of 7 /7
MUZIK FEB 2014 1 jam 1 SEKOLAH KEBANGSAAN BENTA Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI HINGGA DIBERITAHU 1. Kamu dikehendaki menjawab semua soalan. 2. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan. Nama: _______________________________ Kelas: _______________________________ Disemak Oleh: …………………………………………… (PN. MAZLINA RASHID) Ketua Panitia Kemanusiaan Disediakan Oleh: …………………………………………… (CIK HAMIRA ABD RAHMAN) Guru Sejarah Tahun 4 SK Benta Islam Tindakan manusia dan sebab mereka lakukan Cerita tentang masyarakat dan perbuatan yang berlaku pada masyarakat itu. Sumber pertama Sumber kedua manuskrip Kaedah lisan

207692365 Sejarah Tahun 4 Penilaian Sumatif 1

Embed Size (px)

Text of 207692365 Sejarah Tahun 4 Penilaian Sumatif 1

MUZIK

SEKOLAH KEBANGSAAN BENTA2010FEB 20141 jam

Satu jam

Nama: _______________________________Kelas: _______________________________JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI HINGGA DIBERITAHUKamu dikehendaki menjawab semua soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan.

Disemak Oleh:(PN. MAZLINA RASHID)Ketua Panitia KemanusiaanSK BentaDisediakan Oleh:(CIK HAMIRA ABD RAHMAN)Guru Sejarah Tahun 4SK Benta

Sumber pertama Sumber keduamanuskrip Islam Tindakan manusia dan sebab mereka lakukanCerita tentang masyarakat dan perbuatan yang berlaku pada masyarakat itu.

Kaedah lisan

Fosil

Kaedah arkeologi YunaniKaedah bertulis Artifak

2