Kh»i nghi»‡p kinh doanh trong 12 tu§n

  • View
    578

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Khởi nghiệp kinh doanh trong 12 tuần,TẶNG CUỐN SÁCH KHỞI NGHIỆP KINH DOANH TRONG 12 TUẦN Cuốn sách này giành cho những ai ? Muốn xây dựng lên một doanh nghiệp vững mạnh Bạn là người có mục tiêu trở thành ông chủ doanh nghiệp nhóm C Những ai muốn trở lên tự do tài chính Bạn muốn giả quyết vấn đề hay giúp đỡ được nhiều người bằng cách xây dựng lên một doanh nghiệp Bạn muốn bắt đồng tiền làm việc lại cho mình thay vì phải làm việc vì tiền

Text of Kh»i nghi»‡p kinh doanh trong 12 tu§n

  • 1. HC VIN LM GIUwww.lamgiau247.comKhi nghip kinh doanhtrong 12 tunMc lcTun 1: nh gi tng v mc tiu lnTun 2: ngin cu th trngTun 3: t tn doanh nghip nh th noTun 4: tnh ton chi ph khi nghipTun 5: vit bn k hoch kinh doanhTun 6: nhng cu hi v huy ng vnTun 7: xp xp li cc giy t cn thitTun 8: tm ng nghiTun 9: vit k hoch marketingTun 10: xy dng cc mi quan hTun 11: Cc Chin Thut Marketing Khn NgoanTun 12: pht trin doanh nghip

2. www.lamgiau247.comkinhdoanh.comhttp://www.kinhdoanh.com/khoi-nghiep-trong-12-tuan/5305-tuan-1-danh-gia-y-tuong-va-muc-tieu-lon.html?printTun 1: nh Gi Tng V Mc Tiu LnLm cch no bit liu nhng tng tuyt vi v sn phm mi ca bn c thc s ng tcc vo s thnh cng ca n hay khng?Ti khng phi l mt tay c bc mu lnh, bi v ti khng th khng ci nhn nh nh mt thng ngc khithng cc hay nhn nh nh mt thng h ng thng khi thua cc. Ti cng khng bao gi dm cc tttay vo thnh cng ca nhng sn phm mi v c cho l tuyt vi, cho d l c cc vi nh ci hayngoi i, bi v trong rt nhiu trng hp, iu tuyt vi duy nht l ci cch m ngi tiu dng hon tonkhng h mng n sn phm .Khi ti gy dng trang web chuyn cung cp ni dung trc tuyn, c nhng lc chng ti ny ra nhng tng m chng ti cho rng l nhng ni dung tuyt vi -- tuyt vi n mc m chng ti ngh rng ton bcc doanh nhn Vit Nam s phi thp thm, theo di ch i truy cp trang web ca ti. Sau hng trm gicng v hng chc triu ng tiu tn vo vic pht trin trang web v cui cng cng tung c trang web lnmng. Ti rt i ngc nhin khi thy rng ngi duy nht thng xuyn truy cp trang web tuyt vi chnh lti m khng phi ai khc.Chng ti khin cho c nhn loi phingp di. K ra cng l mt thnh tchng n y ch.Nhiu khi tng sn phm m bn cho ltt th trn thc t li khng c th trng chosn phm . Nhn nh trn vn ng khi pdng i vi trng hp khng c s cnhtranh i vi sn phm . Tnh trng honton khng c cnh tranh i vi sn phm ng ngha vi vic nhu cu i vi snphm cng khng tn ti.Him khi c sn phm no ra i v to ra c mt cuc cch mng i vi ngnh cng nghip . Trng hpmt sn phm t to ra mt ngnh cng nghip mi th li cng him hn.Vy th lm cch no bit liu nhng tng tuyt vi v sn phm mi ca bn c thc s ng tcc vo s thnh cng ca n hay khng? S thc l bn khng bao gi c th dm chc 100% rng tngca bn s bn c cc sn phm. Cho d bn rt say sa vi tng hay bn b cng rt ho hng vi tng , thnh cng ca tng ph thuc vo rt nhiu yu t, m rt nhiu nhng yu t ny li nmngoi s kim sot ca bn.Xin im qua mt vi yu t c th nh hng n thnh cng ca sn phm mi:1. Tnh thc t ca tng sn phm: y c thc s l mt tng sn phm tt c timnng to ra ngun thu hay ch l mt biu hin nht thi m nn qun i th hn?2. Nhng ngi ng sau tng : mt i ng thch hp c th to ra s khc bit.3. Nhng ngun lc cn thit em sn phm t giai on phc tho n tay ngi tiudng: Bn c kin nh, kin thc, quan h, vn v hng trm th khc cn thit bin tng t giai on phc tho n khu giao hng? 3. 4. Nhu cu i vi sn phm trn th trng: liu sn phm c p ng c nhu cuhay gi ng ch nga hay khng?5. Cnh tranh: liu th trng c nhiu i th cnh tranh hay khng? Nu c nhiu i thcnh tranh, th cn phi lm g sn phm ca bn c th i trc mt bc so vi m ng?Trc khi bn u t qu nhiu thi gian v tin bc vo tng ca mnh, hay tin hnh mt nghin cu nh xc nh xem liu tng c ng t cc hay khng. Nghin cu th trng i vi nhng sn phmtng t. Xin nhc li, nu khng c nhng sn phm tng t trn th trng, iu c th ng ngha vivic khng c th trng cho sn phm . Nu thc s khng c sn phm no ging nh sn phm ca bn,hy nghin cu nhng sn phm tng t m c th kha lp khong trng tng t trong i sng ca ngitiu dng. Hy tm hiu tt c nhng g bn c th tm hiu v nhng sn phm : v cch tnh gi, v th phn,v qu trnh pht trin ca nhng sn phm v vn vn.V hy nghin cu v tnh hnh cnh tranh na. Xin nhc li, nu khng c cnh tranh, rt c th l th trngcho nhng sn phm tng t nh sn phm ca bn cng khng c. Nu th trng c cnh tranh, hy nghincu s cnh tranh mt cch y (nghin cu v nhng i th ln v i th nh) xc nh xem thc tbn c kh nng cnh tranh dnh th phn hay khng.Xc nh i tng khch hng bn nhm ti l ai v ngh h nh gi chn thc v tng sn phm cabn v kh nng tiu th i vi sn phm . Trnh khng hi bn b v ngi thn, v h thng ni nhngiu m bn mun nghe. Nu khch hng mc tiu ca bn l mt ph n 35 tui, hy nu tng sn phm vitt c nhng ph n 35 tui m bn gp v thm d, nh gi nhng phn ng ca h (min l trong phm vicho php.)Li khuyn tt nht ca ti l khi nh gi v nhng tng sn phm mi, hy lng nghe bng ci u chkhng phi tri tim ca bn. l mt bi hc m ti mt nhiu nm mi rt ra c.www.lamgiau247.com 4. kinhdoanh.com http://www.kinhdoanh.com/khoi-nghiep-trong-12-tuan/5304-tuan-2-nghien-cuu-thi-truong.html?printTun 2: Nghin Cu Th Trng tng tuyt vi ca bn c th l tuyt vi thc s--nhng vn c vic cn lm thm na. y l cchtm ra xem bn sn sng khi nghip kinh doanh cha.u gia tng bn vi vng vit trn t nhp vi vic bn khi nghip kinh doanh thc s c mt quy trnhbn cn thc hin quyt nh xem doanh nghip ca mnh v c bn s thnh cng hay tht bi. Nhiu khi ccdoanh nhn khi nghip qu t tin v hng th vi s tng tng v thnh qu cc tng ca mnh v qunmt vic cn phi tm hiu xem liu tng ca mnh c thc t khng.D nhin i khi tng vn mang li kt qu tt cho d khng cnnghin cu th trng. Nhng rt nhiu khi tng khng hin thcv thng mi ha c, hoc lm doanh nghip i lch hng.Chng ti mun gip bn trnh nhng trng hp ny ngay t u.Vic nghin cu th trng l vic cn lm doanh nghip i nghng ti mc tiu.Giai on tngi vi mt s doanh nhn, vic c tng lamgiau247.v tng tng n cccomkh nng mang li thnh qu l vic d dng. Tuy nhin vic nghincu th trng th li khng c t nhin nh vy. S c vn khiai phc tho quy m th trng hng t la, nhng li khng c k hoch r rng cho vic tng s png th phn nhu cu cha c p ng no trn th trng.Doanh nhn thng www.qu nhit huyt vi tng ca mnh nn d b lc mc tiu. Thay v dnh thi gian lp khoch v nghin cu th trng, cc doanh nhn thng bt tay ngay vo cc hot ng kinh doanh, i khi phphm ng tin qu bu khi khi nghip vo cc hot ng khng tp chung hoc khng c nh hng.Nghin cu th trng c th gip bn xc nh tim nng tng ca mnh. Bn c th thu thp thng tin t cchip hi, bo ch, tp ch, thng k chuyn ngnh, cc ban ngnh chnh ph c lin quan, tm kim thng tin trnmng, tham kho cc dch v t vn .v.v. Vic dnh vi gi c thng tin chuyn ngnh v tm kim trn mng cth l bc khi u cho bn hiu v th trng ca mnh. Mc tiu ca bn l c c cm nhn chung vnhm khch hng m sn phm hoc dch v ca bn nh phc v, hoc t ra th bn cng ang i tm hiu vnhm khch hng tim nng . "V d nu ti khng bit trang web kinhdoanh.com ny c hp dn vi cc nhu t chng khon c th hay khng, ti s i hi mt vi nh u t chng khon c nhn."K hoch nghin cu ca bn cn nu ra mc tiu nghin cu v thng tin bn cn quyt nh nn tip tc tng ca mnh, cn iu chnh li hay hon ton phi suy ngh li v tng ny. Hy to ra mt danh sch cccu hi bn cn c tr li sau khi nghin cu, v lp k hoch tr li nhng cu hi ny. Hy tham kho ccchuyn gia hoc tham gia mt kha o to ngn v cch nghin cu. Vic ny s gip bn bit phng phpnghin cu no l ph hp nht, mu nghin cu thng k s pht trin th no, cch vit cu hi, v ngunthng tin no khch quan v ng tin cy.Loi thng tin bn cn thu thp s ph thuc vo loi sn phm hoc dch v bn mun bn cng nh mc tiunghin cu ca bn. Bn c th dng kt qu nghin cu ca mnh xc nh th trng tim nng, xem xtmc cnh tranh, hoc nh gi tnh hu dng v nh v sn phm, dch v ca bn trn th trng. V d nu snphm ca bn hu hnh, nu bn c th a khch hng tim nng xem, s vo sn phm mu th y l cchthu thp thng tin v cng qu gi. Nu sn phm ca bn v hnh, hy miu t cng chi tit cng tt v snphm ca bn cho khch hng tim nng nhm h tr trong giao tip khi thu thp d liu t khch hng.Phn tchKhi pht trin thng hiu, bn cn nh gi tng kinh doanh t bn nhm khc nhau: cng ty, khch hng, 5. i th cnh tranh v ngi cng tc. Cch ny gip chng ta nh gi tng kinh doanh trc khi pht trinthng hiu.Cng ty. Hy ngh v tng ca bn t kha cnh cc tnh nng ca sn phm s mang li cho khchhng, t tnh cch v nhim v ca cng ty, thng ip ch cht v cam kt c bn ca bn chuyn tikhch hng l g.Khch hng. C ba nhm khch hng khc nhau bn cn xem xt lin quan ti tng ca bn: ngiquyt nh mua (ngi a ra quyt nh mua hoc k quyt nh mua v thanh ton), ngi nh hng(c nhn, t chc hoc nhm ngi nh hng ti quyt nh mua), v ngi s dng cui cng (c nhnhoc tp th s dng sn phm hoc dch v ca bn.)i th cnh tranh. Cng c ba nhm i th cnh trang khc nhau bn cn xem xt: ch yu, th yu vth th yu. V tr ca mi nhm i th cnh tranh ny da vo mc thng xuyn doanh nghip cabn s cnh tranh vi h v cch bn bin i thng ip ca mnh ti mi nhm i th cnh tranh ny.Nhm cng tc. Hy ngh ti cc c nhn hoc t chc c quyn li khi bn thnh cng nhng khngnht thit l c tr tin hay thu li trc tip t nhng thnh cng ca doanh nghip bn. V d nh cchip hi ngnh, n v truyn thng, v cc t chc khc bn mt hng khc cho nhm khch hng cabn.Mt cch nghin cu khc l s dng phn tch SWOT, ngha l phn tch im mnh ca ngnh, sn phm hocdch v v doanh nghip tng lai ca bn, im yu sn phm (nh km v thit bn; cc c hi pht trin v tng trng lamgiau247.cho cc sn phm hoc dch v ca comk), dch v (nh gi cao) cabn v cc mi e da tim nng(nh tnh trng nn kinh t.) Phn tch SWOT gip bn hiu im mnh v im yu ca bn, xem xt t nhngthng tin ni b nh s quan liu v hnh chnh ni b, vic pht trin sn phm, v chi ph cc yu t bn ngoinh t gi hi oi, chnh tr, vn ha .v.v. Phng php nghin cu ny gip doanh nhn xc nh xem snphm, dch v ca mnh c tn ti c trn th trng hin ti.Cho d bn p dng www.cch nghin cu no nh gi tng ca mnh, hy lun nh n cc mc tiu nghincu ca bn. Vi cc mc tiu lun t ln u, phn tch ca bn s gip bn pht hin xem tng ca mnhc thiu xt g cn iu chnh khng.Nghin cu cc i th cnh tranhGi s vic nghin cu th trng gip bn tm ra cc i th cnhtranh, th gi bn cn phi xem cc i th cnh tranh ang hotng ra sao. Hy t bin mnh thnh khch hng ca i th cnhtranh bn c thng tin v cc sn phm v cc hot ng ca hn tn ni mua hng, xem trang web ca i th cnh tranh, trchuyn vi cc khch hng ca i th cnh tranh v nhng im gkhch hng thch v khng thch v sn phm ca i th cnh tranh.Hi thm cc khch hng ny thng mua cc sn phm hoc dchv u? Ti sao?Mc tiu ca bn l hiu xem cc i th cnh tranh ca mnh anghot ng th no mnh c th lm tt hn th. C th h c dch v km, sn phm c li v bn ch bitc khi chnh mnh s dng sn phm, dch v ca h. Hoc c th bn s tm ra cch vn hnh tt hn, thngminh hn v tit kim chi ph hn. Hy tm ra im hp dn sn phm hoc dch v ca bn hp dn khch hngmua hng. y chnh l im mu cht trong chng trnh tip th sn phm ca bn.Sau tt c cc giai on t c tng, phn tch tng, cnh tranh bn c th pht hin ra tng cabn (hy vng rng khng phi l tng ca i th cnh tranh) c l hng. C ngha l bn phi b i tt