17 NGƯỜI MỘT GƯƠNG MẶT Richard Baer

 • View
  220

 • Download
  7

Embed Size (px)

Text of 17 NGƯỜI MỘT GƯƠNG MẶT Richard Baer

 • 17 NGI MT GNG MT

  Richard Baer

  Making Ebook Project

  BOOKAHOLIC CLUB

 • Richard Baer 17 NGI MT GNG MT

  2

  BO

  OK

  AH

  OL

  IC

  C

  LU

  B

  |

  Ma

  ki

  ng

  E

  bo

  ok

  P

  ro

  je

  ct

  Tc phm: 17 NGI MT GNG MT Tc gi: Richard Baer Nguyn tc: Switching Time: A Doctor's Harrowing Story Of Treating A Woman

  With 17 Personalities Dch gi: Anh Phng Nh xut bn: Thi i Nm xut bn: 2009 S trang: 410 Kh sch: 13.5 x 20.5 cm Gi ba: 62.000 ng

  nh my: Mn Tuyn, ng Mi, Tuyt Anh, Ngc Tho, Kim Phng, Thy An, Thu Thy, Vn Nguyn

  Kim tra: Tuyt Nhung, Minh Huy Ch bn ebook: Tho on Ngy thc hin: 24/7/2011 Making Ebook Project #161 - www.BookaholicClub.com

 • Richard Baer 17 NGI MT GNG MT

  3

  BO

  OK

  AH

  OL

  IC

  C

  LU

  B

  |

  Ma

  ki

  ng

  E

  bo

  ok

  P

  ro

  je

  ct

  MC LC

  MC LC..........................................................................................................3

  GII THIU TC GI .....................................................................................5

  GII THIU TC PHM ................................................................................7

  PHN M U................................................................................................9

  PHN I............................................................................................................ 12

  SNG ST ..................................................................................................... 12

  1. KHI U SAI LM................................................................................................. 13

  2. TU LN ................................................................................................................. 19

  3. NH MT THI GIAN........................................................................................... 26

  4. LA CHN CI CHT.............................................................................................. 30

  5. CHA B BT ............................................................................................................... 39

  6. M V CHA................................................................................................................ 48

  7. O SU CAM KT ................................................................................................. 51

  8. NI KHIP S CA TUI TH .............................................................................. 56

  PHN II .......................................................................................................... 69

  NHNG NGI THAY TH....................................................................... 69

  9. L TH CA CLAIRE .............................................................................................. 70

  10. NHNG LI GII THIU....................................................................................... 85

  11. MN QU GING SINH ........................................................................................ 98

  12. NHNG LIN KT RI RC............................................................................... 109

 • Richard Baer 17 NGI MT GNG MT

  4

  BO

  OK

  AH

  OL

  IC

  C

  LU

  B

  |

  Ma

  ki

  ng

  E

  bo

  ok

  P

  ro

  je

  ct

  13. PH H ................................................................................................................... 124

  14. THI GIAN K CHUYN ..................................................................................... 133

  15. HNH NH CA NH TH.................................................................................. 143

  PHN III....................................................................................................... 151

  HA NHP .................................................................................................. 151

  16. GII PHP CA HOLDON................................................................................... 152

  17. HA NHP VI CLAIRE...................................................................................... 162

  18. SANDY V MILES ................................................................................................ 169

  19. ANN V SIDNEY................................................................................................... 178

  20. THEA V KAREN BOO ........................................................................................ 186

  21. KARL....................................................................................................................... 191

  22. ELISE V KAREN 1 .............................................................................................. 196

  23. KATHERINE........................................................................................................... 202

  24. JULIANN V KAREN 3 ........................................................................................ 210

  25. KAREN 2 V JENSEN........................................................................................... 218

  26. HOLDON................................................................................................................. 236

  LI KT ....................................................................................................... 250

 • Richard Baer 17 NGI MT GNG MT

  5

  BO

  OK

  AH

  OL

  IC

  C

  LU

  B

  |

  Ma

  ki

  ng

  E

  bo

  ok

  P

  ro

  je

  ct

  GII THIU TC GI

  Richard Baer sinh ra Oak Park, Illinois, vo ngy 12 thng hai nm 1952. Sau khi hon tt bc hc trung hc, gia nh ng chuyn v vng ngoi ca Chicago. ng chn mt chng trnh ging dy bng ting Anh / D b Y hc ti trng i hc Illinois hn l chp nhn mt hc bng nh l mt ca s opera.

  Sau Tin s Baer hc ti i hc Illinois, Trng Y hc Abraham Lincoln Chicago v nhn c bng y khoa vo nm 1978. ng hon thnh bc o to ton phn v tm thn hc ti i hc Bnh vin Illinois nm 1982. ng c mi vo hi ng tm thn hc ca Hi ng M v tm thn hc v thn kinh, v c chng nhn bi Hi Dc Phm Gy M Hoa K.

  Sau khi hon thnh chng trnh o to tm thn hc ton phn, tin s Baer theo hc mt kha o to ti Vin Phn tm hc Chicago v trong vng 12 nm ti, iu tr nhiu bnh nhn mi la tui, bao gm c Karen Overhill. Sau khi iu tr Karen, Tin s Baer theo ui bng thc s bng lun vn ti i hc Northwestern v tt nghip vo nm 2006.

 • Richard Baer 17 NGI MT GNG MT

  6

  BO

  OK

  AH

  OL

  IC

  C

  LU

  B

  |

  Ma

  ki

  ng

  E

  bo

  ok

  P

  ro

  je

  ct

  Tin s Baer tng l Gim c y t cho cc chng trnh Medicare cho cc dch v ca Chnh ph quc gia. Gim c y t, cc hot ng ca ng bao gm s pht trin ca chnh sch y t quc gia v a phng m chng trnh Medicare cung cp cc dch v, trang thit b, h tr cho Tng qut y t v cc chng trnh dng sai v lm dng thuc, v i din cho chng trnh Medicare trong cc cuc hp v cc y ban a phng, khu vc v quc gia. Tin s Baer phc v nh mt nh t vn cho ngnh cng nghip chm sc sc khe.

  Tin s Baer l mt thnh vin ca Hip hi Y hc M, X hi - Y t bang Illinois v Hip hi Y khoa Chicago, Hip hi Tm thn M v Hi Tm thn hc Illinois. L mt Gim c y t Medicare, Tin s Baer c c bit l tch cc trong vic pht trin cc chnh sch y t trong lnh vc dch v bc s, y t nh, nh t bn, v cc dch v th ch.

 • Richard Baer 17 NGI MT GNG MT

  7

  BO

  OK

  AH

  OL

  IC

  C

  LU

  B

  |

  Ma

  ki

  ng

  E

  bo

  ok

  P

  ro

  je

  ct

  GII THIU TC PHM

  Bn c no tng thch v quan tm ti ci tin Ngi ph n c 17 linh hn tng lm xn xao trn mng hn mt nm trc th y chnh l cun sch vit trn vn v ngi ph n y.

  y l cun t truyn do ng bc s Baer ngi trc tip iu tr cho ch y (trong sch tn l Karen) vit li. Nghe th c v sc mi y hc nhng cch vit rt mt m, giu tnh vn hc m ni dung cng c cng cm ng, thy th v (l cm nhn c nhn ti thi nh).

  Cu chuyn bt u vo ci ngy Karen bc n phng khm ca Baer, tra tn ng ny bng hng m nhng tht bi, bt hnh v s nhn nhc n khng tin c ca ch ta.

  L bc s tm l, quen vi ni au ca con ngi ri m bc s Baer cng khng chu c, cm thy kh th ngt ngt nh l c b vt ra khi nc. V thiu cm thng, sut cht na bc s Baer lm cho Karen tht vng.

  Rt may, bc s soi gng t kim im kp thi v dn tr thnh ch da tinh thn tht s cho Karen v sau ny l 17 linh hn khc trong ngi c y na.

  Sut thi gian sau , bc s Baer vn ht mi thnh cng lc, nh ng dp bc bo v Karen khi nhng cn trm cm, t hy hoi bn thn mnh. Nhng cng nh th m cc nhn cch khc trong Karen m ra khoi bc y, tin bc y v thch c ra ngoi ni chuyn vi bc y.

  Bc ngot v i thc s n khi nhn cch Clair 7 tui kt m bc Baer ti mc phn bi cc nhn cch khc giao lu vi bc s (ch l cc bn khc p bn y th l khng c cho bc s bit s hin din ca h).

  Mt cnh ca m th cc ca khc c ng cng mt cng, cc nhn cch khc thi khng t di lng mnh na, dn dn t ng i ra cho hi bc Baer ht.

 • Richard Baer 17 NGI MT GNG MT

  8

  BO

  OK

  AH

  OL

  IC

  C

  LU

  B

  |

  Ma

  ki

  ng

  E

  bo

  ok

  P

  ro

  je

  ct

  Mi nhn cch mt c tnh, mt cu chuyn th v, rc ri th c c ng lm bc Baer phi tr ht ti l ra thu phc lng dn. Mi nhn cch mt chiu thc, thin bin vn ha khng th lng ht c.

  Bn Claire 7 tui, hay gi nhm tn bc s Baer thnh bc s Bear (bc s Gu) vn sn ngt ngo th bc i x nh ngi cha vi con gi nh. Bn Miles mi t tui u m hung ha hung hng nhng dng cm th bc cao tnh