Report post

Please pass captcha verification before submit form

Post to report: ALEZIO S V200 ... Sanitarna voda ne sme krožiti skozi izmenjevalnik. Najvišja temperatura, dovoljena na odjemalnem mestu: najvišja temperatura tople sanitarne vode na odjemalnem