Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Missio - noong Repormasyon ng mga Protestante. ... pagtanggap ng buhay na walang hanggan. Ang iba ay tinatawag itong kaligtasan ng kaluluwa