Sociala medier unders¶kning

  • View
    836

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

En övergripande undersökning av hur över 2000 företag förhåller sig till och arbetar med sociala medier i Sverige 2012.

Text of Sociala medier unders¶kning

  • 1. SOCIALAMEDIER2012Hur fretag ser p ochanvnder sociala medieri SverigeBe Better Online 2012 1

2. EN LITENINTRODUKTION - S HR GJORDE VI - OM FRFATTAREN - OM BE BETTER ONLINE - PRESENTATION - KEY FINDINGS - KA ER FRSLJNING Be Better Online 2012 2 3. SHRGJORDE VI2 194 FRETAG HAR DELTAGIT I VRSOCIALA MEDIER UNDERSKNING E# stort antal fretag inom diverse branscher gavs mjligheten a# delta i vr underskning. Nstan 2 200 fretag svarade. Vi stllde tolv frgor om fretagens syn p sociala medier. SyCet med underskningen var a# skapa en bred uppfa#ning om hur diverse fretag ser p och anvnder sig av sociala medier i deras verksamhet. Nedan presenteras svaren p frgorna samt en sammanfa#ning av resultaten. Stort tack Dll alla som tog sig Dd a# svara! Be Better Online 20123 4. VEM RFRFATTAREN MARTIN CHRISTOFFERSON R MANNEN MED GSPENNAN MarDn Christoerson lser Marknadsfring och Frsljning p Frsljnings Akademien i Mlnlycke. Utbildningen syCar Dll a# ge de kunskaper och frdigheter som krvs fr a# bli en framgngsrik marknadsfrare i e# business-to-business fretag. MarDn gjorde sin prakDk hos Be Be#er Online. Underskningen r tnkt a# fungera som e# underlag Dll MarDns examensarbete. Kursens ml r a# utveckla kunskap och ge erfarenhet av a# planera och genomfra en projektrelaterad arbetsuppgiC. Be Better Online 2012 4 5. VILKA RBE BETTER ONLINEBE BETTER ONLINE HAR SOM IDATT BRYTA NY MARK Be Be#er Online r en digital marknadsfringsbyr som arbetar med inbound markeDng. Vi hjlper fretag a# uppn framgng och kad lnsamhet p internet. Vra arsomrden r skmotoropDmering, sociala medier, webbutveckling och PPC. Be Better Online 2012 5 6. FRGA 1I VILKA SOCIALA MEDIERKANALER HAR ERT FRETAG VALTATT FINNAS?80%70%60%50%40%30%20%10% 0%Facebook Twitter Linkedin Youtube vrigtIngen nrvaro Be Better Online 2012 6 7. FRGA 2VARFR HAR ERT FRETAG VALTATT FINNAS I SOCIALA MEDIER?100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10%0% Alla andra finns dr Vi hade tid ver och Det r vrdefullt fr Vi ska bli bst pskapade en nrvaro vr verksamhet sociala medierBe Better Online 2012 7 8. FRGA 3VAD SER NI FR VRDE I ATT VARADELAKTIGA I SOCIALA MEDIER?80%70%60%50%40%30%20%10%0%Ekonomiska vrden RelationerVarumrkesbyggande Kundservice Inget vrde Be Better Online 2012 8 9. FRGA 4HAR ERT FRETAG EN STRATEGIFR ATT BYGGA EN AKTIVKUNDBAS I SOCIALA MEDIER? 34% Nej Vet ej Ja 61%5% Be Better Online 20129 10. FRGA 5HAR ERT FRETAG ANLITATEXTERN HJLP KRING SOCIALAMEDIER?80%70%60%50%40%30%20%10% 0%NejVi knner inte till Vr digitalaJasdan expertis leverantr skter detta Be Better Online 201210 11. FRGA 6HAR NI UPPNTT ETT NSKVRTRESULTAT I SOCIALA MEDIER? 13%34% Nej Till viss del Ja 53% Be Better Online 2012 11 12. FRGA 7HUR AGERAR NI P NEGATIVKRITIK I SOCIALA MEDIER?80%70%60%50%40%30%20%10% 0%Vi ignorerar den Vi tar bort denVi bemterVi och vra negativ kritik kunder bemter negativ kritik Be Better Online 201212 13. FRGA 8R NI AKTIVA I DISKUSSIONERKRING ERT FRETAG OCHBRANSCH I SOCIALA MEDIER?7%45%Ingen aktivitet Viss aktivitet48%Hg aktivitet Be Better Online 201213 14. FRGA 9GENERERAR ERT FRETAG NYAKUNDER GENOM SOCIALAMEDIER?60%50%40%30%20%10%0%Nej Till viss del JaBe Better Online 201214 15. FRGA 10SER NI NGOT NEGATIVT MED ATTVARA AKTIVA I SOCIALA MEDIER?29% Nej48% Ja Vet inte 23% Be Better Online 201215 16. FRGA 11BEVAKAR NI KONKURRENTER ISOCIAL MEDIER?50%45%40%35%30%25%20%15%10% 5% 0% Nej JaTill viss del Be Better Online 2012 16 17. FRGA 12TROR NI ATT SOCIALA MEDIER REN TREND SOM KOMMER GVER?3% 12% Ja Nej Kanske85% Be Better Online 201217 18. SOCIALA MEDIERKEY FINDINGS Sociala medier blir allt viktigare fr fretag i deras marknadskommunikation. Den frmsta anledningen anser vara varumrkesbyggande (67%) och frdjupade kundrelationer (64%).Be Better Online 2012 18 19. SOCIALA MEDIERKEY FINDINGS En stor del av fretagen ser klara och tydliga vrden av att finnas i sociala medier (87%) samtidigt som vervgande del (61%) inte har en strategi fr att arbeta med sociala medier.Be Better Online 201219 20. SOCIALA MEDIERKEY FINDINGS Majoriteten (53%) av fretagen upplever nskvrda resultat i sociala medier och drygt en fjrdedel fr idag nya kunder genom sociala medier (26%). Be Better Online 201220 21. SOCIALA MEDIERKEY FINDINGS (3%) av fretagen i underskningen tror att sociala medier en trend som kommer att frsvinna. Be Better Online 2012 21 22. SOCIALA MEDIERETT RAMVERK SJLVDIAGNOSTISERING SKAPA NYA KUNDER I SOCIALA MEDIER P nsta sida presenterar vi e# diagram ver hur fretag kan ka si# engagemang och frsljning i sociala medier. I diagrammet kan ni sjlva dra slutsatsen av var ert fretag benner sig och idenDera er utvecklingspotenDal. Vi hjlper er grna a# fry#a ert fretag mot kat engagemang och frsljning i sociala medier. Vid intresse kontakta ngot av vra kontor i Gteborg eller Stockholm fr a# boka in e# mte. Tel: 031-788 02 50, 08-533 32 230 Epost: socialamedier@bebe#eronline.com Be Better Online 201222 23. Be Better Online 2012 23