of 26 /26
Organizaţia pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Iulia Iabanji Director General 29 septembrie 2014

Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

În contextul Săptămânii Europene a IMM-urilor 2014, Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) organizează o serie de activităţi şi evenimente.

Text of Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Page 1: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Organizaţia pentru DezvoltareaÎntreprinderilor Mici şi Mijlocii

Iulia IabanjiDirector General

29 septembrie 2014

Page 2: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014

29 septembrie – 5 octombrie

Campanie coordonată de Comisia Europeană

desfăşurată în peste 37 de ţări

Obiective:prezentarea măsurilor de sprijin pe care le oferă UE și autoritățile locale, regionale

și nationale IMM-urilor;

promovarea antreprenoriatului și astfel determinarea creșterii numărului de persoane, în special tinere, care se gândesc serios la o carieră de antreprenor;

recunoaşterea contribuției antreprenorilor la creșterea gradului de bunăstare, la crearea de locuri de muncă, la ameliorarea competitivității și dezvoltarea inovarii.

Page 3: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Săptămâna Europeană a IMM-urilor 2014 în Republica Moldova

• mese rotunde,

• conferințe,

• dezbateri publice,

• sesiuni şi seminare de instruire,

• expoziţii,

• etc.

în toate raioanele țării!

Principalul eveniment!

Conferinţa Internaţională a Întreprinderilor Mici şi Mijlocii „IMM – Calea spre Performanţă Europeană”Ceremonia de decernare a distincţiilor şi premiilor învingătorilor Concursurilor Naționale:„Cel mai bun antreprenor din sectorul IMM”„IMM – model de responsabilitate socială”

Page 4: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

ÎNTREPRINDERILE

MICRO≤ 3 mln. lei venituri din

vânzări

MICI ≤ 25 mln. lei venituri din vânzări

MIJLOCII ≤ 50 mln. lei venituri din vânzări

MARI

≤ 9 angajaţi

≤ 49 angajaţi

≤ 249 angajaţi

Mai mult de 250 angajaţi

Mai mult de 50 mln. lei din ven. din vânzări

Întreprinderile mici şi mijlocii în RM

Page 5: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

IMM-urile din Republica Moldova

Componenta cea mai importantă a ECONOMIEI !

▪ 97,4 % din totalul Întreprinderilor

▪ 56,9 % din numărul total de angajaţi

▪ 97,4 % din totalul Întreprinderilor

▪ 33,4% venituri din vânzări

▪ 14 întreprinderi la 1000 de locuitori

Page 6: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Situaţia actualăPonderea veniturilor din vânzări a IMM în profilul principalelor genuri de activitate ale

unităţilor acestui sector în anul 2013, conform Biroul Naţional de Statistică, se prezintă astfel:

Page 7: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Întreprinderile Mici și Mijlocii (IMM)!

• Crează cele mai multe locuri de muncă.

• Sunt factorul cheie pentru creşterea

economică.

• Depăşesc uşor perioadele de criză,

pentru că sunt FLEXIBILE şi ADAPTABILE.

• Sunt INOVATIVE.

Page 8: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Provocările, Riscurile și Problemele IMM-urilor

Accesul limitat la finanţare;

Lipsa cunoştinţelor ANTREPRENORIALE;

Dobânzi ridicate la credite şi împrumuturi;

Administrare Fiscală dură;

Accesul redus la informaţii;

Birocraţia.

Page 9: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Antreprenoriat înseamnă:

independenţă financiară

prestigiu social

program flexibil

ești propriul tău şef

autonomie, libertate și

flexibilitate!

Page 10: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Antreprenoriat înseamnă:

asumarea riscurilor

dorinţa de a acţiona independent

puterea de a realiza mai multe task-uri

simultan

abilităţi de înţelegere, planificare şi execuţie

capacitatea de a dezvolta relaţii de lucru cu

colaboratori din diverse medii profesionale

prioritizarea acţiunilor

rezistenţa fizică şi psihică

puterea de previziune

mobilitatea şi rezistenta la schimbare;

Page 11: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

ODIMM – Împreună dezvoltăm afacerea ta!

Page 12: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Obiectiv:

Grup ţintă:

Activităţi:

Facilitarea implicării tinerilor în activităţi antreprenoriale

Tânăr cu vârsta între 18-30 aniSpirit antreprenorial

Consultanţă şi instruire antreprenorialăFinanţare afacerii: Credit: până la 300.000 lei;

Scadenţa: maxim 5 ani Grant: 40%

Programul Național de AbilitareEconomică a Tinerilor

Page 13: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Tinerii Beneficiari ai Programului PNAET

Page 14: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Programul de instruire continuă “GESTIUNEA EFICIENTĂ A AFACERII”

• Cursuri de instruire pentru antreprenori!

• GRATIS!

• 10 Module!

• Câte 2 zile fiecare!

 

Page 15: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Module de instruire GEA:

Management financiar

Managementul resurselor umane şi

legislaţia muncii

Înregistrarea în calitate de plătitor a TVA şi aplicarea

legislaţiei în domeniu

Planificarea Afacerii

Marketing

Acces la finanţe şi administrarea

creditului

Tehnici eficiente de vânzare

Contabilitatea pe domenii de aplicare

Activitatea economică externă şi relaţiile

vamale

Achiziţii publice şi legislaţia în domeniu

Page 16: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Fondul de Garantare a Creditelor

Acum Gajul nu mai este o Problemă!

Garantăm Credite pentru Afacerea ta!

Page 17: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014
Page 18: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Pentru întreprinderile nou-create:

- suma garanţiei financiare reprezintă până la 500 000 lei

- rata de acoperire de 70% din valoarea creditului

Întreprinderile active

- suma garanţiei financiare reprezintă până la 1 000 000 lei

- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului

Întreprinderile exportatoare

- suma garanţiei financiare reprezintă până la 2 000 000 lei

- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului

Tinerii antreprenori

- suma garanţiei financiare reprezintă până la 150 000 lei

- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului

Lucrătorii migranţi

- suma garanţiei financiare reprezintă până la 150 000 lei

- rata de acoperire de 50% din valoarea creditului

Produse de garantare:

Page 19: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”

Atragerea resurselor lucrătorilor migranţi în

crearea dezvoltarea afacerilor.

Lucrători migranţi, cetăţeni ai Republicii

Moldova;

Beneficiari de remitenţe – rude de gradul I

Acordarea suportului informaţional pentru

migranţi

Organizarea cursurilor de instruire şi

acordarea consultanţei antreprenoriale

Acordarea granturilor în baza Regulei 1+1

Acordarea suportului post-finanţare

Obiectiv

Activităţi de bază

Grup ţintă

Page 20: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014
Page 21: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Programul de Subvenţionare a participării agenților economici

la Târguri şi Expoziţii

Moldenergy,

Fabricat în Moldova,

MOLDAGROTECH

(spring),

Moldconstruct,

Tourism. Leisure. Hotels, 

Food Technology,

Food & Drinks,

Packaging.

Depot,Furniture,

Farmer,

Moldova Fashion

Expo,

Infoinvent

Expoziții eligibile

Page 22: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Reţeaua Incubatoarelor de Afaceri din Moldova (RIAM)

Misiunea RIAM: Asigurarea unei dezvoltări durabile şi recunoaşterea

națională şi internațională a Incubatoarelor de Afaceri

Membrii fondatori: ODIMM, IASV, IARD, IAS, IAR, IAL IASg

Activităţile RIAM:

Platformă de suport şi scimb de experienţă;

Abordarea comună a problemelor și necesităților IA;

Soluții elaborate în grupuri de lucru (cadrul legal pentru IA,

Soluții de Eficiență Energetică, etc.);

Transfer de cunoștințe / programe de instruire și promovarea

bunelor practici;

Instituirea unui dialog structurat cu autoritățile locale și

naționale.

Page 23: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Reţeaua Regională a Incubatoarelor de Afaceri “Black Sea BI-Net”

Accelerarea dezvoltării unei economii productive şi competitive în

regiunea bazinului Mării Negre prin:

crearea reţelei de incubatoare în Bazinul Mării Negre;

schimbul de experienţă şi cunoştinţe dintre Incubatoarele de Afaceri;

susţinerea IMM-urilor incubate să internaţionalizeze.

Obiectiv:

•Republica Moldova,

•Grecia,

•România,

Ţările

partenere:

Activităţi de

bază:

•Armenia,

•Ucraina,

•Turcia.

Page 24: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Programe şi instrumente de suport pentru IMM

• Fondul Provocările Mileniului Moldova - http://www.mca.gov.md/

• Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură - www.aipa.md

• Agenţia pentru Eficienţă Energetică - www.aee.md

• Programul de susţinere şi dezvoltare a sectorului IMM, finanţat de către Guvernul Japoniei - www.jnpga.md

• 2KR - http://www.2kr.md/

• Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă - http://www.ifad.md/

• Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova - http://www.capmu.md/index.php?lang=ro

• Co-finanţarea proiectelor de consultanţă - http://www.infoeuropa.md/berd/ şi www.ebrd.com/sbs/

• Etc.

Page 25: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

OPORTUNITATE

DEZVOLTARE

INVESTIŢII

MODERNIZARE

MOBILITATE

PROGRAME DE SUPORT ŞI DEZVOLTARE A SECTORULUI IMM

Page 26: Prezentare ODIMM - Saptamana Europeana a IMM-urilor in RM 2014

Împreună dezvoltăm afacerea ta!

Adresa ODIMM:Str. Serghei Lazo 48, etajul 3, of. 313

Chişinău, Republica Moldova

Tel: +373 22 29 57 41Fax: +373 22 29 57 97

E-mail: [email protected]

WEB: www. odimm.mdwww.businessportal.md