Click here to load reader

2009... · Web viewTOM XXXVIII Inst.de Istorie "N.Iorga" 250 6000 12 Călători străini despre Ţările Române, vol. V Daniela Buşă 250 8000 ASOCIAŢIA CULTURALĂ FEED BACK 13

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 2009... · Web viewTOM XXXVIII Inst.de Istorie "N.Iorga" 250 6000 12 Călători străini despre...

PROPUNEREAComisiei de Subvenţionare a Literaturii Tehnico Ştiinţificepentru anul 2009

Nr.crt.

Editura

Autori

Tiraj

Subventieacordata

 

Denumirea lucrarii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMISIA 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA ACADEMIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dicţionarul limbii române(D.L.R), TOMUL 1, Partea a 6-a, Litera D

Marius Sala, Gh.Mihăilă, Monica Busuioc

400

8000

2

Dicţionarul limbii române(D.L.R), TOMUL 1, Partea a 7-a, Litera E

Inst.de Filologie Al.Philippide Iaşi

400

8000

3

Dicţionarul graiurilor daco - române sudice, vol. I (Literele A-L)

Inst. De Lingvistică "AL.Rosetti - Iorgu Iordan"

250

5000

4

Dinamica limbii române actuale

G.Pană Dindelegan

300

5000

5

George Bariţiu (1812 - 1893).Scrieri istorice

Camil Mureşan, N.Udroiu

250

4000

6

Signum Originis ( Religie, Arta şi Societate în Dacia Romană)

Mihai Bărbulescu

250

4000

7

Opuscula scythice.Grecs et Romaines Au Bas - Danube

Alexandru Suceveanu

200

4000

8

Bibliografia istorică a României, vol. XII,(2007 - 2008)

Inst.de Istorie "Gh.Bariţiu" Cluj - Napoca

400

10000

9

Documente scrise şi pledoariile României în cauza România C.Ucraina privind delimitarea spaţiilor maritime în Marea Neagră, soluţionat de curtea Internaţională de Justiţie la 3.02.2009

Bogdan Aurescu,Cosmin Dinescu

400

15000

10

Memorii

Nichita Smochină

200

5000

11

Documenta Roumaniae Historica .Seria B.Ţara Românească. TOM XXXVIII

Inst.de Istorie "N.Iorga"

250

6000

12

Călători străini despre Ţările Române, vol. V

Daniela Buşă

250

8000

 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA CULTURALĂ FEED BACK

 

 

 

13

Mihai Eminescu şi antichitatea greco-latină

Traian Diaconescu

500

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA PRINCEPS EDIT IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

14

Studii de estetică, istoria şi teoria artei

Al.Husar

500

3,000

15

Istoria văzută de aproape

Răzvan Teodorescu

500

4,000

16

Dicţionarul personajelor lui Ion Creangă

Valeriu Cristea

500

4,000

17

Vechi edificii ieşene

Dan Jumară

500

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA MUZICALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Muzicieni din România, vol. 10.Muzicieni interzişi, omişi, autodidacţi

Viorel Cosma

700

5,000

19

Mihail Jora.Ipostaze componistice

Florinela Popa

300

5,000

20

Opere, vol. VIII

Constantin Brăiloiu

300

5,000

21

Tezaur muzical românesc din Muntele Athos, vol.3

Vasile Vasile

500

5,000

 

 

 

 

 

 

SC.IMPEX SEMAGRO

 

 

 

 

EDITURA TIPO MOLDOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Filologie şi cultură

Ilie Dan

300

6,000

23

Cortina de sticlă

Ioan Holban

300

6,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA EDICT PRODUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Lecturi subiective

C.Coroiu

300

6,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ACHI BOOKS

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Bucovina (istorie şi cultura românească 1775 - 1918)

Ioan Căpreanu

300

5,000

26

Istoria Moldovei în lucrări topografice din sec. al XVIII-lea

Vasile Diacon

300

6,000

 

 

 

 

 

 

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Andrei Şaguna.Corespondenţă, vol. III

Nicolae Bocşan

300

2,500

28

Ciclul vieţii familiale la românii din Transilvania în a doua jumătate a sec. al XIX- lea şi începutul sec. XX

Ioan Bolovan

300

2,000

29

Ioan Vancea, Restituiri, vol. I

Ion Cârja

300

1,500

30

Anuarul Institutului Italo - Român de Studii Istorice

Gh.Mândrescu

250

1,500

 

 

 

 

 

EDITURA "ARGONAUT" CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

31

În umbra clopotniţelor.Şcolile greco - catolice din episcopia Gherlei între 1875 - 1885

Simion Retegan

300

2,000

32

Episcopia greco - catolică de Făgăraş în timpul păstoririi lui Ioan Lemeni 1832 - 1850 vol. 2

Ciprian Ghişa

300

2,000

33

Ion Clopoţel şi "Societatea de mâine".Antologie

Andrei Negru

300

2,000

34

Documente pentru viitorime privind genocidul antiromânesc din Transilvania 1848 - 1849

Gelu Neamţu

300

2,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA MEGA PRINT CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Mănăstirea BIZERE

Adrian Andrei Rusu

300

3,000

36

Octavian Smigelschi în presă.Construirea imaginii unui pictor naţional în perioada 1887 - 2007

Nicolae Sabău

300

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA COMUNICARE.RO - SNSPA

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Spiru Haret - Opere complete - 11 vol.

Ediţie critică de Constantin Schifirneţ

1000

40,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA EMIA

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Avatarurile prozei lui Eminescu

Gh.Glodeanu

500

5,000

 

 

 

 

 

 

S.C. EDITURA CETATEA DE SCAUN S.R.L.

 

 

 

 

 

 

 

 

39

Devotaţii Kremlinului.Alinierea politicii externe româneşti la cea sovietică în anii "50

Cezar Stanciu

300

5,000

40

Construirea sistemului "Cordon Sanitaire".Relaţii româno - polone.1919-1926

Florin Anghel

300

5,000

41

Propaganda comunistă în Romania (1948-1953)

Eugen Denize

300

5,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA "SCRISUL ROMÂNESC" CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Critice, vol. 8

Mihai Cimpoi

500

5,000

43

Harta noastră care sângeră, vol. 9

Nicolae Dabija

500

4,000

44

Românitate şi latinitate în UE, vol.3

Colectiv

500

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "MICA VALAHIE"

 

 

 

 

 

 

 

 

45

România în ecuaţia războiului şi păcii (1939 - 1947)

Gh.Buzatu

500

10,000

46

Dreapta politică românească (1919 - 1941).Politică şi ideologie

Corneliu Ciucanu

500

8,000

47

Enciclopedia valorilor reprimate, vol. I

Ilie Bădescu

500

8,000

48

Enciclopedia valorilor reprimate, vol. II

Ilie Bădescu

500

8,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA TRITONIC MEDIA

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Conservatorismul.Istorie şi actualitate

Ion Bulei

1000

3,000

50

Ideea naţională şi ideea europeană

Cristi Pantelimon

1000

3,000

51

Istorie integrală în versiunea comunistă

Ion Varta

1000

3,000

52

Hidden Treasures of Transylvania -The saxon fortified churches

Mihai Dragomir

1000

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA EXCELSIOR ART

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Istoria recentă a politicii mondiale sau Politica - o continuare a războiului prin orice mijloace

Lucian Popescu

200

9,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA PALIMPSEST

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Medievalităţi

Ovidiu Pecican

250

5,000

55

Poetica non - manenţei

Eugen Doecescu

260

4,000

56

Starea poeziei

Ştefania Mincu

250

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA SITECH CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

57

Franţa şi România unite în comunitatea de sacrificiu în anii 1916 - 1918 - 2 volume

Luchian Deaconu

200

10,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA SIM ART CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

58

Colecţia "Alexandru şi Aristia Aman".Catalog numismatic.II.Monede antice, bizantine, medievale şi moderne de bronz, argint şi aur

Toma Rădulescu

300

5,000

59

Simbolismul românesc

Lidia Bote

300

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA AIUS PRINTED CRAIOVA

 

 

 

60

Tudor Arghezi.Victoria retoricii

Andreea M. Artagea

500

4,000

61

Viaţa politică şi spirituală în România modernă.Un model românesc al relaţiilor dintre stat şi biserică

Parmena Olimid

200

4,000

62

Ion Caraion. Sfârşitul continuu

Aurelian Zisu

500

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA UNIVERSITĂŢII "ALAXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

63

Expresivitatea argoului

Ioan Milică

150

2,000

 

 

 

 

 

 

SOCIETATEA CULTURALĂ "MYROBIBLON" CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

64

Catalogul cărţii rare din colecţiile BCU "Lucian Blaga".Donaţia Gh. Sion (sec.XIX-XX), vol. II

Meda-Diana Hotea

300

2,000

65

Confreriile medievale în Transilvania (sec. XIV-YVI)

Lidia Gross

300

2,000

66

Studii de biblioteconomie. Vol. I

Valentin Orga

300

2,000

67

Nicolae Iorga şi creaţia populară

Dinuţa Marin

300

2,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "VASILIANA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Scriitori şi publicişti ieşeni contemporani.Dicţionar

Nicolae Busuioc

1000

8,000

69

Istoria politicească a Dachiei şi a neamului românesc

Ludwig Albrecht Gebhardi

500

5,000

 

 

 

 

 

 

CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Printre mii de scrisori

Ion Brad

300

2,000

71

Literatura românilor din Ungaria

Cornel Munteanu

300

2,000

72

Celălalt Haşdeu.Doctrină esoterică

Dorin Ştefănescu

300

1,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA - REVISTA SCRISUL ROMÂNESC CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Istorie, eroi, cultură politică.Reflecţii despre cavalerii memoriei şi partizanii uitării

Adrian Cioroianu

500

5,000

74

Marin Preda - dialogul despre actor

Monica Spiridon

500

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "INSTITUTUL EUROPEAN" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Neomodernismul românesc

George Bădărău

500

1,500

76

Noica.Vămile gazetăriei

Ion Dur

300

4,000

77

Ocheanul balcanic.Privire asupra imaginarului literar în opera lui Mateiu Caragiale

Marius Nica

500

4,000

78

Zamolxis.Realitate şi mit în religia geto - dacilor

Ioan Marius Grec

500

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA "BIBLIOTECA" TÂRGOVIŞTE

 

 

 

 

 

 

 

 

79

Cartea tipărită la Târgovişte şi Renaşterea românească

Gabriela Niţulescu

300

4,000

80

Târgovişte.Călători străini.Cronicari.Istorici

Victor Petrescu

300

4,000

 

 

 

 

 

 

CASA EDITORIALĂ "DEMIURG" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

81

Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, vol. III

Ioan Caproşu

100

3,000

82

Însemnări de pe manuscrise şi cărţi vechi din Ţara Moldovei, vol. IV

Ioan Caproşu

100

3,000

83

Biblii româneşti din secolul al XVII-lea.Studiu lingvistic

Vasile Arvinte

100

3,000

84

Geneza limbii române şi etnogeneza românilor

Constantin Frâncu

100

2,000

85

Vechi nume româneşti

Ion Popescu Sireteanu

100

2,500

86

Tiparul şi cartea în Ţara Românească între 1716 şi 1821

Daniela Lupu

100

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA IDEEA EUROPEANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Creaţie şi putere

Simona Grăgan

300

4,000

88

Un deceniu de literatură română

Răzvan Voncu

500

4,000

89

Ipostaze ale modernizării prozei rurale

Nicolae Barna

300

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA FUNDAŢIEI CULTURALE Gh.MARIN SPETEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Lăutarii vestiţi ai localurilor pitoreşti din vechiul Bucureşti

Viorel Cosma

400

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA " ALFA " IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

91

PRO Basarabia - Repere istorice şi naţionale

M.Cristian Ghenghea

150

4,000

92

Românii majoritari - Români minoritari, interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice

Inst.de Filologie Română "A.Philippide"

100

4,000

93

Bucovina în relatări de epocă

Liviu Papuc

150

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA CARTEX

 

 

 

 

 

 

 

 

94

Dicţionar de teorie literară

Lucian Pricop

300

8,000

95

Mic Dicţionar de Istorie

Dan Berindei

300

10,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA EURO PRESS GROUP

 

 

 

 

 

 

 

 

96

Autori şi opere - vol. II

Ion Ianoşi

500

3,000

97

Sfârşitul istoriei după Cioran

Ioan Costea

300

4,000

98

Peregrin prin patria cuvintelor

Nicolae Balotă

300

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ROMANIA PRESS

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Studii de genealogie

Nicolae Edroiu

500

5,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Mission en Roumanie - culegere de folclor române3sc, 1928

Hubert Pernot

100

5,000

101

Cronologia vieţii literare româneşti 1944 - 1964

Inst. de Istorie şi Teorie Literară "G.Călinescu"

100

5,000

102

Elemente iraniene în limba română

Inst. de Lingvistică Al.Rosetti - Iorgu Iordan

100

4,000

103

Otraducere inedită a Vechiului Testament din sec.XVI

Inst. de Lingvistică Al.Rosetti - Iorgu Iordan

100

4,000

104

O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia

Mihai Cimpoi

150

5,000

105

Fragmente critice, vol. VI

Eugen Simion

500

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA ALMA CONS CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

106

Bănia în Ţara Românească

acad.Ştefan Ştefănescu

350

4,000

107

Refugiat în România

Olga Zugrăvescu

300

6,000

108

Dicţionarul istoric al localităţilor din judeţul Olt

Cezar Avram

500

7,000

109

Fundaţia "Alexandru şi Aristia Aman" - O instituţie europeană

Gabriela Braun

300

5,000

110

Pictori puţin cunoscuţi

Paul Rezeanu

500

7,000

111

Oltenia în istoria slavisticii româneşti

Cosmin Vilău

300

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA OMONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Cărturari greci din Ţările Române - sec. XIV - XIX.Dicţionar biografic

Elena Lazăr

400

3,000

113

Jacques Vassilikos - Despote.Un Grec, voievode de Moldavie

Andronikos Falangas

400

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA MERONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

114

Cuvintele - masageri ai istoriei

Marius Sala

400

4,000

115

Dicţionarul domnilor Ţării Româneşti şi ai Moldovei

Vasile Mărculeţ

300

4,000

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE AL ACADEMIEI ROMÂNE

 

 

 

 

 

 

 

 

116

Enciclopedia istoriei politice a României. 1859 - 2009

Stelian Neagoe

200

2,500

 

 

 

 

 

 

EDITURA MILITARĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Bresle ale producătorilor de arme din Transilvania.Producţie şi comerţ în sec.XIV - XVII

Ioan Marian Ţiplac

300

1,500

118

160 de ani de Românie - O rescriere a istoriei moderne

Mihail Ionescu

500

2,500

119

Romania şi războaiele secolului al XX-lea

Petre Otu

300

1,500

120

Românii, Basarabia şi armata rusă

Anatol Leşcu

500

3,000

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU PROBLEMELE TOTALITARISMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Momente din activitatea serviciilor secrete ale Armatei Române pe frontul din răsărit 1941 - 1944

Moraru Pavel

500

5,000

122

România în Organizaţia Tratatului de la Varşovia, 1954 - 1968 vol. 2

Gavriil Preda

500

5,000

123

Mecanisme represive în România, 1945 - 1989.Dicţionar biografic vol. 7, lit. S-S

Octavian Roske

500

2,000

124

Ideologie şi formaţiuni de dreapta în România vol. 7, 1941 - 1943

Ioan Scurtu

500

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA SAECULUM VISUAL

 

 

 

 

 

 

 

 

125

Dicţionarul frazeologic

Tomici Mile

800

8,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA SAECULUM I.O.

 

 

 

 

 

 

 

 

126

Bibliografia relaţiilor literaturii române cu literaturile străine în periodice. 1919-1944, vol. X

Colectiv

300

4,000

127

Corpusul receptării critice a operei lui Eminescu, vol. 18-19

I.Oprişan

300

5,000

128

Corpusul receptării critice a operei lui Eminescu, vol.20-21

I.Oprişan

300

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA VESTALA

 

 

 

 

 

 

 

 

129

B.P.Haşdeu.Din Moldova (Lumina)

I.Oprişan

300

4,000

130

Basme fantastice româneşti vol. 10-11

I.Oprişan

500

4,000

131

Rudarii - o enigmă balcanică

Armand Guta

300

2,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

132

Avangardă şi reprezentări ale comunismului în literatura maghiară din România

Balazs Imre Jozsef

200

3,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA "BIBLIOTECA MIORIŢA" CÎMPULUNG MOLDOVENESC

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Conspecte filologice

Ioan Bileţchi Albescu

500

3,000

134

Semne şi înţelesuri în tradiţia românească

Ion Filipciuc

500

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA CRITERION PUBLISHING

 

 

 

 

 

 

 

 

135

Eminescu în ediţia academică integrală a scrisului său

Acad.D.Vatamaniuc

500

3,000

136

N.C.Paulescu şi insulina

Francisc Ion Dworschak

500

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA TIMPUL IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

137

Studii şi portrete

Gavril Istrate

300

4,000

138

Presa literară din exil.Recuperare şi valorificare critică

Mihaela Albu

300

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ENCICLOPEDICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

139

Conscripţia ficală a Transilvaniei din anul 1750, vol. I,partea I şi II

Remus Câmpeanu

300

20,000

140

Istoria civilizaţiei româneşti.Perioada interbelică

Ioan Scurtu

500

7,500

141

Constituirea României moderne

Dan Berindei

500

7,500

 

 

 

 

 

 

EDITURA DALIPRESS

 

 

 

 

 

 

 

 

142

Scriitori evrei în peisajul istoriei literaturii române

Florin Constantiniu

400

10,000

 

 

 

 

 

 

S.C. TEŞU CAMPANY S.R.L

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Istoria românilor din sudul Balcanilor

Colectiv

400

5,000

144

Istoria literaturii româneşti vechi 3 vol.

Nicolae Cartojan

3x400

15,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMISIA 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIR

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tratat de ştiinţă şi ingineria materialelor metalice Vol. III

C.Dumitrescu

200

4,000

2

Incursiune în istoria ingineriei

Şt.Iancu

200

5,000

3

Consumatori de energie electrică

N.Golovanov

200

4,000

4

Măsurarea mărimilor electrice

C.Ionescu Golovanov

200

4,000

5

În lumea măsurărilor şi unităţilor de măsură

A.Millea

300

3,000

6

Dicţionar explicativ ilustrat de electroenergetică

I.Conecini

200

4,000

7

Dicţionar explicativ de ştiiţă şi tehnologie.Transporturi navale

V.Maier

250

4,000

8

Durata de viaţă şi deteriorarea materialelor

V.Jinescu

200

3,000

9

Modelarea şi simularea proceselor tehnologice

Gh.Amza

200

3,000

10

Interactivitatea informaţiei între factori mediului înconjurător

G.I.Năstase

180

3,000

11

Cinetica proceselor

F.Daneş

180

3,000

12

Energia termică

M.Matei

180

 

13

Eficientizarea arderii cărbunilor

V.Bălan

160

3,000

14

Edificarea economiei moderne în Romania

G.Sonea

180

3,000

15

Sisteme informatice pentru managementul calităţii

A.Ionică

200

3,000

16

EMERG VI

Colectiv

200

3,000

 

 

 

 

 

 

SC. ACHI GROUP SRL. EDITURA SIGN

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Merceologie şi expertiză merceologică vol. I

Pop Cecilia

300

3,000

18

Merceologie şi expertiză merceologică vol. II

Pop Cecilia

300

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA TEHNICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Complemente de unde electromagnetice

Gh. Gavrilă

350

1,500

20

Fundamentele termodinamicii chimice

Gelu Bourceanu

500

1,500

21

Stabilitatea şi stabilizarea sistemelor dinamice, teorie şi aplicaţii

Mihai Popescu

350

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Termodinamica chimică

Maria Tomoaia - Cotisel

500

3,000

23

Termodinamica Chimică Aplicată în Inginerie şi Ştiinţa Materialelor

Maria Tomoaia - Cotisel

400

2,000

24

Cinetică Chimică şi Reactoare Chimice

Ioan Bâldea

350

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA "PERFORMANTICA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Motoare sonice pas cu pas aplicabile în robotică

Ioana Deneş Pop

100

1,000

26

Materiale textile cu destinaţie medicală

Cezar Doru Radu

100

1,000

27

Utilaje şi procese pentru finisarea materialelor textile

Augustin Mureşan

100

1,000

28

Modelarea şi simularea elementelor hidrostatice pentru maşini - unelte

Dan Prodan

100

1,000

29

Optimizarea proceselor - Metode tradiţionale şi metode evolutive

Mihai Ştefan

100

1,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "TEHNOPRESS" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Explorarea datelor WEB

Florin Leon

150

2,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA DE VEST TIMIŞOARA

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Microcontrolere HCS12X.Teorie şi aplicaţii

Liviu Toma

300

4,000

32

Biotehnologii în industria alimentară

Mihaela Nistoran Botiş

150

2,000

33

Comunicaţii optice

Adrian Mihăescu

300

3,000

 

 

 

 

 

 

ICEMENERG S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Tehnologiile Energiei

Colectiv

3600

7,000

35

Teoria acţionărilor hidraulice şi pneumatice

Dan Zlatanovici

250

3,000

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU STUDIUL AMENAJĂRII ŞI FOLOSIRII SURSELOR DE ENERGIE - IRE

 

 

 

 

 

 

 

36

Resurse regenerabile de energie

Anton Roşu

500

5,000

 

 

 

 

 

 

INCD PENTRU OPTOELECTRONICĂ - INOE 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Optoelectronic Materials and Devices,vol. 5 Rigidity and Boolchand intermediate phases in nanomaterials

INOE 2000

100

 

 

 

 

 

 

EDITURA SITECH CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Structuri de date şi algoritmi

D.D.Burdescu

200

3,000

39

Locomotive, rame şi trenuri electrice

D.A.Nicola

200

3,000

40

Maşini unelte şi sisteme de prelucrare speciale

Cătălin Iancu

200

2,000

41

Mecanică aplicată în ştiinţele inginereşti

Băgnaru Dan Gheorghe

200

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Geochimia apelor subterane vol I

Sever Dragomir

100

1,000

43

Geochimia apelor subterane vol II

Sever Dragomir

100

1,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "BIBLIOTECA" TÂRGOVIŞTE

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Utilizarea tehnicilor neuro-fuzzy în prognosticul defecţiunilor

Dragomir Otilia

300

1,500

45

Basic Ideas of Measure Theory

Constantin Chiriţă

300

1,500

46

Reologia materialelor pulverulente şi granulare şi aplicaţiile ei inginereşti

Gh.Ene

300

1,000

47

Mecanica

Cornel Marin

300

1,000

48

Baze de date multidimensionale cu aplicaţii în domeniul finanţelor publice

Coman Dan Marius

300

1,000

49

Aparate şi echipamente electrice de comutaţie

Elena Otilia Vîrjoghe

300

1,000

50

Achiziţii şi prelucrări de date cu microcontrolere în sisteme izolate alimentate cu energie redusă

Florian Ion

300

1,000

51

Elemente de chimie - fizică.Teorie şi aplicaţii

Laura Monica Gorghiu

300

2,300

52

Proiectarea asistată pe calculator a reţelelor electrice

Ana Maria Suduc

300

2,300

53

Managementul proiectelor - o abordare orientată pe aplicaţii

Gabriel Gorghiu

300

1,600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA ALFA IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Bazele lucrărilor de execuţie, montare şi probare a instalaţiilor în construcţii

Valentin Pavel

175

2,000

55

Bazele lucrărilor de execuţie a instalaţiilor interioare de gaze, electrice, frigorifice şi materiale termoizolante

Valentin Pavel

150

1,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICPE S.A. - EDITURA ELECTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Sisteme şi echipamente pentru producerea centralizată a energiei electrice şi termice

Mihai Ceclan

150

3,325

57

Bazele ecranării electromagnetice vol. II

Mihai Bădic

150

3,000

58

Sisteme avansate pentru biomonitoare

Cosmin Bănică

150

3,000

59

Ingineria nucleară şi dezvoltarea durabilă

Rodica Elena Ceclan

150

4,000

60

Substanţe tensioactive vol. II

Angela Lupu

150

4,000

61

Imperative şi evoluţii ale societăţii durabile.Dezvoltarea polimerilor organici

Sanda Cotescu

150

4,000

62

Acustică şi metode de testare

Irinela Chilibon

150

4,000

63

Managementul infrastructurii critice a sistemelor electroenergetice

Ion Chiuţă

150

4,000

64

Conversia energiei vântului cu turbine eoliene de mică putere

Mihai Predescu

150

4,000

65

Electrotehnica teoretică vol. IV

Ioan Hănţilă

150

4,000

66

Acţionări electrice

V.Năvrăpescu

150

4,000

67

Metode structurale şi optice pentru studiul proprietăţilor suprafeţelor şi interfeţelor

A.F.Lăzărescu

150

4,000

68

Oxizi semiconductori cu aplicaţii în senzori de gaze

Lucian Pîslaru Dănescu

150

3,000

69

Încălzirea şi uscarea materialelor dielectrice cu ajutorul microundelor

Paul Pencioiu

150

3,000

70

Soluţii privind realizarea unor aparate şi instalaţii pneumatice pentru climatizare ecologică

Teişanu Florin

150

4,000

 

 

 

 

 

 

INCD - MECATRONICĂ ŞI TEHNICA MĂSURĂRII

 

 

 

71

Microenergia Inteligentă

Gh.Ion Gheorghe

100

5,000

72

Ingineria metrologiei micro şi macro geometriei suprafeţelor

Daniela Cioboată

100

5,000

73

Micro & Nanotehnologii Avansate în Mecatronică

Gh.Ion Gheorghe

100

5,000

 

 

 

 

 

 

INCD - TEXTILE PIELĂRIE

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Produse textile funcţionalizate utilizate în domenii tehnice

Angela Dorogan

100

1,000

75

Introducere în mecanica structurilor textile auxetice

Mihai Stan

100

1,000

76

Tendinţe în designul textil

Adina Iftode

100

900

77

Industria textilă în avangarda tehnologiei aeronautice

Carmen Mihai

100

1,000

78

Sisteme multicomponente de biopolimeri organici cu soluţii de valorificare în agricultură şi în industria de pielărie

Gabriel Zăinescu

100

1,000

79

Compozite polimerice cu aplicaţii în domeniul finisării pieilor

Viorica Deselnicu

100

1,000

80

Compuşi cu caracter tanant obţinuţi prin prelucrarea unor deşeuri nereciclabile din industria titanului

Marian Crudu

100

1,000

81

Emulsii şi aplicaţiile acestora

Demetra Simion

100

1,000

 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA

 

 

 

 

 

 

 

 

82

Tratat - Sistemul de management al siguranţei alimentului vol. 2 - Partea specială

Olimpia Vorovenci

100

4,000

83

Utilizarea standardelor în domeniul ingineriei mecanice

C.Militaru

100

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA UNIVERS ŞTIINŢIFIC

 

 

 

 

 

 

 

 

84

Mecanica, statica şi cinematica

Colectiv

400

5,000

85

Termodinamica propulsiei rachetei

Doru Safta

400

5,000

86

Evaluarea sistemelor de termoviziune

Colectiv

500

5,000

87

Comportamentul metalelor la viteze mari de deformare

Rotariu Adrian

350

5,000

88

Solicitarea materialelor speciale în regim dinamic

Trană Eugen

350

5,000

89

Mentenanţa sistemelor integrate

Titi Paraschiv

400

5,000

 

 

 

 

 

EDITURA ACADEMIEI

 

 

 

90

Critica raţiunii algoritmilor de optimizare fără restricţii

Neculai Andrei

200

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ALMA CONS CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

91

Technische Mechanik

Acad.Radu Voinea

500

5,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMISIA 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA PRINCEPS EDIT IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cercetări de logică şi epistemologie

Teodor Dima

500

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ACADEMIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dicţionarul geografic al României , vol. II, (literele M-Z)

Inst. De Geografie al Academiei Române

250

5,000

3

Vaccinarea împotriva cancerului de col

Costin Cernescu

300

4,000

4

Studii de istorie a filosofiei româneşti, vol. V.Centenar Constantin Noica (1909 - 2009)

Inst. de Filosofie şi Psihologie" C.Rădulescu - Motru"

300

5,000

5

Studii de Istorie a Filosofiei universale, vol. XVII

Inst. de Filosofie şi Psihologie" C.Rădulescu - Motru"

200

3,000

6

Probleme de logică, vol. XII

Inst. de Filosofie şi Psihologie" C.Rădulescu - Motru"

200

2,000

7

Cetăţile Dacice din Munţii Orăştiei

Adriana Pescaru, Eugen Pescaru

300

6,000

8

Tratat de Oenochimie

acad.Valeriu Cotea

300

8,000

9

Opera lui Traian Lalescu

acad.Solomon Marcus

250

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SC IMPEX SEMAGRO

 

 

 

 

EDITURA TIPO MOLDOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Biotehnologiile viitorului

coord.prof. dr. C.Milica

500

5,000

11

Contabilitate internaţională

Nicolaie Tabără

300

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA EDICT PRODUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Amenajarea şi exploatarea terenurilor agricole, degradate prin eroziune

Nelu Popa,D.Nistor,D.Nistor

300

3,000

13

Managementul calităţii alimentelor vol. I

Pop Cecilia

300

3,000

14

Managementul calităţii alimentelor vol. II

Pop Cecilia

300

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA TEHNICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Tratat de medicină veterinară, vol. V

N.Constantin

1000

10,000

 

 

 

 

 

 

PRESA UNIVERSITARĂ CLUJANĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Morala creştină şi etica postmodernă.O întâlnire necesară

Ştefan Iloaie

500

1,000

17

Studii politice, vol. IV

Vasile Boari

300

1,500

 

 

 

 

 

 

EDITURA "TEHNOPRESS" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Managementul unităţilor de turism.Metode financiar - contabile

Cezar Florin Ivanov

150

2,000

19

Strategii de mediu

Viorica Paraschivescu

100

3,000

20

Descoperirea şi combaterea infracţionalităţii economico - financiare

Nelu Niţă

100

2,000

21

Cercetări privind hazardul seismic la nivel naţional şi local.Hărţi de hazard seismic general şi local - microzonare

Gh. Mărmureanu

150

6,000

22

Cercetări privind managementul dezastrelor generate de cutremurele româneşti

Gh. Mărmureanu

100

12,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C. CD PRESS S.R.L.

 

 

 

23

Biotehnologia protecţiei mediului vol. I

Maria Petre

500

3,000

24

Biotehnologia protecţiei mediului vol. II

Maria Petre

500

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "ARGONAUT" CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Mass - Media, societate, reprezentări sociale

Mirela Albulescu

300

2,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA MEGA PRINT CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Aşezări dacice din vestul şi nord - vestul Romaniei

Horea Pop

300

1,500

 

 

 

 

 

 

EDITURA MEDICALĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Ultrasonografie vasculară

R.Badea

800

10,000

28

Tratat de ultrasonografie clinică vol. I

R.Badea

1000

12,000

29

Urgenţe ginecologice, obstetricale, neonatale

C.Peter

1000

800

30

Management modern în organizaţiile sanitare

Al.Vlad Ciurea

490

1,000

31

Ortodonţie şi ortopedie dento - maxilară

Valentina Dorobăţ

700

1,500

32

Ecografie clinică musculo - scheletată

Daniela Fodor

1000

10,000

33

Teste comentate de farmacie şi farmacologie

Aurelia Nicoleta Cristea

700

6,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA EMIA DEVA

 

 

 

 

 

 

 

 

34

Omul între fire şi lege - reflecţii patristice

Florin Mircea Cricivean

500

2,000

35

Protecţia Mediului - teorie, legislaşie, aplicaţii

Ioan Ovidiu Muntean

500

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA METEOR PRESS

 

 

 

 

 

 

 

 

36

Geografia economică mondială

Silviu Neguţ

1000

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA DE VEST TIMIŞOARA

 

 

 

 

 

 

 

 

37

ORL - Leziuni traumatice şi netraumatice

Stan Cotulbea

300

4,000

38

Urgenţe chirurgicale ale cordului şi ale arterelor

Ion Socoteanu

300

4,000

39

Urgenţe chirurgicale toracice

Alexandru Nicodim

300

4,000

40

Urgenţe chirurgicale în hematologie

Hortensia Ioniţă

300

4,000

41

Urgenţe chirurgicale abdominale

Octavian Creţu

300

4,000

42

Psihiatrie antropologică.Despre liniaritate şi triontonică vol. I

Eduard Pamfil

500

4,000

43

Psihiatrie antropologică.Despre liniaritate şi triontonică vol. II

Eduard Pamfil

500

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S.C.EDITURA CETATEA DE SCAUN SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Lingvistică şi arheologia slavilor timpurii.O altă vedere de la Dunărea de jos

Sorin Paliga,Eugen Teodor

300

5,000

 

 

 

 

 

 

MITROPOLIA MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI - INSTITUTUL CULTURAL MISIONAR TRINITAS IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Cercetări privind mecanismele de deteriorare la obiectele de patrimoniu cu suport papetar şi lemn

N.Vornicu

500

5,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA CULTURAL - ŞTIINŢIFICĂ AROMÂNĂ "ANDREI ŞAGUNA" CONSTANŢA

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Tratat de psihiatrie

Vasile Chiriţă,Aurel Papari

500

10,000

47

Genetica psihologiei normale şi patologice

C.Bălăceanu Stolnici

250

10,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "MICA VALAHIE"

 

 

 

 

 

 

 

 

48

Tratat de sociologie rurală vol. II

Ilie Bădescu

500

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA TRITONIC MEDIA

 

 

 

50

New media

Dorina Guţu

1000

2,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA EXCELSIOR ART TIMIŞOARA

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Bolile infecţioase în imagini

Alex.Crişan

250

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ARVES CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Inflaţia - Geneză şi terapie

Jenica Popescu

600

3,000

53

Gestiunea de portofoliu în condiţiile globalizării pieţelor financiare

Badea Leonardo

700

3,000

 

 

 

 

 

 

MINERVA EXPERT S.R.L

 

 

 

 

 

 

 

 

54

Militari - Câmpul Boja Series.VI.Settlements of 5th to 7th Centuries (Archaeological since 1958 to 2005)

Mircea Negru,Alex.Bădescu

400

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA SITECH CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

55

Ecotehnologii

Crenguţa Ileana Tomescu

200

2,000

56

Biofizică

Liviu Enache

200

3,000

57

Tehnici de monitorizare şi depoluare a aerului

R.G.Popa

200

2,000

58

Ecologia sistemelor antropice pomicole

Sina Cosmulescu

200

2,000

59

Caracterul şi provenienţa apelor uzate industriale şi influenţa lor asupra emisarului

Elena Gavrilescu

200

2,000

60

Diagnostic pozitiv şi diferenţial în oftalmologie

Carmen Mocanu

200

3,000

61

Patologie cadiovasculară comparată

Lucian Ioniţă

200

2,500

62

Boală venoasă cronică a membrelor inferioare

Firmilian Calotă

200

4,000

63

Bioterorismul în societatea modernă

Ioan Dascălu

200

3,000

64

Criminalitatea informatică

Ioan Cosmin Mihai

200

3,000

65

Drogurile.Tentaţii şi pasiuni ucigaşe

Cătălin Ţone

200

3,000

66

Rolul informaţiei în combaterea corupţiei

Remus Şpam

200

3,000

67

Activitatea financiar monetară internaţională în economia contemporană

Daniela Pîrvu

200

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA AIUS PRINTED CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

68

Patologia chirurgicală pediatrică

Corneliu Sabetay

300

5,000

69

Anuarul Institutul de Cercetări Socio - Umane

Academia Română

300

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA UNIVERSITĂŢII "ALEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

70

Pragmatismul şi "sfârşitul" metafizicii

Ana Maria Pascal

100

1,000

71

Verbal şi paraverbal în discursul radiofonic

Florentina Popa

100

1,000

72

Industria litică cioplită din neoliticul Moldovei

Senica Turcanu

100

2,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "VASILIANA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Pediatrie.Boli respiratorii.Boli cu mecanism imun.Hepatologie

Stela Goţia

500

5,000

 

 

 

 

 

 

CASA CĂRŢII DE ŞTIINŢĂ CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Geometrie.Culegere de matematică clasele V-VIII

Otilia Nemeş

300

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA RISOPRINT CLUJ - NAPOCA

 

 

 

 

 

 

 

 

75

Tehnica evaluării colegiale (Peer - Review), evaluarea propunerilor de proiecte şi a creaţiei intelectuale

Dorin Isoc

500

5,000

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

76

Expertiza biochimică în sportul de mare performanţă

Colectiv

200

10,000

 

 

 

 

 

 

S.C. EDITURA "CERES" BUCUREŞTI

 

 

 

 

 

 

 

 

77

Ghid pentru diagnoza plantelor

Valeriu Severin

1000

10,000

78

Cultura plantelor medicinale ;I aromatice ]n sistem ecologic

Valentin Roman

1000

10,000

79

Cultura legumelor

D.Indrea

1000

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA "BIBLIOTECA" TÂRGOVIŞTE

 

 

 

 

 

 

 

 

80

Îndrumar practic de genetică

Carmen Nicolescu

300

3,000

81

Îngeri, demoni şi muieri

Sultana Craia

300

3,000

 

 

 

 

 

 

CASA EDITORIALĂ "DEMIURG" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

82

O istorie a petrolului românesc

Gh.Buzatu

100

2,000

83

Materiale nanostructurate speciale.Nanotuburi. Vol.IV

Evelin Popovici

100

2,000

84

Studies on the Pontic and Aegean Economy in the Roman Time

Octavian Bounegru

100

2,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA IDEEA EUROPEANĂ

 

 

 

85

Voinţa de putere.Opera lui Nicolae Breban

Marian Victor Buciu

300

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA FUNDAŢIEI CULTURALE Gh.MARIN SPETEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

86

Salvatorul monumentelor de arhitectură

Eugeniu Iordănescu

400

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ALFA IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Anatomia animalelor

Şindilar Eusebiu

150

5,000

88

Anatomie comparată

Mihaela Spătaru

100

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA SILVICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

89

Analiza funcţională a productivităţii fagului - Influenţa condiţiilor de mediu, a structurii arboretului şi a coronamentului şi a unei rărituri

Olivier Bouriaud

300

5,000

90

Monografia Institutului de cercetări şi Amenajări Silvice - ICAS

Marian Ianculescu

500

5,000

91

Contribuţii la evaluarea impactului poluanţilor asupra ecosistemelor forestiere

ICAS

300

5,000

92

Cultura plopilor, a sălciilor şi a altor specii forestiere în zona inundabilă a Dunării

Benea Iosif Vasile

300

5,000

 

 

 

 

 

 

ICPE S.A. - EDITURA ELECTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

93

Pancreatita acută severă infectată

Daniel Cochior

150

4,000

94

Concepţia actuală asupra problemelor complexe ale esofagului Barrett

Lucian Pripişi

150

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA GENEZE

 

 

 

 

 

 

 

 

95

Marea Enciclopedie Română - Enciclopedia Marilor Personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului vol.XIII

Colectiv

500

8,000

96

Marea Enciclopedie Română - Enciclopedia Marilor Personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului vol.XIV

Colectiv

500

8,000

97

Marea Enciclopedie Română - Enciclopedia Marilor Personalităţi din istoria, ştiinţa şi cultura românească de-a lungul timpului vol.XV

Colectiv

500

8,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ROMANIA PRESS

 

 

 

 

 

 

 

 

98

Psihologia copilului

Ursula Şchiopu

500

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ARS DOCENDI - UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Ghid practic de cercetare în vitro a biocompatibilităţii materialelor dentare

Anişoara Câmpean

100

3,500

 

 

 

 

 

 

I.N.C.D.D.D - TULCEA

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Analele ştiinţifice ale Institutului Delta Dunării - 2009

Colectiv

300

9,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA ALMA CONS CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

101

Regimul Dunării la Porţile de Fier şi Cataracte.Documente

Tudor Răţoi

300

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA MERONIA

 

 

 

 

 

 

 

 

102

Enciclopedia Americilor

Mircea Maliţa

400

4,000

103

Dicţionarul personalităţilor feminine din România

George Marcu

400

3,000

104

Dicţionarul monumentelor şi locurilor celebre din Bucureşti

Valentina Bilcea

300

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA FUNDAŢIEI CULTURALE LIBRA

 

 

 

 

 

 

 

 

105

Dimensiuni ale imaginarului popular - dezordini, temeri, inchipuiri

Gherasim Rusu Togan

500

3,000

106

Siguranţa vieţii în zone seismice

Emil Sever Georgescu

500

3,000

 

 

 

 

 

 

INCD - TEXTILE PIELĂRIE

 

 

 

 

 

 

 

 

107

Implanturi cu geometrie variabilă pentru chirurugia cardiovasculară

Alexandra Ene

100

1,000

108

Produse textile funcţionalizate destinate activităţilor de recuperare şi întreţinere, timp liber activ şi sport de performanţă în vederea asigurării şi menţinerii stării de sănătate şi de confort

Angela Dorogan

100

1,000

109

Protecţia mediului pentru sectoarele industriale

Laura Chiriac

100

1,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA AUTOGRAF MJM CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Ultrasonografia trunchiurilor arteriale supraaortice

Alex.Andriţoiu

500

5,000

 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA - ASRO

 

 

 

 

 

 

 

 

111

Ghid pentru implementarea sistemului de management al securităţii şi sănătăţii ocupaţionale

Speranţa Stomff

100

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

112

Rezultate din Teoria Geometrică a Funcţiilor

Szasz Robert

200

3,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA CAPITEL

 

 

 

 

 

 

 

 

113

Arhutectura românească - Influenţe - Definiri

Gh. Balş

1000

5,000

114

Ion Mincu

Mihail Caffe

500

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA DOMINI SERV

 

 

 

 

 

 

 

 

115

Muzee memoriale şi colecţii bucureştene în perioada 1945 - 2000

Ionel Ioniţă

1000

5,000

 

 

 

 

 

 

S.C. ANDOR TIPO SRL

 

 

 

116

Compozite biodegradabile

Colectiv

100

2,775

 

 

 

 

 

 

EDITURA UNIVERSITARĂ

 

 

 

117

Practici de offset în comerţul internaţional

Gh.Caraiani

500

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REVISTE 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGIR

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Buletinul AGIR, nr.1,2,3,4 / 2009

Colectiv

4x400

8,000

2

TELECOMUNICAŢII nr.1 şi 2/2009

Colectiv

2x500

8,000

3

TERMOTEHNICA nr. 1 şi 2/2009

Colectiv

2x300

5,000

4

FRIGO-CLIMA nr. 12 şi 13/2009

Colectiv

2x300

4,000

5

METROLOGIE nr. 1,2,3,4/2009

Colectiv

4x400

8,000

6

CONSTRUCŢII nr. 1 şi 2/2009

Colectiv

2x250

3,000

7

Univers Ingineresc 20 nr

Colectiv

2000

5,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "PERFORMANTICA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Revista de inventică 4 nr.

Colectiv

600

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA "STEFAN CEL MARE" SUCEAVA

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Rev. "Advances in Electrical and Computer Engineering"

10

600

8,000

 

 

 

 

 

 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE AUTOMATICĂ ŞI INFORMATICĂ TEHNICĂ NMO - IFAC

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Rev. "Control Engineering and Applied Informatics"

Colectiv

4x50

3,000

 

 

 

 

 

 

ISIM TIMIŞOARA

 

 

 

11

Revista BID-ISIM.Sudarea şi Încercarea Materialelor 4 nr.

Colectiv

2000

8,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCD în INFORMATICĂ - ICI

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Studies in informatics and control vol. 18, nr. 1,2,3,4/2009

Colectiv

500

40,000

13

Revista română de informatică şi automatică vol. 19, nr.1,2,3,4/2009

Colectiv

500

30,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA NAŢIONALĂ "HENRY COANDĂ"

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Rev. Tinere cunoaşe-ţi înaintaşii - nr.9

Colectiv

1500

5,000

15

Cu ei, ne mândrim nr.8

Colectiv

1500

5,000

16

"GENIUS" nr.15

Colectiv

1500

5,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA PENTRU ŞTIINŢA ŞI INGINERIA MATERIALELOR"ŞERBAN ŞOLACOLU"

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Revista Română de Materiale

Colectiv

2000

20,000

 

 

 

 

 

 

ICEMENERG S.A.

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Buletin Tehnico - Ştiinţific al ICEMENERG 2009

Colectiv

300

4,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL ROMÂN PENTRU STUDIUL AMENAJĂRII ŞI FOLOSIRII SURSELOR DE ENERGIE - IRE

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Revista lunară ENERGETICA

Colectiv

12x800

15,000

 

 

 

 

 

 

S.C. IPA S.A

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Revista Română DE Automatică - RRA - 4 nr./2009

Colectiv

4x100

6,000

 

 

 

 

 

 

INCD PENTRU OPTOELECTRONICĂ, INOE 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Revista "Journal of Optoelectronics and Advanced Materials" 12 nr.

INOE 2000

1500

40,000

22

Revista "Optoelectronics and Advanced Materials Rapid Comunications"12 nr.

INOE 2000

12X70

7,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA AGORA ORADEA

 

 

 

 

 

 

 

 

23

International Journal of Computers, Communications & Control, IJCCC, vol. IV, 4 nr.

Colectiv

4x100

8,000

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA CHIMIEI

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Revista de chimie nr. 1 - 12

Colectiv

12x400

50,000

25

Revista MATERIALE PLASTICE

Colectiv

4x250

20,000

 

 

 

 

 

UNIVERSITATEA DE NORD BAIA MARE

 

 

 

 

 

 

 

26

Revista "Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences vol. 4, nr. 1şi 2 / 2009

Colectiv

16

3,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA UNIVERSITĂŢII "ALLEXANDRU IOAN CUZA" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Revista "Universul Literar" 1938 - 1945 bibliografie

coord.Aurelia Stoica

50

1,500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA EXPERT

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Romanian Journal of Economic Forecasting

Colectiv

160

4,000

 

 

 

 

 

 

FUNDAŢIA - REVISTA "SCRISUL ROMÂNESC" CRAIOVA

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Revista Scrisul Românesc

Colectiv

12x500

5,000

 

 

 

 

 

 

INCD PENTRU GEOLOGIE ŞI GEOECOLOGIE MARINĂ - GEOECOMAR

 

 

 

 

 

 

 

 

30

"GEOECOMARINA" nr. 15 plus 3 nr. speciale

Colectiv

4x300

50,000

 

 

 

 

 

 

AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTIDOPING

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Buletin Informativ "Sport Curat"

Colectiv

2400

10,000

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE PENTRU SPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Revista "Stiinţa Sportului"

Colectiv

1500

10,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA "BIBLIOTECA" TÂRGOVIŞTE

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Buletinul ştiinţific al Facultăţii de Inginerie Electrică

Colectiv

4x250

4,000

34

Journal of Science and Arts

Colectiv

4x250

4,000

 

 

 

 

 

 

EDITURA SILVICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Annals of Forest Research

Colectiv

300

5,000

36

Philologica Jassyensia

Colectiv

2x300

5,000

 

 

 

 

 

 

ICPE SA

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Revista Electrotehnică, Electronică, Automatică

Colectiv

200

8,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITURA ARS DOCENDI - UNIVERSITATEA BUCUREŞTI

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Roumanian Biotechnological Letters, vol. 14, nr. 1-6

Colectiv

6x60

5,000

39

Journal of Colloid and Surface Chemestry, vol. 9, nr. 1 şi 2

Colectiv

2X100

1,500

 

 

 

 

 

 

EDITURA PULSMEDIA NETWORK SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

40

Revista "CINECO.RO"

Colectiv

4x2000

8,000

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL DE CHIMIE MACROMOLECULARĂ "PETRU PONI" IAŞI

 

 

 

 

 

 

 

 

41

Cellulose Chemistry and Technology

Colectiv

2500

10,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

 

 

 

 

 

 

 

 

42

Revista - Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică

Colectiv

6x150

10,000

 

 

 

 

 

 

INFOREC

 

 

 

 

 

 

 

 

43

Revista "Informatică Economică"

Colectiv

5x200

7,000

 

 

 

 

 

 

INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI

 

 

 

 

 

 

 

 

44

Arhivele totalitarismului nr. 1-2/2009

Colectiv

500

3,000

45

Arhivele totalitarismului nr. 3-4/2009

Colectiv

500

3,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCD PENTRU MECATRONICĂ ŞI ŞTIINŢA MĂSURĂRII

 

 

 

 

 

 

 

 

46

The Romanian Review Precision Mechanics, Optics&Mechatronics, nr. 35

Colectiv

100

8,000

47

The Romanian Review Precision Mechanics, Optics&Mechatronics, nr. 36

Colectiv

100

8,000

48

Catalogul "Rezultatele Cercetării, Dezvoltării şi Inivării - 2009"

Colectiv

100

7,000

 

 

 

 

 

 

INCD - TEXTILE PIELĂRIE

 

 

 

 

 

 

 

 

49

Revista Industria Textilă nr. 1-6

Colectiv

6x350

8,000

50

Revista de Pielărie Incălţăminte

INCD - ICPI

500

5,000

 

 

 

 

 

 

ASOCIAŢIA DE STANDARDIZARE DIN ROMÂNIA - ASRO

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Revista "Standardizarea", 12 nr., 4 suplimente

Colectiv

12x200

7,000

52

Catalogul standardelor română

Colectiv

500

10,000