Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: POMORSKE NESREĆE - pravo.unizg.hr · PDF file4 POJAM I VRSTE SUDARA BRODOVA Sudar brodova je takav događaj u kojem jedan brod ili više brodova izravnim dodirom ili neizravno prouzroči