2017 Urtarrila-maiatza ikastaroak Cursos enero-mayo 2016-11-21¢  AUTOESTIMUA Ikastaro honetan, Gestalt

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2017 Urtarrila-maiatza ikastaroak Cursos enero-mayo 2016-11-21¢  AUTOESTIMUA Ikastaro...

 • 2017 Urtarrila-maiatza ikastaroak

  Cursos enero-mayo

 • Zer da Emakumeentzako Jabetze Eskola?:

  Emakumeok prestakuntza jasotzeko, hausnartzeko eta elkarrekin egoteko dugun gune bat da. Gune horretan, ahalduntze pertsonala eta kolektiboa eskuratzen lagunduko diguten gaitasunak ikasi eta garatzeko aukera eskaintzen zaigu.

  Bizitza modu autonomoan, indartsu eta konfiantzaz bizi izatea da ahalduntzea, aukeratzeko eta aldaketa sozialean parte hartzeko eskubidea.

  Aldaketa pertsonal eta kolektiboa bultzatzea da emakumeak ahalduntzeko eskolaren erronka, zergatik eta, gizonen eta emakumeen arteko botere-harremanak aldatzea eta emakumeek gizartean eta politikan parte-hartze handiagoa izatea delako aldaketa-prozesu horren helburua, eta ondorio zuzena ere bai.

  Aldaketa hori gertatzeko garrantzitsua da honakoak lantzea: emakumeoi maila pertsonalean zer gertatzen zaigun ulertzea; errealitatea eta testuingurua ezagutzea; eskubideak zein diren jakitea; informazioa eta baliabideak eskuratzeko aukera izatea; gure trebetasunak garatzea, eta autonomia eta kontzientziazio handiagoak eta gaitasun kritikoa edukitzea.

  Azken finean eskolaren helburua da, prestakuntzaren eta garapen pertsonalaren bitartez, emakumeen autonomia bultzatzea eta baita gizartean eta politikan gehiago parte hartu dezatela lortzea ere.

  Norbanakotik kolektibora doan prozesu bat da, eta bere bidez emakumeok ikasi egiten dugu, abileziak eskuratzen ditugu eta jarrera jakin bat hartzen dugu, gure errealitatea eta gizartean dugun posizioa modu kritikoan aztertu eta eraldatzeko beharrezko urratsak eman ahal izateko.

  Ikastaro eta jarduera guztiak adin eta interes desberdinetako emakume guzti-guztiei zuzenduta daude. Ikastaro batzuk euskaraz emango dira eta beste batzuk gaztelaniaz (ikastaroa emango den hizkuntzan agertzen da ikastaroari buruzko informazioa).

  Eskola emakumeok elkartzeko espazio bilakatzea nahi dugu, bertan, gure esperientziak elkarren artean partekatuz eta solidaritate eta elkartrukerako sareak sortuz.

 • ¿Qué es la Escuela de Empoderamiento para Mujeres?:

  Es un espacio de formación, reflexión y encuentro para las mujeres donde aprender y desarrollar capacidades que nos permitan avanzar en el proceso de empoderamiento personal y colectivo.

  El empoderamiento supone autonomía, fuerza y confianza para enfrentar la vida, derecho a elegir y a participar en el cambio social.

  El reto de la escuela de empoderamiento para mujeres es promover ese proceso de cambio personal y colectivo, que tiene como consecuencia y como fin la transformación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres, y una mayor participación social y política de las mujeres.

  Para que se de este cambio es importante desarrollar la compresión de lo que a las mujeres nos sucede a nivel personal; el conocimiento de la realidad y del contexto; el conocimiento de los derechos; el acceso a la información y los recursos; el desarrollo de nuestras destrezas, una mayor autonomía, mayor concienciación y capacidad crítica.

  El objetivo final de la Escuela es promover, a través de la formación y el desarrollo personal, la autonomía y la participación social y política de las mujeres.

  Se trata de un proceso que va de lo individual a lo colectivo, por el que las mujeres adquirimos conocimientos, habilidades y también una actitud para analizar de forma crítica nuestra realidad y posición en la sociedad, y para dar los pasos necesarios para transformarla.

  Los cursos y las diferentes actividades que se imparten están dirigidos a todas las mujeres, de diferentes edades e intereses. Algunos cursos se impartirán en euskera y otros en castellano (la información sobre el curso está en el idioma en que se impartirá el mismo).

  Queremos que la Escuela se convierta en un espacio de encuentro por y para nosotras, donde podamos compartir experiencias y crear redes de solidaridad e intercambio.

 • IZENA EMATEKO:

  Izen-emate epea: azaroaren 21etik aurrera eta plazak bete arte.

  Ikastaroetan izena emateko: Online: www.berdintasunazarautz.wordpress.com Emailez: berdintasuna@zarautz.eus Telefonoz: 943 005117 Aurrez aurre: Parekidetasun departamentua – Zigordia 33 Ordutegia: Astelehenetik ostiralera 08:30:14:30

  Plazak mugatuak dira. Izena emandako ordenaren arabera gordeko dira plazak.

  Ikastaroa egiteko gutxieneko pertsona kopuru bat egon beharko da izena emanda, eta hala ez bada, ikastaroa bertan behera geldituko da.

  Ikastaro guztietan: gutxieneko kopurua: 8 - gehienezko kopurua: 20

  Ikastaroetako prezioa: Ikastaroetan parte hartzeko matrikula baino ez da ordaindu beharko.

  Parekidetasun Departamentuak ikastaroa egingo dela jakinarazten dizunean ordaindu beharko da matrikula. Ordainketaren ziurtagiria Parekidetasun Departamentura eraman, edo posta arruntez edo e-mailez bidali.

  Ikastaro guztiak Etxezabalan (Kale Nagusia 29) izango dira.

 • INSCRIPCIÓN:

  Plazo de inscripción: del 21 de noviembre hasta que se completen las plazas. Para inscribirse en los cursos: Online: www.berdintasunazarautz.wordpress.com Email: berdintasuna@zarautz.eus Telefono: 943 005117 Presencial: Parekidetasun departamentua – Zigordia 33 Horario: De lunes a viernes 08:30:14:30

  Las plazas son limitadas. Las plazas se reservarán por orden de inscripción.

  Para que el curso se lleve a cabo deberá de haber un mínimo de personas inscritas. En caso contrario, el curso se suspendería.

  En todos los cursos: Mínimo de personas: 8 - Máximo: 20

  Precio de los cursos: para participar en los cursos únicamente hay que abonar el importe correspondiente a la matrícula.

  El pago de la matrícula se efectuará una vez que el Departamento de Paridad le notifique que el curso se llevará a cabo. El justificante del pago deberá entregarse en el Departamento de Paridad o enviarlo por correo ordinario o por e-mail.

  Todos los cursos se llevarán a cabo en Etxezabala (Kale Nagusia 29).

 • IKASTAROAK / CURSOS

  AUTODEFENSA

  En este curso aprenderemos a identificar las agresiones y la construcción de la violencia en todos sus aspectos. De una manera sencilla y con técnicas de fácil aprendizaje, aprenderemos a defendernos de las agresiones sexistas de las que podemos ser víctimas en la vida cotidiana.

  Aumentaremos la autoestima y solidaridad colectiva ante estos hechos, e intentaremos romper con la imagen de las mujeres como víctimas. Generaremos un espacio de concienciación de nuestros derechos y nuestra responsabilidad para acabar con esta violencia

  Imparte: Maitena Moroy - castellano Sábado, 25 febrero de 2017 de 10:00-14:00/15:30-19:30 Matrícula: 10€

  2017

  Febrero

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28

  JENDAURREAN HITZ EGITEKO TEKNIKAK

  Ikastaroaren abiapuntua izango da jendaurrean aritzean ditugun bizipenak ezagutzea eta generoak horretan duen eragina aztertzea. Jendaurrean norberaren indarguneak atzeman eta elikatzeaz gain, zailtasunak gainditzeko baliabideak elkarren artean trukatuko ditugu, prozesu pertsonal eta kolektiboan aurrerapausoak ematearen plazerra izanik bidelagun.

  Jendaurrean aritzea oso garrantzitsua da egun gure bizitzako esparru ezberdinetan: lan mundua, parte-hartze politikoa, garatze pertsonala e.a. Ikastaro honetan jendaurrean hitz egiten lagunduko dizuten hainbat teknika ezagutuko ditugu.

  Hezitzailea: Edurne Mendizabal Tolosa - euskaraz Astelehenetan, urtarrilaren 16tik martxoaren 20ra - 18:00-20:00 Matrikula: 15€

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31

  1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30 31

  Urtarrila Otsaila Martxoa

  2017

 • AUTOESTIMUA

  Ikastaro honetan, Gestalt teknikaren eta ariketa ezberdinen bitartez, autoestimuaren barnean dauden kontzeptu ugari landuko ditugu. Terapia humanista mota hau orain eta hemen pertsonak bizi dituen egoeretan oinarritzen da, horrela gure pentsamenduez, emozioez eta gure gorputzak sentitzen duenaz jabetzeko.

  Horretarako, norbere egoeraren kontzientzian, esperientzietan eta besteekiko hartu-emanetan oinarrituko gara. Helburua nork bere burua hobeto ezagutzea da, ditugun beharrizanak identifikatzeko eta horiek landu ahal izateko.

  Hezitzailea: Nora Urkitza Azpeitia – euskaraz Asteazkenetan, urtarrilaren 18tik maiatzaren 10era -18:00-20:00 Matrikula: 20€

  Urtarilla

  Apirila

  Otsaila

  Maiatza

  Martxoa

  2017

  1

  2 3 4 5 6 7 8

  9 10 11 12 13 14 15

  16 17 18 19 20 21 22

  23 24 25 26 27 28 29

  30 31

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28

  1 2 3 4 5

  6 7 8 9 10 11 12

  13 14 15 16 17 18 19

  20 21 22 23 24 25 26

  27 28 29 30 31

  1 2

  3 4 5 6 7 8 9

  10 11 12 13 14 15 16

  17 18 19 20 21 22 23

  24 25 26 27 28 29 30

  1 2 3 4 5 6 7

  8 9 10 11 12 13 14

  15 16 17 18 19 20 21

  22 23 24 25 26 27 28

  29 30 31

 • IKASTAROAK / CURSOS

  KLOWN-A eta AHALDUNTZEA

  Klown-a ikastea norbere buruaren inguruan ikastean da