: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

590

Page 42: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

591

Page 43: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

592

Page 44: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

593

Page 45: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

594

STÂLPI DIN LEMN

CARACTERISTICILE STÂLPILOR DIN LEMN conf. ST nr.1-Electrica

Tip stâlp

Lungime

Forţa

normată la

vârf

Forţa de

rupere

Forţa

de

strivire

Diametrul

la vârf

Diametrul la

bază (minim)

L Fn Fr Fstr Dv Db

[ m ] [ daN ] [ daN ] [ KN ] [ cm ] [ cm ]

STÂLPI UŞORI

S 8 - U 8 175 683 79 13 - 15 16 - 22

S 9 - U 9 175 683 66 13 - 15 17 - 23

S 10 - U 10 175 683 54 13 - 15 19 - 24

STÂLPI MIJLOCII

S 9 - M 9 300 1170 150 16 - 19 21 - 27,5

S 10 - M 10 300 1170 128 16 - 19 21,5 - 28,5

S 11 - M 11 300 1170 110 16 - 19 26 - 30,0

S 12 - M 12 300 1170 97 16 - 19 28 - 31,0

STÂLPI GREI

S 10 - G 10 600 2340 390 20 - 26 26 - 36,6

S 11 - G 11 600 2340 332 20 - 26 27 - 37,0

S 12 - G 12 600 2340 288 20 - 26 27 - 38,0

S 13 - G 13 600 2340 254 20 - 26 28 - 39,5

S 14 - G 14 600 2340 227 20 - 26 30 - 40,5

NOTĂ: - Forţa la vârf acţionează la 0,25 m de la vârf;

Page 46: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

595

STÂLP LEMN S9-M (Dv=160 mm ;Db=220 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 47: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

596

STÂLP LEMN S9-M (Dv=160 mm ;Db=230 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 48: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

597

STÂLP LEMN S9-M (Dv=160 mm ;Db=240 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 49: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

598

STÂLP LEMN S9-M (Dv=165 mm ;Db=250 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 50: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

599

STÂLP LEMN S9-M (Dv=170 mm ;Db=230 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 51: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

600

STÂLP LEMN S9-M (Dv=170 mm ;Db=240 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 52: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

601

STÂLP LEMN S9-M (Dv=170 mm ;Db=250 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 53: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

602

STÂLP LEMN S9-M (Dv=180 mm ;Db=230 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 54: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

603

STÂLP LEMN S9-M (Dv=180 mm ;Db=240 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 500 1000 1500 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 55: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

604

STÂLP LEMN S9-M (Dv=180 mm ;Db=250 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 56: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

605

STÂLP LEMN S9-M (Dv=185 mm ;Db=260 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000 3000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 57: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

606

STÂLP LEMN S9-M (Dv=190 mm ;Db=250 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 58: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

607

STÂLP LEMN S9-M (Dv=190 mm ;Db=260 mm)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1000 2000 3000

Lu

ng

ime

stilp

[c

m]

Mexp [daNm]

Page 59: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

608

STÂLP LEMN S10-M (Dv=180 mm ;Db=260 mm)

Page 60: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

609

STÂLP LEMN S10-M (Dv=180 mm ;Db=270 mm)

Page 61: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

610

STÂLP LEMN S10-M (Dv=180 mm ;Db=280 mm)

Page 62: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

611

STÂLP LEMN S10-M (Dv=185 mm ;Db=290 mm)

Page 63: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

612

STÂLP LEMN S10-M (Dv=190 mm ;Db=290 mm)

Page 64: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

613

STÂLP LEMN S12-M (Dv=160 mm ;Db=300 mm)

Page 65: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

614

STÂLP LEMN S12-M (Dv=180 mm ;Db=270 mm)

Page 66: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

615

STÂLP LEMN S12-M (Dv=190 mm ;Db=290 mm)

Page 67: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

616

STÂLP LEMN S12-M (Dv=190 mm ;Db=310 mm)

Page 68: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

617

STÂLP LEMN S12-G (Dv=200 mm ;Db=270 mm)

Page 69: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

618

STÂLP LEMN S12-G (Dv=200 mm ;Db=290 mm)

Page 70: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

619

STÂLP LEMN S12-G (Dv=200 mm ;Db=300 mm)

Page 71: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

620

STÂLP LEMN S12-G (Dv=200 mm ;Db=330 mm)

Page 72: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

621

STÂLP LEMN S12-G (Dv=200 mm ;Db=340 mm)

Page 73: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

622

STÂLP LEMN S12-G (Dv=215 mm ;Db=270 mm)

Page 74: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

623

STÂLP LEMN S12-G (Dv=215 mm ;Db=290 mm)

Page 75: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

624

STÂLP LEMN S12-G (Dv=215 mm ;Db=310 mm)

Page 76: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

625

STÂLP LEMN S12-G (Dv=220 mm ;Db=300 mm)

Page 77: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

626

STÂLP LEMN S12-G (Dv=220 mm ;Db=340 mm)

Page 78: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

627

STÂLP LEMN S12-G (Dv=225 mm ;Db=320 mm)

Page 79: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

628

STÂLP LEMN S12-G (Dv=230 mm ;Db=280 mm)

Page 80: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

629

STÂLP LEMN S12-G (Dv=230 mm ;Db=310 mm)

Page 81: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

630

STÂLP LEMN S12-G (Dv=235 mm ;Db=320 mm)

Page 82: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

631

STÂLP LEMN S12-G (Dv=247 mm ;Db=340 mm)

Page 83: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

632

STÂLP LEMN S12-G (Dv=255 mm ;Db=355 mm)

Page 84: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

633

STÂLP LEMN S12-G (Dv=255 mm ;Db=360 mm)

Page 85: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

634

STÂLP LEMN S12-G (Dv=255 mm ;Db=365 mm)

Page 86: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

635

STÂLP LEMN S12-G (Dv=275 mm ;Db=345 mm)

Page 87: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

636

STÂLPI METALICI ZĂBRELIŢI

Caracteristici UM SMZ 9-500 SMZ 9-1400 SMZ 9-2300 SMZ 9-2800

Înălţime m 9,00 9,00 9,00 9,00

Greutate kg 270 400 450 580

Dimensiune vârf mm 200/200 350/350 500/500 500/500

Dimensiune bază mm 400/400 700/700 1000/1000 1000/1000

Moment normat în

secţiunea de încastrare daNm 4500 12600 20700 25200

Page 88: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

637

Fundaţie turnată pentru SMZ 9-500

Caracteristicile fundaţiei Simbol

UM

SMZ 9-500

Categorie teren

0 I II III

Adâncime fundare Hf m 2,00 1,90 1,70 1,60

Înălţime fundaţie If m 2,20 2,10 1,90 1,80

Lăţimea exterioară fundaţie lf m 0,80 0,70 0,65 0,65

Lungimea exterioară fundaţie Lf m 0,80 0,70 0,65 0,65

Volum săpătură - m3

1,28 0,93 0,72 0,68

Sprijiniri - m2

6,40 5,32 4,42 4,16

Volum beton Bc 15(B200) - m3

1,28 0,93 0,72 0,68

Volum beton radier Bc 7,5(B100) - m3 0,13 0,10 0,09 0,09

Page 89: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

638

Fundaţie turnată pentru SMZ 9-1400

Caracteristicile fundaţiei Simbol

UM

SMZ 9-1400

Categorie teren

0 I II III

Adâncime fundare Hf m 2,40 2,10 1,95 1,80

Înălţime fundaţie If m 2,55 2,25 2,10 1,95

Lăţimea exterioară fundaţie lf m 1,3 1,25 1,15 1,10

Lungimea exterioară fundaţie Lf m 1,3 1,25 1,15 1,10

Volum săpătură - m3

4,06 3,28 2,58 2,18

Sprijiniri - m2

12,48 10,50 8,97 7,92

Volum beton Bc 15(B200) - m3

4,06 3,20 2,32 2,12

Volum beton radier Bc 7,5(B100) - m3 0,34 0,31 0,27 0,24

Page 90: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

639

Fundaţie turnată pentru SMZ 9-2300

Caracteristicile fundaţiei Simbol

UM

SMZ 9-2300

Categorie teren

0 I II III

Adâncime fundare Hf m 2,80 2,40 2,10 1,95

Înălţime fundaţie If m 2,95 2,55 2,25 2,10

Lăţimea exterioară fundaţie lf m 1,55 1,40 1,40 1,40

Lungimea exterioară fundaţie Lf m 1,55 1,40 1,40 1,40

Volum săpătură - m3

6,73 4,71 4,12 3,82

Sprijiniri - m2

17,36 13,44 11,76 10,92

Volum beton Bc 15(B200) - m3

6,61 4,61 4,02 3,72

Volum beton radier Bc 7,5(B100) - m3 0,48 0,28 0,28 0,28

Page 91: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 3

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

640

Fundaţie prefabricată pentru SMZ 9-2800

Caracteristicile fundaţiei Simbol

UM

SMZ 9-2800

Categorie teren

0 I II III

Adâncime fundare Hf m 2,95 2,40 2,20 2,00

Înălţime fundaţie If m 3,10 2,55 2,35 2,15

Lăţimea exterioară fundaţie lf m 1,60 1,60 1,50 1,45

Lungimea exterioară fundaţie Lf m 1,60 1,60 1,50 1,45

Volum săpătură - m3

7,55 6,15 4,95 4,21

Sprijiniri - m2

18,88 15,36 13,2 11,60

Volum beton Bc 15(B200) - m3

7,43 6,02 4,84 4,10

Volum beton radier Bc 7,5(B100) - m3

0,51 0,51 0,45 0,42

Page 92: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

641

Anexa 4

Realizarea liniilor electrice aeriene

cu cabluri torsadate universale

Page 93: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

642

Derivaţie din LEAT în LES 20 kV

Page 94: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

643

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Brăţară universală, tip BU 1

2 Bornă de împământare superioară 1

3 Dispozitiv cu alungire controlată, tip DAC 2

4 Prelungitor 2

5 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

6 Conductor fascicular torsadat cu fir purtător -

7 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

8 Bridă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

10 Cap terminal de exterior, tip Raychem 9

11 Suport descărcători 1

12 Bride de fixare 3…5

13 Ţeavă protectoare 1

14 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 9

15 Bornă de împământare inferioară 1

16 Priză de pământ min. 10 1

Page 95: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

644

Derivaţie din LEAT în LEAT 20 kV

Page 96: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

645

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Brăţară universală, tip BU 1

2 Prelungitor 3

3 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 3

4 Firul purtător de la conductorul fascicular torsadat -

5 Bridă de fixare conductor fascicular 9

6 Conductor fascicular torsadat cu fir purtător -

7 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

8 Bridă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 9

10 Legătură flexibilă 9

11 Suport descărcători 1

12 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

13 Stâlp beton, metal de 12m 1

14 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 9

15 Bornă de împământare inferioară 1

16 Priză de pământ min. 10 1

Page 97: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

646

Stâlp de întindere cu separator în montaj orizontal

13

14

15

16

Page 98: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

647

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Dispozitiv acţionare separator, tip AME1 1

2 Tijă de acţionare separator 1

3 Brăţări de fixare tijă acţionare separator 5…7

4 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

5 Fir purtător aferent conductorului fascicular -

6 Prelungitor 2

7 Brăţară universală, tip BU 1

8 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 6

9 Suport susţinere separator 1

10 Separator de exterior cu punere la pământ cu o singură

acţionare 1

11 Legătură între separator şi descărcător cu conductor

preizolat 6

12 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

13 Cap terminal de exterior, tip Raychem 6

14 Dispozitiv cu alungire controlată, tip DAC 2

15 Bridă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

16 Priză de pământ min. 10 1

Page 99: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

648

Stâlp de întindere cu separator în SF6 cu comandă locală

1 2 3 4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

16

15

Page 100: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

649

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Brăţară universală, tip BU 1

2 Bornă de împământare superioară 1

3 Bridă conductor fascicular torsadat 6

4 Prelungitor 2

5 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

6 Conductor fascicular torsadat cu fir purtător -

7 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

8 Bridă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 6

10 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

11 Separator în SF6 1

12 Legătură între descărcător şi borna separatorului cu

conductor preizolat 6

13 Fundaţie turnată stâlp 1

14 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 6

15 Bornă de împământare inferioară 1

16 Priză de pământ min. 4 1

Page 101: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

650

Stâlp de întindere cu DAC şi separator în SF6 cu comandă locală

1 2 3 4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

16

15

Page 102: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

651

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Brăţară universală, tip BU 1

2 Bornă de împământare superioară 1

3 Dispozitiv cu alungire controlată, tip DAC 2

4 Prelungitor 2

5 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

6 Conductor fascicular torsadat cu fir purtător -

7 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

8 Bridă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 6

10 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

11 Separator în SF6 1

12 Legătură între descărcător şi borna separatorului cu

conductor preizolat 6

13 Fundaţie turnată stâlp 1

14 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 6

15 Bornă de împământare inferioară 1

16 Priză de pământ min. 4 1

Page 103: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

652

Stâlp de întindere cu DAC şi reanclanşator în vid

1 2 3 4 5 6 7

8

10

11

12

13

14

15

Page 104: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

653

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Bridă conductor fascicular torsadat 6

2 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

3 Dispozitiv cu alungire controlată, tip DAC 2

4 Brăţară universală, tip BU 1

5 Prelungitor 2

6 Fir purtător conductor fascicular torsadat -

7 Bridă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

8 Conductor fascicular torsadat -

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 6

10 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

11 Reanclanşator în vid 1

12 Coloană alimentare reanclanşator, trafo tensiune şi cutia

de comandă -

13 Bridă de fixare conductor alimentare 2

14 Dulap de comandă 1

15 Priză de pământ min. 4 1

16 Bornă de împământare inferioară 1

17 Trafo tensiune de exterior bifazat 1

18 Legătură între descărcător şi borna separatorului cu

conductor preizolat 6

Page 105: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

654

PTA montat pe SC 15015

Varianta 1-ieşire LEA-j.t

Pericol

nu depasi

12

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

28

29

Page 106: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

655

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Conductor fasciculat torsadat de 20 kV -

2 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

3 Prelungitor 1

4 Brăţară universală, tip BU 1

5 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 3

6 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 1

7 Firul purtător al cond. torsadat legat la borna de legare la pământ a

stâlpului 1

8 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

10 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

11 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

12 Suport descărcători 1

13 Legătură electrică între descărcător şi borna separatorului 3

14 Separator tripolar de exterior 1

15 Cuţite de legare la pământ aferente separatorului 3

16 Bridă de fixare tije de acţionare separator 4

17 Legătură electrică între suportul fuzibilului şi borna separatorului,

cu conductor preizolat sau platbandă 3

18 Cadru de siguranţe cu descărcători cu oxid de zinc 1

19 Legătură electrică între cadru de siguranţe şi transformator 3

20 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

21 Consolă susţinere transformator 1

22 Tijă acţionare separator 2

23 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 2

24 Priză de pământ min. 4 1

25 Platbandă de legare la pământ 2

26 Bornă de legare la pământ a stâlpului 2

27 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

28 Coloană j.t. de la bornele trafo la CD1-4 protejată în tub PVC 1

29 Bridă de fixare tub PVC (coloană jt) 2

30 Conductor fascicular torsadat de joasă tensiune (LEA j.t.) -

31 Brăţară universală j.t. 1

32 Întinzător 750 1

33 Clemă de întindere torsadat de j.t., tip CLAMI 35-50 1

34 Bridă conductor fasciculat torsadat de j.t. 3

Page 107: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

656

PTA montat pe SC 15015

Varianta 2-ieşire LEA-j.t şi LES

Pericol

nu depasi

12

14

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

29

30

28

Page 108: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

657

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Conductor fasciculat torsadat de 20 kV -

2 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

3 Prelungitor 1

4 Brăţară universală, tip BU 1

5 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 3

6 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 1

7 Firul purtător al cond. torsadat legat la borna de legare la pământ a

stâlpului 1

8 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

10 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

11 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

12 Suport descărcători 1

13 Legătură electrică între descărcător şi borna separatorului 3

14 Separator tripolar de exterior 1

15 Cuţite de legare la pământ aferente separatorului 3

16 Bridă de fixare tije de acţionare separator 4

17 Legătură electrică între suportul fuzibilului şi borna separatorului 3

18 Cadru de siguranţe cu descărcători cu oxid de zinc 1

19 Legătură electrică între cadru de siguranţe şi transformator 3

20 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

21 Consolă susţinere transformator 1

22 Tijă acţionare separator 2

23 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 2

24 Priză de pământ min. 4 1

25 Platbandă de legare la pământ 2

26 Ieşire LES j.t. în tub PVC 1

27 Bornă de legare la pământ a stâlpului 2

28 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

29 Coloană j.t. de la bornele trafo la CD1-4 protejată în tub PVC 1

30 Bridă de fixare tub PVC (coloană jt) 2

31 Conductor fascicular torsadat de joasă tensiune (LEA j.t.) -

32 Brăţară universală j.t. 1

33 Întinzător 750 1

34 Clemă de întindere torsadat de j.t., tip CLAMI 35-50 1

35 Bridă conductor fasciculat torsadat de j.t. 3

Page 109: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

658

PTA cu platformă montat pe SC 15015

Varianta 3-ieşire LEA-j.t

Pericol

nu depasi

12

14

15

16

18

19

20

21

23

24

25

26

27

29

30

22

Page 110: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

659

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Conductor fasciculat torsadat de 20 kV -

2 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

3 Prelungitor 1

4 Brăţară universală, tip BU 1

5 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 3

6 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 1

7 Firul purtător al cond. torsadat legat la borna de legare la pământ a

stâlpului 1

8 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

10 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

11 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

12 Suport descărcători 1

13 Legătură electrică între descărcător şi borna separatorului 3

14 Separator tripolar de exterior 1

15 Cuţite de legare la pământ aferente separatorului 3

16 Bridă de fixare tije de acţionare separator 4

17 Legătură electrică între descărcător şi borna separatorului, cu

conductor preizolat sau platbandă 3

18 Cadru de siguranţe cu descărcători cu oxid de zinc 1

19 Legătură electrică între cadru de siguranţe şi transformator 3

20 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

21 Platformă de lucru 1

22 Consolă susţinere transformator 1

23 Tijă acţionare separator 2

24 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 2

25 Priză de pământ min. 4 1

26 Platbandă de legare la pământ 2

27 Bornă de legare la pământ a stâlpului 2

28 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

29 Coloană j.t. de la bornele trafo la CD1-4 protejată în tub PVC 1

30 Bridă de fixare tub PVC (coloană jt) 2

31 Brăţară universală j.t. 1

32 Întinzător 750 1

33 Clemă de întindere torsadat de j.t., tip CLAMI 35-50 1

34 Bridă conductor fasciculat torsadat de j.t. 3

Page 111: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

660

PTA cu platformă montat pe SC 15015

Varianta 4-ieşire LEA-j.t şi LES

Pericol

nu depasi

12

14

15

16

18

19

20

21

23

24

25

26

27

28

30

31

23

Page 112: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

661

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Conductor fasciculat torsadat de 20 kV -

2 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

3 Prelungitor 1

4 Brăţară universală, tip BU 1

5 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 3

6 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 1

7 Legătură electrică între descărcător şi fuzibil (cadru de siguranţă

fără descărcători) 3

8 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

10 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

11 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

12 Suport descărcători 1

13 Legătură electrică între descărcător şi borna separatorului 3

14 Separator tripolar de exterior 1

15 Cuţite de legare la pământ aferente separatorului 3

16 Bridă de fixare tije de acţionare separator 4

17 Legătură electrică între descărcător şi borna separatorului 3

18 Cadru de siguranţe cu descărcători cu oxid de zinc 1

19 Legătură electrică între cadru de siguranţe şi transformator 3

20 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

21 Platformă de lucru

22 Consolă susţinere transformator 1

23 Tijă acţionare separator 2

24 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 2

25 Priză de pământ min. 4 1

26 Platbandă de legare la pământ 2

27 Ieşire LES j.t. în tub PVC 1

28 Bornă de legare la pământ a stâlpului 2

29 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

30 Coloană j.t. de la bornele trafo la CD1-4 protejată în tub PVC 1

31 Bridă de fixare tub PVC (coloană jt) 2

32 Brăţară universală j.t. 1

33 Întinzător 750 1

34 Clemă de întindere torsadat de j.t., tip CLAMI 35-50 1

35 Conductor fascicular torsadat de joasă tensiune (LEA j.t.) -

Page 113: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

662

SMZ 9-1400 derivaţie din LEAT în LEAT 20 kV

Page 114: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

663

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Conductor fascicular torsadat cu fir purtător -

2 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 3

3 Dispozitiv cu alungire controlată, tip DAC 2

4 Brăţară universală, tip BU 1

5 Prelungitor 3

6 Bridă de fixare conductor fascicular 9

7 Bridă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

8 Cap terminal de exterior, tip Raychem 9

9 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului 3

10 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 9

11 Legătură flexibilă 9

12 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

13 Suport descărcători 1

14 Platbandă de legare la pământ 2

15 Priză de pământ min. 10 1

Page 115: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

664

SMZ 9-1400 cu DAC şi reanclanşator în vid

14

15

1 2 3 4 5 6 7 8

10

11

12

13

16

17

18

19

Page 116: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

665

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 6

2 Consolă de fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 2

3 Brăţară universală, tip BU 1

4 Conductor preizolat pt. conectare trafo tensiune de exterior bifazat

-

5 Bridă conductor fascicular torsadat 6

6 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

7 Prelungitor 2

8 Dispozitiv cu alungire controlată, tip DAC 2

9 Fir purtător conductor fascicular torsadat -

10 Conductor fascicular torsadat -

11 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

12 Cap terminal de exterior, tip Raychem 6

13 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

14 Reanclanşator în vid 1

15 Legătură între descărcător şi borna reanclanș atorului cu

conductor preizolat 6

16 Coloană alimentare reanclanşator, trafo tensiune şi cutia

de comandă

17 Dulap de comandă 1

18 Priză de pământ min. 4 1

19 Legătură de împământare 2

20 Trafo tensiune de exterior bifazat 1

Page 117: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

666

SMZ 9-1400 cu DAC şi separator în SF6 cu comandă locală

1 2 3 4 5 6 7

8

10

11

12

13

14

15

Page 118: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

667

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 6

2 Brăţară universală, tip BU 1

3 Bridă conductor fascicular torsadat 6

4 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

5 Dispozitiv cu alungire controlată, tip DAC 2

6 Prelungitor 2

7 Conductor fascicular torsadat -

8 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

9 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

10 Cap terminal de exterior, tip Raychem 6

11 Legătură între descărcător şi borna separatorului cu

conductor preizolat 6

12 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

13 Separator în SF6 cu acţionare locală 1

14 Priză de pământ min. 4 1

15 Legătură de împământare 2

Page 119: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

668

PTA montat pe SMZ 9-1400

Varianta 1-ieşire LES-j.t

1

2

3

45

6

7

8

10

11

12

13

14

16

15

17

18

1920

21

22

Page 120: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

669

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Separator tripolar de exterior 1

2 Legătură între descărcător şi borna separatorului, cu

conductor preizolat 3

3 Suport descărcători 1

4 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

5 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

6 Legătură electrică între descărcător şi fuzibil (cadru de

siguranţă cu descărcători) 3

7 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

8 Brăţară universală, tip BU 1

9 Conductor fascicular torsadat -

10 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

11 Bridă conductor fascicular torsadat 3

12 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

13 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

14 Cadru de siguranţe fără descărcători 1

15 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

16 Coloană joasă tensiune de la bornele trafo la CD1-4 1

17 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

18 Consolă susţinere transformator 1

19 Tijă acţionare separator 1

20 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 1

21 Ieşire circuit joasă tensiune în subteran 1…4

22 Priză de pământ min. 4 1

Page 121: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

670

PTA montat pe SMZ 9-1400

Varianta 2- ieşire LES-j.t

1

2

3

45

6

7

8

10

11

12

13

14

16

15

17

18

1920

21

22

Page 122: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

671

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Separator tripolar de exterior 1

2 Legătură între descărcător şi borna separatorului, cu

conductor preizolat 3

3 Suport descărcători 1

4 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

5 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

6 Legătură electrică între descărcător şi fuzibil (cadru de

siguranţă cu descărcători) 3

7 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

8 Brăţară universală, tip BU 1

9 Conductor fascicular torsadat -

10 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

11 Bridă conductor fascicular torsadat 3

12 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

13 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

14 Cadru de siguranţe fără descărcători 1

15 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

16 Coloană joasă tensiune de la bornele trafo la CD1-4 1

17 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

18 Consolă susţinere transformator 1

19 Tijă acţionare separator 1

20 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 1

21 Ieşire circuit joasă tensiune în subteran 1…4

22 Priză de pământ min. 4 1

Page 123: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

672

PTA montat pe SMZ 9-1400

Varianta 3- ieşire LEA-j.t

1 2 3 4

5

6

7

8

10

12

13

14

17

18

21

22

24

Page 124: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

673

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Separator tripolar de exterior 1

2 Legătură între descărcător şi borna separatorului, cu

conductor preizolat 3

3 Suport descărcători 1

4 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

5 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

6 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

7 Legătură electrică între descărcător şi fuzibil (cadru de

siguranţă fără descărcători) 3

8 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 3

9 Brăţară universală, tip BU 1

10 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

11 Întinzător, tip IR 750 1

12 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 3

13 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

14 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

15 Clemă de întindere torsadat de j.t., tip CLAMI 35-50 1

16 Conductor fascicular torsadat de joasă tensiune (LEA j.t.) -

17 Cadru de siguranţe fără descărcători 1

18 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

19 Coloană joasă tensiune de la bornele trafo la CD1-4 1

20 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

21 Consolă susţinere transformator 1

22 Tijă acţionare separator 1

23 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 1

24 Priză de pământ min. 4 1

Page 125: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

674

PTA cu platformă montat pe SMZ 9-1400

Varianta 4- ieşire LEA-j.t

1 2 3 4

5

6

7

8

10

12

13

14

17

18

21

22

25

24

Page 126: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

675

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Separator tripolar de exterior 1

2 Legătură între descărcător şi borna separatorului, cu

conductor preizolat 3

3 Suport descărcători 1

4 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 6

5 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

6 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

7 Legătură electrică între descărcător şi fuzibil (cadru de

siguranţă fără descărcători) 3

8 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 3

9 Brăţară universală, tip BU 1

10 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

11 Întinzător, tip IR 750 1

12 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 3

13 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

14 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

15 Clemă de întindere torsadat de j.t., tip CLAMI 35-50 1

16 Conductor fascicular torsadat de joasă tensiune (LEA j.t.) -

17 Cadru de siguranţe fără descărcători 1

18 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

19 Coloană joasă tensiune de la bornele trafo la CD1-4 1

20 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

21 Consolă susţinere transformator 1

22 Tijă acţionare separator 1

23 Platformă de lucru 1

24 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 1

25 Priză de pământ min. 4 1

Page 127: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

676

PTA cu platformă montat pe SMZ 9-1400

Varianta 5- ieşire LEA-j.t

1 2 3 4

5

6

7

8

10

12

13

14

17

18

21

22

25

24

Page 128: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

677

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Separator tripolar de exterior 1

2 Legătură între descărcător şi borna separatorului, cu

conductor preizolat 3

3 Suport descărcători 1

4 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

5 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

6 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

7 Legătură electrică între descărcător şi fuzibil (cadru de

siguranţă fără descărcători) 3

8 Legătură de împământare cablu torsadat (cablu universal) 3

9 Brăţară universală, tip BU 1

10 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

11 Întinzător, tip IR 750 1

12 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 3

13 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

14 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

15 Clemă de întindere torsadat de j.t., tip CLAMI 35-50 1

16 Conductor fascicular torsadat de joasă tensiune (LEA j.t.) -

17 Cadru de siguranţe cu descărcători cu oxizi de zinc 1

18 Transformator de putere 20/0,4 kV 1

19 Coloană joasă tensiune de la bornele trafo la CD1-4 1

20 Cutie de distribuţie CD 1-4 1

21 Consolă susţinere transformator 1

22 Tijă acţionare separator 1

23 Platformă de lucru 1

24 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 1

25 Priză de pământ min. 4 1

Page 129: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

678

Stâlp de întindere SMZ 9-1400 cu separator în montaj orizontal

1

2

3

45

6

7

8

10

11

12

14

15

16

13

Page 130: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

679

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Separator tripolar de exterior 1

2 Legătură între descărcător şi borna separatorului, cu

conductor preizolat 6

3 Suport descărcători 1

4 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

5 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 6

6 Conductor fascicular torsadat -

7 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

8 Bridă fixare conductor fascicular torsadat pe stâlp 1

9 Brăţară universală, tip BU 1

10 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 6

11 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

12 Prelungitor 2

13 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 2

14 Tijă acţionare separator 1

15 Dispozitiv de acţionare separator, tip AME1 1

16 Priză de pământ min. 4 1

Page 131: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

680

Trecerea din LEA cu conductoare neizolate coronament dezaxat, în LEAT

Page 132: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

681

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Coronament dezaxat de întindere,tip CDzI (consola superioară)

1

2 Lanţ simplu de susţinere compozit 20kV 3

3 Cleme de întindere tip CLAMI 35-50 3

4 Coronament dezaxat de întindere,tip CDzI (consola

inferioară) 1

5 Izolator suport compozit 2

6 Conductorul activ al LEA 20 kV legat la separator 3

7 Separator de exterior cu punere la pământ cu o singură

acţionare 1

8 Descărcător cu oxid de zic cu/sau fără disconectori 3

9 Legătură între separator şi descărcător 3

10 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

11 Legarea ecranului metalic la pământ 1

12 Cablu tripolar 20 kV 1

13 Tijă de acţionare separator 1

14 Tub PVC de protecţie cablu 1

15 Brăţări de fixare tijă acţionare separator 5

16 Dispozitiv de acţionare separator tip AME1 1

17 Priză de pământ min. 4 1

Page 133: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 4

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

682

Trecerea din LEA cu conductoare neizolate în LEAT

Lista de materiale

Poz Nume produs Buc

1 Bridă conductor fascicular torsadat 20 kV 6

2 Clemă de întindere, tip CLEMTORI 1

3 Consolă de întindere , tip CIT 140 1

4 Conductor neizolat m.t. -

5 Clemă de întindere, tip CLAMI 35-50 3

6 Lanţ de izolatoare m.t. 3

7 Brăţară universală, tip BU 1

8 Legătură flexibilă între descărcător şi capul terminal 3

9 Descărcători cu oxid de zinc cu/sau fără disconectori 3

10 Cap terminal de exterior, tip Raychem 3

11 Suport descărcători 1

12 Firul purtător legat la borna de împământare a stâlpului -

13 Colac conductor fascicular torsadat -

Page 134: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

683

Anexa 5

Scule şi dispozitive utilizate în construcţia LEAT

Page 135: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

684

Troliu de tragere conductor

Troliu hidrostatic adaptat pentru a trage conductoare LEA de medie tensiune. Acesta este

dotat cu o pereche de chei multiple şi cabestane hidraulice automate. Viteza de rotaţie variabila in

ambele direcţii. Dinamometru preselector pentru a opri maşina în stare de urgenţă. Disponibil in

capacitaţi de tragere 3000 la 7000 daN.

Capră hidraulică cu frâne pe disc pentru susţinerea tamburilor de conductoare

Este prevăzut cu articulaţii sferice pentru lucru şi în teren denivelat.

CARABELLI ART. 2596

CARABELLI ART. 1905

Page 136: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

685

Dinamometre analogice

Cod Capacitate

Rezoluţie Diam. Ceas

kg mm

AP5-500 kg 500 5

125

AP5-1000 kg 1000 10

AP5-2000 kg 2000 20

AP5-4000 kg 4000 25

AP5-5000 kg 5000 50

AP5-10000 kg 10000 100

AP10-500 kg 500 2

250

AP10-1000 kg 1000 5

AP10-2000 kg 2000 10

AP10-5000 kg 5000 50

AP10-10000 kg 10000 50

AP10-20000 kg 20000 100

Utilizare doar pentru tracţiune sau cântărire

Citire directa pe ceas analog (Kg)

Memorare a valorii maxime înregistrate

Precizie +/- 0.5%

Posibilitate de folosire in medii diverse, temperaturi de la -45 la 60 C

Durabilitate ridicata, factori de protecţie la suprasarcina

2 dimensiuni disponibile ale ceasurilor (5" & 10")

Dublu ac indicator pentru o mai buna precizie la citire

Dinamometre digitale

ADEXX INDUSTRY srl Str. Mozart, 31, 550224, Sibiu - RO

CONTACT

Cod Capacitate Rezoluţie Material

EDjr-1T

2,500 lbf 1 2024 Aluminium 700% protecţie

1,000 kgf 10

10,000 N 5

EDjr-2T

5,000 lbf 2 2024 Aluminium

700% protecţie 2,000 kgf 20

20,000 N 10

EDjr-5T

10,000 lbf 5 2024 Aluminium

700% protecţie 5,000 kgf 50

50,000 N 20

EDjr-10T

25,000 lbf 10 E4340 Aliaj Otel

500% protecţie 10,000 kgf 100

100,000 N 1

ADEXX Industry

ADEXX Industry

Page 137: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

686

Dispozitive de prinderea conductorului

Fălcile serpentine sunt special prelucrate pentru a accepta conductor izolat (reducerea pericolului de

derapaj, care poate duce la deteriorarea izolaţiei).

Cod

Diametrul conductorului Sarcina max.

de tragere

Lungimea

bacurilor Greutatea

min. max.

mm mm daN mm kg

1659-20 5 11 2000 106,3 1,36

1659-30 8 13 2000 106,3 1,7

1659-40 12 20 3500 144,5 3,5

1659-50 20 26 3500 144,5 3,5

Cod

Diametrul conductorului

min. max.

Sarcina

max. de

tragere

Lungimea

bacurilor

Greutatea

min. m ax.

1613-40H * .12" .37" 4,500 lbs. 4-3/16" 3.20 lbs.

1684-5H * .218" .55" 8,000 lbs. 5" 6.50 lbs.

1656-20H ** .20" .40" 4,500 lbs. 4-3/16" 3.20 lbs.

1656-30H ** .31" .53" 4,500 lbs. 4-7/8" 4 lbs.

1656-40H ** .53" .74" 8,000 lbs. 5-1/2" 8.50 lbs.

1656-50H ** .74" .86" 8,000 lbs. 5-1/2" 8.50 lbs.

TALLMAN Echipament CO.

Page 138: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

687

Ciorap de tragere conductor

Cod

articol

Forţa de

rupere

Diametru

cablu

Diametru

frânghie

Lungime

ciorap Cod culoare

033-27-1037 6,500 lbs. .19" - .37" .25" - .65" 24" Black

033-27-1038 14,000 lbs. .38" - .62" .50" - .90" 36" Dark Green

033-27-1039 20,000 lbs. .63" - .87" .75" - 1.10" 48" Red

033-27-1040 30,600 lbs. .88" - 1.12" 1.00" - 1.50" 60" Dark Blue

033-27-1041 46,800 lbs. 1.13" - 1.37" 1.25" - 1.70" 76" Yellow

033-27-1042 66,500 lbs. 1.38" - 1.90" 1.50" - 2.10" 89" Aluminum

1 lbs = 0,4448 daN

Ciorap de tragere conductor, cu ochi rotativ

Cod articol

Forţa de rupere

Diametru cablu

Diametru frânghie

Lungime

ciorap

Cod culoare

033-02-016 6,800 lbs. .25" - .49" 7/8" x 5" 26" Dark Green

033-02-018 10,000 lbs. .50" - .74" 1" x 6" 32" Brown

033-02-020 14,400 lbs. .75" - .94" 1" x 6" 41" Light Blue

033-02-022 24,600 lbs. 1.00" - 1.24" 1-3/8" x 8" 52" Gold

033-02-024 30,600 lbs. 1.25" - 1.49" 1-5/8" x 8" 56" Black

033-02-026 30,600 lbs. 1.50" - 1.74" 1-7/8" x 9" 60" Red

033-02-028 48,000 lbs. 1.75" x 2.24" 1-7/8" x 10" 70" Dark Blue

033-02-066 48,000 lbs. 2.00" - 2.49" 1-7/8" x 10" 50" Yellow

033-02-097 48,000 lbs. 2.50" - 2.99" 1-7/8" x 10" 52" Orange

033-02-1030 48,000 lbs. 3.00" - 3.49" 1-7/8" x 10" 54" Aluminum

033-02-1031 48,000 lbs. 3.50" - 3.99" 1-7/8" x 10" 58" Light Green

1" = 25,4 mm

TALLMAN Echipament CO.

TALLMAN Echipament CO.

Page 139: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

688

Legături de capăt rotative

Cod

articol

Tracţiunea

max.

în LES*

Tracţiunea

max.

în LEA**

A B C D Greutatea

ZSW2091 2,250 lbs. 1,350 lbs. 7/8" 3/8" 5/16" 3-3/8" .37 lbs.

ZSW2092 3,500 lbs. 2,100 lbs. 1" 7/16" 3/8" 4" .50 lbs.

ZSW2093 5,000 lbs. 3,000 lbs. 1-1/4" 9/16" 3/8" 4-15/16" 1 lbs.

ZSW2094 7,000 lbs. 4,200 lbs. 1-3/8" 9/16" 1/2" 5-3/16" 1.5 lbs.

ZSW2096 10,000 lbs. 6,000 lbs. 1-25/32" 45/64" 5/8" 6-3/16" 2.9 lbs.

ZSW2097 15,000 lbs. 9,000 lbs. 2-3/32" 25/32" 23/32" 7/516" 4.75 lbs.

* Coeficient de siguranţă=3,1

** Coeficient de siguranţă=5,1

TALLMAN Echipament CO.

Page 140: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

689

Funii de tragere

Cod articol Diametru Tracţiunea

min. (lbs) TE06HP- 3/8" 2,700

TE08HP- 1/2" 4,400

TE10HP- 5/8" 6,100

TE12HP- 3/4" 8,400

TE14HP- 7/8" 11,125 TE16HP- 1" 13,175

Cod articol Diametru Tracţiunea

min. (lbs)

TE06PP- 3/8" 2,430 TE08PP- 1/2" 3,780 TE10PP- 5/8" 5,580

TE12PP- 3/4" 7,650 TE14PP- 7/8" 10,350

TE16PP- 1" 12,825

Cod articol Diametru Tracţiunea

min. (lbs)

TE06RF- 3/8" 4,275 TE08RF- 1/2" 7,425

TE10RF- 5/8" 11,250 TE12RF- 3/4" 16,000

TE14RF- 7/8" 21,600 TE16RF- 1" 28,100

O funie fasciculară, cu o aderenţă excelentă.

Cu rezistenta UV buna. Confecţionate dintr-un

multifilament din poliester cu un miez din

polipropilenă.

Fabricat din poliester 100% multifilament

tenacitate mare, cu rezistenţă bună la UV.

Rezistenţă mare la tragere cu alungire mică,

indicată la tragerea conductorului în linie cu

ajutorul troliului.

Rezistenta UV buna. Confecţionate din

poliester cu un miez din polipropilenă.

TALLMAN Echipament CO.

Page 141: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

690

Dispozitiv pentru tăiat conductor ACSR

PSC-1 Bushing, PSC-1 Tool and PSC-1 Bushing Holder

Common Bushings for PSC-1 Trimmer

Part #

Stranding Circular

Mills /

AWG

Code

Word

TE5761 6/1 2/O Quail TE5762 6/1 3/O Pigeon

TE5763 6/1 4/O Penquin

TE5764 18/1 266800 Waxwing

TE5766 26/7 266800 Partridge

TE5768 18/1 336400 Merlin

TE5769 26/7 336400 Linnet

TE5770 30/7 336400 Oriole

TE5773 26/7 397500 Ibis

TE5774 30/7 397500 Lark

TE5775 18/1 477000 Pelican

TE5776 24/7 477000 Flicker

TE5777 26/7 477000 Hawk

TE5778 30/7 477000 Hen

TE5779 18/1 556500 Osprey

TE5780 24/7 556500 Parakeet

TE5781 26/7 556500 Dove

TE5782 30/7 556500 Eagle

TE5788 24/7 636000 Rook

TE5789 26/7 636000 Gosbreak

TE5792 24/7 666600 Flamingo

TE5793 24/7 715500 Stilt

TE5796 36/1 795000 Coot

TE5797 45/7 795000 Tern

TE5799 54/7 795000 Condor

TE5800 26/7 795000 Drake

TE5801 30/19 795000 Mallard

TE5883 30/19 954000 Canvasback

TE5804 36/1 954000 Catbird

TE5805 45/7 954000 Rail

TE5806 54/7 954000 Cardinal

TE5809 54/7 1033500 Curlew

TE5810 45/7 1113000 Bluejay

TE5811 54/19 1113000 Finch

TE5812 45/7 1192500 Bunting

TE5814 45/7 1272000 Bittern

TE5822 45/7 1590000 Lapwing

TE5860 54/19 1590000 Falcon

TALLMAN Echipament CO.

Page 142: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

691

.

Dispozitiv hidraulic pentru tăiere

Deschiderea

cuţitului

Diametrul conductorului mm

Cu / Al ACSR Cond. oţel Cablu Cond. plasă

53 50,8 50,8 19 50,8 25,4

Common Bushings for PSC-2 Trimmer

Part # Stranding Circular

Mills /

AWG

Code

Word

TD1605 84/19 2156000 Bluebird TD1609 72/7 2167000 Kiwi

TD1610 72/7 2034500 Mockingbird

TD1611 54/37 2493000 N/A

TD1615 76/19 2312000 Thrasher

PSC-2 Bushing PS C-2 Bushing and PSC-2 Tool

TALLMAN Echipament CO.

Page 143: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

692

Sape pentru forat gropi de fundaţii

Series MD-8840: B -2000 mm, A – 1000 mm

Cod Diametrul C

C Diameter

Nr.

spire

Greutate lbs min max

8MD-8840 8" 9-1/2" 2 140 9MD-8840 9" 10-1/2" 2 154

10MD-8840 10" 11-3/4" 2 166

12MD-8840 12" 13-3/4" 4 197

14MD-8840 14" 15-3/4" 4 215

16MD-8840 16" 18" 4 244

18MD-8840 18" 20" 6 287

20MD-8840 20" 22" 6 294

22MD-8840 22" 23-1/2" 6 327

24MD-8840 24" 26" 7 369

Series MD-8840 B -2590 mm, A – 1000 mm

Cod Diametrul C

C Diameter

Nr.

spire

Greutate

lbs min max

8MD-10240 8" 9-1/2" 2 135 9MD-10240 9" 10-1/2" 2 147

10MD-10240 10" 11-3/4" 2 180

12MD-10240 12" 13-3/4" 4 205

14MD-10240 14" 15-3/4" 4 243

16MD-10240 16" 18" 4 274

18MD-10240 18" 20" 6 319

20MD-10240 20" 22" 6 325

22MD-10240 22" 23-1/2" 6 360

24MD-10240 24" 26" 7 399

TALLMAN Echipament CO.

Page 144: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

693

Extractoare hidraulice pentru stâlpi

Acest aparat are o presiune maximă de funcţionare de 400 daN/cm2 şi o forţă de ridicare de

50120 kg. Kit-ul vine cu cilindru, placă de bază, placa din spate, pivotant cârlig lanţ de asamblare.

Funcţionează avantajos pe stâlpi din beton.

Set de protecţie împotriva atingerilor indirecte

Grilă din sârmă de cupru montată într-o textură, legată la utilaj (cutie de distribuţie, stâlp,

etc.) şi pământ.

TALLMAN Echipament CO.

Cod Mărime

C600-2989 58” x 58”

C600-2990 58” x 120”

C600-2991 120” x 120”

TALLMAN Echipament CO.

Page 145: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

694

Accesorii pentru împământare

Dispozitiv pentru legarea stâlpului de lemn la ţăruşul

de împământare

Telemetru cu ultra sunete pentru măsurarea distanţelor de la sol la conductoare

TALLMAN Echipament CO.

CARABELLI ART. 2831.600

Abilitatea de a măsura înălţimea de până la max. 6 conductoare

supraetajate .

Indicarea automată a temperaturii

Rezoluţia 5 mm pana la 10 m - 1 cm rezoluţie 10 - 15 m

Precizie de măsurare 0,5% ± 2 digiţi

Domeniu de utilizare de la -10 la + 40 ° C

Page 146: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

695

Termometre speciale pentru LEA

Arzător cu propan FH-1630

Arzătorul FH-1630 utilizat la instalarea rapida a materialelor termoretractabile oferă o flacără

optimă pentru instalare şi asigură şi cea mai bună calitate a suprafeţei preîncălzite. Toate

componentele sistemului sunt perfect compatibile

Cutie cu accesorii pentru arzător FH-1630-S-MC10

Trusă completă conţinând arzătoarele BN28, BN38 şi

PN17, mânerul arzăzorului HSZ, reductorul de presiune R1,

valva automată de închidere CV şi furtunul de presiune de

4 m lungime SW4

TALLMAN Echipament CO.

IMSAPROIECT S.A.

Page 147: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 5

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

696

Scule pentru pregătirea cablului torsadat

Cuţit de cablu EXRM-0607

Foarfecă pentru cablu KR 600

Cleşte pentru îndreptat izolaţia HI EXRM-1004

Sfoară pentru îndepărtat izolaţia EXRM-0764

Dispozitiv pentru îndepărtarea mantalei exterioare a

izolaţiei IT-1000-024

Dispozitiv pentru îndepărtarea stratului semiconductor

nedecojabil IT-1000-017

IMSAPROIECT S.A.

Page 148: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

697

Anexa 6

Tratarea betonului funcţie de evoluţia rezistenţei betonului

Page 149: 212588881 1LI Ip 4-17-2012 Indrumar de Proiectare Si Executie LEA de Medie Tensiune Cu Cabluri Torsadate ANEXE.pdf 2222

Anexa 6

LEA 20 kV cu cabluri torsadate

698

Evoluţia rezistenţei descrie raportul între valoarea rezistenţei medii la 2 zile şi respective 28

zile (determinată în conformitate cu încercările iniţiale sau betoane de compoziţie comparabilă).

Această anexă nu se referă la tratamente special care se aplică elementelor prefabricate.

Durata minimă de tratare a betonului pentru toate clasele de expunere

cu excepţia claselor X0 şi XC1

Evoluţia rezistenţei betonului Rapidă Medie Lentă Foarte

lentă

r=fcm2/fcm28 (1)

r 0,50 0,30 r 0,50 0,15 r 0,30 r 0,15

Temperatura suprafeţei betonului t

în C Durata minimă de tratare în zile

(2)

t 25 1 2 2 3

25 t 15 1 2 4 5

15 t 10 2 4 7 10

10 t 5(3)

3 6 10 15 1)

Este permisă interpolarea liniară a valorilor lui r. 2)

Se extinde cu o durată echivalentă în cazul în care lucrabilitatea este menţinută cu mai mult

de 5h. 3)

În cazul în care temperatura este sub 5 C tratarea trebuie prelungită cu durata în care

temperatura indică mai puţin de 5 C.