11
Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011 MIJLOACE DE MASURARE Data: .................. Profesor: ing. OPREA DORINA Clasa: a XI – a Disciplina/ Modulul 3 – Tehnici de măsurare în domeniu Unitatea de învăţare: Procesul de masurare Lecţia: Mijloace de masurare Tipul lecţiei: mixtă Durata lecţiei: 1 oră Loc de desfăşurare: Cabinetul TEHNIC II I. CONŢINUT TEMATIC 1. Notiuni introductive despre procesul de masurare; 2. Definirea mijloacelor de masurare; 3. Clasificarea mijloacelor de masurare; 4. Tipuri de mijloace de masurare; prof.ing. DORINA OPREA Page 1

cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

MIJLOACE DE MASURARE

Data: ..................

Profesor: ing. OPREA DORINA

Clasa: a XI – a

Disciplina/ Modulul 3 – Tehnici de măsurare în domeniu

Unitatea de învăţare: Procesul de masurare

Lecţia: Mijloace de masurare

Tipul lecţiei: mixtă

Durata lecţiei: 1 oră

Loc de desfăşurare: Cabinetul TEHNIC II

I. CONŢINUT TEMATIC

1. Notiuni introductive despre procesul de masurare;

2. Definirea mijloacelor de masurare;

3. Clasificarea mijloacelor de masurare;

4. Tipuri de mijloace de masurare;

prof.ing. DORINA OPREA Page 1

Page 2: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

II. COMPETENŢE SPECIFICE

CS: Identificarea mijloacelor de masurare;

III. COMPETENŢE DERIVATE

CD1: Definirea mijloacelor de masurare;

CD2: Clasificarea mijloacelor de masurare;

CD3: Prezentarea tipurilor de mijloace de masurare ;

IV. ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

A1- exerciţii de definire a mijloacelor de masurare ;

A2 - exerciţii de clasificare a mijloacelor de masurare dupa diferite criterii;

A3 - exerciţii de identificare a mijloacelor de masurare pentru lungimi din mai

multe mijloace prezentate.

V. STRATEGII DIDACTICE

1. Metode didactice: expunerea, conversaţia euristică, observarea dirijată, analiza

comparativă, problematizarea, exerciţiul.

2. Mijloace de învăţământ: PC, software adecvat, manual, fişe de lucru, ghid

metodic.

3. Forme de organizare a învăţării: activitate frontală, activitate individuală.

prof.ing. DORINA OPREA Page 2

Page 3: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

Desfasurarea lectiei

MIJLOACE DE MASURARE

Mijlocul de măsurare –poate fi considerat ca mijloc de prelucrare a informaţiei.

Preia informaţia de la mărimea de măsurat sub forma unui semnal de măsurare

(semnal de intrare), o prelucrează şi o transmite către operator sau receptor sub forma

unui semnal de ieşire, uşor detectabil şi interpretabil.

Elementele componente ale unui proces de masurare sunt:

prof.ing. DORINA OPREA Page 3

PROCESUL DE MASURARE

Cum masuram?

METODE

Cu ce masuram?

MIJLOACE

Ce masuram?

MASURAND

Page 4: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

Def: Mijloacele de masurare - sunt sisteme tehnice cu ajutorul cărora se compară

mărimea de măsurat cu unitatea de măsură corespunzătoare, în scopul aflării mărimii

măsurate .

prof.ing. DORINA OPREA Page 4

Mijlocul de

măsurare

Mediul ambiant

Operator

Factori perturbatorit

or

Mărimea demăsurat

Page 5: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

CLASIFICAREA MIJLOACELOR DE MASURARE

Mijloace de masurarea) Dupa complexitate -masuri

-instrumente (aparate)de masurare-instalatii (sisteme) de masurare

-sunt cele mai simple

b) Dupa destinatie -etalon

-de lucru

-serveste la pastrarea unitatii de masura-pentru efectuarea masurarilor

c) Dupa forma prezentarii rezultatului

-analogice

-digitale

-indica valoarea marimii masurate prin deplasarea unui indice pe scara gradata-indica valoarea marimii masurate sub forma de cifre

d) Dupa modul de determinare a marimii masurate

-aparate comparatoare-aparate indicatoare-aparate inregistratoare-aparate integratoare

Tipuri de mijloace de masurare

Masuri: - cale plan paralele

prof.ing. DORINA OPREA Page 5

Page 6: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

Instrumente de masurare: - subler- micrometru- comparator cu cadran

Instalatie de masurare

prof.ing. DORINA OPREA Page 6

Page 7: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

Instalatie de masurare

Aparate pentru masurarea marimilor electrice: contor digital, ampermetru, wattmetru, contor de inductie, multimetru analogic, voltmetru, multimetru digital

prof.ing. DORINA OPREA Page 7

Page 8: cursuri.flexform.rocursuri.flexform.ro/.../grupa1/Oprea_Dorina/portofoliu.docx · Web view-instalatii (sisteme) de masurare-sunt cele mai simple b) Dupa destinatie-etalon-de lucru-serveste

Colegiul Tehnic “Iuliu Maniu” Carei Catedra Tehnica Anul scolar:2010-2011

Comparator cu cadran – aparat comparator Micrometru de interior – aparat indicator

Balanta cu cadran – aparat indicator Contorul cu palete – aparat inregistrator

prof.ing. DORINA OPREA Page 8