Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: Hosbah-Ang Pananagutan: Pamamaraan ng · Web view Ang kaparusahan, paghatol at ang paglilitis ng naaayon sa batas ay para sa lahat ng uri ng tao na walang pagkiling. Walang partikular