of 12 /12
www.metabo.com hr Orginalne upute za rukovanje 7 BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT BL

17027405 0216 SB BS LT BL NLO hr inclSHW · 2020. 2. 5. · dohvata sa teku činom operite je sa vodom. Ako vam dostigne teku čina u o či, dodatno potražite liječničku pomoć

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 17027405 0216 SB BS LT BL NLO hr inclSHW · 2020. 2. 5. · dohvata sa teku činom operite je sa...

 • www.metabo.com

  hr Orginalne upute za rukovanje 7

  BS 18 LT BLBS 18 LT BL QSB 18 LT BL

 • 2

  1...

  0

  1

  1 ( 7.7)

  2 ( 7.5)

  3 ( 7.5)

  (SB 18 LT BL)

  4 ( 7.4)

  5 ( 7.3)

  6 ( 7.10)7 ( 7.10)8 ( 7.2)

  9 ( 7.1)

  10 ( 7.1)

  11 ( 7.2)

  12 ( 6.)

  13 ( 7.6)

  18 V Li-Power 2,0 Ah 6.25596 18 V LiHD 3,1 Ah 6.2534318 V Li-Power 4,0 Ah 6.25591 18 V Li-Power 5,2 Ah 6.25592 18 V LiHD 5,5 Ah 6.25342 18 V LiHD 6,2 Ah 6.25341 etc.

  6.

  A

 • 3

  = 50 %

  = 100 %

  = 75 %

  = 25 %

  = 50 %

  = < 20 %

  ASC 30-36ASC ultraSC 60 PlusASC 30 etc.

  7.1

  7.3

  7.2

  B

  C

  D

 • 4

  1... = Nm ... Nm

  7.4

  7.7

  4

  1

  7.5

  2 3

  E

  F

  G

  = ...

  = max. Nm = SB...

 • b

  a

  b

  7.8

  7.9

  7.10

  9.

  H

  1.

  1.

  2.

  2.

  3.BS ... Q

  I BS ... Q

  6.27077 K

  J

  6.27077

  76

  M5x12

  M5x8

  M5x8

 • 1.

  12.

  L

  M

  BS 18 LT BL BS 18 LT BL Q SB 18 LT BL

  *1)Serial Number 02325.. 02334.. 02316..

  U V 18 18 18

  n0/min, rpm

  0 - 600 0 - 600 0 - 600

  0 - 2100 0 - 2100 0 - 2100

  M1 Nm (in-lbs) 34 (301) 34 (301) 34 (301)

  M3 Nm (in-lbs) 60 (531) 60 (531) 60 (531)

  M4Nm (in-lbs)

  0,7 - 8 (6 - 71)

  0,7 - 8 (6 - 71)

  0,7 - 8 (6 - 71)

  D1 maxmm (in) 13 (

  1/2) 13 ( 1/2) 13 (

  1/2)

  D2 maxmm (in) 38 (1

  1/2) 38 (1 1/2) 38 (1

  1/2)

  D3 maxmm (in)

  - - 13 ( 1/2)

  s /min, bpm - - 31950

  m kg (lbs) 1,5 (3.3) 1,5 (3.3) 1,5 (3.3)

  G UNF(in) 1/2“ - 20 UNF 1/2“ - 20 UNF 1/2“ - 20 UNF

  Dmax mm (in) 13 ( 1/2) 13 ( 1/2) 13 (

  1/2)

  ah, ID/Kh, ID m/s2 - - 17/ 1,5

  ah, D/Kh, D m/s2 3,2 / 1,5 3,2 / 1,5 3,4 / 1,5

  ah, S/Kh, S m/s2 < 2,5 / 1,5 < 2,5 / 1,5 < 2,5 / 1,5

  LpA/KpA dB(A) 76 / 3 76 / 3 91 / 3

  LWA/KWA dB(A) 87 / 3 87 / 3 102 / 3

  12.

  *2) 2004/108/EC (-> 19.04.2016) / 2014/30/EU (20.04.2016 ->), 2006/42/EC, 2011/65/EU*3) EN 60745-1:2009+A11:2010, EN 60745-2-1:2010, EN 60745-2-2:2010

  2016-01-22, Volker SiegleDirektor Produktentstehung & Qualität (Vice President Product Engineering & Quality)*4) Metabowerke GmbH - Metabo-Allee 1 - 72622 Nuertingen, Germany

 • r

  7

  HRVATSKI h

  Sa potpunom odgovornošću izjavljujemo: ovi akumulatorski odvijači i akumulatorske udarne bušilice, identificirani prema tipu i serijskom broju *1), su sukladni svim relevantnim zahtjevima pravilnika *2) i standardima *3). Tehnička dokumentaciji kod *4) - slika M.

  Ovi akumulatorski odvijači i akumulatorske udarne bušilice su namjenjeni za bušenje bez udaraca u metalu, drvu, plastici i sličnim materijalima kao i za uvijanje vijaka i narezivanje navoja. Akumulatorske udarne bušilice su uz to namjenjene za udarno bušenje u zidove/beton, ciglu, kamen i sličnim materijalimaKorisnik snosi punu odgovornost za štete nastale nepropisnom upotrebom.Opće prihvaćena pravila o prevenciji nezgoda i priložene sigurnosne informacije se moraju uzeti u obzir tijekom korištenja ovih uređaja.

  Radi osobne zaštite i zaštite vašeg električnog alata, obratite posebnu pozornost na dijelove teksta uz ovaj simbol!

  UPOZORENJE - Pažljivo čitanje ove upute će smanjiti rizik od ozljeda.

  U slučaju prodaje ili proslijede ovog električnog alata, priložite uz njega i ovaj dokument.Opće sigurnosne upute za električni alat

  UUPOZORENJE - Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i upute.

  Nepridržavanje svih sigurnosnih upozorenja i uputa može dovesti do strujnog udara, požara i/ili ozbiljnih ozljeda. Sačuvajte sve sigurnosne upute i informacije radi budućih potreba! Pojam "električni alat" u ovim upozorenjima se odnosi na Vaš stroj sa mrežnim napajanjem (sa kablom) kao i na baterijski (bežični) alat.3.1 Sigurnost radnog prostoraa) Čuvajte čistoću radnog prostora i dobro rasvijetljenost. Nered ili tamni radni prostor su veliki uzročnici nezgoda.b) Nemojte radite sa ovim električnim strojom u eksplozivnoj okolici u kojoj ima gorivi tekučina, plinova ili prašina. Električni alat stvara iskre, koje mogu prah ili paru zapaliti.c) Držite djecu i promatrače podalje od ovog stroja u radu. Kod skretanja pažnje možete izgubiti kontrolu nad strojem.

  3.2 Električna sigurnost a) Utikač električnih alata moraju odgovarati mrežnim utičnicama. Nikada nemojte modificirati utikača niti na koji način. Nikada koristiti nikakve adaptere utikača sa uzemljenim električnim alatima. Orginalni utikač i odgovarajuće utičnice uvelike smanjuju rizik od električnog udara.b) Izbjegavajte kontakt tjela sa uzemljenim površinama kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako Vam je tijelo uzemljeno.c) Nemojte izlagati električni stroj kiši ili uvjetima povećane vlage. Postoji povećana opasnost od električnog udara ako voda uđe u alat.d) Nikada ne koristete mrežni kabel nenamjenski za nošenje, vješanje stroja ili za vađenje utikača iz utičnice. Držite kabel podalje od vrućine, ulja, oštrih rubova ili pokretnih dijelova. OOštećeni ili zapleteni mrežni kablovi povećavaju opasnost od električnog udara. e) Kada radite sa električnim strojem na otvorenome, koristite produžne kablove prikladne za vanjsku uporabu. Korištenje kablova prikladnih za vanjsku uporabu značajno smanjuje opasnost od električnog udara.f) Ako vam nije moguće izbjeći radnom prostoru sa električnim alatom u okolini povećane vlage, koristite zaštitnu sklopku za struju. Korištenje zaštitne strujne sklopke smanjuju rizik od električnog udara.3.3 Osobna sigurnosta) Budite na oprezu, pazite što radite, razumno i pametno koristite električni alat. Nemojte koristiti električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem drogama, alkohola ili lijekova.Trenutak nepažnje tijekom rada sa električnim alatom može prouzročiti ozbiljne ozljede.b) Koristite sredstva za osobnu zaštitu i zaštitu za oči. Zaštitna oprema kao što je maska, protuklizne zaštitne cipele, zaštitna kaciga ili zaštita za uši, kada se koriste u prikladnim uvjetima, smanjuju mogućnost ozljedac) Spriječite slučajna pokretanja električnog alata. Provjerite da li je prekidač u isključenom položaju prije priključenja na mrežno napajanje i/ili bateriju, podizanja ili nošenja alata. Nošenje električnog alata sa prstom na prekidaču ili priključenje na napajanje dok je prekidač u uključenom položaju, povećavaju opasnost od ozljeda.d) Uklonite bilo kakav ključ za podešavanje ili stezanje prije uključenja električnog alata. Ključevi za podešavanje ili stezanje, ostavljeni na rotirajućim dijelovima električnog alata može prouzročiti ozbiljne tjelesne ozljede.e) Izbjegavajte nenormalan stav tijela. Pobrinite se uvijek za siguran stav na nogama i stabilnu ravnotežu.

  Orginalne upute za rukovanje1. Izjava o sukladnosti

  2. Namjena stroja

  3. Opće sigurnosne upute

 • hr

  8

  HRVATSKIOvo će omogućiti bolju kontrolu nad električnim alatom u neočekivanim situacijama.f) Nosite propisnu prikladnu odjeću. Nemojte nositi široku odjeću i nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite podalje od rotirajućih dijelova pomičnih alata. Široka odjeća, nakit ili duga kosa mogu biti uhvaćeni pomičnim dijelovima električnog alata.g) Ako postoj mogućnost da na stroj priključite vrećice ili kasete sa filterima za prah, uvjerite se da su ispravno priključeni i korišteni. KKorištenje usisivača za prah smanjuje ugrožavanje od prašine.3.4 Pažljivo postupanje i korištenje

  električnog alataa) Nemojte preopterećivati električni alat. Koristite pravilan alat za posao koji obavljate. Sa pravilnim alatom ćete posao obaviti bolje i sigurnije uz opterećenje stroja za koje je naznačen.b) Nemojte koristiti električni alat ako mu je prekidač u kvaru. Svaki električni alat koji se ne može kontrolirati ugrađenim prekidačem je opasan i mora se popraviti.c) Izvucite mrežni utikač iz utičnice i/ili baterijski paket iz stroja prije bilo kakvih podešavanja, zamjene pribora ili spremanja električnog alata. Ovakve mjere predostrožnosti smanjuju opasnost od slučajnog pokretanja stroja.d) Električni alat spremajte van dosega djece. Nemojte dozvoliti osobama koje nisu upoznate sa električnim alatima ili ovim uputama da rade sa njime. Električni alati su opasni u rukama neiskusnih i neobučenih osoba.e) Održavajte svoj električni alat pažljivo. Pregledavajte redovno pokretne dijelove stroja dali se kreču i da nisu nepokretni. Dali su čvrsto u ležištu i da nisu napukli, ili su u stanju koje bi moglo utjecati na normalan rad. Ukoliko uočite oštećene dijelove, popravite stroj prije daljnje uporabe. Mnoge nezgode se događaju zbog loše održavanih strojeva.f) Održavajte rezni alat da je u oštrom i čistom stanju. Pažljivo održavan rezni alat sa oštrim rezačom se lakše vode i teže zaglave pri radu.g) Električni alat, pribor i priključni alat itd. koristite sukladno ovim naputcima. Imate uvijek u vidu radne uvjete i posao koji treba obaviti. Korištenje električnog alata u poslovima za koje nije namijenjen može dovesti do opasnih situacija.3.5 Pažljivi postup i korištenje alata sa

  akumulatorskim pogonom a) Punite baterijske pakete samo na punjačima koj proizvođač preporučuje. Za punjač koj je namjenjen za određenu vrstu akumulatora, postoj opastnost požara, ako se koristi drugi baterijski paketi osim namjenjeni. b) Koristite samo za stroj namjenjene baterijske pakete. Uporaba drugih nenamjenski

  akumulatora poveča rizik od ozljeda i opastnost požara,c) Držite ne korišten baterijski paket dalje od spajalica, kovanica, ključeva, čavlova, vijaka ili drugim manjim meltalnim stvarima, kako bi spriječili kratki spoj na kontaktima akumulatora. Kratki spoj na kontatktima akumulatora može posljediti opekline ili vatru.d) Pri neispravnom korištenju, postoj mogučnost da tekučina curi iz baterijskog paketa. Izbjegavajte kontakt sa njom. U slučaju dohvata sa tekučinom operite je sa vodom. Ako vam dostigne tekučina u oči, dodatno potražite liječničku pomoć. Istjecanje akumulatorske tekučine može kožu podražati ili opeći.3.6 Popravcia) Dajte Vaš električni alat za popravak kvalificiranoj osobi, da Vam uradi servis samo sa originalnim rezervnim dijelovima. Ovime će sigurnost električnog alata biti zadržana.

  Koristite zaštitu za uši pri uporabi udarnih bušilica (strojevi sa nazivom SB...). Izloženost buci može prouzročiti oštećenje ili gubitak sluha.Držite alat za izolirane površine za držanje, kada radite na mjestima gdje rezni alat može doći u kontakt sa skrivenim žicama ili vlastitim kablom. Ukoliko rezni pribor dotakne „živu“ žicu, metalni dijelovi stroja bi mogli doći na potencijal faze i prouzročiti električni udar.Pazite da je područje na kojem želite raditi bez mrežnih kablova, plinske ili vodovodne instalacije (npr. koristite detektor metala).

  Zaštitite baterijske pakete od vlage!

  Zaštitite akumulatorske pakete od vatre!

  Ne koristite oštečene ili deformirane baterijske pakete!Ne otvarajte akumulatorske pakete!Ne dirajte kontakte na baterijskim paketima niti pokušajte stvoriti kratki spoj sa njima!

  Iz oštečenih Li-Ion-akumulatora može isteči kisela tekučina koja je paljiva! Ako akumulatorska tekučina dođe u dotjecaj sa kožom, isperite odmah sa dovljoljnom količinom vode. Ako baterijska kiselina uđe u

  oči, isperite je odmah sa dovljoljnom količinom ćistom vodom i potražite hitno liječnićku pomoć!Izvadite akumulator iz stroja prije bilo kakvih podešavanja, zamjena priključnog alata, održavanja stroja ili čišćenja. Prije stavljanja baterijkog paketa u stroj provjerite da li je stroj izključen. Nemojte dirati priključeni alat ili pribor dok rotiraju!Otpatke, strugotine i slične materijale uklanjajte samo kada stroj miruje.

  4. Posebne sigurnosne upute

 • r

  9

  HRVATSKI hManji komadi materijala se moraju osigurati od pomicanja (npr. stezanjem u škripac ili na radni stol sa stolarskim stegama).LED-svetiljka (12): LED-svijetlo nikada usmjeriti prema optičnim aparatima.Smanjivanje prašinskog opterećenja:

  Čestice koje se stvaraju tijekom rada mogu sadržavati tvari koje mogu uzrokovati

  karcinom, alergijske reakcije, bolesti dišnih putova, urođene mane ili druge natalne probleme. Neke od tih tvari sadržavaju: Olovo (u boji koja sadrži olovo), mineralnu prašinu (iz cigle, betona itd.), dodatke za tretiranje drva (kromati, zaštita drva), neke vrste drva (hrast, bukva), metale, azbest. Rizik ovisi o tome koliko dugo vremena su korisnik i osobe u neposrednoj blizini bili izloženi ovakvim tvarima. Prašini se ne smije dozvoliti da uđe u tijelo.Smanjivanje opterećenja od tih tvari: osigurajte dobru ventilaciju radnog prostora i nosite prikladnu zaštitnu opremu, kao što su respiratori sposobni filtrirati mikroskopski male čestice.Provjerite važeće smjernice za materijale, osoblje, primjenu i mjesto primjene (npr. sigurnosni pravilnici, odlaganje otpada).Prikupite čestice gdje nastaju i izbjegavajte njihovo odlaganje u okolici. Koristite pribor prikladan specijalnim vrstama posla. Zbog toga će biti manja količina čestice nekontrolirano u okolici.Koristite prikladan usisivač prašine.Smanjite opterećnje prašine:- nemojte usmjeravati izbačene čestice i izlaznu

  struju zraka prema sebi, osobama u blizini ili mjestu odlaganja prašine,

  - upotrebite usisivač za prašinu i/ili čistać za zrak,- zračite radno mjesto dobro i držite ga sa

  usisavanjem čisto. Čišćenje metlom ili otpuhivanje diže prašinu.

  - Usisajte ili operite zaštitnu odjeću. Nemojte ju ispuhivati, istresati ili četkati.

  Slike se nalaze na početu upustva.Objašnjenje znakova:

  Smjer vrtenja/rotacijeBušenjeSporoBrzoPrva brzinaDruga brzinaVijačiti / graničnik okretnog momentaBušenje / maks. okretni momentUdarno bušenje Okretni moment

  Slika A1 Brzostezna glava2 Čahura/Prsten za namještanje

  (Graničnik okretnog momenta) 3 Čahura/Prsten za namještanje

  - Vijačiti / Graničnik okretnog momenta- Bušenje / maks. okretni moment- Udarno bušenje

  4 PPrekidač (1./2. Brzina)5 Birač smjera vrtenja (namještanj smjera vrtenja/

  rotacije, transportni osigurač) - na obe strane stroja

  6 Skladište za bit nastavke7 Kuka za nametnit na kajš8 Tipka za otpuštanje baterijskog paketa9 Tipka za prikaz kapaciteta akumulatora

  10 Prikaz za kapacitetu i signale11 Akumulatorski paket12 LED svjetiljka13 Prekidač

  *ovisno o značajkama/modelu stroja

  7.1 Akumulatorski paket, prikaz za kapacitetu i signale Slika B

  Napunite akumulator prije uporabe.Napunite baterijski paket kada padne snaga stroja.Najpovoljnija temperatura za odlaganje akumulatora je između 10°C i 30°C.7.2 Vađenje, postavljanje

  akumulatora Slika C7.3 Namještanje smjer vrtenja, transportno

  osiguranje (blokada za nenamjerno uključenje) Slika D

  7.4 Biranje brzine Slika EPrekidač (4) koristite samo kada motor miruje!

  7.5 Postaviti graničnik okretnog momenta, vijačenje, bušenje, udarno bušenje slika F= Vijačenje uključite sa okretom čahurom (3)

  Iokretni moment (sa graničnikom okretnog momenta) nastavite sa okretom čahurom (2) - i drugi položaji između su moguči.

  = Bušenje / maks. okretni moment namjestite sa okretom čahurom (3) (maks. okretni moment, bez ograničenja) Kako bi izbjegli preopterečnje motora, osovinu nemojte blokirati.

  Alati sa oznakom SB...:= Udarno bušenje namjestite sa okretom

  čahurom (3) (maks. okretni moment, bez

  5. Ilustracije

  Nm

  6. Pregled

  7. Korištenje stroja

 • hr

  10

  HRVATSKIograničenja) Kako bi izbjegli preopterečnje motora, osovinu nemojte blokirati.

  7.6 Uključiti / izključiti, nastavi brzinu okretaja Slika A

  Uključiti, brzina okretaja: pritisnite prekidač (13). Dubinom pritiska na okidač regulirajte brzinu vrtnje stroja.

  Izključiti: otpustite prekidač (13). Napomena: zvuk koji se može čuti nakon izključenja, je funkcionalan (brzi stop) i ne utječe na djelovanje i rok trajanja stroja.

  7.7 Brzostezna glava Slika GAko je osovina priključnog alata od mekšeg materijala, možda će nakon kraćeg vremena rada biti potrebno dotegnuti steznu glavu.Napomena za strojeve sa oznakom BS 18 LT BL, SB 18 LT BL: 1. Zvuk koji se može čuti nakon otvaranja stezne

  glave (je funkcionalan) se može prekinuti sa okretanjem čahuromu suprotnom smjeru.

  2. Umetnite priključnog alata: Okrećite čahuru smjeru "GRIP, ZU", sve dok se mehanički otpor, kojega je moguće osjetiti, ne savlada.Pažnja! Alat još nije stegnut dovoljno! Nastavite okretati čahuru (mora se čuti zvuk „klik“ kod okretanja), sve dok je to moguće – tek sada je alat sigurno i čvrsto pritegnut u steznoj glavi.

  Održavanje: Povremeno držite stroj sa steznom glavom s otvorom prema dolje i više puta zatvorite s okretom čahure potpuno u smjer "GRIP, ZU", i nakon toga potpuno otvorite u smjer "AUF, RELEASE". Prašina koja se nakupila pri tome tada ispada iz brzostezne glave.

  7.8 Skidanje stezne glave Slika HStavljanje stezne glave slijedite u okrenutom redu gornjih oznaka.7.9 Stezne glave sa Quick sustavom za brzu

  zamjenu (kod BS 18 LT BL Q) Slika ISkidanje: gurnite prsten za blokadu napred (a) i izvucite steznu glavu isto napred (b). Stavljanje: gurnite prsten za blokadu napred (a) i stavite steznu glavu do kraja na osovinu.7.10 Namještanje kuke za kajš (ovisno o

  značajkama/modelu stroja) / skladište za bit nastavke(ovisno o značajkama/modelu stroja) Slika J

  Namjestite kuku za kajš (7) kako je označeno.Namjestite skladište za bit nastavke (6) kako je označeno.

  8.1 Višenamjenski nadzorni sustav strojaAko se stroj samo ugasi, onda je elektronika pokrenula samoobranski/zaštitni modus. Čuje

  se upozorni signal (konstantno pijukanje). On se gasi nakon maksimalno 30 sekundi ili kada pustite prekidač (13).

  Ipak je kod nekih uporaba sa preopterećenem moguče, iako stroj ima samoobranu, da

  nastane oštećenje na njime.Razlozi i spriječavanje:1. Baterijski paket skoro prazan Slike A, B

  (Elektronika štitni akumulatora protiv nepovratljive oštete od ispražnjenja/kvara).Akumulator je skoro parzan kada zasvijetli samo još jedna LED svjetilka (10). Po potrebi pritisnite gumb (9) kako bi provjerili na LED svjetilkama (10) kapacitet punjenja. Ako je baterijski paket skoro parzan, potrebno je punjenje!

  2. Dužetrajno preopterećenje stroja poziva zaštino izključenje od pregrijavanja.Dajte alatu ili akumulatoru vremena da se ohladi. Napomena: na punjaču sa „AIR COOLED“-funkcijom je moguče puno brže ohladite vrlo vruči baterijski paket. Napomena: stroj se puno brže ohladi ako ga uključite i koristite u praznom hodu bez opterečenja.

  3. Metabo zaštitna prekidna sklopka: alat se samostalan IZKLJUČIO. Kod neočekivanog brzog smanjivanja okretaja (kao npr. kod blokiranja ili povratnog okretnog momenta) se stroj izključi samostalan. Ugasite stroj sa pritiskom na okidač (13). Nakon toga možete stroj opet uključiti i nastaviti sa poslom/zadatkom. Izbjegavajte ponovne blokade stroja.

  Koristite samo originalni Metabo pribor.Koristite isključivo pribor koji ispunjava sve zahtjeve i specifikacije u ovim uputima.Priključite kutni nastavak Slika KZa kompletan asortiman pribora, pogledajte na www.metabo.com ili u katalogu.

  Električni alat smiju popravljati isključivo kvalificirani električari!

  Kontaktirajte svog lokalnog distributera ukoliko je Vašem Metabo alatu potreban popravak. Adresa pogledajte na www.metabo.com.Listu rezervnih dijelova možete skinuti sa www.metabo.com.

  Nemojte bacati baterijske pakete u vodu.

  8. Otklanjanje smetnje

  9. Pribor

  10. Popravci

  11. Zaštita okoliša

 • r

  1

  HRVATSKI h

  1

  Zaštite okoliš i zato nemojte nikada odlagati električni alat i akumulatore u kućni otpad! Držite se nacionalnih propisa za odvojeno

  sakupljanje i recikliražu korištenog električnog alata, pakovanja i pribora.Izpraznite akumulator u alatu prije odlaganja. Zašti-tite kontakte na akumulatoru protiv kratkog spoja (npr. izolirajte sa ljepljivom trakom).

  Slika L. Pridržavamo pravo modifikacija koje su u cilju tehničkog unaprjeđenja alata.U = napon akumulatoran0 = brzina vrtnje bez opterećenjaOkretni moment kod vijačenja:M1 = mekani slučaj (drvo)M3 = tvrdi slučaj (metal/čelik)M4 = namjestiv okretni momentMaksimalni promjer bušenja:D1 max = u čelikD2 max = u mekano drvoD3 max = u zidove/ziglus = maksimalni broj udaracam = težina (sa najmanjim akumulatorom)G = navoj osovineD max = prihvat promjera stezne glaveMjerene vrijednosti ustanovljene sukladno sa EN 60745.

  Izmjenično napajanjePrikazane tehničke specifikacije su podložne tolerancijama (sukladno važećim standardima).

  Razina emisijeRazina emisije vibracija može se koristiti kao

  preliminarna procjena izloženosti i isto tako se može koristiti za uspored raznih električnih alata. Također treba uzeti u obzir radni način, kao i stanje električnog alata i radnog pribora koj može značajno smanjiti ili povečati stvarnu razinu izloženosti kroz ukupni period rada. Kod procjene izloženosti vibracijama treba također uzeti u obzir vremena kada je stroj isključen ili radi sa manjim opterećenjem. Odredite dodatne mjere sigurnosti koje će zaštititi rukovaoca strojem od učinaka vibracija: organizacija rada. Ukupna vrijednost vibracija (suma vektora triju smjerova) je određena sukladno EN 60745:ah, ID = vrijednost emisije vibracija (udarno bušenje u beton)ah, D = vrijednost emisije vibracija(bušenje u metal)ah, S = vrijednost emisije vibracija (vijačenje bez udarca) Kh, ... = nepouzdano (vibracija)Tipični A–učinci primijećenih razina buke:LpA = razina zvučnog pritiskaLWA = razina akustične snageKpA, KWA = nepouzdano (razina buke) Tijekom rada razina buke može premašiti 80 dB(A).

  Koristite zaštitu za uši!

  12. Tehnički podaci

 • Metabowerke GmbHMetabo-Allee 172622 NuertingenGermanywww.metabo.com

  170 2

  7 405

  0_hr_

  0216

  (inc

  l.SHW

  )