of 4 /4

 · Moraju biti podržani osnovni standardni tipovi pretraživaéa (Internet Explorer, ... Sistem mora imati moguénost paméenja ko je, kada i sa kog racunara i koje podatke mijenjao

Embed Size (px)

Text of  · Moraju biti podržani osnovni standardni tipovi pretraživaéa (Internet Explorer, ... Sistem...

Page 1:  · Moraju biti podržani osnovni standardni tipovi pretraživaéa (Internet Explorer, ... Sistem mora imati moguénost paméenja ko je, kada i sa kog racunara i koje podatke mijenjao
Page 2:  · Moraju biti podržani osnovni standardni tipovi pretraživaéa (Internet Explorer, ... Sistem mora imati moguénost paméenja ko je, kada i sa kog racunara i koje podatke mijenjao
Page 3:  · Moraju biti podržani osnovni standardni tipovi pretraživaéa (Internet Explorer, ... Sistem mora imati moguénost paméenja ko je, kada i sa kog racunara i koje podatke mijenjao
Page 4:  · Moraju biti podržani osnovni standardni tipovi pretraživaéa (Internet Explorer, ... Sistem mora imati moguénost paméenja ko je, kada i sa kog racunara i koje podatke mijenjao