15. UNAPREENJE PTP - FSB Online .Poka-Yoke 1 Otvor rezervoara na automobilu ima tri poka-yoke sistema:

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 15. UNAPREENJE PTP - FSB Online .Poka-Yoke 1 Otvor rezervoara na automobilu ima tri poka-yoke...

 • 15. UNAPREENJE PTP

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Unapreenje PTP

  80 % vremena tehnolozi koriste za pretraivanje (knjige, prirunici, dijagrami, tabele, prospekti, ranija rjeenja)

  Poetkom 90 u USA nedostajalo 300 000 inenjera tehnologa

  Kako unaprijediti taj posao, uiniti ga zanimljivijim, svladati problem odljeva mozgova (rat, pretvotba), prihvatiti zakonitosti globalnog gospodarstva, povezati ga sa bazama podataka, CAM, CAPP, CAD, metodama simulacije proizvodnje, upravljanjem proizvodnje

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Poboljanje kvalitete, skraenje vremena i trokova PTP

  problem prepoznavanja oblika izratka

  odabir primarnog procesa

  vrsta i redoslijed operacija

  odabir strojeva, alata, parametara

  simulacija toleranci

  Algoritam za simulaciju stezanja

  Algoritam za odabir parametara obrade

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  20 kljueva Toyota - Kobayashi

  1. ienje i organiziranje 2. Racionalizacija sustava/Usklaivanje ciljeva 3. Aktivnost u malim grupama 4. Smanjivanje meufaznih zaliha 5. Tehnologija brzih promjena/prilagodbi alata 6. Kaizen (poboljanje) operacija 7. Proizvodnja bez nadgledanja 8. Vezana proizvodnja 9. Odravanje strojeva i opreme 10. Radna disciplina 11. Jamstvo kvalitete 12. Razvijanje kvalitete dobavljaa 13. Eliminiranje gubitaka 14. Ovlatenje zaposlenika za poboljanje 15. Svestranost vjetina i unakrsna obuka 16. Planiranje proizvodnje 17. Kontrola efikasnosti 18. Upotreba informacijske tehnologije 19. tednja energije i materijala 20. Vodea tehnologija i potrebne vjetine

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Toyota sustav u zdravstvu...

  40 000 sterilizacija instrumenata manje 80 km manje dnevno hoda zaposlenika smanjen broj ekaonica, vie soba uteda 10 milijuna $ godinje

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Japanska iskustva....?

  a) Pojmovi : - KANBAN - SMED - POKA-YOKE (paneli za vrata, FDD) - Lead time - Just in Time b) Japansko privredno udo (zablude..) Mentalitet i religija osnovni Jedino velike serije jeftine Metoda uzorkovanjem najbolja Trokovi+dobit=prodajna cijena

 • Karijera Shigea Shinga.... Toyota Motors 1935-1985

  Auto industrija :

  Yamaha, Toyota, Honda, Daihatsu

  Evropa: Peugeot, Citroen, Daimler-Benz

  Elektronska industrija

  Hitachi, Sony, Sharp, Mitsubishi, Fuji

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Metode Shigea Shinga...

  Najvanije metode koje je osmislio i razvijao dr. Shigeo Shingo su:

  JIT - Tono na vrijeme (Just in Time )

  SMED (Single Minute Exchange of Dies)

  ZQC Metoda nula greaka (Zero Quality Control)

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Poka-Yoke 1

  Otvor rezervoara na automobilu ima tri poka-yoke sistema: - promjeri cijevi za punjenje odgovaraju otvoru rezervoara - privreni ep koji se ne moe izgubiti (!?) - ep se ne moe prejako stegnuti

  Nemogunost prelijevanja vode iz umivaonika

  Osiguranje oblikom zatupljeni oak diskete

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Poka-Yoke 2

  Postupak sastavljanja pumpe za infuziju.

  Djelovi dizajnirani tako da se ne mogu krivo umetnuti, spajani pomou klik spojeva.

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Poka-Yoke 3

  Graninik onemoguava radniku da krivo izvri montau.

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Usporedba postojeeg stanja i moguih poboljanja

  Prevladavajue razmiljanje : najvanije optimalno balansirati izmeu kapitala i trokova

  Poboljanje : teite prenijeti sa upravljakih i raunalno-tehnikih operacija na

  konkretne mjere sa ciljem poboljanja proizvodnih preduvjeta

  Novija promiljanja :

  Tpz 4h >> 3min

  Lead time 47 dana >> 3 dana

  zalihe 40 dana >> 3 dana

  kart na 1/20

  Toyota 1970-80 brzina obrtaja kapitala > 50 (ne smanjenje robnog kapitala iz

  brzog obrtaja ve smanjenje trokova i poveanje efikasnosti rad)

  1960-80 efikasnost materijalno administrativnog podruja nije se poboljala

  vedska >> 35% ukupnog kapitala na skladitu

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Racionalizacija proizvodnog procesa

  Poboljanje procesa transporta, kontrole, operacije i skladitenja

  1. Poboljanje procesa obrade

  Kako oblikovati proizvod ?

  Kako proizvod izraditi ?

  Analiza proizvodne metode:

  a) Poboljanje proizvodno-tehnolokih parametara

  b) Proizvodno-tehnika poboljanja

  2. Bolja kontrola

  Pronai dijelove s grekom i odbaciti

  Poboljanje pouzdanosti ali ne i smanjenje dijelova s grekom

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  RAZLIKA KONTROLE GREAKA I INFORMATIVNE KONTROLE

  KONTROLA GREAKA pronai dijelove s grekom i odbaciti

  INFORMATIVNA KONTROLA-pronai dijelove s grekom >>>informacija o njoj do izvritelja>>< utvrditi to remeti kvalitetu te poduzeti mjere

  Primjer: Matsushita Electric Company problem pakiranja usisivaa

  OSNOVNO NAELO : ne kontroliraj da bi pronaao greku ve da ju ispravi i sprijei ponavljanje

  KONTROLA UZORKOVANJEM : racionaliziranje 100% kontrole

  INFORMATIVNA KONTROLA : jednostavne mtode za 100% kontrolu

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  INFORMATIVNA KONTROLA

  SAMOKONTROLA

  NEPOSREDNA KONTROLA

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  INFORMATIVNA KONTROLA

  a) Neposredna kontrola

  kontrola od strane izvritelja u slijedeoj operaciji

  Primjer: Moriguchi Electric Company

  Ranije greke 15%

  Statistika kontrola 6,5%

  Neposredna kontrola

  1 mjesec 1,5 %>> 3 mjeseca

  0,65%>>0,016%

  Neposredna kontrola 1/5 1/10 ranijih greaka

  b) Samokontrola

  Kritinost izvritelja

  Mogu izostanak

  c) Kontrola na izvoru

  Vertikalna/horizontalna

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Poboljanja funkcije skladita

  Zavisi o postavljenim tokovima izmeu operacija

  1) Balansiranje kvantitete i kapaciteta>>stalna pokrivenost proizvodnje

  Dva pristupa:

  a) Usko grlo >> smanjiti koritenje kapaciteta na strojevima s vikom kapaciteta; poveanje kapaciteta uskog grla

  b) 100% iskoristivost stroja>>skladite izmeu procesa, smanjiti protok, rad s prekidima

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  1959 god. Toyo Kogyo Hiroima, pree 800, 750 i 300 t >> uska grla >>radne aktivnosti samo 3%

  Dvije grupe pripremnih aktivnosti IED (Inside Exchange of die) OED (Outside Exchange of Die) 1952 god. Mitsubishi Habi Industries, Hiroima poveanje kapaciteta velike blanjalice za obradu donjih

  ploa velikih diesel motora Dugo vrijeme izmjene izratka >> iskoritenost 50% vremena Izraen poseban strojni stol;u toku rada stroja, vri se stezanje i

  podeavanje komada na rezervnom stolu Pretvorili IED u OED !!! Nestaje glavni motiv za ekonomskom veliinom serije !!!

  Poboljavanje poslova pripreme (promjena alata itd.) 27.05

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Poboljavanje poslova pripreme (promjena alata itd.)

  1970 god. Toyota Motor Company promjena alata na 100t prei 4 sata, Volkswagen 2 sata >>>

  9 59 >> SMED SMED metoda 1. Razdvojiti IED i OED 2. Pretvoriti IED u OED 3. Funkcionalna standardizacija 4. Funkcionalni pribori za stezanje 5. Upotreba prethodno podeenih stega 6. Paralelne operacije 7. Eliminiranje podeavanja 8. Mehanizacija POBOLJANJE GLAVNE OPERACIJE

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Razdvajanje IED i OED

  Ako je mogue primjeniti OED primjeniti ga, a ako je IED neizbjean primjeniti IED.

  OED (materijal, alat, naprave i td.) moraju biti pored maine savreno spremljeni i postavljeni po redosljedu primjene.

  IED postupak skidanja upotrebljenog alata i postavljanja novog.

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Pretvoriti IED u OED

  Primjeri:

  dimenzije alata treba standardizirati

  kalupe za lijevanje treba prethodno zagrijati kako bi se izbjeglo probno lijevanje

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Funkcionalna standardizacija

  Standardizacija onih dimenzija koje su znaajne za stezanje alata.

  Primjer:

  svugdje isti podmetai

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  Funkcionalni pribor za stezanje

  ureaji za stezanje moraju biti konstruirani tako da omoguuju najmanje vrijeme pritezanja.

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  6. Paralelne operacije

  Skraivanje vremena postavljanja i stezanja alata paralelnim radom vie radnika.

  7. Eliminiranje podeavanja

  Upotrebom epova i graninika eliminiranje procesa podeavanja

  8. Mehanizacija Upotreba hidraulike ili pneumatike pri stezanju alata.

 • Projektiranje tehnolokih procesa 2007/2008

  JIT

  Neke od mjera su:

  skratiti protona vremena u proizvodnji

  smanjiti broj kvarova strojeva i greaka u proizvodnji

  prilagoditi proizvodnju promjenjivim narudbama