of 52 /52
HRVATSKI TÜRKÇE TR HR BG Ръководство на потребителя Korisnički priručnik Kullanıcı el kitabı Преди да използвате този инструмент, прочетете „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ на стр. 5-6. Prije korištenja instrumenta obavezno pročitajte odjeljak "MJERE OPREZA" na stranicama 5 – 6. Bu enstrümanı kullanmadan önce sayfa 5-6'daki "ÖNLEM- LER" bölümünü okuyun. БЪЛГАРСКИ

Ръководство на потребителя BG - Yamaha Corporation...No mehanizam klavijature ovog instrumenta jednak je mehanizmu pravog glasovira, pa se tijekom godina upotrebe

 • Upload
  others

 • View
  10

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Ръководство на потребителя BG - Yamaha Corporation...No mehanizam...

 • HR

  VA

  TSK

  ITÜ

  RK

  ÇE

  TR

  HR

  BGРъководство на потребителя

  Korisnički priručnik

  Kullanıcı el kitabı

  Преди да използвате този инструмент, прочетете „ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ“ на стр. 5-6.

  Prije korištenja instrumenta obavezno pročitajte odjeljak "MJERE OPREZA" na stranicama 5 – 6.

  Bu enstrümanı kullanmadan önce sayfa 5-6'daki "ÖNLEM-LER" bölümünü okuyun.

  БЪ

  ЛГА

  РС

  КИ

 • 2 • NU1X

 • NU1X • 3

  OBSERVERA!Apparaten kopplas inte ur växelströmskällan (nätet) så länge som den ar ansluten till vägguttaget, även om själva apparaten har stängts av.

  ADVARSEL: Netspændingen til dette apparat er IKKE afbrudt, sålænge netledningen sidder i en stikkontakt, som er tændt — også selvom der er slukket på apparatets afbryder.

  VAROITUS: Laitteen toisiopiiriin kytketty käyttökytkin ei irroita koko laitetta verkosta.

  (standby)

 • 4 • NU1X Korisnički priručnik

  Broj modela, serijski broj, zahtjeve za napajanje i drugo možete pronaći pri dnu jedinice na pločici s nazivom ili pored nje. Morate pribilježiti serijski broj na mjesto koje je navedeno ispod i zadržati ovaj priručnik kao trajni zapis svoje kupovine kako biste imali dokumentaciju u slučaju krađe.

  Broj modela.

  Serijski broj.

  (bottom_hr_01)

  Nazivna se pločica nalazi na donjoj strani jedinice.

 • NU1X Korisnički priručnik • 5

  MJERE OPREZAPAŽLJIVO PROČITAJTE PRIJE NASTAVLJANJAOvaj priručnik spremite na sigurno i lako dostupno mjesto za slučaj potrebe.

  UPOZORENJEPridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost ozbiljnih ozljeda ili čak i smrti od električnog udara, kratkog spoja, oštećenja, požara ili drugih opasnosti. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

  • Kabel napajanja nemojte postavljati u blizini izvora topline kao što su grijalice ili radijatori. Također, pazite da se kabel previše ne savije ili na drugi način ne ošteti. Nemojte na njega stavljati teške predmete.

  • Upotrebljavajte samo onaj napon koji je naveden kao točan za instrument. Potreban napon je ispisan na pločici s nazivom instrumenta.

  • Koristite jedino priloženi kabel za napajanje/utikač.

  • Električni utikač povremeno provjerite i uklonite bilo kakvu nakupljenu prljavštinu ili prašinu.

  • Ovaj instrument ne sadrži dijelove koje korisnik može popraviti. Instrument nemojte otvarati ili pokušavati rastaviti ili na bilo koji način izmjenjivati unutrašnje dijelove. Ako izgleda kao da nije ispravan, odmah prekinite korištenje i odnesite ga na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.

  (Informacije o tome je li funkcija Bluetooth uključena sadrži stranica 40.)

  • Radiovalovi mogu utjecati na rad električnih medicinskih uređaja.

  - Proizvod nemojte koristiti u blizini medicinskih uređaja ni u prostorima u kojima je ograničena upotreba radiovalova.

  - Proizvod nemojte koristiti na udaljenosti manjoj od 15 cm od osoba s ugrađenim elektrostimulatorom srca.

  • Instrument nemojte izlagati kiši, koristiti u blizini vode, u vlažnim ili mokrim uvjetima te ga postavljati na bilo kakve spremnike (kao što su vaze, boce ili čaše) s tekućinom koja se može proliti u otvore. Ako bilo kakva tekućina poput vode iscuri u instrument, odmah isključite napajanje i izvadite kabel za napajanje iz AC utičnice. Potom instrument odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.

  • Nemojte nikada mokrim rukama priključivati ili iskopčavati električni utikač.

  • Goreće predmete poput svijeća nemojte postavljati na jedinicu. Goreći predmet može se prevrnuti i prouzrokovati požar.

  • Ako dođe do jednog od sljedećih problema, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Potom uređaj odnesite na ispitivanje kod kvalificiranog Yamaha servisera.

  - Kabel za napajanje ili priključak postaje pohaban ili oštećen.

  - Ispušta dim ili ima neuobičajen miris.

  - Neki su predmeti ispušteni na instrument.

  - Dolazi do iznenadnog gubitka zvuka tijekom upotrebe instrumenta.

  PAŽNJAPridržavajte se ispod navedenih osnovnih mjera opreza kako bi izbjegli mogućnost vaših fizičkih ozljeda ili drugih osoba, ili pak oštećenja instrumenta ili druge imovine. Ove mjere opreza uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

  • Instrument nemojte priključivati na električnu utičnicu koristeći višestruki priključak. To može uzrokovati nižu kvalitetu zvuka ili moguće pregrijavanje u utičnici.

  • Električni utikač prilikom uklanjanja iz instrumenta ili utičnice uvijek primite za sam utikač, a ne za kabel. Povlačenje može oštetiti kabel.

  • Kad instrument nije korišten duže vrijeme ili tijekom električnih oluja, električni utikač izvadite iz utičnice.

  • Instrument nemojte postavljati na nestabilno mjesto gdje se može slučajno prevrnuti.

  • Prenošenje ili premještanje instrumenta neka uvijek izvode dvije ili više osoba. Ako pokušate sami podignuti instrument, može doći do ozljede leđa, drugih ozljeda ili oštećenja samog instrumenta.

  • Prije premještanja instrumenta uklonite sve priključene kabele kako se ne bi oštetili te kako se netko o njih ne bi spotaknuo.

  • Prilikom postavljanja proizvoda pobrinite se da je AC utičnica koju koristite lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice. Čak i dok je prekidač za napajanje isključen, minimalna količina električne energije i dalje protječe do proizvoda. Kad proizvod ne koristite dulje vrijeme, kabel za napajanje svakako iskopčajte iz AC utičnice.

  Izvor napajanja/kabel za napajanje

  Nemojte otvarati

  Lokacija (ako sadrži funkciju Bluetooth)

  Upozorenje za vodu

  Upozorenje o vatri

  Ako primijetite bilo kakve abnormalnosti

  Izvor napajanja/kabel za napajanje Položaj

  DMI-5 1/2

 • 6 • NU1X Korisnički priručnik

  • Iako su drveni dijelovi instrumenta dizajnirani i proizvedeni vodeći računa o očuvanju okoliša i ljudskog zdravlja, u nekim rijetkim situacijama kupci mogu osjetiti neobičan miris ili iritaciju očiju prouzročenu materijalom premaza i ljepila. Da biste izbjegli navedene posljedice, preporučujemo sljedeće:

  1. Budući da je instrument pakiran u hermetičkim uvjetima da bi se očuvala njegova kvaliteta tijekom transporta, prozračujte prostoriju nekoliko dana nakon raspakiravanja i postavljanja instrumenta.

  2. Ako je prostorija u koju ste postavili instrument mala, nastavite je svakodnevno ili povremeno normalno prozračivati.

  3. Ako instrument dulje vrijeme ostavite u zatvorenoj prostoriji u uvjetima visoke temperature, prije korištenja prozračite prostoriju i, ako je moguće, smanjite temperaturu.

  • Prije priključivanja instrumenta na druge elektroničke komponente isključite napajanje svih komponenti. Prije isključivanja ili uključivanja napajanja svih komponenti razinu glasnoće postavite na minimalnu.

  • Glasnoću svih komponenti svakako postavite na minimalnu razinu te kontrolu glasnoće postupno povećavajte tijekom sviranja na instrumentu kako biste postavili željenu razinu glasnoće za slušanje.

  • Nemojte gurati prste ni ruku u otvore na poklopcu klavijature ili instrumentu. Pripazite i da vam poklopac klavijature ne pričepi prst.

  • Prilikom zatvaranja poklopca klavijature nemojte upotrebljavati preveliku silu. Poklopac klavijature s mehanizmom SOFT-CLOSE™ omogućuje polagano zatvaranje poklopca. Primjenom pretjerane sile na poklopac klavijature prilikom zatvaranja mogli biste oštetiti mehanizam SOFT-CLOSE™ te prouzročiti ozljedu ruku i prstiju koji su se našli ispod poklopca prilikom njegova zatvaranja.

  • Nemojte umetati ili ispuštati papirnate, metalne ili druge predmete u otvore na poklopcu klavijature, ploči ili klavijaturi. Zbog toga se možete fizički ozlijediti vi ili druge osobe, a može doći i do oštećenja instrumenta ili druge imovine te do nepravilnog djelovanja.

  • Nemojte se oslanjati ili postavljati teške predmete na instrument te nemojte primjenjivati prekomjernu silu na gumbe, prekidače ili priključke.

  • Instrument/uređaj ili slušalice nemojte koristiti dulje vremensko razdoblje na visokoj ili neprijatnoj razini glasnoće, budući da to može uzrokovati trajni gubitak sluha. Ako primijetite gubitak sluha ili zvonjenje u ušima posavjetujte se s liječnikom.

  • Klupu nemojte postavljati na nestabilno mjesto gdje se može slučajno prevrnuti.

  • Na klupi nemojte nepažljivo svirati ili stajati. Koristeći je kao alat ili ljestve te za bilo koju drugu svrhu može rezultirati nesrećom ili ozljedom.

  • Kako bi se spriječila mogućnost nesreće ili ozljede, na klupi bi istovremeno trebala sjediti samo jedna osoba.

  • Na klupicama kojima je moguće namjestiti visinu to nemojte činiti dok sjedite na njoj jer može doći do primjene prekomjerne sile na mehanizam za namještanje, a time do oštećenja mehanizma ili čak ozljede.

  • Ako se vijci na klupi otpuste zbog dugoročnog korištenja, povremeno ih zategnite pomoću priloženog alata da biste spriječili mogućnost nezgoda ili ozljeda.

  • Osobito pazite na malu djecu kako ne bi pala sa stražnjeg dijela klupe. Budući da klupa nema naslon za leđa, uporaba bez nadzora može dovesti do nezgode ili ozljede.

  Kada instrument nije u upotrebi, svakako isključite napajanje.

  Čak i kada je prekidač napajanja/stanja mirovanja [ ] u položaju stanja mirovanja (standby) (lampica napajanja je isključena), minimalna količina električne energije i dalje protječe kroz instrument.

  OBAVIJESTDa biste izbjegli mogućnost kvara ili oštećenja proizvoda, oštećenja podataka ili druge imovine, pridržavajte se obavijesti u nastavku.

  Rukovanje• Instrument nemojte koristiti u blizini televizora, radioprijamnika, stereosustava, mobilnih telefona ni drugih električnih uređaja. Instrument, televizor ili

  radioprijamnik u suprotnom mogu generirati šumove. Ako instrument koristite uz aplikaciju na uređaju iPad, iPhone ili iPod touch, preporučujemo da na tom uređaju "Airplane Mode" (Zrakoplovni način rada) postavite na "ON" (Uključeno) da biste izbjegli komunikacijske šumove.

  • Instrument nemojte izlagati prevelikoj prašini ili vibracijama ni jakoj hladnoći ili vrućini (nemojte ga, primjerice, ostavljati na suncu, u blizini grijalice ili u automobilu tijekom dana) da biste spriječili mogućnost izobličenja ploče, oštećenja unutrašnjih komponenata te nestabilnog rada (provjereni raspon radne temperature: 5 °C – 40 °C ili 41 °F – 104 °F).

  • Na instrument ne postavljajte vinilne, plastične ni gumene predmete jer se time može promijeniti boja ploče ili klavijature.• Ako se radi o modelu s poliranom površinom, udaranje površine instrumenta metalnim, porculanskim ili nekim drugim tvrdim predmetom može uzrokovati

  pucanje ili guljenje laka. Budite oprezni.

  Održavanje• Prilikom čišćenja instrumenta koristite mekanu, suhu ili navlaženu krpu. Nemojte koristiti razrjeđivače, otapala, alkohol, tekućine za čišćenje ni maramice

  namočene kemikalijama.• U slučaju modela s poliranim završnim slojem, mekanom krpom pažljivo uklonite prašinu i prljavštinu. Tijekom brisanja nemojte prejako pritiskati jer

  male čestice prljavštine mogu ogrepsti završni sloj na instrumentu.• Prilikom naglih promjena temperature ili vlažnosti može doći do kondenzacije te se na površini instrumenta može nakupiti voda. Ako se voda ne ukloni,

  drveni je dijelovi mogu upiti i time se oštetiti. Svakako odmah obrišite vodu mekanom krpom.

  Priključci

  Oprezno rukovanje

  Korištenje klupice (Ako je uključena)

  Tvrtka Yamaha ne može biti odgovorna za štetu nastalu nepravilnim korištenjem ili modifikacijama instrumenta te zbog podataka koji su izgubljeni ili uništeni.

  DMI-5 2/2

 • NU1X Korisnički priručnik • 7

  Spremanje podataka• Neki podaci na instrumentu (stranica 34) i podaci pjesama spremljenih u internoj memoriji instrumenta (stranica 28) zadržavaju se i nakon isključivanja

  napajanja. No spremljeni se podaci mogu izgubiti zbog kvara, pogreške prilikom upravljanja i sl. Podatke pjesama spremite na USB uređaj za pohranu ili vanjski uređaj, kao što je računalo (stranice 33, 37). Prije korištenja USB uređaja za pohranu svakako pročitajte informacije koje sadrži stranica 31.

  • Da biste spriječili gubitak podataka u slučaju oštećenja USB uređaja za pohranu, preporučujemo spremanje važnih podataka na dodatni USB uređaj za pohranu ili vanjski uređaj, npr. računalo, u obliku sigurnosne kopije.

  Informacije O autorskim pravima• Kopiranje komercijalno dostupnih glazbenih podataka, uključujući između ostalih MIDI i/ili audiopodatke, dozvoljeno je isključivo za osobnu upotrebu.• Na ovom se proizvodu nalaze sadržaji za koje je Yamaha vlasnik autorskih prava ili ima licencu za korištenje tuđih autorskih prava. Prema zakonima o

  autorskim pravima i drugim mjerodavnim zakonima, distribuiranje medija na koje je takav sadržaj pohranjen ili snimljen u obliku koji je gotovo jednak ili veoma sličan onome na proizvodu NIJE dopušteno.* Prethodno opisani sadržaj obuhvaća računalni program, podatke stilova pratnje, MIDI podatke, WAVE podatke, podatke zvučnog zapisa, notni zapis,

  podatke notnog zapisa i drugo. * Dopušteno vam je distribuirati medije na koje je pomoću tog sadržaja snimljena izvedba ili glazbena produkcija i u tim vam slučajevima nije potrebna

  dozvola tvrtke Yamaha Corporation.

  O funkcijama/podacima koji se isporučuju uz instrument• Neke su unaprijed ugrađene pjesme uređene radi prilagodbe duljine ili aranžmana te možda nisu potpuno jednake izvorniku.

  O ovom priručniku• Slike i LCD zasloni prikazani u ovom priručniku namijenjeni su samo kao upute te mogu izgledati drukčije od onih na instrumentu.• iPhone, iPad, iPod touch trgovački su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama.• Slovni znak i logotipi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a Yamaha Corporation upotrebljava takve oznake

  pod licencom.• Nazivi tvrtki i proizvoda u ovom priručniku zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni znakovi svojih vlasnika.

  O tehnologiji Bluetooth• Informacije o radu s Bluetooth komunikacijom potražite u odjeljku "O tehnologiji Bluetooth" na stranica 40.

  Ugađanje• Za razliku od akustičnog glasovira, za ovaj instrument nije potrebno stručno ugađanje (premda korisnik može prilagoditi visinu tona i uskladiti je s

  drugim instrumentima). No mehanizam klavijature ovog instrumenta jednak je mehanizmu pravog glasovira, pa se tijekom godina upotrebe može promijeniti. Ako se to dogodi ili ako to uzrokuje probleme tijekom izvedbe, obratite se prodavaču Yamahinih proizvoda.

  Transport/postavljanjeAko instrument premještate na drugo mjesto, učinite to u vodoravnom položaju. Instrument nemojte izlagati pretjeranim vibracijama ili udarcima.

  PAŽNJAPrilikom premještanja instrumenta držite ga za donji dio klavijature te za hvatišta na stražnjoj strani. Pazite da ga ne držite za kutiju s utičnicama za slušalice. Nepravilnim rukovanjem može se oštetiti instrument, a može doći i do ozljede.

  Instrument udaljite najmanje 10 cm od zida radi optimalnog zvuka i poboljšanja zvučnih efekata. Ako se instrument nakon postavljanja trese ili je nestabilan, umetnite priložene trakice od filca. Pojedinosti potražite u uputama koje se isporučuju uz trakice od filca.

  Ne primajte ovdje.

  Ne primajte ovdje.

  Stražnje hvatište

  Stražnje hvatište

  Zakrećite prilagodnik dok čvrsto ne prione uz površinu poda.

 • 8 • NU1X Korisnički priručnik

  Hibridni glasovir

  NU1XObjedinjujući više od stotinu godina iskustva u izradi svjetski poznatih glasovira i najnovija otkrića napredne tehnologije, Yamaha s ponosom predstavlja instrument koji je bliži pravom akustičnom glasoviru nego ijedan dosad, a opremljen je svim neophodnim elementima koje pijanisti zahtijevaju.

  Autentična osjetljivost na dodir s posebnim mehanizmom pijanina i glasovirskom klavijaturomAvantGrand NU1X opremljen je posebno osmišljenim mehanizmom u kojem klavijatura i batići na realistični način reproduciraju mehanizam akustičnog glasovira.Drvena izrada klavijature k tome je jednaka kao na pijaninu, što instrumentu daje još realističniju osjetljivost na dodir kao na akustičnom glasoviru.

  Uživajte u izvedbi i vježbanju uz zvuk slavnih koncertnih glasoviraPutem instrumenta dostupni su vam zvukovi nekoliko slavnih koncertnih glasovira, uključujući CFX, poznati Yamahin veliki koncertni glasovir dinamičnog zvuka od blještavih visokih tonova do snažnih basova, te Bösendorfer* Imperial, slavni veliki koncertni glasovir koji je poznat po svojem suptilnom i toplom zvuku.* Bösendorfer je tvrtka kći Yamahe.

  Osjećaj prirodne udaljenosti zvuka tijekom reprodukcije putem slušalica Stranica 15Instrument sadrži značajku binauralnog uzorkovanja zvuka, namijenjenu upotrebi sa slušalicama. Binauralno uzorkovanje metoda je koja koristi dva mikrofona postavljena na mjesto na kojem se obično nalaze uši izvođača te snima zvuk glasovira. Slušanje zvuka proizvedenog tom metodom putem slušalica omogućuje potpunu uživljenost u zvuk, baš kao da on zaista izlazi iz glasovira.

  Uvijek u optimalnom stanju bez potrebe za ugađanjemZa razliku od akustičnih glasovira, ovaj instrument nije potrebno ugađati. Uvijek je savršeno ugođen, čak i nakon dugotrajne upotrebe.

  Funkcije reprodukcije i snimanja za praktičnije podučavanje i vježbanje Stranice 26, 28, 39Izvedbu možete snimiti na instrument i na USB uređaj za pohranu pa slušanjem snimke raditi na poboljšanju izvedbe. Nadalje, instrument je opremljen funkcijom Bluetooth zvuka koja vam omogućuje da na instrumentu reproducirate audiopodatke s uređaja koji podržava Bluetooth tako da ih povežete Bluetooth vezom.

 • NU1X Korisnički priručnik • 9

  Sadržaj

  O priručnicima

  Za instrument postoje sljedeći dokumenti i materijali s uputama.

  Priloženi dokumentiKorisnički priručnik (ova knjiga)Priručnik opisuje način rukovanja instrumentom.

  Internetski materijali (mogu se preuzeti s Yamahinih stranica za preuzimanje "Yamaha Downloads")

  iPhone/iPad Connection Manual (Priručnik za povezivanje s uređajem iPhone/iPad) (samo na engleskom, francuskom, njemačkom i španjolskom jeziku)Opisuje povezivanje instrumenta s pametnim uređajima kao što su iPhone, iPad itd.

  Computer-related Operations (Operacije povezane s računalom)Sadrži upute o povezivanju instrumenta s računalom i operacijama povezanima s prijenosom datoteka i MIDI podataka.

  MIDI Reference (Referenca za MIDI)Sadrži informacije povezane s MIDI podacima, primjerice podatkovni format MIDI i implementacijsku tabelu MIDI.

  MIDI Basics (Osnove o MIDI-ju) (samo na engleskom, francuskom, njemačkom i španjolskom)Sadrži osnovna objašnjenja MIDI formata.

  Navedene priručnike možete preuzeti na web-mjestu Yamaha Downloads: unesite naziv modela te potražite željene datoteke.

  Dodatna oprema koja se isporučuje uz proizvod

  Korisnički priručnik (ova knjiga) ×1 "50 Classical Music Masterpieces" (knjiga s glazbom) ×1 Online Member Product Registration (Internetska registracija proizvoda za članove) ×1Prilikom popunjavanja obrasca za registraciju korisnika trebat će vam "PRODUCT ID" (ID proizvoda) s priloženog lista.

  Jamstvo* ×1

  Filcana prekrivka za klavijaturu ×1 Kabel za napajanje ×1 Klupica* ×1

  * Možda se ne isporučuje, ovisno o vašem području. Provjerite kod prodavača Yamahinih proizvoda. Komplet trakica od filca ×1

  Yamaha Downloads http://download.yamaha.com/

  MJERE OPREZA..................................................... 5

  Postavljanje

  Nadzorna ploča i priključci ....................................... 10Sviranje na klavijaturi ................................................ 11

  Otvaranje/zatvaranje poklopca klavijature i stalka za note.............................................................11Uključivanje/isključivanje napajanja ............................12Provjera verzije firmvera instrumenta ..........................13Prilagodba glavne glasnoće ........................................14Korištenje slušalica......................................................15Korištenje pedala.........................................................16

  Glavne operacije

  Osnovne operacije i ostalo ....................................... 17Odabir zvuka ...............................................................17Slušanje pokaznih pjesama za zvukove ......................18Korištenje metronoma .................................................19Prilagođavanje tempa..................................................20Promjena osjetljivosti klavijature .................................20Sviranje zvukova VRM poboljšanih realističnim odzvanjanjem ..............................................................21Poboljšanje zvuka pomoću pazvuka...........................22Transponiranje visine tona za polutonove...................23Precizno ugađanje visine tona ....................................23Postavljanje ugađanja ljestvice ...................................24

  Reprodukcija pjesama .............................................. 25Pjesme kompatibilne s instrumentom .........................25Reprodukcija pjesama.................................................26

  Snimanje izvedbe.......................................................28Brisanje datoteke pjesme ........................................... 30

  Korištenje USB uređaja za pohranu.........................31O USB uređajima ........................................................ 31Formatiranje USB uređaja za pohranu........................ 32Upravljanje datotekama na USB uređaju za pohranu .... 32Kopiranje korisničkih pjesama s instrumenta na USB uređaj za pohranu.......................................... 33

  Sigurnosno kopiranje i inicijalizacija........................34Sigurnosno kopiranje podataka u internoj memoriji ... 34Inicijalizacija sigurnosno kopiranih podataka ............. 34

  Povezivanje.................................................................35Utičnice i priključci ...................................................... 35Povezivanje audiouređaja (utičnica [AUX IN], utičnice AUX OUT [L/L+R] [R]) .................................... 35Povezivanje vanjskih MIDI uređaja (priključci MIDI [IN] [OUT])........................................... 36Povezivanje s računalom (priključak [USB TO HOST])..... 37Povezivanje pametnog uređaja kao što je iPhone/iPad (priključci [USB TO DEVICE]/[USB TO HOST], MIDI [IN][OUT]) ................................ 38Korištenje funkcije Bluetooth za zvuk ......................... 39O tehnologiji Bluetooth* .............................................. 40

  Dodatak

  Popis poruka ..............................................................41Otklanjanje poteškoća ..............................................42Popis unaprijed ugrađenih pjesama

  (50 Classical Music Masterpieces) .......................43Tehnički podaci..........................................................44Kazalo .........................................................................45Kratki vodič za rukovanje**.......................................46

  * Informacije o tome je li funkcija Bluetooth uključena sadrži stranica 40.** Riječ je o kratkoj referenci za rukovanje funkcijama koje su dodijeljene gumbima

  i tipkama klavijature.

  Početak rada s novim instrumentom Avant Grand!

  U ovom se odjeljku objašnjava kako postaviti detaljne postavke različitih funkcija instrumenta.

  U ovom je odjeljku naveden popis poruka na zaslonu, Kratki vodič za rukovanje i druge informacije.

 • 10 • NU1X Korisnički priručnik

  Postavljanje

  Nadzorna ploča i priključci

  Pregled

  Nadzorna pločaq Zaslon ..............................................Pogledajte u nastavku.

  w Gumb [PIANO/VOICE] ...............stranice 15, 16, 17, 20, 21

  e Gumb [REVERB] .................................................stranica 22

  r Gumb [METRONOME]..................................stranice 19, 20

  t Gumb [+]/[-]

  y Gumb [DEMO/SONG].............................stranice 18, 26, 28

  u Gumb [REC]........................................................stranica 29

  i Gumb [FUNCTION].......................................stranice 23, 46

  o Gumb [>/o] (Reprodukcija/pauza) ...............stranice 26, 29

  !0 (žaruljica za Bluetooth)..................................stranica 39

  ZaslonNa zaslonu su prikazane različite vrijednosti, kao što su broj pjesme i vrijednost parametra. Imajte na umu da će se zaslon nakon postavljanja vrijednosti zamračiti.

  Na zaslonu se pomoću tri znaka prikazuju i razne poruke. Pojedinosti sadrži stranica 41.

  Uglate zagrade [ ]Nazivi gumba, utičnica, utikača i drugih elemenata ploče navedeni su u uglatim zagradama.

  Stalak za note (stranica 11)

  Poklopac klavijature (stranica 11)

  Stražnja površinaUtičnica [AC IN] (stranica 12)

  [ ] Prekidač (stanje mirovanja/uključivanje) (stranica 12)

  Pedali (stranica 16)

  Nadzorna ploča (pogledajte u nastavku)

  Prednja površina Utičnice i priključci(stranica 35)

  Kontrola [MASTER VOLUME] (stranica 14)

  Priključak [USB TO DEVICE] (stranica 31)Utičnice [PHONES] (stranica 15)

  Prilagodnik (stranica 7)

  Vješalica za slušalice (stranica 15)

  q

  w

  e

  r

  t

  !0y

  u o

  i

  d.01Broj pjesme

  5Vrijednost parametra

 • NU1X Korisnički priručnik • 11

  Sviranje na klavijaturi

  Podizanje poklopca klavijature i stalka za note

  1 Objema rukama primite hvatište pa podignite poklopac klavijature da biste ga otvorili.

  2 Preklopite gornji dio poklopca klavijature prema dolje.

  3 Rasklopite stalak za note.

  Spuštanje poklopca klavijature i stalka za note

  1 Sklopite stalak za note.Ako to ne učinite prije zatvaranja poklopca klavijature, stalak za note udarit će klavijaturu, što je može oštetiti.

  2 Objema rukama rastvorite sklopljeni gornji dio poklopca klavijature pa ga polagano zatvorite.Poklopac klavijature opremljen je posebnim mehanizmom SOFT-CLOSE™ koji omogućuje polagano zatvaranje poklopca.

  PAŽNJA• Poklopac klavijature prilikom otvaranja ili zatvaranja držite objema rukama. Nemojte ga pustiti dok ga do kraja ne otvorite

  odnosno ne zatvorite. Pazite da ne pričepite prste (svoje ili tuđe, osobito dječje) između poklopca klavijature i jedinice.• Prilikom zatvaranja poklopca klavijature nemojte upotrebljavati preveliku silu. Primjenom pretjerane sile na poklopac

  klavijature prilikom zatvaranja mogli biste oštetiti mehanizam SOFT-CLOSE™ te prouzročiti ozljedu ruku i prstiju koji su se našli ispod poklopca prilikom njegova zatvaranja.

  • Na poklopac klavijature ne postavljajte predmete (npr. metalne predmete ili papire). Mali predmeti prilikom otvaranja poklopca klavijature s njega mogu upasti u jedinicu, a u tom ih je slučaju gotovo nemoguće izvaditi. Kada upadnu u jedinicu, ti predmeti mogu prouzročiti strujni udar, kratak spoj, požar ili druga ozbiljna oštećenja instrumenta.

  Otvaranje/zatvaranje poklopca klavijature i stalka za note

  1 2 3

  PAŽNJAPazite da ne biste pričepili prste između poklopca klavijature i instrumenta.

  21

  PAŽNJAPazite da ne biste pričepili prste između poklopca klavijature i instrumenta.

 • Sviranje na klavijaturi

  12 • NU1X Korisnički priručnik

  1 Naponski kabel priključite redoslijedom prikazanim na slici.Informacije o položaju utičnice [AC IN] potražite u odjeljku "Nadzorna ploča i priključci" (stranica 10).

  UPOZORENJEKoristite samo naponski kabel za izmjenično napajanje koji ste dobili uz instrument. Ako isporučeni naponski kabel izgubite ili se kabel ošteti te ga morate zamijeniti, obratite se prodavaču Yamahinih proizvoda. Korištenjem neodgovarajućeg zamjenskog kabela možete izazvati požar i strujni udar!

  UPOZORENJEVrsta kabela za izmjenični napon koji se isporučuje uz instrument ovisi o državi u kojoj je instrument kupljen (u nekim područjima može biti isporučen prilagodnik utikača za razmještaj priključaka zidnih utičnica u tom području). Na utikaču koji ste dobili uz instrument NEMOJTE činiti preinake. Ako utikač ne odgovara utičnici, obratite se kvalificiranom električaru koji će instalirati odgovarajuću utičnicu.

  PAŽNJAPrilikom postavljanja proizvoda pazite da utičnica izmjeničnog napona bude lako dostupna. Ako dođe do problema ili neispravnosti, odmah isključite prekidač za napajanje i izvadite utikač iz utičnice.

  2 Kontrolu [MASTER VOLUME] spustite na vrijednost "MIN".

  3 Pritisnite prekidač [ ] (stanje mirovanja / uključivanje) na desnom dijelu klavijature da biste uključili napajanje.Uključit će se pokazatelj napajanja koji se nalazi desno od kontrole [MASTER VOLUME]. Pokazatelji na zaslonu počet će svijetliti određenim uzorkom kao obavijest da se uređaj trenutno uključuje, a kada uključivanje bude završeno, pokazatelji će prestati svijetliti. OBAVIJESTNemojte pritiskati tipke, gumbe ni pedale prije no što instrument završi s uključivanjem (otprilike pet sekundi od uključivanja prekidača). U suprotnom neke tipke možda neće normalno funkcionirati ili može doći do kvara.

  4 Svirajte po klavijaturi.Tijekom sviranja na klavijaturi glasnoću prilagodite pomoću kontrole [MASTER VOLUME], koja se nalazi na lijevoj strani ploče.

  Uključivanje/isključivanje napajanja

  q

  w Utičnica izmjeničnog napona

  Prilikom isključivanja naponskog kabela najprije isključite napajanje, a zatim slijedite postupak obrnutim redoslijedom.

  Priključak [AC IN](stranica 10)

  MAXMIN

  MASTER VOLUME

  3

  2

  Uključit će se pokazatelj napajanja.[ ] Prekidač (stanje mirovanja / uključivanje)

  MAXUSB TO

  MIN

  MASTER VOLUMERazina se povećava.

  Razina sesmanjuje.

 • Sviranje na klavijaturi

  NU1X Korisnički priručnik • 13

  5 Da biste isključili napajanje, pritisnite prekidač [ ] (stanje mirovanja / uključivanje) na jednu sekundu. Napajanje će se postupno isključiti.

  PAŽNJADo instrumenta čak i nakon isključivanja prekidača za napajanje i dalje protječe minimalna količina električne energije. Ako instrument ne koristite dulje vrijeme ili u slučaju grmljavinskog nevremena, električni utikač izvadite iz utičnice.

  Funkcija automatskog isključivanja

  Da bi se spriječilo nepotrebno trošenje električne energije, instrument je opremljen funkcijom automatskog isključivanja, kojom se napajanje automatski isključuje ako instrument nije u upotrebi otprilike 30 minuta.

  Onemogućavanje automatskog isključivanja (jednostavni način)Uključite napajanje dok istodobno pritisnutu držite tipku najnižeg tona na klavijaturi.

  Na zaslonu se nakratko pojavljuje oznaka "PoF" i onemogućuje se automatsko isključivanje.

  Onemogućivanje i omogućivanje postavke automatskog isključivanjaKada je napajanje uključeno, pritisnite i držite [FUNCTION] i istovremeno pritisnite tipku A5. Pritiskom na tipku A5 u ovom stanju mijenja se postavka sa "OFF" (onemogućeno) na "On" (omogućeno) i obrnuto te se ta postavka prikazuje na zaslonu.

  Verziju firmvera instrumenta možete provjeriti.

  Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite tipku B5. Na zaslonu se prikazuje trenutna verzija.

  O najnovijoj verziji firmveraYamaha radi poboljšanja može povremeno ažurirati firmver proizvoda bez obavijesti. Informacije o najnovijem izdanju i nadogradnji firmvera instrumenta potražite na našem web-mjestu.

  Provjera verzije firmvera instrumenta

  tipka najnižeg tona (A-1)

  PoF

  A5 Tipka najvišeg tona (C7)

  B5 Tipka najvišeg tona (C7)

 • Sviranje na klavijaturi

  14 • NU1X Korisnički priručnik

  Tijekom sviranja na klavijaturi glasnoću prilagodite pomoću kontrole [MASTER VOLUME], koja se nalazi naprijed na lijevoj strani odmah ispod klavijature.

  PAŽNJAInstrument nemojte dugo koristiti pri velikoj glasnoći jer možete oštetiti sluh.

  Inteligentna kontrola zvuka (IAC)

  Navedena funkcija automatski prilagođava kvalitetu zvuka i upravlja njome u skladu s ukupnom glasnoćom instrumenta. Omogućuje jasan zvuk niskih i visokih tonova čak i pri niskoj glasnoći. Imajte na umu da je IAC učinkovit samo za zvuk koji izlazi kroz zvučnike instrumenta.

  Uključivanje i isključivanje IAC-a: Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim više puta pritisnite tipku C0 (ako je potrebno). Zadana postavka: On (Uključeno)

  Prilagođavanje dubine IAC-a: Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite jednu od tipki koja se nalazi u rasponu A0 – D#1.

  Raspon postavki: -3 (A0) – 0 (C1) – 3 (D#1)Zadana postavka: 0 (C1)

  Što je vrijednost veća, to je zvuk niskih i visokih zvukova pri manjoj glasnoći jasniji.

  Prilagodba glavne glasnoće

  MAXUSB TO

  MIN

  MASTER VOLUMERazina se povećava.

  Razina sesmanjuje.

  C0 C1(0)

  A0(-3)

  D#1 (3)

  Tipka najnižegtona (A-1)

 • Sviranje na klavijaturi

  NU1X Korisnički priručnik • 15

  Budući da je instrument opremljen dvjema utičnicama [PHONES], priključiti možete dva para standardnih stereoslušalica. Ako koristite samo jedne slušalice, utikač umetnite u bilo koju utičnicu i tako ćete automatski isključiti zvučnike.

  PAŽNJAGlazbu s instrumenta nemojte pri velikoj glasnoći dugo slušati putem slušalica jer možete oštetiti sluh.

  OBAVIJESTNemojte na vješalicu vješati ništa osim slušalica. U suprotnom može doći do oštećenja instrumenta ili vješalice.

  Reprodukcija osjećaja prirodne udaljenosti zvuka (prilikom korištenja slušalica) – Binaural Sampling (Binauralno uzorkovanje) i Stereophonic Optimizer (Optimizacija stereozvuka)

  Instrument sadrži dvije napredne tehnologije koje vam omogućuju da uživate u zaista realističnom, prirodnom zvuku, čak i kada ga slušate putem slušalica.

  Binaural Sampling (Binauralno uzorkovanje) (samo za zvuk "CFX Grand")Binaural Sampling (Binauralno uzorkovanje) metoda je koja koristi dva posebna mikrofona postavljena pokraj uha izvođača koji snimaju zvuk glasovira onakav kakav jest. Slušanje zvuka s takvim efektom kroz slušalice omogućuje potpunu uživljenost u zvuk, baš kao da on zaista proizlazi iz glasovira. Osim toga, u zvuku možete dugo uživati bez naprezanja uha. Kada odaberete zadani zvuk "CFX Grand" (stranica 17), povezivanje slušalica automatski omogućuje funkciju Binaural Sampling (Binauralno uzorkovanje).

  Optimizacija stereozvuka (svi zvukovi glasovira osim zvuka "CFX Grand")Stereophonic Optimizer (Optimizacija stereozvuka) efekt je koji, poput zvuka nastalog funkcijom Binaural Sampling (Binauralno uzorkovanje), reproducira prirodnu udaljenost zvuka iako ga čujete putem slušalica. Kada je odabran neki drugi zvuk glasovira, a ne "CFX Grand" (brojevi na zaslonu 2 – 5, stranica 17), povezivanje slušalica omogućuje optimizaciju stereozvuka.

  Uključivanje i isključivanje funkcije Binaural Sampling (Binauralno uzorkovanje) i Stereophonic Optimizer (Optimizacija stereozvuka) Kada su slušalice priključene, zvuk instrumenta mijenja se u zvuk funkcije Binaural Sampling (Binauralno uzorkovanje) ili zvuk poboljšan funkcijom Stereophonic Optimizer (Optimizacija stereozvuka) S obzirom na to da su navedeni zvukovi optimizirani za slušanje putem slušalica, preporučujemo vam da funkciju postavite na "OFF" (Isključeno) (kao što je opisano u nastavku).

  Pritisnite i držite [PIANO/VOICE], a zatim pritišćite tipku C6 (ako je potrebno) da biste isključili ili uključili navedenu funkciju. Tijekom držanja obje kontrole na zaslonu će se prikazati određena vrijednost.

  Zadana postavka: On (Uključeno)

  Korištenje slušalica

  Navedene funkcije isključite u sljedećim slučajevima: • Kada reproducirate zvuk instrumenta putem vanjskog sustava zvučnika ili miksete uz istovremeno nadziranje izlaza

  zvuka iz instrumenta pomoću povezanih slušalica.• Kada stvarate zvučnu snimku (stranica 28), a zatim snimljeni zvuk pjesme reproducirate putem zvučnika.

  (navedene funkcije isključite prije snimanja audiopjesme.) NAPOMENAPrije povezivanja vanjskog sustava aktivnih zvučnika pročitajte odjeljak "Korištenje vanjskog stereosustava za reproduciranje – utičnice AUX OUT [L/L+R] [R]" (stranica 36).

  MAXPHONES USB TO DEVICE

  MIN

  MASTER VOLUME

  Vješalica za slušalice

  Standardni utikač stereoslušalica

  C6 tipka najvišeg tona (C7)

 • Sviranje na klavijaturi

  16 • NU1X Korisnički priručnik

  Instrument ima tri pedala, koji proizvode niz izražajnih efekata sličnih onima koje proizvode pedali na akustičnom glasoviru.

  Desni pedalPritisak na taj pedal produljit će trajanje tonova. Ako pedal odmah pustite, svi će se produljeni tonovi odmah zaustaviti (prigušiti). Desni pedal sadrži funkciju polupedala.

  Funkcija polupedalaTa funkcija omogućuje produljivanje trajanja tona ovisno o tome koliko je duboko pedal pritisnut. Što više pritisnete pedal, zvuk će dulje trajati. Ako, primjerice, pritisnete desni pedal i svi tonovi koje svirate zvuče pomalo sumorno i glasno, a trajanje je previše produljeno, pedal možete pritisnuti do pola da biste smanjili produljeno trajanje (mutnost) tonova.

  Postavljanje točke polupedala: Pritisnite i držite [PIANO/VOICE], a zatim pritisnite jednu od tipki u rasponu A#4 – E5. Tom se operacijom postavlja koliko je potrebno pritisnuti desni pedal da bi se primijenio efekt polupedala. Što je vrijednost manja, točka polupedala nalazi se na manjoj dubini. Što je vrijednost manja, točka polupedala nalazi se dublje.

  Srednji pedalPritisak na taj pedal dok držite note produljit će trajanje pritisnutih nota (kao što se događa kada pritisnete desni pedal), no note pritisnute nakon toga neće biti produljene. Na taj način možete, primjerice, produljiti trajanje akorda dok ostale note svirate "staccato".

  Lijevi pedal (una corda)Pritisak na ovaj pedal smanjuje glasnoću i blago mijenja boju zvuka nota. Note koje ste odsvirali prije pritiska na taj pedal neće se promijeniti.

  Korištenje pedala

  Ako ovdje pritisnete i držite desni pedal, svi prikazani tonovi imat će produljeno trajanje.

  Raspon postavki: -2 (A#4) – 4 (E5)Zadana postavka: 0

  Responzivni desni pedal koncertnog glasoviraTo je posebna vrsta pedala posebno izrađena za poboljšanu taktilnu reakciju te prilikom pritiska ostavlja dojam mnogo bliži onome pravog koncertnog glasovira. Na taj ćete način lakše fizički osjetiti točku polupedala te jednostavnije primijeniti efekt polupedala nego na drugim pedalima.

  E5

  A#4

  NAPOMENADok je pritisnut srednji pedal, zvukovi Organ (Orgulje) (brojevi na zaslonu 12 – 14, stranica 17) ili Piano + Strings (Glasovir + gudači) (broj na zaslonu 15) nastavljaju se bez utišavanja nakon što otpustite tipke.

  Ako ovdje pritisnete i držite srednji pedal, produljit će se trajanje samo onih nota koje su u tom trenutku pritisnute.

 • NU1X Korisnički priručnik • 17

  Osnovne operacije i ostalo

  Odabir zvuka CFX GrandJednostavno pritisnite [PIANO/VOICE]. Na zaslonu će se prikazati "1".

  Odabir nekog drugog zvuka Pritisnite i držite [PIANO/VOICE], a zatim pritisnite [+] ili [-]. Pritiskom na gumbe zvuk se mijenja s jednog od 15 zvukova na drugi numeričkim redoslijedom koji je naveden u nastavku na popisu zvukova.

  Popis zvukova

  *VRM: Simulirani zvuk odzvanjanja žica uz fizičko modeliranje prilikom pritiska desnog pedala ili tipki. Pojedinosti sadrži stranica 21.

  Odabir zvukaNAPOMENADa biste shvatili karakteristike raznih zvukova, poslušajte pokazne pjesme za svaki zvuk (stranica 18).

  Zaslon Naziv zvuka Opisi VRM*

  1

  CFX Grand (CFX koncertni)

  Zvuk Yamahina koncertnog glasovira CFX sa širokim rasponom dinamike koji omogućuje maksimalnu kontrolu izričaja. Prikladan je za sviranje glazbe bilo kojeg žanra i stila. Kada su slušalice priključene, taj će se zvuk automatski promijeniti u zvuk "Binaural CFX Grand" (u nastavku).

  Binaural CFX Grand (Binauralni CFX koncertni)

  Zvuk Yamahina koncertnog glasovira CFX uzorkovan je funkcijom Binaural Sampling (binauralnog uzorkovanja), metodom optimiziranom za korištenje slušalica. Slušanje takvog zvuka putem slušalica omogućuje potpunu uživljenost u zvuk, baš kao da on zaista proizlazi iz glasovira. Taj se zvuk automatski odabire kada se priključe slušalice. Pojedinosti sadrži stranica 18. (Navedeni zvuk nije moguće odabrati ako slijedite upute postupka navedenog u odjeljku "Odabir zvuka".)

  2Bösendorfer Imperial

  Slavni zvuk velikog bečkog koncertnog glasovira Bösendorfer Imperial. Svojim prostornim zvukom podsjeća na veličinu instrumenta, a idealan je za izražavanje nježnosti u skladbama.

  3

  Studio Grand (Studijski koncertni)

  Zvuk Yamahina koncertnog glasovira C7 koji se često koristi u studijima za snimanje. Njegov svijetao i jasan zvuk prikladan je za popularne stilove.

  4 Ballad GrandZvuk koncertnog glasovira mekanog i toplog tona. Prikladan za sviranje balada.

  5Upright Piano (Pijanino)

  Zvuk uzorkovan prema pijaninu Yamaha SU7. Uživajte u jedinstvenim tonskim karakteristikama i svjetlijem, opuštenijem dojmu.

  6

  Stage E.Piano (Koncertni elektronički glasovir)

  Zvuk elektroničkog glasovira pri kojem batići udaraju u metalne "zupce" glazbene vilice. Proizvodi prigušen ton prilikom blagog te agresivan ton prilikom jakog pritiska. -

  7

  DX E.Piano (DX elektronički glasovir)

  Zvuk elektroničkog glasovira nastao FM sintesajzerom. Ton se mijenja u odnosu na jačinu pritiska na tipke. Idealan za popularnu glazbu.

  -

  8 Vintage E.PianoZvuk elektroničkog glasovira drukčiji od zvuka Stage E.Piano. Često se koristi za rock i popularnu glazbu. -

  9 Harpsichord 8’Zvuk instrumenta koji se često koristi u baroknoj glazbi. Različite jačine pritiska tipki ne utječu na glasnoću, a prilikom otpuštanja tipke čuje se karakterističan zvuk.

  -

  10Harpsi. 8’+4’ (Čembalo 8’ + 4’)

  Čembalo s dodanom gornjom oktavom. Daje blještaviji zvuk. -

  11 CelestaZvuk celeste (udaraljkaškog instrumenta koji zvuk proizvodi udarcima batića o metalne šipke) Instrument je poznat po ulomku "Ples šećerne vile" iz Orašara Čajkovskog.

  -

  12Organ Principal (Principal orgulja)

  Ovaj zvuk obuhvaća kombinaciju svirala (8'+4'+2') principala (limenih) orgulja. Prikladan je za baroknu crkvenu glazbu. -

  13 Organ TuttiOvaj zvuk sadrži cijeli registar spojnica orgulja poznat po zvuku korištenom u Bachovoj "Toccati i fugi". -

  14Jazz Organ (Jazz orgulje)

  Zvuk električnih orgulja sa "sviralama". Uzorkovan uz rotirajući SP efekt uz sporu rotaciju. Često se čuje u jazz i rock izričajima. -

  15

  Piano + Strings (Glasovir + gudači)

  Kombinacija zvuka glasovira sa zvukom gudačkog ansambla koja omogućuje zvuk bogate teksture kao da glasovir svirate uz orkestralnu pratnju.

  -

  Glavne operacije

 • Osnovne operacije i ostalo

  18 • NU1X Korisnički priručnik

  Pokazne pjesme na učinkovit način demonstriraju sve zvukove instrumenta.

  1 Odaberite zvuk za pokaznu pjesmu koju želite poslušati.2 Pritisnite [DEMO/SONG].

  Započet će reprodukcija pokazne pjesme za zvuk odabran u 1. koraku.

  Promjena pokazne pjesme tijekom reprodukcije: Pritisnite [+] ili [-].

  Prilagođavanje tempa reprodukcije: Pritisnite i držite [METRONOME], a zatim pritisnite [+] ili [-].

  Pauziranje reprodukcije:Tijekom reprodukcije pritisnite [>/o] (Reprodukcija/pauza) da biste pauzirali reprodukciju. Ponovnim pritiskom nastavlja se reprodukcija pokazne pjesme od trenutnog položaja.

  3 Da biste zaustavili reprodukciju, ponovno pritisnite [DEMO/SONG].Popis pokaznih pjesama

  Pjesme d.03, d.04, d.06 – d.08 i d.13 – d.15 Yamahine su izvorne skladbe (©2017 Yamaha Corporation).

  Slušanje pokaznih pjesama za zvukove

  NAPOMENAUz pokaznu pjesmu možete istovremeno svirati na klavijaturi.

  NAPOMENATijekom reprodukcije pokazne pjesme neće biti izlaza MIDI podataka.

  NAPOMENAKad odaberete zvuk CFX Grand (CFX koncertni) dok su priključene slušalice, automatski se odabire zvuk Binaural CFX Grand (Binauralni CFX koncertni). Pojedinosti potražite na popisu zvukova koji sadrži stranica 17.

  Zaslon Naziv zvuka Naziv pjesme Skladatelj

  d.01

  CFX Grand (CFX koncertni)

  Variations brillantes op.12 F. F. ChopinBinaural CFX Grand (Binauralni CFX koncertni)

  d.02 Bösendorfer ImperialMädchens Wunsch (6 Chants polonaise S.480 R.145)

  F. Liszt / F. F. Chopin

  d.03Studio Grand (Studijski koncertni) Izvorna skladba -

  d.04 Ballad Grand Izvorna skladba -

  d.05Upright Piano (Pijanino) Italienisches Konzert, BWV 971 1st mov. J. S. Bach

  d.06

  Stage E.Piano (Koncertni elektronički glasovir)

  Izvorna skladba -

  d.07DX E.Piano (DX elektronički glasovir) Izvorna skladba -

  d.08 Vintage E.Piano Izvorna skladba -

  d.09 Harpsichord 8’Concerto a cembalo obbligato, 2 violini, viola e continuo No.7, BWV 1058 J. S. Bach

  d.10Harpsi. 8’+4’ (Čembalo 8’ + 4’) Gigue, Französische Suiten No.5, BWV 816 J. S. Bach

  d.11 Celesta Danse de la Fée Dragée P. I. Tchaikovsky

  d.12Organ Principal (Principal orgulja) Herr Christ, der ein'ge Gottes-Sohn, BWV 601 J. S. Bach

  d.13 Organ Tutti Izvorna skladba -

  d.14Jazz Organ (Jazz orgulje) Izvorna skladba -

  d.15Piano + Strings (Glasovir + gudači) Izvorna skladba -

 • Osnovne operacije i ostalo

  NU1X Korisnički priručnik • 19

  Funkcija metronoma praktična je za vježbanje uz točan tempo.

  1 Da biste pokrenuli metronom, pritisnite [METRONOME].Kada se metronom aktivira, na desnoj strani LED zaslona prikazat će se točka, a žaruljica gumba metronoma počet će bljeskati u skladu s tempom.

  2 Da biste zaustavili metronom, ponovno pritisnite [METRONOME].

  Odabir broja dobaPritisnite i držite [METRONOME], a zatim pritisnite jednu od tipki u rasponu C3 – F3. Tijekom držanja obje kontrole na zaslonu će se prikazati odabrana vrijednost.

  Kad postavite vrijednost koja nije 0, zvukom zvona naglašava se samo prva doba.

  Prilagođavanje glasnoće metronomaPritisnite i držite [METRONOME], a zatim pritisnite jednu od tipki u rasponu C1 – G2 da biste postavili glasnoću. Tijekom držanja obje kontrole na zaslonu će se prikazati određena vrijednost.

  Korištenje metronoma

  120. Žaruljica dobe treperi trenutnim tempom

  Zadana postavka: 0 (bez naglaska prve dobe)

  NAPOMENAKada isključite napajanje, broj doba metronoma vraća se na zadanu postavku.

  Zaslon Tipka Broj doba Zaslon Tipka Broj doba

  0 C30

  (bez naglaska prve dobe)

  4 D#3 4

  2 C#3 2 5 E3 5

  3 D3 3 6 F3 6

  0Broj doba

  C3 F3 Tipka najvišeg tona (C7)

  Raspon postavki: 1 – 20Zadana postavka: 15

  C1 (1) G2 (20)D2 (15)

  maks.min.

  Tipka najnižeg tona (A-1) Razina glasnoće povećat će se kada

  pritisnete tipke viših tonova.

 • Osnovne operacije i ostalo

  20 • NU1X Korisnički priručnik

  Tempo metronoma moguće je prilagoditi. Moguće je prilagoditi i tempo reprodukcije MIDI pjesme (stranica 25), kao i brzinu reprodukcije audiopjesme (stranica 25) prilikom reprodukcije.

  Povećavanje ili smanjivanje vrijednosti za 1:Pritisnite i držite [METRONOME], a zatim pritisnite [+] (ili tipku C#5) da biste povećali vrijednost ili [-] (ili tipku B4) da biste je smanjili. Kada svira samo metronom, jednostavno pritisnite [+] ili [-] da biste promijenili njegov tempo.

  Povećavanje ili smanjivanje vrijednosti za 10: Pritisnite i držite [METRONOME], a zatim pritisnite tipku D5 da biste povećali vrijednost ili tipku A#4 da biste je smanjili.

  Vraćanje zadane vrijednosti: Pritisnite i držite [METRONOME], a zatim pritisnite tipku C5 ili istovremeno pritisnite [+] i [-]. Kada svira samo metronom, jednostavno istovremeno pritisnite [+] i [-] da biste vratili zadani tempo metronoma.

  Osjetljivost klavijature (način na koji zvuk reagira na pritisak tipki) možete odrediti.

  Pritisnite i držite [PIANO/VOICE], a zatim pritisnite jednu od tipki u rasponu A6 – C7. Tijekom držanja obje kontrole na zaslonu će se prikazati odabrana vrijednost osjetljivosti klavijature.

  Prilagođavanje tempa

  NAPOMENATempo metronoma nije moguće prilagoditi tijekom reprodukcije audiopjesama (stranica 25).

  MetronomRaspon postavki: od 5 do 500 doba u minutiZadana postavka: 120

  MIDI pjesmaRaspon postavki: od 5 do 500 doba u minutiNormalna postavka: ovisi o odabranojpjesmi

  AudiopjesmaRaspon postavki: od 75 % do 125 %Normalna postavka: 100 %

  NAPOMENAKada isključite napajanje, tempo metronoma vraća se na zadanu postavku.

  D5 (+10)B4 (-1)

  A#4 (-10) C#5 (+1)

  Tipka najvišeg tona (C7)

  C5 (Zadano)

  Promjena osjetljivosti klavijature

  A6 Tipka najvišeg tona (C7)

  Zadana postavka: 2 (Srednja)

  NAPOMENAKada isključite napajanje, vrsta osjetljivosti vraća se na zadanu postavku.

  NAPOMENAPostavkom se ne mijenja težina tipki na klavijaturi, već samo njezina osjetljivost.

  Zaslon Tipka Osjetljivost klavijature Opisi

  OFF A6 FiksnaJačina pritiska na tipke na klavijaturi ne utječe nimalo na stupanj glasnoće.

  1 A#6 Blaga Jačina pritiska na tipke na klavijaturi ne utječe znatnije na stupanj glasnoće.

  2 B6 Srednja Osjetljivost klavijature standardnog glasovira.

  3 C7 Jaka

  Stupanj glasnoće zamjetno se mijenja od pianissima do fortissima, čime se olakšava postizanje dinamike i dramatičnog izražaja. Da biste postigli glasan zvuk, tipke morate jako pritisnuti.

 • Osnovne operacije i ostalo

  NU1X Korisnički priručnik • 21

  Kad na pravom akustičnom glasoviru pritisnete desni pedal, a zatim neku tipku, žica pritisnute tipke zatitra, ali uzrokuje i titranje drugih žica i glasnjače, a svaka utječe na sve ostale, pa se postiže bogato i blještavo odzvanjanje tona uz produljeno trajanje i širenje. Tehnologija VRM (Virtual Resonance Modeling, oblikovanje virtualne rezonancije) u instrumentu NU1X pomoću virtualnog glazbenog instrumenta (fizičkog modeliranja) vjerno simulira tu složenu interakciju između odzvanjanja žice i glasnjače te postiže zvuk sličniji pravom akustičnom glasoviru. Budući da odzvanjanje započinje pritiskom na tipku klavijature ili na pedal, promjenom trajanja pritiska na tipku te trajanja i dubine pritiska na pedal možete mijenjati izražajnost zvuka.

  Ta je postavka prema zadanom uključena. Jednostavnim odabirom zvuka VRM (stranica 17) moći ćete uživati u efektu VRM. Funkciju VRM možete uključiti i isključiti te prilagoditi njezinu dubinu.

  Uključivanje i isključivanje funkcije VRMPritisnite i držite [PIANO/VOICE], a zatim pritišćite tipku C0 (po potrebi).

  Prilagođavanje dubine efekta VRMPritisnite i držite [PIANO/VOICE], a zatim pritisnite jednu od tipki u rasponu D0 – D1. Tijekom te operacije na zaslonu će se prikazati određena vrijednost.

  Sviranje zvukova VRM poboljšanih realističnim odzvanjanjem

  C0 D1D0

  -1 -1 -1 -1+1 +1 +1 +1

  Dubina odzvanjanja sandukaDubina odzvanjanja alikvota

  Tipka najnižegtona (A-1)

  Uključivanje/isključivanje

  Dubina odzvanjanja desnog pedalaDubina odzvanjanja žica

  Zadano (5)

  Raspon postavki: 0 – 10Zadana postavka: 5

  Raspon postavki: 0 – 10Zadana postavka: 5

  Raspon postavki: 0 – 10Zadana postavka: 5

  Raspon postavki: 0 – 10Zadana postavka: 5

  NAPOMENAKada isključite napajanje, dubina efekta VRM vraća se na zadanu postavku.

  Zaslon Tipka Vrijednost Opisi

  0–10 D0–E0Dubina odzvanjanja desnog pedala

  Prilagođava dubinu efekta VRM koji se čuje prilikom pritiska na desni pedal.

  0–10 F0–G0Dubina odzvanjanja žica

  Prilagođava dubinu efekta VRM koji se čuje prilikom sviranja na klavijaturi.

  0–10 A0–B0Dubina odzvanjanja alikvota

  Prilagođava simpatetičke vibracije efekta odzvanjanja alikvota (pogledajte u nastavku).

  0–10 C1–D1Dubina odzvanjanja sanduka

  Prilagođava odzvanjanje samog glasovira, tj. glasnjače, bočnih strana, okvira itd.

  Što su alikvoti?Alikvoti su način postavljanja žica na glasoviru pri kojem se za više oktave koriste dodatne žice u koje ne udara batić radi pojačavanja zvuka. Na akustičnom glasoviru te žice simpatetično vibriraju kad i druge te odzvanjaju nadtonovima i dodaju punoću, blještavost i kompleksnu boju u zvuk. Budući da te žice nemaju prigušivač, odzvanjat će i nakon što odmaknete ruke od klavijature.

 • Osnovne operacije i ostalo

  22 • NU1X Korisnički priručnik

  Efektom pazvuka simulira se prirodan pazvuk koncertne dvorane.

  Uključivanje i isključivanje pazvukaPritišćite [REVERB] (ako je potrebno).

  Prilagođavanje dubine pazvukaPritisnite i držite [REVERB], a zatim pritisnite [+] ili [-]. Tijekom držanja obje kontrole na zaslonu će se prikazati trenutna vrijednost.

  Da biste vratili zadanu vrijednost, kada držite gumb [REVERB], istovremeno pritisnite [+] i [-].

  Poboljšanje zvuka pomoću pazvuka

  Žaruljica će početi svijetliti kada REVERB bude uključen.

  Raspon postavki: 1 – 20Zadana postavka: ovisi o odabranom zvuku

  NAPOMENAKada isključite napajanje, dubina pazvuka vraća se na zadanu postavku.

  NAPOMENAKada pritisnite i držite [REVERB], na zaslonu će se prikazati vrijednost dubine pazvuka.

 • Osnovne operacije i ostalo

  NU1X Korisnički priručnik • 23

  Visinu tona cijele klavijature možete povisivati i snižavati za polutonove da biste olakšali sviranje u raznim tonalitetima ili pak uskladili visinu tona klavijature s rasponom glasa pjevača ili drugim instrumentima. Ako, primjerice, odaberete "+5", pritiskom na tipku C proizvodi se visina tona F, što omogućuje sviranje skladbe u F-duru kao da svirate u C-duru.

  Transponiranje visine tona naniže:Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite tipku u rasponu od F#2 (-6) do B2 (-1).

  Transponiranje visine tona naviše:Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite tipku u rasponu od C#3 (+1) do F#3 (+6).

  Vraćanje izvorne visine tona:Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite tipku C3.

  Na zaslonu se prikazuje određena visina.

  Visinu tona cijelog instrumenta moguće je precizno ugoditi. Ta je funkcija korisna za sviranje na instrumentu uz druge instrumente ili uz snimljenu glazbu.

  Tijekom operacije opisane u nastavku možete provjeriti vrijednost visine tona prikazanu na zaslonu (vrijednosno mjesto stotice je izostavljeno).

  Ugađanje naviše (u koracima od otprilike 0,2 Hz):Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite [+]. Kada pritisnete i držite oba gumba, prikazat će se trenutna postavka visine tona (Hz).

  Ugađanje naniže (u koracima od otprilike 0,2 Hz):Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite [-]. Kada pritisnete i držite oba gumba, prikazat će se trenutna postavka visine tona (Hz).

  Vraćanje standardne visine tona:Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim istovremeno pritisnite [+] i [-]. Kada pritisnete i držite sva tri gumba, prikazat će se trenutna postavka visine tona (Hz).

  Transponiranje visine tona za polutonove

  Zadana postavka: 0 (normalna visina tona)Raspon postavki: -6 – +6

  NAPOMENAKada isključite napajanje, vrijednost tran-spozicije vraća se na zadanu postavku.

  C3

  F#3F#2

  0-1

  -2 +1 +3-4

  -3-5 +2+4+5

  -6 +6

  Tipka najnižeg tona (A-1)

  Transponiranje naviše

  Transponiranjenaniže

  Normalna visina tona

  Precizno ugađanje visine tona

  NAPOMENAVrijednost ugađanja zadržava se čak i kada isključite napajanje.

  Hz (Herc):Jedinica mjere koja se odnosi na frekvenciju zvuka te predstavlja koliki je broj puta zvučni val vibrirao u jednoj sekundi.

  Raspon postavki: 414,8 – 466,8 Hz (= A3)Zadana postavka: 440,0 Hz (= A3)

  42.0Primjer: 442,0 Hz

 • Osnovne operacije i ostalo

  24 • NU1X Korisnički priručnik

  Za instrument je moguće odabrati različite ljestvice. Ujednačeno ugađanje najčešća je moderna ljestvica za ugađanje glasovira. Kroz povijest su bile poznate brojne druge ljestvice, a mnoge od njih osnova su određenih glazbenih žanrova. Navedena vam značajka omogućuje da isprobate ugađanje tih žanrova.

  Odabir ljestvice Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite jednu od tipki u rasponu C5 – F#5. Kada pritisnete i držite obje kontrole, na zaslonu će se prikazati trenutna vrijednost.

  Odabir osnovne noteOsobito u slučajevima 2. i 3. ljestvice, važno je da odredite tonalitet u kojem ćete svirati (osnovnu notu). Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite jednu od tipki u rasponu C4 – B4. Kada pritisnete i držite obje kontrole, na zaslonu će se prikazati trenutna vrijednost.

  Postavljanje ugađanja ljestvice

  Zadana postavka: 1 (ujednačeno)

  NAPOMENAKada isključite napajanje, ljestvica se vraća na zadanu postavku.

  C5

  F#5

  Tipka najvišeg tona (C7)

  Zaslon Tipka Ljestvica Opis

  1 C5 UjednačenaRaspon visine tonova svake oktave podijeljen je na 12 jednakih dijelova, a visina tona svakog polukoraka ravnomjerno je raspoređena. Ta je ljestvica u današnje vrijeme najčešće korištena metoda ugađanja u glazbi.

  2 C#5 Čisti dur Navedeni način ugađanja zadržava čiste matematičke intervale svake ljestvice, naročito u slučaju triakorda (koji se sastoje od temeljnog tona, njegove terce i kvinte). To se najbolje čuje u harmonijama stvarnoga glasa, npr. u zborovima i pjevanju a cappella.3 D5 Čisti mol

  4 D#5 PitagorinaNavedenu je ljestvicu osmislio poznati grčki filozof, a sastoji se od niza savršenih kvinti koje čine jednu oktavu. Terce u toj vrsti ugađanja pomalo su nestabilne, no kvarte i kvinte bistre su i prikladne za neke melodije.

  5 E5 Srednji tonOva je ljestvica stvorena kao poboljšana verzija Pitagorine ljestvice jer je interval glavne terce "ugođeniji". Ta je ljestvica osobito bila popularna od 16. do 18. stoljeća. Handel je bio jedan od onih koji su se njome služili.

  6 F5 WerckmeisterTa složena ljestvica obuhvaća sustave Werckmeister i Kirnberger, koji su predstavljali poboljšanja ljestvice srednjeg tona i Pitagorine ljestvice. Glavna je značajka navedene ljestvice to što svaka tipka ima vlastiti, jedinstveni karakter. Ljestvica se često koristila tijekom razdoblja u kojem su skladali Bach i Beethoven, a čak se i u današnje vrijeme često koristi kada se na čembalu izvodi glazba iz tog razdoblja.

  7 F#5 Kirnberger

  Zadana postavka: C

  NAPOMENAKada isključite napajanje, osnovna se nota vraća na zadanu postavku.

  Tipka Osnovna nota TipkaOsnovna

  nota TipkaOsnovna

  nota TipkaOsnovna

  nota

  C4 C D#4 Eb F#4 F# A4 A

  C#4 C# E4 E G4 G A#4 Bb

  D4 D F4 F G#4 Ab B4 B

  B4C4 Tipka najvišeg tona (C7)

  F~ G A_

  Primjer:

  F#(Ako je riječ o povišenom tonu,

  iza njega će biti prikazana gornja crtica)

  G Ab(Ako je riječ o sniženom tonu, iza njega će biti

  prikazana donja crtica)

 • NU1X Korisnički priručnik • 25

  Reprodukcija pjesama

  Instrument može reproducirati pjesme koje se nalaze u internoj memoriji ili na USB uređaju za pohranu priključenog na priključak [USB TO DEVICE]. Na instrumentu je moguće reproducirati dvije vrste pjesama: MIDI pjesme i audiopjesme.

  Podatkovni formati pjesama koje je moguće reproducirati

  NAPOMENAPrilikom reprodukcije MIDI pjesama koje sadrže zvukove koji nisu kompatibilni s instrumentom, primjerice, XG i GM pjesama, zvukovi možda neće zvučati jednako kao u originalu. Osim toga, podatke o pjesmi koji se nalaze na MIDI kanalima od 3 do 16 nije moguće ponovno reproducirati jer instrument može prepoznati samo MIDI kanale 1 i 2. Stoga reproducirajte samo pjesme koje sadrže podatke MIDI kanala 1 i 2 te kojima je dodijeljena izvedba glasovira.

  Popis kategorija pjesama ([xx] označava broj.)

  * Prikazuje se samo ako je povezan USB uređaj za pohranu.** Ako podaci ne postoje, neće se prikazati broj pjesme.

  Korisničke pjesme i vanjske pjesmePjesme snimljene na ovom instrumentu zovu se "korisničke pjesme", dok se pjesme stvorene na druge načine ili na drugim instrumentima zovu "vanjske pjesme". Pjesme koje se na USB uređaju za pohranu nalaze u mapi USER FILES smatraju se korisničkim pjesmama, dok se skladbe koje se nalaze u drugim mapama smatraju vanjskim pjesmama. Kada snimite pjesmu na USB uređaj za pohranu, automatski će se stvoriti mapa USER FILES, u koju će se spremati korisničke pjesme.

  Pjesme

  MIDI pjesmeMIDI pjesma sadrži podatke o izvedbi na klavijaturi (na primjer, tipke koje ste odsvirali i jačinu pritiska na njih), no ne predstavlja snimku stvarnog zvuka. Podaci o izvedbi obuhvaćaju odsvirane tipke, njihovo trajanje i jačinu pritiska – baš kao u notnom zapisu. Generator tona (digitalnog glasovira i drugih instrumenata) na temelju snimljenih podataka o izvedbi proizvodi odgovarajući zvuk. MIDI pjesma u usporedbi sa zvučnim zapisom koristi malu količinu kapaciteta memorije.

  AudiopjesmeAudiopjesma je snimka samog zvuka izvedbe. Ti se podaci snimaju jednako kao što su se snimali na kasetne vrpce, diktafone i slične uređaje. Moguće ih je reproducirati u prijenosnim reproduktorima glazbe i drugim reproduktorima, čime ostalima omogućujete da čuju vašu izvedbu.

  Podatkovni formati

  SMF (standardna MIDI datoteka); formati 0 i 1Riječ je o jednom od najčešćih i najkompatibilnijih MIDI formata koji se koristi za pohranu podataka o sekvenci. MIDI pjesme snimljene na ovom instrumentu spremaju se u formatu SMF 0.

  Format WAV (.wav)Riječ je o formatu audiodatoteke koji se na računalima često koristi. Instrument može reproducirati stereo WAV datoteke s brzinom uzorkovanja od 44,1 Hz i 16-bitnom razlučivošću. Audiopjesme snimljene na instrumentu spremaju se u tom formatu.

  Nastavak .MID .WAV

  Pjesme kompatibilne s instrumentom

  Kategorija pjesme Pjesma Broj Opisi

  d.XXPokazna pjesma za zvuk (MIDI pjesma) d.01–d.15 Svaka pjesma na učinkovit način pokazuje svaki od zvukova instrumenta (stranica 18).

  P.XXUnaprijed ugrađena pjesma (MIDI pjesma)

  P.01–P.5050 klasičnih unaprijed ugrađenih pjesama (stranica 43) koje su trajno pohranjene u instrumentu. Informacije o tim pjesmama potražite u knjizi "50 Classical Music Masterpieces" koja se isporučuje uz instrument.

  A.XX* Audiopjesma na USB uređaju za pohranu

  A.00–A.99 Korisničke pjesme snimljene instrumentom (stranica 28)

  C.XX* C.00–C.99**Vanjske pjesme koje su komercijalno dostupne ili pak one snimljene na računalu ili drugom uređaju.

  S.XX* MIDI pjesma na USB uređaju za pohranu

  S.00–S.99 Korisničke pjesme snimljene instrumentom (stranica 28)

  F.XX* F.00–F.99**Vanjske pjesme koje su komercijalno dostupne ili pak one snimljene na računalu ili drugom uređaju.

  U.XXMIDI pjesma u internoj memoriji instrumenta

  U.01–U.10 Korisničke pjesme snimljene u internu memoriju instrumenta (stranica 28)

  L.00–L.99**Vanjske pjesme (komercijalno dostupne ili pak one snimljene na računalu ili drugom uređaju) koje su prenesene s računala na instrument.

 • Reprodukcija pjesama

  26 • NU1X Korisnički priručnik

  1 Pritisnite i držite [DEMO/SONG], a zatim pritišćite [+] da biste odabrali željenu kategoriju pjesme (stranica 25).

  2 Pritisnite [+] ili [-] da biste odabrali određeni broj pjesme (pogledajte odjeljak "Popis kategorija pjesama", stranica 25) ili "*.rd" (nasumično) ili pak "*.AL" (sve).

  Broj pjesme...............Reproducira samo odabranu pjesmu.

  *.rd ...........................Reproducira sve pjesme te vrste jednu za drugom slučajnim redoslijedom.

  *.AL ...........................Reproducira sve pjesme te vrste redom jednu za drugom.

  Zvjezdica (*) označava oznake "P", "A", "C", "S", "F" ili "U" na zaslonu.

  3 Pritisnite [>/o] (Reprodukcija/pauza) da biste pokrenuli reprodukciju.Na zaslonu se tijekom reprodukcije prikazuje trenutni broj takta (za MIDI pjesme) ili vrijeme reprodukcije (za audiopjesme).

  Informacije o operacijama kao što su pauziranje, premotavanje natrag, premotavanje naprijed i dr. potražite u odjeljku "Radnje povezane s reprodukcijom", stranica 27.

  4 Pritisnite [DEMO/SONG] da biste zaustavili reprodukciju.Ako je u 2. koraku odabran određeni broj pjesme, reprodukcija se automatski zaustavlja kad dođe do kraja pjesme.

  Reprodukcija pjesama

  Reprodukcija pjesme na USB uređaju za pohranu:Pročitajte odjeljak "O USB uređajima" (stranica 31), a zatim povežite USB uređaj za pohranu s priključkom [USB TO DEVICE] i slijedite upute u nastavku.

  NAPOMENAKategorije pjesama na zaslonu prikazuju se sljedećim redoslijedom:d.XX P.XX (A.XX) (C.XX) (S.XX) (F.XX) U.XX d.XX itd. NAPOMENA"A.XX", "C.XX", "S.XX" i "F.XX" prikazuju se samo ako je povezan USB uređaj za pohranu.

  NAPOMENAOvisno o količini mapa na USB uređaju za pohranu, oznake pjesama kao što su "F.00" i "C.00" možda se neće odmah pojaviti.

  NAPOMENANa instrumentu se mogu odabrati i reproducirati samo pjesme spremljene u mape prve, druge i treće hijerarhijske razine. Pojedinosti sadrži stranica 32.

  NAPOMENATijekom reprodukcije pokazne pjesme nije moguće odabrati "*.rd" ni "*.AL".

  NAPOMENA• Na zaslonu se tijekom reprodukcije

  pokazne pjesme ne prikazuje broj trenutnog takta.

  • Uz reprodukciju pjesme možete svirati na klavijaturi.

  • Tijekom reprodukcije moguće je koristiti metronom. On će se automatski zaustaviti kada se zaustavi reprodukcija.

  • Prilikom reprodukcije vanjske pjesme s USB uređaja za pohranu reprodukcija se izvodi numeričkim ili abecednim redom po naslovima pjesama.

  1. 2. 0.01. 0.02.

  MIDI pjesma

  Trenutni broj takta

  Audiopjesma

  Vrijeme reprodukcijePokazuje minute. Ako je riječ o više od deset minuta, prikazana će biti samo najmanja brojka.

  Pokazuje sekunde.

 • Reprodukcija pjesama

  NU1X Korisnički priručnik • 27

  Radnje povezane s reprodukcijom

  Prilagodba tempa (MIDI pjesma) ili brzine reprodukcije (audiopjesma)Tempo reprodukcije MIDI pjesme moguće je promijeniti. Moguće je prilagoditi i brzinu reprodukcije audiopjesme tijekom njezine reprodukcije.Pritisnite i držite [METRONOME], a zatim pritisnite [+] / [-] ili C#5/B4 da biste povećali ili smanjili vrijednost. Da biste vratili vrijednost na zadanu, pritisnite i držite [METRONOME] i istovremeno pritisnite [+] i [-]. Pojedinosti sadrži stranica 20.Prilagođavanje glasnoće (samo za audiopjesme)Razina glasnoće instrumenta može biti znatno drukčija od glasnoće komercijalno dostupne audiopjesme ili pjesme snimljene na drugom uređaju. Da biste prilagodili glasnoću audiopjesme, pritisnite i držite [DEMO/SONG] pa pritisnite tipku u rasponu C1 – G2.

  PauziranjeTijekom reprodukcije pritisnite [>/o] da biste pauzirali reprodukciju. Pauzirat će se i zaslon te će treperiti žaruljica [>/o]. Ponovno pritiskanje tipke nastavlja reprodukciju pjesme s trenutne pozicije.Premotavanje prema natrag/naprijedTijekom reprodukcije pritisnite [-] ili [+] da biste se pomicali prema natrag ili naprijed po taktovima. Jednim pritiskom na jednu od navedenih tipki pomaknut ćete MIDI pjesmu takt prema naprijed ili natrag ili pak audiopjesmu za jednu sekundu.

  Povratak na početak pjesmeTijekom reprodukcije istovremeno pritisnite [-] i [+] da biste se vratili na početak pjesme.

  MIDI pjesmaRaspon postavki: od 5 do 500 doba u minutiZadana postavka: ovisi o odabranoj pjesmi

  AudiopjesmaRaspon postavki: od 75 % do 125 %Zadana postavka: 100 %

  Raspon postavki: 1 – 20Zadana postavka: 16

  C1(1) G2(20)A1(10)

  maks. min.

  Tipka najnižeg tona (A-1)

  Što je tipka viša, glasnoća je jača.

  D#2 (Zadano)

  NAPOMENATijekom reprodukcije pokazne pjesme nije moguće izvesti operacije premotavanja prema natrag ili naprijed ni povratka na početak skladbe.

  Raspon postavki: JA (Japanski) / Int (Međunarodno)

  Zadana postavka: Int

  Postavljanje znakovnog koda Ako pjesmu nije moguće odabrati, možda ćete morati odabrati odgovarajući znakovni kod između sljedeće dvije postavke.

  Međunarodni Služi za reproduciranje pjesama s nazivima koji upotrebljavaju zapadnoeuropske znakove (uključujući prijeglase i dijakritičke oznake). Da biste ga odabrali, uključite napajanje istovremeno držeći tipke A-1 i A#-1.

  Japanski Služi za reprodukciju pjesama s nazivima koji upotrebljavaju japanske znakove. Da biste ga odabrali, uključite napajanje držeći tipke A-1 i B-1.

  A#-1Tipka najnižeg tona (A-1)

  B-1Tipka najnižeg tona (A-1)

 • 28 • NU1X Korisnički priručnik

  Snimanje izvedbe

  Instrument omogućuje snimanje izvedbe pomoću jedne od sljedećih dvaju metoda. Snimljenu je izvedbu moguće reproducirati kao korisničku pjesmu.

  Snimanje MIDI zapisaPomoću te se metode izvedba na klavijaturi snima i sprema u internu memoriju instrumenta ili na USB uređaj za pohranu u obliku MIDI pjesme (u formatu SMF 0). Na instrument je moguće spremiti najviše deset pjesama, no veći se broj može spremiti na USB uređaj za pohranu (pogledajte u nastavku).

  Snimanje zvukaPomoću navedene se metode vaše izvedbe na klavijaturi snimaju i spremaju na USB uređaj za pohranu u obliku audiopjesme stereo WAV oblika normalne razlučivosti CD kvalitete. Spremljene audiopjesme moguće je prenijeti i slušati na prijenosnim reproduktorima glazbe. Duljina snimanja ovisi o kapacitetu USB uređaja za pohranu.

  1 Povežite USB uređaj za pohranu s priključkom [USB TO DEVICE].

  2 Odaberite metodu snimanja. Da biste snimili MIDI zapis, učinite sljedeće: Pritisnite i držite [DEMO/SONG], a zatim [+] ili [-] sve dok se na zaslonu ne prikaže "U.**" (ako želite snimiti podatke na instrument) ili "S.**" (ako želite snimiti podatke na USB uređaj za pohranu).

  Da biste snimili audiozapis, učinite sljedeće: Pritisnite i držite [DEMO/SONG], a zatim [+] ili [-] sve dok se na zaslonu ne prikaže "A.**" (ako želite snimiti podatke na USB uređaj za pohranu).

  3 Pritisnite [+] ili [-] da biste odabrali broj pjesme. • U.01–U.10 ......Korisnička pjesma na instrumentu (MIDI pjesma)• S.00–S.99 ......Korisnička pjesma na USB uređaju za pohranu (MIDI pjesma)• A.00–A.99 ......Korisnička pjesma na USB uređaju za pohranu (audiopjesma)

  Ako odabrana pjesma sadrži već snimljene podatke: Potvrditi je možete provjerom zaslona.

  OBAVIJESTAko odabrana pjesma sadrži podatke, imajte na umu da ćete snimanjem novih podataka izbrisati postojeće.

  NAPOMENAU slučaju da se prilikom priključivanja USB uređaja za pohranu na instrument na zaslonu prikaže poruka, pogledajte odjeljak "Popis poruka", stranica 41.

  NAPOMENAAko snimite audiosnimku dok koristite slušalice i zatim je reproducirate putem zvučnika, vrijednost "Binaural sampling/Stereophonic Optimizer" (Binauralno uzorkovanje ili optimizacija stereozvuka) postavite na "OFF" (Isključeno). Pojedinosti sadrži stranica 15.

  Kada je potreban USB uređaj za pohranu?MIDI pjesme moguće je spremiti u internu memoriju instrumenta ili na USB uređaj za pohranu, dok je audiopjesme moguće spremiti samo na USB uređaj za pohranu. Ako je potrebno, pripremite USB uređaj za pohranu u skladu s uputama u odjeljku "O USB uređajima" (stranica 31).

  NAPOMENAPjesme snimljene kao MIDI zapisi ne mogu se pretvoriti u audiopjesme.

  NAPOMENANačin rada za snimanje ne može se aktivirati u sljedećim slučajevima:• Tijekom reprodukcije pjesme

  (stranica 26)• Tijekom operacija upravljanja

  datotekama kao što su kopiranje (stranica 33), brisanje (stranica 30) i formatiranje (stranica 32)

  U.01U.0.1.

  Ako pjesma sadrži podatke: Ako pjesma ne sadrži podatke:

  Zasvijetlit će samo krajnja lijeva točka. Zasvijetlit će tri točke.

 • Snimanje izvedbe

  NU1X Korisnički priručnik • 29

  4 Odaberite zvuk (stranica 17) i druge parametre snimanja kao što su broj doba (stranica 19).

  5 Pritisnite [REC] da biste aktivirali način rada za snimanje. Uključit će se žaruljica [REC], a žaruljica [>/o] (Reprodukcija/pauza) treptat će trenutnim tempom.

  Da biste izašli iz načina rada za snimanje, ponovno pritisnite [REC].

  6 Počnite snimati. Da biste započeli snimanje, pritisnite neku notu na klavijaturi ili [>/o].

  Snimanje MIDI zapisa:Na zaslonu se tijekom snimanja prikazuje broj trenutnog takta.

  Snimanje audiozapisa:Na zaslonu se tijekom snimanja prikazuje proteklo vrijeme.

  7 Da biste zaustavili snimanje, pritisnite [REC] ili [>/o]. Na zaslonu će se prikazati niz crtica kao obavijest da se snimljeni podaci spremaju. Nakon spremanja podataka na tri će se sekunde prikazati poruka "End" kao obavijest da je način rada za snimanje deaktiviran. OBAVIJESTKada se na zaslonu prikaže niz crtica, nemojte isključivati napajanje ni odvajati USB uređaj za pohranu. Ako to učinite, mogli biste izbrisati sve podatke o pjesmama s instrumenta, uključujući vanjske pjesme (stranica 25).

  8 Pritisnite [>/o] da biste reproducirali snimljenu pjesmu. Da biste prekinuli reprodukciju, pritisnite [DEMO/SONG]. Informacije o operacijama kao što su pauziranje, premotavanje natrag, premotavanje naprijed i dr. potražite u odjeljku "Radnje povezane s reprodukcijom", stranica 27.

  Korištenje metronomaIako se njegov zvuk neće snimiti, metronom možete koristiti dok snimate.

  Ako je preostalo malo slobodnog prostora, dogodit će se sljedeće: Nakon pritiska na [REC] na zaslonu će se prikazati poruka "EnP" ili "FUL". Ako se prikaže "EnP", možete početi snimati. No imajte na umu da se podaci o izvedbi možda neće pravilno spremiti ili će se snimanje automatski zaustaviti. Ako se prikaže "FUL", nećete moći početi snimati. Da biste osigurali dovoljno memorijskog prostora, preporučujemo vam da najprije uklonite nepotrebne datoteke (stranica 30).

  TreperiSvijetli

  1. 2.Broj takta

  NAPOMENATijekom snimanja audiopjesme snimaju se i audiosignali, npr. oni primljeni putem utičnice [AUX IN].0.01. 0.02.

  Pokazuje minute. Ako je riječ o više od deset minuta, prikazana će biti samo najmanja brojka.

  Pokazuje sekunde. Proteklo vrijeme

  NAPOMENAPodaci o korisničkim pjesmama snimljeni na instrument mogu se kopirati na USB uređaj za pohranu. Upute sadrži stranica 33.

  Kad aktivirate način rada za snimanje (pritisnete [REC]), a da ne odaberete broj pjesmeKad pritisnete [REC], izvedba će se snimiti u odabranu pjesmu.

  OBAVIJESTAko odabrana pjesma sadrži podatke, imajte na umu da ćete snimanjem novih podataka izbrisati postojeće.

  Ako je odabrana neka od sljedećih pjesama (stranica 25), izvedba će se snimiti kao korisnička pjesma (stranica 25) na sljedeći način.• Vanjska audiopjesma "C.XX" ............................................................................ Snima se kao "A.XX".• Vanjska MIDI pjesma na USB uređaju za pohranu "F.XX" .............................. Snima se kao "S.XX".• Vanjska MIDI pjesma u internoj memoriji instrumenta "L.XX" ....................... Snima se kao "U.XX".• Pokazna pjesma za zvuk "d.XX", unaprijed ugrađena pjesma "P.XX" ............ Snima se kao "U.XX".

  U tom će slučaju pjesma koja je cilj snimanja biti najmanji broj pjesme (od onih koje ne sadrže podatke) u svojoj kategoriji pjesama, tj. "A", "S" i "U".Ako nema prazne korisničke pjesme, kao cilj snimanja koristit će se "A.0.0.", "S.0.0." odnosno "U.0.1.".

 • Snimanje izvedbe

  30 • NU1X Korisnički priručnik

  Korisničku je pjesmu moguće izbrisati.

  1 Ako je potrebno, povežite USB uređaj za pohranu s priključkom [USB TO DEVICE].

  2 Odaberite pjesmu koju želite izbrisati. Pojedinosti o odabiru datoteke pjesme sadrži stranica 26.

  3 Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite [REC].

  Na zaslonu će se nakratko prikazati "dEL", a zatim "n Y". Ako želite otkazati operaciju, pritisnite [-].

  4 Pritisnite [+] da biste izvršili operaciju brisanja. Na zaslonu će se prikazati niz crtica kao obavijest da je brisanje u tijeku. Kada se operacija dovrši, na zaslonu će se prikazati "End". OBAVIJESTKada se na zaslonu prikaže niz crtica, nemojte isključivati napajanje ni odvajati USB uređaj za pohranu. Time biste mogli oštetiti podatke o pjesmi koja se briše, ali i druge podatke u internoj memoriji ili na USB uređaju za pohranu.

  Brisanje datoteke pjesme

  NAPOMENAU slučaju da se prilikom priključivanja USB uređaja za pohranu na instrument na zaslonu prikaže poruka, pogledajte odjeljak "Popis poruka", stranica 41.

  NAPOMENAReprodukcija pjesama nije dostupna nakon provedbe 3. koraka. Prije provedbe 3. koraka provjerite jeste li odabrali pjesmu koju želite izbrisati.

  NAPOMENAOvdje navedena operacija ne primjenjuje se na pjesme koje su s računala prenesene u internu memoriju instrumenta. Ako želite izbrisati takvu pjesmu, upotrijebite računalo.

 • NU1X Korisnički priručnik • 31

  Korištenje USB uređaja za pohranu

  Kada je USB uređaj za pohranu uključen, instrument možete koristiti za provođenje sljedećih zadataka.

  Formatiranje USB uređaja za pohranu .....................................stranica 32 Slušanje pjesama pohranjenih na USB uređaju za pohranu ....stranica 25 Snimanje izvedbe na USB uređaj za pohranu ..........................stranica 28Kopiranje korisničkih pjesama snimljenih na

  instrumentu na USB uređaj za pohranu ...................................stranica 33

  NAPOMENA• Informacije o brisanju pjesama s USB

  uređaja za pohranu sadrži stranica 30.• Operacije formatiranja, kopiranja i brisanja

  nije moguće provesti u sljedećim slučajevima:• Tijekom reprodukcije pjesme

  (stranica 26)• U načinu rada za snimanje

  (stranica 29)

  O USB uređajima

  Mjere opreza prilikom korištenja priključka [USB TO DEVICE]Instrument sadrži ugrađeni priključak [USB TO DEVICE]. Prilikom povezivanja USB uređaja s priključkom oprezno rukujte USB uređajem. Pridržavajte se važnih mjera opreza navedenih u nastavku.NAPOMENADodatne informacije o rukovanju USB uređajima potražite u korisničkom priručniku za USB uređaj.

  Kompatibilni USB uređaji• USB uređaj za pohranu• USB koncentrator• USB prilagodnik za bežični LAN (UD-WS01, isporučuje

  se samo u nekim područjima) (stranica 38)Ostali USB uređaji, npr. USB koncentrator, tipkovnica ili miš računala, ne mogu se koristiti.Instrument ne podržava nužno sve komercijalno dostupne USB uređaje. Yamaha ne jamči funkcioniranje USB uređaja koje kupite. Prije kupnje USB uređaja koji namjeravate koristiti s instrumentom posjetite sljedeće web-mjesto:

  http://download.yamaha.com/Premda se na instrumentu mogu koristiti USB uređaji od verzije 2.0 do 3.0, vrijeme potrebno za spremanje podataka na USB uređaj ili učitavanje podataka s njega ovisi o vrsti podataka i statusu instrumenta. Uređaji verzije USB 1.1 ne mogu se koristiti s instrumentom. OBAVIJESTNazivne su vrijednosti napona i jakosti priključka [USB TO DEVICE] maksimalno 5 V/500 mA. Nemojte priključivati USB uređaje većih nazivnih vrijednosti jer možete oštetiti uređaj.

  Priključivanje USB uređajaPrilikom priključivanja USB uređaja u priključak [USB TO DEVICE] svakako provjerite je li utikač na uređaju odgovarajući i je li priključen u odgovarajućem smjeru.

  OBAVIJEST• Nemojte priključivati ni odvajati USB uređaj tijekom

  reprodukcije/snimanja i operacija za upravljanje datotekama (npr. spremanja, kopiranja, brisanja i formatiranja) ni prilikom pristupanja USB uređaju. U suprotnom može doći do "zamrzavanja" rada instrumenta ili oštećenja USB uređaja i podataka.

  • Pričekajte nekoliko sekundi između priključivanja i odvajanja USB uređaja.

  • Prilikom povezivanja USB uređaja nemojte koristiti produžni kabel.

  NAPOMENAAko na priključak namjeravate istodobno priključiti dva ili tri uređaja, koristite USB koncentrator s napajanjem sabirnica. Moguće je koristiti samo jedan USB koncentrator. Ako se prilikom korištenja USB koncentratora pojavi poruka o pogrešci, odvojite koncentrator od instrumenta pa uključite napajanje instrumenta i ponovno priključite USB koncentrator.

  Korištenje USB uređaja za pohranuPovezivanjem instrumenta s USB uređajem za pohranu podatke koje ste stvorili možete spremiti na priključeni uređaj, kao i učitati podatke s povezanog USB uređaja za pohranu. Broj USB uređaja za pohranu koje je moguće

  koristitiNa priključak [USB TO DEVICE] može se priključiti samo jedan USB uređaj za pohranu. (Ako je potrebno, koristite USB koncentrator. S glazbenim se instrumentima, čak i kad se koristi USB koncentrator, može koristiti samo jedan USB uređaj za pohranu.) Formatiranje USB uređaja za pohranuUSB uređaj za pohranu formatirajte samo pomoću ovog instrumenta (stranica 32). USB uređaj za pohranu formatiran na nekom drugom uređaju možda neće ispravno funkcionirati.OBAVIJESTPostupak formatiranja prebrisat će sve postojeće podatke. Provjerite da USB memorijski pogon koji formatirate ne sadrži važne podatke.

  Zaštita podataka (zaštita od zapisivanja)Da biste spriječili slučajno brisanje važnih podataka, primijenite zaštitu od pisanja koju omogućuje svaki USB uređaj za pohranu. Ako spremate podatke na USB uređaj za pohranu, pazite da isključite zaštitu od pisanja. Isključivanje instrumentaPrilikom isključivanja instrumenta provjerite NE pristupa li instrument USB uređaju za pohranu putem reprodukcije ili snimanja te upravljanja datotekama (npr. tijekom operacija spremanja, kopiranja, brisanja i formatiranja). U protivnom možete oštetiti USB uređaj za pohranu i podatke.

  MAXPHONES USB TO DEVICE

  MIN

  MASTER VOLUME

 • Korištenje USB uređaja za pohranu

  32 • NU1X Korisnički priručnik

  OBAVIJESTFormatiranjem se brišu svi podaci spremljeni na USB uređaj za pohranu. Važne podatke prije formatiranja spremite na računalo ili neki drugi uređaj za pohranu.

  1 Povežite USB uređaj za pohranu s priključkom [USB TO DEVICE]. 2 Pritisnite i držite [FUNCTION] i [>/o] (Reprodukcija/pauza) pa

  pritisnite [REC]. Na zaslonu će se nakratko prikazati "For", a zatim "n Y". Ako želite otkazati operaciju, ovdje pritisnite [-].

  3 Pritisnite [+] da biste izvršili operaciju formatiranja. Na zaslonu će se prikazati niz crtica kao obavijest da je formatiranje u tijeku. Kada se operacija dovrši, na zaslonu će se prikazati "End". OBAVIJESTKada se na zaslonu prikaže niz crtica, nemojte isključivati napajanje ni odvajati USB uređaj za pohranu. Time se mogu oštetiti podaci na USB uređaju za pohranu, a operacija formatiranja neće se pravilno dovršiti.

  Prilikom organizacije datoteka na USB uređaju za pohranu pomoću računala ili drugog uređaja pazite na to da vanjske pjesme stavite samo u mape prve, druge ili treće hijerarhijske razine. Instrument neće moći odabrati ni reproducirati pjesme koje se nalaze na nižim razinama.

  Formatiranje USB uređaja za pohranu

  NAPOMENAKada aktivirate snimanje (stranica 29), kopiranje (stranica 33) ili brisanje (stranica 30) pjesme, na zaslonu će se možda pojaviti poruka "UnF" kao obavijest da USB uređaj za pohranu još nije formatiran. U tom slučaju aktivirajte operaciju formatiranja nastavljajući od 2. koraka opisanog na lijevoj strani stranice.

  Upravljanje datotekama na USB uređaju za pohranu

  USB uređaj za pohranu

  Prva razina Druga razina Treća razina Četvrta razina

  datoteka pjesme

  datoteka pjesme

  datoteka pjesme

  datoteka pjesme

  mapa USER FILES

  mapa pjesme

  korisnička pjesma (MIDI)USERSONG

  XX.mid

  korisnička pjesma

  (audiopjesma)USERAUDIO

  XX.wav

  mapa pjesme

  mapa pjesme

  mapa pjesme

  Pjesme kojeje moguće

  reproducirati.

  Pjesme kojenije moguće

  reproducirati.

 • Korištenje USB uređaja za pohranu

  NU1X Korisnički priručnik • 33

  Korisničku pjesmu s instrumenta možete kopirati na USB uređaj za pohranu. Kopirana je pjesma spremljena u formatu SMF 0 u mapu "USER FILES" na USB uređaju za pohranu, a datoteci se automatski daje naziv "USERSONG**.MID" (**: brojevi).

  1 Povežite USB uređaj za pohranu s priključkom [USB TO DEVICE].

  2 Kao izvor kopiranja odaberite korisničku pjesmu na instrumentu.Detaljne upute potražite na stranica 25.

  3 Pritisnite i držite [FUNCTION], a zatim pritisnite [>/o] (Reprodukcija/pauza).

  Na zaslonu će se nakratko prikazati "SAu", a zatim će se kao odredište kopiranja prikazati broj pjesme (npr. "S.00").

  Da biste otkazali operaciju kopiranja prije no što započne, u ovom trenutku pritisnite bilo koji gumb osim gumba [>/o].

  4 Pritisnite [>/o] da biste aktivirali operaciju kopiranja. Na zaslonu će se prikazati niz crtica kao obavijest da je kopiranje u tijeku. Kada se kopiranje dovrši, na zaslonu će se prikazati "End".

  OBAVIJESTKada se na zaslonu prikaže niz crtica, nemojte isključivati napajanje ni odvajati USB uređaj za pohranu. Time biste mogli oštetiti podatke s USB uređaja za pohranu.

  Kopiranje korisničkih pjesama s instrumenta na USB uređaj za pohranu

  NAPOMENAAko je u 2. koraku odabrana pjesma koja nije korisnička pjesma, u 3. se koraku pojavljuje "Pro". U tom se slučaju vratite na 2. korak.

  NAPOMENAKada na USB uređaju za pohranu nema dovoljno slobodnog prostora za pohranu, kopiranu pjesmu neće biti moguće spremiti. Da biste osigurali dovoljno memorijskog prostora, izbrišite nepotrebne datoteke (stranica 30).

  SAu S.00Broj pjesme

  (Primjer: "S.00")

 • 34 • NU1X Korisnički priručnik

  Sigurnosno kopiranje i inicijalizacija

  Sljedeći podaci, koji se nazivaju podacima za sigurnosno kopiranje, kao i podaci o korisničkim i vanjskim pjesmama, sačuvat će se čak i ako napajanje bude isključeno.

  • Znakovni kod............................................................... stranica 27• Ugađanje...................................................................... stranica 23• Uključenost/isključenost IAC-a .................................. stranica 14• Dubina IAC-a ............................................................. stranica 14• Uključenost/isključenost automatskog isključivanja....... stranica 13• Glasnoća metronoma............................