12

Temelia cladirii - invatatura apostolilor

Embed Size (px)

Citation preview

Viziune. Partea I-a. O biserică îndrumată de Dumnezeu, învățată de Hristos și înflăcărată de Duhul Sfânt, care să răscolească lumea pentru Isus.

• Cea mai înaltă expresie a voii lui Dumnezeu în vremurile din urmă este Biserica

• A-l urma pe Hristos include şi apartenenţa, nu doar credinţa.

• Apartenența la Biserică poartă cu sine responsabilități și privilegii… cu consecinţe veşnice.

Viziune. Partea a II-a.

• O biserică îndrumată de Dumnezeu, învățată de Hristos și înflăcărată de Duhul Sfânt, care să răscolească lumea pentru Isus.

Dacă ceea ce zidim aici jos se vede și de sus, atunci, de sus se vede și pe ce (te) zidești jos!

Care este temelia Bisericii?

• 19Aşa dar, voi nu mai sînteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună, cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu, 20fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. Ef. 2: 19-20

Care este temelia Bisericii?

• Învățătura apostolilor și proorocilor sau Isus Hristos?

• Teologia ta, determină trăirea ta!

• Doctrina divide… dar și unește!

Cum ne raportăm la Sfintele Scripturi? 1. BIBLIA - CARTEA FUNDAMENTALĂ A CREDINŢEI CREŞTINE

• Revelaţia prin Scripturi este actul prin care Dumnezeu și-a descoperit caracterul şi natura, și modul în care ne putem apropia de El ca să fim iubiţi şi binecuvântaţi de El.

• Biblia trebuie să fie atât unitatea de măsură cât şi ultimul cuvânt în viaţa celui credincios.

• „Biblia a fost scrisă fie de oameni răi, fie de Dumnezeu; în nici un caz de oameni buni.” John Wesley

Cum ne raportăm la Sfintele Scripturi? 1. BIBLIA - CARTEA FUNDAMENTALĂ A CREDINŢEI

CREŞTINE

Caracteristicile Sfintei Scripturi:

Autoritatea

Claritatea

Necesitatea

Suficienţa

Cum ne raportăm la Sfintele Scripturi?

2. BIBLIA - CARTEA MÂNTUIRII

• 2 Tim 3: 15 „din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, care pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mîntuire, prin credinţa în Hristos Isus.

• Învăţătura Scripturii este dată în vederea posibilității experimentării mântuirii.

Cum ne raportăm la Sfintele Scripturi?

3. BIBLIA - CARTEA INFAILIBILĂ;

• Oamenii nu resping Biblia din cauză că se contrazice pe sine, ci, din cauză că îi contrazice pe ei, trăirea lor.

Cum vorbește Dumnezeu prin Scripturi?• Adevărul lui Dumnezeu nu are rol de cultură generală,

ci, rolul de a ne face biruitori în călătoria credinței.

• Vorbirea practică a lui Dzeu pentru mine, se află, cel mai adesea, agățată în Cuvântul scris al lui Dzeu.

• Evrei 4: 12 ’’Căci Cuvîntul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu două tăişuri: pătrunde pînă acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gîndurile inimii.’’

Cum vorbește Dumnezeu prin Scripturi?1. Iluminare cognitivă.

2. Activarea Cuvântului scris.

3. Însuflețirea Cuvântului scris

4. Deschiderea Cuvântului scris

! Cuvântul scris al lui Dumnezeu nu are valențe magice.

! Cuvântul primit trebuie cântărit în contextul întregii revelaţii.

De sus se vede pe ce (te) zidești jos!