Mighty Avengers, Vol. 1: The Ultron Initiative

  • Published on
    18-Aug-2015

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

<ol><li> 1. BRAJAN MAJKL BENDIS FRENK O </li><li> 2. OSVETNICI Kapetan Amerika, Ajron Men, Tor i njihovi saborci. Tim osnovan da bi se suoio s pretnjama s kojima obini heroji ne bi mogli sami da se izbore. Tim koji se ponosno suprotstavio bogu Lokiju, vanzemaljcima Skrulovima, Osvajau Kangu, robotu Ultronu, unititelju Tanosu i brojnim drugim zlikovcima. Tim ovenan slavom i potovanjem. Tim koji se raspao. Tor je nestao jo pre vie meseci bio je rtva Ragnaroka, mitskog sumraka nordijskih bogova, iako njegovi saborci to ne znaju. A nakon to je tragedija u gradiu Stamfordu naterala dravu da donese Zakon o registraciji superheroja, Kapetan Amerika i Ajron Men su se nali na razliitim stranama ideolokog pitanja treba li drava da kontrolie super- heroje. Stiv Roders, ovek iz nevinijeg doba, smatrao je da je junatvo izbor, a ne obaveza i da drava sebi previe daje za pravo; Toni Stark, vizionar budunosti, uvideo je da su se vremena promenila i da se protiv drave ne vredi boriti. S Rodersom su se sloili Spajdermen, Luk Kejd, Vulverin, ena-pauk i drugi; sa Starkom, izmeu ostalih, Rid Riards iz Fantastine etvorke, Entmen, Hulk Devojka i Mis Marvel. Usledio je graanski rat. Vie o tom graanskom ratu moete proitati u istoimenom izdanju Dark- wooda (a kad ste ve u knjiari, slobodno pogledajte i Planetu Hulk i Hulk: Svetski rat ako vas zanima ta se deavalo sa zelenim dinom za to vreme). Pria Ultron napada deava se nakon to je rat okonan i vreme je za novi tim Osvetnika. A na crtu e im izai robot Ultron, moniji nego ikada. Ovu avanturu potpisuju scenarista Brajan Majkl Bendis i crta Frenk o, dobro znani ljubiteljima amerikog stripa. Bendis je zapoeo svoju stripsku karijeru krimi-stripovima iji su likovi bili daleko od superheroja, ali ga je Marvel poetkom dvehiljaditih vrbovao kako bi pokrenuo serijal Ultimate Spider-Man, a zatim i da bi udahnuo nov ivot Osvetnicima, serijalu koji je vaio za slabije prodavan i ne previe interesantan. Kao to znamo, to se drastino promenilo, velikim delom zahvaljujui i Bendisu, koji je prodrmao same osnove ove grupe i uveo drugaiji pristup pripovedanju, s dijalozima koji su bili mnogo slobodniji, realistiniji i zabavniji od standardnog superherojskog poziranja (takav pristup dijalozima, veran Bendisovom originalu, primenjen je i u naem prevodu, kao to ete moi da vidite). I uopte, poevi sa Graanskim ratom, pa preko Tajne invazije, Mrane vladavine i sve do Opsade, Bendis i jo nekoliko scenarista su pripovedali viegodinju priu o padu i usponu Osvet- nika priu koju ste ve poeli da itate u Darkwoodovim izdanjima. I Frenk o je zapoeo svoju crtaku karijeru daleko od superheroja, s novinskim geg-stripom </li><li> 3. ivotinjska karma (kod nas objavljivan u izdanju Lavirinta), koji ga je pro- slavio kao crtaa iste linije, savrenog za crtanje prelepih ena i luckastih ivotinja. ivotinje mu za superheroje nisu potrebne, ali ista linija, detaljnost i iznad svega lepe ene svakako nisu odmogle, tako da strip koji drite u rukama bez sumnje izgleda predivno. Dakle, imamo nove Osvetnike. Imamo i novog Ultrona, kao to ete videti. I dvo- jicu odlinih autora da nam na zabavan nain i odlinim creom ispripovedaju njihov sukob. Drugim reima sve to se od dobrog superherojskog stripa oekuje. Vladimir Tadi </li><li> 4. PISAC Brajan Majkl Bendis CRTE Frenk o KOLOR Dejson Kit NASLOV ORIGINALA The Mighty Avengers 1-5 2015 MARVEL Used with permission. No part of this book may be printed or reproduced in any manner whatsoever whether mechanical or electronic, without written permission of the authors and publisher. The story, characters and incidents in the publication are entirely ctional. All characters appearing in this book and their distinctive likenesses are trademarks of MARVEL ENTERTAINMENT GROUP, INC. All Rights Reserved. Used under licence through Panini S.p.A., Italy. This edition is published in 2015. by Darkwood IZDAVA Darkwood d.o.o., Beograd e-mail: info@darkwood.co.rs www.darkwood.co.rs 011/2622-867 064/6465-755 GLAVNI UREDNIK Slobodan Jovi UREDNIK Vladimir Tadi PREVOD Vladimir Tadi DIZAJN Ivana Radulovi@Pero i mi UPIS TEKSTA Vesna Luki@Pero i mi LEKTURA Agencija Mahama TEHNIKI KONSULTANT Savo Katalina TEHNIKI UREDNIK Marko Poznanovi TAMPA I POVEZ Rotograka, Subotica CIP katalogizacija u publikaciji Narodna biblioteka Srbije, Beograd ISBN 978-86-6163-276-1 COBISS.SR-ID 213411340 IZDAVA </li><li> 5. 1 </li><li> 6. PRISTUP VETAKOJ INTE- LIGENCIJI OKLOPA STARK. OPIS FAJLA: INICIJATIVA OSVETNIKA, DAN PRVI. LOKACIJA: MENHETN. ZA DODATNE INFORMACIJE PRITI- SNUTI TAB NA OZNAENOM TEKSTU. e- kajte! Kad smo mi uopte postali tim? Pre etrna- est minuta. Pretpostavljam da nema nita od neke probne vebe kako bismo videli da li uopte funk- cioniemo dobro zajedno. TJA... </li><li> 7. MOEMO OVO DA PRO- GLASIMO ZA VEBU. </li><li> 8. 10 ETIRI SATA RANIJE. Vau, Toni. Aha. ta ti nije valjalo sa starim helinosaem? Smrdeo je. Bukvalno. Na cigare. I na druge stvari. Mogao si prosto da pozove neki tepih-servis. Kapetane Danvers, Mis Marvel, Kerol duo... Ja sam novi direktor Shielda, pa dobijam novi helinosa. Moe da mi pozajmi stari? Mislio sam da ga prodam preko inter- neta. Pa, ta ima? Imam posao za tebe. Za Mis Marvel tebe. Ja imam posao. A sad moe da ima onaj koji treba da ima. Da vodi Osvetnike. Auuuh! Uh, da li su nam po- trebni Osvetnici? Da li su nam... Svi heroji koji su se registro- vali sada rade za vladu. Ima superhe- roje u svih pe- deset drava. Konano! U skoro svim. </li><li> 9. 11 m po- tnici? he- pe- va. Svetu su potrebni Osvetnici. "SHIELD" JE U POETKU BIO AKRONIM ZA "SUPREME HEADQUERTERS INTERNA- TIONAL LAW-ENFORCEMENT DIVISION". ONDA JE PROMENJEN U " STRATE- GIC HAZARD INTERVENTION ESPI- ONAGE LOGISTIC DIRECTORATE". PROCENJENO JE DA JE I TO NEPRIKLADNO. ZA NOVI AKRONIM TREBA DA SE GLASA U APRILU. STARI "SHIELDOV" HELINOSA SU PROJEKTOVALI RID RIARDS I TONI STARK. NOVI DIZAJN JE POT- TPUNO VLASNITVO " INDUSTRIJE STARK". Najbolji od najboljih. Najbolji i najsjajniji. Simboli. Ikone. Dolo je doba zacelji- vanja. Ljudi moraju znati da pazimo na njih. Okej, a ko su ti najbolji i najsjajniji? U tome je caka!!! Sastav Osvet- nika je oduvek bio preputen sluaju. Lozinka: DFGD-DDG-THH. Sudbini. Kako god. I prethodna tura novih Osve- tnika se skupila igrom sudbine. (to se Rodersu oduvek veoma dopadalo.) Lozinka: 8675309. Ume to da se desi kad provede decenije zamrznut u ledu. Roders? E pa, to su na- ivne gluposti. Naroito u ovom vrlom no- vom svetu. Ti i ja... ...prvi put u istoriji Osve- Tnika... ...moemo da biramo. Poeo si da zove Kape- tana Ameriku Roders? </li><li> 10. 12 Ba su ti dobre igrake. Jesu. </li><li> 11. 13 Okej, u ovom naem vrlom no- vom svetu... ...kad nam je svaki heroj koji razmilja kako treba na raspolaganju... ...izabraemo naj- bolji tim Osvetnika svih vremena. Ko bi bili naj- bolji Osvetnici i zato? </li><li> 12. 14 SADA. Uh, probajte da to manje oteu- jete zgrade. Kai to njima, oni su prvi po- eli! Jeste, ali nee njih sutra gradona- elnik zvati na sastanak. ta su ova uda? Dobro, ta sam upravo rekla?! Izvinite! Sad se izvinjava! </li><li> 13. OKLOPE, ANALIZI- RAJ. SA IME SE TO BORIMO? NEMA FAJLOVA ZA NJIHOV GENETSKI FIZIKI TIP. MILINA, NEMA FAJLOVA NI ZA JEDAN OD NJIHOVIH HI- LJADU TIPOVA. STVORENJA IMA 672, NE 1.000. EH, PA DA, SAD MI JE LAKE. IMA LI ANSE DA VI PROTIVPRIRODNE MUTACIJE UMETE DA GOVORITE? Ba si fin, Toni. TJA, NIJE TEKO BITI FIN. MISLIM, NIJE DA... UUUF! NEOPHODAN MANEVAR IZBEGAVANJA. HVALA, PRIME- TIO SAM. </li><li> 14. 16 Au, kako ti se zove to to si uradio? PUNA SNAGA ODBIJAJUIH ZRAKA. Ma, vidi ti njega, ima nove fensi moi! PROVERA SI- STEMA GOTOVA, SVI SISTEMI OPERATIVNI. </li><li> 15. 17 Da vam kaem, drugari, nemam blage veze ta se deava... ...ali stvar- no su mi ne- dostajali Osvetnici. Sajmone... Dobro, evo ta me je uvek zbunjivalo kod Osvetnika. </li><li> 16. 18 Zato nikad ni- smo imali tim sa- stavljen od hero- ja jaine devet i navie? Od najjaih moguih? Poaljite terensku ekipu FEMA i javite mi kakva je situacija. ta se deava? Vulkanska aktivnost u Oregonu. Vulkani? ta si poela? A, da. Najjai mogui tim. Najjai tim ne bi vrio posao. Nije za svaki pro- blem dobro reenje najjai tim. Vulkanski gasovi: karbon-dioksid, sulfid- -dioksid, hidrogen- -sulfid, hidrogen- -hlorid i hidrogen- -fluorid. Ali moda bismo zastraili... </li><li> 17. 19 Tim u kome su svi jaki... Soj protiv koga se borimo nije lako zastraiti. Je l bih mogla da zavrim ree- nicu, a? Ludake ne moe da zastrai. Zastraivanje i sna- ga nisu sve to nam je potrebno. Ponekad nam je potreban neko ko se snalazi u uli- nim bitkama... Ponekad neko ko je vian nauci... Neko ko igra prljavo... U tome je magija odlinog tima. Plus, postoji i magija dobre timske dinamike, koja je nepredvidiva. Kao to su je imali Luk Kejd i Spajdermen. Njih ne smemo ni da spomenemo? Moe da spominje koga god eli. Ma vai. Ali zna da emo morati da ih naemo. I da ih privede- mo. Mi treba da titimo ceo svet. titimo ga. Kako emo tititi svet time to emo progoniti Spajder- mena? </li><li> 18. 20 Ako mi neemo... ...oni e. Koji to oni? </li><li> 19. 21 Je l neko ima ideju ko su, majku mu, ova uda i zato hoe da sravne sa zemljom naj- bolji kvart za oping u gradu?! Da li ih neko prepoznaje? Meni deluju kao da su od Kr- tiareve sorte. Uopte me ne zanima! Samo pokuavam da naem neku... Ovo je rat. Oni su nas napali, a mi emo ih unititi i tek nakon toga emo razmiljati. Pa, dobro. Ko si ti uopte? Izvinite. Mislila sam da je Krtiar prestao da bu- de krtiast. Tja, jednom Krti- ar... Da ponemo s najboljim Osvetnicima iz klasine postavke... </li><li> 20. 2222 Denet. Bez sumnje. Denet. Osa De- net? Ako nae novi kostim, onda da. Jeste bila najbolji osvetnik. Nedo- staje mi. Je l jo sa onim luzerom od mua? Davno sam pre- stao da pratim ka- kva je situacija s njih dvoje. U stvari, sto po- sto sam se od njih i propio. i ona bi mo- gla da vodi ovaj tim. Mogla bi, ali hou da ga ti vodi. Vai. Ima vojno iskustvo, a ovo je vojna ope- racija. Vai. Vai. </li><li> 21. 22 23 Prvo si mi sruio butik, a sad mi kvari frizuru! Ni blizu naina na koji sam htela da umrem Oj! Zahva- ljujem, Oso! Pa, do- bro. </li><li> 22. 24 I Sajmon. Sajmon Vilijams. U redu. Drugi najbo- lji osvetnik svih vremena. Tor je bio najbolji osvetnik. Aha. Treba nam neko kao to je Tor. Treba nam neko kao to je Tor. Treba ti i ne- ko kao to je Vulverin. Treba. Treba, da. Treba ti neko ko e uraditi ono to veina nas ne eli. Ba zbog to- ga je bio u pro- lom timu. Jeste li Sajmon i ti u vezi? ta? Ne. Nauo sam da jeste. Ne. Brate! Vai. Brate! Gde si to nauo? Ma, nije bitno. Aaaaah!!! Boe! </li><li> 23. 25 Sajmon se vratio! h!!! Bez brige. Aaagh!!! Arghhh! </li><li> 24. 26 2. Uzeemo i Straara. Ne. ta? Treba nam. Bio je potpu- no beskoristan tokom rata. Odlepio je. Ima pro- bleme. Odlepio je. 9. Ti e da pria. Tja, nije nam potrebno da jo neko od nas poludi i krene da vrlja. Bolje da ga drimo blizu. I druge smo drali vrlo blizu. Sad znamo kako to izgleda. Bob je... Zovem ga metak. Uperi ga u neto i puca. A poto je njegova Straarska kula povrh nae zgrade... Od svih heroja sveta ti bi da izabere najlabilnijeg? Posmatraj ga kao nekog ko se jo obuava. Kao mladog osvetnika. Potrebno mu je samo malo usmeravanja i treninga i psihikog i fizi- kog. To samo mi moemo da mu damo. Zato svi gree u vezi s njim. Ponaaju se kao da je heroj svetskog ranga jer ima ogromne moi. Ali on to jo nije. Ali ja ne e- lim da on bude u timu. elim ja. Znai, u stvari ti vodi ovaj tim? Ne, ti ga vodi. Samo za- jedno biramo lanove. Nosi se. Videe da sam u pravu. Obeavam da sam u pravu. Bob uz dobro vostvo moe da postane kao Tor. Blizu je toga da postane jedan od najbo- ljih i elim da budem tu kad se to desi. Prekini da se migolji, ne mogu da nanianim. </li><li> 25. 27 Da li je jo nekome jezivo to to ne putaju ni glasa? Nema na emu. Ovaj, da, hvala. Mljac! koncentrii se na udo- vita, fufo jedna. </li><li> 26. 28 Okej, da kaemo tako Straar, Osa, Vonder Men, ti, ja? Aha. I ti e? Naravno. Nedostaju nam Vulverin i Tor. I ninda. Treba nam ninda? U dananje vreme? Prosto mora da ima nindu. Met Merdok? Trenutno je previe proble- matian. ang i? Nataa Ro- manova. Crna Udovica. Volim je. Dobro izgleda u onoj crnoj koi, to jes, jes. Dobra je, da. Voli je. U redu je. U redu je to to je voli. Ti bolje izgleda. Pre- terah. Ne brine se ta emo s njom tokom intenzivni- jih bitaka? Uh, ta si rekao? Da li se brinem? Ovaj, ne. </li><li> 27. 29 </li><li> 28. 30 Dobro, dakle... Ovaj, uh, Vul- verin i Tor. Crna Udovica je poma- lo kao Vulverin. Pomalo. Zna, moda... Trebalo je da malo razmislim o ovome... Znam nekog ko je i Vulve- rin i Tor. Samo malo. Ukljui me. ta je ono? Aktivirao se jo jedan vulkan. Drugi? Hmmm. Auh! Gde je on? Krafla, Island. Je l treba da se umeamo? Postoje profe- sionalci za ova- kve stvari. Reci im... Sa- mo malo... Reci islandskoj vladi da smo joj na raspolaganju onog sekunda kad nas zatrai. U emu je stvar s vulkanima? Vulverin i Tor? Aha, aha, zamo- tani u jedno. Sad je kasno... Vulverin i Tor? Stvarno? </li><li> 29. 31 ARESOV PRVI SA- STANAK OSVETNIKA. LOKACIJA: GRAEVINSKO ZEMLJITE U DOVERU, NJU DERZI. 44 MINUTA PRE PRVOG KONTAKTA SA INVAZIJOM UDOVITA NA MENHETNU. Ares... Bog rata? Ti si to naao posao? Mora se od neeg iveti. Ali ti si bog rata! Zdravo, Kerol. Zdravo, limeni. DUGO TE NIJE BILO. ARES, HERKULOV BRAT, ZEVSOV SIN, ISTOVETAN OPISU IZ GRKE MITOLOGIJE, IMAO JE KRATAK SU- KOB SA OSVETNICIMA ZBOG PROBLEMA S HERKULOM. PRITISNITE TAB ZA VIE INFORMACIJA. ta mogu uiniti za vas sad kad ste do- li na moje ra- dno mesto i uni- tili mi tajni identitet? IMA SUPERMOI. MORA DA SE REGISTRUJE ZBOG TOGA. Moram, je li? TAKAV JE ZAKON. AKO HOE DA IVI U OVOJ DRAVI. oveji zakon? Dolazi k meni sa zahte- vima ovejeg zakona?! </li><li> 30. 32 Zato radi ovde? Mu- karci! Brate! Imam sina. Smrtnika. Sam ga odgajam i ima- e smrtniki ivot. Bez meanja mog grozomornog oca. Malian se nee suoiti s licemerjem njegove vlada- vine... Zevsa? Pria o Zevsu? O njemu. ta ti je to ura- dio? Postoji li ita na meni to bi nagovestilo da sam voljan da delim svoja ose- anja s ne- kom curom? Eto ti ga na. REGISTRUJ SE I DOI DA RA- DI ZA NAS. Neu. DOBRA JE TO PONUDA. ILI POI VOLJNO, ILI U TE UHAPSITI I DEPOR- TOVATI NA OLIMP. Je li tako??? </li><li> 31. 33 BA TAKO. ZNAM DA SI OPASAN I CENIM TO KOD TEBE. VEROVATNO BI MI BILO POTREBNO BAR PET NAJMONIJIH LJUDI KOJIMA RASPOLAEM DA TE SAVLADAMO. HULK DEVOJKA, VONDER MEN, VIZIJA, STRAAR I JA. ALI DOVEU JO ESTORO NJIH, ZA SVAKI SLUAJ. ILI... MOEMO DA URADIMO ONO TO BIH ELEO... DA TI DAM ISTU PLATU KAO OVDE I DA DOE DA RADI ZA OSVETNIKE. Dopada mi se smrtnik ko- ji nee ustuknuti pred bitkom s bogom. JE LI? Pa da proba- mo. Ako si bog rata, gde si bio nedavno? Ono nije bio rat, ve bedno amaranje. Rat za grad Troju, koji su poveli Ahejci u Aziji... E, to je bio rat. Aha... Pria se da jeste. Ali film s Bredom Pitom je bez veze. Jasno. Zna li da me ovde plaaju 44 dolara na sat? Zeza?! DOBRO, ARESE, BO- E RATA... ZA TE PARE... </li><li> 32. ...OEKUJEM PRAVI SPEKTAKL. </li><li> 33. Gde nae ovog lika? SAMO MALO. OPTA UZBUNA. POKAI MI. DOLAZI IZVETAJ O PRIRODNIM NEPOGODAMA. OLUJNI GRAD U MINHENU, NEMAKA. TRAIM SATELITS...</li></ol>