Adobe Flex 3

  • View
    611

  • Download
    5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Adobe Flex 3

Text of Adobe Flex 3

  • 1. Adobe Flex 3. Oficjalny podrcznik Autorzy: Jeff Tapper, Michael Labriola, Matthew Boles, James Talbot Tumaczenie: Andrzej Goda, Aleksander Lama ISBN: 978-83-246-1966-5 Tytu oryginau: Adobe Flex 3: Training from the Source Format: B5, stron: 648 Poznaj potne moliwoci Adobe Flex 3 i twrz bogate aplikacje internetowe Jak tworzy, wdraa i debugowa bogate aplikacje internetowe? Jak uywa jzyka MXML do budowania ukadu aplikacji? Jak tworzy niestandardowe komponenty interfejsu uytkownika w jzykach MXML i ActionScript? Adobe Flex 3 to odpowied na zapotrzebowanie programistw w zakresie tworzenia bogatych aplikacji internetowych za pomoc przyjaznych i intuicyjnych narzdzi. Na Flex skadaj si m.in.: ActionScript 3.0, zwikszajcy wydajno i prostot programowania; Flash Player 9, pozwalajcy na szybsz prac i wykorzystujcy mniejsz ilo pamici; Flex Builder 3, udostpniajcy m.in. wietne narzdzia do usuwania bdw i promujcy najlepsze praktyki kodowania oraz programowania aplikacji. Ksika Adobe Flex 3. Oficjalny podrcznik poprowadzi Ci krok po kroku przez proces budowania dynamicznych, interaktywnych aplikacji. Zawiera ona szczegowy, wyczerpujcy, praktyczny kurs tworzenia i projektowania architektury bogatych aplikacji internetowych (RIA) w jzykach MXML i ActionScript 3.0. Dziki temu podrcznikowi nauczysz si pracowa ze zoonymi zbiorami danych, tworzy wasne zdarzenia niestandardowe, stosowa style i skrki, a take instalowa aplikacje w sieci lub komputerze. Poznasz wszystkie moliwoci Fleksa i bdziesz umia zastosowa w praktyce nowoczesne narzdzia, a take z atwoci korzysta z innowacyjnych technologii. Technologie bogatych aplikacji internetowych Pulpit programu Flex Builder 3 Obsuga zdarze i struktury danych Uywanie zdalnych danych z kontrolkami Tworzenie komponentw w jzyku MXML Repetery ze zbiorami danych Tworzenie niestandardowych komponentw w jzyku ActionScript 3.0 Stosowanie siatek danych i generatorw elementw Wprowadzanie nawigacji Formatowanie i walidacja danych Zarzdzanie histori i gbokie linkowanie Wizualizowanie danych Wdraanie aplikacji Fleksa Skorzystaj z indywidualnych warsztatw Flex 3 i zbuduj samodzielnie wyjtkow aplikacj internetow!
  • 2. Spis treci O autorach 15 Wstp 17 Wprowadzenie 19 Lekcja 1 Wprowadzenie do bogatych aplikacji internetowych 29 Rozwj aplikacji komputerowych ................................................................................ 29 Odejcie od architektury opartej na stronie ................................................................. 31 Zalety bogatych aplikacji internetowych ......................................................................33 Menederowie przedsibiorstw ...................................................................................... 33 Przedsibiorstwa brany IT ............................................................................................. 33 Uytkownicy kocowi ..................................................................................................... 33 Technologie bogatych aplikacji internetowych ...........................................................33 Asynchroniczny JavaScript i XML (AJAX) ..................................................................34 Flash ................................................................................................................................... 35 Flex ..................................................................................................................................... 35 Windows Presentation Foundation, XAML, Silverlight i Expression ..................... 36 Czego si nauczye? .......................................................................................................37 Lekcja 2 Zaczynamy 39 Wstp do programowania aplikacji Fleksa .................................................................. 40 Tworzenie projektu i aplikacji MXML ........................................................................ 40 Pulpit programu Flex Builder 3 .....................................................................................43 Uruchamianie aplikacji ..................................................................................................46 Tworzenie drugiej strony aplikacji w trybie projektowania .......................................52 Przygotowania do nastpnej lekcji ................................................................................57 Czego si nauczye? .......................................................................................................58 Lekcja 3 Projektowanie interfejsu uytkownika 61 Kontenery ........................................................................................................................ 61 Tworzenie ukadu aplikacji e-commerce w trybie projektowania ..............................62 Praca z ukadami opartymi na wizach ........................................................................68 Wizanie do kontenera nadrzdnego ............................................................................69 Uycie zaawansowanych wizw ...................................................................................74
  • 3. 6 ADOBE FLEX 3. Oficjalny podrcznik Praca ze stanami widoku ................................................................................................76 Sterowanie stanami widoku ............................................................................................78 Projektowanie aplikacji w trybie edycji kodu rdowego ......................................... 80 Dodawanie stanw widoku i sterowanie nimi za pomoc MXML ...........................82 Czego si nauczye? .......................................................................................................86 Lekcja 4 Stosowanie prostych kontrolek 89 Wprowadzenie do prostych kontrolek ........................................................................ 90 Wywietlanie obrazw ....................................................................................................91 Tworzenie widoku szczegw ...................................................................................... 94 Korzystanie z wizania danych do powizania struktury danych z prost kontrolk ..................................................................................................... 97 Wykorzystywanie kontenera ukadu formularzy do umieszczania prostych kontrolek w aplikacji ................................................................................. 99 Dodawanie przyciskw radiowych i pl daty do aplikacji Dashboard ................... 103 Czego si nauczye? ..................................................................................................... 105 Lekcja 5 Obsuga zdarze i struktury danych 107 Zrozumienie obsugi zdarze ......................................................................................108 Prosty przykad ............................................................................................................... 108 Obsuga zdarzenia przez funkcj jzyka ActionScript ............................................. 109 Przekazywanie danych podczas wywoania funkcji uchwytu zdarzenia ................ 110 Tworzenie struktury danych w zdarzeniu creationComplete ...................................111 Uywanie danych z obiektu Event .............................................................................. 114 Tworzenie wasnej klasy jzyka ActionScript ............................................................. 118 Tworzenie obiektu wartoci .......................................................................................... 118 Tworzenie metody kreujcej obiekt ............................................................................ 123 Tworzenie klas koszyka na zakupy .............................................................................. 125 Czego si nauczye? ...................................................................