Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Normalt öga. Entropion - Svenska Kennelklubben · PDF file förklara hur fyra olika typer av entropion uppkommer. Entropion hos shar pei, som orsakas av mucinos, behandlas inte här.