2
versal-online.com.ua Прайс-лист на розміщення реклами в глянцевому журналі «VERSAL» Переваги журналу «VERSAL» чотири роки на ринку Івано-Франківщини; чітка періодичність виходу — раз в два місяці; охоплення всіх сфер діяльності міста та області; широка аудиторія читачів (багато людей потрапляє в журнал, беручи участь у різноманітних конкурсах, проектах і акціях, виступають в ролі моделей); високі рейтинги продажу (достовірність факту можуть підтвердити розповсюджувачі преси); багато туристів і гостей міста купують журнал як сувенір; журнал бере активну участь у різноманітних проектах, акціях, конкурсах; на сторінках журналу завжди публікуються інтерв’ю з відомими іванофранківцями і всеукраїнськими зірками; глянцеве видання зберігається більше 6 міс., слугує довідником для читача. Мережі роздрібного продажу преси (кіоски, стійки в супермаркетах міста й області) 85 % 35 % 10 % салони й центри краси, перукарні стоматологічні кабінети й клініки ПередПлата: на сьогодні охоплює 10 % всього тиражу журналу 15 % фітнес-центри 3 % 2 % авіакаси готелі та готельно- відпочинкові комп- лекси міста та об- ласті (зокрема ТК «Буковель» і при- ватні садиби При- карпаття) медичні центри й лабораторії банки, страхові компанії 10 % Кур’єрська* розсилка 10 % 5 % 5 % юридичні й нотаріальні контори розповсюдження а також фірми й підприємства м. Івано- Франківська та Івано-Франківської області Повернення (якщо таке є) — міський і обласний пологові будинки (як подарунок майбутнім матерям, а також медсестрам і лікарям) Журнал дарують переможцям багатьох конкурсів, які проводяться в Івано-Франківську (благочинні акції, конкурси краси, фестивалі…) За бажанням vip-клієнт (рекламодавець) може сформувати базу клієнтів (до 20 фірм), де б він хотів бачити журнал зі своєю рекламою.

Прайс-лист журналу VERSAL

  • Upload
    fin1989

  • View
    170

  • Download
    2

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Прайс-лист журналу VERSAL

versal-online.com.ua

Прайс-лист на розміщення рекламив глянцевому журналі «Versal»

Переваги журналу «Versal»• чотирирокинаринкуІвано-Франківщини;• чіткаперіодичністьвиходу—развдвамісяці;• охопленнявсіхсфердіяльностімістатаобласті;• широкааудиторіячитачів(багатолюдейпотрапляєвжурнал,беручиучасть урізноманітнихконкурсах,проектахіакціях,виступаютьвролімоделей);• високірейтингипродажу(достовірністьфактуможутьпідтвердити розповсюджувачіпреси);• багатотуристівігостеймістакупуютьжурналяксувенір;• журналбереактивнуучастьурізноманітнихпроектах,акціях,конкурсах;• насторінкахжурналузавждипублікуютьсяінтерв’юзвідомими іванофранківцямиівсеукраїнськимизірками;• глянцевевиданнязберігаєтьсябільше6міс.,слугуєдовідникомдлячитача.

Мережі роздрібного продажу преси (кіоски,стійкивсупермаркетахмістайобласті)

85 %

35 %

10 %

салонийцентрикраси,перукарні

стоматологічні кабінетийклініки

ПередПлата: на сьогодні охоплює 10 % всьоготиражу журналу

15 %

фітнес-центри3 %

2 %авіакаси

готелітаготельно-відпочинковікомп-лексимістатаоб-ласті(зокремаТК«Буковель»іпри-ватнісадибиПри-

карпаття)

медичніцентрийлабораторії

банки,страховікомпанії

10 %

Кур’єрська*розсилка 10 %

5 % 5 %

юридичній нотаріальні

контори

розповсюдження

а також фірми й підприємства м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області

• Повернення(якщотакеє)—міськийіобласнийпологовібудинки(якподарунокмайбутнім матерям,атакожмедсестрамілікарям)• Журналдаруютьпереможцямбагатьохконкурсів,якіпроводяться вІвано-Франківську(благочинніакції,конкурсикраси,фестивалі…)

За бажанням vip-клієнт (рекламодавець) може сформувати базу клієнтів (до 20 фірм), де б він хотів бачити журнал зі своєю рекламою.

Page 2: Прайс-лист журналу VERSAL

Ціни на рекламу в журналі №26

Макет — Внутрішня сторінка 1/1розмір — 167х222 ммціна — 2800,00

10% відвартостіреклами спрямовуєтьсяна благодійність

Макет — 1/2розмір — 167х110 ммабо ж — 81х222 ммціна — 1500,0

Вид реклами розміри Сума, грн

ОбКладинКа 19 500, 00

Другасторінка 167х222мм 5500,00

Передостання 167х222мм 5000,00

Остання 167х222мм 6500,00

Розгортка 493х222мм 11250,00

ВнутрІшнІ СтОрІнКи

Блок 1/4 116х86мм 600,00

Блок 1/3 167х72мм 800,00

Блок1/2 167х110мм 1500,00

Внутрішнясторінка1/1 167х222мм 2800,00

Розворот2/1 330х222мм 5000,00

Першасторінка 167х222мм 3500,00

Твердавкладка 167х222мм 4500,00

Порадиспеціаліста1/1 167х222мм 2300,00

Візитівкав «Кориснійплощі» 75х50мм 400

Макет — 1/3розмір — 167х72 ммабо ж — 72х172 ммціна — 800,00

Макет — розворот 2/1розмір — 330х222 ммціна — 5000,00

6разівнарікукраїнськавід96сторінок(внутрішні) +4(обкладинка)167Х222(робочиймакет172Х232)внутрішністорінки—115г/м2,обкладинка—250г/м2

10000примірників

0342.75.47.30093.51. 96. 400050.73. 43. 478067.34. 06. 501

Періодичність випуску: Мова:

Обсяг:

Формат: Папір крейдований глянц:

наклад:

редактор рубрики«____________»

Контактний телефон:

телефони редакції:

Гнучка система знижок:2 виходи — 10 %, 3 виходи — 15 %,4 виходи — 20 %, 6 виходів — 25 %Знижка 2 % при 100 % передоплаті (в день підписання договору)

Зверніть увагу: 1/1 та 2/1 друкуються «під обріз» 10 мм Зміст реклами не повинен суперечити Закону України «Про рекламу». Якщо діяльність рекламодавця підлягає ліцензуванню, в тексті реклами повинні бути вказані: номер ліцензії, дата її видачі і найменування органу, який видав цю ліцензію.

e-mail: [email protected] www.versal-online.com.ua