(1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

 • Upload
  doloma

 • View
  219

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  1/52

  5jn,

  JKUB M D

  UJQkrldnB&kk&kao J^HBM LKD_

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  2/52

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  3/52

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  4/52

  Omtrkdu`tokm

  Ot os tjn jblot ka s`onmtosts tk nxpckrn, dns`roln bmd nxpcbom bcc tjomes omtjn umovnrsn. Cottcn wkmdnr, tjnm, tjbt tjn juhbm lkdy jbs lnnm b `kmstbmt

  klgn`t ka study, akr ot os mkt kmcy ohpkrtbmt lut vnry `cksn tk jkhn! Tjn

  Jkw bmd Ujy Ukmdnr Lkki ka tjn Juhbm Lkdy tnccs om b systnhbto` wby

  tjn hkst ohpkrtbmt tjomes s`onmtosts bmd pjyso`obms jbvn cnbrmnd blkut tjn

  sulgn`t.

  Oa yku sohpcy costnmnd wotj b stntjks`kpn tk tjn lnbtome ka tjn jnbrt, yku

  hoejt tjomi ot wbs bm butkhbto` hb`jomn. Lut oa yku `kucd tumn om km tjn

  rnhbriblcn b`tovotons ka tjn lrbom `nccs, yku wkucd imkw tjbt tjn juhbm

  lkdy os hkrn tjbm b hb`jomn. Bmd bs yku cnbrm jkw bcc tjn systnhs wkri

  tkentjnr, yku ln`khn bhbznd bt wjbt b hbrvnckus krebmosh tjn juhbmlkdy os. Tjos hbins tjn study ka ot bm nx`otome bdvnmturn, bmd nvnm tjkuej

  hu`j jbs lnnm imkwm akr `nmturons blkut tjn lkdy, bmd tjkuej hkrn os

  lnome dos`kvnrnd nvnry ynbr, tjnrn brn stocc hbmy umbmswnrnd qunstokms.

  Tjn jnbctj bmd wncc-lnome ka nb`j ka us dnpnmds km jkw wncc wn umdnr-

  stbmd kur kwm lkdons. Tjos lkki os wrottnm tk jncp us ebom tjbt umdnrstbmdome

  bmd hby nm`kurben hbmy pnrskms tk `jkksn b `brnnr ka snrvo`n om hbom-

  tbomome tjn jnbctj ka ktjnrs, pnrjbps bs b mursn kr dk`tkr. Vbrnmts bmd

  s`jkkcs wocc wbmt tk bdd Tjn Jkw bmd Ujy Ukmdnr Lkki ka tjn Juhbm

  Lkdy tk tjnor `jocdrnm's erkwome sjnca ka ktjnr pulco`btokms om tjos snrons.

  Vbuc N. Lcb`iwkkd

  Dr. Lcb`iwkkd os b prkanssokmbc nhpckynn om tjn ^. P. Kaao`n ka Ndu`btokm.

  Tjos lkki wbs ndotnd ly joh om jos provbtn `bpb`oty bmd mk kaao`obc suppkrt kr

  nmdkrsnhnmt ly tjn Kaao`n ka Ndu`btokm os omtnmdnd kr sjkucd ln omanrrnd.

  2?12, ly Ukmdnr Lkkis, Om`.

  BJ roejts rnsnrvnd umdnr Omtnrm btokmb c bmd Vbm- Bhnro `bm @kpyroe jt @kmvn mtokms.

  Vulcosjnd sohuctbmnkuscy om @bm bdb . Vromtnd om tjn ^motnd Ptbtns ka Bhnro`b .

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  5/52

  @kmtnmts

  Vben

  TJN @NCC, TJN LKD_'P L^OCDOMEHBTN\OBC 4

  Ujbt dk bcc covomes tjomes jbvn om `khhkm; 4

  Ujbt dk `nccs ckki coin; >Ujbt brn tjn pbrts ka b `ncc; >Ka wjbt hbtnrobc brn `nccs hbdn; >Jkw brn `nccs krebmoznd om b juhbm lkdy; 1Jkw os tjn lkdy coin b hb`jomn; 1Ujy os tjn lkdy hkrn usnauc

  tjbm b hb`jomn; 5

  TJN PIOM 5Jkw hu`j siom os km b juhbm lkdy; 5Ujbt brn tjn pbrts ka tjn siom; 5Ujbt dkns tjn siom dk; :

  TJN LKMNP ?

  Ujbt os tjn purpksn ka tjn sincntkm; ?Ujbt os tjn stru`turn ka b lkmn; 26Jkw hbmy lkmns brn tjnrn

  om tjn juhbm lkdy; 26Jkw brn tjn lkmns `kmmn`tnd; 22Ujbt jkcds tjn lkmns tkentjnr; 22Ujbt brn coebhnmts; 2

  TJN L\BOM BMD MN\QNP 21Ujbt `kmtrkcs tjn hkvnhnmts ka tjn lkdy; 21Ujbt os tjn `nrnlruh; 21Ujbt os tjn `nrnlnccuh; 21Ujbt os tjn hnduccb; 2:Ujbt dkns tjn spombc `krd ckki coin; 2:Jkw os tjn mnrvkus systnh coin bm brhy

  tncnpjkmn mntwkri; 2:Ujbt brn mnrvn `nccs;

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  6/52

  ECBMD @NCCP

  P H K K T J

  H^P@CN @NCCPLKMN @NCCP

  @NCCP CO MO ME T\ B@JNB

  MN\QN @NCC CO MO ME NP KVJ BE^P

  @ K M M N @ T O Q N

  TOPP^N @NCCP @NCCP CO MO ME C^ MEP

  @B\TOCBEN @NCCP

  Lkdy `nccs (nmcbrend) brn sjkwm blkvn9 lnckw, ho`rk-

  s`kpo` vonw (cnat), somecn `ncc9 (roejt), lckkd `nccs.VCBPHB HNHL\BMN

  @_TKVCBPH

  \ND

  LCKKD @NCCP

  M^@CN^P

  M^@CNKC^P

  @J\KHBTOM MNTUK\IUJOTN

  LCKKD @NCCQB@^KCN

  E\BM^CNP(PTK\ND ABT K\ V\KTNOM)

  Tjn @ncc, tjn Lkdy's Luocdome Hbtnrobc

  Vnrjbps bt skhn tohn yku jbvn vosotnd

  b zkk. Tjnrn yku

  sbw juen ncn-

  pjbmts, tbcc eo-

  rbaans, `kho`bc

  cottcn hkminys, strbmen lords bmd hbmy

  ktjnr iomds ka bmohbcs. Tjn bmohbcs om

  tjn doaanrnmt `bens wnrn sk doaanrnmt tjbt

  Ujbt dk bcc

  covome tjomes

  jbvn om `khhkm;

  yku hust surncy lnconvn tjbt tjny `bm

  jbvn cottcn om `khhkm.

  _nt, bcc covome tjomes b`tubccy dk jbvn

  skhntjome om `khhkm. Bcc covome tjomes

  brn hbdn ka tomy umots, `bccnd `nccs. Tjn

  juen ncnpjbmt os hbdn ka jumdrnds ka

  loccokms ka `nccs, bmd tjnrn brn cottcn

  bmohbcs wjksn wjkcn lkdy os lut b

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  7/52

  somecn `ncc. Tjn juhbm lkdy, tkk, os

  hbdn ka `nccs loccokms ka tjnh.

  Ujbt dk `nccs

  ckki coin;

  Hkst `nccs brn sk shbcc tjbt yku mnnd

  b pkwnrauc hbemoay-

  ome cnms tk snn kmn.Pkhn `nccs brn sk

  shbcc tjbt yku `kucd put 6 tjkusbmd

  ka tjnh km tjn pnrokd bt tjn nmd ka tjos

  snmtnm`n. Ktjnrs, jkwnvnr, brn cbren

  nmkuej tk ln snnm wotj tjn umbodnd nyn.

  Bhkme tjnsn cbren `nccs brn tjn rkkt-

  jbors ka pcbmts, `nrtbom snbwnnds, bmd

  tjn nees ka bmohbcs.

  @nccs brn ka hbmy sjbpns. Pkhn brnrkumd. Ktjnrs ckki coin lro`is wotj

  rkumdnd `krmnrs. Ptocc ktjnrs brn ckme

  bmd jborcoin. Pkhn `nccs brn sjbpnd coin

  pcbtns, `ycomdnrs, rollkms kr sporbc rkds.

  tjn `ncc's covome b`tovotons. Tjn wby om

  wjo`j tjn `ncc usns mkurosjhnmt bmd

  kxyenm, tjn wby tjn `ytkpcbsh ents rod

  ka wbstns, tjn wby tjn `ncc rnprkdu`ns

  bcc tjnsn aum`tokms brn rneucbtnd ly

  tjn mu`cnus. Oa tjn mu`cnus os rnhkvnd,tjn `ncc dons.

  Tjn `ncc hnhlrbmn, tjn `ytkpcbsh,

  bmd tjn mu`cnusKa wjbt hbtnrobc r ,, ,,

  ka bcc `nccs brnbrn `nccs hbdn;

  hbdn ka b hbtn-

  robc `bccnd prktkpcbsh. Vrktkpcbsh os b

  covome hbtnrobc bmd hbins b covome `ncc

  "bcovn." P`onmtosts jbvn bmbcyznd prktk-pcbsh omtk tjn ncnhnmts ka wjo`j ot os

  hbdn. Tjny jbvn akumd prktkpcbsh tk

  Ckkiome tjrkuej b ho`rks`kpn bt b

  somecn `ncc arkh b juhbm

  t jwb r t;

  l

  d y

  '

  y

  ^ @ b m P1 n tj b t

  t n pbrts gs surrkumdnd lyka b `ncc; r ,

  hnhlrbmn. Tjos os tjn

  `ncc hnhlrbmn. Ot surrkumds tjn `ncc om

  tjn sbhn wby tjbt b lbcckkm surrkumds

  tjn bor wotjom otsnca.

  Uotjom tjn `ncc hnhlrbmn os b hbtn-

  robc tjbt jbs b erbomy bppnbrbm`n. Tjos

  hbtnrobc os `ytkpcbsh, wjo`j ackws

  blkut wotjom tjn `ncc hnhlrbmn. @ytk-

  pcbsh dostrolutns mkurosjhnmt wotjom

  tjn `ncc bmd ents rod ka tjn `ncc's wbstn

  prkdu`ts.

  Uotjom tjn `ytkpcbsh os b cbren dkt.

  Tjos dkt os rnbccy b spjnrn bmd os tjn

  `ncc's mu`cnus. Tjn mu`cnus os tjn hkst

  ohpkrtbmt pbrt ka tjn `ncc. Ot dorn`ts

  Tomy umots brn `nccs9 b erkup ka `nccs os b tossun9

  tossuns akrh bm kr eb m9 krebm s ln` khn umoaond systnh.

  @NCCP

  TOPP^N

  K \E BM

  >

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  8/52

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  9/52

  Hbm jbs luoct eobmt ncn`trkmo` `bc`u-cbtkrs tjbt `bm

  Ujy os tjn lkdy k c v n h b t j n h b t o[

  hkrn usnauc , , ,, `bc prklcnhs h b

  tjbm b hb`jomn;

  arb`tokm ka tjn

  tohn tjbt b juhbm lrbom `bm. @bc`ucbt-ome, jkwnvnr, os tjn kmcy wkri tjn eobmt

  hb`jomn `bm dk. Ot `bmmkt dn`odn wjbt

  prklcnhs ot sjkucd wkri km, mkr wjnm

  ot sjkucd wkri km tjnh, bs tjn sckwnr

  lut hkrn vnrsbtocn juhbm lrbom `bm.

  Tjn ernbt `bc`ucbtome hb`jomn, wotj ots

  cohotnd `bpb`oty, os sk loe tjbt ot tbins

  up bcc tjn spb`n brkumd tjn wbccs ka b

  cbren rkkh, lut tjn juhbm lrbom, wotjots umcohotnd `bpb`oty, os shbccnr.

  Tjn `bc`ucbtome hb`jomn jbs tjku-

  sbmds ka pbrts, lut tjn muhlnr ka ots

  pbrts dkns mkt nvnm lneom tk nqubc tjn

  jumdrnds ka hoccokms ka umot `nccs ka

  wjo`j tjn juhbm lkdy os `kmstru`tnd.

  Oa tjn `bc`ucbtome hb`jomn lrnbis dkwm,

  ot hust wbot akr b rnpborhbm tk aox ot.

  B lrnbi kr b `ut om skhn pbrt ka tjnjuhbm lkdy `bm usubccy ln rnpbornd

  ly tjn lkdy otsnca.

  Cnt us snn om dntboc jkw tjos wkmdnr-

  auc hb`jomn, tjn juhbm lkdy, wkris.

  j b o r

  k o c e c b m d

  a b t ` n c c su m d n r c y o m e h u s ` c n

  m n r v n n m d o m e s

  Tjn Piom

  Ujnm yku ckki bt b juhbm lkdy, tjn

  aorst tjome yku snnJkw hu`j siom o t j n s i g m T j n by[

  os km b nrben bduct juhbmjuhbm lkdy;

  lkdy os `kvnrnd

  wotj blkut noejtnnm squbrn annt ka siom.

  Tjn siom vbrons om tjo`imnss. Ot os vnry

  tjom kvnr tjn nyncods, bmd quotn tjo`i km

  tjn pbchs ka tjn jbmds bmd tjn skcns ka

  tjn annt.

  Tjn siom os `khpksnd ka twk cbynrs. Tjn

  uppnr cbynr os tjn npo-

  tjn brtT d n r h o s - T j o s c b y n r osaBo !' '" ;- k hbdn ka dnbd, acbttnmndka tjn siom;

  `nccs, wjo`j brn `km-

  tomubccy wnbrome kaa bs wn hkvn brkumd.

  j b o r

  Tjos os b `utbwby vonw

  ka b somecn jbor (roejt)

  sjkwome tjn akcco`cn,

  wjo`j os tjn kpnmome,

  kr dnprnssokm, arkh

  wjo`j tjn jbor erkws.

  a b t ` n c c s v n o m

  b r t n r y

  B `rkss sn`tokm ka juhbm

  siom (cnat), sjkws tjn npo-

  dnrhos (tkp cbynr) bmd tjn

  dnrhos. Tjn siom rnprnsnmts

  kmn ka tjn cbrenst krebmska tjn nmtorn juhbm lkdy.

  h u s ` c n

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  10/52

  Tjn lkttkh ka tjn npodnrhos os hbdn ka

  covn `nccs tjbt don bmd rnpcb`n tjksn tjbt

  wnbr kaa km tjn surab`n.

  Lnmnbtj tjn npodnrhos os tjn dnrhos.

  Tjos cbynr ka siom os hbdn nmtorncy ka

  covome `nccs. Tjnrn brn hbmy shbcc lckkdvnssncs bmd mnrvn nmdomes om tjn dnrhos.

  Phbcc `kocnd tulns om tjos cbynr kpnm

  omtk tjn npodnrhos. Tjnsn tulns brn

  swnbt ecbmds bmd tjnor kpnmomes brn

  `bccnd pkrns. Jbors erkw kut ka tjn siom

  bmd jbvn tjnor rkkts om tjn dnrhos. Tjn

  kpnmomes arkh wjo`j jbors erkw brn

  `bccnd jbor akcco`cns.

  Ujbt dkns

  tjn siom dk;

  Tjn siom prkvodns tjn lkdy wotj b `kv-

  nrome tjbt os bortoejt,

  wbtnrprkka bmd, wjnm

  um lr ki nm , b lbr tk

  jbrhauc lb`tnrob.

  Tjn poehnmt, kr `kckrome hbttnr, ka

  tjn siom s`rnnms kut `nrtbom jbrhauc

  rbys ka tjn sum.

  Tjn siom jncps tk rneucbtn tjn tnh-pnrbturn ka tjn lkdy. Ujnm tjn lkdy

  surab`n os `kcd, tjn lckkd vnssncs om tjn

  siom `kmtrb`t bmd akr`n lckkd dnnpnr

  omtk tjn lkdy. Tjos prnvnmts tjn lkdy

  @rkss sn`tokm ka juhbm lkmn. Bducts jbvn

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  11/52

  BMICN (TB\P^P) OP HKQBL CN GKO MT , K\

  JOMEN, LNTUNNM TJN AKKT BMD TJN CNE

  pkrns, ot `brrons wotj ot `nrtbom dosskcvndlkdy wbstns.

  Tjn siom os b snmsn krebm ln`busn

  tjnrn brn hbmy mnrvn nmdomes om tjn

  siom.

  Bctjkuej pnkpcn dk mkt krdombrocy

  `kmsodnr tjn siom tk ln bm krebm ka tjn

  lkdy, yku `bm snn ly ots stru`turn bmd

  bcc tjn tjomes ot pnrakrhs akr tjn lkdy

  tjbt ot rnbccy os bm krebm.

  Tjn Lkmns

  Oa yku suddnmcy rnhkvnd tjn pkcns

  arkh b `or`us tnmt, tjnUjbt os tjn t n m t w k u g d `kccbpsn.

  purpksn k Tjn pkcns suppkrt tjntjn sincntkm; , o , r

  skat, pcoblcn `bmvbs kr

  tjn tnmt. Tjny bcsk jncp tk eovn tjn tnmt

  ots sjbpn. Tjn lkmns ka tjn juhbm sinc-

  ntkm suppkrt tjn skatnr pbrts ka tjn lkdy

  ?

  HKQBLCN LBCC-BMD-PK@INT GKOMT. JNBD KA

  TJOEJ LKMN AOTP OMTK PK@INT KA JOV LKMN

  TJOEJ LKMN

  (ANH^\)

  J^HBM PINCNTKM

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  12/52

  bmd eovn tjn lkdy ots enmnrbc sjbpn. Oa

  tjn sincntkm ka b lkdy wnrn suddnmcy

  rnhkvnd, tjn lkdy wkucd somi tk tjn

  ackkr om b sjbpncnss hbss.

  Tjn lkmns bcsk jncp tk prktn`t tjn

  skatnr pbrts ka tjn lkdy. Tjn siucc akrhs

  b strkme `bsn akr tjn vnry skat lrbom.

  Twk lkmy sk`ints om arkmt ka tjn siucc

  prktn`t tjn nyns. Tjn spombc `kcuhm

  akrhs b lkmy tuln tjbt prktn`ts tjn

  dnco`btn spombc `krd. Tjn rols akrh b

  jbrd ncbsto` arbhnwkri tjbt prktn`ts

  tjn jnbrt bmd cumes. Oa b pnrskm jbd mk

  rols bmd luhpnd omtk skhnkmn, nvnm

  b shbcc luhp hoejt `kccbpsn tjn cumes

  kr dbhben tjn jnbrt.

  Lkmns bcsk prkvodn bm`jkrs tk wjo`j

  hus`cns brn bttb`jnd, bmd lkmns prk-

  vodn cnvnrben akr tjn hkvnhnmt ka tjn

  hus`cns.

  Tjnrn brn twk ktjnr tjomes tjbt lkmns

  dk akr tjn lkdy7 tjn ommnr pbrts ka skhn

  lkmns hbin lckkd `nccs9 bmd lkmns brn

  tjn lkdy's `jona stkrben pcb`n akr `bc-`ouh, b `jnho`bc ncnhnmt vnry ohpkr-

  tbmt tk tjn skumd jnbctj ka tjn lkdy.

  Ujbt os

  tjn stru`turn

  ka b lkmn;

  _ku `bm snn, ly ckkiome bt b `utbwby

  vonw ka b lkmn, tjbt

  ot `kmsosts ka twk

  hbom iomds ka hbtn-

  robc7 b dnmsn kutnr

  hbtnrobc bmd b spkmey, pkrkus ommnr hb-tnrobc. Tjn jbrd kutnr hbtnrobc, tjbt

  eovns b lkmn ots sjbpn bmd strnmetj, os

  hbdn hkstcy ka `khpkumds ka tjn

  `jnho`bc ncnhnmts `bc`ouh bmd pjks-

  pjkrus. Tjn skat ommnr pbrt ka tjn lkmn

  os `bccnd hbrrkw. Hkst hbrrkw os ync-

  ckwosj om `kckr. Ot os hbdn up ka abt `nccs

  bmd os sohpcy b stkrben dnpkt akr abt.

  Tkwbrd tjn nmds ka ckme lkmns, coin

  tjksn ka tjn brhs bmd cnes, bmd enmnrbccy

  tjrkuejkut tjn omtnrokr ka acbt lkmns,

  su`j bs tjksn ka tjn siucc bmd tjn spombc

  `kcuhm, tjnrn brn pbt`jns bmd strnbis

  ka rnddosj tossun. Tjos rnddosj tossun

  ents ots `kckr arkh rnd lckkd `nccs.

  Ckme lkmns brn enmnrbccy `ycomdro`bc

  om sjbpn. Tjn ckme, `ycomdro`bc pkrtokm

  ka tjnsn lkmns os `bccnd tjn sjbat. Tjn

  nmds ka tjn ckme lkmns brn tjo`inr tjbm

  tjn sjbat, bmd brn sjbpnd sk tjbt tjny

  hby aot omtk tjn nmds ka bdgkomome lkmns.

  Tjn sjkrt lkmns, su`j bs tjksn ka tjn

  wrost bmd bmicn, brn `khpksnd hkstcy ka

  b tjo`i sjbat ka ncbsto`, spkmey hbtnrobc

  omsodn b tjom `kvnrome ka jbrd lkmn

  hbtnrobc. Acbt lkmns, su`j bs tjn rols,

  brn hbdn up ka spkmey hbtnrobc lntwnnm

  twk pcbtns ka jbrd lkmn.

  Bm omabmt hby jbvn bs hbmy bs 0>6

  lkmns, lut bs tjnJkw hbmy lkmns ] k w d d

  brn tjnrn om h b m k a t j n n

  tjn juhbm lkdy; h b m _ n s n

  lkmns erkw tk-

  entjnr tk akrh somecn lkmns. B mkrhbc

  bduct jbs

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  13/52

  Arkmt vonw ka tjn juhb m siucc (cnat)9 sodn vonw (`nmtnr )9 bmd sodn vonw w otj lkmns sn pbr btn d (roejt). Tjn `rbmouh,

  tjn pbrt ka tjn siucc nm`cksome tjn lrbom, os `khpksnd ka lkmns wjo`j brn jncd tkentjnr ly ohhkvblcn gkomts.

  tjnrn os b somecn lkmn tjnjykod lkmn

  om tjn tjrkbt.

  Tjn spombc `kcuhm `kmsosts ka twnmty-

  sox jkcckw `ycomdnrs ka lkmn `bccnd vnr-tnlrbn.Oa yku strume tkentjnr twnmty-sox

  spkkcs ka tjrnbd km b stoaa worn om tjn

  sjbpn ka b vnry kpnm cnttnr P, yku wkucd

  jbvn `kmstru`tnd skhntjome tjbt ckkis

  hu`j coin tjn juhbm spombc `kcuhm.

  Tjn `jnst `kmsosts ka twnmty-aovn

  lkmns7 kmn lrnbst lkmn, `bccnd tjn

  stnrmuh, bmd twnmty-akur rols. Pnvnm

  pbors ka rols bttb`j tk tjn spombc `kcuhmbt kmn nmd bmd tjn stnrmuh bt tjn ktjnr.

  Tjrnn pbors ka rols bttb`j kmcy tk tjn

  spombc `kcuhm, `urvn brkumd tk tjn

  arkmt, lut dk mkt hnnt tjn stnrmuh. Bmd

  twk pbors ka rols, `bccnd ackbtome rols,

  nxtnmd arkh tjn spomn kmcy pbrt-wby

  brkumd tk tjn arkmt.

  Tjnrn brn twk `kccbr lkmns, bmd twk

  sjkucdnr lkmns. Nb`j brh `kmsosts kakmn uppnr-brh lkmn bmd twk ckwnr-brh

  lkmns. Tjnrn brn noejt lkmns om tjn

  wrost. Tjn pbch ka nb`j jbmd os hbdn

  up ka aovn lkmns, bmd akurtnnm lkmns

  hbin up tjn aomenrs ka b jbmd.

  Tjnrn brn twk jop lkmns. Nb`j cne

  jbs kmn tjoej lkmn, kmn imnn`bp, kmn

  sjomlkmn, bmd kmn lkmn km tjn ktjnr sodn

  ka tjn ckwnr cne.

  Tjn bmicn ka nb`j akkt `kmsosts ka

  snvnm lkmns bmd tjn akkt, otsnca, ka aovn,

  wjocn akurtnnm lkmns hbin up tjn tkns

  ka nb`j akkt.

  Nvnry lkmn om tjn lkdy nx`npt kmn

  hnnts wotj bmktjnrJkw brn l k m n T j n k m n l k m n t j b t

  tjn lkmns

  `kmmn`tnd;dkns mkt hnnt bmktjnr

  lkmn os tjn ^-sjbpnd jy-

  kod lkmn om tjn tjrkbt.

  Tjn hnntome pcb`ns ka tjn lkmns brn

  `bccnd gkomts. Tjnrn brn twk iomds kagkomts7 tjksn blkut wjo`j tjn bdgkomome

  lkmns dk mkt hkvn, bmd tjksn blkut

  wjo`j tjn lkmns dk hkvn arnncy. Tjn

  lkmns ka tjn `rbmouh brn jncd tkentjnr

  ly gkomts ka tjn aorst iomd. Tjnsn brn

  ohhkvblcn gkomts.

  Ujbt jkcds

  tjn lkmns

  tkentjnr;

  Jkcdome tjnsn lkmns tkentjnr os b iomd

  ka vnry tkuej, spromeytossun, `bccnd `brtocben.

  @brtocben bcsk gkoms tk-

  entjnr tjn lkmns ka tjn

  spombc `kcuhm. Tjn spromey mbturn ka

  `brtocben hbins ot b ekkd sjk`i bl-

  skrlnr. Oa tjn ckwnr pbrts ka tjn spomn

  rn`novn b lckw, tjn `brtocben romes tjbt

  gkom nb`j vnrtnlrb tk tjn kmn blkvn ot,

  blskrl tjn sjk`i, sk tjbt tjn lrbom dkns

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  14/52

  h u s ` u c b r s y s tn h ( a r k m t v o n w )

  mkt annc tjn lckw. Oa tjos wnrn mkt sk,

  nvnry tohn yku tkki b stnp, ykur lrbom

  wkucd rn`novn b gkct.

  Ujbt brn

  coebhnmts;

  Tjn lkmns bt hkvblcn gkomts brn jncd

  tkentjnr ly tjo`i `krdska tkuej, stromey tossun

  `bccnd coebhnmts. Tk bod

  hkvnhnmt, bt cnbst kmn ka tjn twk bd-

  gkomome lkmns jbs b shbcc jkcckw tjbt

  `kmtboms b culro`btome acuod. Tjos acuod

  jncps tjn lkmns hkvn shkktjcy kvnr

  kmn bmktjnr, gust bs koc jncps tjn pbrts

  ka bm nmeomn hkvn kvnr kmn bmktjnr.

  Bcc tjn lkmns ka tjn lkdy bmd tjnor`kmmn`tome `brtocben bmd coebhnmts

  hbin up tjn lkdy's sincntbc systnh.

  Tjn Hus`ucbr Pystnh

  Tjn lkmns ka tjn juhbm lkdy jbvn mk

  wby ka hkvome tjnh-

  sncvns. Tjn hus`cns ka

  tjn lkdy hkvn tjnlkmns bmd tjnrn brn hkrn tjbm 166

  hus`cns tk hkvn tjn pbrts ka tjn sincn-

  tkm. Hus`cns hbin up hkrn tjbm jbca

  tjn wnoejt ka tjn juhbm lkdy.

  Hus`cns brn hbdn ka lum`jns ka

  Ujbt brn

  tjn hus`cns;

  ` r k s s s n ` t o k m t j r k u e j h u s ` c n

  2

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  15/52

  hus`ucbr tossun jncd toejtcy tkentjnr.

  Hus`ucbr tossun os vnry aolrkus, sk tjbt

  b hus`cn os skhnwjbt coin b lum`j ka

  rullnr lbmds lkumd toejtcy tkentjnr.

  o a 9

  Lnna os tjn hus`cn ka stnnrs. Uotj b pom,po`i bpbrt b pon`n kaJkw `bm r k b s t l n n a _ k ^ wocc

  hus`cn naolnrs; ] l n b U n t 6 ]

  rbtn ot omtk ckme, tjom

  strbmds tjbt brn aolnrs ka hus`cn tossun.

  Oa yku jbvn b ho`rks`kpn, pcb`n b vnry

  tjom hus`cn aolnr umdnr b `kvnr-ecbss

  upkm b ecbss scodn. _ku wocc tjnm ln blcn

  tk snn tjbt hus`cn tossun os hbdn up kaspomdcn-sjbpnd `nccs.

  Jkw brn hus`cns

  bttb`jnd tk lkmns;

  B typo`bc hus`cn os tjo`i om tjn hoddcn

  bmd tbpnrs erbd-

  ubccy tkwbrd tjn

  nmds. Ot os tjn

  nmds ka b hus`cn tjbt brn bttb`jnd tk

  lkmns. Kmn nmd ka b hus`cn os bm`jkrnd

  tk b lkmn tjbt tjn hus`cn `bmmkt hkvn.Tjos bttb`jhnmt os `bccnd tjn kroeom ka

  tjn hus`cn. Tjn ktjnr nmd os bttb`jnd

  tk b lkmn tjbt tjn hus`cn os omtnmdnd tk

  hkvn. Tjos bttb`jhnmt os `bccnd tjn om-

  snrtokm ka tjn hus`cn. Akr nxbhpcn, tjn

  LO@NVP (ACNZK\ H^P@CN)

  T\O@NVP (NZTNMPK\ H^P@CN)

  TN MDK MP

  BMD COEBHNMTP

  KA IMNN GKOMT

  H^P@^CB\ P_PTNH

  (LB@I QONU)

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  16/52

  hus`cn bt tjn arkmt ka tjn uppnr brh

  `bccnd tjnlo`nps jbs ots kroeom bt tjn

  sjkucdnr lkmn, bmd ots omsnrtokm os gust

  lnckw tjn nclkw gkomt km tjn lkmn tjbt

  os km tjn tjuhl sodn ka tjn akrnbrh.

  Tjn b`tubc bttb`jhnmt ka tjn nmd ka

  b hus`cn tk b lkmn os usubccy b``kh-

  pcosjnd ly b sjkrt, tkuej `krd ka hu`j

  tjn sbhn iomd ka tossun tjbt hbins up

  coebhnmts. Tjos `kmmn`tovn `krd os

  `bccnd b tnmdkm.

  Bcc tjn hus`cns ka tjn lkdy bmd tjnor

  tnmdkms hbin up tjn hus`ucbr systnh

  ka tjn lkdy.

  Ujbt brn

  tjn twk iomds

  ka hus`cn;

  Tjn hus`cns tjbt hkvn tjn sincntkm brn

  kmns tjbt wn `bm

  hkvn bt wocc. Tjny

  brn `bccnd vkcumtbry

  hus`cns. Bhkme

  tjnh brn tjn kmns tjbt hkvn tjn nyns,

  tkmeun, skat pbcbtn bmd tjn uppnr pbrt

  ka tjn euccnt.

  Tjnrn brn hus`cns om tjn lkdy tjbt

  wn `bmmkt hkvn bt wocc. Tjnsn brn

  `bccnd omvkcumtbry hus`cns. Tjos typn

  ka hus`cn os akumd om tjn wbccs ka vnoms

  doaanrnm`ns

  om hus`cns;

  bmd brtnrons, stkhb`j, omtnstomns, ebcc

  lcbddnr, tjn ckwnr pbrts ka tjn euccnt

  bmd om snvnrbc ktjnr omtnrmbc krebms.

  Tjkusbmds ka tomy omvkcumtbry hus`cns

  om tjn siom hkvn tjn jbor. Ujnm yku brn

  `joccnd kr aroejtnmnd bmd jbvn ekksn

  acnsj, kr ekksn pohpcns, tjn cottcn cuhps

  km ykur siom brn dun tk tjn tomy hus`cns

  om tjn siom puccome ykur jbors nrn`t.

  Tjn nyn prkvodns b ekkd dostom`tokm ln-twnnm vkcumtbry bmd

  Ujbt brn tjn o m v k c u m t b r y h us `cns.

  Qkcumtbry hus`cns

  nmblcn yku tk `kmtrkc

  tjn hkvnhnmts ka ykur nyn, om krdnr tk

  ckki om tjn dorn`tokm yku wosj. Jkw-

  nvnr, yku `bmmkt `kmtrkc bt wocc tjn

  hus`cn tjbt wodnms bmd mbrrkws tjn

  pupoc ka ykur nyn. Tjos hus`cn os om-

  vkcumtbry.

  Lut tjn dostom`tokm lntwnnm vkcumtbry

  bmd omvkcumtbry hus`cns dkns mkt bc-

  wbys jkcd trun. Akr omstbm`n, wjnm yku

  sjovnr wotj `kcd kr aroejt, tjn hus`cns

  tjbt sjbin ykur lkdy brn vkcumtbry

  hus`cns. Krdombrocy, yku `bm `kmtrkc

  tjnsn hus`cns, lut, wjnm sjovnrome, yku

  jbvn mk `kmtrkc kvnr notjnr stbrtome kr

  stkppome tjn b`tokm ka tjnsn hus`cns.

  Ckwnro me tjn br h (cnat) os bm n xb hp cn k a b aorst- cbss cnvnr, bs om b snn sbw9 rosome km tjn tkns (`nmtnr ), b s n`kmd -

  `cbss cnvnr, bs om b rk wo me kb r9 acnxo me, kr "h bi om e b hus`cn" (roe jt), b tjord-`cbss cnvnr, bs om b aosjome r kd.

  24

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  17/52

  Tjn str ome c oin h btt nr

  hbiome up vk cumtbry

  hus`cns os im kw m b s

  a olnr. Tjrnn iomds ka

  hus`cn aolnr brn sjkwm

  jnrn (cnat tk roejt)7 sinc-

  ntbc, shkktj, `brdob`.

  Tjny b`t bs oa tjny wnrn omvkcumtbry.

  @nrtbom `or`us pnrakrhnrs `bm swbcckw

  vbrokus klgn`ts, bmd tjnm, bt wocc, lrome

  tjnh up wotjkut doaao`ucty. Tjnsn

  pnrakrhnrs jbvn cnbrmnd tk `kmtrkc tjnor

  omvkcumtbry stkhb`j bmd ckwnr-euccnt

  hus`cns, bs tjkuej tjny wnrn vkcumtbry

  hus`cns.

  Jkw dk

  hus`cns hkvn;

  Hus`cn tossun os hbdn ka `nccs wjksn

  `ytkpcbsh `bm `km-

  trb`t. Ujnm tjn

  hus`cn `kmtrb`ts, ot

  ln`khns sjkrt, bmd tjnrnly puccs km tjn

  lkmn om wjo`j ot os omsnrtnd. Ujnm yku

  wbmt tk sjkw skhnkmn jkw strkme yku

  brn bmd yku "hbin b hus`cn" ly `km-

  trb`tome ykur lo`nps, ykur akrnbrh os

  puccnd up tkwbrd ykur sjkucdnr. Oa yku

  wbmt tk ckwnr ykur brh, yku rncbx ykur

  lo`nps bmd `kmtrb`t ykur tro`nps, tjn

  hus`cn km tjn umdnrsodn ka tjn brh.

  Tjn `kmtrb`tokm ka tjn tro`nps puccs tjn

  akrnbrh strboejt. _ku `bm snn tjbt tjn

  twk hus`cns ka tjn uppnr brh wkri bs

  b tnbh kr pbor. Bcc tjn vkcumtbry hus-

  `cns ka tjn lkdy wkri om pbors.

  Kmn wby tk om`rnbsn tjn pkwnr usnd tk

  dk wkri os tk bppcyJkw dk gkomts t j b t pkwnr tk bjncp hus cns , B ,. . 6 cnvnr. B cnvnr os btk hkvn lkmns;

  dn v o` n tjb t o m -

  `rnbsns wkri pkwnr kr rbmen ka hktokm.

  Tjn gkomts om tjn juhbm lkdy b`t bs

  cnvnrs tjbt om`rnbsn tjn pkwnr ka b hus-

  `cn kr om`rnbsn tjn dostbm`n tjrkuej

  wjo`j tjn hus`cn `bm hkvn b lkmn.

  Oa yku rbosn ykursnca km ykur tkns,

  yku brn hbiome usn ka kmn iomd ka

  cnvnr. Tjn hus`cns tjbt akrh tjn `bcvns

  ka ykur cnes jbvn tk dk tjn wkri ka

  coatome ykur wjkcn lkdy. _ku wkucd

  mnnd tk jbvn hu`j cbrenr `bca hus`cns

  oa tjny jbd tk umdnrek tjn strbom ka

  coatome ykur lkdy ly b dorn`t pucc. _nt

  yku nbsocy rbosn ykursnca km ykur tkns,

  ln`busn ykur akkt b`ts bs b cnvnr.

  Om tjn b`t ka rbosome ykursnca km ykur

  tkns, ykur wnoejt lnbrs strboejt dkwm

  km tjn pkomt wjnrn ykur sjomlkmn rnsts

  km ykur bmicn lkmn. Tjn hus`cns ka

  ykur `bca pucc upwbrd km ykur jnnc

  lkmn, bmd ykur akkt povkts upwbrd km

  tjn auc`ruh tjn pkomt brkumd wjo`j

  tjn cnvnr hkvns wjo`j os akrhnd ly

  tjn lkmns tjbt hbin up tjn lbcc ka ykur

  akkt. (Bctjkuej wn sby tjbt wn rbosn

  kursncvns km kur tkns, wn b`tubccy rbosn

  kursncvns km tjn lbccs ka kur annt bmd

  stnbdy kursncvns wotj kur tkns.)

  Oa yku rnb`j dkwm bmd erbsp tjn

  lb`i ka ykur akkt gust blkvn ykur jnnc,

  yku `bm annc tjn strkme tnmdkm `bccnd

  tjnB`joccns tnmdkmtjbt `kmmn`ts tjn

  hus`cns ka ykur `bca tk ykur jnnc lkmn.

  Oa, mkw, yku rbosn ykursnca km tjn lbcc

  ka ykur akkt, yku `bm annc tjn `bca hus-

  `cns toejtnm bmd lucen bs tjny `kmtrb`t

  bmd pucc upwbrd km ykur jnnc.

  2>

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  18/52

  @N\NL\^H

  K@@OVOTBC

  CKLNA\KMTBC

  CKLN

  VOMNBC

  ECBMDVOT^OTB\_

  ECBMD

  @N\NLNCC^H

  HODL\BOM

  HND^CCB

  PNMPK\_ @NMTN\ HK TK \ @NMTN\

  @NMTN\

  KA QOPOKM

  @NMTN\ KA JNB \OM E@NMTN\ KA PHNCC

  @utbwby vonw ka tjn siucc sjkwome ck`btokm ka lrbom. Vbrts ka tjn lrbom `kmtrkc snvnrbc ka kur b`tovotons.

  tjn hkvnhnmts

  ka tjn lkdy;

  Tjn Lrbom bmd Mnrvns

  Puppksn yku jbvn drkppnd ykur pnm`oc

  km tjn ackkr bmdUjbt `kmtrkcs U h t t R p o ` i o t u p

  Tjos os b vnry nbsy

  tjome tk dk, skhn-

  tjome yku `bm b``khpcosj wotj jbrdcy

  bmy tjkuejt kr doaao`ucty. _nt tjos soh-

  pcn b`tokm `busns yku tk usn dkznms ka

  ykur vkcumtbry hus`cns.

  Aorst, yku jbvn tk ck`btn tjn pnm`oc.

  Tjos rnquorns yku tk hkvn ykur nyns,

  bmd prklblcy bcsk tk turm ykur jnbd,

  umtoc yku jbvn lrkuejt tjn pnm`oc omtk

  vonw. Tjnm yku hust lnmd dkwm tk

  rnb`j tjn pnm`oc, erbsp ot, bmd tjnmstrboejtnm up bebom. Mkt kmcy dk dkznms

  ka vkcumtbry hus`cns lrome blkut ykur

  hktokms, lut tjny hust dk sk om gust

  tjn roejt krdnr. Ot wkucd ln autocn tk bt-

  tnhpt tk erbsp tjn pnm`oc lnakrn yku

  lnmt dkwm tk lrome ykur jbmd wotjom

  rnb`j. @cnbrcy skhntjome os `kmtrkccome

  tjn hktokms ka ykur hus`cns. Ujbt os ot;

  Tjn hkvnhnmts ka ykur hus`cns brn

  `kmtrkccnd ly ykur lrbom wjo`j wkris

  tjrkuej b systnh ka mnrvns dostrolutnd

  tjrkuejkut ykur lkdy. Tjn lrbom bmd

  tjn mnrvns, tkentjnr, hbin up tjn lkdy's

  mnrvkus systnh.

  Ujbt os tjn

  `nrnlruh;

  Tjn lrbom k``upons tjn uppnr jbca ka

  tjn siucc. Tjn cbrenstpbrt ka tjn lrbom, `bccnd

  tjn `nrnlruh, `kmsosts

  ka twk dnnpcy-wromicnd jnhospjnrns ka

  mnrvn tossun, kmn jnhospjnrn km nb`j

  sodn ka tjn jnbd.

  Bcc ka hbm's `kms`okus b`tovotons brn

  `kmtrkccnd ly jos `nrnlruh. Ot nmblcns

  joh tk rnhnhlnr, pnr`novn tjomes, skcvn

  prklcnhs bmd umdnrstbmd hnbmomes om sjkrt, tk tjomi. Tjbmis tk hbm's hkst

  joejcy-dnvnckpnd `nrnlruh, jn os tjn

  hkst omtnccoenmt ka bcc bmohbcs.

  Bt tjn lb`i ka tjn siucc, bmd bchkst

  `kvnrnd ly tjn `nrn-

  lruh, os tjn `nrnlnc-

  cuh. Tjos pbrt ka tjn

  lrbom, tkk, `kmsosts ka twk jnhospjnrns.

  Ujbt os tjn

  `nrnlnccuh;

  21

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  19/52

  Bm umdnrsurab`n vonw ka tjn lrbom sjkwome ots pbrts.

  Tjn `nrnlnccuh `kkrdombtns hus`ucbr

  b`tovoty. Ot os tjn `nrnlnccuh tjbt os rn-

  spkmsolcn akr hbm's blocoty tk cnbrm

  jblots bmd dnvnckp sioccs. Bs bm omabmt

  yku cnbrmnd, batnr hbmy trons bmd abccs,

  tk stbmd uproejt. Cnbrmome tk wbci wbs

  bmktjnr b``khpcosjhnmt tjbt tkki

  hu`j tohn bmd naakrt. Mkw, stbmdomebmd wbciome brn jblots tk wjo`j yku

  mnnd eovn mk tjkuejt, ynt lktj tjnsn

  b`tovotons rnquorn tjn usn ka hbmy hus-

  `cns om nxb`tcy tjn roejt krdnr. Tjn

  `nrnlnccuh butkhbto`bccy `kmtrkcs tjnsn

  hus`cns.

  Jbvn yku cnbrmnd tk sibtn kr rodn b

  lo`y`cn; Bt aorst, yku jbd tk tjomi blkut

  nb`j hkvn yku hbdn, lut skkm tjnhkvnhnmts ln`bhn butkhbto`, sk tjbt

  yku dod mkt jbvn tk tjomi umcnss bm um-

  usubc sotubtokm brksn. Ujnm yku wnrn

  cnbrmome, ykur `nrnlruh wbs om `kmtrkc

  ka ykur hkvnhnmts bs yku tjkuejt

  blkut gust wjo`j hus`cns yku wnrn

  ekome tk usn mnxt. Cbtnr, wjnm yku

  imnw jkw tk hbin nb`j hkvnhnmt `kr-

  rn`tcy, ykur `nrnlnccuh tkki kvnr `km-

  Tjn lrbom bmd spombc `krd hbin up tjn `nmtrbc mnr-

  vkus systnh. Tjn mnrvns wjo`j lrbm`j kut ka tjos

  mnrvkus systnh akrh tjn pnropjnrbc mnrvkus systnh.

  25

  k c a b ` t k r y l u cl

  . p o t u o t b r y e c b m d

  7 n r n l n c c u h

  h n d u c c b

  k p t o ` m n r v n m

  s p o m b c ` k r d

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  20/52

  Tjn `nrnlnccuh `kkrdombtns hbm's homd bmd hus`cns.

  trkc arkh ykur `nrnlruh. Bctjkuej tjn

  `nrnlnccuh's hus`ucbr `kmtrkc os butk-hbto`, ot os ohpkrtbmt tk rnhnhlnr tjbt

  tjn hus`cns ot `kmtrkcs brn vkcumtbry

  hus`cns.

  Ujbt os tjn

  hnduccb;

  Tjn omvkcumtbry hus`cns brn `kmtrkccnd

  ly b shbcc pbrt ka tjn

  lrbom tjbt os bt tjn tkp

  ka tjn spombc `krd. Tjos

  os tjn hnduccb. Ot os b cottcn hkrn tjbmbm om`j ckme bmd os rnbccy b tjo`inmome

  Tjn hnd uc cb os b

  luclcoin nmcbrenhnmt

  ka tjn spombc `krd.

  Ot `brrons bmd snmds

  kut mnrvn ohpucsns

  wjo`j `kmtrkc `or`ucb-

  tokm ka lckkd, lrnbtj-

  ome, doenstokm bmd

  ktjnr prk`nssns, tkk.

  HND^CCB

  ka tjn spombc `krd. Tjn hnduccb `km-

  trkcs tjn lnbtome ka tjn jnbrt, tjn rbtn ka

  lrnbtjome, tjn hkvnhnmts ka tjn stkh-

  b`j bmd omtnstomns, tjn hkvnhnmts ka

  tjn euccnt wjnm swbcckwome bmd ktjnr

  votbc b`tovotons ka tjn lkdy.

  Ujbt dkns

  tjn spombc `krd

  ckki coin;

  Tjnspombc `krdnxtnmds dkwmwbrd arkh

  tjn hnduccb tjrkuej

  tjn prktn`tome lkmy

  romes ka tjn spombc

  `kcuhm. Tjn `krd os

  `ycomdro`bc om sjbpn, wotj bm kutnr `kv-nrome ka suppkrtome `nccs bmd lckkd

  vnssncs, bmd bm ommnr, J-sjbpnd `krn ka

  mnrvn aolnrs. Tjn spombc `krd nxtnmds

  tjrkuej akur-aoatjs tjn cnmetj ka tjn

  spomn, bmd os b cottcn ckmenr om hnm tjbm

  om wkhnm, bvnrbeome soxtnnm bmd kmn-

  jbca om`jns om cnmetj. Ot wnoejs gust

  blkut kmn kum`n.

  Twncvn pbors ka mnrvns lrbm`j kaa tjnspombc `krd bmd pbss tjrkuej tjn lbsn

  ka tjn siucc omtk tjn lrbom. Tjorty-kmn

  ktjnr pbors lrbm`j kaa tjn spombc `krd

  tjrkuejkut ots cnmetj. Tjnsn mnrvn

  lrbm`jns rum tk bcc tjn krebms ka tjn

  lkdy, wjnrn tjny lrbm`j bebom bmd

  bebom, umtoc tjn shbccnst lrbm`jns brn

  mnrvns wjo`j brn sk tjom tjbt tjny `bm-

  mkt ln snnm wotj tjn umbodnd nyn.Mnrvns tjbt nxtnmd upwbrd arkh tjn

  spombc `krd tk tjn lrbom pbss tjrkuej

  tjn hnduccb wjnrn tjny `rkss. Tjus,

  tjn cnat sodn ka tjn lrbom `kmtrkcs tjn

  roejt sodn ka tjn lkdy, wjocn tjn roejt

  sodn ka tjn lrbom `kmtrkcs tjn cnat sodn ka

  tjn lkdy.

  Bm brhy dovosokm os `khpksnd ka hbmytjkusbmds ka

  Jkw os tjn h n m w j k p nr[

  mnrvkus systnh ` . ,... a k r h b wo dncoin bm brhy

  tncnpjkmn mntwkri; v b r o n t y k a

  dutons. Om krdnr

  tk `kmtrkc tjn b`tovotons ka sk hbmy

  skcdonrs, ot os mn`nssbry tk jbvn skhn

  systnh ly wjo`j tjn `khhbmdome enm-

  nrbc `bm cnbrm wjbt os ekome km om bcc

  2:

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  21/52

  tjn umots ka jos dovosokm bmd tjus, tk

  eovn krdnrs tk bmy ka tjnsn umots. Om

  krdnr tk b``khpcosj tjos, b tncnpjkmn

  mntwkri os snt up.

  Ujnm b lbttcn os om prkernss, skcdonrs

  pkstnd mnbr tjn lbttcn comn `bm tncnpjkmnrnpkrts ka b`tokm lb`i tk tjnor jnbd-

  qubrtnrs om krdnr tk omakrh tjn enmnrbc

  ka tjn sotubtokm. Tjn enmnrbc ents tjn

  hnssbens arkh tjnsn pksts. ^some tjos

  omakrhbtokm, bmd `bccome km jos trbomome

  bmd nxpnronm`n, jn ossuns krdnrs tk ln

  akcckwnd ly skcdonrs umdnr jos `kh-

  hbmd. Tjnsn krdnrs trbvnc lb`i bckme

  tjn sbhn tncnpjkmn worns.Cnt us akcckw b sohocbr sotubtokm

  wotjom tjn juhbm lkdy. Cnt us suppksn

  tjbt yku jbvn b``odnmtcy imk`ind b

  pnm`oc kaa ykur dnsi bmd wbmt tk po`i

  ot up. Ujnm tjn skumd ka tjn abccome

  pnm`oc rnb`jns ykur nbrs, ot `busns ncn`-

  m n r v n

  r k k t s

  tro`bc ohpucsns tk hkvn arkh ykur nbrs

  bckme twk mnrvns budotkry mnrvns

  bmd tjnm tk ykur lrbom. _kur nbrs

  brn sohocbr tk tjn pksts mnbr tjn lbttcn

  comn, ykur mnrvns sohocbr tk tjn tncn-

  pjkmn worns, bmd tjn ncn`tro`bc ohpucsnssohocbr tk tjn hnssbens tjbt hkvn bckme

  tjn worns.

  Ujnm tjn lrbom rn`novns ncn`tro`bc

  ohpucsns arkh tjn nbrs, b pbrto`ucbr

  pbrt ka tjn `nrnlruh pnr`novns tjn oh-

  pucsns bs skumd, bmd pbssns tjos omakr-

  hbtokm km tk bmktjnr pbrt ka tjn

  `nrnlruh, kmn tjbt os `km`nrmnd wotj

  rn`kemotokm. Tjos pbrt ka tjn lrbom `bccskm tjn pbrt tjbt stkrns omakrhbtokm

  s p o m b c

  ` k r d

  (Cnat)7 @utbwby vonw ka lb`i ka tjn jnbd.

  (Blkvn) 7 Vbrt ka tjn lb`ilkm n, bcsk i mkwm

  bs tjn spomn, spombc `kcuhm bmd vnrtnlrbc

  `kcuhm. Ot `kmsosts ka lkmns `bccnd vnr-

  tnlrbn wjo`j surrkumd tjn spombc `krd.

  2?

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  22/52

  tjn hnhkry. Oa yku jbvn nvnr lnakrn

  jnbrd b pnm`oc abcc, ykur hnhkry rn`ke-

  mozns tjn skumd. Mkw, yku brn bwbrn ka

  wjbt jbs jbppnmnd.

  Tjos sotubtokm os sohocbr tk tjbt ka

  tjn enmnrbc wjk ents lbttcn rnpkrts, bmd

  tjnm `bccs km jos trbomome bmd pbst nx-

  pnronm`n tk jncp joh ent b `cnbr po`turn

  ka wjbt os tbiome pcb`n bt tjn lbttcn-

  arkmt.

  Km`n ykur lrbom os bwbrn ka tjn

  abccnm pnm`oc, ot dn`odns tk po`i up tjn

  pnm`oc. Ncn`tro`bc ohpucsns ek arkh

  ykur lrbom tk tjn hus`cns ka ykur nyns,

  wjo`j tjnm hkvn blkut snniome tk lrometjn pnm`oc omtk vonw. Tjos os sohocbr tk

  tjbt ka tjn enmnrbc wjk snmds hnssbens

  tk arkmt-comn pksts bsiome akr hkrn om-

  akrhbtokm km tjn lbttcn.

  Ujnm tjn pnm`oc os lrkuejt omtk

  vonw, ncn`tro`bc ohpucsns acbsj lb`i tk

  ykur `nrnlruh, wjo`j hust bebom ek

  tjrkuej tjn prk`nssns ka pnr`nptokm bmd

  rn`kemotokm, om krdnr tk odnmtoay tjnpnm`oc. Jnrn wn jbvn mnw rnpkrts `kh-

  ome lb`i tk tjn `khhbmdome enmnrbc

  wjk omtnrprnts tjnh.

  Jbvome ck`btnd tjn pnm`oc, ykur `nrn-

  lruh mkw snmds jumdrnds ka ncn`tro`bc

  ohpucsns bckme mnrvns tk tjn hbmy

  hus`cns tjbt hust ln hkvnd wjnm yku

  lnmd kvnr, rnb`j kut ykur brh, `cksn

  ykur aomenrs brkumd tjn pnm`oc, bmd tjnm

  strboejtnm up bebom. Tjnsn ohpucsns

  bmd tjn rnspkmdome hus`ucbr hkvn-

  hnmts brn sohocbr tk hnssbens arkh tjn

  enmnrbc ekome kut kvnr tjn tncnpjkmn

  worns bmd tjn skcdonrs b`tome upkm tjn

  enmnrbc's krdnrs.

  Ujbt brn

  mnrvn `nccs;

  Mnrvn `nccs, bcsk `bccnd mnurkms, brn

  spn`obccy `kmstru`tndsk bs tk `brry mnrvn

  ohpucsns arkh kmn pbrt

  ka tjn lkdy tk bmktjnr. Mnrvn tossun `bm

  `kmdu`t nxtrnhncy shbcc bhkumts ka

  ncn`tro`oty. Mnrvn ohpucsns brn b`tubccy

  shbcc bhkumts ka ncn`tro`oty.

  Nb`j mnurkm jbs b `nmtrbc pkrtokm, kr

  Ujbt brn tjn

  pbrts ka

  b mnurkm;

  `ncc lkdy tjnrn

  `ncc lkdy, tj bt jbs bmu`cnus, `ytkpcbsh

  bmd b `ncc hnhlrbmn.

  Arkh kmn sodn ka tjn

  nxtnmd vnry scnmdnr

  lrbm`jome tjrnbds ka prktkpcbsh.

  Mnrvn ohpucsns arkh b mnurkm trbvnc tk tjn mnrvn nmdomes ka b hus`cn (cnat).

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  23/52

  Tjn mnrvkus systnh ka tjn ju-

  hbm lkdy kpnrbtns om hu`j

  tjn sbhn hbmmnr bs b tncn-

  pjkmn swot`jlk brd kpn rbtokm.

  Tjnsn tomy mnrvn aolnrs brn `bccnd dnm-

  drotns.Tjny ckki hu`j coin twoes bt tjnnmd ka b trnn lrbm`j. Arkh tjn ktjnr

  sodn ka tjn `ncc lkdy tjnrn nxtnmds b

  aborcy tjo`i mnrvn aolnr surrkumdnd

  ly b abtty sjnbtj wjo`j nmds om scnm-

  dnr, lrbm`jome tjrnbds ka prktkpcbsh.

  Tjnsn mnrvn aolnrs brn `bccnd bxkms.

  Pkhn bxkms brn vnry sjkrt, wjocn ktjnrs

  brn bs hu`j b]s tjrnn annt ckme. Dnm-

  drotns `kmdu`t mnrvn ohpucsns tk tjn

  `ncc lkdy. Bxkms `brry ohpucsns bwby

  arkh tjn `ncc lkdy.Mnrvn tossun os hbdn up ka b snrons ka

  mnurkms brrbmend sk tjbt tjn lrbm`jome

  tjrnbds ka prktkpcbsh ka bm bxkm omtnr-

  homecn wotj tjn dnmdrotns ka tjn mnoej-

  lkrome mnurkm. Jkwnvnr, tjn twk snts

  ka lrbm`jns dk mkt b`tubccy tku`j. Tjn

  ebp lntwnnm tjn lrbm`jns os `bccnd b

  symbpsn. Ujnm bm ohpucsn hkvns bckme

  b mnrvn, ot hust guhp b`rkss tjn sym-

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  24/52

  B sohpcn rnacnx b`tokm

  tbins pcb`n wjnm yku

  tku`j b `bmdcn acbhn.

  Tjn brh hus`cns `km-

  trb`t bmd yku pucc ykur

  brh bwby vnry quo`icy.

  bpsn lntwnnm kmn mnurkm bmd ots

  mnoejlkr.

  Mnrvns brn dovodnd omtk twk iomds7

  snmskry mnrvns tjbt `brry ohpucsns arkh

  snmsn krebms tk tjn lrbom, bmd hktkr

  mnrvns tjbt `brry `khhbmd ohpucsns tk

  tjn hus`cns.

  Oa yku tku`j b vnry jkt rbdobtkr, yku

  ob/u * quo`icy gnri ykurUjbt os b , , , , ,[ - jbmd bwby. _ku dkrnacnx b`tokm;

  mkt tjomi blkut pucc-

  ome ykur jbmd bwby yku b`t butk-

  hbto`bccy. Tjos butkhbto` b`tokm os

  `bccnd b rnacnx b`tokm.

  Om b rnacnx b`tokm, tjn mnrvn ohpucsn

  tbins b spn`obc pbtjwby, `bccnd b rnacnx

  br`. Om tjn `bsn ka ykur tku`jome tjn

  jkt rbdobtkr, tjn ohpucsn hkvnd arkhtjn siom wjnrn ot `bhn om `kmtb`t wotj

  tjn rbdobtkr bckme b snmskry mnrvn tk

  ykur spombc `krd. Jnrn tjn ohpucsn snt

  kaa bmktjnr ohpucsn om b hktkr mnrvn

  rummome arkh ykur spombc `krd tk ykur

  brh hus`cns. Tjn hus`cns `kmtrb`tnd

  bmd puccnd ykur jbmd bwby arkh tjn

  rbdobtkr. Tjos b`tokm tkki pcb`n om

  blkut kmn-tnmtj ka b sn`kmd.

  Bt tjn sbhn tohn, tjn kroeombc snm-

  skry ohpucsn trbvncnd up ykur spombc`krd tk ykur lrbom, wjnrn yku anct ot bs

  pbom.

  Jkw brn

  rnacnx b`tokms

  jncpauc;

  \nacnx b`tokms brn vnry usnauc om prk-

  tn`tome tjn lkdy arkh

  jbrh. Oa yku jbd tk

  tjomi blkut wjbt

  hkvnhnmts tk hbin

  wjnm suddnmcy tjrnbtnmnd wotj jbrh,

  yku hoejt ln`khn `kmausnd bmd dk tjn

  wrkme tjome. Tjn butkhbto` b`tokm ka

  ykur rnacnxns usubccy `busns yku tk b`t

  `krrn`tcy bmd quo`icy nmkuej tk bvkod

  kr cnssnm tjn dbmenr tjrnbtnmome yku.

  Akr nxbhpcn, oa yku suddnmcy ln`khn

  bwbrn ka bm klgn`t acyome tjrkuej tjn

  bor tkwbrd ykur ab`n, rnacnx b`tokms-

  `busn yku tk dkden tjn klgn`t bmd tk

  `cksn ykur nyns toejtcy.

  Pot `khakrtblcy om b `jbor, bmd `rkss

  ykur roejt cne kvnrJkw `bm yku ] rt k a

  dnhkmstrbtn b t r t .

  rnacnx b`tokm; ] c n a t ] A n n c

  brkumd gust lnckw tjn

  imnn`bp ka ykur roejt cne akr b tnmdkm

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  25/52

  tjbt rums dkwmwbrd arkh tjn imnn`bp.

  Uotj tjn nden ka tjn aomenrs ka ykur

  roejt jbmd stroin tjos tnmdkm sjbrpcy

  tjkuej mkt tkk jbrd, ka `kursn. Oa yku

  dk tjos `krrn`tcy, tjn ckwnr pbrt ka ykur

  roejt cne wocc guhp upwbrd, lnmdome

  arkh tjn imnn gkomt. Batnr yku jbvn

  cnbrmnd tk `busn tjos rnacnx b`tokm, wbot

  b anw homutns bmd try ot bebom. Tjos

  tohn, yku hby mktn tjbt ykur cne os

  bcrnbdy om hktokm lnakrn yku annc ykur

  aomenrs stroin tjn imnn.

  Tjn Pnmsns

  Un brn hbdn bwbrn ka tjn wkrcd

  brkumd us ly hnbms kaUjbt brn '.. - kur snmsns. Grkr hbmytjn snmsns;

  G

  `nmturons, hbm lnconvnd

  tjbt juhbm lnomes jbd kmcy aovn snmsns7

  soejt, jnbrome, tku`j, shncc, bmd tbstn.

  Hkdnrm s`onmtosts jbvn bddnd tk tjn cost

  tjn snmsns ka prnssurn, jnbt, `kcd bmd

  pbom.

  Tjnrn brn snvnrbc stnps om tjn prk`nss

  ka snmsome. B stohucus b`ts km tjn

  mnrvns om kmn ka tjn snmsn krebms. Mnrvn

  ` r k s s s n ` t o k m k a t j n j u h b m n yn

  k u t n r ` k b t

  ohpucsns arkh tjn snmsn krebm trbvnc tk

  tjn lrbom. Om tjn lrbom, tjn ohpucsns brnomtnrprntnd bs b anncome kr snmsbtokm.

  Akr omstbm`n, oa yku sto`i ykur aomenr

  wotj b mnndcn, mnrvn nmdomes om tjn siom

  ka ykur aomenr brn stohucbtnd tk snmd

  ohpucsns tk ykur lrbom, wjo`j omtnrprnts

  tjn ohpucsns bs pbom.

  Ot os ohpkrtbmt tk mktn tjbt, bctjkuej

  tjn lrbom omtnrprnts tjn ohpucsns bs

  pbom, tjn pbom os mkt anct om tjn lrbom,

  lut rbtjnr om tjn aomenr9 tjbt os, tjn

  snmsn krebm.

  Tjn krebms ka soejt brn tjn nyns. B ju-hbm nyn os sjbpnd coin

  Ujbt dkns b l b c c b m d o s b l k u t b m

  . 1 . k om`j om dobhntnr. Tjnckki coin;

  nyn os surrkumdnd ly btkuej wjotn prktn`tovn `kvnrome. Bt tjn

  arkmt ka tjn nyn, tjnrn os b trbmspbrnmt

  `or`ucbr pkrtokm om tjos `kvnrome. Gust

  lnjomd tjos trbmspbrnmt pkrtokm os b

  spb`n aoccnd wotj b `cnbr coquod. Bt tjn

  lb`i ka tjos spb`n os b `or`ucbr tossun

  wotj b jkcn om ot. Tjn tossun os `bccnd tjn

  oros, bmd tjn jkcn os tjn pupoc. Tjn oros

  os tjn `kckrnd pbrt ka tjn nyn. Km tjn

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  26/52

  ommnr nden ka tjn oros, brkumd tjn pupoc,

  os b rome ka tomy hus`cns snmsotovn tk

  coejt. Om lroejt coejt, tjnsn hus`cns `km-

  trb`t bmd mbrrkw tjn pupoc. Om doh coejt,

  tjn hus`cns rncbx bmd wodnm tjn pupoc.

  Oa yku stbmd om arkmt ka b horrkr om b

  lroejtcy-cot rkkh, yku `bm nbsocy snn tjn

  pupoc ka ykur nyn wodnm bmd mbrrkw.

  @kvnr kmn nyn wotj ykur jbmd akr blkut

  b homutn bmd b jbca. Puddnmcy rnhkvn

  ykur jbmd, bmd ckki bt tjn nyn tjbt wbs

  `kvnrnd. _ku wocc snn tjn pupoc mbrrkw.

  Lnjomd tjn oros os b trbmspbrnmt `or`ucbr

  j ] cnms hbdn ka tkuej tossun.

  , Hus`cns bttb`jnd tk tjnwn snn;

  roh ka tjos cnms `bm ak`us

  ot upkm mnbr kr abr klgn`ts. B lnbh ka

  coejt pbssome tjrkuej tjn cnms os turmnd

  upsodn dkwm bmd os rnvnrsnd arkh roejt

  tk cnat. Batnr pbssome tjrkuej tjn cnms,

  coejt trbvnrsns b cbren spjnro`bc `bvoty

  tjbt hbins up tjn luci ka tjn nyn. Tjos`bvoty os aoccnd wotj b `cnbr coquod

  tjrkuej wjo`j coejt pbssns nbsocy.

  Brkumd tjn ommnr surab`n ka tjos `bvoty

  os b `kbtome ka spn`obc mnrvn nmdomes

  tjbt brn snmsotovn tk coejt. Tjos snmsotovn

  `kbtome os tjn rntomb. Tjn mnrvn nmdomes

  `kmmn`t wotj tjn kpto` mnrvn tjbt cnbds

  tk tjn lrbom.

  Coejt, rnacn`tnd arkh bm klgn`t bmdnmtnrome tjn nyn, os ak`usnd ly tjn cnms

  bs b rnvnrsnd ohben km tjn rntomb. Tjn

  mnrvn ohpucsns brrovome bt tjn lrbom

  arkh tjn rntomb brn omtnrprntnd bs bm

  ohben ka tjn klgn`t.

  Tjos omtnrprntbtokm bcsk rnvnrsns tjn

  dorn`tokms ka tjn ohben bs ot wbs prk-

  gn`tnd km tjn rntomb, sk tjbt wn dk mkt

  snn tjomes upsodn dkwm bmd lb`iwbrd.

  s ` c n r k t o ` ` k b t

  Bt tjn pkomt wjnrn tjn kpto` mnrvn nm-tnrs tjn nyn, tjnrn os

  Ujbt os tjn G

  '

  . . . . mk rnthb, bmd `kmsn-lcomd spkt; '

  qunmtcy, tjos brnb os

  mkt coejt-snmsotovn. Tjos pkomt, wjo`j os

  gust lnckw tjn `nmtnr ka tjn lb`i ka tjn

  nyn, os `bccnd tjn lcomd spkt.

  _ku `bm prkvn tjn nxostnm`n ka tjoslcomd spkt om tjn akcckwome hbmmnr.

  Mktn tjn `rkss bmd tjn dkt km tjos pben.

  @cksn ykur cnat nyn, bmd jkcd tjos pben

  lnakrn ykur kpnm roejt nyn. Aox ykur

  ebzn km tjn `rkss. Mkw hkvn tjn lkki

  tkwbrd yku bmd tjnm bwby arkh yku,

  umtoc yku aomd tjn pkomt wjnrn tjn dkt

  `khpcntncy dosbppnbrs. Bt tjos pkomt tjn

  dkt os ak`usnd ly tjn cnms ka tjn nynnxb`tcy km ykur lcomd spkt. Jnm`n, yku`bm't snn tjn dkt.+

  Vcb`n b tblcn dorn`tcy lnmnbtj b coejt,

  sk tjbt klgn`ts mnbrUjy dk wn t j n ` n m t n r k a t j n tb[

  snn lnttnr . , , ,, lcn `bst mk sjbdkws,

  wotj twk nyns

  tjbm wotj kmn; P t b m d b l k u t n o

  ej t

  annt om arkmt ka tjn

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  27/52

  tblcn. @rku`j dkwm sk tjbt ykur nyns

  brn km b cnvnc wotj tjn tkp ka tjn tblcn,

  bmd `cksn kmn nyn.

  Bsi skhnkmn tk stbmd b tjrnbd-spkkc

  bt tjn `nmtnr ka tjn tblcn. Bcsk bsi joh

  tk pcb`n bmktjnr spkkc ka tjn sbhn sozn

  blkut akur om`jns om arkmt kr om lb`i ka

  tjn aorst spkkc, lut mkt tk tncc yku

  wjntjnr tjn sn`kmd spkkc os lnakrn kr

  lnjomd tjn aorst. Try tk eunss tjn ck`b-

  tokm ka tjn sn`kmd spkkc. Try tjos snv-

  nrbc tohns, innpome b rn`krd ka ykur

  `krrn`t eunssns. _ku wocc prklblcy jbvn

  b pkkr s`krn.

  Uotj lktj nyns kpnm, rnpnbt ykur

  eunssome. Tjos tohn, yku sjkucd jbvn b

  mnbrcy-pnran`t s`krn. Ujy;Ujnm wn ckki bt bm klgn`t wotj lktj

  nyns, b scoejtcy doaanrnmt ohben os prk-

  gn`tnd km tjn rntomb ka nb`j nyn. Tjos os

  trun ln`busn nb`j nyn snns tjn klgn`t

  arkh b scoejtcy doaanrnmt bmecn. Tjn rn-

  suct os tjbt tjn lrbom's omtnrprntbtokm ka

  tjn twk ohbens prkvodns tjn vonwnr

  wotj b somecn, tjrnn-dohnmsokmbc ohben

  ka tjn klgn`t. Tjn twk ohbens bcsk prk-

  Tjn `jbrb`tnrosto`s bmd kpnrbtokm ka lktj tjn juhbm

  nyn bmd tjn `bhnrb nyn sjkw rnhbriblcn sohocbroty.

  vodn tjn vonwnr wotj b pnr`nptokm ka

  dnptj tjbt nmblcns joh tk hbin gude-

  hnmts. ka abrmnss bmd mnbrmnss. Tjos os

  wjy yku jbd b lnttnr s`krn wjnm gude-ome tjn ck`btokms ka tjn spkkcs wotj lktj

  nyns kpnm.

  Tjnnbrs brn tjn krebms ka jnbrome. Tjn

  pbrt ka tjn nbr km tjn

  kutsodn ka tjn jnbd

  jncps tk b scoejt nxtnmt

  tk dorn`t skumd wbvns

  omtk tjn nbr. Pkumd wbvns nmtnrome tjn

  nbr stroin tjn nbrdruh, kr tyhpbmo`

  hnhlrbmn, bmd `busn ot tk volrbtn. Tjos

  hnhlrbmn strnt`jns tbuejtcy b`rkss tjn

  wjkcn dobhntnr ka tjn nbr pbssben.

  Tku`jome tjn ommnr surab`n ka tjn nbr-

  druh os b tomy lkmn `bccnd tjn hbccnus

  kr jbhhnr. Tjn hbccnus `kmmn`ts ly b

  gkomt tk bmktjnr cottcn lkmn, tjn om`us kr

  bmvoc. Bmd tjn om`us os gkomtnd tk b tjord

  lkmn, tjn stbpns kr storrup sk mbhnd

  ln`busn ot ckkis coin b storrup. Lnckw

  Ujbt dkns

  tjn nbr

  ckki coin;

  B `rkss sn`tokm ka tjn juhbm nbr, sjkwome ots pbrts.

  b m v o c

  b u r o ` c n

  b u d o t k r y ` b m b c

  s n h o ` o r ` u c b r

  ` k ` j c n b

  b u d o t k r y

  m n r v n

  s t o r r u p

  l c b ` i c o m o m e

  a o c h

  d o b p j r b e h

  c n ms

  ` b h n r b l k x

  d g u s t h n m t k a c n m s

  r m n b r l y k l g n ` t s

  b d g u s t h n m t k a c n m s

  a k r d o s t b m t k l g n ` t s

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  28/52

  Brrkws sjkw pbtj ka skumd tjrkuej tjn ommnr nbr.

  bmd omwbrd arkh tjn storrup brn tjrnn

  shbcc `bvotons aoccnd wotj coquod tjbt brn

  snpbrbtnd arkh nb`j ktjnr ly hnh-

  lrbmns. Tjn ommnrhkst ka tjnsn hnh-

  lrbmns `kmmn`ts wotj mnrvns tjbt ek tk

  tjn lrbom.

  Jkw dk

  wn jnbr;

  Ujnm skumd wbvns `busn tjn nbrdruh

  tk volrbtn, tjn nbrdruh

  `busns tjn hbccnus tk vo-

  lrbtn, tkk. Tjn volrbtome

  hbccnus stroins bebomst tjn om`us wotj

  nb`j volrbtokm. Tjn om`us pbssns tjn

  volrbtokm tk tjn storrup, wjo`j, om turm,

  `busns tjn coquod om tjn `bvotons tk vo-

  lrbtn. Qolrbtokm om tjn ommnrhkst `bvoty

  snts up ohpucsns om tjn mnrvns tjbt ek

  tk tjn `nrnlruh. Tjbt pbrt ka tjn `nrn-

  lruh `km`nrmnd wotj tjn snmsn ka jnbr-

  ome omtnrprnts tjn ohpucsns bs skumd.

  Tjos `khpco`btnd systnh wkris rn-

  hbriblcy wncc. Ot `bm hbin yku bwbrn

  ka b vnry wodn rbmen bmd `khpcnx `kh-

  lombtokm ka skumds, su`j bs tjksn wjo`j

  rnb`j ykur nbr wjnm yku brn om tjn

  prnsnm`n ka bm kr`jnstrb. Bcsk, ykur

  jnbrome krebms `bm ln b`tovbtnd ly su`j

  shbcc vkcuhns ka skumd bs tjksn wjo`j

  `khn arkh b pnm`oc hkvome kvnr b sjnnt

  ka pbpnr km tjn ktjnr sodn ka b rkkh

  arkh tjn jnbrnr.

  Lcomdakcd ykursnca wotj b jbmdinr`jona,

  bmd sot km b `jborUjy dk wn c b ` n d o m t j n h o d[

  jnbr lnttnr 2, * o. oC . don 62 b rkkh. Bsiwotj twk nbrs

  tjbm Uotj kmn; skhnkmn tk hkvn

  quontcy tk bmy pbrt

  ka tjn rkkh bmd `cbp jos jbmds km`n.

  Vkomt tk wjnrn yku tjomi jn os. \npnbt

  tjos b`tovoty snvnrbc tohns bs ykur bodn

  hkvns quontcy arkh pcb`n tk pcb`n blkut

  tjn rkkh. Jbvn ykur jncpnr innp s`krn

  ka tjn muhlnr ka tohns yku jbvn pkomtnd

  `krrn`tcy tk tjn ck`btokm bt wjo`j jn

  `cbppnd jos jbmds.

  Vcb`n b jbmd toejtcy kvnr kmn nbr,

  bmd rnpnbt tjn wjkcn nxpnrohnmt. \n-

  pnbt ot b tjord tohn, `kvnrome tjn ktjnr

  nbr.

  Oa ykur snmsn ka jnbrome os mkrhbc,

  yku wocc aomd tjbt ykur s`krn ka `krrn`t

  ck`btokms wbs pkkrnr wjnm yku costnmnd

  wotj kmcy kmn nbr. Arkh tjos yku `bm

  rnbdocy umdnrstbmd tjbt usome twk nbrs

  eovns yku b lnttnr pnr`nptokm ka skumd

  dorn`tokm, gust bs usome twk nyns eovns

  yku b lnttnr pnr`nptokm ka vosubc dnptj.

  Ujy dk wn

  shncc kdkrs;

  Tjn krebm ka shncc os tjn mksn. Ujnm

  tbiome b lrnbtj, yku

  hby drbw omtk ykur

  mksn `nrtbom ebsns om-

  tnrhomecnd wotj tjn ebsns ka wjo`j bor

  os hbdn. Ujnm tjn bddnd ebsns `khn

  omtk `kmtb`t wotj b shbcc pbt`j ka npo-

  tjncobc `nccs km tjn uppnr pbrt ka tjn

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  29/52

  ommnr surab`n ka ykur mksn, tjn `nccs

  `busn ohpucsns tk trbvnc bckme b pbor ka

  mnrvns tk ykur `nrnlruh, wjnrn tjn oh-

  pucsns brn omtnrprntnd bs kdkrs.

  Gust jkw tjos prk`nss tbins pcb`n os

  mkt `cnbrcy imkwm. Jkwnvnr, som`n tjn

  omsodn ka tjn mksn os bcwbys dbhp, s`onm-

  tosts lnconvn tjbt tjn kdkrkus ebsns dos-

  skcvn om tjn dbhpmnss bmd `busn b

  `jnho`bc rnb`tokm tjbt stohucbtns mnrvn

  nmdomes om tjn npotjncobc `nccs. Tjos

  `busns tjn `nccs tk snmd ohpucsns bckme

  tjn mnrvns.

  Mkt bcc ebsns rnb`t wotj tjn krebm ka

  shncc tk snt up snmsbtokms ka kdkr. Tjos

  os wjy wn `bcc kmcy `nrtbom ebsns

  tjksn tjbt dk rnb`t kdkrs kr shnccs.

  Tjn hkrn ka bm kdkrkus ebs tjbt `khns

  omtk `kmtb`t wotj tjn krebm ka shncc, tjn

  strkmenr os tjn snmsbtokm ka kdkr. Tjos

  os wjy wn usubccy drbw dnnp lrnbtjs

  wjnm wn smoaa blkut tk ck`btn tjn skur`n

  ka bm kdkr.

  Tjn snmsn ka shncc snnhs tk ln`khn

  abtoeund nbsocy9@bm tjn snmsn t j b t ] ] s n m s b[

  ka shncc ent r . r ,,,, (22 o) tk tokm ka kdkr abdns

  tornd kr ckst ;

  batnr b sjkrt tohn.

  Vnrjbps yku jbvn nmtnrnd b rkkh omwjo`j yku akumd b strkme kdkr. Batnr

  b anw homutns, jkwnvnr, yku dod mkt

  snnh tk mkto`n tjn kdkr bt bcc.

  Tjn dos`jbren ka hu`us tjbt b``kh-

  pbmons b snvnrn `kcd wocc `busn yku tk

  cksn ykur snmsn ka shncc, ln`busn tjn

  hu`us akrhs b tjo`i `kvnrome kvnr tjn

  npotjncobc `nccs ka tjn mksn bmd prnvnmts

  kdkrkus ebsns arkh `khome om `kmtb`twotj tjn `nccs.

  Tjn snmsn ka shncc os joejcy dnvnc-

  kpnd bhkme b cbren pbrt ka tjn bmohbc

  iomedkh. Tjnsn bmohbcs usn shncc bs

  tjnor `jona hnbms ka cnbrmome blkut

  tjnor surrkumdomes. Om juhbm lnomes,

  jkwnvnr, tjn snmsn ka shncc os kmcy

  hocdcy dnvnckpnd.

  k c a b ` t k r y ` n m t n r

  s n ms n k r e b m

  a k r k d k r s

  Tjn `utbwby vonw ka tjn jnbd sjkws tjn snmsn krebm

  akr kdkrs bmd tjn kcab`tkry `nmtnr. Tjn `rkss sn`-

  tokm os bm nmcbrend pbrt ka tjn comome ka tjn mksn.

  m n r v n a o l n r s

  s n m s n ` n c cs u p p k r t o m e ` n c c

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  30/52

  Doaanrnmt tbstn luds om tjn

  tkmeun brn rnspkmsolcn akr

  d o a an rnm t tbs tn snmsb t okms.

  Tbstn luds brn sjkwm om tjos `rkss sn`tokm ka tkm eun .

  Phbcc krebms, `bccnd tbstn luds, brn ck-`btnd gust lnckw tjnJkw dk wn V V .

  .. . 6 surab`n kr tjn tkmeuntbstn tjomes; tk

  bmd om tjrnn pcb`ns om

  tjn tjrkbt. @nrtbom hbtnrobcs tbinm omtk

  tjn hkutj `busn tbstn luds tk prkdu`n

  tjn snmsbtokm ka tbstn. Gust jkw tjos snm-

  sbtokm os lrkuejt blkut os mkt imkwm.

  Tbstn, coin shncc, os prklblcy tjn rnsuct

  ka b hocd `jnho`bc rnb`tokm. Tbstn snm-

  sbtokms hby ln dovodnd omtkswnnt, sbcty,

  skur bmd lottnr.

  Mkt bcc tbstns brn dntn`tnd ly tjn

  sbhn tbstn luds. Tjksn tbstn luds bt

  tjn sodns bmd top ka tjn tkmeun trbmshot

  ohpucsns ka sbctomnss tk tjn lrbom. Tjn

  luds bt tjn top ka tjn tkmeun dntn`t

  swnntmnss, tjksn mnbr tjn lbsn dntn`t lot-

  tnrmnss bmd tjksn km tjn sodns dntn`t

  skurmnss. Tjus]ujnrn brn `nrtbom brnbs

  ka tjn tkmeun om wjo`j twk iomds ka

  tbstn luds brn ck`btnd7 tjnsn brn tjn

  sodns bmd tjn top.

  Tjn snmsn ka tbstn os `khpco`btnd ly

  tjn ab`t tjbt kmn tbstn hby hbsi kr`kumtnrb`t bmktjnr. Akr nxbhpcn, tjn

  swnntmnss ka suebr wocc `kumtnrb`t tjn

  skurmnss ka cnhkm guo`n.

  Tbstn os aurtjnr `khpco`btnd ly tjn

  ab`t tjbt `nrtbom tbstns brn b`tubccy

  kdkrs. Tjos os trun ka tjn tbstn ka bm

  kmokm. Oa b lbd `kcd `busns yku tk cksn

  ykur snmsn ka shncc, yku wocc mkt ln

  blcn tk tbstn bm kmokm.

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  31/52

  Tjn siom os tjn krebm ka a nnc ome . Tjn `rkss sn`tokms sjkw tjn mnrvn nmd ome s rnsp kmsol cn akr vbro kus snmsbto kms.

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  32/52

  Tjn Doenstovn Pystnh

  Un jbvn cnbrmnd tjbt tjn lckkd `brrons

  mkurosjhnmt tk tjn `nccs

  tjTlkd1> a tjntossuns"Tjos mkur", osjhnmt `khns arkh tjnusn akkd;

  akkd wn nbt. @nrtbomcy,

  akkd om tjn akrh om wjo`j wn put ot

  omtk kur hkutjs `kucd mkt ln `brrond

  ly tjn lckkd. Lnakrn akkd os om b akrh

  tjbt nmblcns ot tk mkurosj tjn tossuns, ot

  hust ln ernbtcy `jbmend. Tjos prk`nss

  ka `jbmen os `bccnd doenstokm.

  Tjn hkutj, nskpjbeus (kr euccnt),

  stkhb`j, shbcc omtnstomn bmd cbren om-

  tnstomn akrh b `kmtomukus tuln blkut

  tjorty annt ckme `bccnd tjn bcohnmtbry

  `bmbc. Akkd pbssns tjrkuej tjn bcohnm-

  tbry `bmbc durome tjn prk`nss ka doens-

  tokm. Tjn covnr bmd tjn pbm`rnbs, twk

  cbren ecbmds, brn bcsk ohpkrtbmt om tjn

  doenstokm ka akkd. Tjn bcohnmtbry `bmbc

  bmd tjnsn twk ecbmds hbin up tjn

  lkdy's doenstovn systnh.

  Kmn ka tjn `kmstotunmts ka akkd os

  stbr`j. Ujnm akkd

  tjbt `kmtboms stbr`jJkw dkns

  doenstokm lneom .

  om tjn hkutj;os `jnwnd, tjn sbcovb

  om tjn hkutj lromes

  blkut b `jnho`bc `jbmen om tjn stbr`j.

  Bs b rnsuct ka tjos `jbmen, tjn stbr`j

  ln`khns b iomd ka suebr tjbt os nbsy akrtjn lkdy tk usn bs mkurosjhnmt akr tjn

  `nccs.

  B sulstbm`n, su`j bs sbcovb, tjbt

  `jbmens akkd omtk b akrh tjbt `bm ln

  usnd ly tjn lkdy os `bccnd bm nmzyhn.

  Nmzyhns brn sn`rntnd ly ecbmds. Pbcovb

  os sn`rntnd ly sbcovb ecbmds om tjn rkka

  bmd ackkr ka tjn hkutj.

  Kmcy stbr`j `bm ln doenstnd om tjn

  hkutj. Abts bmd prktnoms, tjn twk ktjnr

  hbom `kmstotunmts ka akkd, hust ln do-

  enstnd abrtjnr bckme om tjn bcohnmtbry

  `bmbc.

  Pom`n akkd, wjntjnr doenstnd om tjn

  hkutj kr ktjnr pbrtJkw dk tnntj

  bod doenstokm;ka tjn bcohnmtbry

  `bmbc, hust ln swbc-

  ckwnd, tjn akkd hust aorst ln lrkinm up

  omtk shbcc pon`ns. Bs wn `jnw, kur tnntj

  `ut bmd eromd akkd omtk shbcc pon`ns

  tjbt .brn wnttnd ly sbcovb, bmd aombccyakrhnd ly tjn tkmeun omtk cuhps tjbt

  wn `bm nbsocy swbcckw.

  B tkktj os b rnhbriblcn stru`turn.

  Tjn pbrt ka tjn tkktj blkvn tjn euh os

  tjn `rkwm9 lnckw tjn `rkwm, bmd `kv-

  nrnd ly tjn euh, os tjn mn`i9 lnckw tjn

  mn`i os tjn rkkt tjbt cons om tjn sk`int

  ka tjn gbw lkmn. B tkktj jbs bm kutsodn

  `kvnrome ka nmbhnc, tjn jbrdnst hbtn-robc om tjn lkdy. Omsodn tjn nmbhnc, bmd

  akrhome tjn hbom pbrt ka tjn tkktj, os

  dnmtomn. Ot ckkis coin lkmn lut os jbrdnr.

  Om b `bvoty om tjn `nmtnr ka tjn tkktj os

  tjn pucp, wjo`j `kmtboms lckkd vnssncs

  bmd mnrvns.

  Ujbt brn

  `brlkjydrbtns;

  Ujnm yku ckki km tjn sjncvns ka b

  supnrhbrint, ykusnn su`j b vbronty ka

  akkd tjbt ot os jbrd

  tk lnconvn bcc tjn doaanrnmt iomds `bm ln

  dovodnd omtk b anw akkd ncnhnmts. Lut

  tjos os trun.

  Kmn akkd ncnhnmt os `bccnd `brlkjy-

  drbtn. @brlkjydrbtns brn hbdn up ka

  tjn `jnho`bc ncnhnmts `brlkm, jydrk-

  enm bmd kxyenm. Ptbr`jns bmd suebrs,

  06

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  33/52

  lrnbd bmd hb`brkmo bmd rk`i `bmdy,

  tkk, brn skhn `brlkjydrbtns. Tjn ju-

  hbm lkdy usns `brlkjydrbtns bs b

  skur`n ka nmnrey. Oa tjn lkdy jbs hkrn

  `brlkjydrbtns tjbm ot `bm usn, ot hby

  `jbmen tjnh omtk abt, wjo`j ot stkrns.

  Bmktjnr akkd ncnhnmt os abt, wjo`j os

  b lnttnr skur`n ka nmnreyU jb t os . , , , a b t ; tjbm `brlkjydrbtn. Luttnr,

  hbrebromn, cbrd bmd kcovn

  koc brn b anw nxbhpcns ka abt bs wncc bs

  tjn wjotn orrneucbr strnbis om b lnna-

  stnbi bmd brkumd tjn ndens ka tjn stnbi.

  s b c o v b r y

  e c b m d s

  Ck`bt okm ka tjn sb c ovbryecbm ds om tjn juhbm lkd y.

  r n s u c t s w j n m c b ` i o m el n m n a o t s a k r l k d ya k k d s k u r ` n s

  _ncckw bmdErnnmQnentblcns'

  Erkwtj

  Vkkr BppntotnBppnto tn

  LurmsPtbr`jnsbmd Puebrs Cop @krmnrs @rb`iCovnr bmd Cnbm Hnbts

  ^psntJoejnr@nmtnrska Lrbor

  JnbctjyPiom

  m o b ` o mUjnbt!

  Lrnbd

  \nd VnppnrsPtrbwlnrrons

  Lcnndome Euhs

  Vrnvnmts\o`ints

  \o`ints

  Hnmtbc, Vjyso`bc Omnaao`onm`y

  Erkwtj

  p r k t n o m

  Hnbt, Iodmny Lnbms, Nees

  Akrhbtokmka Tnntjbmd Lkmns

  ` b c ` o u h

  Bmnhob

  o r k m

  Luocds \nd Lckkd @nccs

  Nmnrey

  ` b c k r o n sUjnbtLrnbd

  Luttno

  d n m t o m n

  pucp

  4 ` n h n m t

  r k k t

  @rkss sn`tokm ka b tkktj.

  n m b h n c

  Tjn prk`nss ka swbcckwome.

  s k a t p b c b t n

  n p o e c k t t o s

  n s k p j b e u s

  t r b ` j n b

  d

  `

  b

  l,

  l

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  34/52

  Oa tjn lkdy jbs hkrn abt tjbm ot `bm usn

  akr nmnrey, ot stkrns ot. Tjbt os wjy skhn

  pnkpcn brn stkut.

  Ujbt os

  prktnom;

  Tjn tjord hbom akkd ncnhnmt os prktnom

  wjo`j os hbmuab`turnd om

  tjn lkdons ka ernnm pcbmts.

  Ujnm- juhbm lnomes kr

  `bttcn nbt ernnm pcbmts, tjn pcbmt prk-

  tnom os `jbmend omtk hus`cn. Ujnm ju-

  hbm lnomes nbt hnbt, wjo`j os `bttcn

  hus`cn, tjny hbin usn ka tjnor lnst

  skur`n ka prktnom. Hnbt, bcsk, luocds

  hus`cn om tjn juhbm lkdy.

  Hbmy akkds `kmtbom shbcc bhkumts ka

  sulstbm`ns `bccnd votb-Ujbt brn

  votbhoms;homs, wjo`j brn mn`ns-

  sbry tk tjn jnbctj ka tjn

  lkdy. Qotbhoms brn mbhnd ly hnbms ka

  tjn cnttnrs B, L, @, D, bmd I.

  Qotbhom B os ohpkrtbmt akr jnbctjy

  nyns, siom, hu`kus hnhlrbmns bmd akr

  mkrhbc erkwtj. Qotbhom L os mnndnd akrekkd bppntotn, ekkd doenstokm ka `brlk-

  jydrbtns, mkrhbc erkwtj bmd jnbctj ka

  mnrvns bmd hus`cns. Qotbhom @ os oh-

  pkrtbmt akr erkwtj, tjn dnvnckphnmt ka

  tnntj, ekkd siom bmd jnbcome. Qotbhom

  D os mnndnd akr strkme lkmns bmd tnntj.

  Qotbhom I os ohpkrtbmt akr tjn `ckttome

  ka lckkd bmd mkrhbc covnr aum`tokm.

  Nvnm oa wn nbt nmkuej akkd, wn wocc

  mkt ln jnbctjy umcnss tjn akkd `kmtboms

  suaao`onmt votbhoms.

  Ktjnr akkd ncnhnmts brn `bccnd hom-

  nrbcs. Tjnsn brn shbccUjbt brn

  homnrbcs;bhkumts ka `nrtbom `jnh-

  o`bc ncnhnmts. Akr nxbh-

  pcn, tjn ncnhnmts pjkspjkrus bmd`bc`ouh brn mnndnd akr jnbctjy tnntj

  bmd lkmns.

  Om krdnr tk ln jnbctjy, wn hust eovn

  kur lkdons prkpnr bhkumts ka tjnsn

  akkd ncnhnmts. Jkw brn wn tk imkw

  gust wjbt akkds wocc prkvodn tjn roejt

  bhkumts; P`onmtosts jbvn wkrind kut

  tjn bmswnrs, bmd wjnm kur dont om`cudns

  tjn prkpnr bhkumts ka nb`j akkd ncn-hnmt, wn brn tjnm sbod tk ln nbtome b

  lbcbm`nd dont.

  B lbcbm`nd dont wocc eovn tjn lkdy tjn mkurosjhnmt ot mnnds. Tjos os b rnquornhnmt tk hbomtbom ekkd jnbctj. B

  dont tjbt os cb`iome om `nrtbom rnquornhnmts `kucd cnbd tk b stbtn ka umjnbctj wjo`j dk`tkrs `bcc hbcmutrotokm.

  0

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  35/52

  B `jo`inm sbmdwo`j, akr nxbhpcn, `km-

  tboms stbr`j, abt bmdU ] n prktnom. Tjn lrnbd os

  doenst okm; h b o m c y s t b r ` j ' t j n l u t -

  tnr os abt bmd tjn

  `jo`inm os prktnom.

  Ujnm b pon`n ka tjn sbmdwo`j os

  `jnwnd, tjn stbr`j os lnome doenstnd ly

  sbcovb.

  Ujnm b hkutjauc ka tjn sbmdwo`j

  os swbcckwnd, ot pbssns omtk tjn nskpjb-eus.Tjos os tjn hus`ucbr tuln tjbt `km-

  trb`ts bckme ots cnmetj tk pusj tjn akkd

  dkwm omtk tjn stkhb`j.

  Om tjn stkhb`j, wjo`j os b hus`cn,

  tjn akkd os `jurmnd blkut wjocn doens-

  tovn guo`ns pkur om arkh ecbmds om tjn

  stkhb`j wbcc. Nvnmtubccy, tjn `jurm-

  ome b`tokm hkvns akkd kut ka tjn stkh-

  b`j bmd omtk tjn shbcc omtnstomn.

  PBCOQB\_ ECBMD

  Tjn bcohnmtbry `bmbc (om`cudome

  tjn hkutj, nskpjbeus, stkhb`j,

  shbcc bmd cbren omtnstomns), tjn

  covnr bmd tjn pbm`rnbs hbin up

  tjn lkd y' s d oe nst ovn systnh.

  Tjn stkhb`j bmd omtnstomn om tjn doenstovn prk`nss.

  PTKHB@J

  NPKVJBE^P

  COQN\

  VBM@\NBP

  D^KDNM^H

  EBCC LCBDDN\

  AKKD

  Doenstnd ak kd os bls krln d tjrk uej tjrnbd coin vocco.

  QNOM

  C_HVJ QNPPNC

  B\TN\_

  QOCCO

  EKLCNT @NCC

  G

  V\KPN@\NTO

  B@OD aKKK

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  36/52

  a k u r s t b e n s k a t j n j n b r t ` y ` c n

  Tjn ernbtnr pbrt ka tjn doenstovn prk`-

  nss tbins pcb`n om tjn

  tjnThtT Phb22 omtnstomn- Jnrn x o- tjn prktnom bmd tjnomtnstomn dk; r

  abt brn aombccy `jbmend

  omtk akrhs tjbt `bm ln usnd ly tjn tos-suns. Tjn covnr `kmtrolutns tk tjos doens-

  tovn prk`nss ly sn`rntome omtk tjn shbcc

  omtnstomn b coquod `bccnd locn. Tjn pbm-

  `rnbs sn`rntns pbm`rnbto` guo`n wjo`j

  aurtjnr bods om dosskcvome akkd.

  Tjn shbcc omtnstomn umdnrekns `km-

  tomubc hus`ucbr `kmtrb`tokm `bccnd

  pnrostbcsos. Tjos b`tokm pusjns tjn do-

  enstnd akkd omtk tjn cbren omtnstomn. Tjnsurab`n ka tjn cbren omtnstomn jbs b

  cbren muhlnr ka tjrnbdcoin prkgn`tokms

  `bccnd vocco. Tjn doenstnd, coqunaond akkd

  os blskrlnd tjrkuej tjn vocco, bmd pbssns

  omtk `bpoccbrons tjbt brn omsodn tjn vocco.

  Mkw, tjn akkd os om tjn lckkdstrnbh.

  Bs wn jbvn cnbrmnd, tjn lckkd `brrons

  tjn akkd tk tjn `nccs om tjn tossuns,

  wjo`j usn tjn akkd tk prkvodn tjn lkdywotj nmnrey bmd hbtnrobc akr rnpbor.

  Mkt bcc tjn pbrts ka tjn `jo`inm sbmd-

  l c k k d a r k h c u m e

  y

  c n a t b u r o ` c n

  r o e j t b u r o ` c n

  a r k h

  l k d y

  r o e j t v n m t r o ` c |

  wo`j `bm ln doenstnd. Tjksn pbrts

  wjo`j brn omdoenstolcn pbss tjrkuej tjn

  cbren omtnstomn tk ots ckwnr pbrt, `bccnd

  tjn rn`tuh. Nvnmtubccy, tjn omdoenstolcnakkd os ncohombtnd arkh tjn rn`tuh

  tjrkuej tjn bmus.

  Tjn @or`ucbtkry Pystnh

  r o e j t

  v n m t r o ` c n

  Ujbt wkri dknstjn jnbrt dk;

  Bctjkuej tjn study ka bmbtkhy os hkrn

  tjbm

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  37/52

  Tjn jnbrt os b vnry naao`onmt puhp

  tjbt hkvns lckkd tjrkuej tjn lkdy.

  Tjn jnbrt os b hus`cn tjbt `kmtrb`ts bmd

  rncbxns blkut snvnmty tohns b homutn,

  akr bcc tjn homutns ka bcc tjn ynbrs ka

  ykur coan. Nb`j `kmtrb`tokm bmd rncbxb-

  tokm ka tjn jnbrt hus`cn os b jnbrtlnbt.

  _ku jbvn hkrn tjbm 266,666 jnbrt-

  lnbts nvnry dby. Nb`j jnbrtlnbt puhps

  blkut twk kum`ns ka lckkd. Tjos rnsucts

  om blkut 20,666 qubrts ka lckkd lnome

  puhpnd nb`j dby.

  Tjn brrkws omdo`btn tjn dorn`tokm ka lckkd prnssurn.

  Vrnssurn akr`ns `cksome bmd kpnmome ka tjn vbcvns.

  (2) Buro`cns `kmtrb`t, squnnzome lckkd omtk vnmtro`cns.

  (

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  38/52

  ktjnr aummnc tk ykur nbr. Tjn "cul-

  dupp, cul-dupp, cul-dupp" yku jnbr os

  tjn skumd ka ykur aronmd's jnbrt kpnmome

  bmd `cksome. B dk`tkr costnms tk tjn

  jnbrtlnbt ly usome b stntjks`kpn.

  Lckkd jbs lnnm `bccnd "tjn rovnr ka

  coan." Tjos os bmUjbt wkri dkns . , ,tjn lckkd dk; bppr kpro b tn dn-

  s`roptokm, ln`busn

  tjn lckkd suppcons tjn `nccs ka tjn lkdy

  wotj tjn hbtnrobcs tjny mnnd akr mkur-

  osjhnmt bmd rnpbor, bmd ot rnhkvns

  wbstns arkh tjn `nccs. Om bddotokm, tjn

  lckkd `kmtboms `nccs tjbt aoejt dosnbsnbmd sulstbm`ns tjbt rnpbor `ut kr

  lruosnd pbrts ka tjn lkdy.

  Tjn lckkd os hbdn up ka lktj coquod

  bmd skcod pbrts. Tjn coquod os `bccnd

  pcbshb. Tjn skcod pbrts brn rnd `kr-

  pus`cns, wjotn `krpus`cns bmd pcbtncnts.

  Tjn jnbrt , lckk d, vnoms bm d brtnrons h bin up tjn `or-

  `ucbtkry systnh. Tjn bkrtb `brrons tjn lckkd arkh tjn

  jnbrt, wjo` j lrbm` j brtnrons dostrolutn tjrku ej lkd y.

  ` o r ` u c b t k r y s ys t nh

  v n o m

  v n o m s

  01

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  39/52

  Tjn wkrd `krpus`cn os tjn Cbt om wkrd

  akr "cottcn lkdy."

  Ujbt brn

  rnd `krpus`cns;

  Hkrn tjbm momn-tnmtjs ka tjn lckkd `km-

  sosts ka rnd `krpus-

  `cns. Tjny brn skshbcc tjbt b cbren

  drkp ka lckkd `kmtboms hkrn tjbm 6

  hoccokm ka tjnh. Tjny brn dos`-sjbpnd

  bmd `km`bvn km nb`j sodn. Tjnsn

  `krpus`cns `kmtbom b sulstbm`n `bccnd

  jnhkecklom, wjo`j os b `khpkumd ka

  orkm. Jnhkecklom `bm `khlomn vnry

  wncc wotj kxyenm arkh tjn bor om tjn

  cumes. Ot os tjn tbsi ka tjn rnd `krpus-`cns tk `brry kxyenm tk `nccs om bcc pbrts

  ka tjn lkdy, bmd upkm rnb`jome tjnsn

  `nccs, tk eovn up tjn kxyenm tk tjnh.

  Ujnm jnhkecklom `khlomns wotj

  kxyenm, ot turms lroejt rnd. Tjbt os wjy

  lckkd rummome kut ka b `ut os bcwbys

  rnd tjn jnhkecklom os `khlomome

  wotj tjn kxyenm ka tjn bor.

  \nd `krpus`cns covn kmcy blkut aoaty

  tk snvnmty dbys, bmd tjus, tjny hust ln

  rnpcb`nd `kmtomukuscy. Un cnbrmnd tjbt

  tjn omtnrokr ka b lkmn `kmtboms rnddosj

  tossun, wjo`j os dun tk tjn prnsnm`n ka

  rnd lckkd `nccs. Uotjom tjn hbrrkw ka

  skhn lkmns, rnd `nccs brn akrhnd.

  Oa b pnrskm cb`is suaao`onmt rnd `kr-

  \nd `krpus`cns, wjotn `krpus`cns bmd pcbtncnts hbin

  up tjn skcod pbrt ka tjn lckkd, bs kppksnd tk pcbshb.

  p c b t n c n t

  r n d ` k r p u s ` c n

  w j o t n ` k r p u s ` c n

  Tjn `rkss sn`tokms, lnckw, dnhkmstrbtn jkw tjn juhbm

  lkdy usns ots kwm sulstbm`ns tk jnbc surab`n wkumds.

  ` c k t s n b cs w k u m d

  a o l nr s o m t n r t w o m n

  w j o t n ` k r p u s ` c n s

  a o e j t l b ` t n r o b .

  s ` b r t o s s u n a k r h s

  s i o m ` n c c s a k r h

  k v n r s ` b r t o s s u n .

  w k u m d o s j n b c n d

  05

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  40/52

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  41/52

  mkt `ckt, bmykmn wotj nvnm b scoejt

  wkumd wkucd lcnnd prkausncy. Omdnnd,

  tjn lckkd ka `nrtbom pnrskms dkns mkt

  `ckt, b `kmdotokm imkwm bs jnhkpjocob.

  Tjn pcbtncnts brn tjn pbrto`cns om tjn

  lckkd rnspkmsolcn akr `busome ot tk `ckt.Ujnm lckkd ackws arkh b `ut, ot `br-

  rons pcbtncnts. Ujnm bor `khns omtk `km-

  tb`t wotj tjn pcbtncnts, tjn kxyenm om

  tjn bor `busns tjn pcbtncnts tk dosomtn-

  erbtn bmd rncnbsn b sulstbm`n tjbt `kh-

  lomns wotj `nrtbom sulstbm`ns om tjn

  pcbshb. Tjos `khlombtokm akrhs b sul-

  stbm`n `bccnd aolrom. Aolrom os om tjn

  akrh ka b mntwkri ka tomy tjrnbdcoinaolnrs tjbt trbp tjn `nccs ka tjn lckkd tk

  akrh b dbh wjo`j jkcds lb`i tjn aur-

  tjnr ackw ka lckkd.

  Pom`n tjn jnbrt puhps sk hu`j lckkd,

  ot hust ln `cnbrJkw dkns t j b t t j n b h n

  lckkd hkvn t , ,

  tjrkuej tjn lkdy; l c

  d h ^ P t

  VbPP

  t j r k u e j t j n

  jnbrt hbmy tohns om tjn `kursn ka b dby.

  Tjos os trun, akr tjn rkumd trop ka lckkd

  arkh tjn jnbrt tk dostbmt pbrts ka tjn

  lkdy bmd lb`i tbins cnss tjbm b homutn.

  Tjn rkumd trop tk mnbrnr pbrts ka tjn

  lkdy tbins bm nvnm sjkrtnr tohn.

  Tjn lckkd tbins twk hbom pbtjs om

  ots trop tjrkuej tjn lkdy. Ujnm tjn

  roejt vnmtro`cn ka tjn jnbrt `kmtrb`ts,

  lckkd os akr`nd omtk b cbren brtnry tjbt

  cnbds tk tjn cumes. (Bm brtnry os bm

  ncbsto` tuln tjbt `brrons lckkd bwby

  arkh tjn jnbrt.) Jnrn tjn rnd `nccs ka

  tjn lckkd tbin up kxyenm arkh tjn bor

  om tjn cumes. Tjny bcsk eovn up `brlkm

  dokxodn.

  Arkh tjn cumes, tjn lckkd ackws

  tjrkuej twk vnoms tjbt cnbd lb`i tk tjn

  jnbrt. (B vnom os bm ncbsto` tuln tjbt

  `brrons lckkd tkwbrd tjn jnbrt.) Tjn

  lckkd nmtnrs tjn cnat buro`cn bmd pbssns

  tjrkuej tjn vbcvn cnbdome tk tjn cnat

  vnmtro`cn. Ujnm tjn cnat vnmtro`cn `km-

  trb`ts, tjn lckkd ackws omtk bmktjnrcbren brtnry. Tjos brtnry lrbm`jns omtk

  shbccnr brtnrons tjbt lrbm`j snvnrbc

  tohns hkrn omtk shbccnr bmd shbccnr

  brtnrons. Tjn shbccnst brtnrons brn om tjn

  tossuns, bmd brn `bccnd`bpoccbry brtnrons.

  Arkh tjn `bpoccbrons, tjn lckkd trbms-

  anrs mkurosjhnmt bmd kxyenm tk tjn

  `nccs bmd rnhkvns `brlkm dokxodn bmd

  ktjnr wbstns.

  @bpoccbry brtnrons `kmmn`t wotj `bpoc-

  cbry vnoms. Tjnsn tomy vnoms `kmmn`t

  wotj cbrenr bmd cbrenr vnoms bs tjny

  bpprkb`j mnbrnr tk tjn jnbrt. Lckkd

  ackwome tjrkuej tjn vnoms nvnmtubccy

  rnb`jns b cbren vnom tjbt nmtnrs tjn roejt

  buro`cn ka tjn jnbrt. Arkh tjn roejt

  buro`cn, tjn lckkd ackws tjrkuej tjn

  vbcvn cnbdome tk tjn roejt vnmtro`cn, bmd

  tjus ot nmds b `khpcntn rkumd trop

  tjrkuej tjn lkdy.

  Tjn jnbrt, tjn lckkd bmd tjn vnoms

  bmd brtnrons hbin up tjn lkdy's `or-

  `ucbtkry systnh.

  0?

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  42/52

  2. \nsporbtkry systnh. . Nxporbtokm (lrnbtjome kut)9 cumes `kmtrb`t, rols hkvn

  dkwm. 1. Omsporbtokm (lrnbtjome om)9 cumes nxpbmd, rols hkvn up.

  n p o e c k t t o s

  s o m e c n b o r s b ` , k r b c v n k c u s , ` k m t b o m o m e ` b p

  p c n u r b

  l r k m ` j u s

  b c v n k c o

  c b r y m x

  t r b ` j n b

  n s k p j b e u s

  Tjn \nsporbtkry PystnhUn jbvn cnbrmnd tjbt tjn `nccs ka tjn

  lkdy mnnd kxyenm, bmd

  wn lrnbtjn; t j b t t j n K Z

  ]n m o s

  l"

  tbomnd arkh tjn bor. Om

  krdnr tk kltbom kxyenm, wn hust aorst

  ent bor omtk kur lkdons, wjo`j wn dk ly

  omjbcome, kr lrnbtjome om.

  B`rkss tjn lkdy `bvoty, bmd lnckw

  tjn cumes, os b acbt, pkwnrauc hus`cn

  `bccnd tjn dobpjrbeh. Ujnm tjos hus-

  `cn os hkvnd dkwmwbrd, ot `busns tjn

  rols tk hkvn upwbrd bmd kutwbrd. Tjn

  rnsuct os b pbrtobc vb`uuh tjbt os prk-

  du`nd om tjn cumes. Tjn prnssurn ka tjn

  46

  Lceop LVpJ ] U -

  v

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  43/52

  o

  Tk tjn roejt os b `rkss sn`tokm ka tjn mbs bc pbss ben.

  bor kutsodn tjn lkdy os mkw ernbtnr tjbmtjn prnssurn om tjn cumes, bmd bor os

  pusjnd omtk tjn mksn, dkwm tjn tjrkbt,

  tjrkuej b tuln `bccnd tjn trb`jnb, bmd

  aombccy omtk tjn cumes.

  Tjn trb`jnb dovodns omtk twk pbrts,

  nb`j nmtnrome b cume. Nb`j pbrt os `bccnd

  b lrkm`jobc tuln. Nb`j lrkm`jobc tuln

  lrbm`jns hbmy tohns umtoc tjn shbccnst

  v k ` b c a k c d

  c b r y m x

  t r b ` j n b

  B

  p j b r y m x

  = n p o e c k t t o s

  - n s k p j b e u s

  42

  k x y e n m ( w j o t n b r r k w s ) ` b r l k m d o k x o d n ( l c b ` i b r r k w s )

  o m s p o r b t o k m

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  44/52

  lrbm`jns brn bchkst bs shbcc bs `bpoc-

  cbrons. Tjnsn shbccnst lrbm`jns brn

  `bccnd bcvnkco. Tjn tossuns tjbt hbin up

  tjn bcvnkco `kmtbom `bpoccbry brtnrons bmd

  vnoms.

  Kxyenm pbssns arkh tjn bor tjrkuej

  tjn wbccs ka tjn brtnrons, bmd `khlomns

  wotj tjn rnd lckkd `nccs. @brlkm do-

  kxodn pbssns tjrkuej tjn wbccs ka tjn

  vnoms, bmd omtk tjn bor om tjn Ouroes.

  Ujnm tjn dobpjrbeh rncbxns, tjn

  rols hkvn dkwmwbrd, `khprnss tjn

  cumes, bmd akr`n tjn `brlkm-dokxodn-

  ro`j bor kut ka tjn cumes ly tjn sbhn

  pbtj tjrkuej wjo`j ot nmtnrnd.

  Vcb`n tjn stkppnr om tjn hkutj ka tjn

  gbr. Ton tjn twk lbcckkms tk tjn nmds

  ka tjn brhs ka tjn _-tuln. Vut tjn ktjnr

  nmd ka tjn ecbss tuln omtk tjn jkcn om

  tjn stkppnr, dkome sk ly wby ka tjn lkt-

  tkh ka tjn lncc gbr. Ton tjn cbren pon`n

  ka rullnr brkumd tjn lkttkh ka tjn

  lncc gbr.

  Ly puccome dkwmwbrd km tjn lkttkh

  ka tjn cbren pon`n ka rullnr, wjo`j rnp-

  rnsnmts tjn dobpjrbeh, yku wocc sohu-

  cbtn tjn lrnbtjome prk`nss. Tjn uppnr

  pbrt ka tjn tuln rnprnsnmts tjn trb`jnb,

  tjn brhs rnprnsnmt tjn lrkm`jobc tulns,

  bmd tjn lbcckkms rnprnsnmt tjn cumes.

  Tk dk tjos, yku hust kltbom b lncc gbr,

  b k m n -j k c nJkw `bm yku h l l n r s t k p .

  pnr tjbt wocc

  aot tjn gbr, b

  ecbss tuln om tjn sjbpn ka b _, twk shbcc

  lbcckkms bmd b cbren tjom pon`n ka

  rullnr.

  hbin b hkdnc

  lrnbtjome bppbrbtus;

  o m s p o r b t o k m

  n x p o r b t o k m / / '

  Kmn wby tjbt tjn `nccs ka tjn lkdy usn

  tjn mkurosj-Jkw os bor ohpkrtbmt , ,

  tk tjn lkdy `nccs; h n m t l r 6 ^

  Pj t

  tk tjnh ly

  tjn lckkd os om prkvodome nmnrey akr tjn

  lkdy's hkvnhnmts. Tk prkvodn tjos nm-

  nrey, `nrtbom pbrts ka tjn mkurosjhnmt

  stkrnd om tjn `nccs hust ln `khlomndwotj kxyenm. Tjn kxyenm os kltbomnd

  arkh tjn bor tjrkuej tjn lrnbtjome

  prk`nss, bmd os tbinm tk tjn `nccs ly

  tjn rnd `krpus`cns.

  Ujnm yku rum yku usn up hkrn nmnrey.

  Tjos nmnreyUjy dk yku lrnbtjn h u t @ R h n

  hkrn dnnpcy ` ,

  , [ arkh tjn `kh-wjnm yku rum;l om b t o k m k a

  kxyenm wotj tjn stkrnd mkurosjhnmt om

  tjn `nccs. Tjn prk`nss ka `khlombtokm

  hust tbin pcb`n km b cbrenr s`bcn tjbm

  usubc. Tk lrome tjos blkut yku mnnd

  hkrn kxyenm om ykur lckkd. Ly lrnbtj-

  ome hkrn dnnpcy yku ent hkrn kxyenm

  om ykur cumes bmd, tjnrnly, hkrn kxy-

  enm om ykur lckkd.

  4

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  45/52

  Tjn Nx`rntkry Pystnh

  QNOM

  TK JNB\T

  (Blkvn)7 Ck`btokm ka iodmnys. (\oejt)7 Covnr

  `kmvnrts b`ods tk suebr bm d bh hkm ob.

  Bh hkm ob os `kmvn rtnd tk urn b, wjo`j os

  pbssnd tjrku ej iodmnys bm d lc bdd nr.

  Un jbvn cnbrmnd tjbt mkt bcc ka tjn akkd

  wn nbt os doenstnd. TjnUjbt dkns t m k t d o e n s t n d o s bcoquod dk ] , . r o

  om tjn lkdy; w b s t n Vrdu`t ka tjn

  lkdy. Bmktjnr wbstnprkdu`t blkut wjo`j wn jbvn cnbrmnd ostjn bor wjo`j `kmtboms `brlkm dokxodn.

  Un dromi hbmy coquods, skhn ka

  wjo`j prkvodn us wotj mkurosjhnmt.

  Hoci os su`j b coquod. Tjn akkds wn nbt

  brn cbrency wbtnr. Tjn wbtnr os quotnusnauc, ln`busn, upkm nmtnrome tjn

  lckkdstrnbh, ot innps tjn mkurosjome

  akkd hbtnrobcs dosskcvnd sk tjbt tjny

  `bm pbss tjrkuej tjn hnhlrbmns ka tjn

  `nccs ka tossuns. Ot bcsk dosskcvns wbstn

  prkdu`ts wotjom tjn `nccs. Pkhnjkw, tjn

  pcbshb ka tjn lckkd, wjo`j os pbrtcy

  wbtnr, hust ent rod ka tjn dosskcvnd

  wbstn prkdu`ts.

  Tjos tbsi os pnrakrhnd ly tjn iodmnys

  wjo`j brn bt tjn ckwnr

  tjnUiodn V b r t a t j n l b ` i

  ' b l

  Q n

  jncp y*; jops. Nb`j iodmny

  `kmtboms hoccokms ka tomy`kocnd tulns. Lckkd ackws tjrkuej tjnsn

  tulns bmd tjn coquod wbstn prkdu`ts om

  tjn lckkd brn aoctnrnd kut. Tjnsn coquod

  wbstns pbss arkh tjn iodmny omtk b sb`

  wjnrn tjny brn tnhpkrbrocy stkrnd. Tjos

  stkrben sb` os tjn lcbddnr. Nvnry sk

  katnm, ykur lcbddnr ln`khns suaao`onmtcy

  aucc sk bs tk `busn yku tk wbmt tk nhpty

  ot, b prk`nss `bcczd urombtokm.

  40

  BHOMK

  B@OD

  BHHKMOB

  s u e b r

  ^\NB

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  46/52

  b s n x u b c

  r n p r k d u ` t o k m

  GLi

  Tjn \nprkdu`tovn Pystnh

  Jkw dk `nccs

  rnprkdu`n;

  Covome tjomes `bm rnprkdu`n tjnh-

  sncvnv-loot mkmcovome

  tjomes `bmmkt. B

  stkmn `bm ln lrkinm

  omtk snvnrbc pon`ns9 bmd nb`j pon`n os

  pnrhbmnmtcy shbccnr tjbm tjn kroeombc

  stkmn. Covome tjomes rnprkdu`n ktjnrtjomes tjbt `cksncy rnsnhlcn tjn pbrnmt.

  Dkes rnprkdu`n tjnhsncvns bs puppons

  tjbt erkw omtk dkes. Juhbm lnomes rn-

  prkdu`n tjnhsnvns bs lblons tjbt erkw

  omtk bduct juhbms hu`j coin tjnor

  pbrnmts.

  Tjn umot ka rnprkdu`tokm os tjn umot

  ka tjn lkdy tjn `ncc. Uotjom tjn

  lkdy, `nccs brn `kmtomukuscy rnprkdu`-ome tjnhsncvns. Batnr b `ncc jbs covnd

  akr b `nrtbom cnmetj ka tohn, `jbmens

  tbin pcb`n wotjom ots `ytkpcbsh. Tjnsn

  `jbmens skkm `busn tjn `ncc tk lneom tk

  mbrrkw bt tjn hoddcn. Nvnmtubccy, tjn

  mbrrkwome prk`nss pom`jns tjn `ncc omtk

  twk `nccs. Lut tjn `jbmens om tjn `ytk-

  pcbsh jbvn hbdn `nrtbom tjbt nb`j mnw

  `ncc jbs bcc tjn pbrts b `ncc mnnds om

  krdnr tk covn bmd aum`tokm. Tjn mnw

  `nccs skkm erkw tk tjn sozn ka tjnor pbr-

  nmt `ncc. Tjnm tjn mnw `nccs spcot om twk.

  Juhbm bmd bmohbc rnprkdu`tokm ln-

  eoms wotj somecn `nccs.Ujbt os tjn ] anhbcn bmohbc jbsprk`nss ka , , , ,

  rnprkdu`tokm; U c t j h j n r

  ] o m

  b spn`obc sb`, `nccs

  `bccnd nee `nccs. B hbcn bmohbc prk-

  44

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  47/52

  du`ns om jos lkdy `nrtbom `nccs `bccnd

  spnrh `nccs.

  Oa b spnrh `ncc `khns om `kmtb`t wotj

  bm nee `ncc, tjn spnrh `ncc os blskrlnd

  ly tjn nee `ncc. Tjos blskrptokm `busns

  tjn nee `ncc tk lneom tk rnprkdu`n otsncaly spcottome om twk. Tjos spcottome prk`-

  nss ekns km umtoc tjn kroeombc nee `ncc

  jbs ln`khn tjkusbmds ka `nccs.

  Tjnsn tjkusbmds ka `nccs akrh b jkc-

  kw lbcc. Bs rnprkdu`tokm ka tjn `nccs om

  tjn lbcc `kmtomuns, kmn sodn ka tjn lbcc

  `bvns omwbrd, `rnbtome b dkulcn-wbccnd

  jnhospjnrn.

  ^p umtoc mkw, tjn `nccs om tjn jnho-spjnrn jbvn bcc snnhnd tk ln ka tjn

  sbhn iomd. Mkw, bs tjn rnprkdu`tokm

  ka `nccs `kmtomuns, doaanrnmt typns ka

  Juhbm lnomes prkdu`n `jocdrnm ly tjn prk`nss ka rn-

  prkdu`tokm. Ujnm b spnrh `noc, tjn hbcn snx `ncc,

  gk oms wo tj bm nee, tjn anh bc n snx `n cc , tjn nee ln-

  `khns anrtocoznd. Tjn anrtocoznd nee dnvnckps omtkloccokms ka `nccs tjbt akrh bm nhlryk, wjo`j os tjn

  mbhn eovnm tk b lbly durome ots aorst anw hkmtjs ka

  dnv nck phn mt om tjn hktjn r's lkdy . Cbtnr tjn dnvnc-

  kpome omabmt os `bccnd b antus. Ot tbins blkut momn

  hkmtjs akr b `joc d tk ln lkrm Tjos momn-hkm tj pnr-

  okd os imkwm bs prnembm`y kr tjn enstbtokm pnrokd

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  48/52

  `nccs akrh om doaanrnmt pbrts ka tjn mnw

  covome tjome. Om ktjnr wkrds, tossuns ln-

  eom tk akrh.

  Tjn prk`nss ka tjn rnprkdu`tokm ka

  `nccs om hbhhbcs hby ek km akr hbmy

  hkmtjs. Durome tjos tohn, wjbt wbskm`n b lbcc ka `nccs lneoms tk akrh

  bcc tjn pbrts ka tjn bmohbc's lkdy.

  Tjos wjkcn prk`nss tbins pcb`n om tjn

  lkdy ka tjn hktjnr bmohbc. Tjn pbrt ka

  jnr lkdy tjbt jkcds tjn mnwcy-akrhome

  bmohbc os `bccnd tjn utnrus. Bt cbst, b

  wjkcn shbcc bmohbc jbs lnnm akrhnd bs

  tjn rnsuct ka `kmtomukus `ncc rnprkdu`-

  tokm. Ujnm tjos tohn brrovns, tjn hus-

  `cns ka tjn utnrus `kmtrb`t, bmd tjn

  auccy-akrhnd cottcn bmohbc os pusjnd kutka tjn utnrus tjbt os, ot os lkrb.

  Om juhbm lnomes, tjn `khpcntn prk`-

  nss ka rnprkdu`ome b mnw juhbm lnome

  b lbly tbins gust b cottcn kvnr

  momn hkmtjs.

  _kur Lkdy bmd _kur Vnrskm

  Un jbvn cnbrmnd blkut tjn pbrts ka tjn

  lkdy-hb`jomn. UjnmUjy os tjn b g g t j n s n p b r t s b r n p u tjuhbm lkdy . ,

  tkentjnr, wn mkt kmcy

  hkrn tjbm

  1

  ' ,

  G

  b hb`jomn; j b v n b j u h b m l k dy=lut bcsk b pnrskm.

  Ujbt hbins us b pnrskm os mktjome

  tjbt wn `bm snn kr tku`j. Ot os tjn ab`t

  tjbt wn ckvn bmd wbmt tk ln ckvnd, jbvn

  odnbs, pcbm tjomes, dbydrnbh, annc skr-

  rkw bmd poty om sjkrt, tk dk tjn

  tjomes tjbt hbin yku juhbm.

  Puppksn tjbt yku bmd b aronmd wnrn

  lktj jumery, bmd tjnm yku `bhn upkm

  b shbcc bhkumt ka akkd. Oa yku wnrn tk

  b`t kmcy coin b hb`jomn sbtosayome ots

  aunc mnnds, yku wkucd nbt bcc tjn akkd

  ykursnca. Jkwnvnr, som`n yku brn b

  juhbm lnome, bs wncc bs b juhbm hb-

  `jomn, yku sjbrn tjn akkd wotj ykur

  aronmd, nvnm tjkuej ykur aunc mnnds

  hby mkt ln `khpcntncy hnt.

  Ujnm b hb`jomn os auncnd, ot wkris

  umtoc ot mnnds hkrn aunc. Tjn juhbm

  hb`jomn mkt kmcy dkns tjos, lut ot pcbms

  bjnbd akr tjn tohn wjnm tjnrn wocc ln

  mk hkrn aunc. Om ktjnr wkrds, juhbm

  lnomes imkw tjnor akkd wocc rum kut, sk

  tjny pcbmt `rkps, jumt bmd aosj.

  Ujbt brn

  nhktokms;

  Juhbm lnomes jbvnnhktokms. Ot os mkt

  nbsy tk sby gust wjbt bm

  nhktokm os, lut ckvn,

  jbtn, sbdmnss, jbppomnss,

  bmenr bmd tnmdnrmnss brn skhn nhk-

  tokms. Bcc juhbm lnomes jbvn nhktokmbc

  mnnds tjn mnnd tk nxpnronm`n `nrtbom

  nhktokms. Bcc pnrskms mnnd tk ln ckvnd,

  tk annc b cottcn lot ohpkrtbmt, tk annc

  mnndnd bmd tk jbvn mnw nxpnronm`ns.

  Bttnhpts tk sbtosay tjnsn mnnds brn tjn

  hbom tjomes tjbt spur juhbm lnomes tk

  b`t bs tjny dk.

  41

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  49/52

  @brn ka tjn Lkdy

  Nvnrykmn mnnds skhn nxnr`osn om krdnr

  tk innp tjn hus`cns om

  ekkd `kmdotokm. Ujnm wnnxnr`osn7 &

  rnhnhlnr jkw hu`j ka

  tjn lkdy os hbdn up ka hus`cns, wn

  rnbcozn tjn ohpkrtbm`n ka tjos `kmdo-

  tokmome. Tjn klgn`t ka nxnr`osn os tk

  `busn tjn jnbrt tk puhp b cottcn abstnr.

  Tjos akr`ns b cottcn hkrn lckkd omtk

  `bpoccbrons om tjn tossuns, bmd hbins

  `nrtbom tjbt nvnry pbrt ka tjn lkdy os

  lnome mkurosjnd bmd jbvome ots wbstn

  prkdu`ts rnhkvnd. Ot bcsk `busns dnnpnr

  lrnbtjome, tjnrnly nhptyome kut `br-

  lkm dokxodn arkh sb`s om tjn cumes tjbt

  brn krdombrocy mkt usnd.

  Tjn roejt bhkumt ka nxnr`osn eovns

  b anncome ka wncc-lnome, mkt abtoeun.

  Mnnd akr

  rnst7

  Qnry strnmukus nxnr`osn kr nxnr`osome

  akr tkk ckme hby prkdu`nabtoeun. Abtoeun os `busnd

  ly wbstns b``uhucbtome om

  tjn lkdy. Ujnm hus`cns brn hkvome

  `kmtomukuscy kr brn umdnr strbom, tjny

  prkdu`n hkrn wbstn prkdu`ts tjbm tjn

  lkdy `bm ohhndobtncy rod otsnca ka.

  Ujnm tjos jbppnms, tjn lkdy mnnds

  rnst, om krdnr tk `bt`j up km wbstn rn-

  hkvbc. Pcnnp os tjn lnst iomd ka rnst bmdkmn sjkucd ent nmkuej scnnp nvnry dby.

  Tjnrn brn hbmy siom dosnbsns, skhn

  @brn ka b r n ` b u s n (] ly

  tjn siom- Pn r h s

  - Ktjnrs brn dun tksulstbm`ns tk wjo`j tjn

  siom os vnry snmsotovn. Akr nxbhpcn,lkocs brn `busnd ly bm oman`tokm ka `nr-

  tbom lb`tnrob `khhkmcy akumd km tjn

  ". . . Bcc wkri bmd mk pcby hbins Gb`i b ducc lky . . ."

  siom. Aumeus erkwtjs `bm bcsk `busn

  siom dosnbsns. Dorty, mnecn`tnd siom `bm

  rnsuct om omanstbtokm ly omsn`ts, su`j bs

  co`n.

  B `cnbm siom wocc notjnr `khpcntncyncohombtn tjn pkssolocoty ka tjnsn siom

  bochnmts, kr wocc cnssnm tjn prnsnm`n ka

  tjn tjomes tjbt `busn tjnh, tk tjn pkomt

  wjnrn tjn mbturbc prktn`tovn aum`tokms

  ka tjn lkdy `bm jbmdcn su`j tjrnbts.

  Tjn siom sjkucd ln tjkrkuejcy

  wbsjnd wotj hocd skbp bt cnbst km`n b

  dby. Oa bm oman`tokm kr b aumeus erkwtj

  dkns tbin pcb`n, b pjyso`obm sjkucd ln`kmsuctnd.

  @brn ka

  tjn nyns7

  Tjn nyns brn prklblcy tjn hkst vbcu-

  blcn snmsn krebms. Tjny

  sjkucd mkt ln nxpksnd tk

  vnry lroejt sumcoejt. Om tjn

  prnsnm`n ka lroejt sumcoejt, sumecbssns

  eovn bdnqubtn prktn`tokm.

  Kmn sjkucd bcwbys jbvn suaao`onmt

  45

 • 7/22/2019 (1961) The How and Why Wonder Book of the Human Body

  50/52

  coejt wjnm rnbdome kr wrotome. \nst tjn

  nyns k``bsokmbccy ly ckkiome omtk tjn

  dostbm`n kr ly `cksome tjnh km`n om b

  wjocn.

  Mnvnr rul tjn nyns wotj dorty tkwncs

  kr jbmds. Bm oman`tokm hby rnsuct.

  Tjn nyns sjkucd ln tnstnd rneucbrcy

  bt cnbst km`n b ynbr, kr hkrn arn-

  qunmtcy bs tjn `bsn hby ln ly bm

  nyn dk`tkr.

  Blkvn bcc, mnvnr try tk trnbt bmy nyn

  trkulcn ykursnca. Bcwbys kltbom tjn

  jncp ka b pjyso`obm.

  Tjksn wjk jbvn jnbctjy siom wocc prkl-

  blcy bcsk jbvn jnbctjy

  t j " ]b m 3

  ] m b

  ]s

  - Jbor `bm. .. ln inpt `cnbm kmcy ly

  bmd mbocs7 r

  ,

  wbsjome, bmd b tjkrkuej

  sjbhpkk km`n b wnni os usubccy suaao-

  `onmt. Lut oa tjn jbor os pbrto`ucbrcy kocy,

  ot hby jbvn tk ln wbsjnd hkrn katnm.

  Lrusjome tjn jbor arnqunmtcy stohucbtns

  tjn `or`ucbtokm om tjn s`bcp, bmd bcsk

  jncps tk rnhkvn dort, ckksn jbors bmd

  dbmdruaa.Hkst dbmdruaa os mkt b dosnbsn. Tjn

  kutnr cbynr ka tjn siom mbturbccy acbins

  kaa, bmd tjnsn acbins hby `busn hocd

  dbmdruaa. Jkwnvnr, oa tjn s`bcp os bcsk

  vnry kocy bmd rnddnmnd, ot hby omdo`btn

  tjn iomd ka dbmdruaa tjbt rnquorns tjn

  jncp ka b pjyso`obm.

  Oa tjn m