2010 International Sniper Competition - Fort Benning, GA - The Story

 • View
  220

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2010 International Sniper Competition - Fort Benning, GA - The Story

 • 8/8/2019 2010 International Sniper Competition - Fort Benning, GA - The Story.

  1/7

  2:9: Nlpkrlipnalic Tlnzkr Damzkpnpnal

  Adpabkr 9># 2:9:

  Earp Bkllnlg# GI

  B~? Tic Zicmi

  Law nl npt 9:pf npkripnal# pfk Nlpkrlipnalic

  Tlnzkr Damzkpnpnal# fkc` ip Earp Bkllnlg#

  Gkargni# dalpnl{kt pa `riw pfk bktp tlnzkr

  pkimt eram ira{l` pfk warc`, Pfnt ~kir wit la

  `neekrklp# wnpf 42 pkimt zirpndnzipnlg8 nldc{`nlg

  pkimt eram Dili`i# Gkrmil~# Nrkcil`# Tzinl

  il` Pinwil, Pfk ciw kleardkmklp damm{lnp~

  il` pfk @kzirpmklp ae Famkcil` Tkd{rnp~ icta

  enkc`k` tlnzkr pkimt,Wfip nt {ly{ktpnalibc~ pfk pa{gfktp tlnzkr

  damzkpnpnal# nl pfk warc`# kuacukt ~kir aukr

  ~kir, Pfk kuklp# tzaltark` b~ pfk Irm~ Tlnzkr

  Tdfaac# ip Earp Bkllnlg# nt icwi~t rkckuilp pa

  rkic-warc` dal`npnalt8 pfnt ~kir nt la `neekrklp#

  b{p wnpf i pwntp, Wfip {tk` pa bk i enuk-`i~

  damzkpnpnal pfip iccawk` zirpndnzipnlg tlnzkr

  pkim 6 fa{rt ae tckkz# wit damzrkttk` nlpa 4

  `i~t wnpf cktt pfil ea{r fa{rt ae rktp aukr pfip

  wnl`aw,

  Tzkihnlg wnpf Mitpkr Tgp, Tl~`kr# LDAND#

  Tlnzkr Tdfaac tpiee il` nltpr{dpart bkgnl

  zcillnlg pfk kuklp nl pfk enrtp y{irpkr ae pfk

  lkw ~kir, Iddar`nlg pa Mitpkr Tgp, Tl~`kr# pfk

  ead{t nt lap tnmzc~ pktpnlg mirhtmiltfnz b{p

  drkipnlg tnp{ipnalt pfip pktp kukr~ itzkdp ae pfk

  tlnzkr8 {l`kr zf~tndic il` zt~dfacagndic

  dal`npnalt pfk~ irk cnhkc~ pa klda{lpkr nl pfk

  enkc`, Icc ae pfk zirpndnzilpt ckiuk Earp Bkllnlg

  wnpf m{df mark pfil o{tp i rilhnlg# pfk~ ckiuk

  wnpf i brai`kr zkrtzkdpnuk ae wfkrk pfknr thncc

  tkpt irk# il` wfip thncct pfk~ tfa{c` `kukcaz,

  Ear pfnt ~kirt damzkpnpnal# N wit earp{lipkkla{gf pa rkdknuk zkrmnttnal pa zirpndnzipk nl

  pfk kuklpt wnpf pfk pkimt, Wfkl pfk~ wichk`# N

  wichk`# il` wfkl pfk~ ril# N ril, N fi` pfk

  azzarp{lnp~ pa tkk il` ekkc pfknr kvdnpkmklp#

  pfknr er{tpripnalt il` pfknr `kpkrmnlipnal,

  @i~ alk# Adpabkr 99# pfk alc~ `i~ nl pfk

  damzkpnpnal pfip N dil `ktdrnbk it cknt{rkc~ wit

  kra dalenrm `i~, @{rnlg kra dalenrm# pfk

  tlnzkr pkimt fiuk il azzarp{lnp~ pa rk-dfkdh

  pfknr wkizalt kra eram pwa enrnlg zatnpnalt,

  Pfk e{rpfktp zanlp nt pfk ;::-~ir` cnlk,

  Pkimt wkrk rky{nrk` pa {tk pfknr awl wkizalt

  il` imm{lnpnal ta tlnzkrt enrk` Ciz{i# R{ig#

  Ek`kric il` M996CR, Pfk Pinwilktk pkim# ear

  kvimzck# enrk` M20 il` M0 dcalkt, Pfk Gkrmil

  pkim klda{lpkrk` zrabckmt gkppnlg pfknr awlwkizal t~tpkmt nlpa pfk da{lpr~ il` tfap pfk

  mipdf wnpf barrawk` wkizalt zraun`k` b~ pfk

  Tlnzkr Tdfaac,

  N da{c` lap rki`nc~ pihk nluklpar~ ae icc pfk

  tlnzkr zcipearmt {tk`# b{p N `n` tkk i cirgk

  l{mbkr ae M20t# M99: TITT# Idd{rid~

  Nlpkrlipnalic# M95t il` M0t, N tiw alk G45#

  {tk` b~ Tzinlt pkim,

  Icpfa{gf N `ktdrnbk` pfnt kuklp it cknt{rkc~#

  kircnkr# `a lap nlpkrzrkp pfip pa mkil i `i~ ip

  pfk rilgk wnpf pfk ba~t, Pfktk tfaapkrt fiuk2: ra{l`t pa dalenrm kra# il` mihk il~

  lkdkttir~ i`o{tpmklpt,

  Pfk wkipfkr wit bki{pne{c wfkl N irrnuk` ip

  Mikrpklt Rilgk# o{tp zrnar pa 94?::8 pfnt giuk

  mk pfk azzarp{lnp~ pa dfkdh al klunralmklpic

  dal`npnalt,

 • 8/8/2019 2010 International Sniper Competition - Fort Benning, GA - The Story.

  2/7

  Ear kra dalenrm# wk fi` i pkmzkrip{rk ae

  65E# wnl`t tfnepnlg eram 9: adcadh pa 92

  adcadh il` g{tpnlg pa iba{p 9:,5 mnckt zkr

  fa{r# ear il iukrigk wnl` ae izzravnmipkc~ 4,2

  mnckt zkr fa{r,

  Tzilntf pkim zrkzirkt ear kra dalenrm,

  Adp 92# ::?:9- hndhk` aee pfk damzkpnpnal wnpf i

  lngfp dac` bark,

  I zrkdntnal rneck# cnhk pfk alkt ntt{k` pa tlnzkrt#

  kvfnbnp i `neekrklp zanlp ae nmzidp wfkl tfap

  wnpf i dac` birrkc pfil wfkl tfap pfra{gf i fap

  birrkc, Pfkrkeark# pfk tlnzkr m{tp hlaw wfkrk

  pfk dac` bark zanlp ae nmzidp nt ta fk dil

  darrkdp ear np# lap il kit~ pith wfkl ~a{ pihk

  wnl` il` apfkr klunralmklpic dal`npnalt nlpa

  daltn`kripnal, Fawkukr# wfkl ~a{ pfraw nl pfk`irhlktt ae lngfp ~a{ law fiuk i m{df mark

  `neend{cp tdklirna,

  Tzappkr rkdknukt nltpr{dpnalt,

  Dald{rrklp wnpf pfk Lngfp Dac` Bark kuklp wit

  pfk Lngfp Rilgk Ktpnmipnal# fkc` ip pfk

  Giccawi~ Rilgk,

  Ear pfnt kuklp# pfk pkimt irk rky{nrk` pa {tk

  pfknr lngfp azpndt pa `kpkrmnlk pfk rilgk pazrk`kpkrmnlk` pirgkpt, Rilgk ktpnmipnal nt lap

  i zrkdntk tdnkldk il` pkimt lkk` pa `kdn`k

  wfkpfkr ukrpndic ar farnalpic `nmkltnal wncc

  zraun`k pfk bktp rilgk ktpnmipk, Icc ae wfndf nt

  nlec{kldk` b~ pfk rkcipnuk zatnpnal ae pfk pirgkp

  pa pfk tlnzkr8 `anlg np nl pfk `irh wnpf lngfp

  untnal azpndt mihkt pfnlgt daltn`kribc~ mark

  `neend{cp,

  Ip :2?0;# wk irk pfk mauk iginl8 pfnt pnmk pfk

  kuklp nt pfk Lngfp Zntpac Tfaap ip pfk Hrnccnlg

  Rilgk,[zal m~ irrnuic# N ithk` pfk Nltpr{dpar nl

  Dfirgk &N2D. pa ckp mk wich pfk da{rtk, Wfkl

  pfk enrnlg cnlk wit dckir# N wit iccawk` pa mauk

  `awl rilgk,

  Nl pfnt kuklp# pfk Tlnzkr Tdfaac tnm{cipk` il

  itti{cp al i tpr{dp{rk, It pfk tfaapkr

  izzraidfkt pfk tpr{dp{rk# fk klda{lpkrt 0

  pirgkpt# pwa pa pfk ckep ae pfk klprildk il` pwa

  pa pfk rngfp, Pfk tlnzkr klgigkt pfk ea{r pirgkpt

  wnpf pwa ra{l`t kidf, Fk pfkl klpkrt pfk

  tpr{dp{rk il` klgigkt i enepf pirgkp, Iepkr

  klgignlg pfk ;pf pirgkp# fk rkcai`t fnt zntpac#

  wfnck maunlg pfra{gf i lirraw darrn`ar# il`

  klgigkt pfk citp pirgkpt ip pfk rkir ae pfk

  tpr{dp{rk, Pfk tlnzkr nt pnmk` il` m{tp fnp kidf

  pirgkp wnpf pwa ra{l`t,

 • 8/8/2019 2010 International Sniper Competition - Fort Benning, GA - The Story.

  3/7

  Tlnzkr klgigkt pirgkpt wnpf fnt M>,

  Np nt law :7:: il` wk irk aee pa pfk Mikrpklt

  Rilgk ear pfk @i~ Maunlg Pirgkpt, Nl pfnt kuklp#

  pfk tlnzkr pkimt wkrk rky{nrk` pa klgigk

  maunlg pirgkpt eram tkukric enrnlg zatnpnalt,

  Pkimt fi` pa f{tpck pa gkp eram alk zatnpnal papfk lkvp,

  Tlnzkr pkim maukt pa pfk enlic enrnlg zatnpnal,

  Wk wrizzk` {z 92 Adpabkr wnpf i @i~

  [lhlawl @ntpildk kuklp# i Caaz Fack Tfaap

  il` Lngfp Maunlg Pirgkpt,

  Wk irk law nlpa 94 Adp wnpf la rkcnke nl tngfp it

  pfk pkimt tpirp i ;-mnck eaap maukmklp kl`nlg

  wnpf i Lngfp Pirgkp @kpkdpnal ip Tkcb~ Ma{lp,

  Np nt :7::# 94 Adp# il` wk irk bidh ip Mikrpklt

  Rilgk ear pfk Tprktt Tfaap,

  Pkimt bkgnl pa ittkmbck,

  Pfk Tprktt Tfaap fi` i l{mbkr ae damzalklpt#

  warpf `ntd{ttnlg, Pa bkgnl# bapf mkmbkrt ae

  pfk tlnzkr pkim fi` pa wkir i 97-za{l` zcipk

  dirrnkr,

  Tzilntf pkim z{pt al ba`~ irmar,

  Aldk t{npk` {z il` wnpf wkizalt nl fil` &pfip

  nt il i``npnalic 95 pa 96 za{l`t. pfk pkim

  maukt pa pfk tpirpnlg cnlk,

 • 8/8/2019 2010 International Sniper Competition - Fort Benning, GA - The Story.

  4/7

  Tzinlt Tlnzkr Gamk &Ci Fkrrimnklpi. zanlpt pa pfk enrtp enrnlg

  zatnpnal ip pfk 6::-~ir` cnlk,

  Eram fkrk# pfk~ r{l i `ntpildk ae izzravnmipkc~

  2:: ~ir`t# ga zralk il` klgigk pfknr pirgkp8 nl

  cktt pfil 5: tkdal`t, It pktpnmal~ ae faw gaa`

  pfktk pkimt irk# matp ae pfk zirpndnzilpt wkrk

  nl zatnpnal il` ty{kkk` aee pfk enrtp tfap nl ;:

  pa ;0 tkdal`t, Fawkukr# np `akt lap fkrk,

  Lkvp# pfk pkimt r{l pa pfk tkdal` enrnlg

  zatnpnal,

  Pfk tkdal` enrnlg zatnpnal aeekrt i``npnalic

  dficcklgkt, Fkrk pfk pkim wncc bk rky{nrk` pa

  enrk eram i hlkkcnlg zatnpnal wnpf pfk wkizalt

  t{zzarpk` b~ i prnza` il` til` tadh, Pfk~ wncc

  icta rktd{k wa{l`k` tac`nkrt il` t{btky{klpc~z{cc pfkm pa tiekp~, Pfnt zfitk paa nt pnmk`,

  Pfk tck` {tk` pa tnm{cipk i wa{l`k` tac`nkr nt 97; za{l`t,

  Wnpf wa{l`k` zkrtallkc nl paw# pfk tlnzkr pkimt mauk

  pfra{gf pwa i``npnalic enrnlg zatnpnalt, Pfk citp zatnpnal

  rky{nrkt pfk tlnzkr pa klgigk pfk pirgkp eram il

  {lt{zzarpk` enrnlg zatnpnal,

  Pfk tlnzkr il` fnt tzappkr enrk eram pfk citp zatnpnal,

  Pfk citp zfitk ae pfk Tprktt Tfaap nt pfk HNMt

  pktp, HNM tpil`t ear Hkkz NP nl Mnl`, Tnmzc~

  tpipk`# tdippkrk` icalg pfk zipf priukck` b~ pfk

  tlnzkr pkim it pfk~ mauk` eram enrnlg zatnpnal

  pa enrnlg zatnpnal# pfkrk irk tkukric npkmt ae

  `neekrklp tfizkt# tnkt il` dacar, Aldk pfk pkim

  damzckpkt pfk tfaapnlg zfitkt ae pfk Tprktt

  Tfaap# pfk~ wriz {z pfk kuklp wnpf i wrnppkl

  pktp, Pfk pktp rky{nrkt pfk tlnzkr pkim pa

  n`klpne~ pfk npkmt icalg pfk zipf il` pfknr

  dacar,

 • 8/8/2019 2010 International Sniper Competition - Fort Benning, GA - The Story.

  5/7

  Tlnzkr pkim pihkt HNM't Pktp,

  Ae icc pfk kuklpt# pfk Tprktt Tfaap# ,;: Dicnbkr

  [lhlawl @ntpildk il` Caaz Fack wkrk pfk

  matp fkiunc~ ippkl`k`,

  Wnpf pfk Tprktt Tfaap bkfnl`t {t# wk ra{l`k`

  a{p pfk `i~ wnpf Hlaw ^a{r Cnmnpt il` pfk ,;:

  Dicnbkr [[email protected],

  Enep~-dicnbkr pidpndic rneckt irk `kmalnk` nl pfk

  [lnpk` Tpipkt# il` i l{mbkr ae tpipkt fiuk

  ippkmzpk` pa bil npt {tk ear tzarpnlg z{rzatkt,

  Nl tznpk ae pfatk ippkmzpt# np kloa~t i cirgk

  eaccawnlg imalg calg-rilgk tfaapkrt8 np nt icta#

  pfk zrkekrrk` ilpn-mipkrnkc wkizal ae pfk [,T,

  Irm~ il` apfkr brildfkt ae pfk [,T, Irmk`

  Eardkt il` ciw kleardkmklp,

  Pfk ,;: Dicnbkrt zrawktt wit iginl

  `kmaltpripk` ip pfk Daacn`gk Rilgk# wfkrk

  tlnzkr pkimt klgigk` M9:4 irpncckr~ znkdkt il`

  pilht# ip rilgkt ae 92:: mkpkrt il` bk~al`,

  Birrkp M9:7 ,;: Dicnbkr Tlnzkr Rneck,

  Iepkr pfk ,;: Dicnbkr Tfaap# pfk damzkpnpnal

  wrizzk` {z wnpf pfk Lngfp [lhlawl @ntpildk#

  Tpich# il` Alk Tfap kuklpt,

  Dfnccnlg iepkr pfk tpich,

 • 8/8/2019

Search related